Jump to content
Arkivverket

Skifte etter lagmann Jørgen Philipson i 1696/7. Arv etter han på Tonning i Stryn - korleis?


Aase R Sæther - Gloppen

Recommended Posts

Tor Kvien

Aase: Jeg kan ikke umiddelbart si at jeg kjenner til Nils Filipson. Filip er jo ikke noe vanlig navn i Nordfjord, men fins på Lote uten at det nødvendigvis betyr noe.

Er det forresten  klargjort hvem denne Ole Larsen Taaning er som er nevnt i skiftet i 1714? Han var jo ikke sønn til Laurits Jacobsen, men gift med enken til Laurits?

Edited by Tor Kvien
Link to post
Share on other sites
 • Replies 359
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

 • Aase R Sæther - Gloppen

  115

 • Kjell Fredly Smøla

  97

 • Ole Arild Vesthagen

  51

 • Grete Singstad

  43

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Langt om lenge har jeg nå fått gått gjennom alle kilder jeg har klart å finne om denne slektskretsen fra Tonning, Vik og Ytreeide i Stryn og har nå skrevet ferdig mine slektsnotater. Det er utrolig my

Hvis tremenninger ville gifte seg trengte man den gang kongelig tillatelse. I arkivet etter Danske kanselli er det en serie kalt "åpne norske brev". Det er konsepter eller gjenparter av de kongebreven

Jeg har vært bortreist noen dager uten tilgang til internett og ble virkelig imponert over hva som har kommet fram i denne debatten de siste dagene. Særlig saken som det vises til i innlegg 53 er spen

Posted Images

Aase R Sæther - Gloppen

Når det gjeld Ola Larsson veit eg førbels ikkje anna enn at han er bror til Sylvester Larsson Vik  som det er skifte etter i 1701. Kva Lars som er far deira er eg usikker på.

Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Då er det tid for virtuell flaggheising og sjampanje i høge, framleis virtuelle glas, og kroning av Kjell Fredly til lokal konge av dei gamle domsprotokollane: Her er lenke til sak mellom Peder Rasmusson Tonning og Ola Larsson Tonning, der vi nokså tidleg får vite at Ola Larsson Tonning si kone (som vi veit er dotter til Nils Filipsen)  er systerdotter til Peder Rasmusson. Vi har altså vore på rett spor, og eg skal lese vidare for å sjå om vi får vite endå meir. Skål!

 

Redigert: Nederst på fyrste side står "hans hustrus fader Niels Philipsen" - så då er det ingen tvil. Midt på neste side står namnet til svigermora: Marte Rasmusdtr.

 

Og øverst på side 150b får vi vite namnet på kona som fyrst var gift med Lars Jakobson Roset: ANNE. Bingo.

 

Det står også at ho hadde to søner og tre døtre med Lars, og to søner med Ola. Det indikerer at også Jon frå 1701-tellinga er Anne sin son. Akkurat dette avsnittet er eg litt usikker på om eg har lese rett. Kan nokon hjelpe til der?

 

Mykje vil ha meir - kan vi finne dei to andre døtrene til Nils Philipsen? Og kan vi finne ut kven Ola Larsson Tonning er?

 

Når det gjeld det fyrste spørsmålet siterer eg Kjell Fredly: "Jeg ser i nevnte skifte fra 1702 at enken etter avdøde sorenskriver i Nordfjord Jacob Henriksen, bosatt på Eid(?), Karen Nielsdatter, er nevnt noen ganger. Er det noen som vet hvem hun var datter av?"

 

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Tor Kvien - eg lurer på om du nokon gong fann ut kven Sylvester Larsson Vik var - eg ser du har vore inne og debattert det tidlegare.

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Ja, Aase, dette var sannelig moro! Kjekt å snakke med deg forresten.

 

Skal på jobb i morgen tidlig, men har sett litt på denne høyesterettssaken før jeg køyer. Jeg ser f. eks. at Ole Larsen Tonnings stebarns formyndere var Ole Jacobsen Næs og Nils Eriksen Ulvedal. Dette må vel tolkes som nære slektninger vil jeg tro.

 

På s. 148a står det bl.a.: "3. Skiftebrefvene eftter hans Sal. formand og hans hustrue dater(t) d. 24. Sept. 1684" betyr vel at det var da Nils Philipsen og Marit Rasmusdatter døde, eller hva? I alle fall var det skifte etter begge i 1684.

 

På s. 149b: 7. linje nedenfra står nevnt "Og som Sorenskrifver Jacob Henrichsen saa ubesinderlig hafver sig tiltaget at dømme i denne Sag" osv. Tydeligvis mente de at han hadde gjort en slett dom i en sak ang. Tonning.

 

Og: Ja, jeg leser det også som du, Anne Nilsdatter Tonning hadde hatt to sønner og tre døtre i første ekteskapet, og to sønner i det siste.

 

Nå bør jeg køye! Men dette er skikkelig spennende.

 

Mvh. Kjell

Edited by Kjell Fredly Smøla
Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Takk for nytt innspel! Ola Jakobson Nes er bror til Lars Jakobson Tonning (frå Roset) - altså farbror til borna hans, og Nils Erikson Ulvedal var gift med syster til Lars Jakobson.

 

Nils Tonning skal vere 13 år i 1701 og mora kan då vanskeleg vere død allereie i 1684.

 

Dette om at sorenskrivar Jakob Henriksen har vore ubesindig - DERSOM han har ei kone som er i slekt/skyld med ein av partane og han dermed bør reknast som ugild, vil det kunne kallast ubesindig?

 

Og har Anne Nilsdtr hatt to søner og tre døtre må Jon vere hennar son, og det må ha forsvunne ei dotter før Bergens-skiftet av 1751 (Jon må også vere død barnlaus før det).

 

Eg må elles nemne at eg prøvde meg ein tur innom Geni for å sjå kva der er å finne om desse folka, men det burde eg spart meg. Rydde-behovet der er deprimerande.

 

 

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
Link to post
Share on other sites
Inge Nygård

Til Kjell vil eg nemne at alle bygdebøkene til Aaland er tilgjengeleg på nettet, også bandet med Tonning: http://www.nb.no/nbsok/nb/ee2753c649e083abc8110b94753d9f3e?index=13#333

 

Angåande Jon Larsen, så var det vel ein son av han, Lars Jonsen, som i 1727 skreiv under på eit dokument som angjekk odelsrett til jord på Roset: http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=12495&uid=ny&idx_side=-139

Dette er vel framstilt annleis i bygdeboka, nemleg at det var Jon Larsen som lyste odelsretten sin. Men det står vel i dette dokumentet at Jon er død?

 

 

Edited by Inge Nygård
Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Takk Inge, dette dokumentet har eg leita etter. Og eg les som du, Jon er død, og sonen Lars omtalar farfaren Lars Jakobson Roset, så her er ingen tvil om at det er "våre" folk.

Link to post
Share on other sites
Ole Arild Vesthagen

Jeg har vært bortreist noen dager uten tilgang til internett og ble virkelig imponert over hva som har kommet fram i denne debatten de siste dagene. Særlig saken som det vises til i innlegg 53 er spennende. Jeg trenger litt tid for å sette meg inn i alt dette. Denne rettsaken og andre relevante kilder kommer jeg til å foreta fullstendige avskrifter av. Jeg legger ut lenker i debatten her så snart jeg er ferdig.
 
Som nevnt i ett av innleggene ser det altså ut til at denne slekten har sin opprinnelse på Vestlandet, og at det bare var Niels Philipsens datter Maren som kom til Østlandet. Det forklarer hvorfor jeg har "gått i stå" med å finne mer i østlands-kildene. Tanken om at Maren Nielsdtr. vokste opp hos sin farbror lagmann Jørgen Philipsen synes troverdig. Jeg har et inntrykk av at hennes familie var nært knyttet til lagmannen. Hennes sønn Lars var i tjeneste hos lagmannen allerede i ung alder og møtte mange ganger på tingene på Østlandet på vegne av morfarens bror.
 
Selv om jeg tidligere i debatten har lagt ut lenker til mine slektsnotater, kan jeg sette opp en kort oversikt over Maren Nielsdtr.s slekt her.
 
Maren Nielsdtr. var gift første gang med Mads Larsen Hougaard. Han ble født ca. 1633. Hvor han kom fra vet jeg ikke, men navnet er typisk dansk. Han bodde en tid på Ringerike før han flyttet til Hadeland og bosatte seg på garden østre Bilden i Gran. Han er første gang nevnt på Hadeland i 1659. Det framgår av en rettsak at han tidligere hadde vært sagfogd for Poul Jensen på Bragernes.
 
Maren Nielsdtr. ble født ca. 1633. Hun ble begravet i Gran 28.1.1711, oppgitt å være 78 år, Lensmanden Lars Madtzøn Hougaards Moder. Maren og Mads Larsen Hougaard hadde tre barn:

 1. Lars Madsen Hougaard, født ca. 1659, død 1730. Gardbruker på østre Bilden i Gran og lensmann i Gran. Gift med Boel Nielsdtr. som var datter av sorenskriver over Hadeland Niels Pedersen Sommer. Lars og Boel hadde barna Johanne, Mads, Anne, Marte, Maren og Lars. Det er gjennom sønnen Mads som min anerekke går. Stor etterslekt på Hadeland.
 2. Riise Madsdtr. Hougaard, født ca. 1661, død 23.7.1738. Hun var gift med Lars Christensen Hammer. De bodde på garden Åsen i Aker (like ved Sinsen i næværende Oslo). Riise bodde på garden Ost i Bærum da hun døde. De hadde ingen barn.
 3. Giertrud Madsdtr. Hougaard, født ca. 1662, død 16.4.1740. Hun var gift med kaptein Jens Kierulf. De bodde i Mjønval i Gran. Dette er et område i Gran langs elva Vigga der det var flere møller og der det bodde håndverkere på små plasser nede i dalen. Giertrud bodde på garden Ravnsborg i Asker da hun døde, hos Christopher Gulbrandsen Ravnsborg som antakelig var en svigersønn. To sønner er kjent med sikkerhet: Mads Jensen Kierulf og Eilert Jensen Kierulf. En sannsynlig datter: Mette Marie Jensdtr. Ravnsborg i Asker.

Maren Nielsdtr. var gift andre gang ca. 1666 med Johannes Holst (han kan ha vært en bror av Hans Holst som var sogneprest på Toten, men det er kun min gjetning). De bodde en tid på Bilden i Gran før de flyttet til garden Kvikstad på Toten. Johannes døde på Kvikstad. Maren flyttet senere tilbake til Bilden og døde i Gran. De hadde en datter:

 1. Catrine Johannesdtr. Kvikstad, født ca. 1668, død 1716. Hun ble gift med Ole Jonsen Hval fra Gran som overtok som gardbruker på Kvikstad. Sju barn og etterslekt på Toten.

 

Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

På tinget den 24. febr. 1658 var det en sak (til høyre midt på siden omtrent) der Jens Tonning måtte betale en leiermålsbot fordi han hadde beligget en kvinne som han ikke kunne gifte seg med "formedelst at det er i mod hans Moders Villie":

 

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/28610/17/

 

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090514620215.jpg

 

Johanne Jensdatter må ha vært en myndig dame som ikke ville ha hvem som helst inn i familien.

Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Dette er altså unge Jens (av to brør Jens) - og sidan han no lovar å ekte denne jenta, ser det ut som bota fell bort. Tru om det er same Jens og same jente som er omtala i 1659? Då er det Karen Vereide som er nemnt i ei sak om kven som har sagt kva..

Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Som ein side-tråd til denne opprettar eg no ein ny for eventuelt å få informasjon om kona til sorenskrivar i Nordfjord Jacob Henriksen, Karen Nilsdatter.

Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Og her er altså denne jenta som han giftet seg med, sannsynligvis mot morens vilje:

 

 

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/15783/6/

 

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rk20080905680761.jpg

 

Til høyre står det altså at hun het Synneve Andersdatter. Dette var altså fra sikt- og sakefall i 1657.

 

Vi skulle vel ha fått satt opp en oversikt over barna til Rasmus Salomonsen Tonning og kona Johanne Jensdatter for å finne ut hvem de var gift med og hvor de havnet hen. De var såpass mange at kanskje noen av dem døde uten arvinger selv om de var gifte, og da får vi jo mange opplysninger om slekta ved event. skifter.

Edited by Kjell Fredly Smøla
Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Ja, det ville vere nyttig, ikkje minst fordi det florerer av urette versjonar på Internett. Desse to Jensane som vi nettopp har omtala kan bli litt vanskelege å sortere, men som vi ser er dei stundom kalla Gamle og Unge Jens.

 

Det ser elles ut som vi kan avskrive sorenskrivarfrua Karen Nilsdtr som dotter av Nils Filipson, då ho har små born i 1701, men ser ikkje heilt bort frå henne endå.

 

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Tilbake til Rasmus Salomonson og Johanne Jensdtr på Tonning. Eg har notert desse borna etter dei, i usikker rekkjefølgje:

 

 • Peder - han har vi skifte etter på Tonning i 1702. Enkja heiter Karen Pederdtr, men bygdeboka hevdar at han hadde ei kone før henne. Kva er kjelda til det, og kven var å så fall denne kona? Borna hans i skiftet er Rasmus, Peder, Johanne og Dorte.
 • Gamle Jens eller Store Jens
 • Unge Jens
 • Salomon - leiermålsbot med Brite Lassedtr Strand i 1651.
 • Marte - gift med Nils Filipson og skal ha fire døtre; vi kjenner Maren som budde på Austlandet, og Anne som var gift med Lars Jakobson Roset og Ola Larsson Tonning.
 • Ingeborg - gift med Jon Olsson Stauri, i følgje ei rettssak vi har funne; bygdeboka er enig.
 • Agnete

Eit av utgangspunkta for leiting etter dei vi ikkje har plassert, er at det er rimeleg at dei har ei dotter som heiter Johanne. Eg har td merkt meg Johanne Arnedtr Bø som er enkje etter Sylvester Larsson Tonning i 1701 - kan ho vere dotter av Agnete? Dette er rein gjeting.

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Litt for de spesielt interesserte:

 

UBB Diplom

«1615, 11. september. Togning (Stryn, Sogn og Fjordane) Avskrift av skjøte.
Rasmus Salmonssøn på Togning i Innvik prestegjeld i Nordfjord har solgt til Torkjell Nilssøn på Setra jordgods, en halv laups leie i Faleide "som forn Torrkill Nielsens fader bruger och besidder,". Han mottar 30 riksdaler for godset og dets omkostninger. Likeså har han solgt til Torkjell 18 merkers leie i nevnte Faleide "som bemeldte Torkilds fader bruger och paaboer," for 11 riksdaler. Seks edsvorne menn beselger brevet.»

"Papirskrift, utført av Jacob Aaland (omkring 1920)?
Originalen, skrevet på pergament med 6 seglremmer utan segl, var den gang hos bankkasserer A.H. Faleide, Innvik."

 

 

Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Ja, eg seier som eg har sagt før: Vi må visst ha mange liv viss vi skal rekke gjennom alt som finst av kjelder!

Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Ikkje som eg har funne i alle fall - no er eg spent på kva du kjem med..

 

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Bare dette (midt på høyre side);

 

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/28613/42/

 

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090514620425.jpg

 

..og her er vel transkriberingen:

 

http://digitalarkivet.no/da/nordfjordtgb1679.pdf

 

s. 35, men punkt 40.

 

Men dette kan umulig være "vår" mann, ellers må han ha blitt enkemann. Men ved søk på odelsskattelistene fra denne tida så står faktisk Maritte Tonning nevnt, senere blir navnet hennes skrevet Margrette, og det bør vel være "vår" Marit/Marte Tonning, tror jeg, eller hva?

 

Odelsskatten 1679: Maritte Tonning:

 

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/26350/2/

 

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rk20090630330234.jpg

 

Året etter det samme:

 

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/26444/2/

 

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rk20090630340547.jpg

 

1681: Margrete Tonning:

 

 

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/26499/2/

 

 

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rk20090630350403.jpg

 

..og slik fortsetter det i flere år....

 

Bare så det er sagt, jeg har før også funnet navn på avdøde i skattelister noen år etter at de faktisk døde, og jeg finner Margrete Tonning nevnt fram til og med 1688.

Edited by Kjell Fredly Smøla
Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Når noko står i klammer har eg oppfatta det slik at det er usikker tyding, men du les no originalen sjølv - i motsetning til meg.. s¨står der Nils?

Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Ja, men det står ute i margen til venstre, du ser det nok. Og selvsagt finner jeg ikke noen sakefallsliste fra dette året, der kunne det i alle fall ha stått et patronym.

Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Hvem er den Jørgen Phillipusson som er nevnt på s. 370 i Nordfjord bygdebok? Nevnt som bruker på et bruk (usikker på hvilket - Ytre-Eide?) fra 1675. Tilfeldig navnekombinasjon, eller har han forbindelser til Tonning?

 

Edit:

Ifølge boka hadde han i 1701 sønnene Phillipus 19 år, «tjente daa i Upplandi», Anders 17 år og Jørgen 10 år.

Edited by Grete Singstad
Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Litt tilbake til disse søskena til Marit Rasmusdatter Tonning:

 

Kan dette være Jens Rasmussen d.y. som her er bruker på Vik:

 

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35521/118/

 

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-ft10051005192119.jpg

 

Han er nevnt å være 46 år gammel, mens Jens Rasmussen på Tonning er nevnt å være 60 år ved dette manntallet i 1664-66.

 

I mange år betaler Peder Tonning og Jon "Støffuereid" odelsskatt sammen, Jon er vel mannen til Ingeborg Rasmusdatter Tonning:

 

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/24975/2/

 

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rk20090624320312.jpg

Edited by Kjell Fredly Smøla
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.


×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.