Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Svein Arnolf Bjørndal

DNA-testing i slektsforskningsøyemed

Recommended Posts

Svein Arnolf Bjørndal

De som har fulgt med på forumet her noen år, har fått med seg den store utviklingen det har vært på DNA-fronten. Family Tree DNA (FTDNA) har den største databasen å matche mot, og de har nå, inntil 28. februar, satt ned prisen på en Y-DNA-test fra $ 99 til $ 39. Så de som har lyst til å teste seg, men har synes at det har vært i dyreste laget, har en god sjanse å slenge seg på nå. http://www.familytreedna.com/landing/Y-DNA12-Promo.aspx Husk at Y-DNA bare kan testes på menn, men kvinner kan teste en bror, sin far eller andre nære slektninger.

 

For å få større utbytte av en slik test, vil det være lurt å oppgradere til i det minste 37 markører, men dette kan gjøres over langs, og FTDNA har også sporadisk nedsatte priser på oppgradering.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Baardseth

Siden jeg er dårlig i engelsk; tillater jeg meg å spørre etter å ha betalt - det var jo rassende billig forresten - jeg regner med at det kommer et prøveutstyr som sikkert er styggelig enkelt å bruke, hva må jeg sjøl gjøre etter å ha sendt inn prøva, kommer resultatene med treff på slektninger rasende inn på e-post?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Toril Osther

Bare et lite spørsmål. Hvis jeg ønsker å teste på min bror, hvilket navn skal jeg bruke når jeg bestiller prøven. Hvis jeg bruker mitt navn og adresse, får jeg da anledning til å fylle ut min brors data senere i prosessen, f.eks. når jeg sender inn prøven?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gunnar Aabøe

Toril, du bruker ditt navn. Du kan selvsagt også sende så mange prøver du ønsker. Ingen kan derfor vite hvem testen tilhører, bortsett fra deg :-) Når svarene på testen kommer på din innloggingside og på epost så kan du på din side legge inn den eldste "sikre" forfar på den aktuelle mannslinjen. Alt håndteres greit enkelt og oversiktlig på din nettside hos leverandøren. Her kan du se når testen sendes og følge prosessen hele veien. Regner med at dette var dekkende også får Leif. Ha litt tolmodighet med denne prosessen. Det tar ofte lang tid...Det er nok litt "lokketilbud" på sett og vis. Man kjøper en test billig og finner etterhvert ut at man skal oppgradere og så blir det like dyrt eller nesten dyrere. Jeg ville selv ventet og testet på en Y-67 som minimum.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ken V. Nordberg

Jeg synes også dette var veldig billing (og billing setter alltid i gang noen alarmer i hodet mitt; man får som oftest det man betaler for). Jeg ser at hovedforskjellen mellom de billige testene og de dyre er hvor mange markører det testes på. Denne $39 testen forteller oss: "12-marker matches are highly likely to be related within the past 29 generations.", mens den dyreste testen sier: "111-marker matches are highly likely to be related within the past 4 generations.". 29 generasjoner og 4 generasjoner er en ganske dramatisk forskjell. Jeg har ikke en eneste gren i slektstreet mitt jeg kan føre tilbake 29 generasjoner, men derimot har jeg mange grener over 4 generasjoner. Jeg har alltid hatt lyst til og begynne med DNA testing av meg selv og andre familiemedlemmer, men jeg har ikke så god erfaring med dette. Hvor nyttig er en slik 12-marker test i en genealogisk sammenheng?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anett Ytre-Eide

Lite nyttig, men kan i alle fall brukes til å luke ut folk. ;) Jeg har nylig oppgradert min fars Y til 111 markører, resultat: ingen treff. Han har vel 7 treff på 67 markører, og disse forteller i alle fall en interessant historie som var ukjent for oss.

 

For min del syns jeg det er den autosomale testen som er spennende, mange overraskende treff der.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gunnar Aabøe

I en av testene jeg har sendt inn, som trolig er fra en vestlandslekt, får jeg 515 treff på Y-12, mange av disse treffene er 0 step treff. Er usikker på om det betyr at alle 12 markere er like i min test mot disse, men ingen av disse har gitt meg noe klart resultat. Det trengs flere markere.

Jeg har faktisk så mye som 728 treff på 25 marker, men her er det bare 1 treff som er 0 step nivå, og mange 10 talls 1 step nivå.

 

Slik presenteres 0 step treff på en 25 marker i generasjonsnivå:

 

4 61,17%

8 84,92%

12 94,15%

16 97,73%

20 99,12%

24 99,66%

 

På Y-37 har jeg 69 treff, den beste her er en 3 step, slik ser den ut: (Må ikke sammenlignes med den over da den ikke er lik mhp. step.)

 

4 10,78%

8 44,01%

12 73,27%

16 89,28%

20 96,17%

24 98,74%

 

På Y-67 har jeg 14 treff, det beste på nivå 4, det ser slik ut:

 

4 7,83%

8 42,24%

12 74,84%

16 91,39%

20 97,49%

24 99,34%

 

Av norske treff (som er i mindretall) så peker denne vestlandsgrenen så langt mot Gaular og også mot Stryn.

 

Jeg har en annen test, som går tilbake på en mannslinje opp i midten av Telemark, og her har jeg sikre opplysninger tilbake til i alle fall 1650, men trolig også et par ledd til. Grenen går til Roholt og derfra til gården Sinnes i Vrådal. Her har jeg fått treff mot en annen norsk slektsforsker som peker mot en slektsforbindelse mot gården Rolleivstad i Kviteseid.

 

Slektskapet mellom disse testene er slik:

 

4 27,54%

8 58,22%

12 78,24%

16 89,30%

20 94,93%

24 97,66%

 

Disse testene er sammenlignet på y-25 nivå og er på nivå 1 step, og her vises at for å komme opp i mot 90% sikkerhet for slektskap så nærmer vi oss kanskje sen vikingtid, tidlig middelalder.

 

Telemarksgrenen gir, ingen 67 treff, 1 treff på y-37, 24 treff på y-25 og 267 treff på y-12.

 

Det kan se ut som om flere vestlendinger har gjort tester, enn det som er tilfellet her i Telemark.

 

Håper at flere gjennomfører tester da dette kan bli veldig spennende etterhvert. Jeg mottar nye eposter flere ganger i uka med nye treff på de to testene jeg har inne.

 

Dette er et fasinerende "verktøy" som ganske sikkert kan bidra til å oppklare uklare slektskapsforhold som ligger langt tilbake mot grensen av hva som er dokumenterbart. Med dna fra flere potensielle etterkommere burde det være mulig å "krysspeile" seg tilbake til "riktig" opphavslinje.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ronny R. Haugen

Jeg har alltid hatt lyst til og begynne med DNA testing av meg selv og andre familiemedlemmer, men jeg har ikke så god erfaring med dette. Hvor nyttig er en slik 12-marker test i en genealogisk sammenheng?

 

For å ha nytte av en Y-DNA-test i genealogisk sammenheng må du minst opp på 37-nivå. En 12-markørstest plasserer deg i en haplogruppe, men treffene er nokså intetsigende. For å ta min egen test som eksempel. Jeg er testet på haplogruppe R1a, som har ca. 25 % representasjon blant norske menn, og farslinja mi går, så langt den er kjent (1600-tallet), tilbake til Nannestad på Romerike. På Y12-nivå har jeg treff med både Per, Ola, Vladimir, Stanislaw, Ali, Abdul, Ibrahim og flere - i alt 528 treff. Det sier seg selv at flere av disse treffene ligger temmelig langt tilbake i tid. På Y25-nivå har de fleste falt av, men noen få henger fortsatt med, bl.a. en araber og et par fra Polen og Litauen - i tillegg til en nordmann. På Y37 er det bare nordmannen som henger med, og hans farslinje går til Sørum, også på Romerike! Nå ligger nok treffet likevel bak "genealogisk tid", så det vil nok ikke la seg gjøre å finne felles opphav på papiret, men likevel interessant. Personen henger fortsatt med på 67-nivå.

 

Y37 er den mest kosteffektive testen. I flere tilfeller vil det være lurt å raffinere treffene ved å oppgradere til Y67, men det forutsetter at matchen også har testet på det nivået. Uansett kan det nok være greit å ha testet på 67-nivå. 111-markører er for spesielt interesserte.

 

Her er en artikkel av Trond Bækkevold om hvilken nytteverdi en genealogisk DNA-test kan ha: http://norgesprosjek....com/tag/y-dna/

 

Vurderer du DNA-test, vil jeg også anbefale autosomaltest (Family Finder) - den kanskje morsomste testtypen. Jeg har testet meg selv og noen slektninger, bl.a. begge mine foreldre. Blant annet viser testen min svært så overbevisende at jeg er sønn av mine foreldre. Ikke overraskende, ettersom jeg aldri har vært i tvil om det. Men morsomt lell å få se det svart på hvitt :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

Det er riktig at en Y-12 test er en begynnelse. Hvis man ikke har en svært sjelden haplotype (din personlige gensekvens), vil en 12/12-treff på en Y-12-test sjelden gi deg informasjon utover at dere må ha hatt en felles forfar for flere tusen år siden. Selv har jeg en så vanlig haplotype i haplogruppen R1a at jeg har hundrevis av 12/12-matcher fra hele kloden - og, viste det seg etter hvert - med folk som også tilhørte helt andre grener av R1a-"familien". De beste treffene jeg har er to 34/37-treff med et par skotter, men selv dette må i dette tilfelle bety at vi har en felles forfar i høymiddelalderen eller enda tidligere. (Noen har imidlertid 34/37-match med en felles forfar i Norge på 1600-tallet, så det er ingen automatikk i dette).

 

Forhåpentligvis vil det verktøyet som en Y-DNA-test er, bli bedre og mer interessant innenfor historisk tid ettersom flere tester seg. Det er tross alt ikke mange hundre linjene som ligger på Norgesprosjektet hos FTDNA ennå http://www.familytreedna.com/public/Norway/ (husk å melde dere på etter at dere har fått resultatet!), og det er en spredning utover hele landet. Hedmark er best dekket med litt over 100 tester.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ken V. Nordberg

Tusen takk Ronny og Svein Arnolf for spesifiseringen. Hvis jeg først skulle tatt en DNA test tror jeg nok jeg ville betalt litt mere for en test som kunne bidra med nyttig genealogisk informasjon (bekrefte eller avkrefte slektskap, for eksempel). Det er likevel kjempeinteressant og se utviklingen av denne teknologien. Jeg regner med at jo flere deltar, jo større nytte vil det ha for alle deltakerne. Man kan jo alltids starte med det billige og oppgradere hvis interessen (og økonomien) tillater det.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Trond Bækkevold

Er du slektsforsker og skal bruke testen på deg selv vil jeg fraråde å teste på Y12-nivå. Den kan som tidligere kommentert bare brukes til å avkrefte eller antyde slektskap. Det som kunne være nyttig med å benytte seg av dette tilbudet, er for å ha noen tester liggende til senere, og bruke disse i tilfeller der man vil avkrefte et slektskap mellom linjer. Jeg antar at dette er mest aktuelt for noen få, avanserte, DNA-fantaster. For alle andre vil en slik test etterlate mer spørsmål enn svar, og enten føre til frustrasjon eller at folk må oppgradere til dyrere tester. Da blir det billigere å kjøpe en test på Y37 eller Y67-nivå først som sist. Y37 kan være nok, men for de fleste haplogrupper vil en Y67-test være nyttigere. Problemet er at du ikke kan vite på forhånd hvilken haplogruppe du tilhører. Mitt råd er altså: test minst på Y37-nivå, helst Y67 hvis du kan ta deg råd til det. Ved å teste på Y67-nivå vil du også kunne "riste av deg" en del matcher som ligger utenfor "genealogisk tid" (dvs. den tida det finnes slektshistoriske kilder for). Det bruker å være tilbud på tester og oppgraderinger et par ganger i året. Neste gang sannsynligvis i forbindelse med den internasjonale DNA-dagen i april. Dette tilbudet bruker å være kortvarig, så følg med på Norgesprosjektet på Facebook for å få tips om evt. salgsperioder.

 

Trond Bækkevold

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sigmund Steinsbø

Hei alle,

 

En 12 markørs test som www.familytreedna.com nå tilbyr for ca. 250 kroner frem til 28.02.2012, er en grov test, som tegner bildet med en "grov pensel", men den vil gi informasjon om hvilken hovedgruppe man tilhører, noe som jeg synes var gøy å få kjennskap til.

 

Et slikt testsett kan også trygt anbefales som en hyggelig åremålspresang eller man kan gi den som en oppmerksomhet ved andre anledninger. Ved å melde testsettet inn i «Norgesprosjektet, vil andre slektsforskere etter hvert også få en oversikt over den norske gen-poolen.

 

Selv har jeg kjøpt mange sett, - både 12 og 37 markører. Min egen "murvegg" har jeg, - eller rettere er jeg i ferd med å løse vhja. DNA.

 

Jeg tilhører den «Y-gruppen» som kom til landet fra vest og er den dominerende gruppen på Vestlandet. Men jeg hadde ingen treff blant de 600 som har tilhører Norgesprosjektet.

 

Jeg fikk derimot positivt treff på en mulig kandidat jeg hadde, der jeg sendte et 12 markørs testsett til en amerikaner som testet. Dette testsettet utvider jeg nå til 37 markører. Så selv om jeg alltid har regnet meg som vestlending, viser det seg at Y-DNAet mitt i første omgang kommer fra Gran på Hadeland.

 

Så har jeg testet min morfars DNA. Han tilhører også den gruppen som kom vestfra, og kalles «vid Atlanterhav’s modal gruppe». Dette er en av de største gruppene som er identifisert vhja. DNA. Han hadde over 6000 treff på 12 markørs testen, mens nærmeste hadde en genetisk avstand på 4 på 37 markør testen, noe som tilsier at det er lite sannsynlig at det finnes slektskap i genealogisk tid.

 

Likevel var det en amerikaner blant de 6000 som hadde lik 12 markør som min morfar, om etter at jeg oppgraderte til 37 markør, viste seg ikke å være særlig i slekt; nå prøver jeg å etablere en paternal linje fra til en mulig kandidat, fødd rett nord for Bergen, og som muligens har vært mannskap på fartøy som var i virke for å bryte blokaden under Napoleons krigene…

 

Til slike oppgaver er 12 markørs tester en god begynnelse. Det viktigste er dog at vi skaffer oss en stor informasjonsbase for slekts granskere. Da blir DNA et slagkraftig verktøy..

 

Så på meg blir det handel igjen...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

Den britiske avisen The Guardian hadde nettopp en interessant artikkel om begrensningene til bruken av DNA i slektsforskningen. Går man langt nok tilbake, hevdes det, er det bare gjetting forkledd som "hard" vitenskap. "To claim someone has 'Viking ancestors' is no better than astrology".

 

Dette er for så vidt ikke noe nytt, og har vært nevnt i tråder her på forumet også. Først og fremst er artikkelen et spark til media og sensasjonslystne og lettvinte oppslag, som det dessverre har vært en del av, kanskje også mest i britisk presse, etter hva man kan få inntrykk av.

 

Likevel fremgår det også av artikkelen at nettoppe store mengder data på befolkningsnivå vil være interessant, så dess flere som tester seg, desto mer kan det si om sammensetningen av de enkelte befolkninger. På individuelt plan er det fortsatt interessant å se hvilken haplogruppe man tilhører, og om man kan få match med slektninger innen historisk tid. Dette siste vil også være lettere desto flere som tester seg.

 

Ved testing av "ancient DNA", fra steinalderen osv., har man også til en viss grad kunnet sammenligne tidligere tiders befolkninger og deres DNA med dagens befolkninger, og dermed på noe sikrere grunnlag kunne uttale seg om gamle kulturer i sammenheng med DNA. Men dette arbeidet er bare i sin vorden.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sigmund Steinsbø

Det litt i tidligste laget for meg å fullt ut argumentere for betydningen av DNA testing. Et ektepar som er mine tipp-tipp oldefedre, har vi forsøkt å finne hvem var og hvor de kom fra i over 50 år. Fortsatt oppkalles etterkommere etter disse i slekten. Nå ser det ut som vi hjelp av DNA funnet ut av dette.

 

Ennå hefter det en liten usikkerhet med testresultatet. Dette skyldes at siden jeg måtte teste mange mulige kandidater, benyttet jeg 12 markør testsett. Jeg visste hva jeg lette etter, og har nå fått et godt treff på en av kandidatene. Men før jeg er helt sikker, må jeg se resultatet av utvidelsen til 37 markører, som FamilytreeDNA har lovet meg innen 20. mars.

 

Det er uheldig dersom det nå gis et inntrykk av at DNA testing i slektsgranskingsøyemed er jevngodt med astrologi og annen «hokus pokus», for det er det ikke. Dette er et kraftig verktøy, men for at det skal bli bedre, trenger man flere som tester enn de 1090 som til nå har testet.

 

Tilbudet som kom fra FamilytreeDNA med 12 markørs testsett til $39 er billig. Selv har jeg bestilt 10 nye sett, som skal gis som gaver, avhendes på slektstreff eller til andre kjente som ønsker å vite mer om slekten.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

FTDNA har fortsatt tilbudet sitt gående om en Y-DNA-test på 12 markører for $ 39, så det er fortsatt en mulighet for interesserte.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anett Ytre-Eide

Ja, det var et godt svar trådstarter ga der. Et godt poeng at samarbeid med andre også gir stadig mer informasjon. Det er tydelig at journalisten har sett dette litt fra utsiden.

 

Ser nå at han er ikke er journalist men forsker. Da skjønner jeg ikke helt hvorfor han går så hardt ut. At mange folk vil misforstå det de leser om genetikk er jo ikke noe nytt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sigmund Steinsbø

Som eksempel på hvilket kraftig verktøy DNA er i slektsforsking, vil jeg fortelle historien om Cathrine Munson i USA;

 

hun har testet farens DNA og lagt resultatet inn på «Norgesprosjektets» hjemmeside. Det vises litt nede på siden, som testsett 254268. Denne Lars Monsen, fødd i Bergenstraktene, er hennes «murvegg» i slektsgranskingsøyemed. Han oppgir fødested som Eidsvåg ved giftermål på sørlandet, men det nærmeste vi finner er en våg nord for Eidsvåg, og så stemmer ikke alderen heller helt.

 

http://www.familytre...ection=yresults

 

På dette tidspunktet hadde jeg sent inn en 12 markørs prøve på min morfars linje, som er 249657. Denne prøven er identisk med Cathrine Munson farslinje, så hun kontaktet meg via e-post og spurte om jeg hadde planer om å utvide 12 markørs testen til 37 markører. (Dette gjøres ved å betale et mellomlegg, så analyseres samme prøven).

 

Dette ble gjort, men vi hadde ikke felles paternal linje i genealogisk tid, til tross for identisk 12 markørs test. Jeg hadde da fattet interesse for saken og greide vhja. mange fantastisk flinke folk på brukerforumet å finne en potensiell stamfar,- «Lars Monsen Åstveitsvågen» rett nord for Bergen.

 

Fra denne Lars Monsens onkel på farssiden, har jeg kunne sette opp følgende far-sønn linje, frem til våre dager;

 

1 Ole Monsen Titland 1702 Nordre Titland Lindås

1.1 Mons Olsen 1737 Åstveit

Synnøve Knudsdtr. 1741 Håheim

1.1.8 Lars Monsson 1784 Åstveitvågen

Anne Serine Aanenstr Husby 1785

1.1.8.1 Andreas Larsen 1814

Kjersti Thomind Fjellestad 1815

1.1.8.1.1 Lauritz Christian Andreasson Munson 1841

Ingebor Josephine Pedersdtr Halling 1844

1.1.8.1.1.1 Lawrence Josiah Munson 1878

Anne Sophie Lee 1884

1.1.8.1.1.1.1 Lawrence Shipley Munson ?

Margerethe Gretchen Maria Tannhauser ?

1.1.8.1.1.1.1.1 Cathrine Anne Munson Cooper ?

1.2 Mikkel Olsen 1740 Åstveit

Brita Antoniusdtr 1745

1.2.1 Ole Michelsen 1772 Strusshavn

1. Marthe Marie Olsdtr

2. Sirie Olsdtr

1.2.1.1.4 Ellert Martin Martinusen 1872 Bergen

1.2.1.1.4.3 NN1 1907

NN 1912

1.2.1.1.4.3.1 NN2 1940

NN 1945

 

Denne NN2 har nå fått tilsend et testsett, så om et par måneder kan vi vite om vi har truffet «blink».

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

FTDNA kommer til å sette opp prisen for basistesten av Y-DNA (12 markører) fra $ 39 til $ 49 1. april. $ 49 vil så være standardprisen fremover. Det er likevel fortsatt svært billig, men hvis noen ønsker å kjøpe for en enda rimeligere penge, vil altså fristen løpe ut 31. mars.

 

Det vil snart komme en tilsvarende lav pris for basistesten av mtDNA. Jeg vil anta at dette bare vil dreie seg om HVR1, men som med basistesten av Y-DNA vil det selvfølgelig være mulig å oppgradere.

 

Ellers er det mye takket være interesserte "amatør-genetiske-genealoger" (citizen scientists) at det har vært mulig å trekke opphavet til Y-DNA omtrent 70 % lenger tilbake i tid enn hva man tidligere har kunnet gjøre, potensielt 338 000 år tilbake i tid. Dette fant man ved å teste en afrikansk-amerikaner fra South Carolina, som matchet menn fra et bitte lite område i Kamerun i Vest-Afrika. Disse stammer fra en svært sjelden linje av Y-DNA i dag. Mannen fra South Carolina er så vidt jeg har lest et sted nå død, så hadde han ikke testet seg, ville svært interessant genetisk informasjon som berører hele menneskeheten kanskje fortsatt vært uoppdaget. En norsk Y-DNA-test har kanskje ikke det samme potensialet for vitenskapelige nyvinninger, men vil likevel kunne gi verdifull informasjon om mannslinjer i Norge og Europa som kanskje vil være umulig å finne ut av når vedkommende dør.

 

For interesserte som vil lese nærmere om Y-DNA-funnet i Afrika: http://www.yourgeneticgenealogist.com/2013/03/family-tree-dna-announcements-new.html (et stykke ned på siden)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anett Ytre-Eide

Norsk DNA er spennende det også. En av mammas matcher har YDNA som skal være "native American" (Q1a3a). Hvordan han havnet på Sunnmøre er spennende! Jeg har også på andre kit mange spennende mtDNA eksempler som er sjeldne og ikke typisk norske (ut fra det vi vet nå). Med flere tester - mer kunnskap. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

FTDNA har nå kortvarig salg på oppgradering av mtDNA-test: Hvis du allerede har testet HVR1 eller HVR1+HVR2, vil du nå kunne få oppgradere til Full Mitocondrial Sequence (hele genomet) for bare $ 129.

 

Hvis man skal kunne ha håp om å kunne bruke en mtDNA-test til å finne slektninger, må man ha en FMS-test. En annen ting er at en FMS-test vil kunne vise at man tilhører en undergruppe av haplogruppen man fikk rede på ved å teste HVR1 eller HVR1+HVR2.

 

Evt. bestillinger må finne sted innen kl. 23.59 (amerikansk tid) mandag 22. april.

 

Det er også kortvarig salg på andre tester: En Y-DNA 37-markørstest koster $ 119 (vanlig pris $ 169), en Y-DNA 67-markørstest koster $ 199 (vanlig pris $ 268) og en Family Finder-test + Y-DNA 12-markørstest koster $ 218 (vanligvis $ 339). Også disse testene må evt. bestilles innen midnatt 22. april.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thor Wold

Jeg er ikke så opptatt av å finne fjerne slektninger ved DNA test. På tross av mange gode råd tok jeg bare en 12 markørers test og har nå forbindelse med slektninger i USA. Treff på min 3xtipp.

 

Innenfor dette feltet vil nok prisene falle fort, så før jeg tar noen oppgradering, har jeg mye is i magen. :-))

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

Jeg er ikke så opptatt av å finne fjerne slektninger ved DNA test. På tross av mange gode råd tok jeg bare en 12 markørers test og har nå forbindelse med slektninger i USA. Treff på min 3xtipp.

 

Innenfor dette feltet vil nok prisene falle fort, så før jeg tar noen oppgradering, har jeg mye is i magen. :-))

 

Flott at du fikk treff med slektninger. Det har jeg fortsatt til gode. Derfor er det fint om folk tester seg, om så bare 12 markører, for så blir det flere å matche mot. Dessverre er min 12-markørshaplotype litt for alminnelig til at det betyr så mye for meg personlig, men andre haplotyper kan være mer sjeldne, og da kan 12 markører holde.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thor Wold

Tilbudet er forlenget til 25 apr. I tillegg sier de at de vil komme med et nytt tilbud på "fathers day" hva nå det måttte være i USA. Amerikanerene har sine egne merkedager i nesten alle sammenhenger.

 

Da vet vi når den amerikanske farsdagen er: Father's Day in 2013 is on Sunday, the 16th of June.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.