Jump to content
Arkivverket

Hvem var Anders Knudson Skilbrei, Gaular SF f. ca. 1740 sønn av?


Recommended Posts

Rune Thorstensen

Anders Knudson var født omlag 1740 og ved vielsen 19.05.1769 i Fjaler, Sogn og Fjordane er han nevnt å komme fra Skilbrei. Han giftet seg med Synnøve Madsdtr. Korsvoll 1738-1774. Hun var datter av Mads Simonson og hustru Elen.

Anders Knudson ble gravlagt 07.11.1770 og enken giftet seg på nytt 03.01.1773 med Peder Ludvigson Sæle.

 

Men det er altså opphavet til Anders Knudson jeg er på jakt etter.

Link to post
Share on other sites
 • Replies 170
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

 • Lars Østensen

  97

 • Rune Thorstensen

  47

 • Torbjørn Igelkjøn

  24

 • Knut S. Andersen

  2

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Det var noen som laget eget tema her og hadde transkribert skiftene i Bergen og lagt ut info om arvinger som befant seg andre plasser enn i Bergen. Har hentet denne opplysningen derfra.

Og mere fra Hjelmeland. Gaular, bind 6a, side 366:     Anders Pedersen Hjelmeland var ikke gift med enka etter Jakob Andersen. Han var gift med en datter av Jakob Andersen. Sønnen

Torbjørn, fødselsår på Synneve Knudsdatter på Espeland kan settes mer fornuftig enn det som er angitt her -> 1647-1699:   https://www.geni.com/people/Synneve-Espeland/6000000046097724940

Posted Images

Egil Russøy

Eg veit ikkje kor mykje det hjelp deg ved å dokumentere at faren heitte Knut, men i alle fall er det skifte etter Knut Skielbred i 1763, der sønnen Anders Knudsen 24 år er oppgitt. Ektefellen til Knut les eg til Syneve Johannesdtr, og ho er vel då mor til Anders.

Skifte startar i første kolonne på høgre side

Kildeinformasjon: Sogn og Fjordane fylke, Sunnfjord sorenskriveri, Svanø birk tinglag, Skifteprotokoll A 13b , 1763-1772, oppb: Statsarkivet i Bergen.

 

Merknader: Fol. 301-600. Register.

 

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24202/80/

 

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20081127610080.jpg

 

 

mvh Egil

Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Takk skal du ha Egil for rask respons på mitt tema. Det kan vel se ut til at du har truffet blink. Men det kunne ha vært interessant å vite hva bygdeboka sier om folket på Skilbrei.

Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Jeg har notert fra et skifte som kan være til hjelp:

 

Anno 1771 dend 1th juni blev paa dend gaard Noss efter afgangen pige Anne Knudsdtr til paafølgende skifte og deling imellom ? ... moder Sÿneve Johansdtr og enchens 3 brødre og 3 søstre navnlig:

1 broderen Anders Knudsen er død og efterladt seg 1 datter med navn Anne Andersdatter 20 uger gl: hvis formynder er Ole Solaasen i Sande sogn
2 broderen Johannes Knudsen 18 aar formynder blev Ole Solaasen
3 Ole Knudsen 15 aar formynder Erich Noss
4 Søster Ingeborg Knudsdatter 28 aar formynder Erich Noss
5 Søster Johane Knudsdtr gift med Lars Halvorsen Wil???
6 Søster Magnilde/ragnilde Knudsdatter 21 aar formynder Hans Halvorsen

Anno 1771 dend 22de Maÿ .... blev paa dend gaard Korsvold .... efter afg: ?mand Anders Knudsen til skifte og deling imellom enchen Sÿneve Madsdatter og deres ? felles datter med navn:

Anna Andersdatter 16 uger gammel

Til laugverge .... sin fader Mads Simonsen Korsvold, og til formynder for datteren Anna Andersdatter blev efter moderens forslag indsatt Ole Johannesen Solaasen.
 

Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Takk skal du ha Lars. Det var bekreftelsen jeg trengte. Jeg har registrert at datteren Anne ble døpt 25.01.1771. De hadde også en sønn Jens til dåpen men han døde i 1770, bare 2 mnd. gammel.

Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Det er jo en sterk korrelasjon mellom de 2 skiftene:

 

1. Sønnen Anders Knudsen 24 aar gl
2. Sønnen Johanes Knudsen 11 aar gl
3. Søn Ole Knudsen 8 aar gamel
4. Daateren Ingebor Knuds daater 21 aar gamel
5. Dater Johanna Knudsdaater 19 aar gl
6. Datter Anna Knudsdaater 17 aar gl
7. Ragnilde Knudsdaater 14 aar gl

 

Det ville jo være svært usannsynlig om Knut på Skilbrei ikke skulle være Anders Knudsen på Korsvolls far.

Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Her er et par skifter til som kan være av interesse:

 

Anno 1769 dend 17de Maÿ ... paa dend gaard Korsvolden ...... skifte efter afagnagen Lensmand Jens Ludvigsen i mellom enchen Sÿneve Madsdatter og deres felles børn n:

1. Ludvig Jensen 7 aar gl:
2. Mari Jensdatter 9 aar gl:
3. Eli Jensdatter 4 aar gl:
4 Massi Jensdatter 3 aar gl:

til formyndere blev ? for sønnen Ludvig Jensen blev Lars Andersen Niøsen. For datteren Mari Jensdatter blev Mons Hansen Ni?stad. For datteren Eli Jensdatter blev Anders Knudsen Qvame. For datteren Massi Jensdatter blev Niels Erichsen Øverhaug

 

Anno 1774 dend 9de April blev paa dend gaard Korsvold udi.... foretaget lovlig registrering og vurdering efter afdød ?qvinde Sÿneve Madsdatter .... i mellom enkemanden Peder Ludvigsen og dend afdødes ? af forrige ægteskap ... efterladte børn og arvinger 2 sønner og 4 døttre navnl:

1. Ludvig Jensen 12 aar gl:
2 Frantz Pedersen 1 aar gl:
3 Mari Jensdatter 14 aar gl:
4 Eli Jensdatter 10 aar gl:
5 Massi Jensdatter 8 aar gl:
6 Anna Andersdatter 4 aar gl:

Til formynder for sønnen Ludvig Jensen blev Lars Andersen Niøsen. For sønnen Frant Pedersen blev faderen Peder Ludvigsen Korsvold. For datteren Mari Jensdatter blev Mons Hansen Niestad. For Eli blev Anders Knudsen Qvame. For Massi blev Niels Erichsen ? og for Anna blev Ole Johan Nilsen? Solaasen
 

Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Takk igjen Lars.

 

Ja, det er nok Knud Skilbrei og Synnøve Johannesdtr. som var foreldrene til Anders.

Jeg visste at enken etter Anders giftet seg på nytt med Peder Ludvigson, men hun hadde tydeligvis også vært gift med Jens Ludvigsen først, kanskje bror til Peder?

Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

# 9 Noe direkte slektskap mellom Jens og Peder tviler jeg på......

 

Anno 1761 den 5 juni ... blev skifte holden paa den gaard Sande .... efter afg: Ludvig Nilsen ..... i mellom enchen Cicilia Hansdatter paa den ene og deres udi ægteskab sammen aflede felles børn, 4 sønner og 2 døttre navnlig:

1. Jens Ludvigsen ?
2. Nils Ludvigsen paa 15th aars gammel
3. Dankert Ludvigsen paa 12th aar
4. Søren Ludvigsen 8 aar
5. Aagath Ludvigsdatter ... trolovet med Jonn Ludvigsen og boer paa Ness i ? sogn
6. Hillena Ludvigsdatter 18 aar gammel
paa den andre side

 

Anno 1774 den 13de April ... blev paa den gaard Sande ... enchen Cicilia Hansdatter efter hendes med laugverge Mads Simonsen Korsvolds begjær og forlangende til paafølgende skifte og deling i mellom hendes børn, 4 sønner og 2 døttre navnlig:

1. Jens Ludvigsen Korsvold død og efterladt sig 1 søn og 3 døttre navnlig:
a) Ludvig Jensen 12 aar gl: formynder Lars Andersen Niøsen
b) Mari Jensdatter 14 aar formynder Mons Hansen Nistad
c) Eli Jensdatter 10 aar formynder Anders Knudsen Qvame
d) Massi Jensdatter 8 aar formynder Niels Erichsen Ørnelovig?
2. Niels Ludvigsen bor paa Sande
3. Dankert Ludvigsen udi 25 aar gl: ... formynder er Joen Ludvigsen Ness
4. Søren Ludvigsen 21 aar .... formynder og nu ? curator er broder Niels Ludvigsen Sande
5. Aagaahte (åpenbart mange måter å skrive navnet hennes på) Ludvigsdatter gift med Jon Ludvigsen Ness
6. Helena Ludvigsdatter gift med Mads Simonsen Korsvold


Far til Peder Ludvigsen Korsvoll var:

 

Anno 1775 den 21 april ... blev paa gaard Sæle .... udi døden afg: ægtefolk navnl: Ludvig Simensen og hustru Mari Halvorsdatter og i mellom deres efterladte børn... og deres felles børn af siste ægteskab navnl:

1. Ole Ludvigsen boer paa gaarden Tveranger udi Saulen i Sogns fogderi
2. Frantz Ludvigsen boer på gaarden Hage i Suulen men død og har efterladt sig en søn og en datter navnlig:
a) Frantz Frantzen 11 aar gl:
b) Mari Frantzdatter 13 aar gl:
3. Peder Ludvigsen boer paa gaarden Korsvolden
4. Simon Ludvigsen myndig og ... paa gaarden Sæle
5. Alis Ludvigsdatter gift med Jens Olsen Kaarestad
6. Marte Ludvigsdatter gift med Iver Michelsen Domben i Suulen

de afdødes fælles børn af siste ægteskab

7. Mads Ludvigsen 15 aar gl:
8. Axel Ludvigsen 14 aar gl:
9. Frantziske Ludvigsdatter 11 aar gl:

For sønnesønn Frantz Frantzen og sønnedatteren Mari Frantzdatter Hage blev deres farbr: Ole Ludvigsen Tverang. For sønnen Mads Ludvigsen blev morbr Ole Halvorsen Kaarestad. For sønnen Axel Ludvigsen blev hans ? mand Jens Olsen Kaarestad, og for datteren Frantzische Ludvigsdatter blev halvbroderen Peder Ludvigsen Korsvold.
 

Edited by lars_ski
Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Et kjapt oppslag i Gaular boka gir følgende resultat: " Knut Johannesson d. kr. 1763 på Skilbrei. Første kona ukjend. Gift 2. med Synneva Johannesdotter." Så nevnes de 7 barna som er angitt i # 6.

 

Hvorvidt Knut på Skilbrei var gift 2 ganger vet jeg ikke. Ta opplysningen fra Gaularboka med noen klyper salt. Det står ikke at barna er felles i skiftet, men dersom Synneve Johannesdatter var mor til Anne Knudsdatter så var hun nok mor til resten også. Det er jo tross alt ikke angitt at noen av søskene var halvsøsken i skiftet etter Anne, og mor til Anne står det jo svart på hvitt var Synneve Johannesdatter.

Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Takk igjen Lars. Da fikk jeg et farsnavn også på Knud Skilbrei.

Og som du sier så er der ingenting som tyder på at ikke barna som var nevnt i skiftet var felles barn.

Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Dersom du ser på arving # 6 i dette skiftet så får du farsnavnet på første (?) kona til Mads Simonsson Korsvoll:

Kildeinformasjon: Sogn og Fjordane fylke, Sunnfjord sorenskriveri, Lenet tinglag, Skifteprotokoll A 6 , 1752-1767, oppb: Statsarkivet i Bergen.

Merknader: EDB-register.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24191/221/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20081126640905.jpg

 

Hun het Ely/Eli Monsdatter. Mads Simonsson Korsvoll var gift i hvert fall 3 ganger.

 

Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Hei igjen Lars og takk for nok et interessant innlegg.

 

Jeg har notert Eli Monsdtr. som mor til Synnøve Madsdtr. Jeg har også notert at Mads Simonsson Korsvoll giftet seg 15.11.1768 med Helene Ludvigsdtr. Sande ca 1741-1825.Mads døde i 1794 og Helene giftet seg på nytt med Simon Sørendsen Hagenes 1739-1806.

 

Hvem Mads var gift med før Elen vet jeg ingenting om.

Edited by Rune Thorstensen
Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

I april 1766 dør Marie f.1742 . Hun er nevnt som Mads Korsvolls hustru. Jeg vet ikke når Elen døde og følgelig heller ikke når Mads evt. giftet seg med denne Marie.

 

 

Det er skifte på Korsvoll 22.09.1766 etter Mari Sjursdtr. Enkemannen er Mads Simonsson Korsvoll og de hadde en felles datter Eli, 2 år gammel. Trolig oppkalt etter Eli/Elen Monsdtr.

 

Kildeinformasjon: Sogn og Fjordane fylke, Sunnfjord sorenskriveri, Lenet tinglag, Skifteprotokoll A 8a , 1763-1769, oppb: Statsarkivet i Bergen.

Merknader: Fol. 1-457. EDB-register.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24194/267/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20081126660545.jpg

 

Edited by Rune Thorstensen
Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

# 14 Om han var gift med noen før Eli vet jeg ikke, men han hadde et ekteskap mellom Eli og Helene:

 

Anno 1766 dend 22de September udi ... Hans Hans: Grønhougen og 2de wurd: md: navnl: Mads Ottesen Kvamme og lensmand Hans Grønhougen blev paa dend gaard Korsvolden .... holdt skifte efter afg: Mari Siursdatter Imellom enkemanden Mads Simonsen og deres felles ? datter navnl: Eli Madsdatter 2 aar gl:

 

Skiftet etter Mads bør også sjekkes opp.... Dette er hva jeg tolker:

 

Anno 1794 den 26 mai paa gaarden Korsvold .... efter dend .... afdøde ... mand Mads Simonsen Korsvold, arvinger:

1 Enchen Helena Ludvigsdatter paa dend ene side og
2 den afdødes efterladte børn og ?
a) Sønnen Jens Madsen myndig
b) Sønnen Simon Madsen 20 aar gl:
c) Sønnen Ludvig Madsen 17 aar gl:
d) Sønnen Søren Madsen udi 14 aar gl:
e) Datteren Synneve Madsdatter som er død, hennes børn:
1. Mari Jensdatter gift med Mons Knudsen Lien
2. Elie Jensdatter gift med Peter Olsen i Bergen
3. Massie Jensdatter ugift 27 aar gl:
4. Anna Andersdatter ugift 24 aar gl:
f) Datter Agatha? Madsdatter som er død hennes børn:
1. Sønnen Jørgen Colbensen Finne myndig
2. Datteren Anna Colbensdatter gift med Anders Eijone?
g) Elie Madsdatter gift med Simon Andersen Haaland
h) Datteren Mari Madsdatter gift med Rasmus Corneliussen Korsvold
i) Datteren Marthe Madsdatter nu 8 aar gammel
k) Datteren Cicilia Madsdatter udi 8th aar gl:

Formynder for Martha og Cicilia Madsdøttre .... morbroder? Dankert Ludvigsen Sande.

# f. tror jeg er feil. Jeg har notert at Sidsele Madsdatter gifter seg med Colben Aschevold i januar 1758. Tror dette er mor til Jørgen og Anne Colbens(son/dotter).
 

Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Hei her kom du meg i forkjøpet Lars.

 

Da må vel de fleste av disse barn være fra ekteskapet med Helene Ludvigsdtr. De giftet seg jo i 1768.

Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

# 17 I følge Gaular boka hadde Mads datteren Synneva i første ekteskap, Eli i andre og 9 barn i tredje. Jeg tror dog (med stor grad av sikkerhet) at det mangler en datter fra muligens første ekteskapet, og det er kanskje denne Sidsele Madsdatter som gifter seg med Colben fra Aschevold? Jeg kan ikke se at det er angitt hvilken datter av Mads som er mor til de 2 barna nevnt i skiftet som barn av en Colben blant de som er nevnt i Gaular-boka. Ingen fra ekteskap # 3 kan være mor til disse barna så langt jeg klarer å bedømme.

Se: Kildeinformasjon: Sogn og Fjordane fylke, Gaular, Ministerialbok nr. A 1 (1755-1785), Ekteviede 1758-1761, side 78.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11412&idx_id=11412&uid=ny&idx_side=-78
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070227270080.jpg

 

Informasjon     Brudgom     Brur
År     1758     
Kyrkje         
Vigselsdato     0.1.1758          
Namn     Kolben Aschevold     Sidsele Madsd.
Bustad     Askvoll     Korsvoll
Bustad i prestegjeld         Gaular
 

Edited by lars_ski
Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Ja, jeg ser at det døpes en Eli Madsdtr. 10.11.1764 med far Mads Skilbrei. Jeg tror hun er oppkalt etter Eli Monsdtr., men hvem Mads var gift med på det tidspunktet har jeg så langt ikke funnet ut. Jeg antar videre at det er denne Eli Madsdtr. som var gift med Simen Andersen Haaland.

Takk for all hjelp Lars.

Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Jeg tar med en opplysning til som åpenbart har gått forfatteren av Gaular-bøkene hus forbi:

 

Anno 1751 den 2 oct: ... paa dend gaard Niøsen ... efter dend afg: mand Anders Simonsen ... enken Ales Knudsdatter paa dend ene og den afdødes sammen med denne og hands første qvindes aflede børn og arvinger 3 sønner og 3 døttre navnlig:

1 Lars Andersen myndig bor paa Niøsen
2 Madz Andersen 16 aar
3 Simon Andersen 4 aar
4 Ingeborg Andersdatter gift med Rasmus Olsen Aresteen
5 Ingeborg Andersdatter den ÿngste 10 aar
6 Martha Andersdatter 6 aar gl:
paa dend andre side

Er dette alle barn av første ekteskap?

Til laugverge antog enchen sig hendes stiffader Ole Olsen Hielmeland.
For Madz Andersen blev til formynder ansat broderen Lars Andersen Niøsen, for Simon Madzen farbroderen Madz Simonsen Korswold, for Ingeborg Andersdatter den ÿngste morbroderen Anders Knudsen Qvamme og for Marte Andersdatter blev til formynder i ligemaade ansat ? Ole Olsen Hielmeland.

 

I følge Gaular-bøkene var Anders Simonsson på Njøsen født på Kvamme, og da var vel i så fall broren Mads Simonsson på Korsvoll også født der... Et skifte til som gir ytterligere en bror:

 

Anno 1759 den 18 mai .... paa den gaard Sæle .... efter afdød qvinde Mari Olsdatter og ... i mellom enchemanden Ludvig Simonsen paa den andre og deres i ægteskb sammenaflede felles børn 4 sønner og tre døttre, navnlig:

1. Sønnen Ole Ludvigsen boer paa gaarden Trenanger i ? sogn
2. Sønnen Frands Ludvigsen boer paa gaarden Hagen i samme sogn
3. Sønnen Peder Ludvigsen tjener for faderen, 17 aar gammel
4. Sønnen Simon Ludvigsen 9 aar
5. Datteren Britta Ludvigsdatter gift med Johannes Endresen og boer i Bergen
6. Datteren Ales Ludvigsdatter ugift 23 aar
7. Marta Ludvigsdatter 15 aar gammel

For Peder Ludvigsen blev til formynder ansadt Ole Olsen Hielmeland. For Simon Ludvigsen faderens ? Ludvig Simonsen Sæl?. For Ales Ludvigsdatter blev farbroderen Mads Simonsen Korsvold og for Martha Ludvigsdatter ansattes i ligemaade til formynder Lars Andersen Niøsen.
 

Edited by lars_ski
Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Takk igjen Lars for fremragende detektivarbeid en lørdagskveld i mai.

Da kan vi slå fast at Anders, Mads og Ludvig Simonsson var brødre og trolig født på Kvamme. Spørsmålet blir jo i så fall hvem som var deres foreldre :-)

 

Kanskje denne Simmen Ollsøn 38 år oppsitter på Quamme i Bøgstad er far deres,

 

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=10&filnamn=1701nba&gardpostnr=2036&merk=2036#ovre

Edited by Rune Thorstensen
Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

# 22 Jeg vet ikke om det stemmer at de var fra Kvamme, men på Kvamme holdt Simon Olsen til (nevnt 1699-1738). Kona ukjent. Ingen barn nevnt. Kona gift tidligere med Ola, mao så er manntall 1701 kilden:

 

2036     Simmen Ollsøn     38     o         Quamme     Bøgstad Sv.     Holmedahls
2037     Lars Ollsøn     6     stifsøn         Quamme     Bøgstad Sv.     Holmedahls
2038     Olle Ollsøn     2,5     stifsøn         Quamme     Bøgstad Sv.     Holmedahls
2039     Hans Eilofsen Fusche     40     t     soldat tiener til helten paa Bringe     Quamme     Bøgstad Sv.     Holmedahls
2040     Joen Simmensøn     20     t     fød paa Sundmør     Quamme     Bøgstad Sv.     Holmedahls

 

For øvrig så fantes det en Cecilie Simonsdotter (ca 1706-1778) gift med Anders Knutsson (ca 1712-1785) på Kvamme. Cecilie Simonsdotter mistenker jeg for å være søster til de 3 ovenfor nevnte brødrene......

 

Qvame anno 1779 den 28 mai componerede jig paa gaarden Qvame udi Ind. Dale skibr. og Bøgstad sogn for den ??lagte ????mand Anders Knudsen Qvame for ? efter hans og hans myndige børns ? og forlaugri??? at holde lovlig skifte og deling i mellom den efter hans afdøde hustru deres moder Cicilia Simonsdatter Qvame deres sammenaflede børn og arvinger ... angiven at ?:

1. Sønnen Halvor Andersen myndig og boende paa gaarden Bache udi Yttre Dale skibr. Holmedals sogn, nærværende
2. Sønnen Mons Andersen myndig og boende paa gaarden Bøgstad i indre
3. Sønnen Knud Andersen myndig og tienende paa gaarden Sælle, nærværende
4. Sønnen Peder Andersen myndig og tiende nær? for faderen
5. Datteren Marthe Andersdatter enche efter Niels Olsen Qvame, nærværende

Formue 239-0-14
Gield 21-0-14

Fordeling av arven:

1. Enchemanden Anders Knudsen Qvame for 45 Rdr udi jordegods udi arv Qvame 1 pd 3sk
2. Sønnen Halvor Andersen ... jordegods udi gaarden Qvame 6?
3. Sønnen Mons Andersen ... jordegods udi Qvame 6
4. Sønnen Knud Andersen ... jordegods udi Qvame 6
5. Sønnen Peder Andersen .... jordegods udi Qvame 6
6. Datteren Marthe Andersdatter søsterlod 19rdr 5 1/3 sk, jordegods udi Qvame 3

 

Se forøvrig skiftet nevnt i # 21 der denne Anders Knutsen Kvamme benevnes bror til kona til Anders Simonsen, Ales Knudsdatter. Det er vel en god mulighet for at de siste personene er de samme som nevnes i dette skiftet:

 

Anno 1728 den 19 Apill blev holden arveskifte og deling paa gaarden Yndestad ..... efter den afg: mand Peder Knudsen i mellom hans efterlevende hustru Inger Ingebrigtsdatter, og den afdødes søskende nafnlig:

Halvor Knudsen
Alis Knudsdatter
Synneve Knudsdatter
Maritte Knudsdatter

Som er den avdødes fuldsøskende

Johannes Knudsen
Ole Knudsen
Anders Knudsen
Aagathe Knudsdatter
Synneve Knudsdatter
Alis Knudsdatter

Som er den avdødes halvsøskende

Den salige mands hustrus:

søn Knud Andersen indstaaende arve midler 2-4-4
sønnen Lars Andersen ligeledes 9-4-12 efter hans sal: fader
datteren Synneve Andersdatter indestaaende hert? arve midler ?-4-5
datteren Margrethe Andersdatter ?erter ligeledes 3-5-5
? Lasse Knudsen ? ligeledes 1-2-8
sønnen Lasse Knudsen til bryllpp gitt imod sin broder Knud 12-0-0
datteren Synneve Andersdatter ligeledes 12-0-0
og Margrethe Andersdatter 12-0-0

Enchen til vederlag imod sin sal: mands begravelse 8-0-0

Edited by lars_ski
Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

# 16 Jeg ser at jeg har tolket navnet på ene datteren til Mads feil....

 

Kildeinformasjon: Sogn og Fjordane fylke, Sunnfjord sorenskriveri, Lenet tinglag, Skifteprotokoll A 10 , 1787-1798, oppb: Statsarkivet i Bergen.

Merknader: EDB-register.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24197/423/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20081126680424.jpg

 

f Datter: Cicilia Madsdatter som er død, hendes børn
1 Sønnen Jørgen Colbens. Finne (?) myndig
2. Datt: Anna Colbensd: gift med Anders Eijone (?)

 

Denne datteren er rett og slett uteglemt i Gaular-bøkene. I og med at hun er nevnt etter datteren Synneve men før datteren Eli i skiftet så bør også Cicilia være fra det første (?) ekteskapet.

Edited by lars_ski
Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Hei igjen Lars og god søndag til deg.

 

Ja, jeg ser det nå jeg ågså, at rekkefølgen blant døtrene er Synnøve, Cicilie og Eli.

 

Synnøve skal være født rundt 1739 og Eli ble født 1764. Det er for stort sprang til at de to kan være helsøsken. Cecilie er født et sted mellom disse to. Mads og Helene døper jo en ny datter for Cecilie i 1786, trolig oppkalt etter hun som var død. Jeg husker ikke i farten når Cecilie giftet seg med Colben, var det 1759? I så fall er hun og Synnøve av første ekteskap, Eli fra andre ekteskap mens de øvrige er fra ekteskapet med Helene Ludvigsdtr.

 

 

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.


×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.