Jump to content
Arkivverket

Brukernes eget forum 1 år


Reidar Oddløkken

Recommended Posts

Det nærmer seg 1-årsdag for de nye foraene, hva er erfaringene på godt og vondt? Det har vel vært mange debatter med forskjellige meninger om de nye forumene gjennom det første året, og en oppsummering hadde vært interssant! Hva er bra og hva er ikke bra? Ordet er fritt!

Link to comment
Share on other sites

 • Replies 57
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

 • Svein Arnolf Bjørndal

  4

 • Torbjørn Igelkjøn

  5

 • Reidar Oddløkken

  6

 • Olaf Larsen

  7

Det som ikkje har vore så bra etter mitt syn er at alle dei gamle debattane vart kutta slik at ein måtte starta på nytt om ein ville halda fram med same emne. Det som er mykje betre no er moglegheitene for å søkja. Elles har eg ikkje så sterke meiningar då eg har vore lite aktiv siste året.

Link to comment
Share on other sites

Systemet er jeg stort sett fornøyd med. Når det gjelder innholdet, så har jeg fått mye god hjelp, forhåpentligvis gitt litt tilbake, kommet i kontakt med mange nye og opprettholdt kontakten med mange gamle kontakter. I så måte er forumet viktig for meg. Men samtidig er klart at mange fra det gamle forumet enten ikke har kommet over i det hele tatt, eller (av mange forskjellige grunner) ikke er aktive her i det nye forumet. Jeg er også litt misfornøyd med moderatorkapasiteten. Vi har fått høre at Digitalarkivet driver dette forumet uten at de i grunnen har kapasitet til det. Med tanke på hva Digitalarkivet gjør er det kanskje naturlig at forumet blir ett slags samlingspunkt for personer som vil diskutere de digitale kildene og hjelpe hverandre med tydinger og enkeltoppslag, og at dypere slektsfaglige diskusjoner kan finne seg bedre til rette i andre (fremtidige?) fora.

Link to comment
Share on other sites

I det gamle forumet var det ein del problem med å lage lenker, men både dei gamle heimesidene til Digitalarkivet og det gamle debattforumet var enkle og greie, og var pene å sjå på og enkle å laste sjølv på svake PCar og/eller treigt internettsamband. Det gamle forumet mangla redigeringsmogelegheit.

 

I det gamle forumet kunne brukarane plaske rundt i andedammen utan at dette vart søkbart på Google eller andre søkemotorar. I det nye forumet er alt søkbart via Google. Dette har gjort at ein må tenkje ekstra nøye gjennom det ein skriv, slik at ein ikkje kjem i skade for å leggje ut opplysningar om levande personar, og/eller som kan krenke eller såre andre. Ein del av brukarane har vore ukonfortable med at innlegg med fullt namn kjem på Google, noko som har ført til debattar og splitting. Nokre har antagelegvis slutta å bruke forumet fordi dei ikkje kan godta at andre bryt ordensreglane og ikkje gjev opp fullt namn. Andre har blitt utestengde fordi dei nektar å gje opp namnet sitt. (Ein av brukarane klarte begge deler). Dette er synd, sidan forumet treng alle bidrag ein kan få. Fleirtalet har samla seg om ei mellomløysing som inneber at ein kan velje å gje opp namnet sitt i signaturen, i staden for som visningsnamn. Dermed er namnet synleg for forumbrukarane, men ikkje for verda utanfor. Ein fordel med at heile forumet no er søkbart er at folk som leitar på nettet etter slektsopplysningar finn fram til innlegg på Brukarforum, sjølv om dei aldri har høyrt om Digitalarkivet. Dermed kan det som vert skrive her komme til nytte, også f.eks. ved at amerikanarar kan få ein peikepinn om at her kan finnast informasjon om deira norske røter.

 

Det nye forumet har ein del fleire mogelegheiter når det gjeld formatering, og har ein masse funksjonar som ein ikkje treng. Det nye forumet har ei begrensing ved at ein ikkje kan laste opp bilete større enn 500 kB, men ein slepp til gjengjeld problemet med at ein må laste ned ørten MB med bilete kvar gong ein skal lese ein debattråd. I det nye forumet har ein mogelegheit til å kontakte andre brukarar direkte ved hjelp av e-post eller PM. Dette er ein stor fordel. Sjølv om eg saknar det enkle lette Oldervollske Digitalarkivet meiner eg at det nye brukarforumet er eit framsteg.

Link to comment
Share on other sites

Det som ikkje har vore så bra etter mitt syn er at alle dei gamle debattane vart kutta slik at ein måtte starta på nytt om ein ville halda fram med same emne. Det som er mykje betre no er moglegheitene for å søkja. Elles har eg ikkje så sterke meiningar då eg har vore lite aktiv siste året.

Ordet er fritt, men bryter inn litt likevel,og er helt enig med deg, det var veldig synd med gode debatter som ble tvert kuttet av, og etter signalene vi har fått forsvinner vel også det gamle forumet etter hvert, og det er veldig synd, for det er nedlagt mye blod, svette og tårer i streben etter å finne svar på tunge genealogiske/historiske spørsmål, og mange er det vel heller ikke kommet til bunns i og mye arbeide og søken gjenstår! Og du Finn skal vite at jeg leste hvert ord du skrev i det gamle forumet, (ikke minst på grunn av at du beholdt dialekta di:-))så håper du kommer sterkere tilbake:-)! Ordet er videre fritt!

Link to comment
Share on other sites

(...)

Jeg er også litt misfornøyd med moderatorkapasiteten. Vi har fått høre at Digitalarkivet driver dette forumet uten at de i grunnen har kapasitet til det. Med tanke på hva Digitalarkivet gjør er det kanskje naturlig at forumet blir ett slags samlingspunkt for personer som vil diskutere de digitale kildene og hjelpe hverandre med tydinger og enkeltoppslag, og at dypere slektsfaglige diskusjoner kan finne seg bedre til rette i andre (fremtidige?) fora.

 

Sidan Digitalarkivet har avgrensa ressursar meiner eg at desse ressursane bør brukast til å digitalisere kjelder, i staden for til finlesing av brukarforumet. Dette føreset sjølvsagt at brukarane er greie, og held seg til skikk og bruk. Ein kan hjelpe Digitalarkivet ved å gjere dei oppmerksame på ting ein meiner dei bør sjå på, f. eks. ved å bruke "Advarsel-knappen", som står framfor kvart innlegg.

 

Mi meining er at det er kjekt å kunne diskutere/lese om alt mogeleg som interesserer folk som er opptekne av historie, sjølv om det ikkje alltid har noko med Arkivverket å gjere.

Link to comment
Share on other sites

Sidan Digitalarkivet har avgrensa ressursar meiner eg at desse ressursane bør brukast til å digitalisere kjelder, i staden for til finlesing av brukarforumet. Dette føreset sjølvsagt at brukarane er greie, og held seg til skikk og bruk. Ein kan hjelpe Digitalarkivet ved å gjere dei oppmerksame på ting ein meiner dei bør sjå på, f. eks. ved å bruke "Advarsel-knappen", som står framfor kvart innlegg.

Moderators jobb er ikke og finlese brukerforumet; men sørge for at reglene opprettholdes. Rent ressursmessig er jeg også overbevist om at det ikke ville vært svært så problematisk og finne personer som kunne stille opp frivillig som moderatorer på "Brukernes eget forum". Mange store fora gjør det slik; de rekruterer moderatorkapasitet fra medlemslisten. Om man skal ha ett forum med ett etablert regelverk så må man kanskje også være realistisk med tanke på ressurskravene til ett så stort forum. Det er mange alternativer; legge ned "Brukernes eget forum" og konsentrere seg rundt de foraene som har med Digitalarkivets primære arbeidsområde og gjøre, rekruttere frivillige moderatorer, eller slakke på regelverket, bare for og nevne noen.

 

Advarsels-knappen har vi diskutert før. Jeg liker den ikke, og vil ikke bruke den. Jeg har noen ganger sagt høflig i fra til nye brukere som kanskje ikke opptrer med fullt navn (og kanskje ikke kjenner til regelverket), men utover det er det moderators jobb.

 

NB! For ordens skyld er jeg ikke tilhenger av og legge ned "Brukernes eget forum"!

Edited by Ken V. Nordberg
Link to comment
Share on other sites

Jeg savner det gamle forumet. Det var mere strukturert. Da kunne du stort sett holde øye med "ditt område". Derfor hadde jeg ønsket meg en mere oppdeling. Slekt fordelt på fylker, en bildedel, en generell historiedel etc. Det blir spennende å se om Norsk Slektshistorielag får til en diskusjonswebb og om det blir en konkurent.

 

Når det er sagt, så er sikkert nyordningen en mindre krevende tjeneste for digitalarkivet?

Link to comment
Share on other sites

Minner om at "advarselknappen" berre er ein av mange måtar å gjere moderator oppmerksam på noko ein meiner ho må sjå på. Det vil likevel vere moderator som står for modereringa, og om det evt. er aktuelt å gje advarsel eller andre sanksjonar. Eg ser difor ikkje noko problem med den funksjonen.

 

Eg er elles einig i at ein fyrst og fremst bør gjere (nye og/eller uerfarne brukarar) oppmerksame på evt. brot på reglane på ein høfleg måte i sjølve tråden, før ein går til det steget å varsle moderator. Det har derimot somme tider vore eit problem at dette har utarta seg, slik at store deler av trådar om andre tema har blitt ein diskusjon rundt moderering. Når moderator er gjort oppmerksam på problemet vert slike diskusjonar off topic.

Link to comment
Share on other sites

Jeg har nettop laget et inlegg under tråden Gamla Forumet, som egentlig passer like bra her, jeg håper det er OK at jeg limer inn min egen tekst her også.

 

Jeg synes ærlig talt det er merkelig at de som er satt til å forvalte våre arkiver, ansatt i et offentlig organ der bevaring er grunntanken, ikke ser seg istand til å administrere bevaringen av sitt 'eget' arkivmateriale!

 

Det gamle arkivet er jo bare noen få megabyte i størrelse, det kan da ikke være forbundet med særlig store investeringer eller problemer å beholde det på noen dedikerte harddisker? Gjerne i sitt opprinnelige format, og om nødvendig, bare tilgjengelig fra sin egen nettadresse i arkivet. Bruk gamle maskiner med opensource software! Alle løsninger er bedre enn sletting.

 

Det gamle forumet var jo også etter min mening mye mere kompakt og oversiktlig, og mye lettere å jobbe med enn det nye, spesielt savner jeg den distriktsvise inndelingen hvor man kjapt kunne se nye emner/poster. For meg virker det som om administratorene heller ikke er vanlige brukere av forumet på samme måte som oss andre, og derfor bare ser forumet fra en administrativ side.

 

Det gamle forumet inneholder et vell av slektsinformasjon som vil gå tapt hvis det bare legges ned, spesielt er inspill og krysskoblinger mot andre slekter, samt korrigerng av feil i arkivene, et svært verdifullt materiale. Mye av det er innlegg fra personer som begynner å dra på årene, svært mange pensjonister er involvert i slektsforsking. Uansett hvor vi er i livet, vil vi jo alle dessverre falle fra etterhvert, og da sitter alle andre der uten de referansene til kilder og alle kunnskapene, som svært mange bare har i hodet.

 

Vennligst gjør om beslutningen om å legge ned det gamle forumet, evt. gjør det enkelt tilgjengelig i et åpent format så folk kan laste det ned, eller donér det til andre som kan videreføre det.

 

Mvh Olaf Larsen.

 

Nok en gang, mvh Olaf Larsen

Link to comment
Share on other sites

Et lite ønske: Oppfordre all brukere til systematisk rapportering av feil i folketellinger, kirkebøker eller andre kilder, med god henvisning til andre, riktige kilder. Legg så ut de korrigerte opplysningene etter hvert som de blir funnet å være virkelige feil, med alle henvisningene til både feilkilder og de som er korrekte, slik at alle kan ta del i dem. Jeg går ut fra at dette kan gjøres raskere enn å rette opp en folketelling, og kirkebøker rettes jo ikke i det hele tatt. De nyeste FT er verst...

 

Mvh, Olaf Larsen

Link to comment
Share on other sites

Personling hadde jeg ikke noe problem med å ta i bruk det nye debattforumet, da det er samme løsning som er brukt i et utall andre nettfora som er tatt i bruk. Har heller ikke noe problem med at navnet mitt kan dukke opp på google, da jeg kan stå inne for alt jeg skriver.

 

Synes også trafikken er god, innlegg i 25 debatter fra 22:26 i går kveld til nå.

 

Jeg har ikke helt forstått meg på beveggrunnene til at en del av eksperte fra det gamle forumet har forlatt oss, men jeg dveler heller ikke så mye ved det. Det må jo være opp til den enkelte om de ønsker å delta eller ikke.

Link to comment
Share on other sites

Personling hadde jeg ikke noe problem med å ta i bruk det nye debattforumet, da det er samme løsning som er brukt i et utall andre nettfora som er tatt i bruk. Har heller ikke noe problem med at navnet mitt kan dukke opp på google, da jeg kan stå inne for alt jeg skriver.

 

Hmmm... forsøkte akkurat å google mitt eget navn, men fikk absolutt ingen treff fra forumet her. DIS-Norges debattforum kom dog opp, siden jeg har skrevet navnet mitt i teksten i innlegget. Samt innlegg fra gamle USENET-grupper, no.sleksforskning.diverse, etc. etc.

Link to comment
Share on other sites

Det jeg sakner i det nye forumet er først og fremst debatten mellom noen "tungvektere". Om det skyldes at noen tema er utdebattert eller at det er noen som vergrer seg mot å delta i det nye forumet eller det kan ha andre årsaker er vel vanskelig å svare på. Helst er det vel en kombinasjon av årsaker.

 

Jeg tar frem en debatt der jeg amatøren ikke hadde noe å bidra med, men der jeg koste meg med debattantene som boltret seg med stor kunnskap. Det var friske meningsbrytinger og ikke fritt for litt småkrangling, men slik jeg oppfattet det med en undertone av gjensidig respekt. Litt rivalisering mellom lansdeler gikk jo også igjen i mange av innlegga og var med å holde liv i debatten.

Her er lenkene til gammelt og nytt forum:

http://da2.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exe?slag=listinnlegg&debatt=brukar&temanr=55815&sok=oldervik&nr=46&antinnlegg=900&startnr=&antall=&spraak=#anker

 

http://forum.arkivverket.no/index.php?/topic/141226-55815-erkeb-olav-engelbrigts-og-slektskr-rundt-han-i-trondenes-og-omegn/page__p__1173300__hl__55815__fromsearch__1#entry1173300

 

Legg merke til at det allerede i første linje er en lenke som debatten bygger på.

I det nye forumet er denne lenken ikke aktiv, og jeg får den heller ikke til å fungere med å lime inn teksten i adressefeltet.

Så om en fjerner det gamle forumet uten å ordne disse lenkene i nytt forum blir det et stort tap.

 

En annen ting er at når jeg skal lese debatten i det gamle forumet så ruller jeg bare nedover på en enkel måte. I nytt forum må jeg bla og bla. Hva var det nå som sto i det innlegget? Så er det å bla seg fremover til rett side og tilbake igjen. Dette synes jeg er tungvint i lange debatter.

 

Ellers så er det vel ikke så mye jeg sakner fra gamleforumet. Litt mer trivielle emner innimellom hadde vi i gammelt forum og det har vi også her. Med litt søk i gammelt forum så ser jeg at mange av "tungvekterne" også deltok i den debatten med gode innlegg.

 

Ellers så er det vel ikke så mye mer å si. Alt var jo så mye bedre før hender det at jeg sier. Det samme sa visst mine foreldre også for 50 år siden.

Link to comment
Share on other sites

Jeg gjør oppmerksom på at jeg fikk gode svar på mitt innlegg som var kopiert fra en annen tråd, se linken øverst i posten min.

 

Enda et par ønsker: Litt av det som gjorde gamleforumet brukervennlig var at all unødvendig informasjon var skrellet vekk på startsiden, det er fint om dere kunne begrense linkene til hvert innlegg til bare 1 linje, så får man plass til flere på siden. Øvrig info om en bruker kan jo brukes i postene i en tråd.

 

Jeg ser også gjerne at søkeinstillingen 'Visning av nytt innhold' i kontrollpanelet, som er tilgjengelig ved siden av innloggingsnavnet oppe til høyre, flyttes fram på forsiden, slik de fleste fora har det, gjerne supplert med flere visningsønsker.

 

Mvh Olaf.

Link to comment
Share on other sites

og etter signalene vi har fått forsvinner vel også det gamle forumet etter hvert, og det er veldig synd, for det er nedlagt mye blod, svette og tårer i streben etter å finne svar på tunge genealogiske/historiske spørsmål,

 

Det gamle forumet er jo for lengst overført til denne plattformen og kan søkes i og lese av hjertens lyst. Det eneste problemet er at det er mye tyngre å lese de gamle innleggene der, fordi alle opprinnelige avsnitt er borte. Men, men.

Link to comment
Share on other sites

Legg merke til at det allerede i første linje er en lenke som debatten bygger på.

I det nye forumet er denne lenken ikke aktiv, og jeg får den heller ikke til å fungere med å lime inn teksten i adressefeltet.

Så om en fjerner det gamle forumet uten å ordne disse lenkene i nytt forum blir det et stort tap.

 

En annen ting er at når jeg skal lese debatten i det gamle forumet så ruller jeg bare nedover på en enkel måte. I nytt forum må jeg bla og bla. Hva var det nå som sto i det innlegget? Så er det å bla seg fremover til rett side og tilbake igjen. Dette synes jeg er tungvint i lange debatter.

 

 

Vi skal se litt på hvordan vi skal få rettet lenkene, men det vil antakelig bety en del manuelle grep og det er det ikke tid til i denne fasen vi er i nå. Lenken virker om du kopierer fra og med http fram til % Det er prosent-tegnet som ødelegger.

 

Hva gjelder rulling vs sideblaing, så var det også sånn i det gamle forumet at gikk det over et visst antall innlegg så måtte du bla. Du kan selv definere hvor mange innlegg du vil se pr side (men 40 er maks). Du kan også endre visningen av innleggene dine fra standardvisning til trestruktur eller standardvisning med først innlegg alltid på topp.

Link to comment
Share on other sites

En liten detalj jeg savner fra det gamle forumet, er nummereringen av temaene. Det var så mye enklere å referere til et annet tema ved å henvise til temanummeret.

Link to comment
Share on other sites

En liten detalj jeg savner fra det gamle forumet, er nummereringen av temaene. Det var så mye enklere å referere til et annet tema ved å henvise til temanummeret.

 

Det er allerede er nummer oppe i høyre hjørne på hvert innlegg - problemet er at dette nummeret forsvinner straks man har tenkt å svare...

Link to comment
Share on other sites

En liten detalj jeg savner fra det gamle forumet, er nummereringen av temaene. Det var så mye enklere å referere til et annet tema ved å henvise til temanummeret.

 

Nummeret står helt til høyre i det blå feltet der navnet til personen bak innlegget står. Ditt innlegg har nr. 18, Tore.

 

Haken ved disse numrene er imidlertid at de er ulike ettersom hvilken visningsmodus man har valgt i kontrollpanelet. De fleste(?) bruker standard-innstillinga, der innleggene vises etter hverandre, men det er også mulig å bruke outline-innstillinga, der innleggene vises i en kollapset trestruktur. Da blir nummereringa annerledes, avhengig av hvilket innlegg man har svart på.

Link to comment
Share on other sites

Enig med Tore, en av de positive sidene ved det gamle var at hvert tema hadde et unikt nummer. Enkelt da å notere et nummer og henvise til dette (som da må være søkbart).

Link to comment
Share on other sites

Det mest positive ved det nye forumet, er at det er enkelt å finne frem til mange kilder, og inndelinga i diverse emnesider. Også at man kan hjelpe andre og få hjelp om behov. Det mest negative er vel denne "Stasiknappen", som jeg og de fleste andre sjelden kommer til å bruke. Ellers er det mer positivt enn negativt med det nye forumet, slik at totalinntrykket lander litt over middels. Men det aller verste i livet mitt frem til nå har skjedd innpå her, eller på grunn av relaterte ting her innpå.

Link to comment
Share on other sites

Jeg har positive erfaringer i det nye forumet, selv om det snublet og gikk i starten så har det gått seg til, jeg tenker på at dette er en gratis tjeneste, og det er i seg selv et stort pluss. Det skal også nevnes at det er god hjelp og mye kunnskap fra "hjelperne" dere andre her i forumet, jeg har lært mye og har ingen spesielle ønsker om noe annet her, jeg er en ren amatør og kan ikke "blande" meg i middelalderforskning og andre tyngre (for meg ihvertfall) temaer som diskuteres her, men det er utrolig spennende å følge med i hva andre klarer å finne ut, så jeg synes begge deler hører hjemme her selv om jeg da ikke kan nok til å delta. Moderatorene fortjener også takk for at de velvillig besvarer spørsmål som vi måtte ha.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.