Jump to content
Arkivverket
Torgeir Karlin

Aslak Pedersen Knive f 1430

Recommended Posts

Torgeir Karlin

Jeg søker opplysninger om en Aslak Pedersen Knive. Han var født i 1430 sted ukjent. Hans kone het Helga Haraldsdatter Hverven. Fødsel og dødsår ukjent. Dette er smart treff jeg har fått på mitt slektstre uten noe flere opplysninger. Håper det er noen på forumet som kan hjelpe meg med å finne flere opplysninger om disse menneskene. De hadde en sønn som var født 1485 død 1545.

På forhånd takk for all hjelp.

Mvh Torgeir Karlin

Share this post


Link to post
Share on other sites
Are S. Gustavsen

Torgeir,

 

Utgangspunktet er at du har funnet opplysningene et sted, og det er dermed den som har fremskaffet de opplysningen du har funnet, som igjen har ansvaret for å kildebelegge de påstandene som fremkommer.

 

La oss begynne med hvor du har funnet dette. Du nevner "smart treff" på ditt "slektstre". Hva innebærer dette? Er det snakk om et slektsprogram eller et nettsted? Fremgår det hvem som har bidratt med disse opplysningene?

 

Om du kunne gi litt flere opplysninger om dette, så vil det være enklere å hjelpe deg.

 

Mvh Are

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torgeir Karlin

Jeg har my heritage som slektsprogram. Der har jeg fått treffet via et såkalt smarttreff.

Mvh Torgeir karlin

Share this post


Link to post
Share on other sites
Are S. Gustavsen

Ok, men hvem er det som har bidratt med de nevnte opplysningene, fremgår det noe sted?

 

Samtidig, hvem er denne sønnen som skal være født 1485 og død 1545?

 

Mvh Are

Edited by Are S. Gustavsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torgeir Karlin

Det er fra flere slektstrær. Er ingen flere opplysninger som fremkommer enn de jeg har oppgitt. Sønnen heter Bård Aslaksen Knive. Aslak skal være født i Skoger, Buskerud. I følge opplysningene var han ridder og Høvedsmann

Mvh Torgeir Karlin

Share this post


Link to post
Share on other sites
Are S. Gustavsen

Fantastisk!

 

Torgeir,

 

Du kan trygt se bort i fra de opplysningene du har funnet via dette såkalte "smart treff". I dette tilfelle er det fristende å snakke om det fullstendige motsatte av smart-treff. Det synes svært klart at noen har matet en databasene med en mengde løse opplysninger uten hold i samtidige kilder eller med tilhørende argumentasjon.

 

Den Bård Aslaksson du refererer til er nevnt i samtidige kilder 1537-1545, og hans far er en viss Aslak Bårdsson. Jeg har skrevet om dette i en artikkel Gjallarhorn nr. 42 (2008), muligvis uten å nevne patronymet til denne Aslak. Bård Aslaksson holdt til på Knive i Skoger, da trolig Øvre Knive, hvor vi finner en Aslak Bårdsson, nevnt 1552-1560, som jeg holder for å være sønn av nevnte Bård.

 

Den "Aslak Pedersen Knive f. 1430",  du har innledet med, er en ikke-eksisterende person (altså en apokryf person) og kan trygt strykes av alle tenkelige tavler i forbindelse med Knive i Skoger. Den nevnte Helga Haraldsdotter tilhører en helt annen slektskrets (Hverven) og en helt annen tid. Hun er nevnt i diplomatariet i 1412. De sammenhengene du har funnet via "smart-treff" er dessverre det ytterste vrøvl og svært betegnende for hva man kan finne i databaser, hvor verken opphavsperson for opplysningene eller hvilket kildegrunnlaget som er benyttet, kommer frem.

 

Alle opplysninger om personer i middelalder og tidlig nytid, i hvert fall før 1600 bør i grunn slettes fra alle databaser tilknyttet tjenester slik som Geni, MyHeritage og lignende løsninger. Dette da selskapene som står bak disse løsningene ikke evner å kvalitetssikre denne type materiale. De er dessverre uten kompetanse og vilje til å rydde opp i eget rot.

 

Da kan det passe å spørre hvordan din linje er tilbake til Bård Aslaksson på Knive. Kommer du opp via en av Aslak Bårdssons to kjente barn eller via andre veier? Det finnes trolig flere barn av Bård, men dette har jeg ikke publisert noe om ennå.

 

Mvh Are

 

 

 

 

 

Edited by Are S. Gustavsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torgeir Karlin

Hei igjen, min linje er Bård Aslaksen 1485-1545, hans sønn Aslak Bårdsen 1510-1566, hans datter Gro Aslaksdatter ca1533-1621,hennes sønn Aslak Kristoffer landfall ca1555-1601, hans datter Marthe Johnsen aslaksdatter 1556-1626, hennes datter Jørund Jøran halvorsdatter 1597-1657, hennes sønn Anders Fanden 1624-1709, hans datter Anne Andersdatter 1733-?, hennes datter Mari (Maren) Hansdatter 1691-1772. Dette er noe av Anene mine. Setter pris på å få slik hjelp så msn kan være rimelig sikker på at ting er rett.

Mvh Torgeir Karlin

Share this post


Link to post
Share on other sites
Are S. Gustavsen

Torgeir,

 

Du bør stryke alle disse antatte fødselsårene, eller i det minste markere dem bedre. Jeg regner med at du har fått opplysninger om disse anene via artikkelen til Svein Arnolf Bjørndal i Genealogen for noen år siden, som igjen bygger dels på hva jeg skrev i Gjallarhorn i 2008 (når det gjelder Knive). Ingen av folkene på Knive har kjente fødselsår. Husk at kirkebøker ikke er bevart (eller fantes) og veldig sjelden kjenner vi til enkeltpersoners alder før ut på 1600-tallet.

 

Gro Aslaksdotter  levde trolig frem til ca. 1630, hennes sønn hadde ikke dobbeltnavn, han het Aslak Kristoffersson. Dennes datter het ikke "Marthe Johnsen Aslaksdatter", men derimot Marta (eller Marte) Aslaksdotter. Dennes datter het ikke "Jørund Jøran Halvorsdatter", men Jøran Halvorsdotter. Jørund er et mannsnavn. Alle disse forvanskningene og doblingene av navneforekomstene er for dataslagg å regne. Hvem nå enn som har matet dette tøyset inn, har sett fullstendig bort i fra den samtidig navneskikk og har ikke hatt peiling på hvordan fortidens mennesker bør omtales.

 

Navnenormering må til, og her må det skjæres til beinet med hensyn til bruken av korrumperte opplysninger fra forvrengingsdatabasene tilhørende de nevnte aktører. Det er mye slektsvirus i de kompilerte databaser og mye kan trolig aldri drepes fullgodt. Så om folk kunne være vennlig å la være å legge inn det rene tøv, så ville det bli mindre å måtte rette opp.

 

Mvh Are

 

 

Edited by Are S. Gustavsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Are S. Gustavsen

Konklusjonen på denne enkle gjennomgangen må være at det smarteste med smart-treff må være å ikke bruke denne funksjonen. Smart-treff later til å være det motsatte, nemlig ytterst fordummende i sin virkemåte.

 

Er begrepet kildekritikk nevnt ett eneste sted i forbindelse med denne tjenesten (MyHeritage)? Finnes det veiledning for hva som bør legges inn eller ei?

 

Jeg tviler på det. Dermed er input lik output og det blir kanskje ett skritt fremover og en mengde skritt bakover.

 

 

Mvh Are

 

Edited by Are S. Gustavsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif B. Mathiesen

Jeg må bare komme med en kommentar,

Jeg har my heritage som slektsprogram. Der har jeg fått treffet via et såkalt smarttreff.
Mvh Torgeir karlin

 

Her er MyHeritage igjen. Ett nettbasert slektsprogram  hvor det er personer som synes kvantitet er bedre enn kvalitet.

Hvor slektsvirus florere i stor skala. 

Jeg gremmes at personer kan godta smarttreff som ikke kan dokumenteres.

 

(Jeg hadde en gang en konto hos MH.)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torgeir Karlin

Takk for hjelpen og opplysningene Are. Det er som du sier veldig dumt med alle slike smarttreff. Jeg prøver å sjekke slike opplysninger, derfor la jeg ut dette søket. Har brukt my heritage siden jeg begynte med denne hobbyen, ca 3 år. Er ikke veldig fornøyd med det. Kan du anbefale meg et annet program som er bedre og om mulig enklere. Godt å få hjelp så man kan få slettet slike feilopplysninger.

Mvh Torgeir karlin

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal
Den Bård Aslaksson du refererer til er nevnt i samtidige kilder 1537-1545, og hans far er en viss Aslak Bårdsson. Jeg har skrevet om dette i en artikkel Gjallarhorn nr. 42 (2008), muligvis uten å nevne patronymet til denne Aslak.

 

Jeg fikk av artikkelen i Gjallarhorn inntrykk av at denne Aslak var helt ukjent. Hvor har du funnet at han var en Bårdsson?

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Are S. Gustavsen

Svein Arnolf,

 

I min artikkel: "Om Revå i Sande (1578): Sjur Eilivsson -- glemt stamfar for slektene på Herkjeft. Kjeldås og Sando?", Gjallarhorn nr. 42 (2008), s. 23-39, er kun en mindre del viet slektene på Knive i Skoger. Tavlen jeg har satt inn på side 29, viser kun de personene som har en kjent tilknytning til Knive på 1500- og 1600-tallet. Dette med tanke på å argumentere for at Bård Aslaksson, nevnt i forbindelse med Revå i 1542, burde ses i forbindelse med Knive-folkets eierskap i en mindre part i Revå på 1600-tallet.

 

Det er en del mer å skrive om denne slektskretsen, enn hva som fremgår i min artikkel fra 2008. En kilde som gir patronymet er en forsøksvis anonymisert lagmannsdom fra reformasjonstiden:http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/diplom_vise_tekst.prl?b=11054&s=n&str=

 

Dette brevet har gitt opphav til mange underlige spekulasjoner, og blant annet Mogens Bugge i sin tendensiøse bok Våre Forfedre (1939) har foretatt uholdbare slutninger rundt den Tale Pålsdotter som er nevnt i lagmannsdommen.Saken er at DNs utgivere i sin tid begikk en grov feilidentifikasjon idet man gjorde Tale Pålsdotter identisk med lagmannen Jon Pakke sin ektefelle, hustru Tale. Identifikasjonen er ikke holdbar, ei heller Bugges bruk av den.

 

Dette og andre forhold vil jeg måtte komme tilbake til, da spesielt selve dateringen av den anonymiserte dommen langt på vei er gjort avhengig av den nevnte feilidentifikasjon.Denne dateringen er svekket. Tross dette vil den ene parten i dommen, nemlig brødrene Nils og Bård Aslakssønner kunne la seg identifisere med de samme brødrepar som omkring 1540 kan knyttes til hver sin Knivegård i Skoger.

 

Mvh Are

 

 

 

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Åsbjørg Susort

Takk for hjelpen og opplysningene Are. Det er som du sier veldig dumt med alle slike smarttreff. Jeg prøver å sjekke slike opplysninger, derfor la jeg ut dette søket. Har brukt my heritage siden jeg begynte med denne hobbyen, ca 3 år. Er ikke veldig fornøyd med det. Kan du anbefale meg et annet program som er bedre og om mulig enklere. Godt å få hjelp så man kan få slettet slike feilopplysninger.

Mvh Torgeir karlin

Det går fint an å bruke MyHeritage. Du bør bare slutte å bry deg om SmartMatcher uten noen kildeopplysninger.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

Svein Arnolf,

 

I min artikkel: "Om Revå i Sande (1578): Sjur Eilivsson -- glemt stamfar for slektene på Herkjeft. Kjeldås og Sando?", Gjallarhorn nr. 42 (2008), s. 23-39, er kun en mindre del viet slektene på Knive i Skoger. Tavlen jeg har satt inn på side 29, viser kun de personene som har en kjent tilknytning til Knive på 1500- og 1600-tallet. Dette med tanke på å argumentere for at Bård Aslaksson, nevnt i forbindelse med Revå i 1542, burde ses i forbindelse med Knive-folkets eierskap i en mindre part i Revå på 1600-tallet.

 

Det er en del mer å skrive om denne slektskretsen, enn hva som fremgår i min artikkel fra 2008. En kilde som gir patronymet er en forsøksvis anonymisert lagmannsdom fra reformasjonstiden:http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/diplom_vise_tekst.prl?b=11054&s=n&str=

 

Dette brevet har gitt opphav til mange underlige spekulasjoner, og blant annet Mogens Bugge i sin tendensiøse bok Våre Forfedre (1939) har foretatt uholdbare slutninger rundt den Tale Pålsdotter som er nevnt i lagmannsdommen.Saken er at DNs utgivere i sin tid begikk en grov feilidentifikasjon idet man gjorde Tale Pålsdotter identisk med lagmannen Jon Pakke sin ektefelle, hustru Tale. Identifikasjonen er ikke holdbar, ei heller Bugges bruk av den.

 

Dette og andre forhold vil jeg måtte komme tilbake til, da spesielt selve dateringen av den anonymiserte dommen langt på vei er gjort avhengig av den nevnte feilidentifikasjon.Denne dateringen er svekket. Tross dette vil den ene parten i dommen, nemlig brødrene Nils og Bård Aslakssønner kunne la seg identifisere med de samme brødrepar som omkring 1540 kan knyttes til hver sin Knivegård i Skoger.

 

Mvh Are

 

Takk skal du ha!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Are S. Gustavsen

Svein Arnolf m.fl.

 

Siden det er blitt litt fornyet interesse rundt Knive-ætten(e), så kan det passe å dele den tavlen jeg satte inn i Gjallarhorn (2008). Les gjerne bildeteksten nøye, da tavlen ikke vil fange opp alle forhold rundt de personer som er nevnt. Det er en oversiktstavle som er laget til støtte for den nevnte artikkel.

 

Samtidig for god ordens skyld. Den "Aslak Pedersen f. 1430" som var utgangspunktet for denne tråden, har trolig sitt opphav i ridderen herr Aslak Petersson, nevnt 1400-1414, og som avdød 1425 (DN II, nr. 683). Høvedsmann på Akershus, herr Aslak Petersson, var tilstede på Eidsvoll 12. juni 1412 og utstedte der brev sammen med andre fremstående menn, hvor altså Gunnar Holtesson og Helga Haraldsdotter var en av partene (DN V, nr. 483).

 

Dette innebærer at vi står overfor en real mirakelforklaring fra MyHeritages side:

 

Det synes nemlig klart at noen (den unavngitte og ettertrykkelig ubetenksomme inntaster) her har blandet likt og ulikt, idet brevutstederen, herr Aslak Petersson, plutselig er blitt bortgiftet med den allerede gifte Helga Haraldsdotter fra 1412, for så å endre patronym til "Pedersen", for så å bli gjenfødt 18 år senere, merkelig nok på Knive i Skoger, etter at han i mellomtiden har rukket å avgå med døden mellom 1414 og 1425.Som nyfødt er han fortsatt ridder og høvedsmann og blir så mirakuløst far i en alder av 55 år (i 1485) med en kvinne som var født langt nede på 1300-tallet (Helgas far, Harald Jammæltsson er omtalt i fortid i 1384, idet Helgas bror Havtor Haraldsson er part i en sak).

 

Dette er rent bibelske tilstander, og jeg tviler på at MyHeritage har alarmfunksjoner som kan gi skikkelig beskjed om at det ikke bare er forståelsen for genealogi som svikter, men også ren logikk og forståelsen for elementær matematikk.

 

Mvh Are

 

 

 

 

 

 

 

post-994-0-29553300-1432282502_thumb.jpg

Edited by Are S. Gustavsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ole Henrik Ystehede

Hei, siden det brettes litt ut: Jeg har registrert at det nevnes mulige koblinger mellom Knive-slekten og eiere av Mellegården i Nasinge samt Haagen i Kirkebøen i Enningdalen her og der (nettsider jeg ikke klarer å finne igjen, desverre - det var for noen år siden) uten at jeg har sett belegget. Denne lenken http://slektsforskning.com/login/person/anetre1/tekst1/Haagen%20Kirkeboen.asp kommer inn på eierskap til Bålerød (se siste halvdel).

 

Dette som et kuriosa - jeg har ikke gått dette etter i sømmene. Are har sikket sett det før.

 

mvh

 

Ole Henrik

Share this post


Link to post
Share on other sites
Are S. Gustavsen

Ole Henrik.

 

Ja jeg kjenner til koblingen mellom Mellegården i Nesinge og folket på Knive. Våren 2001 hadde jeg en utveksling av opplysninger med Bosse Forström vedrørende dette på Anbytarforum: http://aforum.genealogi.se/discus/

 

Anbytarforum » Landskap » Bohuslän » Socknar » Näsinge » Äldre inlägg (arkiv) till 2004-05-24

 

 

Se også noe under sognet Skee nogenlunde på samme tid. Senere har Roger Fossum kommet med flere bidrag, som du jo også viser til. Det viser seg at domböcker for Nordre Båhuslen innehar nyttige opplysninger som er med å komplettere vår viten om folket på Knive.Det er fra disse rettsprotokollene vi har opplysning om Halvor Toressons halvbror Ola Mattisson, som inntil 2001 var ukjent.

 

Mvh Are

 

Edited by Are S. Gustavsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jan Engedahl

Egentlig helt på siden, men her synes jeg Are er litt urettferdig når MyHeritage får gjennomgå på denne måten.

 

MyHeritage har så klart et forbedringspotenisale, bla. smarttreff som er helt på viotta. Det er allikevel brukerne som har den største skylda som i mange tilfeller tar dette som god fisk uten å sjekke sannhetsgehalten i det MyHeritage foreslår.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anne-Lise Hansen

Nei, det er han ikke. Dette er strukturelt problem noen tjener penger på å beholde.

 

Slektsvirusspredningen er sikkert kommet ut av kontroll også for eierne av MyHeritage og da passer argumentet om at det er den enkeltes ansvar ypperlig.

 

Om det hadde latt seg gjøre å forhindre publisering av fantasitrær, dvs. lagt inn en obligatorisk kontroll før det ble åpnet for å legge slikt ut på nett, ville antallet brukere sannsynligvis bli redusert. Det ville også kreve en bemanning fra selskapets side, som ville redusere lønnsomheten betraktelig.

 

En kan ikke annet enn å trekke den konklusjonen at profitt teller mer enn kvalitet, for når en gjør forsøk på å sende melding om feil, kreves det at man er medlem der. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ole Henrik Ystehede

Ole Henrik.

 

Ja jeg kjenner til koblingen mellom Mellegården i Nesinge og folket på Knive. Våren 2001 hadde jeg en utveksling av opplysninger med Bosse Forström vedrørende dette på Anbytarforum: http://aforum.genealogi.se/discus/

 

Anbytarforum » Landskap » Bohuslän » Socknar » Näsinge » Äldre inlägg (arkiv) till 2004-05-24

 

 

Se også noe under sognet Skee nogenlunde på samme tid. Senere har Roger Fossum kommet med flere bidrag, som du jo også viser til. Det viser seg at domböcker for Nordre Båhuslen innehar nyttige opplysninger som er med å komplettere vår viten om folket på Knive.Det er fra disse rettsprotokollene vi har opplysning om Halvor Toressons halvbror Ola Mattisson, som inntil 2001 var ukjent.

 

Mvh Are

Det må jeg si - det var nettopp dette jeg siktet til. Da kan vi trygt si du kjenner til det, ja:-)

 

Om det har kommet frem noe ytterligere om koblingen til Mellegård-folket, er jeg svært interessert - de er mine aner gjennom Tolsby i Aremark. Vet du om dombøkene for Nordre Bohuslän er skrevet av? Statholderens odelsjordebøker her for 1624-1626 skal vel også være bevart - men har forstått at de ikke er i Riksarkivet her.

 

mvh Ole Henrik

Share this post


Link to post
Share on other sites
Åsbjørg Susort

Om det hadde latt seg gjøre å forhindre publisering av fantasitrær, dvs. lagt inn en obligatorisk kontroll før det ble åpnet for å legge slikt ut på nett, ville antallet brukere sannsynligvis bli redusert. Det ville også kreve en bemanning fra selskapets side, som ville redusere lønnsomheten betraktelig.

 

Og hvis feilene blir kopiert fra tre fra Legacy publisert med TNG - hvem har da "skylden"? Legacy eller TNG?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anne-Lise Hansen

Jeg kjenner ikke disse programmene, men jeg tror ikke andre kan importere slektstrær til eget program fra disse, slik en kan ved å godta en smart-match i My Heritage.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.