Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Jarle Grøhn

[#70213] Skottefruen

Recommended Posts

Guest Jarle Grøhn

Jeg har bare et kort spørsmål. Den kjente 'Skottefruen', Anna Tronds (Rustung) skal visstnok ha vært i et spesielt hus i Bergen en gang på dans e.l. Vet noen hva og hvor dette huset er og eventuelt adresse?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Hermundsson Vigerust

Jeg tror ikke kvinnen som ble kalt Skottefruen var identisk med Anna Tronds, siden disse forekommer side ved side i en kilde hos mester Absalon Pedersson.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jarle Grøhn

Så hvilke hendelser/historie vil da egentlig være denne 'Skottefruens' istedenfor Anna Tronds'? Det jeg nevnte vil vel være blant det ihvertfall. Selv om det ikke betyr noe for realiteten har vel disse alltid vært sett på som samme person.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Hermundsson Vigerust

Hvis du er på jakt etter huset til Anna Tronds, betyr det vel ingen ting om hun var 'Skottefruen' eller ikke. Men det er helt feil at Skottefruen og Anna Tronds alltid har gått for samme person.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Innlegg 2: Det er vel de to Annaers deltagelse i et bryllup i 1565 det her siktes til: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Hans badskær må ha vært litt av en kar, etter gjestelisten å dømme ! Fogder og dignitærer i fleng. Og altså Anne Skottefrue og Anne Tronds, hver for seg ....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Da må altå fru Anne Skottes på s. 289 være en annen en Skottefruen ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Stein Norem Wisted

Det ser slik ut. Litt videre står så omtalt Jarlen av Bothwell og hans behandling av Anna Trunds. Nederst på side 332Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Av teksten på s. 291 kan det vel ikke være tvil om at Absalon omtaler Anna Tronds og Skottefruen som én og samme person.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Stein Norem Wisted

I tillegg til side 291, omtales også på side 104 'frw Anne trondsdotter, Skotte frøe' som fadder til Jøren Daas sønn Herluf. Her står referanse til 'Saml. t. N.F. o. S.H. VI 242, 253, Norskt Maanedsskr., udgivet af P.A.Munch, III. 436'Jeg vet ikke om noen har mulighet til å slå opp dette.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Dette står jo på s. 288 f i samme verket som vist til tidligere med lenke i innlegg (7)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Innlegg 1: Som angitt på s. 288 og 208-09 fotnote 3 må Anna Tronds ihvertfall ha vært på dans ved M. Badskers bryllup i Erik Rosenkrantz hus på Stranden: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Stein Norem Wisted

Til (13)Ja, jeg har dessverre benyttet to forskjellige skannede versjoner (Digitalarkivets og den på Lars Ove Wangensteens sider). Disse har forskjellig sidenummerering, men poenget var iallefall at det ved to forskjellige anledninger brukes Anne Tronds, Skottefruen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Vet ikke om det kommer fram nye nytt her, men jeg har akkurat publisert en artikkel av Ludvig Daae'Christopher Throndssøn Rustung, hans søn Enno, og hans datter Skottefruen'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Egil Glørud

Er huset du etterlyser, Jarle, rett og slett Erik Rosenkrantzs hus - 'Muren' eller 'Murhvelvingen' - i Bergen, oppført på 1560-tallet ... ?Ikke bare var Skottefruen gjest der ved div. anledninger, men ektemannen som hadde forstøtt henne, bigamisten Bothwell, skal visstnok også ha vært holdt i 'husarrest' der etter at han hadde flyktet fra Skotland.Husker jeg helt feil om Bothwells bergens-besøk etter flukten?mvh Egil G.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Hermundsson Vigerust

For oppklaring av hvilken bygård det kan være snakk om, bør Erslands doktorgradsavhandling gjennomgåes.Har noen forresten sett en (samtids)kilde der navnet Skottefruen knyttes til Anna Trondsdotter ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Stein Norem Wisted

Jeg trodde at Absalons kapittelbok var en samtidskilde, selv om den vi har linker til her riktignok er en avskrift. Men hvis den ikke regnes, så har jeg ikke sett noen.Men, forstår jeg deg rett, når jeg oppfatter at det er knyttningen til navnet Skottefruen du mener det ikke er hold i, ikke det at Anna Tronds var forlovet med Jarlen av Botwhell, eller er det begge punktene ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Anne Tronds var forlovet med Jarlen, men hun er da ikke identisk med 'Skottefruen'. I BBH nevnes ikke 'Skottefruen' overhodet. APB nevner Anne Tronds og 'Skottefruen' som to forskjellige kvinner. Tegnbruken var ikke nødvendigvis slik vi bruker den i dag.Der er imidlertid en som har skrevet en 'historisk roman' om 'Skottefruen'. Er det noen som har lest den eller som kjenner kildegrunnlaget forøvrig.Skottefruen var vel uansett gm en av skottene i Bergen....... Kan det ha vært med Jørgen Skotte? Er det noen som vet hvem hun var og hvem som var hennes mann?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Googlet 'skottefruen', og da registrerer jeg at hun alle steder nevnes som identisk med Anne Tronds. Hm...A

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

The 4th Earl of Bothwell (død i Danmark 4 Okt 1578) het vel egentlig James Hepburn. Han flyktet til Bergen i 1567, da som hertug av Orknøyene. Anna traff (og forførte han) mens hun var ved hoffet til Mary Stuart (1542-1587), Queen of Scots, som han altså senere ektet (15 Mai 1567). Og fra før var han altså allerede gift. Grisen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Det kan da ikke være den minste tvil om at 'Skottefruen', Anne Tronds, Anne Trondsdotter og Anne Skottes er en og samme person. Det må da gå klinkende klart fram av det som Absalon skriv.

bilete7146.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Her kjem neste side.

bilete7147.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Hermundsson Vigerust

Finn, det er dårlig oppløsning på skjermen min av de bildene du la ut. Kan du ikke i steden skrive av de spesielle setningene der navnet Skottefruen forekommer ?Til Sten i innlegg 19. At Anna trondsdotter av forlovet, gjør henne ikke til en frue og dermed helelr ikke til en skottefrue. En frue var en gift kvinne.Og, ja, Absalon Pederssons tekst er en samtidskilde.Så, derfor igjen: kan noen sitere en samtidskilde, herunder Absalon, som knytter Anna Trondsdotter (Tronds) til substantivet Skottefruen ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.