Jump to content
Arkivverket

Krigskommisær og fogd Jacob Paulsen Riis og Kristine Hansdatters barn - siste halvdel av 1600-tallet


Recommended Posts

Grete Singstad

Jeg holder på å kartlegge barn av Jacob Paulsen Riis og Kristine Hansdatter og har så langt funnet følgende som jeg mener er deres barn:

 1. Paul (Povel) Riis (1671-1726), sogneprest, gift med Maren Stockfleth, datter av Margrethe Olsdatter Mechlenburg og sogneprest Christopher Jacobsen Stockfleth.
 2. Anna Riis (ca 1673-1745), gift med sogneprest Engebert Evensen Trøgstad (Trygstad), sønn av sogneprest Even Anderssen Trøgstad og Johanne Engebretsdatter.
 3. Maria Riis (1682-1738), gift med sorenskriver Christian Sommerfeldt, sønn av Else Michelsdatter Storm og sogneprest Hans Hansen Sommerfeldt.
 4. Peter Mathias Riis (ca 1683-1741), premierløytnant, gift med Ide Wisløff, datter av Elisa Nielsdatter Muus og bytingskriver Niels Thomasen Wisløff.
 5. Christiane Riis (1685-1750), gift med sorenskriver Niels Wisløff, sønn av Elisa Nielsdatter Muus og bytingskriver Niels Thomasen Wisløff (se: Sorenskriver Niels Wisløff (c1678-1753) og hans to hustruer; Regina Marie Celius og Christiane Riis)

 

Kristine Hansdatter var først gift med Bertel Pedersen Holst og hadde med han sønnen Hans Bertelsen Holst, sogneprest og prost til Toten. Han var gift med Catharine Hedevig Compoteller, datter av amtmann Hans Compoteller og Sophie Amalie Hausmann.

 

 

Jeg har tre personer til, som jeg vurderer hører hjemme i søskenflokken:

 • Fogd Bartholomæus Jacobsen Riis

Nevnt som fogd over Id og Marker fogderi 9. jan. 1700: RENTEKAMMERETS NORSKE BESTALLINGER 1660-1814 R-OE

Jeg vet ingenting mer om han utover dette, men han skal hatt samme våpenskjold som Povel Jacobsen Riis, men kilde for dette vites ikke: ”et oppvendt sverd som to slanger slynger seg rundt og med en due sittende på sverdspissen.”

Han kan være eldste sønn og oppkalt etter Kristine Hansdatters 1. mann Bertel Pedersen Holst.

 • Kanselliråd Michael Riis

Fadder for Povel Jacobsen Riis’ sønnesønn, Christian Michael 21. mars 1738 i Gran, OP.

Han var gift 1) Maren Hansdatter Tysch 2) Christiane Charlotta von Bülow.

 

Fra Tollere gjennom 300 år: "Riis, Michael. Postmester i Kristiansand. Fikk 15. juni 1716 ekspektanse på tollerembedet sammesteds mot 1000 daler, virkelig toller 1719, bekreftet 4. mai 1731. Kanselliråd. Død ved forlis på hjemreise fra Danmark 2. feb. 1739."

 

Tre barn er nevnt i hans skifte i 1740 i følge Nygaards sedler:

• Kristine Marie Riis, gift med major Pierre Poumeau (Fra 1. ekteskap)

• Engel Gotfred Riis, 8 år (Fra 2. ekteskap)

• Johanne Kristine Riis, 5 år (Fra 2. ekteskap)

 • Elisabeth Dorothea Riis

Var fadder for Povel Jacobsen Riis' barn, Jacob 17. juli 1698 i Vanse, VA.

 

 

 

Kommentarer, innspill og hjelp mottas med takk.

Link to post
Share on other sites
 • Replies 93
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

 • Grete Singstad

  39

 • Anne Ravnskjær

  36

 • Leif Salicath

  17

 • Ola Teige

  2

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Jeg har samlet lidt info om Christiane Charlotta von Bülow, som jeg gerne vil dele. Hendes families forhold er noget kringlet.   Hendes fødsel / dåb:   Hun blev døbt i Sct. Nicolai kirke i Københa

Hej   Det frem går ikke af denne tråd, om du er vidende om hvor/hvornår Jacob Riis og Kirstine Hansdatter blev gift.   De får tilladelse til vielse i huset i 1670 d. 18 marts. Normalt holdes der b

#60 Bra, Anne! Jeg oppdaterer herved slektsoversikten basert på våre funn.   Jacob Poulsen Riis (Riese/Rise) (-1702) (#49) og Kristine Hansdatter ble gift 18. mars 1670 (#26).   Barn: Poul Riis

Posted Images

Grete Singstad

2. Anna Riis (ca 1673-1745), gift med sogneprest Engebert Evensen Trøgstad (Trygstad), sønn av sogneprest Even Anderssen Trøgstad og Johanne Engebretsdatter.

 

Som en kuriositet legger jeg lenke til malerier av Even Anderssen Trøgstad og Johanne Engebretsdatter, som er fotografert av Rune Nedrud og lagt på Norsk Slektshistorisk Forenings sider. Maleriene henger i Biri kirke.

Link to post
Share on other sites
Grete Singstad
 • Fogd Bartholomæus Jacobsen Riis

Nevnt som fogd over Id og Marker fogderi 9. jan. 1700: RENTEKAMMERETS NORSKE BESTALLINGER 1660-1814 R-OE

Jeg vet ingenting mer om han utover dette, men han skal hatt samme våpenskjold som Povel Jacobsen Riis, men kilde for dette vites ikke: ”et oppvendt sverd som to slanger slynger seg rundt og med en due sittende på sverdspissen.”

Han kan være eldste sønn og oppkalt etter Kristine Hansdatters 1. mann Bertel Pedersen Holst.

 

Bartholomæus Riis ble gravlagt på Vaterland kirkegård 9. april 1736 – 63 år og ”nogle maaneder”.

Dette betyr at han var født omkr. 1672-73 og at han aldersmessig passer som sønn av Jacob Paulsen Riis og Kristine Hansdatter.

 

Jeg har dessverre ikke funnet noe arveskifte etter han.

 

Kildeinformasjon: Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers menighet, Ministerialbok nr. 3 (1731-1743), Døde og begravede 1736, side 242.

 

Takk til Geir K.B. for tipset.

Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Michael Riis’ eldste datter, Kristine Marie Riis var gift med offiseren Pierre Poumeau.

 

Fra Ovenstads militærbiografier:

 

"Poumeau, Pierre. – F. 1697 i Kj.havn, døpt 12/9 s.å. – Sønn av tobakstoll – og konsumsjonsforpakter sammesteds Pierre Poumeau. – Kom i tjeneste 1715- - Sek.lnt. ved Smål.nasj. inf.regt.s gamle reserve 31/12 1716 – Fortsatt til gen.maj. Cicignons gev. Inf.regt. 11/6 1717. – Pr.lnt. ved samme regt. – nu Rømelings – 19/7 1723. – Kpt. 9/8 1728. – Maj.s kar 17/11 1738. – Maj. i regt.et 7/3 1740. – Sek.maj. 20/11 1741. – Obl.s kar 3/5 1749. – Obersts kar. 4/8 1750. – Prem.maj. 29/8 1753. – Virk. obl. 17/11 1754. – Virk. oberst og chef for 1. Akh. nasj. inf.regt. 17/10 1759. – Gen.maj. av inf. 20/3 1762. – Deputeret i Gen.komm.koll 18/12 1767 til 16/3 1787. – Gen.lnt. 3/6 1773. – R.D.O. 29/1 1774. – Chef for S.fjeldske gev. Inf.regt. 1/1 1778. – Interimskom.dant på Akershus 1780. – Entlediget fra de ham betrodde poster og utn. til general 16/3 1787. – Blir stående i ”Detaillen.” – Blev samtidig tilstått 1400 rdl. Årl. Pens. og beholder sin generalgasje 600 rdl. – i alt 2000 rdl. årl. – Død ca. 1790 i Kr.ania. – Gift 1730 med Kirstine Catharine Riis, f. 10/1 1715 i Kr.sand, død 23/1 1751 i Kr.ania, datter av kanselliråd Michael Riis til Nørlund i Jylland, toller og postmester i Kr.sand. – ”

 

 

Kirstine Catharine Riis – ”Oberstleut. Poumeaus Frue” – gravlagt 9. feb. 1751.

 

Kildeinformasjon: Oslo fylke, Akershus slottsmenighet i Garnisonsmenigheten, Ministerialbok nr. 1 (1734-1756), Døde og begravede 1751, side 159.

Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Det var skifte etter Michael Riis' 2. hustru, Christiane Charlotte von Bülow i 1754, Skive, DK.

 

"Christiane Charlotte von Bülow i Skive. 23.2.1754, fol.85.

Enke efter Michael Riis til Nørlund [i Ravnkilde sogn] i Ålborghus amt. B:

1) Engel Gotfred Riis 21, sekretær i det kongelige danske kancelli

2) Johanne Christine Riis 19.

FM: Bertel Mogensen i Skive."

 

Kilde: Skive Skifteuddrag 1749-1819

Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

I Vegard Elvestrand: "Fra Københavns Universitet, Sorø Akademi og Ledreborg til Hadeland" om generaldirektør Hammer mfl., har jeg sett at Andreas Jacobsen Riis skal være sønn av Jacob Paulsen Riis. Andreas var gift med Johanne Elisabeth Kumpf og hadde sønnen Jacob Andreas Riis ca 1706-1794 gift med Karen Hedevig Pay ca 1707-1787 (død på Gran, Hadeland).

Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

Major Jacob Andreas Riis og Karen Hedevig Pay hadde to barn - Christiane Jacobsdatter døpt 9.feb.1741 i Gran og senere major Michael Jacobsen Riis døpt 10.mai.1744 i Gran. Christiane ble gift med Hans Christian Hals 1739-1774 og Michael med Christiana Samuelsdatter Prom - datter av kjøpmann i Chra. Samuel Prom og Anna Sophie Jochumsdatter Sem, se lenke. Disse er også omtalt i boken om generaldirektør Hammer (se ovenfor).

Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Takk skal du ha, Leif.

 

Jeg har antatt at Jacob Andreas var sønn av Paul Jacobsen Riis. Opplysningene om Andreas Jacobsen Riis er interessante og må selvsagt sjekkes opp.

Det står i Ovenstad at Jacob Andreas var født i Danmark og kanskje er det noe i dette likevel hvis Andreas Jacobsen Riis og Johanne Elisabeth Kumpf er foreldrene og holdt til her.

Andreas J.R. skal ha vært løytnant, ingen Andreas, men kun én Anders Riis finnes hos Ovenstad. Om han står følgende:

 

"Riis, Anders. – Stod ved Drabantgarden i Danmark, da han 29/4 1704 blev sek.lnt. ved Akh. Nasj. inf.regt.s Vingerske komp. – Hadde denne stillingen bare til 23/1 1706, da ”hand udj Danmarck avavcerede”. – ”

 

Jacob Andreas Riis og Karen Hedevig Pay ble gift 27. feb. 1737. i Gran og hadde, i tillegg til de to barna du nevner, også sønnen Christian Michael, døpt 21. mars 1738. Han døde som barn. En av hans faddere var ”Hr. Cancelli Raad Michael Riis”, som jeg altså tror er sønn av Kristine Hansdatter og Jacob Paulsen Riis.

 

 

Jeg bor forresten kun et steinkast fra Majorsalm - gården øvre Alm som fikk navnet Majorsalm etter at far og sønn Riis bodde her, se Majorsalm og Kongevegen

 

 

EDIT: Flere av disse opplysningene finnes også debatten: Sorenskriver Niels Wisløff (c1678-1753) og hans to hustruer; Regina Marie Celius og Christiane Riis, men for ordensskyld er det greit å ta med opplysninger om Kristine Hansdatter og Jacob Paulsen Riis' etterkommere her.

Edited by Grete Singstad
Link to post
Share on other sites
 • 6 months later...
Grete Singstad

Legger inn det jeg har funnet om Jacob Paulsen Riis og Kristine Hansdatters eldste sønn, Povel Jacobsen Riis' barn.

 

Povel (Paul) Riis (1671-1726) var gift med Maren Stockfleth, datter av Margrethe Olsdatter Mechlenburg og sogneprest Christopher Jacobsen Stockfleth. Povel Riis var sogneprest 1695-1702 i Vanse, Vest-Agder og fra 1702 i Ringsaker, Hedmark.

 

Følgende barn er funnet, de fem eldste født i Vanse, de yngste antagelig i Ringsaker.

 1. Kirstine Margareta, døpt 13. juli 1697. Faddere: Anders Tholdorph, Hr Jens Schÿthe, Biörn Hansen Elle, Kirstine Commissaire Riises, Frue Brynild Theiste, Anne Riis. Kirstine Margareta ble gift med Mogens Winsnes, sorenskriver i Sør-Gudbrandsdal.
 2. Jacob, døpt 17. juli 1698, gravlagt 16. aug. 1699. Faddere: Commissaire Jacob Riis, Monsr. Jacob Stockflet, Madame Tholdorph, Madame Stockdorph, Elisabeth Dorothea Riis.
 3. Helena Maria, døpt 28. aug. 1699. Faddere: Commerie-Raad Laurits Undal, Monsieur Uldrich Undal, Monsr. Petter Tholdorph, Kirsten Commisr. Riises, Madame Wesike, Mademoiselle Bodil Mechlenborg. Helene Maria ble gift med sogneprest Petter Horster.
 4. Jacob, døpt 2. jan. 1701, gravlagt 12. mars s.å. Faddere: Niels Hansen Husebye, Tor Finkelsen Aarigsta, Niels Elle, Madame Tholdorph, Madame Lehm, Jomfrue Maria Riis.
 5. Christopher Jürgen, døpt 2. april 1702, gravlagt 22. okt. s.å. Faddere: Tønne Magnus Friis, Monsr. Salve Larsen, Monsr. Lars Biörnsen, Madame Wesike,
 6. Jacob Andreas, f. ca 1703. Gift med Karen Hedvig Pay i 1737.
 7. Karen Sophie, f. ca 1710. Hun ble gift med Thomas Bukier, krigsbokholder, justisråd.
 8. Anne Cathrine, f. 1. mai 1711. Fødselsdato er oppgitt ved hennes begravelse 4. mai 1767, Akershus slottsmenighet. Hun ble gift med kvesthuskasserer Joachim Frederik Brandt.
 9. Johan Friderich, f. 25. des. 1714, beskikket til byfogd i Fredrikshald, 6 aug. 1744.

Kjenner noen til flere barn?

Edited by Grete Singstad
Link to post
Share on other sites
 • 2 weeks later...
Grete Singstad

Hei Leif.

 

Takk for at du gjorde meg oppmerksom på slurvefeilen.

 

Jeg fikk privat melding fra GKB om fødselsdatoen til Anne Cathrine. Hun ble derfor flyttet etter søsteren, Karen Sophie, som er født ca 1710 - men så glemte jeg å slette den gamle oppføringen.

Har rettet opp lista i #10, så nå er Anne Cathrine barn nr. 8.

 

Det er for øvrig plass til flere barn mellom Jacob Andreas og Karen Sophie. Hvis det var flere - behøver de jo ikke å ha nådd voksen alder.

Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Jeg har tatt bort "antatt sønn" etter Jacob Andreas i lista over barna til Povel Jacobsen Riis og Maren Christophersdatter Stockfleth.

 

At han må være deres sønn kommer fram i skiftet etter Kristine Riis i 1795, se debatten om Sorenskriver Niels Wisløff (c1678-1753) og hans to hustruer; Regina Marie Celius og Christiane Riis. Takk, Geir for påminning i pm.

 

For ordens skyld legger jeg inn skiftet her også, transkribert av Ole Arild Vesthagen:

 

Innledning:

Skifte-Forretning Efter Afgangne Jomfrue Kristine Riis

Begyndt den 14de Martij 1795

Sluttet den 5te Junij 1797

 

Opplysninger om arvinger inntatt i skiftet

No 2. Et Pro Memoria fra Lænsmand Nimb dateret 2den Marty 1796; - Saalydende:

Pro Memoria

Een Jomfrue Riis skal være død j Chrstiania og hendes Efterladenskaber skal Skiftes og deeles imellem hendes Sødskende Børns Børn, da ieg nu stoed j den Formeening, at hun havde j levende live nærmere Arvinger end ieg og, at ieg ikke kunde blive regnet blant Arvingernes tal, saa da ieg erfarer det modsadte, skulde ieg ikke undlade, herved paa egne og Sødskendes Vægne at Anmelde saadant, samt at tilkjendegive at min afgangne Fader Lensmand Michael Friderich Nimb og afdøde Jomfrue Riis vare Sødskende Børn; Thj min Fader, afg: Cancelie Raad Sommerfeldt og den afdøde Jomfrue Riis vare Sødskende børn, tilligemed min Farbroder afg: Sogne Præsten Nimb i Hallingdahl alle fødde af hver sin Søster hvorfra Slægtskaben til den afdøde reyser sig, skulle herom videre beviis behøves, udbedes deres Velbaarenhed gunstigen vilde tilkiendegive mig, hvad j saa maade fordres, hvorhos ieg ikke vil undlade at melde, at da min Fader og Farfader og Moder alle have boet og opholdt sig j Dannemark; hvor de ere fødde, saa vil det blive Vanskelig fra dette Stæd at faae tilveyebragt beviis, men da ieg formoder at de øvrige Arvinger maae tilveyebringe udfordrende Beviis; saasom afg: hr. Cancellie Raad Sommerfelts Børn, Kjøbmand Johan Riis, saa troer ieg at om Beviis i henseende Slægtskab til den afdøde ikke behøvedes videre, end at ieg med Sødskende godtgiør til disse at være ner Sødskende Børn.- Og da ieg vil troe at ingen Anmeldelse fra nogen af mine Sødskende kand være indkommen, saa opgives disse saaledes:-

Min Broder Hans Christian Nimb lensmand j Land.-

Søster Bergithe Charlotte Nimb gift med Vagtmæster Buruld paa Totten.-

Boel Sophie Nimb paa Suchestad paa Totten.-

Elisabeth Antonethe Nimb paa Suchestad.-

Bærthe Sofie Nimb hos mig.-

David Christian Nimb.-

Else Sophie er død og efterladt sig en Datter Anne paa Hadeland.-

Deres Velbaarenhed vil gunstigen tilgive ieg hermed foruleyliget og vover at udbede Deres Velbaarenheds gode Veyledning til paa bæste og lætteste maade at kunde tilveyebringe den udfordrende Legitimation for vores Arve Rett.-

Sophienlund j Ordahl j Walders den 2den Martij 1796.-

 

No 3 Et ditto fra Jørgen Riis af 11te samme Maaned og Aar;- saa lydende -

Pro Memoria.

Efter min Ringe formeening, er ieg og mine Søskende Navnlig Anne og Marthe Rette Arvinger til Jomfrue Riis, da min Sal: moders Navn er Christiana Weisenberg, og min Sal: Moders Moder, var kiødelig Søsken Barn til døde Jomfrue Riis, denne fuldkomne Oplysning kand bevidnes af Hr. Procurator Gundelaches kones Moder;- Derfor haabes, at nyde den arve part som kunde tilfalde mig, fra min moders siide, Thj da Lieutenant Weisenbergs kone var hr Cancellie Raad og Sorenskriver Wisløws datter, og Weisenbergs kone var Kjødelig Søskende barn til Jomfrue Riis den afdøde; Jeg overlader det derfor herved underdanigst til deres Velbaarenhed; som ingenlunde tvivler paa min sande Ret, hvad mig kand tilkomme;-

Christiania den 11te Martij 1796

Underdanigst Jørgen Riis-

Til S:T: Hr Justits Raad og Byefoged Hagerup;-

 

No 4 En Forklaring af Justits Raad Bukier, Amtmand Sommerfeldt og Major Riis, angaaende et heelt Antal Arvinger; saa lydende.

De fra værende Arvinger efter afg: Jomfrue Chr: Elisabeth Riis; som have deels mældet sig, deels vides med Vished, formenes at være følgende, som alle nedstige fra avdødes Søskende Børn eller ere Børn av samme og alle j lige grad beslægtede,-

1) Avg: Cancelie Raad Sommerfelds Børn

a) Amtmand Christian Sommerfeld

b ) Ole Hannibal Sommerfeldt

c) Sorenskriver Friderich Sommerfeldt

d) Frue Provstinde Anne Sophie Hencs [?]

e) Madame Marie Weydeman

f) Frue Dorthea Øhllegaard Sommerfeldt; eller j hendes Stæd Datteren Karen Sophie Bukier;-

2) Avg: Frue Nærnstes Børn:

a) hr. Maior Nærnst

b ) Cammer Raad Nærnst

c) Jomfrue Christiana Nærnst

d) avg: Madame gads [?] Børn

3) Avg: Justice-Raad Thomas Bukiers Hustrue Karen Sophe Riis hendes Børn;-

a) Justice-Raad og Foged Paul Bukier

b ) Enken Madame Anne Catrine Wessil

c) Majorinde Maren Christine de Sone [?]

d) Friderica Bukier gift med Præsten Hr. Wahl j Bamble

4) Avg: Sorenskriver Winsnæs var gift med Jomfrue M: Riis, som avdødes Søskende Barn, efter hende var allene en Søn Præsten Paul Winsnæs paa Stange, som er død, men hans Enke boer paa Bragnæs og der ere adskillige Børn, hvis Navne ey vides, og ey heller hvor mange;-

5) Avg: Lieutenant Riisis Børn, 3 Sønner, nemlig David og Christopher Riis, samt Kiøbmand Johan Riis j Christiania; samt: 1 Datter Ingeborg Kistine Riis;-

6) Avg: Major Riis paa Hadeland har efterladt: 1 Søn Maior Michael Riis;-

7 Avg: Cancelie-Raad og Sorenskriver Wisløfs Børn:-

2 Sønner Lars og Niels Wisløff;-

1 Datter Madame Schielderud;-

NB: der var en Søn Jørgen, men ieg ved ikke, om han endnu lever eller ikke;-

8) Den ældre Sorenskriver Wisløfs Børne-børn ere ellers angivet:-

Regimets Qvarteer Mæster Berg.-

1 Datter av Lt: Weisenberg gift med en Skoleholder boende j Jevnager Sogn paa Hadeland;-

1 Datter Søn Peder Greesen paa Hadeland

9) Og av halv Søskende Børns Børn ere opgivne:

a) Provstine Abelstæds yngste datter Catrine Hedevig Abelstæd og

b ) hendes Søster Provsten avg: Hr Paul Hammers Hustrue fød Abelstæds deres 2 Døttre Frue Riis og Conrector Rødders Enke her i Christiania;-

Hertil kommer endnu som under afdelingen b. sees udeladt Sogne Præsten Hr. Hans Hammer j Danmark, Broder til Fru Riis og avg: Con Rector Røders Enke alle j Liive nærværende tid:-

Disse 2 siste Puncter 8 & 9 ere opgivne av hr. Procurator Gundelach, og formodes rigtige, men Sammenhengen er mig for øvrigt aldeles ubekiendt;-

Christiania den 7de Januarij 1797-

Bukier

 

Ved forestaaende ved ieg intet andet at erindre, end at afgangen Maior Jacob Riis har efterladt |:foruden den endnu levende:| en Datter Christiana Riis som har været gift med Lieutenant Hals og er Død efter Arveladerinde Chr: Elisabet Riis;- Ch: ut Supra-

Sommerfelt

 

Poul Winsneses efterladte børn ere følgende:-

Mogens Winsnes Cancellie Sechreteur, Joachim Friederich Winsens byefoged, Johan Winsnes Kiøbmand.-

Barbra Maria Winsnes gift med Præsten Joh: Abildgaard;-

Kistine Magrethe Winsnes gift med Kjøbmand Andreas In: Hofgaard;-

Maren Dorthea Winsnes død j Egteskab med Præsten Juel j Grue Sogn, men efterladt 3de Døttre, nemlig

a) Dorthea

b ) Pauline Lovise

c) Maren Elisabeth

Birgitte Charlotte Winsnes gift med Foged Lind J Østerdahlen;-

Anne Sophie Winsnes, myndig under Andreas Hofgaards Curatell;-

I øvrigt anmærkes, at Jørgen Wisløff lever og opholder sig j Kjøbenhavn.-

Winsnæs-

 

En videre bemærkes at Sorenskriver Nils Wisløff var gift 2de ganger hvoraf hans siste Kone var een Christiane Riis, men af hans 1te Kones Børn var en Datter gift med Lieutenant Weisenberg der efter Lod sig;-

neml:-

1) Søn Lieutenant Martin Weisenberg som for nogle aara siden var i tjenesten ved een af de Wæsterlænske Regiementer;-

2) Jørgen Weisenberg som for en 30 aar siden var j Engelsk tieniste og siden icke været j Norge.-

3) Carel Weisenberg der for nogle Aar siden var j Hollands Søetjeniste;-

4) Datter gift med Skoleholder Helleberg j Jevnager;-

5) . . . . gift med Snecker Abel i Jevnager;-

6) . . . . gift med een Ruus;-

Dette er ald den oplysning ieg kand give;-

Ames: [?] 21de April 1797 - Riiss-

 

Magister Hans Holst paa Toten var Halv Broder til Jomfrue Riises Fader Lieutenant Riis-

Denne Magister Holst efterlod sig 2de Døttre;-

1 Datter Sophie Amalia Holst givt med Provsten Abelsted; hvilke ægte-Folck efterlod sig:-

a) En Søn Maior Abelsted som er død før Arveladerinden, men har efterladt sig 4re Sønner og 2de døttre, hvilke endnu lever;-

b ) En datter Catharina Hedevig Abelsted u-gift og i live:-

2den Datter Christine Holst gift med Sogne Præsten Paul Hammer - hvilcke ægte folck efferlode sig en Søn og 2de Døttre, nemlig:-

Sønnen Hr Hans Hammer Sogne Præst til Store Fuglelede j Siælland lever endnu;-

Ældste Datter Frue Cathrine Hedevig Riis afg: Capt: Riises Encke og:

yngste Datter Conrector Røders Encke Maren Røder begge j live og boende j Christiania;-

Dette er all den oplysning min Sviger Moder Conrector Røders Encke Maren Røder kand give om Arvladerindens Halv Søskende børn;-

Christiania den 30te May 1797.-

Hans Gundelach.-

Link to post
Share on other sites
 • 10 months later...
Grete Singstad

Jeg har tre personer til, som jeg vurderer hører hjemme i søskenflokken:

 • Kanselliråd Michael Riis

Fadder for Povel Jacobsen Riis’ sønnesønn, Christian Michael 21. mars 1738 i Gran, OP.

Han var gift 1) Maren Hansdatter Tysch 2) Christiane Charlotta von Bülow.

 

Fra Tollere gjennom 300 år: "Riis, Michael. Postmester i Kristiansand. Fikk 15. juni 1716 ekspektanse på tollerembedet sammesteds mot 1000 daler, virkelig toller 1719, bekreftet 4. mai 1731. Kanselliråd. Død ved forlis på hjemreise fra Danmark 2. feb. 1739."

 

Tre barn er nevnt i hans skifte i 1740 i følge Nygaards sedler:

• Kristine Marie Riis, gift med major Pierre Poumeau (Fra 1. ekteskap)

• Engel Gotfred Riis, 8 år (Fra 2. ekteskap)

• Johanne Kristine Riis, 5 år (Fra 2. ekteskap)

 

 

Av en eller annen grunn har jeg helt oversett en innførsel i Nygaards Sedler:

 

«Riis, Michael - 1716 postmester i Kristiansand. Var søn af afg. Krigskommisær Riis.»

 

Dermed ser det ut til at vi kan plassere Michael inn i søskenflokken i #1 (hvis det da ikke finnes flere "krigskommisær Riis").

Link to post
Share on other sites
 • 4 months later...
Anne Ravnskjær

Kære Grete

 

Jeg har med interesse læst dine indlæg om krigskommisær Jacob Poulsen Riis og Kirstine Hansdatters efterkommere. Jeg har en Catharina Poulsdatter Riese (Staves også Riis eller Rise). Jeg leder efter hendes forældre.

Om Cathrina Poulsdatter Riese ved jeg, at:

1) Hun var gift 1. gang med Claus Ravn byfoged og rådmand i Købehavn mellem 1666 og 1669, vor han dør.

2) Hun var gift 2. gang med Claus Son rådmand i København mellem 1672-1688, hvor han dør.

3) Hun har en bror ved navn Hans Poulsen Riese

4) Hvad der er interessant i denne forbindelse er, at hun også har en bror, som er nævnt som kommisær Riese. Min overvejelse går på om denne kommisær Riese er identisk med Krigskommisær Jacob Poulsen Riis i Norge.

5) Hun blev begravet 31 Juli 1712 i Trinitatis Kirke i København.

 

Kender du til krigskommisærens herkomst og livshistorie? Eventuelt relevante kilder?

 

med venlig hilsen

Anne Ravnskjær

Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Hei Anne

 

Dette var spennende opplysninger! Jeg vet dessverre alt for lite om Jacob Paulsen Riis’ bakgrunn og levned, men han var trolig dansk, siden mange embetsmenn var det på denne tiden.

 

Dette står om han i RENTEKAMMERETS NORSKE BESTALLINGER 1660-1814:

Riis,

- Jacob Povelsen, foged over Mandals fogderi 24 juni 1669. Konf. 14 juli 1670.

- Jacob Povelsen, foged over Mandals fogderi; tillike adjungeres med sukcessionsret Johan Witte som amtsskriver i det Vesterlenske stift 4 jan: 1677.

 

Jeg skal sjekke om jeg finner han i andre kilder, helst da originalkilder.

 

Catharina Poulsdatter Riese passer godt både alders- og standsmessig inn som søster. Hva het hennes barn – kan vi finne igjen noen av de samme navnene hos Jacobs barn?

Flere opplysninger om Hans Poulsen Riese hadde også vært interessant.

 

Det finnes også en annen som kan være bror til Jacob, fra TOLLERE GJENNOM 300 ÅR 1563 - 1886:

- Riis, Johan Poulsen. Veier og måler i Arendal, bestalling 27. mai 1675, nevnt 1676-86.

Link to post
Share on other sites
Anne Ravnskjær

Hej Grete

 

Tak for hurtigt svar

 

Catharina Riese havde ingen børn med Claus Ravn. De børn jeg kender i hendes børn i 2. ægteskab med Claus Sohn har navne fra hans slægt : Engelbrecht, Claus og Katrine.

 

Jeg har en teori om, hvem der kan være forældre til Cathrina Riese og nu Jacob Riis. Den bestyrkes af, at Jacob Riis var foged i Mandal. Desværre har jeg ikke noget bevis. Viden om Jacob Poulsen Riis fra originale kilder vil måske kunne bekræfte eller afkræfte min teori / fornemmelse. Det glæder mig, at du vil søge efter kilder i Norge. Jeg vil gøre det samme.

 

Jeg er ny i dette forum og ved ikke om private mails er god skik, men min mail adresse er: anneravnskjaer@yahoo.dk

 

Med venlig hilsen

 

Anne R

Link to post
Share on other sites
Anne Ravnskjær

N.B. Fra min database:

Efterkommere af Poul Jacobsen Riis

 

Generation nr. 1

 

 

1. PRÆST I RISE POUL JACOBSEN3 RIIS 2 blev født 1575 i Hjordkær, og døde 05 jan 1654 i Rise v. Åbenrå3. Han giftede sig med KATRINE ANCHARIUS måske 1623 - 1624, datter af PAULUS ANCHARIUS og MARINE HEGELUND. Hun blev født 13 jun 1608 i Sønder Starup sogn4,5, og døde 1634.

 

Noter for PRÆST I RISE POUL JACOBSEN RIIS:

 

MDCLIV

 

D 5 Jan. Sterff H. Pauly Jacobi Pastro tho Rise sind oldent 79 und

 

sind Predigamptt im 54. Jahrer

 

Mere om PRÆST I RISE POUL JACOBSEN RIIS:

 

Præst: mel. 1600 - 1654, Rise v. Åbenrå

 

Noter for KATRINE ANCHARIUS:

 

Anno 1608 den .. Juni gaff gud dennem en datter som bleff kaldet Chatrine effter min [Maren Cortsdatter] S. Morfaders første hustru

 

Børn af POUL RIIS og KATRINE ANCHARIUS:

 

2. i. WILHELM POULSEN4 RIES, f. omk. 1624; d. 29 dec 1690, beg. Moltrup.

 

Peter og Poul måske børn af disse forældre. Tvillingerne(?) studerede i Rostock.

 

ii. PETER RIESE.

 

Noter for PETER RIESE:

 

Sommersemester 1653, Nr. 29

 

Immatrikulation von Petrus Risius

 

Semester:

 

1653 Ost.

 

Nummer:

 

29

 

Datum:

 

- . 06 . 1653

 

Vorname:

 

Petrus Peter

 

Nachname:

 

Risius Riese

 

Herkunft:

 

Holsati Holstein

 

Weitere Angaben:

 

fratres

 

Bemerkung:

 

Geklammert mit Nr. 28!

 

Bemerkung (Semester):

 

"Iniuratos notat praefixum signum *."

 

iii. POUL RIESE.

 

Noter for POUL RIESE:

 

Sommersemester 1653, Nr. 28

 

Immatrikulation von Paulus Risius

 

Semester:

 

1653 Ost.

 

Nummer:

 

28

 

Datum:

 

- . 06 . 1653

 

Vorname:

 

Paulus Paul

 

Nachname:

 

Risius Riese

 

Herkunft:

 

Holsati Holstein

 

Weitere Angaben:

 

fratres

 

Bemerkung:

 

Geklammert mit Nr. 29!

 

Bemerkung (Semester):

 

"Iniuratos notat praefixum signum *."

 

 

Anne R

Link to post
Share on other sites
Anne Ravnskjær

Hej

 

Jeg har fundet lidt om toldforvalter og kancelliråd Michael Riis's ejerskab af Nørlund Gods :

 

http://www.skeel.info/browsemedia.php?mediasearch=rosenkrantz&tnggallery=&mediatypeID=photos&offset=50&tree=&tngpage=2

 

Søgeord på ovestående side = toldforvalter

 

"Admiralen døde 1734, og Karen Krag overlevede kun sin mand i tre år. Herefter kom Nørlund over på borgerlige hænder, idet gården erhvervedes af toldforvalter, kancelliråd Michael Riis i Kristian­sand. Riis ejede kun Nørlund i to år, idet han 1739 druknede i Skagerak under en rejse til Norge. Hans enke Christiane Charlotte, født Bülow, afhændede gården ved offentlig auktion. Kirstine Pedersdatter Læssøe, der var enke efter købmand i Århus Marcus Mørch, købte Nørlund for 21.000 rdl."

 

med venlig hilsen

 

Anne R

Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Det finnes også en annen som kan være bror til Jacob, fra TOLLERE GJENNOM 300 ÅR 1563 - 1886:

- Riis, Johan Poulsen. Veier og måler i Arendal, bestalling 27. mai 1675, nevnt 1676-86.

 

Tar først litt om Johan P. Riis:

I Borgerrulle for Kristiansand 1641-1820 blir det opplyst at Johan Pofuelsen Riis var borger før 1664 og bodde på Strømsbo i Øystad (s. 44). Han var i sitt 27. år i manntallet 1664, dvs f. ca 1637-38.

I 1669 (s. 55) opplyses det at kjøpmann? Hans Poulsen er bror av Jacob P. Riis. Hans og Johan er trolig samme person.

 

Personalhistorisk tidsskrift (Volume 17 ;Volume 1896) omtaler en Johan Poulsen Riis i en fotnote :

 

«Aabne Breve og Cancelli-Indlæg for 9 Februar 1667. Naar Johan Povelsen Riis under 22 Februar 1665 fik Bestalling som „Stiftsskriver'* i Agdesiden, er det blot en Feilskrift i det Aabne Brev. Han blev nemlig ifølge Norske Registre „Skifteskriver" eller Skifteforvalter i Agdesiden, en Art Embeder, der dog bleve ophævede allerede det følgende Aar ved Missive til Stat- holder U. F. Gyldenløve af 14 Marts s. A.»

 

Det er sannsynligvis samme person som i 1675 fikk bestalling som veier og måler i Arendal.

Link to post
Share on other sites
Anne Ravnskjær

Hej

 

Efterhånden tyder alt på at Krigskommissær Jacob Riis, Hans Riis og Catharine Poulsdatter Riese er søskende. Jeg har fundet et notat om Kommissær Rieses begravelse i Sct. Nicolai kirke i København i værket Danmarks Kirker:

 

Sct. Nicolai kirke Kbh. http://danmarkskirker.natmus.dk/uploads/tx_tcchurchsearch/KobenhavnBy1_459-621.pdf

s. 582

Grav

"Nr. 9) 1638 købt af overskipper på Bremerholm, Rasmus Samsing, for 120 Rdl. o 1656 købt af byfoged Claus Ravn, med ret til opmuring, - "og i stedet for at betale Kirken fæste skænkede han den en kapsel af drevet sølv, som vejer 86 lod og 3 kvint til at lægge abalater i" 1713 købtt af Sr. Jørgen Helmer Has. 1737 købt af kancelliråd, rådmand Niels Hendrichsen. Fig. begravelser kendes: Rasmus Samsings hustru 13 maj 1639 - Rasmus Samsing februar 1640 - Claus Ravns hustru 8. juni 1666. - Rådmand Claus Ravn 9. nov. 1669. - med mad. Sohms [sohns!] bevilling kommissær Riese 4. jan. 1703. [...]"

 

 

Det må være Krigskommissær Riis, der er blevet begravet.

 

med venlig hilsen

 

Anne R

Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Først takk for lenken til boka om Sankt Nicolai kirke i København, her var det mye interessant å finne.

 

Det kan godt være at Jacob Poulsen Riis ble gravlagt i Sct. Nicolai i 1703, han levde alle fall 1701 i Norge.

Dessverre mangler 1701-manntallet for Mandal og Lister fogderi, men han finnes i andre kilder dette året.

 

Har funnet han i diverse originalkilder, men ingen hittil som sier noen om hans herkomst.

 

Han nevnes bl.a. i tingbøkene - lenke til registrene:

Vest-Agder fylke, Mandal sorenskriveri, Tingbok 1, 1677-167

Vest-Agder fylke, Kristiansand by, Tingbok 1, 1670-1670.

 

 

Han skal ha eid deler av øvre og nedre Kjos i Oddernes, og satt på Oddernes Kongsgård fra 1674 til 1685, som han kjøpte av oberstløytnant og kommandant Peter Brun. Kilder: Gnr. 12 Kjos + Lund gård i Oddernes VA

Link to post
Share on other sites
 • 1 month later...
Anne Ravnskjær

Tak for de sidste kildehenvisninger.

 

Jeg har fundet en bog, hvor postmester Michael Riis er omtalt. Måske kender du bogen? Hvis ikke, så kan du finde den på www.nb.no

 

Norges postmestere 1647-1814.

af Olaf Jæger

udgivet af Poststyret 1950

side 57. (Stedsøn side 58)

 

 

med venlig hilsen

Anne Ravnskjær

 

Link to post
Share on other sites
 • 3 weeks later...
Grete Singstad

#24

Takk for henvisning til boka Norges postmestere 1647-1814 - den kjente jeg ikke til. Legger like godt inn det som står, nr. 3, s. 57-58:

 

«År 1710-1738: Michael Riis, toller kancelliråd, bestalling som toller 15. juni 1716, sønn av fogden i Mandals len, Jacob Paulsen Riis. – Foruten å være toller og postmester, drev han korn- og krambuhandel, og var dessuten skipsreder. I henhold til Dansk-Norsk Pers.historie var «Michael Riis, Cancellie-Raad, kgl. Maj.ts Tolder og Postmester i Christianssand, også herre til Nørdlund gaard i Jylland». – Og ifølge «Kristiansands postverk gjennom 300 år» av Arnulf Johnsen, solgte Riis sine embeter i 1738 til etternevnte Morten Knudsen.

– Av Generalpostamtets resolusjonsprotokoll framgår av kancelliråd Riis’ søknad om å måtte avstå tjenesten til sin stesønn, Christopher Mølmarch*) avslås 14. juli 1738 «paa den Maade, at dersom han ikke selv kan forrette Tienesten, vil Hs. Maj. selv allernaadigst denomineere en, som skal succedere ham og af Tienesten give ham det nødtørftige til Underhold».

Postmester Michael Riis forulykket desember 1739 på en hjemreise fra Danmark. – Gift i Jylland med Maren Tysch

 

*) Se løpenr. 5, s. 58

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.


×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.