Jump to content
Arkivverket

Christian Augustinussen Zander eller Biering gift 1723 i Eid med Anne Abrahamsdatter Weinvich. Hva er Christians riktige navn.


Wenche Hillstrand

Recommended Posts

3 timer siden, Christian Arentz skrev:

 

Så vidt jeg kan se av innlegg 11 (over) var Didrich Madsen g.m. enken etter Jens Biering, Agnete Hansdatter Lemmichen ,og ikke med datteren (Catharina):

 

Sitert etter Aase:

"Eg trur eg må skuffe deg. Didrik Madsson Eide var rett nok ein utflyttar, men han var brukar på nr.1 Skipenes, Nordfjordeid, og var i tillegg lensmann, handelsmann og gjestgjevar. Han er død før 1742, og hadde to koner, Agnete, enkja etter Jens Bjerring på Nordfjordeid, og Dorte Jetmunddtr. Dette stemmer vel dårleg med dei opplysningane du har. Skal han vere rundt 55 ved sin død, bør han vel helst vere fødd etter 1701, eller vere så liten at teljaren ikkje tok han med. Korkje Didrik eller Mads er svært vanlege namn i Nordfjord. Eg skal spekulere litt meir på dette."

.....

.

Mange takk for korreksjonen, Christian !

 

Såvidt jeg vet var det skifte på Skibenes etter Jens Biering (f. ca.1649) i 1702, og det er vel ikke helt feil å anta

at neste ektemann Didrik Madsen kan ha vært litt yngre enn #1 og litt eldre eller jevngammel med enka, dvs. f. rundt 1650/1660 ?

Didrik var fadder i Eid for Augustin Christiansen Biering i 1724.

.

 

Link to comment
Share on other sites

17 timer siden, Per Nermo skrev:

.

Mange takk for korreksjonen, Christian !

 

Såvidt jeg vet var det skifte på Skibenes etter Jens Biering (f. ca.1649) i 1702, og det er vel ikke helt feil å anta

at neste ektemann Didrik Madsen kan ha vært litt yngre enn #1 og litt eldre eller jevngammel med enka, dvs. f. rundt 1650/1660 ?

Didrik var fadder i Eid for Augustin Christiansen Biering i 1724.

.

 

 

Her er innledningen på nevnte skifte etter Jens Biering, og med angivelse av alder på døtrene og navn på fomyndere mv..

 

Schibenæs i Eids Schibreede

Peder Clausen Paust, sorenskriver og skiftteforvalter i Nordfiord, Giør witterligt at Anno 1702 den 4: 7bd, (September) er Sterfboens Angifne Midler eftter Sal: Jens Biering som boede paa dend gaard Schibenes udj Eids skibreede og Spgn, Nærværende hans eftterladte  qvinde Agneta Hans Datter Lemmeken, hendis Lavverge hendis Broder Peder Jans: Lemmechen, og dend Sal: Mands med hende aflede Børn,

1.       Catharina Jens datter udj 18 aar hendis formynder Moderbroderen Isaac Lemmeken,

2.       Regisa Jensdatter udj 17 aar hendis formynder Hans Pedersen Lemmeken :/

Lovligen Registrerede og af tvende u=villige Dannemænd Nafnlig Anders Hansen Møchelbust og Joen Andfindsen Osnes wurederede, til Credistorerne skeed udleg, Samt mellem Moderen og Børnene skifttet og delt som følger.

Se skannet originalskifte:

Sogn og Fjordane fylke, Nordfjord, Skifteprotokoll nr. A 2a (1701-1703), Skifteprotokollside, Side 179b-180a

Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/sk20081127680606

Edited by Tor Kvien
Link to comment
Share on other sites

Desse skifte-ekstrakta inneheld stort sett berre opplysningar om umyndige. Didrik har vore fomyndar for systersonen sin, Mads Kristenson (mi tilføying: Vereide). Denne oppgåva gjekk over til guten sin mostermann, Lars Søreide.

 

Han har også vore formyndar for ein annan systerson, Ola Olsson (mi tilføying: f.i Strandebarm, seinare d.på Stårheim) - denne oppgåva overtek mostermannen Anders Rye.

 

Vidare har han vore formyndar for Isak Hansson Lemmichen, og oppgåva går over til guten sin stefar, Bersvein Osnes.

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
Link to comment
Share on other sites

Jeg registrerer nemlig at en Diedrich Madsen på Skibenes døper en sønn Diderich 21.07.1737. Er dette den samme Diderich Madsen som har vært nevnt ved flere anledninger tidligere i denne debatten, bl.a som ektemann til enken etter Jens Biering?

Link to comment
Share on other sites

Det er det nok, ja. Eg har mykje informasjon om opphavet og slekta hans, om det er noko du lurer på :-)

 

Link to comment
Share on other sites

44 minutter siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Det er det nok, ja. Eg har mykje informasjon om opphavet og slekta hans, om det er noko du lurer på :-)

 

Det kunne ha vært interessant med opplysninger om hans opphav, ekteskap og barn. Du kan evt. sende meg opplysningene på e-post til rthorsalfakrøllonline.no

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Aase R Sæther - Gloppen said:

Og begge Det kan eg gjere; dette emnet er uoversiktleg nok frå før :-)

 

 

Fint om du vil være snill å sende det til meg også, Aase: hcarentz alfakrøll aol.com

 

Uoversiktlig p.g.a enkelte feilslutninger, ja, men vi må vel ofte bevege oss sideveis for å komme frem til det omsøkte resultatet:  Biering vs. Sander.

 

Jeg har forresten lest at hvis Christian Augustinuss mot formodning? stammer fra byen Bering på Jylland, kan dette medføre ytterligere "avsporinger", i og med at det var helt vanlig på 1700-tallet at det innen samme familie(r) der fantes begge varianter: Bering og Biering om hverandre. Og begge har etterkommere bl.a. i Trondheim og Drammenstraktene. Da får vi nok litt av en jobb, selv om jeg selv allerede har avklart sistnevnte familier uten vesentlige ledetråder videre i renting av Christian Sander Biering

 

 

Edited by Christian Arentz
Link to comment
Share on other sites

Mi nyaste erkjenning er at vi oftast har vore for fantasilause når det gjeld å finne ut av kvar folk kjem frå. Folk hadde ikkje bilar og fly for 300 år sidan, men det betyr ikkje at dei sat i ro på nesa sine - nei, her har vore reist mykje, mykje som vi endå ikkje har funne ut av.

Link to comment
Share on other sites

3 timer siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

.....

Vidare har han vore formyndar for Isak Hansson Lemmichen, og oppgåva går over til guten sin stefar, Bersvein Osnes.

 

.

Agnethe's bror Isak Hansson Lemmichen (c1646-1709) var såvidt jeg vet sønn av Hans Hansen Lemmichen (c1592-1673) og Berete Mogensdotter (c1611-et1690), som 2. g. 'skal ha' (?) giftet seg med kaptein (1673) Jørgen Nielsøn Knag (f.c1635), som overtok Slinningen c1656. Er denne ektemann nr. 2 for Berete altså feil, og skal istedet være Bersvein Osnes ?

.

Link to comment
Share on other sites

3 timer siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

 

Det er det nok, ja. Eg har mykje informasjon om opphavet og slekta hans, om det er noko du lurer på :-)

 

.

Fint om du kunne dele med denne diskusjonen hva du vet/tror om når denne Didrik Madsen levde !

Hen virker 'mistenkelig ung' (fikk barn i 1737 ?) til å skulle være gift med enka etter Jens Biering f. c1649 !

.

Link to comment
Share on other sites

Eg har ikkje følgt alle svingane i denne tråden 100 %, så eg hadde inntrykk av at Didrik var eit sidespor, men eg ser no at han kan vere meir sentral enn eg fyrst trudde, så eg skal gjerne dele det eg har. 

 

Når det gjeld alder på ektemenn, skal vi ikkje gløyme at ein viktig "leveveg" i denne tida - og seinare også, for den del, var opportunisme. For å få td ei lensmanns-stilling, kunne ein del av kabalen vere å gifte seg med enkja etter den forrige. I dette tilfellet er enkja truleg omlag 20 år eldre, men det var absolutt ikkje noka hindring, vi har betydeleg skeivare døme.

 

Didrik bør vere fødd rundt 1681, om det skal stemme at han er 20 år i 1701. Som de kan sjå, tener han då i Bergen.

 

https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000625990

 

I 1737 er han dermed oppunder 60 år, og å finne såpass gamle fedre er ikkje så sjeldan. 

 

Eg har dessverre ikkje funne nokon av dei to vigslene hans; derimot fekk eg sonen si vigsle sendande frå Rune Thorstensen i går, og då kjem det fram interessante opplysningar: Han gifte seg med Emte Pedersdtr Honningdal (som er på Skodje på Sunnmøre) i 1758 - og dei måtte ha ekteskapsløyve; slektskap? Emte døyr 4 år seinare, og skiftet etter henne er på mange sider, men skrifta er litt anstrengande å lese, så eg har ikkje begynt på det. Men kanskje kan her vere tips til jakta på "Kristian August"?

 

SAB, Nordfjord Sorenskriveri, 04/04a/L0014: Skifteprotokollar, 1762-1766, s. 265b-266a
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/sk20081128670268
 

Men tilbake til Didrik, der er det fleire interessante poeng. Det eine er alt det danske i slektskrinsen hans. Foreldra hans var Sofie "Suffi-Lill" Pedersdtr Slagstad (som er av "stormannsfolk" på Slagstad og Lote) og den mystiske Mads Erikson "Juten" på Eide. Eg har ikkje greidd å finne noko om kvar han kom frå, men det har vore spekulert i om han kan vere frå Jutland (Jylland) i Danmark.

 

Sofie sin fyrste mann, som Didrik er oppkalla etter, var son til skrivaren Kristen Sørenson Wittrup frå Danmark. Dei spesielt interesserte kan lese seg opp på Didrik senior sine born i dette skiftet etter dottera Anne Nyttingnesholmen http://arkivverket.no/URN:sk_read/24189/5/ - men her nemner eg berre at sonen Kristen (altså Didrik Madsson sin halvbror) er far til Dorte Kristensdtr Wittrup, gift med Hans Bersveinson Osnes.

 

Men eg vil utvide persongalleriet litt til: Ei av døtrene til Kristen Sørenson Wittrup, Else, var gift med Reinhold Jensson Vibdorph, som truleg også var dansk; eg har ikkje studert så nøye på han heller. Men Else og Reinhold sin soneson Reinhold, busett i Gloppen, er gift 2 gonger, fyrst med Marcie Mikkelsdtr Bryning (dansk opphav?) og deretter med Dorte Pedersdtr HONNINGDAL.

 

Sidan opplysninga om Emte er såpass ny for meg, har er ikkje studert Honningdalfamilien så nøye, men eg vil ikkje bli forundra om desse to Pedersdøtrene skulle vise seg å vere systre. Eit rask nettsøk på Peder Honningdal viser at der er mange som har han i slektstreet sitt. 

 

På Geni ser eg dessutan at denne Dorte har fått Jetmundsdtr til patronym, og er slått saman med Dorte Jetmundsdtr som Didrik Madsson var gift med. Dette må så avgjort vere feil, for vi har skiftet etter Dorte Pedersdtr på Eide, og ho har berre Reinhold sine born etter seg.

 

Dette blei nødvendigvis litt komplisert å følgje, men eit hovudpoeng er alt det danske i denne familien. 

 

Eit lite PS - det treet som har gjort denne samanslåinga, har ei dotter, Karen Didriksdtr Myroldhaug oppført etter Didrik. Men eg må tillate meg å tvile på gangsynet til vedkomande som har lagt ut dette, sidan Karen Myroldhaug er død med etterkomarar i 1701.  Didrik Didrikson (han som var gift med Emte) endar dermed opp med to halvsysken, Karen Didriksdtr Myroldhaug og Peder Reinholdson Eide - og begge deler er vås. Eg veit ikkje kor mange rettingar eg etter kvart har sendt til denne konkrete "profil-manageren" utan at noko har skjedd, men eg får vel sende ei til.

 

 

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
Link to comment
Share on other sites

Når døde denne Reinhold?

 

Jeg tror det må være feil når det i Skodje Bygdebok står at Dorthe Pedersdtr. giftet seg med Christofer Abelseth på Fyllingen i Borgund.

For om jeg går til Bygdebok for Borgund og Giske bind 3, så leser jeg der at Christofer Henningsen Abelseth 1751-1807 giftet seg i 1777 med Emte Dorthes Olsdtr.Honningdal 1751-1823. Hun var barnebarn av Peder Jetmundsen Honningdal, datter av sønnen Ole Pedersen og Mette Christine Hansdtr. Rue

Edited by Rune Thorstensen
Link to comment
Share on other sites

Mange takk, Rune! Dette bekreftar at dottera Dorte er identisk med Dorte Pedersdtr Honningdal som gifte seg med Reinhold Kristenson i Gloppen i 1747, sidan namn og alder på dei tre attlevande sønene hennar klaffar 100 %.

 

Men eg stussar over at det står HANS born i skiftet - er ikkje Emte mor?

 

 

Link to comment
Share on other sites

Det vil jeg da tro. De giftet seg i Skodje 17.11.1715 og Emte Hansdtr. døde ikke før 1776. Så det er vel kanskje bare et uttrykk for datidens kvinnesyn.

Link to comment
Share on other sites

Rune - du skriv lenger oppe at Didrik Didrikson Skipenes og Emte Pederdtr Honningdal måtte ha kongeløyve for å gifte seg. Når eg no ser dei samanstilte i slektsprogrammet mitt, kan eg ikkje unngå at Didrik si mor er ei Jetmunddtr og Emte sin far er Jetmundson. Er dei syskenborn?

Link to comment
Share on other sites

2 minutter siden, Rune Thorstensen skrev:

Det vil jeg da tro. De giftet seg i Skodje 17.11.1715 og Emte Hansdtr. døde ikke før 1776. Så det er vel kanskje bare et uttrykk for datidens kvinnesyn.

Det får vi gå ut frå då. Eg er berre så van med Nordfjord-formelen "deres sammen avlede børn" i skifta. Men dette er ikkje Nordfjord.

Link to comment
Share on other sites

.

Mange takk for et informativt innlegg #88, Aase !

 

Ref. ditt innlegg #79:

 

Jens Biering og Didrik Madsen sin hustru Agnethe's bror Isak Hansson Lemmichen (c1646-1709) var såvidt jeg vet sønn av Hans Hansen Lemmichen (c1592-1673) og Berete Mogensdotter (c1611-et1690). Giftet Berete seg 2. gang med Bersvein Osnes (og altså ikke med kaptein (1673) Jørgen Nielsøn Knag (f. c1635), slik jeg 'trodde') ?

.

Link to comment
Share on other sites

Dette må eg sjå litt på - har ikkje oversikta på ståande fot - men mitt fyrste inntrykk er at du har gått deg litt vill i Hans'ane her.

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.