Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Terje E Skrolsvik

Slekt på Simle i Leka, Nord Trøndelag

Recommended Posts

Ørjan Kvaløy

#124: Denne Peder Jacobsen Rusch er vel kanskje sønn av Jacob Mikkelsen på Nordhorsfjord? Sier kirkeboka noe om hvor Peder oppholder seg? Og denne Else Andersdatter Rossvigen, fremgår det om det er snakk om Rossvika i Sømna, eller Rossvika i Leka? 

 

Bindal Bygdebok nevner ingen Peder blant Jacob Mikkelsens barn.....Det er litt merkelig, for de har brukt kirkeboka for Brønnøy da de laget bygdeboka. 

 

Det ligger ut noen slektstrær på nett hvor mor til Mikkelsen-søsknene, Elisabeth Pedersdatter blir kalt Rusch. Ektemannen omtales som Mikkel Jacobsen. Hvor troverdig dette er, vet jeg ikke. 

 

Ørjan

Edited by Ørjan Kvaløy

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

# 126 Trolig en sønn om nå de andre var barn av Jacob Mikkelsen. Peder død ca 1689, Øksningan indre, Herøy. Enka oppgift med Jon Thomassen som overtok lensmanns-stillinga etter Peder.

 

Kildeinformasjon: EA-6044/R/Rh/L0013/0001/0001, Helgeland: - Leilendingsskatt, , , 1689-, oppb: RA
Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/31030/30/
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rk20110404640832.jpg
Lensmann Peder Jacobsen sitter på Indre Øksningan i 1689

Kildeinformasjon: EA-6044/R/Rh/L0015/0001/0002, Helgeland: A Leilendingsskatt, , , 1690-, oppb: RA
Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/31115/30/
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rk20110404650334.jpg
Jon Thomassen sitter på Indre Øksningan i 1690
 

Her har de rotet med lenkene etter at de har lagt over til ny løsningen. Dette er notater jeg gjorde mens jeg undersøkte dette i gammel løsning. Linkene funker ikke lengre, hvilket er et stort irritasjonsmoment.

 

Else var trolig datter av trondheimsborger Anders Olsen i Rossvika i Sømna. Se bygdebok for Sømna.

 

"Else f. ca. 1660 d. 1729 g. 1684 Peder Jakobsen Rusch (se Skåren-Vennesund:2 for hans søsken) g. II ca. 1690 lensmann Jon Tomassen.  Bosted Øksningan indre Herøy"

Edited by Lars Østensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Morset

Per:

 

Jeg har bare fulgt med på denne debatten med et halvt øye, men kan nevne fra Roger de Robelin (Skankeætten, 1995): Han har 5 barn av Jens Pedersen:

- Synnøve (ca. 1740 - 1671), g. m. Oluf Nielsen (Storch),

- Siri (levde 1685), g. (1) m. Peter Hansen Leth, g. (2) m. Jon/Jens Mentzen.

- Maren ( (levde 1685), g. m. Peder Larsen (Green),

- NN (levde 1650, d. senest 1685,

- Jens (1653 - 1745) som kom til Austafjord.

 

Han har 2 barn av Siri:

- Hans Petersen Leth (f. ca. 1670, levde 1684)

- Jens J(o)ensen Schanke (f. 1685 på Hafn under Hestmanden, d. 1766 i Austafjord). Han skriver imidlertid at Jens også kan være sønn av Jens ovenfor.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

# 128 Siri var gift 1 med Petter Hansen Leth og 2 med Jon Mentzen. Her roter Robelin med navnene. Synnøve var gift med Oluf Nielsen, men dette Storch navnet han tillegges i kilder er tull. Oluf Nielsen gift 2 med Margrete Grøn, og i det ekteskapet hadde han en datter som var gift med Ole Arntzen Storch, og her er det sannsynligvis tullet med Storch-navnet begynner. Det er for øvrig denne datteren av Oluf Nielsen og hennes ektemann Ole Arntzen Storch som redegjør for hvem som var arvinger etter Jens Jensen Schancke i tingvitnet, og hvorfor var de vitner?

 

Her kan jo tillegges det som står i Trondhjem før Cicignon:

 

"351. Olle Nielsen. Både denne og den følgende eiendom gikk begge under navnet Bonekamp gården. 1630-31 betalte Henrich Bonekamb skatt for sine to drenger Peder og Kjell, 1640-41 betalte Anne Henrich Bonekambs tiendesild, 1645 nevnes enken Bonekambs blant strandsitterne og i august 1653 ble hun begravd. Samtidig levde også Claus BoniekaIl, som 1621-22 ble bøtelagt for ulovlig salg (fotnote 1) og 1640-41 betalte Joen Simensen i Claus Bonekambs gård tiendesild. Hvem av dem som eide denne gård eller den følgende lar seg for tiden ikke avgjøre. Den her omhandlede gård synes ifølge rekkefølgen i ledingen 1660--62 dengang å eies av Karen sl: Niels Olsens. Den neste eier, nordlandshandler Olle Nielsen [storch med leiet Seløyvik?] ble ca. 1660 gift med Syneve Jensdatter Skanke, som han holdt skifte etter 29. april 1671. 11. september 1690 pantsetter han sin gård kalt Bonnkamgården, nest ved Steffen Steffensens gård (nr. 350 a) (fotnote 2). 18. februar 1675 kalles han også Ole Nielsen i Bonekampgården (fotnote 3). Også denne eiendom må nå være gått opp i Fjordgata nr. 7."
Fotnoter til 351. 1. Sigt. og Sagef.; 2. Panteb. nr. l a, s. 75; 3. Byt.

 

Her er det feil i Trondhjem før Cicignon når det gjelder navnebruk. Karen sl: Niels Olsens er foreldre til Oluf Nielsen nevnt over. Karen Jonsdatter ble etter Nils Olsens død oppgift med Christen Andersen, og var bosatt på Sør-Herøy på Helgeland. For de som måtte være interessert er det skifte etter henne her. I samme skiftet fremgår at "matrone" Karen Jonsdatters barn hadde mottatt som arv etter faren en part i gården Onsøy i Lurøy. En sjekk av odelsskatten forteller at faren Nils Olsen var død før 1667, og at Karen Jonsdatters neste ektemann Christen Andersen sitter med denne parten fra før 1682.

 

Se også:

 

Skifte 7/3 1685 (Trondheim). avdøde Jens Pedersen og avdøde h. Maren Hansd. (fotnote 52) B.:
student Jens Jensen Sckanke i dette ekteskap
og i Jens' første ekte
1) Siri Jensd., Jon Mendtssens,
2) Maren, Peder Bagers,
3) avdøde Synneve Oluf Nielsens (barn Niels 19, Maren Anders Adriansens på Hombland i Namdal, Karen Hans Christensens i Helgeland, Ingeborg 18 hos Christen Andersen på. Horøe - Herø?). Fosterbarn Peder Nielsen og Karen Christensd.
5470 - 406 samt løsøre og vel 4900 våger fisk. Jens fikk 2531 i morsarv, resten delt likt. Gull 28, sølv 367, bygård 180, grund i Jomfrugaten i Sanden, boder på Levanger, Gjeslingen m. v., Belsviken borgerleie i Namdal 200, Austefjord avlsgård i Namdal med 15 kuer m. v., gårdparter, jekter, sjøredskap, korn, tømmer, bord og kramgods.
 

Montro hvorfor datteren til Synnøve var hos Christen Andersen på (Sør) Herøy?

Edited by Lars Østensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Nermo

.....

Synnøve var gift med Oluf Nielsen, men dette Storch navnet han tillegges i kilder er tull. Oluf Nielsen gift 2 med Margrete Grøn, og i det ekteskapet hadde han en datter som var gift med Ole Arntzen Storch, og her er det sannsynligvis tullet med Storch-navnet begynner. Det er for øvrig denne datteren av Oluf Nielsen og hennes ektemann Ole Arntzen Storch som redegjør for hvem som var arvinger etter Jens Jensen Schancke i tingvitnet, og hvorfor var de vitner ?

.....

.

Er spørsmålet 'hvorfor var de vitner ?' ment retorisk, eller det uklart hvorfor disse var vitner ?

 

Ang. Storch: Da er mao. navnet 'Storch' også feilaktig ifm. Oluf Nielsen (g.m. Synnøve Jensdatter) sine barn og barnebarn ?

.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

# 130 Per du skjønner sikkert hvorfor det var akkurat dette paret som vitnet. Når det gjelder navnebruken er det kildene som avgjør hva som er korrekt. Oluf Nielsen er aldri benevnt med tilnavnet Storch i kilder.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Nermo

.....

Skifte 7/3 1685 (Trondheim). avdøde Jens Pedersen og avdøde h. Maren Hansd. (fotnote 52) B.:

student Jens Jensen Sckanke i dette ekteskap

og i Jens' første ekte

1) Siri Jensd., Jon Mendtssens,

2) Maren, Peder Bagers,

3) avdøde Synneve Oluf Nielsens (barn Niels 19, Maren Anders Adriansens på Hombland i Namdal, Karen Hans Christensens i Helgeland, Ingeborg 18 hos Christen Andersen på. Horøe - Herø?). Fosterbarn Peder Nielsen og Karen Christensd.

5470 - 406 samt løsøre og vel 4900 våger fisk. Jens fikk 2531 i morsarv, resten delt likt. Gull 28, sølv 367, bygård 180, grund i Jomfrugaten i Sanden, boder på Levanger, Gjeslingen m. v., Belsviken borgerleie i Namdal 200, Austefjord avlsgård i Namdal med 15 kuer m. v., gårdparter, jekter, sjøredskap, korn, tømmer, bord og kramgods.

 

Montro hvorfor datteren til Synnøve var hos Christen Andersen på (Sør) Herøy ?

.

Er det 'helt sikkert' at dette skiftet fant sted i 1685, og ikke i 1684 ?

 

Avdøde Synneve (Oluf Nielsens) datter Ingeborg Olufsd. (18) bodde altså (ved skiftet etter sin far) på Herøy hos sin mormorens nye ektemann. Hun var vel kanskje i tjeneste der, da ?

 

#131:

Nei, jeg må innrømme at jeg ikke helt ser grunnen til at det var akkurat dette paret,

Synnøve Olsd. Grøn (datter av avdødes halvsøster Synneve's ektemann Oluf Nielsen og dennes neste hustru) og Oluf Arentzen Storch fra Selnes, Lurøy, som vitnet på tinget (i forbindelse med mulige arvinger etter den barnløse Jens Jenssen Schancke (c1653-c1743).

 

(Jeg finner i farten bare én mulig (?) etterkommer i live etter avdøde (og barnløse ?) Jens Jenssen Schancke sine hel- og halvsøsken) i 1743, og det er halvsøsteren Maren's mulige datter Sara (1696-1777), som hun skal ha fått (?) med ektemannen, baker Peder Lauritzen (Green). Hvor lenge Maren's helsøster Siri's sønnesønn Petter Hansen Leth (f. i Hongseth, Vega, Helgeland ?) og dennes to søstre levde, kjenner jeg ikke til.)

 

Av skiftet slik det er gjengitt over ser det som 1) Siri og 2) Maren tilhører samme kull som 3) avdøde Synneve, men 1) og 2) hører altså hjemme i JPS' 2. ekteskap (av 3).

Edited by Per Nermo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Terje E Skrolsvik

Her er essensen av skiftet 7/3-1685 Jens Pedersen

post-113-0-97957000-1485623719_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

# 132 Det er det som står i skifteutdraget til Bugge. Mer interessant er at Oluf Nilsen bla hadde en søster, Anne, som ved skiftetidspunktet var død. Anne Nilsdatters barn var Jørgen, Nils og Petter Pettersønner samt Berete, Karen og Anne Pettersdøttre. En av sønnene til Anne Nilsdatter, Nils Pettersen Grover (Grøver), kvitterer ut arven etter mormoren Karen Jonsdatter på vegne av de andre arvingene (søskene). Det får meg til å tro at denne Anne Nilsdatter hadde vært gift med  Petter "balberer/bartskjær" i Lillefosen som det holdes skifte etter 4. februar 1674 og som da var gift med en Anne Nilsdatter og hadde 8 barn, 5 sønner og 3 døtre med identiske navn og rekkefølge i forhold til det som er angitt i skiftet etter Karen Jonsdatter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Nermo

.

#131:

 

Men hva er grunnen til at det var akkurat dette paret,
Synnøve Olsd. Grøn (datter av avdødes halvsøster Synneve's ektemann Oluf Nielsen og dennes neste hustru) og Oluf Arentzen Storch fra Selnes, Lurøy, som vitnet på tinget (i forbindelse med mulige arvinger etter den barnløse Jens Jenssen Schancke (c1653-c1743) ?
.

Edited by Per Nermo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

# 123 Disse konklusjonene dine Per får du nesten redegjøre for selv, men de åpenbare logiske bristene ser du sikkert selv. Siri Jensdatter var i livet og gift med Jon Mentzen ved skiftet etter faren i 1685. Du kan derved ikke vite en døyt om hennes etterkommere fra det skiftet, og langt mindre om hun hadde en sønn i ekteskapet med Jon. Lapsusen med at denne eventuelle sønnen var Jens Jonsen Schancke, og da må være født etter skiftetidspunktet på Jens skjønner du vel selv faller på sin urimelighet. Jeg antyder at det er teoretisk mulig at Siri kan ha hatt barn med Jon Mentzen. Disse eventuelle barna kan selvfølgelig være født på et hvilket som helst tidspunkt etter at første ektemann var død. Siris sønn fra ekteskapet med Petter Hansen Leth er det skifte etter i 1745:

 

hans arvinger var:

1.    Peter Jørgen Hansen Leth
2.    Jens Hansen Leth
3.    Christina Hansdatter Leth gift i Numedalens fogderi
4.    Ahled Hansdatter Leth, ugift 30 år gammel

 

Kona Dorthea Jørgensdatter Hagerup var det skifte på i 1751.

 

I 1707 selger og skjøter Lars Lodvigsøn et handelsleie Næs i Wægens fjerding som han hadde kjøpt av Petter Hansen Leth til Hans Pettersen Leth og hans kjæreste Dorthea Jørgensdatter.

 

# 132 Barna til Jens Pedersen er fra 3 ekteskap på tross av det som står i skiftet. Ikke tro blindt på det som står i disse skiftene!

Synnøve er fra første ekteskap, Maren og Siri fra andre og Jens fra siste.

Edited by Lars Østensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ørjan Kvaløy

Til dere skarpskodde slekts - og kildegranskere:

 

Jeg er dessverre en amatør i denne sammenhengen, og har problemer med både å finne kilder, og ikke minst tyde dem. Jørn Sandnes, i boka "Namdalens Historie til 1600", refererer til flere kilder, som kan være med på å oppklare opphavet til Mikkel (Jacobsen/Olsen?) Simle.

 

Sandnes skriver (s. 323):

 

"I 1558-59 nevnes det 10 skippere herfra(Namdalen) som tilsammen førte over 1000 våg fisk til Bergen for kongen" Hvem er disse 10 jektskipperne som nevnes? Nærøy Bygdebok nevner en Ole Simle som betaler 2 våg fisk i 1559. 

 

"Skattemanntallet for 1563 fører opp 12-14 jektskippere og styrmenn fra Namdalen" Hvem var disse, og hvor kom de fra? 

 

"i 1610 ble det betalt skatt for ikke mindre enn 34 jekter i Namdalen" Flere kilder nevner at brukeren på Simle hadde jekt i 1610, men det oppgis ikke noe navn. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Terje E Skrolsvik

Vet ikke om dette er papirer som er skannet slik at vi kan lese de på nett. Skal se om jeg finner noe.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Nermo

.....

Fra tingvitne:

"Den anden søster af afdøde sl., Jens Jensen var Siri Jens-datter og fuldsøster til ham, som forlengst ere død, hun var først gift med Petter Hansen Leth, men hvor mange børn hun med ham hafede fleere end Hans Petersen Leth som boede paa Borgerleyet Hongsæth i Vægens fierding her paa Helgeland, som og ere død, men har paa Stædet efterladt sig een søn Peter Hansen og uden tvivl 2de Datter, som dog icke ..... er vidnet ubekiendt.- Efter denne hendes første Mands død blev hun anden gang gift med Joen Mentzen, men hvor mange Børn de hafde sammen, ere han icke biekiendt"

 

For det første var Siri ikke fullsøster av Jens Jensen Schanche, og de som vitnet hadde heller ikke kontroll på etterkommerne. Her er det tenkbart at Siri kan ha hatt barn i ekteskapet med Jon Mentzen uten at de lar seg spore. Jeg regner med at det er samme Jon Mentzen som nevnes med borgerleie på "Hafun" Helgeland i denne obligasjonen fra 20. juni 1689.

....

.

Det framgår ikke når de nevnte vitnene sto fram på tinget, eller hvorfor nettopp disse vitnet (vedr. arvinger etter Jens Peders. Schancke's (barnløse?) sønn Jens (død c1743) fra 3. ekteskap.

Det sies dog i teksten at 'Siri Jens-datter ... forlengst ere død'.

 

Er det kjent når Jens Pedersen Schancke's datter fra 2. ekskap, Siri Jensdatter (f. c1645/1650?), døde ?  (Hun levde altså ved skiftet etter faren 7 Mars 1685).

 

Tingvitnene var altså Siri's eldre halvsøster Synnøve (død 1671) sin ektemann Oluf Nielsen (død 1707) sin datter Synnøve Olsdatter Grøn (død 1750 Rødøy) fra hans neste ekteskap, og hennes ektemann, handelsmann i Selsøyvik, senere lensmann i Rødøy og Meløy, Oluf Arentzen Storch (c1679?-1760).

 

Tillegg kl. 14:35:  Av utklippet som Lars gjengir i innlegget under her synes jeg å kunne lese at erklæringene fra tingvitnene ble avgitt i Aug. 1747, altså ca. 4 år etter at Jens døde (dersom det stemmer at han døde i 1743).

.

 

Edited by Per Nermo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

# 139 Jeg vet ikke når Siri døde. Tingvitnet finner du her.

 

post-1909-0-34096100-1485695754_thumb.jpg

 

Tillegg: Per, det er ikke noen vits å finne opp hjulet på nytt, se denne debatten bla. innlegg # 10.

Edited by Lars Østensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Nermo

# 139 Jeg vet ikke når Siri døde. Tingvitnet finner du her.

 

attachicon.gifJJS.JPG

 

Tillegg: Per, det er ikke noen vits å finne opp hjulet på nytt, se denne debatten bla. innlegg # 10.

.

Tusen takk, Lars for dine kunnskapsrike innlegg, samt henvisningen til ovennevnte debatt, som jeg for min del ikke kjente til.

 

I innlegg #10 i nevnte debatt fra 2014 står det at "Det er jo krystallklart at Ole Arentzen Storch og Synneve olsdatter Grøn er vitner her av en årsak."

 

Det er det sikkert, men dessverre ikke for meg. Jeg hadde håpet at denne årsaken, som altså for noen (de fleste ?) er åpenbar, ville vært nevnt i omtalte debatt, men jeg kan ikke finne noe om dette.

 

Jeg er lei meg for at dette går meg hus forbi, og håper på hjelp til å skjønne hvorfor akkurat disse to vitnet på tinget.

.

 

Edited by Per Nermo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

# 141 Jeg tolker årsaken til at de vitnet slik: Posisjon, ikke-arveberettiget, kunnskap (beslektet). Den siste delen er den vesentlige.

Edited by Lars Østensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Morset

Jeg arbeider med kullfogd ved Kvikne kobberverk, Jacob Graae (1697 - 1777) og hans etterslekt, og i den forbindelse kom jeg over et skifte i Trondheim fra 1770, som kanskje kan være av interesse under dette temaet:

SAT, Byfogden i Trondheim, 1765-1771, s. 764b-765a
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/sk20090204360773

 

Der er det følgende oversikt over arvinger (med fobehold om feil i transkriberingen):

12. januar 1770, Skifte etter Karen Pedersdatter, Sal. Stephen Withes.

Arve-Register

Afgangne Karen Petersd. Eggen, Sal Stephen Larsen Withes Hustrue som boede i Sanden i Tronhiem ……….

  1. Fahr-Broderen Halsteen Pedersen, Nordlandshandler av Tronheim som boede …, og er død for 50 a 60 Aar siden, har været gift med Gunille Jacobsdatter, som ogsaa er død, hvilke har efterladt sig følgende Børn:

A. Datteren Karen Halsteensd., har været gift med Nordlands-Borger Hans Hansen Rejner som boede paa Borgerlejet Qvaloe Holmen, hvilke begge ere døde, og har efterladt sig følgende Børn saasom

1. Sønnen Halsteen Hansen, er død for 30 Aar siden i Bergen, uden Livsarvinger.

2. Sønnen Hans Jacob Hansen, er død for 3 Aar siden, ligesaa i Bergen uden Livsarvinger, og

3. Datteren Siriana Hansdatter, har været gift med Nordlandshandler Arnt Mørch i Saltens Fogderie i Nordlandene, hun er død og har efterladt sig 6 Døtre, neml.

a) Datteren Gertrui Catharina Arntsd. Mørch gl. 23 Aar

b) Karen Kierstina Arntsd., 20 Aar

c) Abel Margrete Arntsd., 19 Aar

d) Datteren Rise Johanna Arntsd. Mørch, gl. 16 Aar

e) Datteren Berte Maria Arntsdatter Mørch, gl. 14 Aar, og

f. Datteren Baroe Cornelia Arntsd. Mørch., gl. 11 Aar.

B. Datteren Martha Halsteensd., har været gift med Johan Nielsen som boede paa Gaarden Frøevigen i Nærøe Præstegield og Løchøen Fierding udi Numedalens Fogderie, hvilke begge ere død og haver efterladt sig 3 Sønner og 6 Døtre, nemlig:

1. Sønnen Halsteen Johansen, gift og boende paa Gaarden Kihl i Nærøe Præstegield og Løchøe Fierding i Numedalens Fogderie, som er død og har efterladt …. Børn, hvis Navne ikke viides og ikke heller om de lever eller er Død.

2. Sønnen Niels Johansen gift med Lucia Rasmusdatter, boende paa Gaarden Dragland i ditto Præstegield og Fogderie.

3. Sønnen Peder Johansen, død for 16 Aar siden, uden Livsarvinger.

4. Datteren Ingebor Johansdatter, gift med Frode Nielsen, boedne paa Gaarden Heller (?) i samme Præstegield og Fogderie.

5. Datteren Madame Anna Jacob (sic.) Johansdatter, gift med Kul Foged Jacob Graae, boende ved Indsæths Smelte Hyte, under Qvichne Kobber-Værk.

6. Datteren Maren og

7. Datteren Gunille Johansdøttre, der begge var døde i deres Barndom.

8. Datteren Gunille Johansdatter, gift med Hans Hansen Hagerup, boende paa hendes Faders Gaard Frøevigen i forannævnte Næroe Præstegield og Numedals Fogderie og

9. Datteren Maria Johansdatter, gl. omtrent 40 Aar, ugift og ikke viides hvor opholder sig.

2.            Far Broderen Ole Pedersen, var gift med Ranni Torgersdatter og boede paa Gaarden Steen i Byenæssets Præstegield og Strinde Fogderie, hvilke begge ere døde og haver efterladt sig 2 Sønner og 1 Datter saasom:

A. Torger Olsen Steen som boede her i Byen, er død, ugift og følgelig uden Livsarvinger.

B. Sønnen Ole Olsen som ligesaa boede her i Byen og død uden Livsarvinger i ugift Stand.

C. Datteren Karen Olsdatter, har været gift med Bonden Hans Simonsen, der beboede Gaarden Steen paa Byenæsset i Strinde Fogderie. …. begge ere døde, og efterladt sig 8 Sønner og 1 Datter saasom:

1. Sønnen Simon Hansen, boende paa Gaarden Steen paa Byenæsset og gift med Berete Larsdatter.

2. Sønnen Torger Hansen Lyche, gift med Maren Joensdatter, boende paa Garden Lychen kaldt, paa Byenæsset.

3. Sønnen Peder Hansen, ugift, 38 Aar, boende paa Gaarden Steen i Byenæssets Præstegield.

4. Sønnen Ole Hansen.

5. Sønnen Arnt Hansen.

6. Sønnen Jørgen Hansen.

7. Sønnen Anders Hansen Senior.

8. Sønnen Anders Hansen junior og

9. Datteren Ranni Joensdatter (?) som alle ere døde ugift og uden Livsarvinger.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Terje E Skrolsvik

Takker for disse opplysningene. Slik jeg leser dette så går disse (datteren B) inn mot Simle da Johan Nielsen s første kone , Maren Pedersdatter var først gift med Frode Michelsen på Simle..

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ørjan Kvaløy

Mange takk, Per Morset! 

 

Dette skiftet er uhyre interessant, da både Marta/Marit/Maren Halstensdatter og Johan Nilsen er blant mine forfedre. Johan Nilsen, Frøvik antas å være fra Frøvik, Leka. Jeg ser du har lagt ut skifte etter ham, men jeg har ikke sjanse til å lese det. Fint om noen av de lesekyndige her inne kan oversette essensen, f.eks. arvingene. 

 

Johan Nilsen ble først gift med Maren Pedersdatter, enka etter Frode Mikkelsen, Simle. Etter Maren døde, ble han altså gift med Marit Halstensdatter, i 1705. Marit Halstensdatter skal ha levd 1683-1767. Jeg stammer fra yngste datter, Gunhild Johansdatter, som var gift med den mystiske Hans Hansen Hagerup. Gunhild (oppkalt etter mormor?) ble seinere gift med Jørgen Iversen, Tenfjord. Stammer også fra datter Ingeborg i et anna slektsgrein. 

 

Skiftet sier ikke hvor nordlandshandler Halsten Pedersen bodde, heller ikke når han døde? Han må ha dødd mellom 1683 (Marits fødsel) og 1688 (da ble enka gift på nytt). Marit kom til Simle visstnok fra gården Frilstad i Sømna. Hennes mor og stefar, Kristen Ellingsen, kom dit i 1697, fra Toft i Brønnøy. Om nordlandshandler Halsten Pedersen bodde på Toft, skal jeg ikke si, sømnaboka kaller ham Hallstein Hongset, og antyder at det er en viss Hallstein Pedersen som bodde på Hongset i Vega. Intet om verken nordlandshandel eller Trondheim. Har leita etter gårds- og slektshistorie fra Vega, men ser ikke ut som de har noe der. 

 

Dessuten, skiftet sier at kona til Halsten Pedersen het Gunhild Jacobsdatter, Sømnaboka kaller henne konsekvent Gunnhild Olsdatter.Hva er riktig? 

 

Ellers er også Frilstad en interessant gård, hvor det er bevart en god del informasjon fra 1500-tallet, og en viss Mikkel Trolle. 

post-711-0-64124500-1485793453_thumb.jpg

post-711-0-97035900-1485793468_thumb.jpg

post-711-0-19976900-1485793481_thumb.jpg

Edited by Ørjan Kvaløy

Share this post


Link to post
Share on other sites
Terje E Skrolsvik

Skifte 13/11-1743 Frøvig i Læckøe fierding og Næsne prestegield. efter dannemand og agtbahre sal Johan Nielsen mellom enken gudselskende Marithe Halsteensdatter paa den eene og deres sammenaflede børn samt kreditorer på den anden side.

 

Nærværende bygdelensmannen Erich Pedersen Læchnes og Ingebrigt Joensen Solsum  begge som udnevnte vurderingsmænd.

 

Boets midler 43-3-18.  

 

Faderarv sønner: 6 rdr +,   døtre 4 rdr +.

 

Nevner barnene: Halsteen, Niels , Peder, Ingeborg, Ane,Gunhild og Marie.

 

Avslutter med: med hvilchen Liquid dette skiftet saaledes til endebragt.

 

Formynder for Peder  hans svoger Hans Hansen Qvalvig,

 

For døtrene Ane og Marie broderen Niels Johansen Dragland.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

# 146 Det er skifte etter Halsten i Trondheim:

 

Skifte 18/4 1688. avdøde Halsten Pedersen (se ovenfor 3/11 86). E.
Gundele Olsd. hvis festemann var Chrislen Ellendsøn (!).'~ B.:
Karen 6, Marit 4. E. gav dem 200 i arv og sønnen Ole med
hennes første mann Ole Olsen fikk 100 i farsarv. Borgerleie i
Nordland, gård.

 

Christen Ellingsen var fra Toft i Brønnøy. Skifte etter ham og Gunhild ble holdt i 1719:

 

Frilstad; Brønnøy/1719
Christen Ellingsen   M                    Hovedperson
Gunille Olsdatter    K                    Hovedperson; Skifte paa begge.
Halsten Christensen  M                    Sønn
Karen Halstensdatter K                    Kvinnens barn
Maritte              K                    Kvinnens barn
Halstensdatter

 

Kildeinformasjon: Nordland fylke, Brønnøy, Ministerialbok nr. 813A02 (1677-1718), Kronologisk liste 1688, side 113.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2540&idx_id=2540&uid=ny&idx_side=-119
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050429020472.jpg
Lyst til ægteskap  for Christen Ellingsen Tofte og Gunndel Olsdatter
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ørjan Kvaløy

Glimrende! 

 

Har lest litt i bygdebok for Vega (ikke slektshistorie) og der er det et avsnitt om gamle handelssteder. Halsten Pedersen er ikke nevnt, heller ikke under handelsstedet Hongset, her nevnes derimot en Hans Pedersen. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Ref. # 143, det er vel samme Karen Pedersdatter som nevnes i skiftet under det er skifte etter i 1770:

 

Skifte 3/11 1686, avdøde Peder Pedersen nordlandshandler. E. Berite
Eskilsd. B.: Karen 3, Pernille 1. 184 - 34, derav handelsleie
Glendsvog i Nordland. Farbror Halsten Pedersen.!!! Lars Lodvigsen
senere verge.

 

Her er et skifte til som omhandler en Halsten Pedersen:

 

Skifte 4/11 1686, avdøde Aage Olsen borger. E. Abelone Jonsd. og søster
Maren O.d. 96 - 28. Lagverge Halsten Persen og for Maren.
Christopher Menssen.

 

Om det nå er samme Halsten P. så kan jo denne Aage være en slektning av kona.

 

Litt tillegg fra Trondhjem før Cicignon:

 

"431a. Sygaarden. Rekkefølgen i manntallet for ledingen 1660-62 synes bestemt å vise at eieren dengang var Joen Baarsen handtlanger som 1654-55 ble gift med Karen Erichsdatter, og med leiebo Peder Thollufsen. Det ble holdt skifte etter ham 4. november 1668, hvor det opplyses at hustruen var Erich Breyers datter, senere gift med Joen Christophersen smed, som 22. juni 1672 kvitterer for hustruens morsarv (sml. nr. 120) (fotnote 1). I restanselisten for 1676 års skatt er oppført Mogens Jacobsen Sygård, husarm og elendig, og den tilsvarende liste for 1678 nevner Laurits OIsen Sygård, som er avreist. 11. mars 1696 får Laurs Ludvigsen auksjonsskjøte på sl: Peder Pedersen's gård, beliggende i Sanden kallet Sygården, og 12. mars 1696 skjøter han gården til Niels Gudmundsen. Beliggende i Sandgata mellom David Jacobsens gård (nr. 431) på østre og Claus Kiemblers hauge på vestre side. Lengden langs Sandgata 14 1/2 al., dybden av sør [fra gaten] og ned til fjæren 42 al. (fotnote 2) • Den tidligere eier Peder Pedersen var nordlandshandler med leiet Glentsvog i Nordland og bror til Halsten Pedersen. Det ble holdt skifte etter ham 3. november 1686, enken het Berite Eskildsdatter."
 

Edited by Lars Østensen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.