Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Carsten Schanche

[#68700] Noen som ønsker oppslag i Norges Prokuratorer, Sakførere og Advokater 1660-1905?

Recommended Posts

Guest Carsten Schanche

Biografiske oplysninger ved S.H.Finne-Grønn. Utgitt 1932.Bind I: De embedsmæssig utnævnte prokuratorer 1660-1814.Bind II: De embedsmæssig utnævnte advokater 1814-1860 og prokuratorer 1814-1848.Bind III: Advokaterne og sakførerne 1860 (1848)-1905.I tillegg: Norges advokater og sakførere 1932 av Sverre M.Halbo.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Frank Pagh

Ja tak. : )Finder du Paul Christian Frank - evt. i den sidste bog ?Venlig hilsen, Berit Pagh.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Carsten Schanche

BeritPaul Christian Frank, f.1879, eks.art. 1898, jur. emb.eks. våren 1903, dommerfullmektig 1903-05, studiopphold i England 1905-06, sakførerfullmektig 1906-11, advokat 1911, prakt. 1911-20 i Oslo, jur.kons. for Oslo Handelsstands For.'s 50 m.utv. 1914-31. - Sekretær i O.H.stands For. 1914-20, adm.dir. for N.H.stands Forb. fra 1920, redaktør for dettes tidsskrift. Ridder Danske Dannebrog orden.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Frank Pagh

Mange tak for hjælpen !Vh, Berit Pagh.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kirsti Rye

Hei.Står det noe om Lars Lind, død i Kristiansand 1816, 78 år gammel? Jeg lurer på om det er den samme prokurator Lars Lind som er i Kragerø i 1801.mvh Kirsti

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Carsten Schanche

KirstiHan er ikke omtalt. Jørgen Gløersen: Dødsfall i Norge 1763-1825: Lars Lind, død Ksand 29/8 1816, 72 år, avt. for hans frav. fl. b. av 1.ekt. av gjl. h.: Dorthea Elisabeth f. Fasmer, 3 små b. (av 2. ekt?)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kirsti Rye

Takk for hjelpen Carsten.mvh Kirsti

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Øvergaard

Hei Carsten kan du finne ut noe om en fetter av min tiptipolderfar Gudbrand Aamodt f. 1779 i Holstebro død cr.1824 i Sogn skal da vært sakfører der. mange hilsen Knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Carsten Schanche

KnutDessverre ingen Aamodt omtalt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tove Karlsen

HeiStår det noe om prokurator Jochum Andreas Didrichsen Greve som var gift med Susanna Dorthea Augustinusdatter Tønder fra Vanved i Herøy. Han ble døpt 1713 i Bodø.Døde i Herøy i Helgeland. Han jobbet hos Sorenskriver Lessøe på Helgeland før han døde.På forhånd takk for all god hjelp du har gitt og gir.mvh Tove

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tove Karlsen

HeiStår det noe om prokurator Jochum Andreas Didrichsen Greve som var gift med Susanna Dorthea Augustinusdatter Tønder fra Vanved i Herøy. Han ble døpt 1713 i Bodø.Døde i Herøy i Helgeland. Han jobbet hos Sorenskriver Lessøe på Helgeland før han døde.På forhånd takk for all god hjelp du har gitt og gir.mvh Tove

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leif Salicath

Hei, Jeg prøver meg på en person jeg er rimelig blank på:Prokurator Hans Hveberg gift med Marthe Juell (1743-1824) fra Åsnes, Hedmark. Datter av fogd Jens Juell.Prokuratoren (og hun) bodde trolig på Hoel i Vang.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Carsten Schanche

ToveIngen Greve dessverre. Det står i bind I at det omhandles kun de prokuratorer under Enevældet 1660-1814 som fik kgl. bevilling til at praktisere i Norge. Samtidig med disse virket nemlig flere typer av prokuratorer, som fik sin bevilling av andre autoriteter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Carsten Schanche

LeifNegativt det også.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tove Karlsen

HeiVet at han var noen år i København, kan han ha fått bevilling der?mvh Tove

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Hverken Hveberg eller Greve er nevnt i 'Danske Prokuratorer 1660-1869'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tove Karlsen

Takk Geirmvh Tove

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Gellein Løkken

Hei Du skulle ikke tilfeldigvis ha noen Gellein her? Rasmus, Sivert Andreas, Engebrekt (Ingebrigt) August, Olaf eller noen lignende navn?MvhTrond

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Carsten Schanche

TrondMathias Fredrik Fyhn Gellein, f.1867, jur. emb.eks. 1892, overrettssakfører 1896, prakt. 1895-96. Eksp.chef i Forsvarsdep. Adr. Oslo.Det var alt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Minken

Står det noe om Hans Sundby f. 1759, prokurator i Jarlsberg grevskap og hans bror Jens Friis, f. 1766, prokurator på Hedemarken?Mvh Anne

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leif Salicath

Takk for svar - nr. 14.mvh Leif

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ketil Harbek

Hei! - Skulle gjerne vite om / hva det står om overrettssakfører Ludvig Andreas Bühring (1859-1924). Eventuelt kan han stå med etternavnet Gullichsen - han brukte det til henimot 1890.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Carsten Schanche

AnneJens Friis. Overrettsprokurator. F.1766, døpt 12-9 i Stokke og opkaldt efter sorenskriver Jen Friis paa Falkensten, søn av gaardbruker Mathias Andersen Lasken paa Sundby og Ingeborg Sophie Mathiasdtr. Berg (tidligere enke efter Christopher Engebretsen paa Nordre Stavnum), kom til sin halvbror, sorenskriver i Nordre Hedenarken kancelliraad Christian Stangebye, hvis liv danner hovedmotivet i Tryggve Andersens 'I Cancellirådens Dage'.Her blev han opdraget ved pennen, fik efter sin deltagelse i kamoen ved Kvistrum bro i 188 lyst paa militærlivet, men foretrak tilslut at gaa den juridiske vei og blev examinatus juris 4-7-1795 med bekvem for den theoretiske prøve og vel for den praktiske 8.juli næstefter. Han rykket nu op fra kontorist til fuldmæktig hos sorenskriver Stangebye og søkte 24.oktbr. 1795 prokuratorbeviliing. I den anledning uttalte stiftamtmand Kaas at de nys oprettede Fotlikskommissioner tydeligvis vilde bringe nedgang i antallet av processer og derved gjøre livet surt for prokuratorerne, hvorfor han fandt ikke at burde anbefale flere ansat.Hvis Friis' kvalifikationer imidlertid skulde tilsige ham bevilling, burde han først i et par aar vise hvad han duet til. Hertil sluttet sig Kancelliet, og 9.april 1796 fik Friis bevilling som prøveprokurator for to aar i Akershus stift. Efter at ha utført 'mangfoldige, især beneficerte saker for baade Underret og Lagting til alle vedkommendes særdeles tilfredshet' fik han 3.aug. 1798 kgl. bevilling som prokurator for alle Retter i Akershus stift.Han hadde sin bopæl paa Melum i Ringsaker og arvet i 1807 alt hvad hans rike halvbror, sorenskriver Stangebye efterlot, med utelukkelse av alle øvrige søkende. Efter i længre tid at ha skrantet tok han svsked 29.april 1833 og døde den følgende 15.juni i Ringsaker.Gift 6.decbr. 1800 i Faaberg med Ingeborg Rønne, f.12.mai 1777 s.steds og død 11.oktbr. 1850 paa Krokvik i Ringsaker, datter av gaardbruker Simen Simensen Fougner og Marthe Iversdtr. Thomle.Hans Sundby er ikke omtalt.KetilIngen omtale av Ludvig.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Minken

Mange takk for god hjelp!Mvh Anne

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Hei Carsten. Jeg har to personer som jeg lurer på om du kan sjekke for meg.Nr.1 er Albret Kruse som var prokurator i Lier/Bragernes slutten av 1600 og fram til ca. 1735. Jeg tror ikke han var utnevnt, men jeg vet ikke.Nr.2 er Andreas Christian Krog (1705-1777) (Anders Christiansen Krog er visst hans riktige navn). Andreas hadde juridisk embedseksamen. Andreas ble sorenskriver i Meldal 18/10 1737.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.