Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Terje E Skrolsvik

Slekt på Simle i Leka, Nord Trøndelag

Recommended Posts

Ørjan Kvaløy

#99

Såvidt jeg vet var hun datter av rettsprokurator 1707, forpakter Reins klostergods 1689, skriver/fogdfullmektig Fosen 1686-88 Rasmus Knudsen Krag (ca.1663 - begr. 18 Feb 1719 i Vår Frue kirke, Trondheim) i hans 2. av 3. ekteskap 17 Feb 1691 m. Gidsken Christence Andreasdatter Klingenberg (1673 Trondheim - 1697 Rissa, S-T).

 

Ifølge Nærøy bygdebok var Gidsken Rasmusdatter Krag (f. 1705) datter av Rasmus Knudsen Krag, f. 1663, og Maria Clausdatter Angell, f. 1680 i Trondheim. Visstnok Rasmus' tredje kone. Boka oppgir ikke noen mor på Gjertrud Cathrine Krag, f. 1695 i Rissa, bare at hun var halvsøster til Gidsken. 

 

De hadde også en bror, Claus Peter Krag, jektskipper og gjestgiver på Buøya. (Foreldre ikke oppgitt). Han var gift med Ellen Christina Richardt (d. 1748), som var datter av Christian Richardt og Martha Norsing (1689-1749). Et par generasjoner seinere kommer Sverdrupene inn på Buøya, og de driver fortsatt gården. Det er mindre handel og jektefart, men de driver et veldig bra gjestgiveri! 

 

Ørjan

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Nermo

Ifølge Nærøy bygdebok var Gidsken Rasmusdatter Krag (f. 1705) datter av Rasmus Knudsen Krag, f. 1663, og Maria Clausdatter Angell, f. 1680 i Trondheim. Visstnok Rasmus' tredje kone. Boka oppgir ikke noen mor på Gjertrud Cathrine Krag, f. 1695 i Rissa, bare at hun var halvsøster til Gidsken. 

 

De hadde også en bror, Claus Peter Krag, jektskipper og gjestgiver på Buøya. (Foreldre ikke oppgitt). Han var gift med Ellen Christina Richardt (d. 1748), som var datter av Christian Richardt og Martha Norsing (1689-1749). Et par generasjoner seinere kommer Sverdrupene inn på Buøya, og de driver fortsatt gården. Det er mindre handel og jektefart, men de driver et veldig bra gjestgiveri !

.....

.

Av navnet hans må man vel kunne anta at Claus Peter var sønn i Rasmus Knudsen Krag's 3. ekteskap med Maria Clausdatter Angell, og at han er oppkalt etter sin morfar Claus og morbror Peder. Tipper Claus Peter er f. rundt 1710.

 

Jeg regner ellers med at Claus Peter's svigerfar Christian Richardt er identisk med Christian Jørgen Jacobsen Richard (1686-1746), som var sønn av Namdals-fogden Jacob Jespersen Richard (1650-1732) (fetter av Petter Dass) og hans første hustru Lisbeth (Christensdatter?) ?

Fogden eide (bl.a.?) gårdene Foldereid og Laugen.

.

Edited by Per Nermo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Christian Arentz

#100-102:

 

Skifte 1. aug. 1719:  [avdøde] Rasmus Krag, død 25. feb. Enke Maren (Maria)  Angel (39) lagv. Johan Luchesen. Barn: Knud 19, Gidschen 14, Maren 11, Jens 9, Claus Peter 7 og Hans Hagerup 6 år og i 1. ekte Anders 28 i København., Gjertrud Cathrine 24 hos morbror Jens Jensen Schanche, Anne 26 hos hr. Petter Dass's enke på Herrø, deres morsarv iflg. sk. 24. okt. 1717* brorlodd 152 rd. Enken fragikk arv og gjell. 5 rundrammede skillerier. 3.851 - 2.864 rd.
*Et skifte 24. okt. 1717 er ikke kjent.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Morset

Her er ekteskapsbevillingen for Jens Jensen Schancke og Anna Mortensdatter Kiemler:

RA, Danske Kanselli 1572-1799, F/Fc/Fca/Fcaa/L0024: Norske registre, 1723-1725, s. 474b
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/da20120914640946

 

og deres testamente:

RA, Danske Kanselli 1572-1799, F/Fc/Fca/Fcaa/L0025: Norske registre, 1726-1728, s. 397b
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/da20120914650796
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Christian Arentz

#98

 

Terje,

 

Ser av forrige debatt omkring samme tema: https://forum.arkivverket.no/topic/139123-53702-adriana-giertsdatter-doept-30-mai-1717-paa-leka-nt/, innlegg 7-9,

at det finnes skifter etter Peder Brems i 1744 og kone 1749, der barna Lars Pedersen som fikk skjøte på Prestvik i Nærø 15/10-1755, Erik Pedersen lensmann i Leka, Margrethe Pedersdatter og NN (Elen) g m Anders Isaksen Husby er nevnt.

 

Peder Ellinsen Brems skal være død i 1748, og hustruen, Helvig Mikkelsdatter, i 1743.  Datteren Margrethe er ant. ikke n. som gift på skiftetidspunktene, og ovennevnte Anne Margrethe Brems (på fogdegården Laugen) ble gift allerede i 1741, og er derfor ant. en annen.

 

Har du kommet over disse skiftene i det siste?

Edited by Christian Arentz

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Nermo

#100-102:

 

Skifte 1. aug. 1719:  [avdøde] Rasmus Krag, død 25. feb. Enke Maren (Maria)  Angel (39) lagv. Johan Luchesen. Barn: Knud 19, Gidschen 14, Maren 11, Jens 9, Claus Peter 7 og Hans Hagerup 6 år og i 1. ekte Anders 28 i København., Gjertrud Cathrine 24 hos morbror Jens Jensen Schanche, Anne 26 hos hr. Petter Dass's enke på Herrø, deres morsarv iflg. sk. 24. okt. 1717* brorlodd 152 rd. Enken fragikk arv og gjell. 5 rundrammede skillerier. 3.851 - 2.864 rd.

* Et skifte 24. okt. 1717 er ikke kjent.

.

Jeg skjønner ikke hvordan Gjertrud Cathrine Rasmusdatter Krag, f. c1695,

i Rasmus Knudsen Krag (c1663-1719) sitt 2. ekteskap med Gidsken Christence Klingenberg (1673-1697)

(ikke i hans '1. ekte' (se over) m. Gjertrud Andersdatter Riiber (1646-1691) (mor til Anders) !)

kan ha Jens Jensen Schanche som morbror. Det må vel i det minste ev. være snakk om mors halvbror ? Noen som kan forklare dette ?

 

Rasmus Krag's 1. hustru Gjertrud And.d. Riiber var dtr. av Anders Niels. Riiber, som var g.m. Margr. Melchiorsd. Falch (antak. mor til Gjertrud) og deretter m. Inger Rasmusd. Belter.

Rasmus' 2. hustru Gidsken Christence Klingenberg var dtr. av Andreas Claus. Klingenberg, s. var g.m. Catrine Boyesd. Friis (mor t. Gidsken), Ane And.d. Riber og Cornelia Irgens.

Rasmus' 3. hustru Maria Clausd. Angell var dtr. av Claus Peders. Angell og Aleth Pedersd. Holthe.

 

Gjertrud Cathrine Rasmusdtr. Krag ble som kjent g.m. Jens Jonsen Schancke (1684-1766), som skal ha vært en slektning av eier av Austafjord, Jens Jensen Schancke (c1653-1745).

 

* Skiftet etter Gidsken Christence Klingenberg (mor til Anne Cathrine c1693 og Gjertrud Cathrine c1695) må antas å ha funmnet sted (i Rissa ? mellom 1697 og 1699.

.

Edited by Per Nermo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Terje E Skrolsvik

Til 105.

 

Fant ikke skiftet etter Peder nå, men skiftet etter Helvig Michelsdatter  er på side 82 31/6- 1744.

Nevner enkemannen og barn. Bygdelensm Erich Pedersen Læchnes, og datteren Elen Pedersdatter Huusby

 

I fordelingen nevnes Lars og Erich, samt Elen og Margrete.

 

Margrete får ei sølvskje med init PES.

 

Skal se etter det andre skiftet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Christian Arentz

#106

 

Såvidt jeg kan bedømme det hadde Jens Jensen Schancke (1653-1743) sin 1.  huustrue (Cecilie Pedersdatter Holthe)s søster (Alhed P.H.)s datter Maria C. Angel)s stedatter Gjertrud Cathrine Rasmusdatter Krag hos seg v. Rasmus K. Krags skifte i 1719.

 

Skifte etter Gisken ble sluttet i Rissa 3. juni 1698, m. barn.....(Skifteprotokoll 3A 03, 1696-1709, Fosen sorenskriveri, Sør-Trøndelag):
"Sampt værfader børnenis moder søster = Madame Ane KlingenBerg med tillige hendis mand Mons. Lars Jacobsen af Ørche=Dallen"

 

Jeg har tidl. notert Gjertrud And.d. Riiber som dtr. av Anders Niels. Riibers 2. hustru Inger Rasmusd. Belter.

 

Cornelia Johannesdatter Irgens har jeg notert som Andreas Peter Clausen Klingenbergs 3. hustru.

 

Edited by Christian Arentz

Share this post


Link to post
Share on other sites
Terje E Skrolsvik

Her er skifte etter Peder (Brems) på Tenfjord

post-113-0-12088700-1485341908_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Christian Arentz

#97 og #109, takk for skiftene, det var sikkert nyttig for oss alle

Edited by Christian Arentz

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Nermo

#106

.....

Cornelia Johannesdatter Irgens har jeg notert som Andreas Peter Clausen Klingenbergs 3. hustru.

.

Da er vi enige; ref. flg. fra mitt innlegg #106:

"... Andreas Claus. Klingenberg, s. var g.m. Catrine Boyesd. Friis (mor t. Gidsken), Ane And.d. Riber og Cornelia Irgens."

.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Nermo

#106

.....

Jeg har tidl. notert Gjertrud And.d. Riiber som dtr. av Anders Niels. Riibers 2. hustru Inger Rasmusd. Belter.

.....

.

Jeg har også merket meg at det synes å være ulike oppfatninger mht. hvilken av ANR's hustruer som var mor til Gjertrud And.d. Riiber (g.m. Rasmus Knuds. Krag (c1663-1719).

'Problemet' er muligens at Gjertrud tidligere skal ha vært gift med sogneprest på Hamarøy, Hermann Mentzen Darre (12/2-1640 - 12/5-1670).

 

Om Gjertrud skulle høre hjemme i Anders Nielsen Riiber (1603-1691 Hitra) sitt siste ekteskap (Hitra, 1665) med Inger Rasmusd. Belter (c1635-1705 Hitra)

så ville hun (Gjertrud) vært minst 35 år yngre enn sin 1. ektemann (Herman Darre).

Om Gjertrud istedet hører hjemme i ANR's tidligere ekteskap (Hitra, 1645) med Margrethe Melchiorsd. Falch (1625-1664),

og er f. ca.1646, så 'passer det bedre' at hun først kan ha vært g.m. Herrman M. Darre.

 

Hvem Gjertrud ev. kan oppkalt etter er ukjent for meg.

.

Edited by Per Nermo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Nermo

#106

 

Såvidt jeg kan bedømme det hadde Jens Jensen Schancke (1653-1743) sin 1. huustrue (Cecilie Pedersdatter Holthe)'s søster (Alhed P. H.)'s datter Maria C. Angel)'s stedatter Gjertrud Cathrine Rasmusdatter Krag hos seg v. Rasmus K. Krags skifte i 1719.

 

Skifte etter Gisken ble sluttet i Rissa 3. juni 1698, m. barn.....(Skifteprotokoll 3A 03, 1696-1709, Fosen sorenskriveri, Sør-Trøndelag):

"Sampt værfader børnenis moder søster = Madame Ane KlingenBerg med tillige hendis mand Mons. Lars Jacobsen af Ørche=Dallen"

.....

.

Flott, Christian ! Tusen takk !

 

Man kan vel trygt si at teksten i skiftet etter Rasmus Knuds. Krag i 1719 om at Gjertrud (hans datter i 2. e.sk. m. Gidsken Klingenb.) da oppholdt seg "hos morbror Jens Jensen Schanche" i så fall var en ganske kraftig 'forenkling' av hun oppholdt seg hos sin stemor [Maria]'s mor [Alhed]'s søster [Cecilie]'s ektemann JJS !

 

Jeg faller dessverre nok en gang av lasset når det kommer til teksten i skiftet i 1698 etter ovennevnte Gidsken Christence Andr.d. Klingenberg (1673-1697) (g.m. Rasmus Knuds. Krag):

"Sampt værfader børnenis moder søster = Madame Ane KlingenBerg med tillige hendis mand Mons. Lars Jacobsen af Ørche=Dallen".

 

Hvilken 'værfader' (svigerfar ?) er det snakk om her, og hvem er 'værfader børnenis moder søster' ?

Er det Gidsken's yngre søster Anne Andreasd. Klingenberg (f. ca.1675?) det menes, og er det hun som er g.m. 'Mons. Lars Jacobsen af Ørche=Dallen' ?

.

Edited by Per Nermo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Terje E Skrolsvik

Så på et Lensregnskap fra 1647.

 

Der finner jeg Michel Simle og Michel Dragland.

 

Men jeg fant ingen nevnt på Lyngsnes.

 

Så sjekket jeg 1701 tellingen da er det på Lyngsnes nevnt Ole 41 år med sønn Ole 13 og Jens 1 år

 og Michel 57 år med sønner Ole 6 og Peder 2 år.

 

Noen som kan fortelle meg hvorfor det ikke er noen på Lyngsnes i Lensregnskapet 1647 ?

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Terje E Skrolsvik

Jeg fant Lyngsnes i 1666 tellingen. Oluf 48 år med sønner Johan 13 og Michel 12 år.

 

Der er og en husmann Wilchen 35 år på gården som da er en halv gård.

 

Wilchen er vel et Bergens navn på den tiden .

 

Ellers på har jeg en Wilchen Tormodsen på Sørøxningen, Helgeland f 1566, rådmann i Bergen.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ørjan Kvaløy

Rart Lyngsnes ikke er nevnt i lensregnskapet i 1647.

 

Koppskattelista i 1645 nevner 10 personer: Isak Willichsen m. kvinne og to drenger - Morits og Peder, samt tjenestehjenta Gjertrud. På den andre gårdparten en Christen  med kvinne, en dreng og to tjenestejenter. Lisbet og Karen.

 

I 1649 er det tre brukere, Isak, Christen og Knud, samt en husmann Peder. 

 

Kvegskattelista i 1657 nevner igjen to brukere, Christen og Ole (Olluf)

 

Prestemanntallet 1664: Christen (70 år) Sønnen Ingebrigt på 30 år, og en dreng Ole. Christen har en husmann som heter Willich, 40 år. På den andre gårdparten finner vi Ole WIllichsen, 54 år. 

 

I 1669 er Ole Mikkelsen og Ingebrigt Christensen brukere. 

 

Viknaboka nevner bare Mikkel Olsen (57 år) som bruker i 1701, med sønnene Ole (6 år) og Peder 2 år), samt broren, Torkild Olsen (43 år), Nils Olsen (22 år) og en dreng som heter Henrik Pedersen (8 år) . Ikke noe om en Ole 41 år med sønn Ole 13 og Jens 1 år. (Viknaboka er noe mangelfull) 

 

Personene du fant i 1666 tellingen, Oluf 48 år med sønner Johan 13 og Michel 12 år, må vel være Ole Mikkelsen med to av sønnene? 

 

Denne Wilchen du finner i 1666, er trolig han som kalles WIllich i prestemanntallet, 1664? 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Terje E Skrolsvik

Takk skal du ha.

 

Ser ikke ut til at det er så mange skattelister som er filmet fra dette område.

Pantebøkene for dette området er dessverre fra hundre år senere.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Christian Arentz

.

Flott, Christian ! Tusen takk !

 

Man kan vel trygt   Schanche" i så fall var en ganske kraftig 'forenkling' av hun oppholdt seg hos sin stemor [Maria]'s mor [Alhed]'s søster [Cecilie]'s ektemann JJS !

 

Jeg faller dessverre nok en gang av lasset når det kommer til teksten i skiftet i 1698 etter ovennevnte Gidsken Christence Andr.d. Klingenberg (1673-1697) (g.m. Rasmus Knuds. Krag):

"Sampt værfader børnenis moder søster = Madame Ane KlingenBerg med tillige hendis mand Mons. Lars Jacobsen af Ørche=Dallen".

 

Hvilken 'værfader' (svigerfar ?) er det snakk om her, og hvem er 'værfader børnenis moder søster' ?

Er det Gidsken's yngre søster Anne Andreasd. Klingenberg (f. ca.1675?) det menes, og er det hun som er g.m. 'Mons. Lars Jacobsen af Ørche=Dallen' ?

.

 

Anne Andreasd. Klingenberg (11 år gml. v. sin mors skifte 26. mai 1686) var  g.m. 'Mons. Lars Jacobsen [Kink] af Ørche=Dallen' , og jeg tolker det dithen at han ble ""værfar" i betydningen pleiefar for Annes eldre søster Gidschens barn da denne døde i 1697 (jeg har notert 3 av Gidschens barn født 1691-95). Lars og Anne ble g. 12. juli 1696 og fikk 6 egne barn i perioden 1697-1708)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Nermo

Anne Andreasd. Klingenberg (11 år gml. v. sin mors skifte 26. mai 1686) var  g.m. 'Mons. Lars Jacobsen [Kink] af Ørche=Dallen' , og jeg tolker det dithen at han ble "værfar" i betydningen pleiefar for Annes eldre søster Gidschens barn da denne døde i 1697 (jeg har notert 3 av Gidschens barn født 1691-95). Lars og Anne ble g. 12. juli 1696 og fikk 6 egne barn i perioden 1697-1708)

.

Flott, Christian !  Du har en utrolig teft ....

 

Jeg lurer på om du har noen idéer mht. slektskapsforoldet (hvis det er noe) mellom

- Jens Jons. Schancke (1684-1766) i Austafjord (som han kjøpte i 1750 av Hans Christens. Hagerup via Peder L. Holthe) (g. rundt 1725 m. Gjertrud Cathr. Rasm.d. Krag fra Rissa) og

- Jens Jenss. Schancke (c1653-1743), som drev som hand.borger i Austafjord til sin død, og var g. 1) i 1686 m. Sidsel Ped.d. Holthe (c1665-c1723) og 2) i 1725 m. Anna Mort.d. Kiemler (1706-1787), som senere g. seg med enkemann og borgermester i Tr.h. Hans Christensen Hagerup.

 

Jeg kjenner ingen barn av Jens Jenssen Schancke. Han skal være eldste sønn av Jens Pedersen Schancke (c1605-1684 Austafjord) på Frelsøya i Vikna, som han fikk med sin 3. hustru, og som var g. 1) c1640? m. Ingeborg Olufsd. (Schancke) (c1615?-c1644) (mor til Synnøve), 2) c1645 m. <ukjent> (mor til Siri, Maren og NN) og 3) m. Maren Hansd. Kruse (c1625-1684) (mor til Jens).

 

Ved skiftet etter Rasmus Knuds. Krag i 1719 hadde altså Jens Jenss. Schancke sin 1. hustrus søster Aleth's dt. Maria's stedt. Gjertrud i sitt hus. Gjertrud var datter i Rasmus' 2. ekteskap m. Gidsken Christence Klingenberg.

 

Den 'lettvinteste' og 'mest behagelige' løsning på dette ev. slektskapsforholdet ville selvsagt vært om

Jens Jons. Schancke på Austafjord (f. 1684) sin mor (f. ca.1655 ?) eller far (Jon, f. rundt 1645 ?) var barn av Jens Peders. Schancke på Frelsøya (f. c1605?, død 1684 i Austafjord),

slik at JJoS mao. blir barnebarn av JPS.  Men det er kanskje for mye å håpe på ...

.

28/1 kl. 13:31:  Rettet 'Astafjord' til Austafjord [Vikna]

 

Edited by Per Nermo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Christian Arentz

.

Flott, Christian !  Du har en utrolig teft ....

 

Jeg lurer på om du har noen idéer mht. slektskapsforoldet (hvis det er noe) mellom

- Jens Jons. Schancke (1684-1766) i Astafjord (som han kjøpte i 1750 av Hans Christens. Hagerup via Peder L. Holthe) (g. rundt 1725 m. Gjertrud Cathr. Rasm.d. Krag fra Rissa) og

- Jens Jenss. Schancke (c1653-1743), som drev som hand.borger i Astafjord til sin død, og var g. 1) i 1686 m. Sidsel Ped.d. Holthe (c1665-c1723) og 2) i 1725 m. Anna Mort.d. Kiemler (1706-1787), som senere g. seg med enkemann og borgermester i Tr.h. Hans Christensen Hagerup.

 

Jeg kjenner ingen barn av Jens Jenssen Schancke. Han skal være eldste sønn av Jens Pedersen Schancke (c1605-1684 Austafjord) på Frelsøya i Vikna, som han fikk med sin 3. hustru, og som var g. 1) c1640? m. Ingeborg Olufsd. (Schancke) (c1615?-c1644) (mor til Synnøve), 2) c1645 m. <ukjent> (mor til Siri, Maren og NN) og 3) m. Maren Hansd. Kruse (c1625-1684) (mor til Jens).

 

Ved skiftet etter Rasmus Knuds. Krag i 1719 hadde altså Jens Jenss. Schancke sin 1. hustrus søster Aleth's dt. Maria's stedt. Gjertrud i sitt hus. Gjertrud var datter i Rasmus' 2. ekteskap m. Gidsken Christence Klingenberg.

 

Den 'lettvinteste' og 'mest behagelige' løsning på dette ev. slektskapsforholdet ville selvsagt vært om

Jens Jons. Schancke på Austafjord (f. 1684) sin mor (f. ca.1655 ?) eller far (Jon, f. rundt 1645 ?) var barn av Jens Peders. Schancke på Frelsøya (f. c1605?, død 1684 i Austafjord),

slik at JJoS mao. blir barnebarn av JPS.  Men det er kanskje for mye å håpe på ...

 

Per,

 

Som du selv er inne på:

 

borgermester Hans Christens. Hagerup (1685-1753) fikk  borgerleiet Astafjord med sin 2. hustru Anna Mort.d. Kiemler (1706-87) i 1746, som i 1725 hadde blitt g. 1) m. hand.borger der Jens Jenss. Schancke (ca. 1653-1745), som på sin side i 1686 hadde blitt g. 1) m.  Cecilie Pederdatter Holthe (1665-1723). Sistnevnte, Jens Jenssen Schancke,  var barnløs i begge ekteskap.

 

Austafjord kom opprinnelig fra Jens Jenss. Schanckes far Jens Pedersen Schancke på Frelsøya i Vikna (ca. 1605-85 Austafjord) som sistnevnte overtok (kjøpte?) etter 1667. Dersom det var snakk om odelsrettigheter kan kanskje Astafjord ha gått videre fra Jens Jenss. Schanckes enke Anna Mort.d. Kiemler via hennes neste ektemann Hans Christens. Hagerup, som 1750 solgte Astafjord til sin svogers sønn, Peder Larsen Holthe (ca. 1702-) (ant. uten odelsrett) (Cecilies brorsønn), som umiddelbart solgte det videre til Jens Jons. Schancke (1684-1766) (odelsrett??) (g. ca. 1725 m. Gjertrud Cathr. Rasm.d. Krag). Sistnevnte, Jens Jons. Schancke, hadde ant. odelsrett, noe som kan forklare den raske overførselen i 1750.

 

Jens Pedersen Schancke (ca. 1605-84 Austafjord) på Frelsøya i Vikna var g.m. 1) ca 1640? Ingeborg Olufsdatter (Schancke) (ca. 1615?-ca.1644), 2) ca. 1645 <ukjent> og 3) Maren Hansdatter Kruse (ca. 1625-84) (mor til Jens).

 

Kanskje du ser noe mer som jeg ikke kan se?

 

 

Edited by Christian Arentz

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ørjan Kvaløy

Tilbake til Simle og Ole Mikkelsens mulige opphav, 

 

Mikkel Simle hadde 8 barn som vi kjenner til, hvorav Ole Mikkelsen muligens var en av dem. Eldste sønn het Jacob (hvem kan han være oppkalla etter?). Da Simle grenser til Nordland og Bindal, har jeg bladd litt bygdeboka for Bindal, og tilgrensende gårder i ytre strøk. På Nordhorsfjord fant jeg igjen det som mest sannsynlig er Mikkel Simles eldste sønn, Jacob Mikkelsen. Mulig en viktig opplysning, Jacob Mikkelsens barn brukte etternavnet RUSCH. Jacob var lensmann i Leka og Sør-Bindal. (Denne jobben ble overtatt av Salamon Blix) Ellers kanskje ikke så mye å sperre opp øynene for. Kan nevnes at en sønn ble gift med ei KRUSE, et navn som har vært oppe i tråden tidligere. 

 

Ørjan

post-711-0-75574300-1485560560_thumb.jpg

post-711-0-13591300-1485560575_thumb.jpg

post-711-0-85471900-1485560588_thumb.jpg

Edited by Ørjan Kvaløy

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ørjan Kvaløy

På nabogården, Sørhorsfjord, dukker det samtidig opp en bruker som heter Ole Mikkelsen, bruker fra 1647-1662. Bindal bygdebok sier ikke noe om hvor han kom fra, eller hvor han ble av. Bare at han var gift. Ikke noe om barn heller. Som vi vet, dukker Ole Mikkelsen opp på Lyngsnes et par år etterpå. Hvor Ole Mikkelsen bodde FØR han kom til Lyngsnes, vet vi vel ikke, men han kan ha bodd i Sørhorsfjord, Bindal. 

 

På nabogården til Simle, på Kjærstad, dukker det opp to postbønder, Mikkel og Peder Frodesen, barn av Frode Mikkelsen, Simle. 

post-711-0-06685700-1485599980_thumb.jpg

post-711-0-66390400-1485599993_thumb.jpg

post-711-0-81840500-1485600252_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Nermo

Per,

 

Som du selv er inne på:

 

borgermester Hans Christens. Hagerup (1685-1753) fikk  borgerleiet Astafjord med sin 2. hustru Anna Mort.d. Kiemler (1706-87) i 1746, som i 1725 hadde blitt g. 1) m. hand.borger der Jens Jenss. Schancke (ca. 1653-1745), som på sin side i 1686 hadde blitt g. 1) m.  Cecilie Pederdatter Holthe (1665-1723). Sistnevnte, Jens Jenssen Schancke,  var barnløs i begge ekteskap.

 

Austafjord kom opprinnelig fra Jens Jenss. Schanckes far Jens Pedersen Schancke på Frelsøya i Vikna (ca. 1605-85 Austafjord) som sistnevnte overtok (kjøpte?) etter 1667. Dersom det var snakk om odelsrettigheter kan kanskje Astafjord ha gått videre fra Jens Jenss. Schanckes enke Anna Mort.d. Kiemler via hennes neste ektemann Hans Christens. Hagerup, som 1750 solgte Astafjord til sin svogers sønn, Peder Larsen Holthe (ca. 1702-) (ant. uten odelsrett) (Cecilies brorsønn), som umiddelbart solgte det videre til Jens Jons. Schancke (1684-1766) (odelsrett??) (g. ca. 1725 m. Gjertrud Cathr. Rasm.d. Krag). Sistnevnte, Jens Jons. Schancke, hadde ant. odelsrett, noe som kan forklare den raske overførselen i 1750.

 

Jens Pedersen Schancke (ca. 1605-84 Austafjord) på Frelsøya i Vikna var g.m. 1) ca 1640? Ingeborg Olufsdatter (Schancke) (ca. 1615?-ca.1644), 2) ca. 1645 <ukjent> og 3) Maren Hansdatter Kruse (ca. 1625-84) (mor til Jens).

 

Kanskje du ser noe mer som jeg ikke kan se?

.

Dette gjør det jo desto mer interessant å finne ut om Jens Pedersen Schancke (c1605-1685 Austafjord ?) på Frelsøya (Vikna) i sine (tre) ekteskap ev. var far til en pike (f. ca.1655?) eller en gutt (Jon, f. ca.1645?) som igjen var foreldre til Jens Jonsen Schancke (1684-1766), som overtok (kjøpte) Austafjord i 1750.

 

NB: Av Lars Østensen's innlegg #124 nedenfor, framgår det at det kan være en viss mulighet for at JPS's svigersønn Jon Mentzen (2. ektemann til Jens' datter Siri fra 2. ekteskap) kan være far til Jens Jonsen Schancke (som da ev. må være f. etter 7 Mars 1685, siden han ikke er nevnt i skiftet etter JPS).

 

Jeg har ikke noen informasjon hvilken forbindelse det ev. er mellom Jens Pedersen Schancke og Jämtlands-Schancke'ne, men det kan kanskje være gjennom Nils Olofsson SchanckeSkede sin datter Karin ? Eller Jens kan kanskje være en bror av sogneprest i Lødingen fra c1650, Hans Pedersen (Blix) Schancke (c1610-1653) ?

 

kl. 15:43: Lagt til NB:  på bakgrunn av Lars' innlegg under her.

kl. 23:10: Endret skifte-årstallet fra 1684 til 1685 (JPS), og strøket 'kortslutningen' min om når ev. sønn 'må ha vært født'  (ref. Lars' korreksjon i innlegg #136 lenger ned her).

.

Edited by Per Nermo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

# 120 I sitt andre ekteskap var han gift med Maren Nicolausdatter (skifte 11/12 1650). Tre umyndige barn (ikke navngitt).

 

post-1909-0-35863500-1485609707_thumb.jpg

 

Ved skiftet etter Jens kan 2 av disse barna utledes med eliminasjon til å være Maren gift med Peder bager og Siri gift med Jon Mentzen. Siri var først gift med Petter Hansen Leth som det er skifte etter 17/11 1675. I det ekteskapet hadde hun en sønn.

 

Fra tingvitne:

"Den anden søster af afdøde sl., Jens Jensen var Siri Jens-datter og fuldsøster til ham, som forlengst ere død, hun var først gift med Petter Hansen Leth, men hvor mange børn hun med ham hafede fleere end Hans Petersen Leth som boede paa Borgerleyet Hongsæth i Vægens fierding her paa Helgeland, som og ere død, men har paa Stædet efterladt sig een søn Peter Hansen og uden tvivl 2de Datter, som dog icke ..... er vidnet ubekiendt.- Efter denne hendes første Mands død blev hun anden gang gift med Joen Mentzen, men hvor mange Børn de hafde sammen, ere han icke biekiendt"

 

For det første var Siri ikke fullsøster av Jens Jensen Schanche, og de som vitnet hadde heller ikke kontroll på etterkommerne. Her er det tenkbart at Siri kan ha hatt barn i ekteskapet med Jon Mentzen uten at de lar seg spore. Jeg regner med at det er samme Jon Mentzen som nevnes med borgerleie på "Hafun" Helgeland i denne obligasjonen fra 20. juni 1689.


# 121 Det kan jo også være greit å ta med Peder:

 

Se: Nordland fylke, Brønnøy, Ministerialbok nr. 813A02 (1677-1718), Kronologisk liste 1684, side 68:

Lyst til ægteskap 2th for Peder Jacobsen Rusch og Else Andersdatter Rossvigen
Lyst til ægteskap 3th for Peder Jacobsen Rusch og Else Andersdatter Rossvigen

Edited by Lars Østensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Terje E Skrolsvik

Får se hva jeg finner i Bindal bygdebok om det kan koples opp mot noe jeg har.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.