Jump to content
Arkivverket

Krigskommisær og fogd Jacob Paulsen Riis og Kristine Hansdatters barn - siste halvdel av 1600-tallet


Recommended Posts

Anne Ravnskjær

Hej

 

Det frem går ikke af denne tråd, om du er vidende om hvor/hvornår Jacob Riis og Kirstine Hansdatter blev gift.

 

De får tilladelse til vielse i huset i 1670 d. 18 marts. Normalt holdes der bryllup umiddelbart efter tilladelsen fra kongen.

 

18 marts. Foged Jacob Poffuelsen Riis og Kirstine Hansdatter. u.Tr. (uden trolovelse) og L.N.R. 58 (?)

 

Kilde: Uddrag af Kancelliets Registranter 1670-1675 i: Personalhistorisk Tidsskrift rk. 6 bind 5 side 106

 

 

 

Tillykke med jubilæet.

Anne R

 

Link to post
Share on other sites
 • Replies 93
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

 • Grete Singstad

  39

 • Anne Ravnskjær

  36

 • Leif Salicath

  17

 • Ola Teige

  2

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Jeg har samlet lidt info om Christiane Charlotta von Bülow, som jeg gerne vil dele. Hendes families forhold er noget kringlet.   Hendes fødsel / dåb:   Hun blev døbt i Sct. Nicolai kirke i Københa

Hej   Det frem går ikke af denne tråd, om du er vidende om hvor/hvornår Jacob Riis og Kirstine Hansdatter blev gift.   De får tilladelse til vielse i huset i 1670 d. 18 marts. Normalt holdes der b

#60 Bra, Anne! Jeg oppdaterer herved slektsoversikten basert på våre funn.   Jacob Poulsen Riis (Riese/Rise) (-1702) (#49) og Kristine Hansdatter ble gift 18. mars 1670 (#26).   Barn: Poul Riis

Posted Images

 • 8 months later...
Anne Ravnskjær

Hej Grete

 

Jeg har været på Stadsarkivet i København og fandt en interessant seddel om Jacob Povelsen Riis. Se vedhæftede filer. En svigersøn ved navn Bohnfeldt har jeg ikke hørt om før.

 

Desværre ser det ud til, at selve skifteprotokollen er gået tabt.

 

med venlig hilsen

 

Anne R

post-5239-0-47098000-1422828823_thumb.jpg

post-5239-0-05287300-1422828853_thumb.jpg

Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Hei Anne

 

Takk for interessante og spennende opplysninger! Sørgelig at skifteprotokollen synes tapt, den kunne nok gitt oss viktige opplysninger.

Det er forvirrende at det kun er ett barn som nevnes i skifteutdraget, og interessant er det at det er en datter som vi ikke kjenner til.

 

Så langt vet vi at Jacob Povelsen (Paulsen) Riis og Kristine Hansdatter hadde følgende barn (#1):

 • Povel (Paul)
 • Anna
 • Maria
 • Peter Mathias
 • Christiane
 • Michael

Trolig var de også foreldre til fogden Bartholomæus Jacobsen Riis.

 

I første innlegg nevnes i tillegg Elisabeth Dorothea Riis. Hun var fadder for Povel Jacobsen Riis sitt barn i 1698, og har så langt ikke blitt identifisert nærmere. Hun er en god kandidat til å være den som var gift med sjøkaptein Michael Bohnfeld (Bonefeld).

 

Har prøvd å finne opplysninger om Michael Bohnfeld, har blant annet sjekket militærbiografier i Ovenstad og Hirsch, men har dessverre ikke funnet noe så langt.

Link to post
Share on other sites
Anne Ravnskjær

Hej Grete

 

Jeg har brugt eftermiddagen på at finde ud af hvem kaptajn Michael Bohnfeldt/Bonefled var. Jeg har ikke fundet ham, men måske hans far, mor og to broder.  

 

1. I Matriklen over København 1689 (Det lykke mig ikke at sætte linket til siden ind. Du må søge på Google.)

    - Laxegade nr. 275: Kaptajn Bonefeld. 90 (vurderet værdi). 60 (tilpasset værdi).

 

2. Family Search - Niels Bonefelt døbt 11 sep. 1680 Holmens Kirke. Far: Cornelig Bonefelt Mor: Wejber Marsen.

    Dåben ses i Holmens kirkebog: 1671-1685 opslag 180, højre side, nederst.

 

3. Family Search - Bernt Bonefeldt døbt 8 jun. 1677 Holmens Kirke. Far: Cornelis Bonefeldt Mor: Viuiche Bonefeldt.

    Dåben ses i Holmens kirkebog: 1671-1685 opslag 102, venstre side, midt.

 

    Navnet Bernt lyder tysk. Hvilket passer med Leif Salicath henvisning slægten Bonefeld i Hannover.

 

4. Hvad der får mig til at tro, at det er Michael Bohnfeldt/Bonefeld's famile, er følgende indførelse i Holmens kirkebog - 1698-1713

    opslag 19, højre side, nederst.

    Begravelsesindførelse den 18 marts 1704: "Commandeur Capitain Cornelius Michäelsen Boomfelt. 70 aar gl: om afften med

    parentation af mig Brink"

 

    Michael vil, hvis jeg har fat i den rigtige familie, være opkaldt efter farfaren og næsten med garanti den ældste søn. Hvis familien er

    indvandre fra Tyskland, giver det mening, at det ikke er lykkes for mig at finde en søn med navnet Michael i Holmens kirkebog.

 

    Det er status for nuværende.

    Jeg vil begynde at søge efter Elisabeth Dorothea Riis, måske er hun nøglen til at løse gåden.

 

    med venlig hilsen

 

    Anne R

 

 

 

Edited by Anne Ravnskjær
Link to post
Share on other sites
Anne Ravnskjær

Hej Grete

 

Tak for de gode links.

 

Michael Bohnfeldt/Bonefeldt gemmer sig godt i de gamle kilder. Hvis man skal finde ham, kunne sø-etaten være en mulighed gennem Daisy: www.sa.dk . Jeg er bare rigtig dårlig til af søge i militær og flådearkiver.

 

 

Jeg har fundet en kvinde der hedder Elisabeth Dorothea Riis i København, men desværre er der ingen spor der peger mod Jacob Poulsen Riis og slet ikke mod Michael Bonefeldt.

 

En pige Elisabeth Dorothea Riis blev gift med forpagter Nicolai Hasselmann den 9. juni 1712 i hjemmet i Farvegade. Se: Vor Frue kirke 1704-1713 opslag 70.

De får en datter døbt Kirstine Marie den 30 maj 1714. Se: Helligånds kirken 1713-1728 opslag 17. Hun dør 9 uger gammel af mavesyge og bliver begravet 4 aug. 1714. Se: Helligåndskirken 1713-1756 opslag 12. Herefter har jeg intet mere fundet om parret Riis/Hasselmann.

 

Lige nu synes jeg ikke, at jeg kan komme videre med søgningen. Jeg vil holde øje med Riis, Bonefeldt og Hasselmann.  

 

Tilføjelse:

 

Jeg kunne ikke lade være med at søge med navnet Boomfeldt. Det gav resultat både i forhold til Mikkel Cornelius Boomfeldt og hans far.

www.kb.dk kan man finde følgende: "Samling af historiske Efterretninger om Danske Søe-Officierer med videre Søe-Etaten vedkommende" af J.H. Lützow. P.S. kan også findes på Google.

 

 

mvh

 

Anne R

 

 

 

 

 

Edited by Anne Ravnskjær
Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

#33

Takk for tipset!

 

J.H. Lützow: Hist. Efterretninger om danske Søeofficerer, 1788:

 

«Boomfeldt, Cornelius Mikkelsen, 1636-1704, Søofficer. F. 1636, d. 4. Marts 1704 i K.b.h., begr. sst (Holmens K.). Gift med Vibeke Maertzen.

B., der angives at være født i Jylland, men hvis Navn tyder paa hollandsk Oprindelse, deltog i Slaget ved Nyborg 14. Nov. 1659 som Rytter og gik senere til Søs i hollandsk Tjeneste.

Han deltog 1672-75 i adskillige Søslag, først i Krigen med Englænderne, hvor han blev fanget, men udvekslet, og 1675 i Krigen med Frandkrig, hvor han var Chef for en hollandsk Fregat, der erobrede to franske Kapere efter «et lystigt Blodbad» og senere en fransk  Fregat. Aug. s. A. blev han antaget som Maanedsløjnant i den danske Søetat, hvor han tjente sig op til Kommandørkaptajn.

1676 var han Chef for Fregatten «Havfruen» og deltog i Slaget ved Øland 1. Juni 1677-79 for Orlogsskibet «Christianus Quintus» og deltog med dette med Hæder i Slaget ved Møen 1. Juni og i Køge Bugt 1. Juli 1677, samt i Kampene ud for Kalmarsund i Sommeren 1679. I den sidste af disse, der særlig drejede sig om Ødelæggelsen af det svenske Orlogsskib «Nyckelen», blev han saaret.

Efter Krigen var han jævnlig Skibschef og tillige Chef for Hvervningen. 1698 blev han afskediget paa Grund af Alder med Pension.»

Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

I Dansk biografisk Lexikon får vi kunnskap om at Cornelius Mikkelsen Boomfeldt og Vibeke Maertzen hadde fire sønner.

 

Tar også med dette fra Personalhistorisk tidsskrift:

 

"[...] "Christianus Qvintus", ført af Captajn Niels Corneliussen Boomfelt [...]

 

*) Søn af kommandør-Kapt Cornelius Michelsen Boomfeldt og Hustru Wibeke Mathiasdatter. Han døde paa denne Rejse og hans overnevnte Moder og Broderen, Kapt. i Marinen Michel Comelisen B. [...]"

Edited by Grete Singstad
Link to post
Share on other sites
Anne Ravnskjær

Hej Grete

 

Tak for linkene.

 

Jeg kan ikke sætte et link ind, derfor har jeg vedhæftet en fil med link til Lützow med side henvisninger. 

 

Lützow fortæller i den bog at Michael er ældste søn af Cornelius. Michael var født i Amsterdam 1672. Han døde 18 juni 1710. Desværre nævnes hans hustru ikke.

 

Bare vi dog kunne finde Michael Bonefeldt og jomfru Riis's vielse.

 

Anne R

 

 

Samling af historiske Efterretninger om Danske Søe.doc

Edited by Anne Ravnskjær
Link to post
Share on other sites
 • 1 month later...
Anne Ravnskjær

Hej Grete

 

Christiane Charlotta von Bülows skifte fra Skive finder du hos www.wadschier.dk/  

 

Da jeg ikke kan finde ud af at sætte linket ind her på siden, har jeg noteret "stien" punkt for punkt:

 

Vælg: 1. kilder - søg arkivalier. 2. arkivtype - byfoged + arkiv - Landsarkivet for Nørrejylland + søg 3. Skive - Skifteprotokol 1749-1790 B 43 - 231 4. Med pilene nederst på siden blader du frem til opslag 87 (sidetælleren er også nederst på siden) Skiftet begynder på højre side, nederst (rød streg). 

 

mvh

 

Anne R

Link to post
Share on other sites
 • 10 months later...
Grete Singstad

#15, #21

 

I debatten Thurmand i Tønsberg og i Arendal, særlig fra #32, berøres Johan Poulsen Riis. I den forbindelse kom jeg over opplysninger i boka Arendals geistlighed : dens genealogi og personalhistorie fra 1897 (s.22-23). Siden boka kun er tilgjengelig for de med norsk IP-adresse skriver jeg det som står:

 

 «Elchen Jacobsdtr. Wolf, først gift med Lauritz Lauritzen Thurmann, der som negotiant var bosatt i Arendal i 1660-aarene, og derpaa med Johan Povelsen Riis, † 1698, der var stiftskriver over Agdersiden fra 22/4 1675.

Johan Riis 2) var først gift med Kirsten Nielsdtr. Buding, datter af sogneprest til Vanse hr. Niels Hansen Buding og Sophie Danielsdtr. – en datter af hr. Daniel Pedersen til Herod – efter hvilke skifte holdtes 27/4 1668. I dette egteskab havde Riis datteren Catharine Riis, der blev gift med Elling Jenssen paa Aasdal. Hr. Budings øvrige børn var Maren Nielsdtr. gift med Hr. Peder Ancher Povesen Hegelund, sogneprest til Lyngdal, og hr. Daniel Nielssen Lister, der efterfulgte faderen, som sogneprest til Vanse 1663-90.

 

2) Johan Riis var broder af Jacob Povelsen Riis, der var foged i Mandals lehn 1666-79, vicestiftskriver og senere commersecommissarius i Christiansand. Hans søn Povel Jacobsen Riis, blev sogneprest til Vanse 6/7 1695, senere til Ringsaker og havde i egteskab med Maren Christophersdtr. Stockfleth datteren Helene Marie Riis, f. 23/9 1699 i Vanse, begr. 28/2 1723 i Gjerrestad, hvor hun var sognepresten hr. Peder Horsters første hustru.»

Edited by Grete Singstad
Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

Hei Grete.

 

Jeg kjenner godt til Arendals geistlighed, men er litt usikker på Sophie Danielsdatters far.  Hvor er Herod?  Iflg. mine notater er hun datter av sogneprest i Vanse, Daniel Pedersen Vatne c1583-1630 og Ingeborg Olufsdatter Mechlenborg c1575-.  Far til Daniel er sogneprest i Høyland, kannik i Stavanger, Peder Jensson c1545-1606 og en av hans 2 siste hustruer, Magdalene Svendsdatter c1553-1608 eller Magdalene Thomasdatter som han ble gift med c1580.

 

Sophie hadde 3 søstre, Adriane gift med Johan Marchman, Susanna gift med Hans Jensen Feda og Kirsten gift med Lauritz Kjeldsen.

 

 

 

 

 

 

Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

#40

Herod er den gamle skrivemåten for Herad.

 

Prestegjeld og sokn i Vest-Agder:

«Herad og Spind hørte til Lista (Vanse) prestegjeld inntil 1828. Ved kgl. res. 29.01. 1828 ble Herad og Spind skilt ut som eget prestegjeld. Ved kgl. res. 11.10.1968 ble Herad sokn lagt til Lista (Vanse) prestegjeld.»

Edited by Grete Singstad
Link to post
Share on other sites
Anne Ravnskjær

Hej

 

Har læst Thurman ... # 32. Tak for henvisninger.

 

Det ser ikke ud til at Johan Riis og Elcken Wulf havde børn sammen - kun sammenbagte børn. De var nok heller ikke helt unge, da de blev gift.

 

Jeg har fundet Niels Hansen Budings og hans hustrus skifte fra 1668. Jeg må desværre nøjes med at henvise til:

 

Vest-Agder Fylke, Lister Sorensskriveri, Skifteprotokoll 1, 1666-1668; opslag 247b-249a.

 

mvh.

 

Anne Ravnskjær

 

 

 

Link to post
Share on other sites
Anne Ravnskjær

Mange tak.

 

Jeg har gemt vejledningen til næste gang.

 

Hvis du har en vejledning om hvordan man kopier et tekststykke skrevet i word til "Brukernes eget forum", så er jeg meget interesseret.

 

Anne

 

Takk, Anne. Ser at Johan Povelsen Riis blir kalt «Erlig og Welfornemme» i skiftet.

 

Vest-Agder fylke, Lister sorenskriveri, Skifteprotokoll 1, 1666-1668

 

Hvordan du lager permanente lenker fra kirkebøker, skifter, tingbøker, regnskapsbøker m.m. finner du her.

 

 

Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

#45

Det enkleste er jo å kopiere innholdet i word-dokumentet og bare lime det inn. Jeg lager de fleste innleggene mine på den måten, med lenker og det hele.

En annen måte er: Trykk først på "Bruk full editor", da dukker det opp et ikon øverst til høyre som du kan bruke.

 

Og trenger du å øve deg kan du bruke "Testforum" som du ser nederst på siden over alle fora

Edited by Grete Singstad
Link to post
Share on other sites
Anne Ravnskjær

Så kom jeg så langt. Det var indledningen af Niels Hansen Buding og hans hustrus skifte i Lister Sørenskrivers skifteprotokol 1666-1668, som jeg ville dele. Der er ikke læst korrektur.

 

 

”Schiffte effter Sal. her Niels Hansön Buding, oeh Sal. Sophie Daniels Daatter.

Johan Einerzön Norman Soren oeh Auffue skiffteschiffer offere Lister Ampt Jörgen Tolludson ombdahl, Bünde Lenssmand i Helwig Thingsted, oeh Jacob Tolludsön Hiemmel.

Giör Witterlig at aar eftter Chrisiti födSel Anno 1668 D: 27 Aprillis vaher Vj forsamblede Paa Vandsör paa prestegaard Udj ”?”: Lister ampt & VennLigen til bedet aff dend federlige oeh Vellerde mand her Daniel Nielsen nû om stunder Sogne Prest til Vandsör Preste Gield paa dend øhene, & ? fædrelige oeh her vellinde Mand her Peder Anchersön Hegelund, paa hans börns veigne, Nemlig Niels Pedersön oeh Maren Peders Daatter, Som hand med hans Sal. hustrue, Sal. Gud ælshende Matrone Maren Niels Daatter affled haffue Disseligeste dend Anden Söster Kirsten Niels Daatter, paa hindes egen, oeh hindes mands Erlig oeh Velfornemme Johan Povelson Rises veigne, effter der om en schrifftlig Massive til her Daniel Nielsen, at samme schiffte Rettelig schal Ligne oeh Legges, Daterit Ahrendahl D: 11 Aprillis Udj ?rinds Aar=68. Paa dend anden side, At schiffte Ligne og Legge demmen imellem, effter föige öfferigheds Ordre, hvis Foste g??d aff oddel oeh Kiöb, som auffelder eher effter deris Sal. fader oeh moder, Sal. her Niels Hansönn Budinge förige Sogne Prest til besagte Vandsör Preste Gield, oeh Hans Hustrus dend Erlig oeh Gud fröchtig Dannequinde Sal. Sophie Daniels Daatter”

Arkivverket: Vest-Agder fylke, Lister sorenskriveri, Skifteprotokoll 1, 1666-1668; opslag 247b-249a.

 

 

 

Tak for hjælpen.

 

Anne

Edited by Anne Ravnskjær
Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

Wikipedia har omtale av sønnen til Michael Jacobsen Riis, Engelke Godefroid Riis c1732-1772 som ble adlet som "de Løvenstierne" https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Engelke_Godefroid_de_L%C3%B8wenstierne

 

Hvor det der står:

 

"Da faren mot slutten av 1730-årene kjøpte Nørlund i Ravnkilde sokn i Nord-Jylland, ble kone og barn med dit".  Og så vidt jeg finner så døde hustru nr. 2. Christiane Charlotta von Bülow i Skive, 23.feb.1754.

Edited by Leif Salicath
Link to post
Share on other sites
 • 3 weeks later...
Grete Singstad

Jeg har fundet et notat om Kommissær Rieses begravelse i Sct. Nicolai kirke i København i værket Danmarks Kirker:

Sct. Nicolai kirke Kbh. http://danmarkskirker.natmus.dk/uploads/tx_tcchurchsearch/KobenhavnBy1_459-621.pdf

s. 582

Grav

"Nr. 9) 1638 købt af overskipper på Bremerholm, Rasmus Samsing, for 120 Rdl. o 1656 købt af byfoged Claus Ravn, med ret til opmuring, - "og i stedet for at betale Kirken fæste skænkede han den en kapsel af drevet sølv, som vejer 86 lod og 3 kvint til at lægge abalater i" 1713 købtt af Sr. Jørgen Helmer Has. 1737 købt af kancelliråd, rådmand Niels Hendrichsen. Fig. begravelser kendes: Rasmus Samsings hustru 13 maj 1639 - Rasmus Samsing februar 1640 - Claus Ravns hustru 8. juni 1666. - Rådmand Claus Ravn 9. nov. 1669. - med mad. Sohms [sohns!] bevilling kommissær Riese 4. jan. 1703. [...]"

 

Det må være Krigskommissær Riis, der er blevet begravet.

Jeg har været på Stadsarkivet i København og fandt en interessant seddel om Jacob Povelsen Riis. Se vedhæftede filer. En svigersøn ved navn Bohnfeldt har jeg ikke hørt om før.

 

Desværre ser det ud til, at selve skifteprotokollen er gået tabt.

 

Kanskje ikke så spennende nytt, men fant en kilde som gir opplysninger om at «kommissarius» Jacob Povlsen Riis døde 25. des. 1702 og at skiftet ble påbegynt 29. des.

 

Borgretten: Fortegnelse over konceptskifter og skiftebreve (1682 - 1771)

 

Dette var en kjekk kilde, ser at her kan det være andre å finne :-)

Link to post
Share on other sites
Anne Ravnskjær

Kanskje ikke så spennende nytt, men fant en kilde som gir opplysninger om at «kommissarius» Jacob Povlsen Riis døde 25. des. 1702 og at skiftet ble påbegynt 29. des.

 

Borgretten: Fortegnelse over konceptskifter og skiftebreve (1682 - 1771)

 

Dette var en kjekk kilde, ser at her kan det være andre å finne :-)

 

Næste gang jeg kommer til København vil jeg tjekke denne. Hofretten:

 

https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=&b=&c=konceptskifter&d=1&e=2016&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=3189454&henid=11979854&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=∫=&ep=&es=&ed=

 

 

Man ved aldrig hvad der gemmer sig.

 

Anne R

Edited by Anne Ravnskjær
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.


×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.