Jump to content
Arkivverket

Christian Augustinussen Zander eller Biering gift 1723 i Eid med Anne Abrahamsdatter Weinvich. Hva er Christians riktige navn.


Wenche Hillstrand

Recommended Posts

Det finst eit skifte-ekstrakt etter Augustinus Andersson Daviknes i 1736 - der er borna Brite og Lars nemnde. Det betyr ikkje nødvendigvis at han ikkje hadde fleire born; i denne protokollen er berre dei umyndige med. 

 

REDIGERT: Her har eg kome i skade for å hugse feil - Lars ER myndig; han er innsett som formyndar i faren sin stad. 

 

SAB, Nordfjord Sorenskriveri, 04/04a/L0008: Skifteprotokollar, 1733-1744, s. 19
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/sk20081128620598
 

 

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
Link to comment
Share on other sites

Nå er jeg usikker på hvor gammel man måtte være for å regnes som myndig mann på begynnelsen av 1700-tallet. Men den Lars Augustinusson som overtok bruket etter Mette Andersdtr's andre mann, var Lars Augustinusson. Han var født omlag 1706 og var således ca 29 år i 1735. Han giftet seg året etter Augustinus Anderssons død.

Link to comment
Share on other sites

No har eg ikkje dobbeltsjekka - det kan kanskje hende at Lars er nemnd som formyndar for Brite? Skal sjå etter....

 

REDIGERT: Beklagar at eg har hugsa feil - les her så får du fyrstehandsopplysningar - Lars er sett inn som formyndar for ei som faren var formyndar for.

 

SAB, Nordfjord Sorenskriveri, 04/04a/L0008: Skifteprotokollar, 1733-1744, s. 19
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/sk20081128620598
 

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
Link to comment
Share on other sites

Nå kan det tenkes at alderen som er oppgitt på Christian Augustinussen var feil. Det er antydet at han var født 1696, men jeg finner ingen August/Augustinus i Nordre Bergenhus i 1701 som har en sønn Christian i 1701.Så enten var vår Christian født etter tellingen i 1701, uteglemt i tellingen eller kommer fra et annet sted. Jeg ser ingenting i slekten som forklarer Biering navnet.

Link to comment
Share on other sites

5 timer siden, Christian Arentz skrev:

.....

Vi har tidligere notert at Dorthe Absalonsdatter Lemmichen, som i 1706 ennå var ugift, fikk dersom det var hun som ble g.m. Lars Knudsen Kruse 3 barn; Henrikke f. ca. 1712, Anne Abelone f. ca. 1713 og Lars f. ca. 1718/19. Hun kan dermed tenkes å ha dødd i barsel mellom 1718/19 og 1722.

Det er jo ganske stor avstand mellom disse barna, samt at det kan ha kommet flere mellom 1718/19 og 1722, som event. kan ha blitt arvet (barnløse) av sine foreldre/søsken.

 

.

En Else Marie Kruse og en Henrik Kruse skal ha vært faddere i Eid, Nordfjord, i hhv. 1737 og 1738. Dette er kanskje også barn av Lars Knudsen Kruse på Osnes ?

.

Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, Per Nermo said:

.

En Else Marie Kruse og en Henrik Kruse skal ha vært faddere i Eid, Nordfjord, i hhv. 1737 og 1738. Dette er kanskje også barn av Lars Knudsen Kruse på Osnes ?

.

 

Begge barns opphav stemmer med mine notater, men jeg har ikke doukmentasjonen for dette for hånden.

Else Marie Kruse var fadder her for Jens Skrædders søn Bothel: https://media.digitalarkivet.no/kb20070503620466 faddere var Messieurs D (ietrich?)  Madsen, Anders Uri, og quindefaddere Else Marie og Apollone Kruse. Hvem var denne Jens skrædder, mon tro?

 

Tillegg: Finner ikke igjen denne Henrich, men derimot Henriche:  Fadder 17. april 1738 i Eid, Nordfjord for Kolben Ivve..s datter Hendriche, sammen med Monsr. Brarup, Ole Olsen Ous, Else Maren, Lisbeth Ansnæs og Henriche Kruse (dåpsbarnet kanskje oppkalt etter henne) https://media.digitalarkivet.no/kb20070503620472

Edited by Christian Arentz
Link to comment
Share on other sites

8 hours ago, Per Nermo said:

.

Basert på navnebruk, alder, fadderskap, mv., kan det, som det har vært antydet over,

være fristende å tippe at Jens Biering/Bjerring (f.c1649) og 'Augustinus Biering' (f.c1655?) var brødre,

ev. at Jens var morbror til skomaker Christian Augustinussen (Zander/Biering).

 

Er det klarlagt noe vedr. Biering-slektens opphav ? (Danmark, Tyskland, ev. Holland ?)

.

 

Ut fra det som har fremkommet hittil, bl.a p.g.a navnelikhet, virker det utelukket at Jens Biering kan ha vært bror av Augustinus, men det er vel en liten mulighet for at Jens Biering kan ha vært bror til Christian Augustinussens mor, dersom Christian var bror av Lars og Berithe Augustinuss hvis mor Mette Andersdatters antatte mor het Eli Jensdatter.

M.a.o.: kan Anders Lauritsen Muri og Eli Jensdatter ha hatt en sønn Jens, kalt Jens Biering?   Hva var denne Elis opphav, mon tro?

Link to comment
Share on other sites

.

Stemor (ev. mor) til Augustinus Andersson Daviknes sin hustru Mette Andersd. het Brita.

Augustinus Andersson (c1668-1735) (og Mette ?) hadde en datter Brite (umyndig i 1736).

Christian Augustinussen (Zander/Biering?) hadde en datter Brithe (f. c1750/1753?) i sitt 2. ekteskap med Henriche Larsdatter Kruse.

.

Link to comment
Share on other sites

2 minutes ago, Per Nermo said:

.

Stemor (ev. mor) til Augustinus Andersson Daviknes sin hustru Mette Andersd. het Brita.

Augustinus Andersson (c1668-1735) (og Mette ?) hadde en datter Brite (umyndig i 1736).

Christian Augustinussen (Zander/Biering?) hadde en datter Brithe (f. c1750/1753?) i sitt 2. ekteskap med Henriche Larsdatter Kruse.

.

Ja, stemor var Brita Jacobsdatter, men antatt mor var en Eli Jensdatter https://www.myheritage.fr/names/anders_muri

Link to comment
Share on other sites

9 minutter siden, Christian Arentz skrev:

 

Ut fra det som har fremkommet hittil, bl.a p.g.a navnelikhet, virker det utelukket at Jens Biering kan ha vært bror av Augustinus, men det er vel en liten mulighet for at Jens Biering kan ha vært bror til Christian Augustinussens mor, dersom Christian var bror av Lars og Berithe Augustinuss hvis mor Mette Andersdatters antatte mor het Eli Jensdatter.

M.a.o.: kan Anders Lauritsen Muri og Eli Jensdatter ha hatt en sønn Jens, kalt Jens Biering?   Hva var denne Elis opphav, mon tro ?

 

.

Da må Eli være født adskillig tidligere enn man ville forvente, for Jens Biering skal være født ca.1649, mao. ca. 25 år  før Mette Andersdatter.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Anders Larsson (Lauritzøn) og Eli  eller Brite Jacobsdtr. hadde sønnen Jens som var 20 år i 1701. Dessuten datteren Mette som var gift med Augustinus Andersson og datteren Anne som var gift med Lensmann Berge Midthjell.

 

Hvorvidt det var Eli eller andre kona Brita Jacobsdtr. som var mor til disse barna vet ikke jeg, men det synes som om bygdebokforfatteren mener det kan være kone nr.2

 

Jens Andersson 1681-1737 var gift med Marte Arnesdtr. fra Muri.

Link to comment
Share on other sites

12 timer siden, Rune Thorstensen skrev:

Skifte etter Brite Jacobsdtr. Daviknes.

https://media.digitalarkivet.no/view/24217/166

 

Kan noen ta en titt på dette skiftet for å se om vi kan få en avklaring på hvem som er mor til barna. Jeg sliter med å lese hva som står der.

Dette skiftet viser vel greit de fire barna til Anders og Brite.  At han skal ha vært gift tidligere med ei Eli kan jeg ikke se er bevist. Riktignok er det en Anders og Eli på Daviknes i 1645, men hvis dette er den samme som Anders Lauritzen nevnt i skiftet til Brite i 1704 må han være født rundt 1620.

 Fra skiftet:

Davigsnes i Davigs Schibreede

Peder Clausen Paust sorenskriver og skiftteforvalter udi Nordfiord Giør vitterligt at aar Christj 1704 den 19 May er sterfboens angifne midler eftter Sal: afdøde Brithe Jacobs Datter som boede paa dend gaard Davignes i Davigs Skibreede, Nærværende hendis eftterlevende Mand Anders Larssøn, og deris Sammen aflede børn Nemlig

1.      Jens Andersen 22 aar gl:

2.      Anne Anders Datter hendis mand Børre Medgield,

3.      Synneve Anders Datter, hendis Mand Erich Arnesen Sandnes

4.      Maritte Anders Datter festet siden Moderens Død med Augustinus Andersen Ottern,

Lovligen registrerede og af tvende u=villige Dannemænd Nafnlig Jens Jensen Yttre Davig og Samson Enochsen Indre Davigen, vurderede til Creditorerne skeed udleg og det ofverblefne mellem Enchem og Børnene skifttet og Deelt som følger .

 

Link to comment
Share on other sites

Det er Bremanger Bygdebok som sier at han var gift med en Eli først. At det er rett mann er det ingen tvil om. Datteren Maritte/Mette ble gift med Augustinus Andersson Otteren.

Spørsmålet rundt denne Eli er først og fremst knyttet til om hun evt var en Jensdtr. Som tråden egentlig startet med så er det grunnleggende spørsmålet hvordan Biering navnet kom inn i denne slekten.

 

Mange takk for hjelpen Tor. Jeg sliter litt med øynene for tiden (allergi) så det var greit å få bekreftet innholdet og at det var Brite som var mor til barna. I følge den samme bygdeboka var Anders Larsson/Lauritzøn født rundt 1631.

Link to comment
Share on other sites

8 timer siden, Tor Kvien skrev:

Dette skiftet viser vel greit de fire barna til Anders og Brite.  At han skal ha vært gift tidligere med ei Eli kan jeg ikke se er bevist. Riktignok er det en Anders og Eli på Daviknes i 1645, men hvis dette er den samme som Anders Lauritzen nevnt i skiftet til Brite i 1704 må han være født rundt 1620.

 Fra skiftet:

Davigsnes i Davigs Schibreede

 

Peder Clausen Paust sorenskriver og skiftteforvalter udi Nordfiord Giør vitterligt at aar Christj 1704 den 19 May er sterfboens angifne midler eftter Sal: afdøde Brithe Jacobs Datter som boede paa dend gaard Davignes i Davigs Skibreede, Nærværende hendis eftterlevende Mand Anders Larssøn, og deris Sammen aflede børn Nemlig

 

1.      Jens Andersen 22 aar gl:

2.      Anne Anders Datter hendis mand Børre Medgield,

3.      Synneve Anders Datter, hendis Mand Erich Arnesen Sandnes

4.      Maritte Anders Datter festet siden Moderens Død med Augustinus Andersen Ottern,

 

Lovligen registrerede og af tvende u=villige Dannemænd Nafnlig Jens Jensen Yttre Davig og Samson Enochsen Indre Davigen, vurderede til Creditorerne skeed udleg og det ofverblefne mellem Enchem og Børnene skifttet og Deelt som følger .

 

.

Av dette må man kunne anta at Maritte/Mette Andersdatter er den yngste av barna, og siden hun ble trolovet (festet) etter morens død (ca.1704)

kan man vel anta at hun giftet seg med Augustinus Andersen Ottern rundt 1704/1705.

Dermed bekrefter dette langt på vei at dersom Christian Augustinussen (Zander/Biering) er hennes bror, så er han antakelig født tidligst 1704,

og altså er han enten ikke den 'Christian Biering' som døde 76 år gammel og ble begravet i Eid den 1 Mai 1772, eller så er aldersangivelsen ca. 10 år feil.

Hvilket jo ikke var uvanlig. (Minner om at Christian ble gift første gang allerede i 1723. Dermed virker det litt underlig om han da ikke skulle være myndig (25?)).

 

Det kunne vært interessant å vite hvem han var, (den 'u=villige' ?) vurderingsmannen ved skiftet i 1704, Jens Jensen Yttre Davig.

.

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

Jeg vil tro det er snakk om Jens Jensson 1633-1722 gift med Anne Torbjørnsdtr. d. 1684. Hun hadde tiudligere vært gift med en Ole Åsane. I 1701 hadde Jens Jensson en sønn Jens på 9 år som han åpenbart må ha fått med en annen enn Anne.

 

 

Edited by Rune Thorstensen
Link to comment
Share on other sites

.

(Sukk, hjerte, men brist ikke !)

Vi kan vel ikke akkurat si at vi med dette har kommet særlig mye lenger med hensyn til ev. slektskap mellom Christian Augustinussen (Biering ?) og

Jens Biering (c1649-c1702) på Skibenes, Eid, (g. c1680 m. Agnethe Hansdatter Lemmichen fra Øvre Os, Eid).

.

Link to comment
Share on other sites

Nei, det skal ikke være lett :-) . Det kan jo tenkes at Christian har fått det som mellomnavn for å ære Jens Biering som kanskje døde på den tiden Christian var født. Kanskje Jens Biering selv var en av fadderne.

 

Selv har jeg Conrad Biering som stamfar 1653-1723. Han var født i Greissewald, Tyskland.

Link to comment
Share on other sites

3 minutes ago, Per Nermo said:

.

(Sukk, hjerte, men brist ikke !)

Vi kan vel ikke akkurat si at vi med dette har kommet særlig mye lenger med hensyn til ev. slektskap mellom Christian Augustinussen (Biering ?) og

Jens Biering (c1649-c1702) på Skibenes, Eid, (g. c1680 m. Agnethe Hansdatter Lemmichen fra Øvre Os, Eid).

.

 

Vi er dessuten, dessverre, ikke mye nærmere en forklaring på hvorfor Christian Augustinussen benyttet navnet Zander v. vielsen til sin 3. hustru Lisbeth Olsdatter Hafsaas. Han var enkemann etter sin 2. hustru Henrikke Larsdatter Kruse, så hvorfor benytte dette (fornavnet) først da?

Han første hustru, Anne Abrahamsdatter Weinwich var sønnedatter av kjøpmann i Bergen Niels Sandersen Weinwich (1605-57), og hadde dessuten en farfars bror Zander Nielsen Weinwich (1633-1710) g.m. Emmiche Danielsdatter Crometie. Navnet Emmiche finner vi også blant dem vi har diskutert tidligere, ikke et helt vanlig navn (finner ikke henne igjen i øyeblikket). Kanskje Christian A. og Anne Weinwich var i slekt? De ble Trolovet 19 Mar 1723 i Eid, Vitner: Sr. D. Madsen, Ole Skibenes, Copulert i Eid kirke. Kanskje finnes det en søknad om vielse innen forbudte ledd?

 

Sikker nok kom han i hvert fall ikke fra Sanderstølen i Slidre!

Link to comment
Share on other sites

2 timer siden, Christian Arentz skrev:

 

Vi er dessuten, dessverre, ikke mye nærmere en forklaring på hvorfor Christian Augustinussen benyttet navnet Zander v. vielsen til sin 3. hustru Lisbeth Olsdatter Hafsaas. Han var enkemann etter sin 2. hustru Henrikke Larsdatter Kruse, så hvorfor benytte dette (fornavnet) først da?

Han første hustru, Anne Abrahamsdatter Weinwich var sønnedatter av kjøpmann i Bergen Niels Sandersen Weinwich (1605-57), og hadde dessuten en farfars bror Zander Nielsen Weinwich (1633-1710) g.m. Emmiche Danielsdatter Crometie. Navnet Emmiche finner vi også blant dem vi har diskutert tidligere, ikke et helt vanlig navn (finner ikke henne igjen i øyeblikket). Kanskje Christian A. og Anne Weinwich var i slekt? De ble Trolovet 19 Mar 1723 i Eid, Vitner: Sr. D. Madsen, Ole Skibenes, Copulert i Eid kirke. Kanskje finnes det en søknad om vielse innen forbudte ledd ?

.....

.

Datterbarn av nevnte Emmiche Danielsdatter Crometie var bl.a. Emmiche f.1728 og Zander (1748-1772) Anders. Dishington fra Bergen.

Disse fornavnene lyder hollandsk, ev. tysk.

 

(Vitnet D.(idrik) Madsen ved trolovelsen i 1723 (lensmann i Eid, handelsmann på Skibenes, som sin svigerfar)

var som nevnt i innlegg over gift med datteren til Jens Biering, og dessuten fadder for Christian og Anne sin sønn i Augustin året etter).

.

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

Det gir ikke svar på spørsmålet om hvordan Biering navnet ble knyttet til Christian Augustsson, men det kan likevel være nyttig å samle noen løse tråder. Vi vet at far til Christian het August Andersson og var født på Otteren ca. 1669. Hans far var Anders Lauritsson f. ca 1631 - død før 1701. Gjennom skifte-ekstraktet som Aase viser til i innlegg nr.26, får vi dessuten vite at August har en bror Samuel Andersson 1676-1751 i Rugsund og Per/Peder Andersson ca 1672-1724 på Otteren.

 

Bygdeboken har ingen opplysninger om hvem som var mor til brødrene, annet enn at det var enken som satt med bruket i Otteren i 1701 før Peder overtok.

Imidlertid døper alle disse tre brødrene en datter Brite, vilket overbeviser  meg om at det var navnet på mora, enken etter Anders Lauritsson.

 

I forum for skannede kilder fremkaster Aase en teori om at der var en fjerde bror, Josef Anderson Eldevik ca 1668-1747.

 

I dette temaet mener man derimot at kona til Anders Lauritsson Otteren må ha vært Anne Josefsdtr. Noen som har synspunkter på det?

 

Link to comment
Share on other sites

Tusen takk for alle bidrag for å finne ut hvor navnet Zander og Biering kommer ifra. Det er en skikkelig vanskelig nøtt. 

Har selv prøvd å finne skiftet til Christian Augustinussen uten hell, har kommet til november 1772 blandt skifter i Eid uten resultat.

 

Sender med noe jeg fant på nettet: Lars Knudsen Kruses sønn Lars Larsen Kruses og hans kone Susanne Lovise Ottosdatter Humbles barn: 

Først kommer Susannes far- men legg merke til under bildet av kirkeboka så står det Bering

 

Otthe Jørgen (Laursen) Baggesen Suur/Humble 1700-1783

© Lis Klarskov Jensens Humble-slægt og forskning

aalborg-budolfi-domk.jpgFra Ålborg til Bergen
Otthe-Jørgen (Laursen) Baggesen (1700-1783) var født i 1700 i Ålborg Budolfi sogn og er den Otto Jørgen Humble, der døde i 1783 i Bergen, Norge, 83 år gammel.

Otthe-Jørgen (Laursen) Baggesen/Humble var søn af købmand i Ålborg Laurs Baggesen og Giertrud Katrine Christensdatter Humble, datter af Christen Rudbecksen Humble og Karen Christensdtr. Vinther.
Ålborg Budolfi Domkirke
Foto: aalborgdomkirke.dk


Otthe Jørgen (Laursen) Baggesen/Humble blev døbt 17. juli 1700 i Ålborg Budolfi sogn, s. 77, AO opslag 81. Faddere var Ingeborg Winther, Anne Humble Rosenbergs, Hans Schlüff, Christen Givrup.

Forældre var "Laurs Baggesen og Giertrud Kathrine Humble", og sønnen blev kaldt Otthe Jørgen. Kirkebogen bruger romerske tal: MDCC for år 1700 osv. jf. www.duda.dk 

Otthe-joerg--f1700b.jpg

Otthe-j-baggesen-b.jpg
 

Note: Ingeborg Winther var gift med Christen Bering og fik en datter Anne døbt i 1690, Ålborg Budolfi sogn.


Susanne Lovise Ottosdatter Humble døde i januar 1773, Osnes gården i Eid bygd/kommunecenter (Nordfjordeid), Nordfjord, SF (Sogn og Fjordane Fylke) og blev begravet 17. januar 1773 i Eid, Nordfjord, SF. "Klokkeren Krusses kone 45 aar gammel." (Kilde: Skannet kirkebog for 1773, døde i Eid. Skiftet blev afsluttet den 22.4.1773.
~ Lars Larsen Kruse (o. 1718-1801) søn af Lars Knudsen Kruse og Susanne Absalonsdatter Lemmichen, var klokker i Eid, Nordfjord, født der og død samme sted 1801, gravlagt 24.5.1801 i Eid. Skifte i levende live d. 13.9.1793 (1794?) med 2 sønner og 3 døtre. (www.nermo.org/slekt/d0042/g0000043.html)
Skiftet i 1793/94: Lars Kruse boede på Osnes, Eid. Arvinger: Otto H. Kruse, Dorthea Kruse, Anna Margrethe Kruse og Laurenze Kruse, iflg. O. Guntara Taraldset, Norge.
Eid ligger i Sogn og Fjordane Fylke i Norge.

Deres 8 børn blev alle født i Eid:  
 

a. Dorothea Lemmechen Larsdtr. Kruse, gift Wittrup f. 26.3.1754, dbt. 31.3.1754 i Eid, død efter 1801, 47 år gl. Navngivet efter farmor.
Faddere: Hr. Capit Hess, Jeg Ole Werdal, min hustru Elisabeth Christine Bang, Anne Abelone KRUSE (farens søster), Christina HOMLE (morsøster?). Hun giftede sig med Christen Hansen Wittrup 27.9.1786. Chr. Wittrup født o. 1743 (søn af Hans Christensen Wittrup og Kirsten Larsdatter), død efter 1801, Skrædder?, Lensmann i Eid. Christen: "Har idke huus, er lensmand og bruger skrædder arbejde"
Børn:
i. Susanne Lovise Christensdatter Wittrup, født 4.6.1788 i Innvik?, død efter
1812. Søn Christen Wittrup Larsen f. 22.8, dbt. 27.8.1812, KK (moderen kalder sig her bare Lovise Wittrup). Hun giftede sig med Jens Larsen o. 1810, født ca. 1780, død efter 1812, Skarpskytte.
ii. Dorothea Hansina Christensdatter Wittrup født 14.10.1789 i Innvik?, død efter 1829.
Faddere: Lutenant Severin Luzmann, Hendrich Taaning, Mette S. Leganger. Hun giftede sig med Jens Aagesen 28.9.1818 i KK, født ca 1752 i Nordfjord ??, død 21.9.1845, gravlagt 26.9.1845 i KK. Jens er nævnt som Tømmermand 1786, Kvartermester på Bradbenken, brandofficer 1801, Materialskriver Bradbenken 1819.
Børn:
i. Edvard Christopher Aagesen, født 17.6.1819, dbt. 30.6.1819 i KK, død
6.7.1819, "20 dager" gammel, gravlagt 12.7.1819 i KK.
ii. Jensine Amalie Aagesen, født 26.3.1823, dbt. 18.4.1823 i KK.
iii. Chrestina Moldt Aagesen, født 14.3.1825, dbt. 31.3.1825 i KK.
iv. Jens Aagesen, født 10.8.1829, dbt. 10.8.1829 i KK.

iii. Laurentze Elisabeth Christensd. Wittrup, født 24.9.1791 i Innvik?, død efter 1801.

b. Anne Margrethe Larsdtr. Kruse, gift Wichsteen, f. 11.1.1756, dbt. 16.1.1756 i Eid, død efter 1794. ~ Jens Peter Wichsteen, farver i Bergen.
Faddere: Sr. Ole Honningdal, Mons. Søren Seehuus, Mad. Michaelsen, Mad.
Honningdal, min datter Anne Cath. Werdal.

c. Susanne Lovise Larsdtr. Kruse f. 10.7.1758, dbt. 15.7.1758 i Eid, død
8.8.1758 i "15d" (25?), gravlagt 13.8.1758. Faddere: David Middelthun, Anders Uri, min datter Elis. Christ. Werdal, Dorthe Hans Bersvendsens, Malene Uri.
Død: "13.08 Eid Avdød Susanne Lovise Kruse 15 d 1758".

d. Ottho Homble Larsen Kruse f. 20.9.1759, dbt. 25.9.1759 i Eid. Faddere: Sr Poul Glad, Lensmand Hans Bersvendsen, Peder Nordbreche, Frue Gerner, Mad. Glad.
Konfirmeret 1775 i Eid, (kirkebog for Eid prestegjeld 1770-1805.
Gift 28.2.1786 ungkarl Othe Humble Kruse med Grethe M. Bruvig "Othe Humble Kruse Grethe M. Bruvig ungkarl mæsterskoemager enke tirsdag Feb 09 Feb 28 1786 NK", jf. kirkebog for Nykirken prestegjeld 1776-1814. Flere børn.
FT-1801: "Otte Kruse Huusfader 43 1. ægteskab Skoemager, Grethe Magdalena Bruwig, Hans kone 47, 2. ægteskab, Lovisa Kruse Fælleds datter 13 , Agnethe Kruse Fælleds datter 9".
Død 19.10.1850 i Bergen, 92 år gl. Begravet 28.10.1850 i Bergen. Skomagermester. (Korskirken prestegjeld 1848-1862, Bergen). Bosted Rode 21-52 i Bergen.

e. Lars Larsen Kruse f.9.6.1762 Eid, dbt. 14.6.1762 i Eid, faddere: Ole Alsager, Hans Skorhaug, Knud Alsager, Gertrud OUSNES, Mari Møchlebust.
Gift med Anne ?datter, en bygdejente. Børn?
Død efter 1773. Skomager på Osnes.

f. Susanne Lovise Larsdatter Kruse f. 21.9.1764 i Eid, dbt. 26.9.1764 i Eid. Faddere: Hans Bang, Werdal, Sr. Didrich Didrichsen, Jfr Marie Gerner, Gertrud Nibe, Abigail Leganger.
Død 4.12.1764?, gravlagt 9.12.1764 i Eid: "09.12 Eid Avdød Susanne Lovise Kruse 14 d 1764".

g.? Jens Hess Kruse f. 1765 på Eid, men død bare 1 time gammel, gravlagt den 22.12.1765 (måske opkaldt efter Jens Hess på Faleide. Denne Hessgren havde Kruse-faddere til deres børn iflg. Ole G).

h. Christen Larsen Kruse
f. 1.1.1767 i Eid, dbt. 4.1.1767 i Eid, faddere: Lieut. Synnestvedt, Christen Wittrup, Ole Olsen OUS, Mad. Stub, Jfr. Anne
Marie Stub.
Død 1812, 45 åt gl. Gift med Anne Paulsdtr. Stårheim.

i. Laurentze Lovise Larsdatter Kruse f. 5.7.1770 i Eid. Dbt. 10.7.1770 i Eid, faddere: Jeg (Samuel Bugge Leganger), Mons. Giert Rue, Min kone (Ane Laurentze Nagel), Jomfru E. S. Wærdhal, Jomfru Sophia Stub.
Død 1831, 70 år gl. Gift med klokker Ingebrigt Hoel.
(Kilde vedr. børnene: O. Guntara Taraldset, Norge.)

 

Lars Larsen Kruse og Susanne Ottosdatter Humble gift 9 mai 1753 i Nykirken i Bergen

https://media.digitalarkivet.no/view/8723/110

Edited by Wenche Hillstrand
Link to comment
Share on other sites

På ‎05‎.‎05‎.‎2017 den 10.44, Rune Thorstensen skrev:

Det gir ikke svar på spørsmålet om hvordan Biering navnet ble knyttet til Christian Augustsson, men det kan likevel være nyttig å samle noen løse tråder. Vi vet at far til Christian het August Andersson og var født på Otteren ca. 1669. Hans far var Anders Lauritsson f. ca 1631 - død før 1701.

.....

.

Av innleggene foran (ref. #24) framgår det vel at det var August(inus) sin svigerfar (ikke far) som het Anders Lauritsson.

Og sistnevnte skal iflg. innlegg #24 være død etter 1701, ikke før.

.

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

I bygdebok for Bremanger, bindIV står det følgende på side 92.

 

Anders Larsson f. ca 1635 død etter 1701. Gift første gang med Eli, andre gang med Brite Jacobsdtr.. De hadde sønnen Jens som ble neste bruker, Mette som var gift med Augustinus Andersson på br.3 og datteren Anne som var gift med Lensmann Berge/Børge Midtfjell.

 

På side 95 står det følgende om Augustinus Andersson. Født rundt 1668 på Otteren d. 1735 på Daviknes. Gift med Mette Andersdtr.. De hadde barna Christian  og Lars.

 

I bind nr.III på side 620 står følgende å lese. Anders Lauritsson født omlag 1631 død før 1701. Vi kjenner ikke navnet på kona, men det er fremsatt en teori om at hun kunne være Anne Josefsdtr. Otteren. En annen teori er at hun het Brite da alle barna døpte en datter Brite.

 

I 1701 var enken bruker. Manntallet 1701 nevner sønnene Augustinus 32 år og Per/Peder 30 år. Sistnevnte ble neste bruker. Det er også fremlagt dokumentasjon på en sønn Samuel Andersson på Rugsund født omlag 1676.

 

Det er imidlertid en ting som får meg til å lure på om vi har rett far til Christian Augustinusson.

 

Augustinus Andersson Otteren var  militær fra 1699. Og i følge Egil Øvrebø's bok " I Kongens Tjeneste", så ble Augustinus Anderson Otteren dimmitert i København 30.06.1814.

Spørsmålet er da om han var der sammenhengende fra 1799 eller i flere perioder for både Christian og broren Lars er født i denne perioden.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.