Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Lars E. Øyane

Herman Johannes Hermansen - eller Johannessen/Johnson - fødd i Bergen 1861 - seglmakardreng og sjømann - lagnaden hans?

Recommended Posts

Lars E. Øyane

Dette emnet tek utgongspunkt i følgjande tema:

 

https://forum.arkivverket.no/topic/220996-øyanes-påskenøtt-2018-9-anna-haaversdotter-1793-1873-frå-luster-til-bergen-med-forgreiningar-til-amerika-ei-kjempeutfordring/

 

og handlar særskilt om ein dotterson av Anna Haaversdotter, som synest framstå som ei skikkeleg utfordring:

 

Herman Johannes, fødd i Bergen 22.11.1861, var son av Hermund «Herman» Johannesson (Jordanger) og Monsina Andrine Monsdotter (Espeland)

 

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007438348

 

Då Monsine i 1868 framstod som mor i Bergen på ny, vert det sagt at mann hennar (Herman Johannesson (Jordanger) hadde «desertert» ho «for 8 år sidan» og truleg var død.  Sidan kjem det fram at Herman var reist til Amerika, og han levde framleis i 1887 då han var heime på vitjing:

 

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=EMIBERG&gardpostnr=23189&merk=23189#ovre

 

FT1865 syner Herman med namnet Herman Johannessen, 8(!) år gamal og busett som «barn» hjå besteforeldri Mons og Anna Espeland i Bergen:

 

https://digitalarkivet.no/census/person/pf01038249011759

 

FT1875 syner Herman som seglmakardreng, framleius busett hjå bestefaren Mons Espeland i Bergen, men då med namnet Jordanger:

 

https://digitalarkivet.no/census/person/pf01052295016958

 

Siste gongen me finn Herman er i denne loddtrekningslista utan dato og då framleis med namnet Jordanger:

 

https://www.digitalarkivet.no/view/44/pp00000000092599

 

men det vert fortalt at Herman sidan skal ha vorte sjømann, utan at eg finn kjeldedekning for dette!

 

Hovudutfordringi er følgjande:

 

** Kvar vart det av Herman Johannes, fødd 1861?

 

Kan loddtrekningslista gje svar?

 

Kan den originale skipslista frå 1887 for faren Herman gje svar?

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood
12 minutter siden, Lars Waaltorp skrev:

Herman Johannes Jordanger i sjømannsrullene: https://digitalarkivet.no/view/91/pc00000001118659

 

Bergen fylke, Annotasjonsrulle nr. 4 (1874-1882), Protokollside
https://media.digitalarkivet.no/view/78939/31?indexing=

 

Bergen fylke, Hovedrulle nr. 7 (1877-1882), Protokollside, Side 1093
https://media.digitalarkivet.no/view/78956/193

Edited by Grethe Flood

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Lars W. og Grethe for spennande og utfordrande innlegg!

 

Om eg forstår dette rett, so var det ikkje mange turane Herman gjorde som sjømann, og til tross for at han i desember 1879 vart overført til hovudlista, er han over hovudet ikkje nemnd der som sjøfarande!  Siste reisen hans var altso med Statsråd Lemkuhl i september 1879 til Amerika!?

 

Skal me då gissa på at han rett og slett «deserterte» i Amerika og vart buande der, sjølv om det ikkje står noko om det?

 

Eg har no sete og «leika meg» lite vetta med amerikanske og norske kjelder, og ein person frå FT1900 i Chicago, IL fell meg i auget som spennande:

 

Herman Anderson, maskinist, fødd i Noreg november 1861, utvandra 1880, gift med fleire born:

 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-67QQ-1PK?i=2&cc=1325221

 

Leiter me hjå Digitalarkivet, finn me ikkje mange Herman/Hermund fødde i november 1860-61-62, og eg kan ikkje sjå nokon emigrantar med namn Herman Andersson i åri kring 1880, bortsett ifrå ein Hermund Andersson frå Talle i Luster, men han har eg peiling på frå før!!

 

Kvifor han i so fall har teke Anderson-namnet, kan eg ikkje finna noki god forklaring på, men eg vil tinga ein kopi av dødsattesten hans, so kanskje den kan gje svar:

 

Name Herman Anderson
Event Type Death
Event Date 06 Sep 1912
Event Place Chicago, Cook, Illinois, United States
Address 2753 Fullerton
Gender Male
Age 50
Marital Status Widowed
Race White
Occupation Millwright
Birth Year (Estimated) 1862
Birthplace , , Norway
Funeral Home Thompson Bros
Burial Date 08 Sep 1912
Cemetery Mt Olive
Informant's Name Minnie Koffke

 

Eg takkar på ny for framifrå bistand til leiting etter Herman Johannes og vonar på at noko vil dukka opp...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Eg tok kontakt med Statsarkivet i Bergen for å få ut fleire opplysningar frå skifti etter Anna (1873) og Mons (1880) Espeland, og her dukka mellom anna opp dette:

 

Herman Johannes Jordanger var nok ein «favoritt» hjå bestefaren Mons Espeland dei siste åri han levde, og det kjem fram at Herman skulle ha kr. 400 i arv etter Mons.  Han fekk kr. 80 av desse arvemidlane til konfirmasjonen i 1876, medan han skulle få resten ved fylte 21 år.  Men dei to svigersønene Jens Monsen og Bertel Andersen i Chicago nedla protest, og det endte med at Herman ikkje skulle få meir enn kr. 154,11 i tillegg til dei kr. 80 han alt hadde fått!  TILSYNSVÆRGEN (fanejunkar A. Bøthun?) skulle syta for at arven til Herman vart innsett i Bergens Sparebank og ikkje utbetalast før Herman var 21 år gamal, d.v.s. 22.11.1882!

 

Det kjem ved same høve fram at Herman Johannes Jordanger hadde vore fråverande frå Bergen sidan september 1879, og ingen visste kvar han oppheldt seg då skiftet vart slutta 21.7.1881.  Dette harmonerer jo fortreffeleg med opplysningane ovanfor om at Herman i september 1879 mønstra på Statsråd Lemkuhl med kurs for Amerika og at han vert borte etter den tid!

 

Då lurer eg på følgjande:

 

Finst det kan henda protokollar for TILSYNSVÆRGEN der det kjem fram korleis desse arvemidlane omsider vart utbetalte?

 

Eg vil leggja dette spørsmålet inn ogso til Arkivverket direkte med von om at einkvan kan svara på det og takkar elles for framifrå bistand i samband med oppklaring av lagnaden til Herman Johannes!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Eg har no fått ei ny melding frå Statsarkivet i Bergen etter at dei har studert skiftedokumenti i skiftet etter Mons Espeland, og der fann dei eit skriv dagsett 11.7.1881 frå Andreas Thistel som mellom anna skriv følgjande:

 

«Herman Johan Jordanger afreiste fra Byen sidst i September 1879 som Jugman (jeg tror med Capiten Trøie), men rømte fra Skibet i Amerika (efter sigende Nyørk) og siden den Tid har hans Familie hersteds ikke hørt noget fra ham, han er omtrent 19 Aar og fød i Domkirkens Sogn i Bergen»

 

Som me alt hadde tenkt, rømte altso Herman i New York, og eg lurer meir og meir på om det kan vera han eg har finne i Chicago, IL under namnet Herman Anderson.  Alder og ankomsttid stemmer «på ein prikk», og eg kan ikkje sjå nokon andre Herman Anderson som utvandra frå Noreg på den tidi med «høveleg» alder!

 

Eg fekk ikkje til å lasta opp dødsattesten, men her er i alle fall vigselsattesten hans.  Eg har forresten vore i kontakt med Mt. Olive kyrkjegard i Chicago, IL, og dei kunne fortelja at Herman ligg i ei einskildgrav utan familie attmed!  Dødsòrsaki var: «skull broken accidentally falling from a ladder»

 

Men kona var jo tydeleg avlidi før han, so kanskje me kan finna ein dødsattest for ho...  Informanten ved dødsfallet, Minnie Noffke, er tydeleg eldste dotteri hans (jmf. FT1900)...

 

Eg vil freista samla litt opplysningar om huslyden til Herman Anderson og takkar på ny for framifrå bistand i freistnadane på dette!

Herman Andersen marriage.jpg

Edited by Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Eg har finne dødsattestane til i alle fall tre av borni etter Herman:

 

Name Minnie Noffke
Event Type Death
Event Date 07 Jul 1940
Event Place Chicago, Cook, Illinois, United States
Address 3034 N Kostner Ave
Gender Female
Age 52
Marital Status Married
Race White
Occupation Housework
Birth Date 23 Jan 1888
Birthplace Chicago, , Illinois
Funeral Home John M Pedersen And Sons
Burial Date 10 Jul 1940
Burial Place Norwood Park, , Illinois
Cemetery Acacia Park
Father's Name Herman Andersen
Mother's Name Marie Seversen
Spouse's Name Paul
Informant's Name Paul Noffke
Entry Number 19777

 

Name Arthur S Andersen
Event Type Death
Event Date 01 Jun 1937
Event Place Chicago, Cook, Illinois, United States
Address 3034 N Kostner Ave
Gender Male
Age 47
Marital Status Widowed
Race White
Occupation Bore Grinder
Birth Date 19 Oct 1889
Birthplace Chicago, , Illinois
Burial Date 04 Jun 1937
Burial Place Chicago, , Illinois
Cemetery Bohemian National
Father's Name Herman Andersen
Mother's Name Mary Siversen
Spouse's Name Jewel
Informant's Name Minnie Noffke
Entry Number 16672

 

Name William Andersen
Event Type Death
Event Date 26 Jun 1944
Event Place Chicago, Cook, Illinois, United States
Address 2848 N Spaulding Ave
Gender Male
Age 48
Marital Status Single
Race White
Occupation Shipping Clerk
Birth Date 02 Jun 1896
Birthplace Chicago, , Illinois
Funeral Home Otto Alb And Son
Burial Date 29 Jun 1944
Burial Place Norwood Park, , Illinois
Cemetery Acacia Park
Father's Name Herman Andersen
Mother's Name Marie Siebersen
Informant's Name M Judith
Entry Number 18476

 

Kanskje er dette kona til Herman:

 

Name Mary Anderson
Event Type Death
Event Date 19 Feb 1908
Event Place , Cook, Illinois, United States
Event Place (Original) Chicago, Cook, Illinois
Address 68 E. 13th St.
Gender Female
Age 42
Marital Status Married
Ethnicity American
Race White
Occupation Housewife
Birth Year (Estimated) 1866
Birthplace Norway
Burial Date ...
Cemetery County
Father's Birthplace Norway
Mother's Birthplace Norway
Record Number 29

 

Ikkje godt å seia...; eg ser fleire mogelege...

 

No er det snart på tide å ta kvelden, men eg takkar på ny for framifrå bistand til å kartleggja denne huslyden!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar Moe

Hei Lars

Litt på utsiden ....

Fant denne karen. Har du han i "boki" ?

HermanBottelsen1755LysterBergenuMaadl.1772 d. 23 MartiiEy faret før1776 d. 28/8 permitt. udenrigs Hk. den 5 Juni 1781. 1781 udskrveen dimitt. 83 den 17 Octobr.Død paa Grønland 1785 

 

Og denne

HermanHermandsen1759i Sogn hidkom da han var 4 aar gml.Bergen Nyek.uundersætsig1782 d. 13 MartiiFahret 1 Reise paa OstendeDød og udgaaer 1787 efter Cont. Adm. Schultz skrivelse af 4/12-86

 

Og

OleHermansen1761Lyster Sogn (kom til byn 2 aar gl.)Bergen Nye Kirk.uMaadl.1784 d. 23 Junii1 Reise paa PetterborgDrognet 1789 

 

Og denne som kan være fra her eller der i fylket..

HansHermandsen1772SognBergenuMaadelig1791 d. 4 aug.1 Reise paa Grøndland

 

 

Mvh

Ivar

Edited by Ivar Moe

Share this post


Link to post
Share on other sites
Egil Johannessen
2 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

Name William Andersen Event Type Death Event Date 26 Jun 1944 Event Place Chicago, Cook, Illinois, United States Address 2848 N Spaulding Ave Gender Male Age 48 Marital Status Single Race White Occupation Shipping Clerk Birth Date 02 Jun 1896 Birthplace Chicago, , Illinois Funeral Home Otto Alb And Son Burial Date 29 Jun 1944 Burial Place Norwood Park, , Illinois Cemetery Acacia Park Father's Name Herman Andersen Mother's Name Marie Siebersen Informant's Name M Judith Entry Number 18476

 

? Ingen William i FT 1900 eller i FT 1910 (se neste post) - men han het kanskje William Bernie/Benny?

 

The 1900 United States Federal Census
Name:    Herman Anderson
Age:    38
Birth Date:    Nov 1861
Birthplace:    Norway
Home in 1900:    Chicago Ward 14, Cook, Illinois
Ward of City:    14
Street:    Monticello Ave
House Number:    792
Sheet Number:    2
Number of Dwelling in Order of Visitation:    21
Family Number:    34
Race:    White
Gender:    Male
Immigration Year:    1880
Relation to Head of House:    Head
Marital Status:    Married
Spouse's Name:    Marrie Anderson
Marriage Year:    1885
Years Married:    15
Father's Birthplace:    Norway
Mother's Birthplace:    Norway
Years in US:    20
Naturalization:    Na
Occupation:    Machinist All Kind
Months not employed:    0
Can Read:    Yes
Can Write:    Yes
Can Speak English:    Yes
House Owned or Rented:    R
Farm or House:    H
Household Members:    
Herman Anderson    38
Marrie Anderson    35
Minie Anderson    12
Arthur Anderson    10
Royal Anderson    6
Benny Anderson    3

Harry Paulus    16
 

Edited by Egil Johannessen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Egil Johannessen

Dette må vel være Herman og familie i 1910, han hadde gftet seg igjen......(i 1902 - se neste post) - det betyr at Marie/Mary døde 1900-1902.

 

The 1910 United States Federal Census
Name:    Herman Anderson
Age in 1910:    47
Birth Year:    abt 1863
[abt 1861] 
Birthplace:    Norway
Home in 1910:    Chicago Ward 35, Cook, Illinois
Street:    N Sagefield St -  N Springfield - feiltranskr.
House Number:    654
Race:    White
Gender:    Male
Immigration Year:    1862 - voldsomt avvik !
Relation to Head of House:    Head
Marital Status:    Married
Spouse's Name:    Hannah Anderson
Father's Birthplace:    Norway
Mother's Birthplace:    Norway
Native Tongue:    English
Occupation:    Millwright
Industry:    Machine Shop
Employer, Employee or Other:    Wage Earner
Home Owned or Rented:    Rent
Farm or House:    House
Naturalization Status:    Naturalized
Able to Read:    Yes
Able to Write:    Yes
Years Married:    7
Number of Children Born:    6
Number of Children Living:    6
Out of Work:    N
Number of weeks out of work:    0
Household Members:    
Herman Anderson    47
Hannah Anderson    33
Arthur Anderson    21
Roy Anderson    16
Bernie Anderson    13

Ruth Anderson    6
Agnes Anderson    4
Hannah Benson    44

Edited by Egil Johannessen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Egil Johannessen

The Cook County, Illinois, Marriages Index, 1871-1920
Name:    Herman Anderson
Age:    40
Gender:    Male
Birth Year:    abt 1862
Marriage Type:    Marriage
Marriage Date:    5 Jul 1902
Marriage Place:    Chicago, Cook, Illinois
Spouse Name:    Hune Behrnson
Spouse Age:    26
Spouse Gender:    Female
FHL Film Number:    1030339

 

The U.S., Evangelical Lutheran Church in America Church Records, 1826-1945
Name:    Herman Anderson
Gender:    Male
Event Type:    Marriage
Birth Place:    Skebrg Norge - Skeberg - feiltranskr.
Marriage Date:    5 Jul 1902
Marriage Place:    Chicago, Illinois, USA
Spouse:    Hanne Sicilie Berntsen
Church Name:    Emmaus
Church Location:    Chicago, Illinois

 

Et av vitnene var Minnie Anderson (datteren)

1902_Marriage Herman A.jpg

Edited by Egil Johannessen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Egil Johannessen
23 minutter siden, Egil Johannessen skrev:

Household Members:    
Herman Anderson    47
Hannah Anderson    33
Arthur Anderson    21
Roy Anderson    16
Bernie Anderson    13
Ruth Anderson    6
Agnes Anderson    4
Hannah Benson    44

 

The U.S., Evangelical Lutheran Church in America Church Records, 1826-1945
Name:    Agnes Victoria Anderson
Event Type:    Baptism
Birth Date:    12 Mar 1906
Baptism Date:    15 Apr 1906
Baptism Place:    Chicago, Illinois, USA
Father:    Herman Anderson
Mother:    Hannah Anderson
Church Name:    Emmaus
Church Location:    Chicago, Illinois

 

The Cook County, Illinois, Deaths Index, 1878-1922 (F. dato avviker fra KB)
Name:    Agnes Anderson
Birth Date:    10 Aug 1906
Birth Place:    Chicago, Cook, Illinois
Death Date:    18 Sep 1911
Death Place:    Chicago, Cook, Illinois
Burial Date:    19 Sep 1911
Cemetery Name:    Mt Olive
Death Age:    5
Occupation:    Child
Race:    White
Marital Status:    Single
Gender:    Female
Street address:    654 N. Springfield
Father Name:    Herman Anderson
Father Birth Place:    Norway
Mother Name:    H?ry Bernton
Mother Birth Place:    Norway
FHL Film Number:    1239898

 

The U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current - LENKE FAGhttps://www.findagrave.com/memorial/155151635
Name:    Agnes Anderson
Birth Date:    10 Aug 1906
Birth Place:    Chicago, Cook County, Illinois, United States of America
Death Date:    18 Sep 1911
Death Place:    Chicago, Cook County, Illinois, United States of America
Cemetery:    Mount Olive Cemetery
Burial or Cremation Place:    Chicago, Cook County, Illinois, United States of America
Has Bio?:    Y

Edited by Egil Johannessen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Egil Johannessen
38 minutter siden, Egil Johannessen skrev:

Household Members:    
Herman Anderson    47
Hannah Anderson    33
Arthur Anderson    21
Roy Anderson    16
Bernie Anderson    13

Ruth Anderson    6
Agnes Anderson    4
Hannah Benson    44

 

Illinois, Cook County, Birth Certificates, 1871-1940 - Lenke FShttps://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:Q239-GVVJ
Name:    Ruth Alice Helen Andersen
Event Type:    Birth
Event Date:    15 Aug 1904
Event Place:    Chicago, Cook, Illinois, United States
Registration Date:    14 Jan 1966
Registration Place:    , Cook, Illinois
Gender:    Female
Race:    White
Father's Name:    Herman Andersen
Father's Birthplace:    Norway
Mother's Name:    Hannah Berntsen
Mother's Birthplace:    Norway
Certificate Number:    202034

Share this post


Link to post
Share on other sites
Egil Johannessen
2 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

Name Minnie Noffke Event Type Death Event Date 07 Jul 1940 Event Place Chicago, Cook, Illinois, United States

 

Chicago Tribune (Chicago, Illinois) 09 Jul 1940, Tuesday, Page 12

1940_Noffke Minnie.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Egil Johannessen
2 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

Name William Andersen Event Type Death Event Date 26 Jun 1944 Event Place Chicago, Cook, Illinois, United States

 

Chicago Tribune (Chicago, Illinois) 27 Jun 1944, Tuesday, Page 12

Chicago Tribune (Chicago, Illinois) 27 Jun 1944, Tuesday, Page 12.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Egil Johannessen
3 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

Name Arthur S Andersen Event Type Death Event Date 01 Jun 1937 Event Place Chicago, Cook, Illinois, United States Address 3034 N Kostner Ave

 

Chicago Tribune (Chicago, Illinois) 02 Jun 1937, Wednesday, Page 5

Chicago Tribune (Chicago, Illinois) 02 Jun 1937, Wednesday, Page 5.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Egil Johannessen
1 time siden, Egil Johannessen skrev:

The U.S., Evangelical Lutheran Church in America Church Records, 1826-1945
Name:    Herman Anderson
Gender:    Male
Event Type:    Marriage
Birth Place:    Skebrg Norge - Skeberg - feiltranskr.

 

? - https://www.digitalarkivet.no/view/8/pe00000000942217

Share this post


Link to post
Share on other sites
Egil Johannessen

Søk etter personer i folketellingen fra 1865

 

               
Herman Andersen(mann) 1861* Skeberg deres Søn ug Skeberg: Sandlia %(fra Berghornæs)% 1865 folketelt Folketelling 1865 for 0115P Skjeberg prestegjeld
Herman Andersen(mann) 1863* Skeberg Søn ug Skeberg: Arbeiderbolig No 1 1865 folketelt Folketelling 1865 for 0115P Skjeberg prestegjeld
Herman Andreasen(mann) 1861* Skeberg Prgj. deres Søn ug Skeberg: Carlsøen 1865 folketelt Folketelling 1865 for 0115P Skjeberg prestegjeld

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Ivar og ikkje minst til Egil for ein grundig «analyse» av denne huslyden, som eg ser har vart ein stor del av morrakvisten!

 

Først til innlegg #8 frå Ivar:

 

* Herman Bottelsen og huslyden hans er drøfta i dette emnet, der eg med glede tek imot fleire detaljar: https://forum.arkivverket.no/topic/207059-bottolf-jørgensen-1714-1785-og-kona-christi-hermundsdotter-1715-1785-frå-luster-til-bergen-kvar-vart-det-av-alle-borni-deira-ei-skikkeleg-utfordring/

 

* Herman og Ole Hermanssøner var brør og vert drøfta i dette nyutlagte emnet der eg òg med glede gjerne tek i mot fleire opplysningar: https://forum.arkivverket.no/topic/222100-herman-hermansen-1733-1784-utflytt-1763-frå-fortun-i-luster-til-bergen-lagnadane-til-borni-hans/

 

* Hans Hermandson frå Sogn ser ut til å vera denne karen frå Leikanger, med opplysningar frå FamilySearch:

 

Name Hans Hermansen
Gender Male
Christening Date 20 Mar 1771
Christening Place , LEIKANGER, SOGN OG FJORDANE, NORWAY
Father's Name Hermund Hansen
Mother's Name Anna Jonsdr

 

So attende til Herman Johannes Jordanger og Herman Anderson i Chicago, IL:

 

Eg er kjempeimponert over innleggi frå Egil, og særleg er det fantastisk at du fann den «biten» som avslører at Herman Anderson kom frå SKJEBERG og ikkje frå BERGEN, vigsli hans med Hanna frå 1902 (sjå innlegg #11).  Dei to karane har svært identiske «vita», men då har «min» Herman likevel ikkje endra namnet sitt slik eg mistenkte han for å ha gjort!

 

Ser me på kyrkjebøkene for Skjeberg, so finn me:

 

* Herman, son av Anders Svendson og Fredrikke Eriksdotter, fødd 6.12.1862, døypt 1.2.1863: https://media.digitalarkivet.no/view/438/34

 

* Herman, son av Anders Hansson og Andrine Johnsdotter, fødd 21.11.1859, døypt 26.12.1859: https://media.digitalarkivet.no/view/438/13

 

* Herman, son av Andreas Melby og Andrine Ulriksdotter, fødd 26.3.1861, døypt 21.4.1861: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000010518038

   finn eg her som gift i 1887: https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000002210666

 

Han som utvandra frå Skjeberg i 1880, må vera han som var fødd 21.11.1859: https://www.digitalarkivet.no/view/291/pu00000000008294

 

So kvar det vart av «rømlingen» frå Statsraad Lehmkuhl frå september 1879, er frameis ei kjempestor «gåte»!

 

Den siste «trumfen» eg sit med i dag, er denne:

 

Faren Hermund Johannesson Jordanger, som her er kalla Herman Johannessen, var fødd i Hafslo 15.4.1829.  Frå før veit me at han «stakk av» til Amerika kring 1861, men som amerikansk borgar var han heime på vitjing i 1887, og no er spørsmålet:  Kan denne passasjerlista lokaliserast for eventuelt å finna ut kvar han budde?

 

https://www.digitalarkivet.no/view/8/pe00000000679171

 

Kanskje hadde far og son kontakt i Amerika?

 

Eg takkar på ny for framifrå bistand til oppklaring av denne utfordrande huslyden!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Eg har søkt lite vetta i passasjerlistene hjå ancestry.com og finn ein Herman Johannesen på 19 år(!) av tysk opphav, som 30.9.1887 kom fram til Nw York:

 

https://www.ancestry.com/interactive/7488/NYM237_512-0426?pid=10229308&treeid=&personid=&rc=&usePUB=true&_phsrc=Nzx8522&_phstart=successSource

 

«Vår» Herman Johannesson reiste frå Bergen 16.9.1887, so datoen skulle passa ganske so bra...

 

MEN, dersom me ikkje har meir detaljerte passajerlister enn som so, er det vel ikkje so mykje me kan leggja til om bustaden hans...!?  Kanskje nokon ser noko eg ikkje har oppdaga?

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand til oppklaring av denne kjempeutfordringi!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Jaggu vart det BINGO på meg i kveld!

 

Eg har finne att faren Herman Johannessen i Amerika!  Han syner seg vera identisk med denne borgarkrigsveteranen:

 

Name: Herman Johaneson
Gender: Male
Birth Date: 1833
Birth Place: Norway
Enlistment Date: 18 Sep 1861
Discharge Date: 23 Feb 1863
Death Date: 4 May 1910
Death Place: Soldiers Home
Burial Date: May 1910
Burial Place: Dayton, Ohio, USA
Cemetery: Soldiers Home
Rank: Private
Branch of Service: Infantry
Spouse: Harriet Johaneson

 

Sjølve biletet kan ein berre henta opp på «Fold», men der har ikkje eg abonnement: https://www.fold3.com/image/615914267?xid=1022

 

Men her er eit anna dokument som provar at dette er vår mann: https://www.ancestry.com/interactive/1200/MIUSA1866_113752-00593?pid=68546&backurl=https://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?indiv%3D1%26dbid%3D1200%26h%3D68546%26tid%3D%26pid%3D%26usePUB%3Dtrue%26_phsrc%3DNzx8529%26_phstart%3DsuccessSource&treeid=&personid=&hintid=&usePUB=true&_phsrc=Nzx8529&_phstart=successSource&usePUBJs=true

 

Her kjem det mellom anna fram at han «enlisted» i Milwaukee, WI 18.9.1861 i 16th Wisconsin Regiment - kompani B og at han vart «discharged» 23.2.1863 i Louisville, KY med bustad Memphis, TN.  Han hadde sidan 21.3.1889 vore busett på soldatheimen i Dayton, OH.  Han er oppgjeven vera «tailor» (skreddar), gift og med næraste slektning broren Trond i «Mirifar» (=Marifjora!?), Norway!!  (Einaste broren som då levde var faktisk Trond Johannesson Jordanger med postadresse Marifjøra (1825-1912))!  Som enkje er oppgjevi Harriet Johaneson i Memphis, TN!

 

MEN, når eg so skal ut og leita etter fleire opplysningar om Herman og Harriet, finn eg ikkje spor etter dei nokon stad!  Dei burde jo vera å finna i ulike folketeljingar!?  Kanskje det er augi som sviktar...  Kanskje andre har meir hell med seg?  Kanskje finst det ein OBITUARY etter denne borgarkrigsveteranen?

 

Eg tykkjer me er komne eit langt steg vidare i og med denne oppdagingi av Herman Johaneson og takkar på ny for framifrå bistand til oppgradering av denne biografien!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Egil Johannessen
5 minutter siden, Lars E. Øyane skrev:

Sjølve biletet kan ein berre henta opp på «Fold»

 

1910_HJ.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Egil for å syna fram dette dokumentet frå Fold.

 

Det som eg tykkjer er litt «pussig», er at medan dokumentet eg la inn i føregåande innlegg, synte Herman som soldat i Wisconsin 16th, medan det her tydeleg står Wisconsin 15th.  Databasen som Norwegian American Genealogical Center i Madison, WI har over soldatane i Wisconsin 15th, syner IKKJE Herman mellom soldatane der...

 

Elles står det tydeleg at Harriet Johaneson skulle bu i Memphis, TN, men ho er ikkje å finna der korkje i folketeljingane eller i city directories!  Høgst merkeleg!

 

Men kanskje du, Egil, eller andre kan finna ut av dette?

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand til oppklaring av ei stor gåte!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Egil Johannessen
4 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

Det som eg tykkjer er litt «pussig», er at medan dokumentet eg la inn i føregåande innlegg, synte Herman som soldat i Wisconsin 16th, medan det her tydeleg står Wisconsin 15th.  Databasen som Norwegian American Genealogical Center i Madison, WI har over soldatane i Wisconsin 15th, syner IKKJE Herman mellom soldatane der...

 

Vanskelig å lese, mener det står 16th - han er # 210 på listen - LENKE ANCESTRY

Enlisted in Milwaukee.

 

The U.S. Army, Register of Enlistments, 1798-1914
Name:    Hermann Johannsen
Birthyear:    abt 1831
Birthplace:    Norway
Enlistment Age:    30

 

Derimot står det klart 16th på denne, han er # 166 på listen - LENKE ANCESTRY

 

The U.S. Army, Register of Enlistments, 1798-1914
Name:    Hermann Johannsen
Birthyear:    abt 1831
Birthplace:    Norway
Enlistment Age:    30

Edited by Egil Johannessen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Egil Johannessen

Dette må vel være Herman i FT 1900

 

The 1900 United States Federal Census - LENKE ANCESTRY
Name:    Herman Jonhanson
[Herman Johanson] 
Age:    74
Birth Date:    Apr 1826
Birthplace:    Norway
Home in 1900:    Jefferson, Montgomery, Ohio
Street:    Vermont Avenue
House Number:    5
Sheet Number:    38
Institution:    Central Branch, National Home For Disabled Volunteer Soldiers
Number of Dwelling in Order of Visitation:    43
Family Number:    45
Race:    White
Gender:    Male
Immigration Year:    1861
Relation to Head of House:    Inmate
Marital Status:    Widowed
Father's Birthplace:    Norway
Mother's Birthplace:    Norway
Years in US:    39
Naturalization:    Na
Can Read:    Yes
Can Write:    Yes
Can Speak English:    Yes

Edited by Egil Johannessen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.