Gå til innhold
Arkivverket
Per Nermo

Skifte 1853, Eidskog, et. Eva M. Heltberg, g. Fr. A. Bratt

Recommended Posts

Per Nermo

.

Eva Maria Heltberg, døpt i Hosanger, HO, 19 Apr 1782, døde på Pramhus i Eidskog, HE, den 13 Juni 1851, og det skal ha vært skifte etter henne (på Eidskog eller Vinger ?) i 1853.

 

Hun var enke etter rittmester Fredrik Alexander Bratt (af Höglunda) (1768-1847) fra Värmland, død på Nordre Pramhus, Eidskog.

Disse skal ha hatt barna

a ) Johan Abraham (1805-1868),

b ) Lovisa Christine Fredrika Severine (1810-c1850) og

c ) Elisabeth Maria Emerentia (1814-1850).

 

Jeg skulle gjerne visst hva som står i skiftedokumentet etter Eva Marie Heltberg i 1853 om hennes barn og barnebarn, da jeg har sett ulike opplysniger om disse.

Såvidt jeg vet hadde

b ) Lovisa (g.m. dyrlege i Sørum, AK, Johan David Voigt 1807-1868) barna

- Hans Fredrik f.1837 og

- Johanne Louise f. 1846

- (var det fler ?), og

 

c ) Elisabeth (g.m. Johan D. Voigt's bror, møllebruksfullmektig i Aker, Spydeberg og Toten, Hans Jørgen Hansen Voigt 1816-1885) barna

- Gunhild f.1843,

- Fredrik Alexander Bratt V. f.1845,

- Evald Marius f.1846,

- Eva Mathilde f.1847 og

- Emma Elise f.1849

- (fler ?).

 

I en slektsbok jeg nettopp har lest om slekten Heltberg er den sistnevnte søskenflokken nevnt som barn av b ) istedet for c ).

Denne ev. misforståelsen vil forhåpentlig skiftet i 1853 oppklare.

 

Likeledes er det i samme bok oppført et fjerde barn av Eva Maria Heltberg, nemlig

d) 'Fredrik Gustav Adolph' Bratt (1807-1837), prem.løytn. i det Romsdalkse Musketérkorps (Hemne Skikp.). g.m. Laura Benedikta Johanna Bonsach

(sønn: Edvard Fridtjof f.1833).

 

Denne personen (d) har jeg registrert med navnet 'Gustaf Fredrik Bratt', født på Minnesund/Eidsvoll, av en ganske annen slekt, nemlig 'Bratt från Brattfors', ikke 'Bratt af Höglunda'.

Denne saken vil vel også skiftet gi klarhet i.

 

Jeg håper noen med tilgang til dette skiftet kan bidra til å avklare disse spørsmålene.

 

Jeg er også interessert i hva som står i skiftet om sønnen

a) Johan Abraham Bratt, som var g.m. Thea Randine Bjerkebæk (1814-1884) fra Overud, Vinger (min mormors mormor).

.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Statsarkivet i Hamar

Vi er gjort kjent med at du også har henvendt deg til Lars Ove Wangensteen med denne forespørselen. Han er på vår lesesal i dag og har funnet opplysningene du spør etter. Du vil høre fra ham.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Per Nermo

Tusen, tusen takk til Lars Ove for hans uegenyttige innsats !

 

Jeg ser at jeg nok kommer til å få store vanske med å lese teksten i skiftet (dette er jeg ikke flink til), så

hvis noen klarer å gjengi hva som står om avdødes barn, svigerbarn og barnebarn, ville jeg være meget takknemlig.

.

I mellomtiden gjengir jeg deler av avdødes ektemann, rittmester Fredrik Alexander Bratt (1768-1847) af Höglunda,

sin relativt triste skjebne som svensk offiser i Norge i 1808 og utover, for de som måtte være interessert i det ... :

 

Først tilknytningen til Kongsvinger festning :

 

Avdøde (1851) Eva Maria Heltberg sin sønn Johan's svigerfar var kommandant på Kongsvinger festning, og forøvrig Kongsvingers første ordfører fra 1837:

Major og kommandant Lars Torgersen (Tøgersen) Bjerkebæk (1782 Aremark - 1851) på Overud, Vinger,

g.m. enken Marte Thorsdatter Sletta (1785-1878) fra Kabberud, foreldre til åtte jenter, bl.a.

Thea Randine Bjerkebæk (1814 Overud - 1884 Verdal), g.m.

'godseier' på Nordre Pramus i Eidskog, Johan Abraham Bratt (1805 Pramhus - 1868 Christiania),

sønn av Eva Maria Heltberg (1782-1851 Nordre Pramhus) og

rittmester Fredrik Alexander Bratt (1768 Senäte, Otterstad, Skaraborg, Sverige - 1847 Nordre Pramhus).

 

Sistnevnte var ikke tilknyttet de norske militære, snarere 'tvert imot'; han var svensk offiser, og som sådan 'ytterst suspekt' i 1808.

 

Grunnen til at rittmester F. A. Bratt af Höglunda bosatte seg i Norge skal

ha vært en strid med hans 12 år eldre bror og overordnede Major Niels Gabriel Bratt,

som han skal ha gitt en ørefik under en parade i Stockhom i 1802.

Han ble arrestert, men flyktet til Norge, der han kjøpte gården Pramhus i Eidskog i 1805.

 

(Under krigsforhøret på Pramhus 17. juni 1808 (se under) skal F. A. Bratt

ha sagt at han fikk en bot på 1000 riksdaler banco for en duell han hadde

med broren, men at saken deretter var bilagt).

 

Da svenske styrker under krigen (1807-1814) under ledelse av kaptein Belfrage

rykket inn på Pramhus den 17/4-1808 skal rittmester F. A. Bratt ha latt seg

true/overtale til å vise svenskene veien til de norske stillinger ved

Lier/Kongsvinger. For dette ble han arrestert i juni 1808 og av en

regjeringskommisjon nedsatt den 4/7-1808 internert på Akershus Festning.

Saken ble pådømt den 10/11-1809, og F. A. Bratt ble frikjent på alle

punkter, hovedsaklig pga. den vanskelige situasjon har var i som svenske.

 

Den 14/4-1808 hadde F. A. Bratt (i likhet med de fleste andre svensker i

Norge på den tiden) sverget troskapsed til den norske kongen, hos foged

Høegh på Vinger (hvis husjomfru Eva Maria Heltberg han hadde giftet seg med i 1805).

 

Mens Bratt satt på Akershus ble Nordre Pramhus sterkt forringet ved at

husmennene saboterte sin arbeidsplikt og tjenestefolkene var uvillige.

Bratt's hustru Eva Marie Heltberg skrev et brev til Kongen og ba om at

mannen bl.a. av denne grunn måtte settes fri fra arresten.

 

En tid etter løslatelsen i november 1809 ble F. A. Bratt overfalt av en

flokk bønder like ved Søndre Pramhus og slått helseløs, slik at han nærmest

ble krøpling resten av livet. Det dårlige forholdet mellom Bratt-familien og

den lokale befolkningen kan ha vært en medvirkende årsak til at familien

senere (i 1865) solgte Nordre Pramhus.

 

Under krigshandlingene i 1814, under oberst Krebs' kommando i kampene ved

Matrand og Skotterud gjorde de norske miltære styrker stor skade på Nordre

Pramhus, hovedsaklig på bygningene, men også på skigarder (som ble brukt til

ved) og åker og eng.

 

F. A. Bratt ble sersjant i flåten i 1788, "styckjunkare" 1788, fenrik 1790,

sekondløytnant ved den vervede bataljonen av livregimentsbrigadens lette

infanteri i 1793, rittmester ved adelsfanen 1796 og fikk avskjed 1802.

.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Per Nermo

.

Ifølge Lars Ove Wangensteen sto ikke skftet i skifte-register-protokollen, derimot fant

han etter litt leting skiftet ført i skifte-utlodnings-protokollen (datert 12. april 1853) (se pdf-filen i innlegg #3).

 

Selve skiftet (1851-1853 ?) har altså foreløpig ikke vært å finne i Skifteregisterprotokollen (i alle fall ikke for årene 1851-1852 og 1854).

Skiftet sto heller ikke oppført i registeret, noe også de ansatte ved Statsarkivet på Hamar stusset over, i følge Lars Ove.

 

Kan det være at skiftet er gjennomført 'privat' ?

.

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Per Nermo

.

Nevnte enkefrue Eva Marie Bratt, f. Heltberg, døde altså angivelig allerede i 1851.

 

Kan det likevel være mulig å finne protokollførsel på Statsarkivet av en ev. skiftesamling avholdt i tidsrommet 1851-1853, forut for skifteutlodningen (som er protkollført i 1853) ?

(Lars Ove Wangensteen fant altså protokoll fra sistnevnte i Skifteprotokoll Forhandling nr. 8. Vinger og Odal Sorenskriverebede 1818-1868 fol. 594b).
 

Håpet er å finne mer utfyllende informasjon om avdødes arvinger enn det som fremgår ved utlodningen i 1853.

 

Er det mulig for Statsarkivet å bidra her ?

 

(Se også debatten det er linket til i innlegg #5 over, som inneholder transskribering av teksten i skifteutlodningen).

 

Endret av Per Nermo

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Espen Tjernshaugen

Starter på 7de linje v. side:

 

Kildeinformasjon: Hedmark fylke, Vinger og Odal sorenskriveri, Vinger, Eidskog tinglag, Skifteforhandlingsprotokoll 9 , 1838-1852, oppb: Statsarkivet i Hamar.

Merknader: På film: Solør og Odalen nr. 24.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/25227/324/

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Espen Tjernshaugen

Skiftebehandlingen fortsetter på f. 331a i samme protokoll.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Espen Tjernshaugen

... og da jeg likevel var så langt bak i protokollen at jeg kom til registeret så oppdaget jeg at hun jo vitterlig er innført i skifteregisteret under B:

 

Kildeinformasjon: Hedmark fylke, Vinger og Odal sorenskriveri, Vinger, Eidskog tinglag, Skifteforhandlingsprotokoll 9 , 1838-1852, oppb: Statsarkivet i Hamar.

Merknader: På film: Solør og Odalen nr. 24.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/25227/348/

Endret av Espen Tjernshaugen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Per Nermo

Starter på 7de linje v. side:

 

Kildeinformasjon: Hedmark fylke, Vinger og Odal sorenskriveri, Vinger, Eidskog tinglag, Skifteforhandlingsprotokoll 9 , 1838-1852, oppb: Statsarkivet i Hamar.

Merknader: På film: Solør og Odalen nr. 24.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/25227/324/

.

Tusen takk, Espen, dette var virkelig godt detektivarbeid !

 

Jeg er dessverre ikke flink til å lese slikt som dette rett fra film,

og ville satt stor pris på hjelp til å tyde innholdet (inklusive fortsettelsen på f. 331a i samme protokoll).

 

Det er spesielt informasjon om avdødes arvinger og slektsforhold til disse jeg er ute etter.

 

Håper noen har tid, krefter, syn, erfaring og vilje til å bistå !

.

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Espen Tjernshaugen

Får dessverre ikke sett på det nå da jeg er opptatt en stund fremover, men hvis du legger det ut på forumet for tyding av skannede kilder får du helt sikkert god hjelp i løpet av et døgn eller tre..

 

Når det er sagt så ser det ikke ut til at dette heller er begynnelsen, det har i alle fall vært en løsøreregistrering i forkant av dette. Den kan være innført i en protokoll som er gått tapt, eller jeg kan ha oversett den. Hvis det siste er tilfelle kan det sjekkes ved å bla deg bakover fra f. 312b til du tangerer dødsdatoen da innførslene er ført kronologisk.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Per Nermo

.

Mange takk til Lars Ove Wangensteen, Aud Sandbu og Espen Tjersnhaugen, som har

gitt meg uvurderlig hjelp i arbeidet med å tyde og skjønne protokollene i forbindelse med

skiftet etter enkefru Eva Maria Bratt (f. Heltberg) på Eidskog, ført i tidsrommet 1851-1853.

 

Av ulike årsaker har ovennevntes bidrag (innlegg) havnet i tre ulike fora her på Arkivverket, i følgende 'debatt-tråder' :

 

_ 1. Skifte 1853, Eidskog, et. Eva M. Heltberg, g. Fr. A. Bratt _______ (forum: Spør Statsarkivet i Hamar ) *** denne 'debatten' ***

_ 2. Transkrib. av skifte 1853 et rittm Bratt's enke, Eidskog _________ (forum: Brukernes eget forum )

_ 3. Skifte etter Eva M. Bratt (f. Heltberg), død i Eidskog (HE) i 1851 __ (forum: Tyding av skannede kilder )

 

Disse trådene inneholder i hovedsak følgende :

 

_ 1. Innledende beskr. av familiene Bratt / Voigt - Lars Ove's funn av prot. av 1853 fra skifteutlodningen - Espen's funn av prot. fra 1851 samt innførsel i Skifteregisteret

_ 2. Aud's tyding av tekst fra skifteutlodningen (1853), dessuten merknader til denne - Espen's kommentarer, samt funn av innførsler for Nordre Pramhus i Panteregisteret

_ 3. Espen's tyding av protokoll-innførslen fra 1851.

 

Det synes å være enighet om at det bør finnes ytterligere (forhåpentligvis protokollførte) forhandlinger i tidsrommet mellom 1851 og 1853

i forbindelse med dette skiftet, som muligens kan kaste ytterligere lys over endel eiendommeligheter i forbindelse med de innførsler som hittil er funnet.

 

Det er også reist spørsmål om hva som er årsaken til at protokollen (fra 1853) som Lars Ove henviser til (Skifteprotokoll Forhandling nr. 8. Vinger og Odal Sorenskriverebede 1818-1868 fol. 594b) ikke ligger ute sammen med de øvrige på Internett, samt om det finnes andre protokoller fra Vinger og Odalen Sorenskriverembede som ikke 'ligger ute'.

 

Jeg tror det er mest hensiktmessig at ev. ytterliger bidrag ikke legges her, men i debatten

_ 2. Transkrib. av skifte 1853 et rittm Bratt's enke, Eidskog  (i Brukernes eget forum), slik at informasjonen blir lettere å holde oversikt over.

 

På forhånd mange takk til de som ev. finner å kunne bruke tid, krefter og øyne på dette !

.

Endret av Per Nermo

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Statsarkivet i Hamar

Det skannes kontinuerlig fra kildematerialet for utlegging på Digitalarkivet, og det er materiale som har med eiendom å gjøre som nå har høyest prioritet. Det vil bli skannet og lagt ut mer skiftemateriale etter hvert, uten at vi kan si noe om når.

 

På Arkivportalen kan du imidlertid se hva vi har av skifteprotokoller for Vinger og Odal: 

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=no-a1450-03000000034339

 

Vi er eventuelt behjelpelige med oppslag i kildemateriale som ikke er lagt ut på nettet.

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.