Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Oddvar Søreide

[#67752] Slekt 1500-1600-tallet Håvik, Gjøn, Eikeland, Vik - Strandvik/Fusa

Recommended Posts

Guest Oddvar Søreide

Siden det har vært mye fokus og svært stor dugnadsinnsats på slekter fra Håvik, Gjøn etc. så vil eg med dette innlegg prøve på, om mulig å fastslå, gjennom jordeiendom eller anna, hvordan slektsforholdet har vært mellom noen garder i Strandvik/Fusa området på 1500 og 1600-talet. Slekt fremover i tid er ganske bra belyst, men det er koblinga tilbake i tid som er innleggets formål. Eg har laga en oversikt på mulige varianter nedenfor, men sannheten i oppsettet nedenfor er ikke funne bevist. Navna i de ulike familier er lite brukt, slik som Eivind, Brynild, Engel, disse navna går igjen i etterslekta til de ulike familiene og det er svært mye inngift med hverandre. Formålet med innlegget er å prøve bevise eller motbevise det som står nedenfor. Sitter noen på jordeiendomsoversikter så kan synliggjøre dette?Vik (Store/Lillevik). Eivind på Vik i 1519. Lasse (Eivindsen?) og Oluf (Eivindsen?) bur der i 1563. Kan denne Lasse Vik hatt en sønn identisk med Eivind Lassesen busett på Håvik? Oluf Eivindsen Håvik er han identisk med Oluf Vik i 1563?Håvik. Salig Thomas Håvik nevnt i sak 1597. Mulige barn Lasse (Thomasen?) Hammerhaug – Tysnes, Guri Thomasdatter g. Willum Andersen Nordtvedt. I Tysnesboka indikeres at Lasse (Thomassen?) Hammerhaug er fra Håvik, han skal i følge boka være gift med ei Anna Olufsdatter Hjartåker. I Strandvikboka finner vi ei Anna Olufsdatter g. Lasse Håvik i koppskatten 1645. Aldersmessig kan ikke disse to par være de samme. Kan derimot denne Anna Olufdatter g. Lasse Hammerhaug, være en datter av Oluf Eivindsen Vik/Håvik?Mulig slektsforhold på Håvik: Tomas Håvik. Barn. Guri T. g. Willum Andersen Nordtvedt. Lasse T. Hammerhaug g. Anna Olufsdatter Vik (Store/Lillevik). Oluf Eivindsen Vik/Håvik Mulig barn. Anna Olufsdatter g. Lasse T. Hammerhaug, deres datter Inger Lassesdatter g. Engel Olsen Gjøn. Eivind Lassesen Vik/Håvik g. Kari Olufsdatter Gjøn. Oluf Eivindsen Håvik vil jo i så fall være morfar til Guttorm Lassesen Håvik. I tillegg onkel til Eivind Lassesen Håvik.Hammerhaug: Lasse (Thomassen?) Hammerhaug g. Anna Olufsdatter (Vik/Håvik?). Barn. 1.Guttorm Lassesen Håvik 2.Inger Lassesdatter Håvik g. Engel Olufsen Gjøn 3.Lasse (Lassesen?) Håvik g. Anna Olufsdatter Hjartåker 4.Peder Lassesen Vik – Strandebarm. (datter Marthe Pedersdatter g. Thomas Monsen Hammerhaug) 5.Ole (Lassesen?) Hammerhaug, mulig sønn Peder Olsen Moberg? 6.Gregorius (Lassesen?) Hammerhaug.Eikeland. Brynild på Eikeland i 1563. Mulige barn. 1.Alv Brynildsen Håvik 2.Anders Brynildsen Vik(Store/Lillevik), senere Eikeland g. NN Olufsdatter (mulig datter Oluf Eivindsen Vik/Håvik?). 3.NN Brynildsdatter g. Haldor Nedre Eikeland. Anders Brynildsen sine mulige barn. 1.Christoffer Andersen Vik 2.Oluf Andersen Øvre Eikeland. Haldor Nedre Eikeland sine barn. Oluf Haldorsen Nedre Eikeland.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug R. Petit

Jeg løfter opp dette, Oddvar, i håp om at noen vet mer om det.Om Oluf Eivindsen Håvik har jeg notert: 'Sannsynligvis far til Kari O. Håvik. Han og Oluf på Gjøen og Ingjeld i Håvik er n. som lagrettemenn i 1592.'Om Eyvind Lauritzen / Lassesen Håvik har jeg notert følgende: 'Eyvind var nevnt i 1578.Han var lagrettemann i 1582 og n. som brukar 1598.'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddvar Søreide

Takker for innspill Kjellaug, spørsmålet er om noen som har studert de ulike garder overfor, har oversikt på hvilke garder de som budde der i tillegg hadde odel på og kan legge dette inn.I følgje bygdeboka så eigde Hans Ingjaldsen Gjøn (sønn av Ingjald Olufsen Gjøn/Håvik) g. Kari Knudsdatter (Måge), blandt annet i garden Gjøn, i tillegg hadde han odel i følgende garder:Opsal, Nerhovda, Helland, Osa i Hardanger, Byrkjeland i Hardanger, Tveitedal i Hardanger, trulig er dette odelsgods etter Knut Måge (far til Kari)? Mæland og Hovland i Hardanger, Mossefinn på Voss og Rød ?? Kven hadde desse garder tidligere?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddvar Søreide

Legger inn litt om Dysvik/Hammerhaug.Eg registerer at på Dysvik bur Sjur Askjelson d.1663(reg.1629-1670, enke har bruket) g. Brita. Deira datter Kristi Sjursdatter g. Mikkel Sæbjørnsen Nygård. Deira datter g. Halldor (Engelsen?)Hammarhaug. Skifte viser ei Anna Sjursdatter [url="http://da2.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exe?slag=listinnlegg&debatt=arkiv&temanr=62499&sok=hammerhaug&nr=5&antinnlegg=2&startnr=&antall=&spraak=#anker>LenkeFar til Mikkel Sæbjørnsen, Sæbjørn (Pedersen?) eigde i Hammerhaug. Sæbjørn kanskje sønn av Peder (Larsen?)Vik, kan være sønn av Lars (Thomasen?) Hammerhaug.Lasse på Dysvik(reg.1616-1619) har trulig sønnen Thomas(reg.1620-1634), som igjen har sønnen Mikkel Thomassen f. 1606. I bygdeboka står det at dattera Kristi er gift til Hammerhaug. Dei har også ein sønn Sæbjørn.Her ett skifte etter Thomas Monsen Hammerhaug g. trulig Marthe Pedersdatter, søster til overnevnte Sæbjørn Pedersen. Verge Samson Isaksen Markhus er da sønn av Isak Willumsen Nordtvedt. Igjen sønn av Willum Andersen Nordtvedt g. Guri Thomasdatter, trulig søster til Lars (Thomassen?) Hammerhaug.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddvar Søreide

Til innlegg 4. Skifte etter Sjur Arnesen Hammerhaug, viser at kona heter Christi Mikkelsdatter. Dette kan være den omtalte Christi i innlegg 4, da datter til Mikkel Thomassen Dysvik. Ho gifter seg siden med Haldor Engelsen, sønn av Engel Haldorsen Tvedt, igjen sønn av Haldor Olufsen Egeland g. Inger Hansdatter Gjøn. Siden gifter Haldor seg med Anna Sjursdatter i Ølve kirke. [url="http://da2.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exe?slag=listinnlegg&debatt=arkiv&temanr=68016&sok=&nr=2&antinnlegg=3&startnr=&antall=&spraak=#anker>Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddvar Søreide

Til innlegg 4 og 5. Etter studie av Indre Oma, så ser det ut til at Kristi Sjursdatter Dysvik er gift med Mikkel Sæbjørnsen Nygård og at det er deira datter Christi Mikkelsdatter som blir gift på Hammerhaug. Lite trulig at Mikkel Thomassen Dysvik også får ei datter med navnet Christi g. Hammerhaug, slik bygdeboka skriv. Her er da skifte etter Mikkel Sjursen Hammerhaug, der da Christi Mikkelsdatter er oppgift med Haldor Engelsen. Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddvar Søreide

Til innlegg 4,5 og 6Dei to Christi Mikkelsdatter som er oppført både under Dysvik og Nygård i Strandebarm, står begge gift på Hammarhaug. I Dysvik er faren Mikkel Thomassen, det står at han trulig var gift 2 ganger. Når eg no ser nærmere på dette, så kan det være at Mikkel T. Dysvik har gifta seg 2g. med ei NN Sæbjørnsdatter Nygård (del av Indre Oma), derav at han har sønnen Sæbjørn på 1 år i 1666, i tillegg sønnen Thomas og da trulig Christi Mikkelsdatter g. Hammerhaug.Mikkel Sæbjørnsen Nygård(1637-1673) er g. Christi Sjursdatter Dysvik. Dei skal også ha ei datter Christi gift på Hammerhaug, trulig er det her enten dobbelføring eller at denne Christi var gift annen plass. Slik sett trur eg dette kan være riktig løsning i forhold til mitt innlegg 6, der eg seier det motsatte.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Hei Oddvar.Du har klart å gjøre meg forvirret med Mikkel, Sæbjørn, Kristi og Sjur. Nå skal det riktignok ikke mye til. Men har du noen formening om hvem Sjur Arnesson på Nedre Hammerhaug var sønn av? Jeg antar at det er han jeg finner på Nedre Hammerhaug, 40 år gammel i 1701.Der har han sønnen Michel på 2 år.LenkeEr dette den samme Michel som var 14 år ved farens skifte i 1716?Mvh. Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddvar Søreide

Hei RuneDet var slett ikkje meininga å forvirre deg, det som står i de andre innlegg ovenfor er foreldre til Christi Mikkelsdatter (eller prøve på å finne hennes foreldre.Det ligger to skifte på nettet, ett etter faren Sjur Arnesen og ett etter sønnen Mikkel Sjursen, sjå vedlagte linker. [url="http://da2.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exe?slag=listinnlegg&debatt=arkiv&temanr=68016&sok=oddvar>Lenke søreide&nr=2&antinnlegg=3&startnr=&antall=&spraak=#ankerLenke søreide&nr=1&antinnlegg=5&startnr=&antall=&spraak=#ankerNår det gjelder far til Sjur Arnesen, så kan du sjå i denne linken pkt. 2.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddvar Søreide

Hei RuneHåper du finn ut av det, ett eller annet rot med linker, men de fungerer no ihvertfall. Du får ellers spørre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddvar Søreide

Siden det ikkje har vært så mye respons på innlegget, så har det jo ikkje så mykje for seg at eg skriver innlegg til meg sjøl. Tar derfor en liten oppsummering til slutt.Hjertåker... Det vises her til Bergen Rådstueprotokoll 1592. Oluf Asbjørnsen. Barn. 1.Anna Olufsdatter g. Lasse Thomassen Håvik 2.Haldor Olufsen Vik i Jondal 3.Knut Olufsen ??, dette kan være lensmann Knut Olufsen Eide g. Ragnhilde Reyersdatter Orre, vises til skilsmissesak 1608. Det er ikke oppført noen barn på Knut i bygdeboka, likevel så er eg av den oppfatning at han har hatt tilknyting til Nedre Eikeland.I bygdeboka står det i tillegg ei Anna g. Lasse (oppført koppskatten 1645), med barn Anders og Kari. Dette paret er trulig Lasse Thomassen g. Anna Olufsdatter Bratthus, søster til Oluf Olufsen Bratthus. De bur først på Bratthus og trulig på Hjartåker ei stund, og flytter siden til Søre Holmefjord, der Lars trulig overtar etter faren Thomas.Nedre Eikeland... Haldor NN g. NN Knudsdatter eller Haldor Knudsen g. NN. Trulig samme Haldor som seinare er oppført på Tveit. Barn.Oluf Haldorsen g. Anne (Clemmetsdtr Opsal? Hjertåker?). Barn. 1.Haldor Olufsen g. Inger Hansdatter Gjøn. Busett på Tveit 2.Knut Olufsen g. Brita Steensdtr. Håvik. Busett på N. Eikeland 3.Magdele Olufsdtr. 1g. Torkel Johannesen Bolstad 2g.Oluf Olufsen Bratthus. Busett på N.Bolstad. Det finnes også flere barn.Gjøn... Oluf Torbjørnsen Barn. 1.Ingjald Olufsen g. Inger Lassesdtr. Håvik/Hammarhaug. Busett på Håvik 2. Bjarne, også nevnt på Skogseid 3.Oluf Olufsen g. Kari Larsdtr./Marta Ellingsdtr.??. Busett på Orra. 4.Haldor Olufsen g. Magdele ?? Busett på Orra. 5.NN Olufsdtr. g. Johannes Sævlid. 6.Kari Olufsdtr. g. Eivind Lassesen Håvik. Busett på Håvik.Håvik... Lasse Thomassen g. Anna Olufsdtr. Hjartåker. Busett på Hammarhaug-Tysnes. Barn. 1.Guttorm Lassesen Håvik 2. Inger Lassesdtr. Håvik g. Ingjald Gjøn 3. Peder (Lassesen?) g. NN (Lassesdtr.?). Busett Viki-Strandebarm. Barn.Sæbjørn Pedersen Nygård. Barn. 1.Mikkel Sæbjørnsen g. Christi Sjursdtr.Dysvik 2.NN Sæbjørnsdtr. g. Mikkel Thomassen Dysvik. Skal eg virkelig rote dette sammen, så kan Mikkel T. være bror til Lars Thomassen S. Holmefjord. Der faren Thomas først budde på Dysvik og siden S. Holmefjord.Viser ellers til innlegg 1, med noen juseringer. Kommentarer eller rettinger mottaes med takk.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Hei igjen Oddvar.Takk for svar i innlegg nr.10. Jeg skulle gjerne ha bidratt til å løse floken, men sitter dessverre ikke inne med nok kunnskap om slektene så langt tilbake i tid, at det kan hjelpe deg. Du har nå forresten tidligere vist at dine tanker og resonnementer ofte har holdt mål.Arne Ivarson Flatabø 1622-1700 var vel sønn av Ivar Persson og kona Brite Iversdtr.Det er vel kanskje Ivar som er på gården Flatabø i 1666, 76 år gammel. Lenke Jeg finner imidlertid ikke gården i koppskatten av 1645.Mvh. Rune T.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marit Lønøy

Hei Oddvar ! Spennende innlegg du har. Prøver meg med et lite bidrag :Gjøn - I Fusaboka Band III, side 256 : Haldor Oluffson Egeland-Tvedte, 1616-1688, er truleg son til Oluff Haldorson Egeland. og far hans tør vera Haldor på Gjøn-Egeland.På side 210 i samme boka står det at Haldor Oluffson Gjøn g.m. Madela var barnløse. Haldor må i tilfelle vert gift flere ganger.Haldor f. 1616 var gift med Inger Hansdotter Gjøn. Dersom det er riktig at hans farfar var Haldor på Gjøn som var g.m. Madela, så er Haldor og Inger tremenninger. Da måtte de vel ha ekteskapsløyve. Dette eventuelle ekteskapsløyve må gå tilbake til 1630-1650, har du ide om hvor vi skal lete etter ekteskapsløyve så langt tilbake ?Revna - På side 207 i band IV finner jeg noe om en gammel slekt i Strandvik. (Holtane) som jeg synes er interessant Er det noen som har opplysninger om Baard Arneson Kleppe g. m dtr. til Gotskalk Sundal ? Han er mulig morfar til Baard Hobn som var gift med Botilde Hansdotter Gjøn, søster til Inger Hansdotter Gjøn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Botilde Hansdtr. Gjøen var vel gift med Baard Knudsen Bondhus.1633-1676. Ved koppskatten i 1645 finner jeg to som het Knud på Bondhus. Den ene var gift med Elin og den andre var gift med en Kiersten. Har dere noen formening om hvem av dem som er foreldre til Baard Knudsen? LenkeBaard Arneson Kleppe var vel gift med Magdela Gotskalgsdtr. Sundal. Mvh. Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marit Lønøy

Det er riktig at Bothilde Hansdotter var gift med Baard Knudsen Bondhus. De bodde på Havn (Hobn) i Strandebarm. Derfor også omtalt som Baard Hobn. Mulig bror er Heine Knudsen Bondhus. mvh Marit

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddvar Søreide

Takker for innspill fra dere begge.Marit eg studerte det som stod i bygdeboka om Haldor Gjøn/Tvedt/Orre, her må det være ein feil. Slik eg ser det: Oluf Haldorsen f.ca1590 N.Eikeland, sønnen Haldor Olufsen N. Eikeland f.1616-1688 g. Inger Hansdtr. Gjøn, busett på Tvedt. Haldor Olufsen Gjøn/Orre er trulig f.ca1600 d.1659 g. Madele NN. Haldor O. Gjøn kan derfor ikkje være far til Oluf Haldorsen N.Eikeland.Ser vi på brødrene Haldor og Oluf Olufsen Gjøn/Orre, så er de nevnt i tingboka 1660, angående odelssak på Bolstad.3. Søstrer Fød paa Schougs Eide. Ved Naffn Jngrj Jorne och Ragne Besses Døttre, Jngrj aufflede Thosten. Aff Hans green Er S. Haluor och Olle Aare, Thosten haffde - 1 Søster hedr Botilde hun Aufflede Sirj. Aff hende Er Laurs Berland. Jorne haffde En Søn hedr Wiglich Hand Aufflede Lasse Tued. Hand Aufflede Wiglich Eye som goedzet Søger, Ragne Aufflede - 1 Søn Hed Aschild. Hand Aufflede Omund Aschilds. Som goedzet Ved Mageschiffte Till Affgangene Elling Tofft.Her er Haldor nevnt som salig og ikkje Oluf, det står ikkje at de er sønner av Thosten, men av hans gren. Skulle dette være Gjønslekta, så skulle jo alle de på Gjøn være nevnt. Det kan jo være at Haldor og Oluf var gift med kvar si søster, Oluf med Kari Larsdtr. og Haldor med Madele NN.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddvar Søreide

Bothilde Hansdatter g. Baard Knudsen Bondhus 1633-1676, busett på Havn.Bygdeboka refererer til diplom 1591: Arne Olufsen Kleppe f. Netland i Kvinnherad, nevnt på Revna og son hans Baard Arnesen Sundal. Far til Arne skal da være Oluf Olufsen Netland g. søsterdotter til 'Rike Torstein' på Voss. Steinnes meiner at Arne var g. med ei dtr. av Asmund på Kleppe.Baard Arnesen g. dtr. til Godtskalk Sundal. Arne Olufsen skal være morfar til Baard Knudsen Hobn/Havn. Bondhus har eg ikkje oversikt på, men mora skulle vel da bli Elin/Kiersten Arnesdatter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Takk Oddvar for opplysende svar.Du nevner i innlegg nr. 16 tre søstre som var født på Skogseid. Det var Ingri, Jorne og Ragne Bessesdøtre. Når omlag skal de ha levd? Jeg ser jo at odelsaken er i 1660, men dette må jo ha skjedd mange år tidligere siden det jo nevnes at Ingrid fikk sønnen Thosten og at Haldor og Oluf var av hans gren. De var dog ikke barn av Thosten. Mvh. Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Jeg vet ikke hvem denne Jorne var datter av, men hun hadde altså sønnen Vigleich, som igjen hadde sønnen Lasse/Laurits Vigleichson Tveit d. 1650. Det må vel være han som var gift med Kari Rasmusdtr. Tveit(1587-1677). Jeg har registrert at de hadde barna1. Vigleich Lauritsson Tveit 1616-1679,Eide?2. Ingeborg Lauritsdtr. Tveit 1620-? gift med Gjert Gitlesson 1614-16783. Engel Lauritsson Tveit 1629-1669 gift med Guro Johannesdtr. Vik 1643-1697. Hun gift 2. gang med Olav Endresson Lygre 1620-1702Da antar jeg at forholdene tingboka drøfter i 1660 kan føres tilbake til 1500 tallet.Ingrid Skogseid hadde en sønn Thosten og en datter Botilde. Hun hadde datteren Siri, som hadde sønnen Laurits Jonsson Berland. Det er vel samme mann vi finner på Berland i Os i 1666, 60 år gammel med sønnen Niels på 12 år.[url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=6&filnamn=mt12431666&gardpostnr=292&personpostnr=1332#nedre>LenkeVed koppskatten i 1645 var Laurits gift med Anna.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddvar Søreide

Innlegg 18 og 19.Faren heter jo Besse (ett eller annet). Søstrene må jo ha levd på tidlig 1500-talet. Jorne Bessesdtr. var jo bestemor til de du nevner i innlegg 19.Ragne hadde sønnen Aschild, som igjen hadde sønnen Omund. Omund Aschildss. paa Berie i Østensøe i Haranger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddvar Søreide

Her fra tingboka 1661.Anno 1661. Den - 8. Maii. Waare Wi Effter schreffne Christenn Bertelsen Soernschr. Offuer Sundhorlehn, Lasse Aase, Joen Øustesta, Thorchild Boelsta, Haldor Tuedte. Siffuer Reffne och Erich Sund Fiord laug Rettess Mend i Stranduigs Schibrede, Effter louglig Till Neffnelse forsamblet paa Ø. Boelsta Retten At betiene, Anlangende - 1 Spd. Smør och - 1 giedschind. ibm. som Samson Schielssnes haffde Den - 23. Aprilis Nest Forschinnet. Steffnt Anne Tofft i Stranduig For. Och Da Formedelst Schriffuerens Commissions Bj Werelse Med Commissarierne. Till i dag Bleff Sagen Optagen, Huor Da For Retten præssenterit Forn. Samson Schielness och Fremlagde Steffning Aff Jndhold. at hand Formeentte at Were Neste Odelss Mand Till Forn. Jordepart41bOch Fremblagde hans Broder Herloff Schielnes Hans Breff paa Hans Odelss Rett Till Forne. goedz. Och Der hoss Optalde - 40 Rdr. som Hand Opbød der for. Forschr. Anne Tofft Med Hendess Suogre Hans Windeness, Hans och Anders Tofft. Møtte och Fremlagde Jtt Mageschiffte breff Jmellum Elling Laurss Henangr. Siden Boende paa Thofft Och Omund Aschildss. paa Berie i Østensøe i Haranger, sub Dato - 30. Jan. 1624. Da haffuer bette. Elling Mageschifft Till Forn. Omund Aschildss Jt Spd Smør och - 2. Faarschind i Schee i Stennss Dalen. med - 6 Rdr Till Forbedring. Jmod Jt Spand Smør och - 1 F. Hud i Ø. Boelsta. Jttem Fremblagdes Olle Aare och hans Brodr. Sal. Haluor ibm Deriss Breff paa Deriss Odelss Rett Till Forn. Boelsta. Acterit. 8 Aprilis Anno 1657. Dissligeste, 2) Knud, 1) Jsach och 3) Abraham Ellingsøners paa Egne, Peder Haaland paa Hans Hustrue Gurj Ellings Datters, Jacob Danielss paa hans hustrue Anne Ellings Datters. och Hans Tofft paa Hans Hustru Lisbet Ellings Datters, Samt paa Samptlig deriss Tuinde Søstres Ragnilde och Jngeber Ellings Døttres Wegne, Deriss Vdgiffne Kiøbe Breff Till Forne. Anne Tofftes Mand. Sal. Nielss Thostenss paa - 3. Spd. Smør och - 3. giedschind i Ø. Boelsta. Huor Jblant Forn. Paasteffnte parter Jndsluttet. Huilchet Forn. Elling Tofft haffde Pandtsatt Till Sal. Olle Nortued For - 91 Rdr. Det Nielss Tofft Jgien Fra Hans arffuingr haffr Jndløst. och derfor Vden giffuet forn. Elling Tofftes arffuingr For Deriss Odelss Rett der till - 22 1/2 Rdr. Effter samme Kiøbebreffs Witlig Medfør Acterit d. 19. Martii Ao. 1653.42aPeder Haaland Frem Kom med Fuld Macht Aff Hans Stibsøn Hans Laurss at Amage paa Forne. goedz. Jttem Jacob Danielsens och Siffuer Andersens Kundschab. at de har hørt at Hand Har affhendt hans Odelss Rett Till Ø. Boelsta, Till Hans Laurss. Huilchen Ret Jsach Till Forn Till Nielss Tofft Affhendt haffuer, Anne Tofft Bekiende Selff at Samson Waar Well Odelssbaaren Der Till, Menss Meentte at Elling Tofftes Børnebørn Waar der Till Nermere be Rettiget, Och foregaff At Samson Wilde løsse det till Andre. med Andres Penge Jmod Lougen, Och begierte par terne Endelig Domb. Her om affsagt For Rette, at effterdj Sal. Elling Tofftes Arffuingr Jche effter lougen har laug bøden forn. Goedtz till Neste Frender. Naffnlig Samson och Herloff Schiel Ness. Som Waar deriss Faders Morsøster. Sønner, Menss har Soldt det och ald Deriss Odelss Rett der till. Till affgangne Niels Tofft Som En Fremmet, Och Med Bogger Æed bekrefftet at Hand Wilde Løsse samme goedz sig Till Odell och Jche Till Anden. Der Fore bør hand det och effter Lougen at følge, Dog At hand det Neste Odelss Mend Jgien Tilbiuder Om hand det Will Selge effter O. B. 4. Cap. Anne Tofft Annammet Strax for forn. goedz Penge - 40 1/2 Rix dlr.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Takk for utfyllende svarOddvar. Da får vi prøve å nøste oss både bakover og fremover i tid.Mvh. Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marit Lønøy

Til Oddvar sitt innlegg nr 16Jeg er enig i at det kan se ut for at det er feil i bygdeboka. På Gjøn bodde både Oluf Torbjørnson og Oluf Torsteinson og dette skiftet fra Skogseid tyder jo da på at Haldor og Ole Orre , som er fra Torstein sin gren, må være sønner av Oluf Torsteinsen og ikke Oluf Torbjørnsen. UBB -1612-11 Tittel: 1612, [... november] Bergen skifte Institusjon: UBB Depot: UBBHF Spesialsamlingene, Diplomsamlingen Sammendrag: Ingebrett Olsen på Skogseid samt Oluf Torbeinsen og Oluf Torsteinsen på Gjøen i Hålandsdalen sogn inngår følgende makeskifte. Ingebrett Olsen overdrar til Oluf Torbeinsen en jordpart i gården Eide i Hålandsdalen og til Oluf Torsteinsen en jordpart i gården Arra. Til vederlag mottar han av dem jordparter i gården Teigland.mvh Marit - som nok må rette opp i registeret sitt

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddvar Søreide

Slik det fremgår i tingboka, så er Anne Lassesdtr Tuft g. Niels Tostensen, som igjen eier i Ø.Bolstad. Niels ser mao. ut til å kunne være sønn av den omtalte Tosten. Anna er bror til Elling Lassesen Tuft. I bygdeboka står det at Niels Tostensen eigde i Tuft i 1629. Eiere av Tuft i 1648 var Nils og Størk Skjold. Her ser det for meg ut til å være snakk om Skjold i Fana, og da Størk Baardsen og Niels Johannesen g. Sigri (mulig datter av Store Niels på Skjold). LenkeForeldre til Anna Lassesedtr. Lasse Bertildsen g. Anna (her er noe som skurrer). Ho og Alv Olsen Femanger/Egeland kjøpte 1674 Skår og Svinastein. Det må vel være Anna Lassesdtr, som kjøper sammen Alv Olsen. Alv Olsen g. Anna Mortensdtr Nordtvedt (datter til lensmann Morten Olufsen).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddvar Søreide

Hei MaritSåg innlegg etter at eg la ut forrige. Det du skriver er eg heilt enig med deg i, for da blir jo Oluf Tostensen mulig sønn av denne Tosten.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.