Jump to content
Arkivverket

Plasser i Maridalen og i tillegg data om Rønnaug Andersdatter og Anders Christensen


Paal Jørgensen

Recommended Posts

Har hatt en egen tråd som omhandlet plasser i Maridalen. Jeg har nå utvidet denne til også å omfatte data om min tipp oldemor og tipp oldefar Rønnaug Andersdatter og Anders Christensen.

Jeg har brukt Maridalsregisteret (MR) så mye jeg har kunnet, da dette er lettere å finne fram i enn de vanlige kirkebøkene. I dette registeret finnes det også en manntallsliste for Maridalen fra 1842.

Link til dette registeret finnes her: 

http://www.maridalensvenner.no/maridalsregisteret-begravelser-i-maridalen-aker-17351904.5757002-25782.html

 

I manntallslisten har jeg funnet Rønnaug og Anders registrert på en plass som kalles Taraldsrud (visstnok forsvunnet for lenge siden). Han er registrert som husmann og hun som kone. 

Jeg har ikke greid å finne vielsen deres i MR. Må antakeligvis derfor sjekke i kirkebøkene hos Arkivverket.

Videre har jeg funnet dåpen til min oldemor (Karine Andersdatter) i 1848. Her er foreldrene oppført som tilhørende "Store Brendingens eie". (MR)

Jeg har også funnet døds- og  begravelsesdatoen til Anders i 1851. Han står registrert på Store Brendengen. Her står følgende å lese om Rønnaug: "Gj.v. kone Rønnaug Andersdatter som er født der". (MR)

Dette stemmer jo ikke helt overens med hva jeg har fått opplyst før (Se forrige tråd: "Plasser i Maridalen").

Rønnaugs skjebne er videre dokumentert i den samme tråden.

 

Hva gjelder Anders, har jeg funnet at han er født 02.12.1816 (MR). Videre at hans foreldre het Christen Arnesen og Inger Jackobsdatter  Foreldrene er registrert på Sandereie. Under Sander gård har jeg funnet mange plasser. I 1820 var det visstnok registrert 7 plasser, så hvilken av disse Anders sine foreldre har kommet fra, vet jeg ikke hvordan jeg skal finne ut. Har ikke funnet noe i Manntallet fra 1842.

I MR fant jeg også at de giftet seg 13.07.1816. Her må det tas et lite forbehold, da Christen nå er registrert med etternavn Amundsen. MR er jo manuelt opprettet etter kirkebøkene, så dette er muligens en skrivefeil eller så er det ikke samme paret. U ansett , disse (Inger og Christen) er registrert fra h.h.v. Kirkeby og Turter. Altså begge fra plasser i Maridalen. 

 

Hva står så igjen?

Først og fremst vil det være interessant å finne de riktige opplysningene om Rønnaugs fødested og oppvekststed. Dernest kan det være fint om jeg kunne få verifisert dataene om Anders sin fødsel og hans foreldre.

 

 

Link to comment
Share on other sites

49 minutes ago, Paal Jørgensen said:

For ordens skyld: Her er linken til kirkeboken som inneholder data om Rønnaugs fødsel og dåp: https://media.digitalarkivet.no/view/7691/107

Jeg er litt usikker på hvorvidt det er Rønnaug som er født på Hakloa eller om det er hennes far (Anders Andersen)  som er født Hakloa.

 

 

Hei. Det som står i rubrikken er:

 

Anders Andersen

f. Hakloen, og Kone

Marie Pedersdatter,

 

Når man ser på de andre innførslene i oppslaget så ser man at "f." her er brukt som en forkortelse for fra. Altså Anders Andersen fra Hakloa, og kone Marie Pedersdatter. Om Rønnaug var født på Hakloa står det ikke noe om, men det var der foreldrene var bosatt når Rønnaug ble døpt.

 

I den andre tråden nevner du manntallet 1842 for Maridalen og at du savner originalen. Den har blitt skannet sammen med noen andre manntall fra Aker av Oslo byarkiv. Du finner det her.

Link to comment
Share on other sites

Du kan lete gjennom scannet folketelling 1834, Aker, Maridalen skoledistrikt også. Ligger på nett.
Taraldrud er nok en plass under Tømte/Øgården ved Maridalen Kirke.  Den lå antagelig 150 m opp Greveveien og tv. inn i skogen der.
Hvis du har laget en liste over Rønnaug og Anders barn, ser du to av dem er født på Tømte-eie.
 

Link to comment
Share on other sites

Takk for innspill begge to!

Til Espen: Dette var registre jeg ikke visste om. Skal nok bruke litt tid på dem!

Til Dag B: Hva gjelder plassen Tarald(s)rud, regner jeg med at her finnes ingen spor lenger. Plassen er, så vidt jeg har oppfattet, reell, og da er jo den saken grei.

Så var det Rønnaug og Anders' barn: Jeg har altså tenkt litt over at jeg bare har funnet 2 barn. Faktum er vel at jeg ikke har søkt etter flere. Her er det litt jobb å gjøre!

 

Jeg må prøve å finne mer ut om Rønnaugs "opprinnelse". Har jo fått litt forskjellige tolkninger av det.

Skulle en av dere, eller begge to, ha noen mening Anders' opphav? Har jo registrert en uoverensstemmelse hva gjelder farens etternavn.

Det får være nok i denne omgang.

Link to comment
Share on other sites

Rønnaugs 1. giftermål 27/12-1838, nr. 4. Her er det opplyst at Rønnaug er født i Hakloa, 19 år og oppholdt seg på Tømte ved vielsen. Faren er navngitt som Anders Andersen. Hun gifter seg med ungkar Anders Christensen, 22 år, som er oppgitt å være født på Sanner og oppholdt seg på Tømte ved vielsen. Hans far er navngitt som Christen Amundsen (ikke Arnesen).

 

Akershus, Oslo fylke, Aker i Aker, Ministerialbok nr. 18 (1829-1853), Viede 1838-1839, Side 77             

Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20061110030100

 

Rønnaugs 2. giftermål 18/2-1855, nr. 15. Enken Rønnaug Andersd: Brændingen[eiet?], her er det opplyst at Rønnaug er født i Nordmarka og at faren heter Anders Andersen. Hun gifter seg med ungkar og arbeider Christopher Hansen, 36 ¼ år, født i Nittedalen. Hans far er navngitt som Hans Hansen.

 

Akershus, Oslo fylke, Aker i Aker, Ministerialbok nr. 20 (1853-1857), Viede 1855, Side 361

Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20060301051036

 

1. ektemann Anders Christensen i dødsfallsprotokollen i 1851, 14/12. Arbeidsmand Anders Christensen paa Storbrenning-Eie, 36 Aar, (etterlater) Enken med 2 umyndige Børn, Eier en liden Plads under Brenning[.......]

 

Akershus, Oslo fylke, Aker, Dødsfallsprotokoll nr. 3 (1850-1864), Dødsfallsprotokollside, Side 19

Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/sk20090519330021

Link to comment
Share on other sites

Høyre side, omtrent midt på siden er vielsen 13. juli 1816.

 

Ungkarl Christen Amundsen Turter 19 Aar og Pige Inger Jacobsdatter Kirkebye, 22 Aar.

 

Akershus, Oslo fylke, Aker i Aker, Ministerialbok nr. 11 (1810-1819), Viede 1816, Side 227

Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20060208040996

Link to comment
Share on other sites

Apropos Tømte-eie - så har gården aldri hatt mer enn en husmannsplass og før den ble revet i 50-60 årene var det en slags kårstue.
Det er masse grunnmur igjen inne i skauen der og til og med en søppelfylling (folk hadde jo ikke kommunal renovasjon på den tida).
Så det er en mulig plassering for Taraldrud. oppkalt etter husmannen Tarald som bode der i 1830-åra.
Denne Tarald bosatte seg seinere ved Åklungen, i gårdsskauen til Brenninga, og da ble denne plassen også hetende Taraldrud.
Her er Taraldrud-navnet bevart hos kartverket tror jeg.

Det er veldig lett å finne R og A sine barn i MR. 

Jeg slo opp i folketellinga for Aker for deg. Anders C vokste åpenbart opp der og faren hans (moren døde tidlig) bodde åpenbart på plassen Kallerud under Kirkeby (jeg tror under øvre K) hele første halvdel av 1800-tallet. Faren er listet som husmann i 1834, det var ikke alle husmenn i Maridalen som hadde arbeidsplikt på gård. 
De jobbet på godset og dette var nok høyst frivillig. Men akkurat på Kallerud er det trolig de jobbet en del på gården.

Kallerud står i beste velgående, så hit kan du dra på "slekts-location" på en vakker vinterdag :)

Apropos verifisering av Anders C sine foreldre - er det ingen tvil om at du har rett person - se f eks konfirmasjonen hans i MR.

Faren hans heter Amundsen, farlig med sekundærkilder ja...
Merk at faren er gift med en annen dame i 1834 - den første kona døde tidlig som nevnt. (ft 1834 Aker, Kallerud)

Apropos primærkilder slo jeg opp Anders død i 1851, men tar det i neste innlegg.

 

Link to comment
Share on other sites

Kristen Amundsen  1797-1864 var fra Strøm i Nittedal, Hans far Amund Christensen 1765-1807 fra Strøm viet 1790 til Berte Amundsdatter 1760-1839 også fra Strøm i Nittedal.

 

Inger Jacobsdatter 1794-1828 var datter av Jacob Nilsen og Siri Toresdatter, Bærum, Kirkeby

 

Anne Halvorsdatter 1800-1862 var fra Slåttenhus i Nittedal  datter av Halvor Larsen og Marthe Toresdatter

 

Link to comment
Share on other sites

Gjelder Rønnaug og Anders sine barn:

Jeg har funnet 7 barn, men dette ble ingen lystelig søken!

 1. Inger Maria f. 01.03.1838.
 2. Inger Maria f. 24.08.1840
 3. Carl Martin f. 10.10.1842
 4. Johan Albert f. 09.04.1845
 5. Johan Albert f. 06.01.1847
 6. Karine f. 12.07.1848 (Min oldemor!) og
 7. Adolphine Randine f. 23.02.1851

Jeg regner med at når dert dukker opp 2 barn med samme navn, må det være fordi det første barnet har gått bort før det andre er født. Problemet med 1. og 2. er at jeg mener bare å ha funnet at nr. 2 døde i 1841 9 mnd gammel. Dog var ingen av disse registrert i manntallet fra 1842 (Taraldsrud). Det må være rimelig å anta at begge var døde da manntallet ble tatt opp!

Nr. 3; Carl Martin, er registrert død 19.08.1847.

Nr. 4 og nr. 5; Her er det tilsvarende som for de to første; Har bare funnet at nr. 5 døde 21.06.1847.

Nr. 7; Hun er registrert død 23.05.1853. Det er vel derfor at det i protokollen for Anders sin død i 1851, at enken satt igjen med 2 umyndige barn (Karine og Adolphine Randine)

Avslutningsvis kan det derfor se ut til at Rønnaug, til tross for at hun har født 8 barn, opplevde å se at bare 2 levde opp. Det må ha vært tøft!!

Kanskje man kan se av kirkebøkene hva slags dødsårsak som ligger bak denne tragedien (det står nevnt lite om dette i MR). Jeg mener å vite at Anders døde av tyfus. Kan de andre ha vært rammet av det samme??

Link to comment
Share on other sites

Du må ganske enkelt slå opp i kirkebøkene som jeg har gjort. Aker, Nittedal/Hakadal og Bærum.

Jeg har for øvrig en slektsgren til broren til Anders Christensen, Hans Christensen, derfor visste jeg dette.

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Til alle gode hjelpere så  langt:

Da jeg begynte med dette, hadde jeg som mål å komme "tilbake" til tipp oldeforeldre. For mitt vedkommende er dette bl.a. Rønnaug og Anders. Jeg føler at jeg nå bør bruke litt tid på å registrere alt dette som har kommet fram. Det blir jo en del "sidegrener" som også er interessante. Har fram til nå brukt MyHeritage, samt at jeg har laget et Excel-ark der viktige opplysninger registreres.

Takk skal dere ha alle sammen!!

Fram til nå har dette bare dreid seg om min morfars (Marius Kristiansen Blankvannsbråten) slekt. I midlertid var også min mormor fra Nordmarka/Bonna. Hun har visstnok hatt tilnavnet "Nordmarkas Rose" i flg. boka til Aabel. Dette kan jo også bli spennende, og jeg håper at noen vil hjelpe til å finne navn og fødsler m.m. her også.

Kommer nok tilbake med en ny tråd her.

Edited by Paal Jørgensen
Uteglemmelse
Link to comment
Share on other sites

Til alle gode hjelpere så  langt:

Da jeg begynte med dette, hadde jeg som mål å komme "tilbake" til tipp oldeforeldre. For mitt vedkommende er dette bl.a. Rønnaug og Anders. Jeg føler at jeg nå bør bruke litt tid på å registrere alt dette som har kommet fram. Det blir jo en del "sidegrener" som også er interessante. Har fram til nå brukt MyHeritage, samt at jeg har laget et Excel-ark der viktige opplysninger registreres.

Takk skal dere ha alle sammen!!

Fram til nå har dette bare dreid seg om min morfars (Marius Kristiansen Blankvannsbråten) slekt. I midlertid var også min mormor fra Nordmarka/Bonna. Hun har visstnok hatt tilnavnet "Nordmarkas Rose" i flg. boka til Aabel. Dette kan jo også bli spennende, og jeg håper at noen vil hjelpe til å finne navn og fødsler m.m. her også.

Kommer nok tilbake med en ny tråd her.

Link to comment
Share on other sites

Det høres kult ut " å ganske enkelt slå opp i kirkebøkene" :)
Det er nok et ganske krevende og møysommelig arbeid, men det må også kvalitetssikres, man må kunne sannsynliggjøre at det er samme person hvis det skal ha noen som helst interesse. Skifter er fine kilder, og folketellinger selvsagt. 
Regner med at du har funnet disse personene i ft. 1801, eller prøvd å finne dem?
Når man kommer før 1800 er kildene alltid færre og dårligere og noen ganger vil det bli så stor tvil om det er samme person, at man nesten bare må la det være.

Særlig gjelder det når navnene er veldig vanlige, som Ole og Hans.

Link to comment
Share on other sites

Paal - det er morsomt med slekter i Maridalen igjen, men jeg tror ikke jeg kommer til å lese flere tråder.
Du er ny på debattforum ser jeg, det er vanlig å la trådene ligge å gjære og modnes litt.
Det er jo stadig de samme slektene du diskuterer. 
Jeg slo opp på det med dødsårsak ja, man kan få mange og ofte tragiske opplysninger om dødsårsak, i Aker blir vel disse oppgitt fra 1830 eller noe sånn.
Presten oppgir tyfus, som du allerede visste - greit å spare alt man har samlet :)
Jeg synes også det er rart at det ikke var en epidemi i samme område eller at flere i samme familie døde. Det virker ikke sånn.
Koleraen kom omtrent samtidig. Dette var jo en tid da byen vokste veldig og de sanitære forholdene var forferdelige.
Men dette var tross alt i den vakre Maridalen...
Noe som er høyst besynderlig er at personen under AC, PJ Collett også døde av tyfus (iflg presten)
I alle biografier om PJ Collett (gift med Camilla Collett) står det at han døde av lungebetennelse, så her kan presten ha skrevet feil. (se vedlegg)

Skjermbilde (117).png

Edited by Dag Brodin
Link to comment
Share on other sites

Dag Brodin!

Takk for dine fine svar! 

Det har blitt mye om Herkerud, Rønnaug og slekta rundt henne. Jeg må innrømme at det var leit å lese om fødte og døde barn. Gang på gang! Det var nok ikke lett å vokse opp i slike tider.

Litt underlig dette med Maridalen. Det viser seg at min tilknytning til denne "vakre dal" er langt sterkere enn jeg har vist om. I løpet av denne tiden jeg har holdt på, har jeg sett følgende:

En tipp oldemor og en tipp oldefar er født, oppvokst, og dødd her.

En oldemor er født og oppvokst her.

Min morfar og mormor bodde i en periode på Svingen der to onkler og min mor ble født. I tillegg ble min mor døpt i Maridalen kapell. Onklene ble født før kapellet ble innviet.

 

Nå skal jeg, som allerede nevnt, inn i marka og finmyse mer på slekta til mormor. Som sagt: Takk for all hjelp!! 

Skal nå begynne å fundere på et "arkiv" som forhåpentligvis vil holde orden på alle opplysningene jeg nå sitter på. Det begynner å bli ganske mye.

Link to comment
Share on other sites

Ja, det bare å fyre løs, om Svingen og andre ting. Emner som er for nære vår tid vil man kanskje ikke diskutere på nett. Hvis din mor var født i Maridalen antar jeg du har hatt muntlige kilder til familiehistorien din - det er alltid artig å grave litt i arkiver når man har historier man har hørt av bestefar å sammenligne med :)
Ang. - tråder, dette er en klassiker - alle har hjulpet deg, helt gratis - det er ingen steder man får så mye frivillig hjelp som med slektsforskning.
Men når man publiserer noe, er dette også for allmenheten - historisk interesserte, og andre som kan ha tilknytning til samme slekt.
Tråden er ikke bare "din" lenger. Vet ikke om du skjønte det? :)
Om noen (teoretisk) skulle skrive mer enn det som er skrevet om Maridalen og andre steder, er sånne slektshistorier et viktig bidrag for å levendegjøre vår relativt nære fortid.
Etter grundig faktasjekk, selvsagt, som mye erfaring viser. Men det er sjelden "røk uten ild" som jeg pleier å si.

Link to comment
Share on other sites

Til Ann-Mary Engum: Jeg antar at du har vært inne på de to trådene for å påpeke sammenhengen for eventuelt interesserte?! Med alle dine innlegg, antar jeg videre at du antakeligvis har en litt overordnet rolle i dette forumet.

Til Dag Brodin: Jeg er klar over at det ikke er noen steder du kan få så god hjelp som i fora for slektsgransking. Det var derfor jeg meldte meg inn. Jeg er selvsagt også klar over at alt som legges ut og/eller kommenteres her, blir "offentlig" eie, og kan fritt brukes av alle i den grad man skulle ha interesse eller behov. Hva gjelder "påhenget" om mitt forhold til Maridalen, var det bare noe som falt meg inn der og da. Håper det ikke er til sjenanse eller bryter med reglene for god oppførsel i dette forum.

Til begge: Jeg tror ikke jeg kommer til å bruke disse 2 trådene mer, men lar dem ligge åpne for eventuell bruk for andre. Er det noen som har noe mer å anføre, får jeg jo en melding! 

Link to comment
Share on other sites

Hei Paal!

 

Har nok ingen overordnet rolle i forumet.

Men synes det er veldig greit å koble sammen disse temaene.

Når man oppretter nye temaer om samme sak/familie er det er alltid lurt å legge lenke til det man tidligere har funnet.

Da slipper hjelpere å bruke unødvendig tid på å lete det opp.

 

Lykke til videre! :-)

Link to comment
Share on other sites

PS. Ang "født samme sted osv." i Aker-prestenes bokføring så henviser det til at personen er født i samme sogn. Presten hadde jo ansvaret for "folkeregisteret" på den tiden.
I dødsprotokollene jeg limte inn over står det "født ib(idem)" latin for "samme sted" :)

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Dag Brodin!

Du har jo, tydeligvis, mer enn normalt gode kunnskaper om personer fra Maridalen og til dels Nordmarka.

Jeg har nå funnet dåps- og konfirmasjonsdatoer til flere av mine forfedre. Jeg har lett og funnet dem i kirkebøker fra Aker og Vestre Aker prestegjeld. Hvilken kirke var det bebyggere fra Maridalen hørte til og normalt ble døpt og konfirmert i før Vestre Aker ble etablert, og hvilken kirke var det etter at Vestre Aker ble etablert?

Min mormor (Valborg Sofie) ble tydeligvis døpt i Sørkedalen:   https://media.digitalarkivet.no/view/5404/128  

(Vestre Aker prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. 7, 1875-1886, s. 123) Hun er født på Bonna i 1878

Min morfar (Marius Kristiansen/f. 24.08.1881) er tydeligvis det samme (han er født på Blankvannsbråten/Liggern i 1881)

Vet du hvordan dette henger sammen??

Er litt usikker på hvilken kirke jeg skal sjekke angående begravelse for folk som er født og dødd i Maridalen mellom 1845 - 1900.

Har du noen tips her også? 

Link to comment
Share on other sites

 • 6 years later...

Hei og unnskyld seint svar (!)
Det var jo kirke i dalen i middelalderen, men hvor lenge den fungerte for kirkelige handlinger husker jeg ikke.
Og det er uansett usikkert.
I nyere tid var det gamle Aker kirke som gjaldt.
Det finne noen tingboksopptegnelser fra slutten av 1600 -tallet som viser hvilke konflikter som kunne oppstå på kirkevei.
Det var nemlig en betydelig kirkevei til Aker (nå gamle Aker) kirke.
På 1600-tallet og kanskje utover 1700 var det en betydelig kirketukt, så det var ikke noe alternativ å bli hjemme.
Da Vestre Aker ble bygget ble det litt, men ikke betydelig kortere kirkevei. Det ligger mange staute bønder på Vestre Aker kirkegård.
Fra 1900 fikk Maridalen kapell egne kirkebøker (se digitalarkivet) og jeg antar at vielser osv fant sted i Kapellet (senere Maridalen kirke)
Fra rundt 1939 ble dalen underlagt det nye Grefsen sogn (og kirke) Og kirkebøker antagelig.
Deretter under Nordberg menighet og kirke fra 1962.

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.