Gå til innhold
Arkivverket
Niels Hegge

Modifisert inlegg! Iver Ch. von Hadeln og sønnen Knud I. von Hadeln 1600 tall, hvem var Ivers mor?

Recommended Posts

Niels Hegge

Etter videre forskning har jeg valgt å endre overskriften. Det som står i dette innlegget har jeg valgt ikke å endre, men viser till innlegg #2 for forklaring

 

Jeg, og tydeligvis mange med meg om en søker på forskjellige databaser på Internet, har vært litt raske og ikke kritiske nok når vi har registrert familien Iver Ch. von Hadeln /Dorothea Jensdtr Svaboe. Jeg har analysert så godt det går mulige fødselsår for Dorothea og deres sønn Knud Iversen basert på følgende informasjon fra ”gamle brukerforum” no 16937 http://forum.arkivve...723__hl__+16937,

Inlegg 37 av Rigmor Waler Iversen :

Om Knud Iversen von Hadeln har jeg notert at han må være født tidligst 1680, da myndighetsalderen den gangen var 25 år, og han var umyndig da moren Dorthea Jensdatter Svaboe døde i 1705. Hans far var forøvrig Iver Christopher Von Hadeln f.ca 1665 på Toten. (Sønn av Knud von Hadeln og Anna Zeitlose/Zitlow) Allerede i meget ung alder i 1684 er Knud Iversen von Hadeln ført opp i offisersrullene i Opplandske nat. inf.regiment. Han ble løytnant 23.juli 1698 og kapteinløytnant 15.august 1718.

 

Inlegg 228, Anders J. Moen

2 Iver Christopher Knutson von Hadeln b: 1652 in Toten, Oppland d: Abt. 1727 in Verdal, Nord-Trøndelag .. +Dorothea Jensdtr. Svaboe b: 1656 in Verdal, Nord-Trøndelag d: 1705 in Verdal, Nord-Trøndelag

3 Knut Iverson von Hadeln b: 1680 in Verdal, Nord-Trøndelag d: 15.09.1755 in Fosen, Sør-Trøndelag Education: Offiser Occupation: Oberstløytnant v/Trondhjemske nat. inf. regm. ... +Johanne Petersdtr. Blichfeldt b: 1703 in Trondheim, Sør-Trøndelag m: 23.01.1734 in Trondheim, Sør-Trøndelag d: 19.11.1766 in Trondheim, Sør-Trøndelag

 

Om informasjonen fra Rigmor Waler Iversen er korrekt kan vi sette ca 1680 som fødselsår for han, løytnant 18 år gammel burde være rimelig med den bakgrunn han har.

 

Dorotheas fødselsår er neste informasjon der det spriker stort i forskjellige databaser, der har vi følgende:

Hun er ikke registrert hos foreldrene ved skatten 1684 http://arkivverket.n...ead/rk/30018/8/ . Informasjon fra Michael Moum i debatt http://forum.arkivve...entry1537162 . Det kan tyde på att hun enten er født etter 1672 (12 årsgrense ved skatteplikt) eller att hun ikke bodde hjemme. Om vi videre antar att hun må være minst 15 når Knud blir født ca 1680 så får vi 1665 som tidligste fødselsår for henne. 1656 som Anders J. Moen har virker mer sannsynlig. Men, Dorotheas mor, Sophia Eriksdtr. Blix var gift med Erik Olsen Sckanke til 1662.

 

En annen mulighet er att det som Svein Tore Dahl antyder i sin bok Geistligheten i Nord-Norge og Midt Norge om att Jens Ch. Svaboe var gift to ganger er korrekt. I samme bok finner jeg att Jens ch. Svaboe ikke betaler skatt for Dorothea 1676. Vi vet ikke når han gifter seg med Sophie Eriksdtr. Blix, men han kom ikke til Verdal før 1665. Dette tyder på att hun var eldre og ikke bodde hjemme (igjen, var hun født 1656?)

 

Det jeg gjerne skulle få fram her er om vi har kilder som viser att Knud Iversen var født ca 1680. Videre om vi kan få fram når (og hvor) hans mor, Dorothe Svaboe var født.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Niels Hegge

Etter en del innlogging problem har jeg til slutt kommet inn på NSFs sider for skannede bøker. i Ovenstad er det inngående informasjon om karrieren til både far og sønn. Ut i fra det kan jeg konkludere med att den person Ovenstad har som gift med Iver Christopher, Dorothea Suabe ikke kan være datter av Jens Christophersen Svaboe og Sophia Eriksdtr Blix.

 

Om Ovenstad har rett så var Knud Iversen var fenrik 1685 og videre i forskjellige grader helt til sin død 1753. Når jeg skummer litt i Ovenstad på andre som er født på samme tid så er en fenrik gjerne ca 20 år. Om vi antar att han er født 1665 så var Dorothea (om hun var datter av Jens og Sophia) knapt født.

 

Denne problemstillingen gjenstår å bevise. Jeg skulle gjerne se skifte etter Dorothea, død 1705, begravd 4 feb 1705. Der skall det stå att hun ikke efterlate seg myndige barn. Den 14 aug 1704 skriver hun att hun ansøker om understøttelse for seg og sine barn(flertall?) Dette siste ifølge Ovenstad.

 

Så det er en del spørsmål som behøver besvares før vi har klart hvordan dette henger sammen. Det virker på meg som om slektinformasjonen på Geni og andre hjemmesider henger på en tynn tråd.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Niels Hegge

Datum for begravelsen var fra Ovenstad, det er mulig att den er feil.

 

Knut var jo navnet på Ivers far, og det var flere sønner, men trolig bare en Iver, så flere Knut Iversen i denne generasjonen tror jeg ikke på (enda). Derimot kan han jo ha vært gift tidligere, Ovenstad skriveratt han var "borte" fra 1713 til 1718. Ifølge Hirsch var han 1716-1718 på Fyn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

På side 89 i Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700, av Svein Tore Dahl står denne fotnoten:

 

"R. Midtun har funnet et brev fra 1709 som omhandler arv etter Sophie og det er undertegnet av Erik Schanke. Giertrud sl. Mathias Kahle, Gullu Hr Peder Herdals og Mette Svaboe. (NST VIII s. 254) Dette er nok barna til Sophie. De tre første var fra hennes ekteskap med Hr Erik og Mette fra ekteskapet med Hr Jens. Når ikke de andre barna som Horneman og jeg [red. Svein Tore Dahl] har oppført under Hr Jens ikke er nevnt kan dette tyde på at disse barna var Hr Jens barn fra tidligere ekteskap."

 

Det kan da se ut som Jens Christophersen kun hadde datteren Mette (oppkalt etter 1. kone?) med Sophie Eriksdatter Blix. Det betyr at følgende barn må være fra et tidligere ekteskap:

 • Christopher Jensen Svabonius, prest i Solbjerg på Mors, DK, død 64 år gammel i 1730, se Nygaards Sedler + Wibergs Præstehistorie
 • Christen Jensen Svaboe, gift med Ellen Catharina Munck
 • Dorothea Jensdatter Svaboe
 • Hans Jensen Svaboe. Student i 1687; E sch. Nidros. Iohannes Iani Svabonius. Ifølge Svein Tore Dahl ble det betalt for hans begravelse 4/2 1694.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Niels Hegge

Fotnoten under Erik Olsen Sckanke finner jeg på side 96, min bok er trykt senere. Den burde kanskje også ha vært med under Svaboe. Står det noe mer om inneholdet i brevet i NST VIII?

 

Er tolkningen er korrekt? Dahl skriver om Jens Christensen Svaboe:" Trolig er han den Janus Christophori som ble student i København 1657". Mette Jensdtr Svaboe som vi har førstehåndskilde på fødselsår var født 1670. Har han studert ferdig, giftet seg og fått fire barn i tiden fra 1657 til 1669? Har vi førstehånds kilder som viser att for eksempel Dorothea Svaboe var Jensdatter? Kronologisk skulle hun like gjerne ha vært Christensdtr (Jens søster).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

Jeg stiller spørsmål ved om studenten i 1657 - Ianus Christophori Nidrosiensis - er vår mann, eller en yngre navnebror?

Jeg har sjekket alderen på en del av hans medstudenter og deres alder bygger ikke under at det var Jens Christophersen (Svaboe) som var student i 1657. Kan han være en god del eldre enn tidligere antatt? Kanskje var han ikke tilknyttet Nidaros i det hele tatt før han var ferdig utdannet.

 

 

1657 E schola Nidrosiensi.:

 • Ianus Christophori Nidrosiensis = ?
 • Zacharias Biørnonis. Holchius = Zacharias Bjørnsen Holck, f. ca 1740
 • Petrus Georgii Scheldrup = Peder Jørgensen Schjelderup, f. 1637

 

1657 E sch. Bergensi.:

 • Iohannes Hermanni Gaardmand = Johan Hermansen Garman, f. ca 1637
 • Andreas Hermanni Gaardmand = Anders Hermansen Garman, f. ca 1641

 

1657 E schola Christianiensi.:

 • Ecchardus Christierni Stochfleth = Eggert Christensen Stockfleth, f. ca 1635
 • Marcus Caspari Barnholt = Marcus Caspersen Barnholdt, f. 1637

 

 

Studenterne ved Københavns Universitet 1479-1602

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Niels Hegge

Jeg er også usikker på studenten, samt en god del ting til i disse familiene.

 

Om vi begynner å nøste bakfra så har vi Dorothea Svaboe død, begravelse 4 mars 1705. I kirkeboken står det ikke Jensdtr. Hun skriver og ansøker om støtte for seg og sine barn 14 aug 1704. Fra (Ovenstad millitærbiografier). Ovenstad skiver heller ikke Jensdtr, men i hans kilde (brevet?) han tolker han navnet til Dorothea Suabe. Så hvilken kilde har vi som bekrefter att hun var datter til Jens Christophersen Svabo? Kan brevet fra de andre halvsøsknene hjelpe? Er det noen som kan gjøre oppslag i NST VIII? Med andre ord, om det ikke kan bevises att hun var en Jensdatter så kan hun jo være en søster til Jens eller noen annen Svaboe.

 

Om en forsiktig regner med att en fenrik ved første utnevnelse på den tiden er minst 15 år, så er Knud Iversen v Hanelen født senest 1670. Dorothea er i så fall født senest 1655 (15 år som mor).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

Er det noen som kan gjøre oppslag i NST VIII?

 

Det står dessverre ikke noe mer som kan løse saken:

 

NST VIII, s 254:

«Om hr. Peder Jenssøn Herdals hustru Gullov Eriksdatter

Schankes slektskapsforhold gir et brev fra Rentekammerets

journalsaker 1709 en del ytterligere oplysninger. Brevet er

datert Trundheim 20. juli 1709 og gjelder en skattetvist i boet

efter «wores sahl. moeder Sophia Erichsdatter Blix sahl. Hr.

Jens Svaboes» som «nestleden» 26. mai 1709 døde (Sollied har

1702). Det er undertegnet av : Erick Schancke, Giertrud sl.

Matias Kales, Gulluw hr. Peder Herdals og Mette Suaboe.»

 

 

Gjør samtidig oppmerksom på at NST - Norsk slektshistorisk tidsskrift - 1927-1936, 1937-1946, 1947-1956 og 1957-1966 er skannet i pdf-format kan kjøpes på CD fra NSF.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

Om Ovenstad har rett så var Knud Iversen var fenrik 1685 og videre i forskjellige grader helt til sin død 1753. Når jeg skummer litt i Ovenstad på andre som er født på samme tid så er en fenrik gjerne ca 20 år. Om vi antar att han er født 1665 så var Dorothea (om hun var datter av Jens og Sophia) knapt født.

 

Jeg tror Ovenstad har blandet sammen informasjon fra flere personer – for her blir det et kronologisk problem. Knud Iversen von Hadlens farmor, Anne Zeitlose Schenk, gift med Knut von Hadeln, skal være født ca 1630, gravlagt 66 år gammel 1696 på Toten.

 

Hennes sønn og Knuds far, Iver von Hadeln var fenrik i 1678 og ble premier løytnant i 1687. Ivers brødre, Johan, f. ca 1651, var fenrik 1669, og Eilert, f. ca 1650-52 var løytnant 1676.

 

Du får nok lete i militære ruller og skifter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

Jeg tar med alt som Ovenstad skriver om Knud Iversen von Hadelen, se bilde.

 

Som en ser der så var han fremdeles i tjeneste etter 30/5 1753. Dette betyr at han i så fall var 73 år gammel og fortsatt i tjeneste hvis han var født i 1680. Dette var ikke vanlig og det er mere sannsynlig at han er født omkring 1690. Det betyr videre at det Ovenstad har om ham før han var i Fyen, må være feil/en annen.

post-639-0-11230300-1355859728_thumb.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Niels Hegge

Jeg har også vært inne på tanken att Knud hadde en lang tid i tjeneste, hedde tenkt å legge ut et spørsmål om pensjonsalder for militære på den tiden, men forstår av Leifs innlegg att det ikke er nødvendig.

 

Det gjør jo det hele litt komplisert, om Ovenstad som var ekspert kunne gjøre en så kraftig blunder, så er jeg ikke sikker på att jeg kan løse floken. Men, det er jo klart en utfordring å forsøke. Er det noen som kjenner att de kan hjelpe, så tar jeg selvfølgelig imot alt som kommer. Til videre lar jeg derfor spørsmålet stå åpent.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

Det burde være mulig å finne rullene for de aktuelle tjenestene hvor jeg tipper det står Knud von Hadelen (uten Iver). Kan ob.lnt. Knud von Hadeln 1625-1677 ha en sønn Knud født ca 1655-1665 ? Dvs. at vi leter etter en bror av Iver.

 

Han bør i så fall finnes i et skifte etter ob.lnt. Hadeln i 1677 på Toten.

 

Legger inn et bilde av Rulle fra 1718 over Alvestad, Vestre Toten hentet fra Gjøvik og Toten slektshistorielag. Ob.lnt. Hadeln døde der, men det ser ikke ut til at noen av sønnene bor der.

 

Jeg har også sjekket manntallet i 1665 og der bor ob.lnt. Hadeln på Alvestad uten sønner på 12 år eller mer. Kanskje er sønnene allerede i tjeneste ? http://www.digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=7&filnamn=BD06MT60&gardpostnr=91&personpostnr=401&merk=401#ovre

post-639-0-60008500-1355867122_thumb.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

Mor til ob.lnt. Knud von Hadeln 1625-1677, Else Knudsdatter Urne c1595-1643 ble gift 2) etter 1628 med amtmann Preben von Ahnen 1606-1675.

 

På flere internettsider (Geni og MyHeritage), nevnes flere barn i 2. ekteskap, deriblandt Knut von Hadeln, dvs. at det skal ha vært en halvbror av ob.lnt. Knud von Hadeln. Jeg er veldig usikker mht. dette, men det kan være nyttig å finne et skifte etter amtmannen hvis det finnes noe så tidlig som i 1675.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.