Jump to content
Arkivverket

Slekt på Simle i Leka, Nord Trøndelag


Terje E Skrolsvik

Recommended Posts

Har nu funnet Dragland 1701.

 

Der nevnes en Amund med sønn Jon Amundsen og en tjener Falentin Michelsen 12 år.

 

Skifte 28/9-1693 etter Michel Olsen og kona Golle Olsdatter nevner barn: Oluf og Falentin Michelsønner

og Abel og Ellen Michelsdøtre.

 

Må lese 1665 tellingen igjen.

 

1665 telling på Dragland nevner Oluff 50 og sønn Falentin 26.  Det rotes litt med årstall her trur jeg

Falentin Michelsen hos Amund i 1701 er da født ca 1689, og han [Falentin Olsen, Per's anm.] som nevnes i 1665 tellingen som 26 år er da født ca 1639.

50 års forskjell

 

Men det er nu helt sikkert to forskjellige Ole Michelsen det her er snakk om. De er født på omtrent samme tid som her har vært feiltolket av undertegnede.

 

Montro det er Willich navnet som kan være et mellomledd/ en stamfar mellom disse slektene.

.

Jeg har sett flg. Willik nevnt (se bl.a. innlegg over) :

 1. Willik (c1570?-1641), odelsebonde / leilending, jekteskipper, på Lyngsnes (1607 / - ca.1640). Hadde en sønn Isak som var på Lyngsnes inntil 1657, og en sønn Ole
 2. Willik Isaksen f. ca.1632, mulig sønnesønn av forannevnte, jekteskipper / bruker på Ramstad, Vikna, sv.far til Ole Jonasen (fra Værem i Kolvereid) på Ramstad fra ca.1632.
 3. Willik Olsen f. ca.1695 (sønn av ovennevnte Ole Jonasen på Ramstad), bonde på Værem, Kolverieid, g.m. Karen Valentinsd. (Falentinsd.), f. 1713, Leka
 4. Willik Olsen Rød f.1778, dattersønn av forannevnte Willik Olsen f. ca.1695 (sønn av dennes datter Anne), g.m. Ole Jørgensen Blix fra Rød, Nærøy
 5. Willik Olsen Lyngsnes, f. ca.1650?, sønn av Ole Michelsen Lyngsnes.

Jeg har ikke sett nevnt noen Willik på Dragland.

.

Edited by Per Nermo
Link to post
Share on other sites
 • Replies 436
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

 • Per Nermo

  98

 • Terje E Skrolsvik

  97

 • Christian Arentz

  74

 • Ørjan Kvaløy

  62

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Jeg arbeider med kullfogd ved Kvikne kobberverk, Jacob Graae (1697 - 1777) og hans etterslekt, og i den forbindelse kom jeg over et skifte i Trondheim fra 1770, som kanskje kan være av interesse under

Denne tråden har jammen vært spennende å følge med på! Selv har jeg mange av de omtalte personene blant mine forfedre, både fra Simle, Lyngsnes, Ramstad, Værem, Rød, Frøvik og Husbybakken, og da blir

# 123 Disse konklusjonene dine Per får du nesten redegjøre for selv, men de åpenbare logiske bristene ser du sikkert selv. Siri Jensdatter var i livet og gift med Jon Mentzen ved skiftet etter faren i

Posted Images

Terje E Skrolsvik

Kjempe :)

 

Bøkene ligger på NB så jeg skal sjekke de eldste ledd på samtlige gårder for å se om det er noe som går igjen.

 

Karen Valentin/Fallentinsdatter kan vel  være av Dragland ætt.

Link to post
Share on other sites
Ørjan Kvaløy

Navnet Willik er nesten verd en studie i seg selv. Hvor vanlig og utbredt det er, vet jeg ikke, men det har i alle fall vært relativt vanlig her i distriktet. Vet ikke om Willik er i bruk som fornavn lenger, men det er i alle fall mange Williksen. Jeg har et inntrykk av at navnet har vært mest utbredt i Vikna. Tror jeg leste eller hørte en gang, at navnet kommer fra norrøn Vigleik, eller noe lignende. I 1801 finner jeg 11 Willik i Norge, og 10 Willich, så noe vanlig navn er det ikke. 

 

Ørjan

Link to post
Share on other sites
Ørjan Kvaløy

Blar litt i Viknaboka, og har startet med bd. 3, som omhandler ytre strøk (omkring Lyngsnes). Har foreløpig kommet til Kvaløy (må ikke forveksles med Kvaløy, Leka!). Her finner jeg en bruker, Peder Mikkelsen, f. ca. 1690, som bruker av halve gården i 1723. Han er etter alt å dømme sønn av Mikkel Olsen, Lyngsnes. (Mikkel Olsen hadde også sønnene Ole og Anders, som vi har nevnt tidligere, samt Gjertrud, som også er nevnt. Disse 4 fra første ekteskap).  

 

På det andre bruket finner vi Nils Olsen, bruker fra 1711. Nils Olsen var gift med Elisabeth Pedersdatter, f. ca. 1693. Denne Elisabeth er interessant, for hun var tidligere gift med handelsmann Carsten Hansen Hagerup, Husbybakkan, Leka. Elisabeth døde i 1745, og det ble holdt skifte den 16.06.1746: 

 

"Skifte etter afgangen hustrue Elisabeth Pedersdtr. Enkemann Gunbjørn Nathanielsen Kvaløen og de sal. quindes med sin 1. mand. Carsten Hansen Hagerup Husbybakken, Leka efterladte børn nemlig Else Carstensdtr. g.m. Otte Carstensen Garstad, Carsten Nilsen 17 1/2 år og Nelle Nilsdtr. 15 år, samt creditorene. Nærværende lensmand Willich Wærum, Peder Johansen Løvøen og Ole Jonassen Ramstad. - Formynder for Carsten Nilsens fader- og moderarv blev efter angivende Andreas Mikkelsen Lyngsnes og for datteren Ole Mikkelsen Lyngsnes....." 

 

Her kan det også nevnes at det ble holdt skifte etter Nils Olsen i 1729, et skifte som etterlater seg en relativt bra formue 130-0-16. Vi ser av skiftet at tidligere kjentfolk er sterkt representert, bl.a er brødrene Andreas og Ole Mikkelsen formyndere for Nils Olsens barn. De samme blir seinere også formyndere for Gjert Olsens barn. Da slår det meg plutselig, denne Nils Olsen må vel etter all sannsynlighet være Ole Mikkelsens sønn, og dermed bror av Gjert Olsen, Mikkel Olsen m.fl.? 

 

Nils Olsen ble altså gift med enka etter Carsten Hansen Hagerup, og igjen ser man at Hagerupene på Leka dukker opp i samme åndedrag som man nevner denne familien på Lyngsnes. 

 

Ørjan 

 

 

Link to post
Share on other sites
Terje E Skrolsvik

Ja dette var litt spennende.

 

Sjekket skiftet 28/6-1730 etter dannemand Niels Olsen Qvaløen.

 

Nevnt enken og tre barn.

 

Ellen hadde innestående moderarv 12 rdr. Der er ei sølvskje med initialene NOS og ROD.

Lurer på om Nils da har vært gift før ?

 

Så kommer den vanlige farsarven.

 

Karsten arver 32-0-4 hvori er ei sølvskje med navn: CHSH og LPD

 

Ellen arver 16-1-2  hvori nevnes sølvbeger   med bokstaver NOS og LPD. 

så hun har sølvskje og beger med de samme initialene   

 

Nille arver 16-1-2  med sølvskee  med bokstaver PHS GFD

 

I skiftet 16/6-1756 etter Elisabeth Pedersdatter nevnes tre barn

 

Else (som er ei Carstensdatter)  gift med Otte  på Garstad

 

Carsten Nielsen 17 1/2 år

 

Nelle Nilsdatter  15 år.

 

Nu fant jeg det skiftet og. Nils Olsen var gift først med Rebecca Olsdatter som det er skifte etter 27/6-1727.

 

Der nevnes enkemannen og ei datter Ellen som arver 12 rdr 3-4 etter sin mor. Og sølvskjea med initialene NOS ROD dom da er foreldrene.

 

 

 

 

 

Edited by Terje E Skrolsvik
Link to post
Share on other sites
Ørjan Kvaløy

Navnet Willik er nesten verd en studie i seg selv. Hvor vanlig og utbredt det er, vet jeg ikke, men det har i alle fall vært relativt vanlig her i distriktet. Vet ikke om Willik er i bruk som fornavn lenger, men det er i alle fall mange Williksen. Jeg har et inntrykk av at navnet har vært mest utbredt i Vikna. Tror jeg leste eller hørte en gang, at navnet kommer fra norrøn Vigleik, eller noe lignende. I 1801 finner jeg 11 Willik i Norge, og 10 Willich, så noe vanlig navn er det ikke. 

 

Ørjan

 

Den hittil første Willik jeg har funnet i Vikna er Wigleich af Fiegstaa, bruker på gården Fjukstad i 1549. Skrivemåten bekrefter vel også at Willich/Willik kommer fra navnet Vigleik. 

 

Ørjan

Link to post
Share on other sites
Terje E Skrolsvik

Har sjekket litt i Viknaboka. Litt rart de har med skiftene etter Elisabeth Pedersdatter og Niels Olsen, men de , slik jeg leser skiftene, nevner ikke noe om Ellen Nilsdatter og moren Rebecca Olsdatter. Noen som vet hvem denne Rebecca er ? Det er skifte etter henne 27/6-1727.

Link to post
Share on other sites
Terje E Skrolsvik

Ja skiftene er grei de. Ta først skifte etter Rebecca Olsdatter 27/6-1727, så skifte etter Niels Olsen 28/6-1730 og tilslutt Elisabeth Pedersdatter 16/6-1746.

 

Da får mann et lite bilde av denne problematikken.

 

Niels Olsen f ca 1681 Lyngsnes gift først med Rebecca Olsdatter. De får datteren Ellen . Rebecca død 1727.

 

Niels Olsen gifter seg opp ca 1728 med enka Elisabeth Pedersdatter f ca 1693. De får to barn : Carsten f ca 1728 og Nelle f ca 1730. Det er skifte etter Elisabeth  16/6-1746.

 

Hun var først gift med Carsten Hansen Hagerup . De hadde datteren Else.

 

Etter at Niels Olsen dør gifter Elisabeth seg opp med Gunbjørg Nathanaelsen, og får sønnen Nathanael  som dør ung.

 

Men hvem er Rebecca  ?

 

   

Link to post
Share on other sites

.....

... og tilslutt Elisabeth Pedersdatter 16/6-1746.

.....

Det er skifte etter Elisabeth  16/6-1746.

.....

.

I innlegg #56 står det at skiftet etter Elisabeth Pedersdatter fant sted 16/6-1756.

.

Edited by Per Nermo
Link to post
Share on other sites
Ørjan Kvaløy

Ja, skiftet etter Elisabeth Pedersdatter var selvfølgelig 16.06.1746, noe som også framgår av Viknaboka. Her har jeg nok trykket feil tast. Har finlest avsnittet om Kvaløya, og Rebecca er ikke nevnt noen steder. Ser ikke ut som det er bevart noe kirkebok fra den tida heller. Nils Olsen ble bruker i 1711, han er fremdeles bruker i 1716, men nå har det kommet en ny bruker på den andre halvdelen, en viss Ole. Det samme i 1720, men i 1723 er Nils Olsen bruker alene. Peder Mikkelsen kommer inn på den andre halvdelen i 1727, altså mest sannsynlig nevø og onkel fra Lyngsnes. Denne Rebecca Olsdatter KAN jo ha vært datter av denne Ole som er bruker på Kvaløya ca. 1716-1723. men det blir bare spekulasjon. Jeg antar at Rebecca ikke var noe alminnelig navn blant allmuen, så man får bare holde øynene åpne. 

 

Ørjan

Link to post
Share on other sites
Terje E Skrolsvik

Til 61.   Skiftet er 16/6-1746 etter Elisabeth og det er godt leselig.

 

Det eneste som kan kaste lys over denne Rebecca må være et eller annet skifte som nevner henne.

Må vel begynne med alle med navn Ole.

 

Nei Rebecca/Rebecka/Rebekka er ikke noe vanlig navn  

 

Terje

Link to post
Share on other sites
Ørjan Kvaløy

Har skumlest alle viknabøkene, uten egentlig å finne veldig mye av interesse. Navnet Willik dukker opp nesten på hver eneste gård. Men jeg fant en Rebekka til. I 1725 (eller kanskje 1727?)får Anders Mikkelsen, Lyngsnes, ei datter som heter Rebekka. Rebekka Olsdatter på Kvaløya var da etter alt å dømme tante til Anders Mikkelsen. Rebekka Andersdatter ble gift med Nils Mikkelsen, Ofstad, i 1751. (Viknaboka I, s. 354) 

 

Ofstad er en interessant gård, da dette var futegård. På 1500-tallet finner vi bl.a. futene Svitzer og seinere Mikkel Skriver. Dette var også folk som dreiv med storstilt jektfart ("førte kongens jekter til Bergen"). Navnet Mikkel går igjen først på 1600-tallet. 

 

Ørjan

Link to post
Share on other sites
Terje E Skrolsvik

Ikke så lett å lese denne kirkeboken, men Anders Michelsen ble trolovet 11 okt 1716 med Kirsten Larsdatter. spons: Henrich Lytian?  Jonas Fygstad, Tosten Lind? (vanskelig å tyde)

 

Har funnet barn :

 

Michel  døpt 3 apr 1720  med faddere: Johan klokker, Niels Qvaløen, Ole Lyngsnes, Margrete Bausundet ? og Maria Austefjord.

 

Alith Kirstina døpt 19 okt 1721 med faddere: Povel Larsen Lille Sulen, Johan Olsen Austefjord,Gertrud Ramstad, Biret Nilsdatter Austad, Synneve Andersdatter, og Peder Michelsen Lyngsnes

 

 

 

 

 

Link to post
Share on other sites

..... Men jeg fant en Rebekka til. I 1725 (eller kanskje 1727 ?) får Anders Mikkelsen, Lyngsnes, ei datter som heter Rebekka.

Rebekka Olsdatter på Kvaløya var da etter alt å dømme tante til Anders Mikkelsen.

Rebekka Andersdatter ble gift med Nils Mikkelsen, Ofstad, i 1751. (Viknaboka I, s. 354) 

.....

.

Hvis Rebekka (Rebecca) Olsdatter (c1685?-1727) på Kvaløya (første kona til Nils Olsen)

var tante (fars (halv)søster) til Anders (Andreas) Mikkelsen Lyngsnes (f. c1697?) (far til Rebekka f. 1725/1727, g. 1751),

burde vi ikke da sett henne ført i 2. kull av Ole Michelsen Lyngsnes sine barn (dvs. med Maren Larsdatter) ?

Men der har vi hittil bare hørt om Nils c1681, Gjert c1682, Ole c1684 og Gjertrud c1685 ....

.

 

Tillegg 20/1 kl.10:49:  Ref. Ørjan's oppklarende tilsvar i innlegg #67 nedenfor !  Jeg beklager mitt forvirrende (forvirrede) innlegg her. Jeg var hekta på 'ekte' tante, ikke 'filletante' !

.

Edited by Per Nermo
Link to post
Share on other sites
Ørjan Kvaløy

Her henger jeg ikke helt med i svingene!

 

Nils Olsen og Mikkel Olsen var trolig halvsøsken (begge sønner av Ole Mikkelsen) . Nils Olsen gifter seg med Rebekka Olsdatter. Blir ikke Rebekka Olsdatter da tante til Mikkel Olsens barn? Jeg kaller i alle fall konene til mine onkler for tante. 

 

Rebekka Olsdatter dør ca. 1727, cirka samme tid (eller litt før) får Anders Mikkelsen ei datter, og kaller henne Rebekka. 

 

 

Link to post
Share on other sites
Terje E Skrolsvik

Synes det er litt rart at jeg finner personer i kirkebok som jeg ikke finner nevnt i bygdebok. Mulig boka skulle vært revidert . Er det flere kirkebøker som skulle vært sjekket i dette området ?

Link to post
Share on other sites
Ørjan Kvaløy

Ja, Viknaboka har mange mangler! Det er ikke bare På Lyngsnes og Kvaløya det mangler mye. Jeg har også forfedre fra et par andre gårder i Vikna, og informasjonen jeg trenger er ikke der. Det står relativt mye om de ulike gårdene, men mindre om familiene og slektene. Når det gjelder resten av området (Ytre-Namdal) har Nærøy relativt gode bygdebøker, kanskje med unntak av bd. 2, Kolvereid. Resten er skrevet av brødrene Leirvik, og holder god kvalitet. Sveinung Leirvik kjente jeg godt personlig, en særdeles kunnskapsrik mann. Broren Kåre har skrevet bd. 6, den som omhandler Gravvik (cirka halvdelen av gamle Leka sokn). Her finner vi bl.a Simle, Dragland og Rød. For selve Leka (Leka kommune) har det, som kjent, aldri blitt utgitt noen bygdebok. Her må man utelukkende stole på primærkildene. 

 

Ørjan

Link to post
Share on other sites
Terje E Skrolsvik

Takker. Det blir å sjekke flere skifter nu . Skal se litt på etterslekten til Ole Jonassen som ble g m ei datter av Willich Lyngsnes. Etterslekten blir gift med folk av  Simle.

Link to post
Share on other sites

Takker. Det blir å sjekke flere skifter nu. Skal se litt på etterslekten til Ole Jonassen som ble g.m. ei datter av Willich Lyngsnes. Etterslekten blir gift med folk av  Simle.

.

Jeg har oppfattet det slik at Jonas Olsen' s svigerfar, jekteskipper Willich Isaksen (f. ca.1632 ?), bodde på Ramstad i Vikna, ikke Lyngsnes ?

Sistnevntes mulige farfar (også en Willich, f. rundt 1570 ?) skal imidlertid har vært bosatt på Lyngsnes, i tidsrommet 1607-1641.

.

Edited by Per Nermo
Link to post
Share on other sites
Ørjan Kvaløy

Denne tråden har jammen vært spennende å følge med på! Selv har jeg mange av de omtalte personene blant mine forfedre, både fra Simle, Lyngsnes, Ramstad, Værem, Rød, Frøvik og Husbybakken, og da blir det ekstra spennende. Denne tråden (og et par andre tråder) er knytta til Adriane Gjertsdatter Brems, og hennes opphav. Gjert Olsen, Lyngsnes, seinere Leka, hadde ei datter som het Adriane, født samme tid. I tillegg er det flere andre indisier som tyder på at det KAN være henne. Det er i alle fall ikke noe som tyder på at Adriane Gjertsdatter Brems IKKE er datter til Gjert Olsen, Lyngsnes/Leka). 

 

Trådstarter starter med at han vil finne ut om "Adriane Giertsdatter Brems er etterkommer fra Simle i Leka". Mye tyder på at Gjert Olsens far, Ole Mikkelsen var fra SImle, men sikre kan vi vel ikke være? Men, om noen av Adrianes fire besteforeldre var en Brems, må det vel være Ole Mikkelsen? De andre tre kan vi si med stor sikkerhet ikke var beslektet med noen Brems. 

 

Ole Mikkelsen dukker opp på Lyngsnes i 1665. Han er gift, og har flere barn. Hvor kom han fra? Hvor bodde han i åra FØR han kom til Lyngsnes? Den første kona var kanskje fra Lyngsnes, men det spiller egentlig ikke noen rolle. Adriane var ikke blant hennes etterkommere, hun var, som kjent, etterkommer til Ole Mikkelsens andre kone. Ole Mikkelsen KAN ha vært fra Simle, i så fall var hans far Mikkel (Olsen?) Simle og Elisabeth Pedersdatter. Om Elisabeth Pedersdatter vet vi vel ingen ting? Om Mikkel vet vi at mora het Lisbet. Ingen ting om noen Brems. 

 

Svaret på denne gåten finner vi kanskje aldri, men det kan være interessant å gå tilbake til stridens kjerne, slekta Brems. Dette skal da visstnok være ei uradelsslekt fra Danmark? Jeg vil tro at, om noen i Norge brukte Brems-navnet, var de av denne slekta? Hvis ikke hadde vel både slekta og andre øvrighetspersoner slått ned på det? Jeg har lest meg opp litt, og gjort noen søk, og de to første Brems nevnt i Norge, var vel en viss Rasmus Madsen Brems f. ca. 1600, jektreder og handelsborger i Bjarkøy. Blant folka på Simle, Lyngsnes osv. finner vi nettopp jektredere og handelsfolk. En annen Brems var Nils Mikkelsen Brems, f. ca. 1630, Nerviksøra i Orkdal. Nils Mikkelsen var visstnok skredder. Er det noen sammenheng mellom Rasmus Madsen og Nils Mikkelsen? Det høres jo nesten ikke sånn ut. Hvor kommer Ole Mikkelsen inn i bildet? Om noen i Adrianes slekt var en Brems, må det ha vært Ole Mikkelsen? Kan f.eks. Ole Mikkelsen ha vært bror til Nils Mikkelsen? Reint kronologisk er jo det fullt mulig? I så fall kan ikke Ole Mikkelsen ha vært fra Simle, for Mikkel (Olsen?) Simle hadde ikke en sønn som het Nils (så vidt jeg vet). Da kan vi glemme Simle, men om mora til Ole Mikkelsen, Elisabeth Pedersdatter, var en Brems, kan Ole Mikkelsen fortsatt ha vært fra Simle. Mora til Mikkel (Olsen?) Simle, Lisbet, kan også ha vært en Brems. Nils Mikkelsen fikk seinere ei datter som het Lisbet. 

 

Eller...Ole Mikkelsen var ikke fra Simle, men han kan ha vært broren til Nils Mikkelsen Brems!

 

Ørjan

 

 

Link to post
Share on other sites

.....

Trådstarter starter med at han vil finne ut om "Adriane Giertsdatter Brems er etterkommer fra Simle i Leka". Mye tyder på at Gjert Olsens far, Ole Mikkelsen var fra SImle, men sikre kan vi vel ikke være? Men, om noen av Adrianes fire besteforeldre var en Brems, må det vel være Ole Mikkelsen ? De andre tre kan vi si med stor sikkerhet ikke var beslektet med noen Brems.

.....

.

Om Adriane Gjertsd. Brems (c1717-1754) var datter av Gjert Olsen (fra Lyngsnes, senere bosatt på Skei, Leka) var vel Berit Andersd. (1684-1744, gift 1711) (fra Stein, Leka) hennes mor.

Hvorfor er det utelukket at en av Berits foreldre var en 'Brems' ?

.

Edited by Per Nermo
Link to post
Share on other sites
Ørjan Kvaløy

Ja, Berit Andersdatter var mora til Adriane. Hun kom fra gården Stein (Gnr. 13 i Leka, Kvaløy er nr. 14 og Leknes nr. 15) Far til Berit Andersdatter var Anders Larsen, bruker på Stein fra 1657. Anders Larsen døde i 1692. Far til Anders Larsen var Lars Andersen, bruker på Stein fra 1635, han døde trolig i 1657 (da sønnen overtok bygselen). Far til Lars Andersen var Anders Olsen, bruker fra 1610. Mor til Berit Andersdatter har jeg ikke notert! Kan selvfølgelig ikke utelukke 100% at hun var en Brems, men jeg anser det som nokså usannsynlig. Gården Stein er relativt liten, og ligger nokså avsides til, og det var, etter alt å dømme, alminnelige småbønder, uten noen forbindelse til verken jektfart, handel eller gods og gull, enda mindre danskættede "storfolk". Men, som sagt, kan ikke utelukke det. 

 

Ørjan

Link to post
Share on other sites
Terje E Skrolsvik

Kan vel nevne at Rebekka navnet finnes i Brems slekten. Nils Winter Jacobsen Keinapel f 1710 skipper og gårdbruker,  var gift med Rebekka Bentsdatter Brems f ca 1716 Astafjord.

Så er det Jørgen Olsen Brems f ca 1637 kapelan på Nordstrøm i Sørreisa g m Sigrid Olsdatter f ca 1660. De har barnene: Karen f 1701, Rebekka f ca 1716, og  Ole.

 

Og Bremsene i Prestvika er vel sjekket ut.

 

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.


×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.