Jump to content
Arkivverket

Christian Augustinussen Zander eller Biering gift 1723 i Eid med Anne Abrahamsdatter Weinvich. Hva er Christians riktige navn.


Wenche Hillstrand

Recommended Posts

Han i Davikneset (svigerfar) blir vel også kalla Anders Lasseson. Han lever til etter 1701; er enkjemann i 1704 og det er det siste eg har på han. Far i Otteren er Anders Larsson, og han er død FØR 1701, fordi det er "Andersis enke" som er der i 1701. Det er berre eit bruk i Otteren på den tida, så det kan ikkje vere andre enn henne vi får vite namnet på i eit skifte i Kjølsdalen i 1705 - der har Anne Josefsdtr Otteren pengar til gode i buet.

 

Så to menn med (nokså) like namn - så her gjeld det å holde tunga i rett munn, som dei seier.

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
Link to comment
Share on other sites

Redigert vekk - må lese meg opp litt!

 

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
Link to comment
Share on other sites

2 timer siden, Rune Thorstensen skrev:

I bygdebok for Bremanger, bindIV står det følgende på side 92.

 

Anders Larsson f. ca 1635 død etter 1701. Gift første gang med Eli, andre gang med Brite Jacobsdtr.. De hadde sønnen Jens som ble neste bruker, Mette som var gift med Augustinus Andersson på br.3 og datteren Anne som var gift med Lensmann Berge/Børge Midtfjell.

 

På side 95 står det følgende om Augustinus Andersson. Født rundt 1668 på Otteren d. 1735 på Daviknes. Gift med Mette Andersdtr.. De hadde barna Christian  og Lars.

 

I bind nr.III på side 620 står følgende å lese. Anders Lauritsson født omlag 1631 død før 1701. Vi kjenner ikke navnet på kona, men det er fremsatt en teori om at hun kunne være Anne Josefsdtr. Otteren. En annen teori er at hun het Brite da alle barna døpte en datter Brite.

 

I 1701 var enken bruker. Manntallet 1701 nevner sønnene Augustinus 32 år og Per/Peder 30 år. Sistnevnte ble neste bruker. Det er også fremlagt dokumentasjon på en sønn Samuel Andersson på Rugsund født omlag 1676.

 

Det er imidlertid en ting som får meg til å lure på om vi har rett far til Christian Augustinusson.

 

Augustinus Andersson Otteren var  militær fra 1699. Og i følge Egil Øvrebø's bok " I Kongens Tjeneste", så ble Augustinus Anderson Otteren dimmitert i København 30.06.1814.

Spørsmålet er da om han var der sammenhengende fra 1799 eller i flere perioder for både Christian og broren Lars er født i denne perioden.
 

.

'1814' er vel feil ....

.

Link to comment
Share on other sites

Nei det er helt rett Aase, der er ingen Christian der. Det vi et er at de hadde barna Peder som tok over gården etter mora, Augustinus på Otteren, Samuel i Rugsund og trolig Josef i Eldevik.

 

Christian er sønn til Augustinus Andersson Otteren. Skjønt det vet vi vel kanskje ikke med sikkerhet. Vi har tilknytningen til Lars Augustinussen via fadderskap på respektives barn. Alderen på Christian ved hans død tilsier født 1696, men vi finner ham ikke nevnt i 1701 tellingen. Og bygdebokforfatteren har ingen direkte opplysninger om barn etter Augustinus og Mette Andersdtr.. Hun blir gift med neste bruker, Jon Olsson. Lars Augustinussen tar over etter ham. Det plasserer Lars på Daviknes og vi antar at han og Christian var brødre.

Edited by Rune Thorstensen
Link to comment
Share on other sites

Rettelse til mitt innlegg nr. 50. Augustinus var soldat fra 1699, bor hjemme i 1701 og ble dimmitert i København 1714. I fall noen ikke skulle ha forstått hva jeg prøvde å si i mitt innlegg.

Link to comment
Share on other sites

Ja, her er det fort gjort å trakke feil i både namn og århundre. Eg ser du har svara på eit spørsmål som eg redigerte vekk igjen; det eg meinte å skrive, var at eg ikkje har nokon Kristian som son av Augustinus Andersson Daviknes, men basen min er langt frå komplett.

Link to comment
Share on other sites

Eg trur ikkje Augustinus har born som er fødde før 1704. I skiftet etter svigermora hans i Davikneset (mai 1704) står det at Marte er fest med han etter mora sin død; eg tippar dermed at ekteskapet er inngått seinare på året i 1704.

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
Link to comment
Share on other sites

Det er det jeg prøver å antyde i innlegg nr.54.

 

Det finnes ingen Christian August(inus)son i Nordre Bergenhus i 1701. Det eneste som vel antyder at Augustinus hadde barn er vel skifte ekstraktet i 1736 hvor Lars Augustinusson overtok som formynder etter sin far som var død.

 

Dersom Christian var født 1704/05 var han bare 18/19 år da han giftet seg første gang i 1723. Jeg ville trodd han da måtte ha løyve for å gifte seg.

Så spørsmålet er fortsatt når/hvor var han født. Som du sier så kan ikke Augustinus og Mette ha giftet seg før senhøstes 1704. Kan christian være født utenom ekteskap. Augustinus var på bruket en gang i 1690 årene i følge bygdeboka. Men Hans Anderson hadde bruket før ham og døde etter 1701. Så da kan det tenkes at Augustinus først overtok etter hans død.

Link to comment
Share on other sites

Eg føler meg litt lat og dum akkurat no - men kva er grunnlaget for teorien om at Kristian skal vere son til Augustinus Andersson Otteren/Daviknes?

 

REDIGERT:  Har vore gjennom tråden og konkludert med at det eigentleg ikkje er noko grunnlag, anna enn at han er ein Augustinusson...

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
Link to comment
Share on other sites

På 5/3/2017 den 18.22, Christian Arentz skrev:

 

Aldersmessig kan det passe at Anne Marie var datter av Susanne og Friederich, som ble g. før 1. juni 1706. Anne Marie var neppe under 20 år v. vielsen m. Lars Augustinussen, så hun kan ha vært født i tidsrommet ca. 1706-16. Bremanger bygdeboks opplysninger om deres barn stemmer ikke. Selv hadde jeg allerede notert Marthe, Augustin 12.08.1738, Augustinus 23.12.1742 og Friderich 20.01.1745. Men Marthe ble født etter foreldrenes giftermål, naturlig nok: https://media.digitalarkivet.no/kb20070503620466 faddere: Faddere: Johannes Glad, jeg selv (presten), Madame Karen Glad, Anne M. Finde og Dorthe Bache. Marthe ble m.a.o. døpt 14 Mar 1737.

 

 

Berre for å rydde litt i rekkjene her hos meg: Det hadde vore greit å få oversikt over Lars sine born. I skiftet etter han i 1763 står det at han har 5 born, men i innleiinga er det nemnt berre 4: Augustinus 18 år, Anne 25 år, Agnete "næsten ligesaa gammel", og Mari 1/2?? - den einaste overlevande frå 2.ekteskap. Men seinare, når ein tek til å fordele av buet, viser det seg at også Fredrik lever, og dermed stemmer det med 5. 

Link to comment
Share on other sites

Jeg tror dessverre jeg må innrømme at det ikke er noe som knytter Lars og Christian Augustinusson sammen annet enn etternavnet. Jeg har sjekket det jeg kan av barnedåper uten å finne at Christian og Lars ved noen tilfeller var faddere for hverandres barn.

Som tidligere nevnt finner vi ikke Christian Augustinusson i 1701 manntallet for Nordre Bergenhus. Enten fordi han er født etter 1701 eller han muligens kommer fra et annet område.

Jeg har prøvd å sjekke ut om noen av dem ved navn August(inus) i nevnte telling for Nordre Bergenhus hadde barn ved navn Christian, uten hell.

 

Dermed er vi tilbake til start. Vi vet ikke hvor han kom fra, ikke hvem hans opphav var og vi vet fortsatt ikke hvorfor han og etterkommerne benyttet Biering som navn.

 

Om noen skulle klare å finne svar på disse spørsmålene så er jeg fortsatt interessert.

Jeg beklager om jeg har ledet noen på ville veier med mine innspill her.

 

Til Aases siste spørsmål om barna til Lars, så har jeg ikke så mye å legge til. Det er åpenbart sprik i opplysningene i bygdeboka. Jeg finner Marthe døpt 14.03.1737, Augustin døpt 12.08.1738 trolig død tidlig, Augustinus døpt 23.12.1742 og Friderich døpt 26.01.1745. I tillegg skal det være en Anne født ca 1739 og en Agnethe/Agnes født ca 1740 og ikke 1729 som bygdeboka sier.

 

Anne Marie Becker må ha dødd rundt 1750-52 for Lars giftet seg I Davik andre gang 04.11.1753 med Ingeborg Steffensdtr. 1724-1763 fra Lofnes.

Jeg finner ikke noen barn fra dette ekteskapet i Eid, så de må trolig være innført i kirkeboka for Davik. Bygdeboka nevner Anne Marie (etter første kona) 1754-1755, Brita 1756-1756 og Marie f. 1762 død 1785 i Vemmelsvik. Det er vel den Mari som er nevnt 1/2 år gammel i skiftet etter Ingeborg i 1763.Ingeborg ble gravlagt jan 1763, Lars i des 1762.

Link to comment
Share on other sites

Ja, det er nesten som ein kunne mistenkje at Augustinus i 1738 er Anne, men der er 3 mannlege fadderar, så det stemmer med at det var eit gutebarn.

Når det gjeld Agnete, kan vi ta med det litt pussige faktum at ho gifter seg ca 24 år gammal med den omlag 40 år eldre Anders Andersson Lofnes, og i skiftet etter han framgår det at han er farbror til Ingeborg, Agnete si stemor.

 

Eg er enig med deg at Daviknes er eit blindspor når det gjeld Kristian Augustinusson, så det er nok berre å la desse folka ligge i den samanhengen. Men berre ein strøtanke: Zander/Sander er ei mykje brukt forkorting for Aleksander. Eg anar ikkje om denne tanken kan brukast til noko som helst, men  nemner det no berre.

Link to comment
Share on other sites

Kanskje noen med tilgang til bygdeboken over Davik og gården Elde, kan se om det står noe om disse personene.

(Er selv i Sverige dårlig tilgang til bygdebøker).

Augustinus Elde = Kan være Augustinus Larsen som er nevnt som fadder i Davik.

Lars Augustinusen Elde- sønn til overnevnte person.

Peder Elde

Susanne Elde

Brithe Elde

Anders Elde

Elisabeth (Lisbeth) Elde

Om disse personene har tilknyttning til Christian Augustinusen vet jeg ikke, men Davik ligger ikke langt fra Eid.

Et eksempel på fadder- Augustinus Larsen og Anders Elde.

https://media.digitalarkivet.no/view/8748/63

 

 

Link to comment
Share on other sites

Her er skiftet etter Augustinus Larsen Elde. «qvinden Sønneve Gundersdatters forrige Mand».

Her er nevnt hennes 3 sønner, Lauridz, Erich og Augustinus Augustinussønner.

SAB, Nordfjord Sorenskriveri, 04/04a/L0001a: Skifteprotokollar, 1690-1699, s. 22b-23a

Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/sk20081127680027

 

 

Og skannet side fra den nyeste bygdeboka vedlagt.

Elde nr 5b.pdf

Edited by Tor Kvien
Link to comment
Share on other sites

Tusen takk for skiftet og Skannet side.

Dessverre ingen Christian nevnt her. Da tror jeg Christian ikke kom fra dette området.

Men takk for hjelpen i hvert fall.

Link to comment
Share on other sites

Susanne og Anders Elde  kan være identisk med ekteparet Anders Jetmundsen 1659-1739 og Susanne Persdtr. ca 1666-1724 mens Peder kan være identisk med deres sønn Per/Peder Andersson 1700-1764

Link to comment
Share on other sites

En siste kommentar vedr Christian Augustinusson.

 

Jeg har sjekket ut alle August(inus) i de fire bindene av Bremanger Bygdebok for å se om det kunne være noen spor der. Det var det ikke. Jeg har sjekket de søkbare 1701 tellingene uten å finne ham der, men det er selvsagt fortsatt mulig han var fødet etter 1701. Men det var ikke mange August(inus) å se i de tellingene og langt de fleste var i Nordre Bergenhus.

 

Jeg skal gå gjennom hele bygdeboka forKjølsdalen Krins for å sjekke ut om der kan være noen spor. Finner jeg noe av interesse skal jeg legge opplysningene inn her.

Link to comment
Share on other sites

Eg har heller ikkje funne nokon Augustinus som passar, og hadde det vore nokon i Kjølsdalen, trur eg Tor Kvien hadde vore på bana forlengst :-)   Kristian er heller ikkje noko utprega Nordfjord-namn.

 

Vi har etter kvart bra oversikt over folket i Nordfjord på denne tida, og eg trur ein må leite ein annan stad for å finne. Sambandet mellom Vestlandet og Austlandet var mykje større på denne tida enn vi har ein tendens til å tru, og for alt vi veit, kan det vere hit du skal ;-)

 

https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/327/pv00000000112631

 

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
Link to comment
Share on other sites

Det er i alle fall ikke døpt noen Christian August...... i Eiker mellom 1683-1713. Men ja, han kan helt klart komme fra en annen kant av landet. Som sagt, finner jeg noe gir jeg tilbakemelding.

Link to comment
Share on other sites

Zander forekommer  som etternavn i borgerrullene for Bergen, og i bygdeboka er navnet skrevet Sander.

 Bygdeboka for Eid/Hornindal (v/Edvard Os 1953) – Kapittel 8. Kyrkjestell: Side 147: Lars (Larson Kruse) hadde ei syster, Henrikke Kruse, gm. Skomakar Kristian Augustinusson Sander på Osnes.  Ho døydde 43 å.g. 1755.

Fra Borgerrullene:

 
  Førenamn Etternamn Yrke Fødestad Dato År
1317 Anders Zandersøn   St. Andrews   1619
3478 Henning Sanders   Hamburg 2501 1654
4710 Hieronimus Zander   Hamburg 2804 1684
4724 Hans Zandersen væver Bergen 3006 1684
5472 Leonhart von Zander skipper Bergen 1512 1701
5662 Niels Zandersen kjøbmand Bergen 1412 1705
Link to comment
Share on other sites

I dette skiftet i Bergen 21.06.1709 etter Abraham Nilsen Wenvig nevnes enken Barbro Reutz og barna Hans 5 år, Anne 10 år gift 1723 med Christian August Sander  og Marie 2 år, gift 1736 med Ludvig Eidt.

 

Her skrives vår felles venn altså som Christian August Sander.

 

http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=solliedskift&sideid=1115&storleik=

 

Og her er han nevnt som Christian Augustinus Zanders.

http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=solliedskift&sideid=1345&innhaldid=1&storleik=

Edited by Rune Thorstensen
Link to comment
Share on other sites

On ‎05‎.‎05‎.‎2017 at 0:28 AM, Per Nermo said:

.

Datterbarn av nevnte Emmiche Danielsdatter Crometie var bl.a. Emmiche f.1728 og Zander (1748-1772) Anders. Dishington fra Bergen.

Disse fornavnene lyder hollandsk, ev. tysk.

 

(Vitnet D.(idrik) Madsen ved trolovelsen i 1723 (lensmann i Eid, handelsmann på Skibenes, som sin svigerfar)

var som nevnt i innlegg over gift med datteren til Jens Biering, og dessuten fadder for Christian og Anne sin sønn i Augustin året etter).

.

 

Så vidt jeg kan se av innlegg 11 (over) var Didrich Madsen g.m. enken etter Jens Biering, Agnete Hansdatter Lemmichen ,og ikke med datteren (Catharina):

 

Sitert etter Aase:

 

"Eg trur eg må skuffe deg. Didrik Madsson Eide var rett nok ein utflyttar, men han var brukar på nr.1 Skipenes, Nordfjordeid, og var i tillegg lensmann, handelsmann og gjestgjevar. Han er død før 1742, og hadde to koner, Agnete, enkja etter Jens Bjerring på Nordfjordeid, og Dorte Jetmunddtr. Dette stemmer vel dårleg med dei opplysningane du har. Skal han vere rundt 55 ved sin død, bør han vel helst vere fødd etter 1701, eller vere så liten at teljaren ikkje tok han med. Korkje Didrik eller Mads er svært vanlege namn i Nordfjord. Eg skal spekulere litt meir på dette."

 

Har du spekulert videre på dette no, Aase?

 

Eller har jeg gått glipp av en senere konklusjon?

Link to comment
Share on other sites

Det eg skulle spekulere på, var vel om Didrik Madsson Eide kunne ha vore ein annan stad enn i Nordfjord på eit tidspunkt - og eg fann ikkje noko som tyda på det, og eg har heller ikkje spadd opp noko anna nytt om han ;-)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.