Gå til innhold
Arkivverket
Lars E. Øyane

Herman Hermansen (1733-1784) - utflytt 1763 frå Fortun i Luster til Bergen - lagnadane til borni hans?

Recommended Posts

Lars E. Øyane

Dette er ein huslyd som eg har hatt liggjande sidan tidleg på 1980-talet, men som eg aldri riktig er komen «til bonns» i.  No har Ivar finne referansar til to av sønene:

 

«Herman Hermandsen 1759 i Sogn hidkom da han var 4 aar gml. Bergen Nyek. uundersætsig 1782 d. 13 Mar tii Fahret 1 Reise paa Ostende Død og udgaaer 1787 efter Cont. Adm. Schultz skrivelse af 4/12-86

 

Ole Hermansen 1761 Lyster Sogn (kom til byn 2 aar gl.) Bergen Nye Kirk. uMaadl. 1784 d. 23 Junii 1 Reise paa Petterborg Drognet 1789»

 

Desse opplysningane synest noko «kryptiske», men kanskje er det mogeleg å få tak i litt fleire detaljar?

 

Elles vonar eg òg at fleire detaljar kan komma på plass når det gjeld dei to døttrene som voks opp, samt for ektemakane deira!?

 

Etter opplysningane frå Ivar ser manuskriptet mitt i dag slik ut:

 

~~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter mange spennande innlegg er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #7 under!

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips til komplettering av denne biografien!

Endret av Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood
8 minutter siden, Lars E. Øyane skrev:

e. Karen Kristine Hermansen, døypt i Bergen 9.2.1770, d.

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?)

     Karen gifte seg i Domkyrkja i Bergen 11.8.1805 med John Aamundson Bøe frå

     ##### (opphavet hans? – undersøkjingskommisjonen 1804 seier f. Egersund, 39 år, tømmermann på verftet – borgarskap som høker frå 1801!)

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hans?)

     ##### (yrke og bustad? – tømmermann i Bergen!?)

     ##### (talet på søner og døtrer? – inkl.:

            * Amund, f. NK, Bergen 14.5.1808)

 

Familien i f.t. 1815 for Bergen - da har de bare sønnen Amund:

https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01051079003706 

 

Men jeg ser at de hadde datteren Marie til dåpen i Nykirken i 1806

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000009178901

 

Marie døde i 1811

https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000137461

 

Karen Kristine døde i 1839

https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000795676

 

SAB, Byfogd og Byskriver i Bergen, 06/06Na/L0001: Dødsfallsjournaler, 1821-1847, s. 238b-239a - Karen var enke
https://media.digitalarkivet.no/view/23995/240

 

Tømmermann John Aamundsen Bøe fra Egersund døde av brystsvaghed i 1831: 

https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000968454

Bergen fylke, Nykirken i Nykirken, Ministerialbok nr. A 12 (1821-1844), Døde og begravede 1831, Side 494
https://media.digitalarkivet.no/view/8726/499

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood
7 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

f. Anne Cathrine Hermansen, døypt i Bergen 20.5.1773, d. i Bergen 14.7.1803.  Anne gifte seg i Nykyrkja i Bergen 17.11.1796 med Johannes Olsen frå

     ##### (opphavet hans? – f . kring 1766)

     ##### (dato og stad for dødsfallet hans?)

     Johannes var tømmermann, og han og Anne budde i Bergen. 

     ##### (talet på søner og døtrer? – inkl.:

            * Anne Malene, f. NK, Bergen 26.7.1797

            * Ole Herman, f. NK, Bergen 13.11.1800)

 

Familien i 1801:

https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058390003631

 

Er dette Ole Herman i Undersøkelseskommisjonen?

https://www.digitalarkivet.no/view/215/pp00000000009850

 

Da er dette antakelig faren Johannes Olsen:

https://www.digitalarkivet.no/view/213/op00000000007905

 

Fra gamle DA:

 

Undersøkelseskommisjonen .png

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Grethe for mange spennande og nyttige innlegg!  Imponerande kva du finn!

 

Eg har fått svar på mange av spørsmåli mine, og her følgjer eit oppdatert manuskript for denne huslyden, til erstatning for manuskriptet i innlegg #1 over:

 

~~~~~~~~~~~~~~

 

Hermund Hermundson Forthun, son av føregåande brukar og herifrå garden, var f. kring 1733 og gift seg 9.11.1757 med Malena Andersdotter frå Leri, døypt 25.4.1733.  Hermund fekk 8.6.1757 skøyte på garden hjå Otto Arneson, den nye mannen til Kirsti Skagen, men alt 9.1.1754 fekk han bygsel på garden hjå far sin.  Hermund og Malena dreiv so bruket fram til 1763.

Herman og Malena Hermansen flytte kring 1763 til Bergen der Herman livnærte seg som dragar.  Dei busette seg i Trangesmuget i Nykyrkjesokni der Malena d. 26.4.1782.  Herman Hermansen d. same staden 13.3.1784.  Dei fekk sju born i lag:

a. Herman Hermansen, Jr., døypt i Luster 22.6.1758, flytte med foreldri til Bergen kring 1763 og

 

     ##### (levde i 1782 – sidan sjømann, men omkomen i Oostende før 1786? – oppl.?)

 

b. Ole Hermansen, døypt i Luster 14.11.1761, flytte likeins til Bergen med foreldri kring 1763 og

 

     ##### (levde i 1782 – sidan sjømann, drukna på reise til Petterborg (St. Petersburg?) 1789 – oppl.?)

 

c. Andreas Hermansen. døypt i Bergen 6.2.1765, vart gravlagd i Bergen 19.3.1768.

d. Anne Cathrine Hermansen, døypt i Bergen 27.2.1767, vart gravlagd i Bergen 24.7.1771.

e. Karen Kristine Hermansen, døypt i Bergen 9.2.1770, d. som tømmermannsenkje i Bergen 26.5.1839.  Karen gifte seg i Domkyrkja i Bergen 11.8.1805 med John Aamundson Bøe frå Egersund, f.

 

     ##### (dato og stad for fødsli/dåpen hans? – undersøkjingskomm. 1804 seier 39 år – alder ved dødsfallet f. 1773 – konf. Slettebø, Egersund 1789!)

 

     Han d. som tømmermann i Bergen 24.1.1831.  John tok 16.6.1801 borgarskap i Bergen som høkar, men livnærte seg for det meste som tømmermann, og han og Karen budde i Bergen levetidi ut.  Dei fekk to born i lag.

 

     ##### (borni deira:

            * Marie, f. NK, Bergen 7.2.1806, d. NK, Bergen 8.1.1811

            * Amund, f. NK, Bergen 14.5.1808)

 

f. Anne Cathrine Hermansen, døypt i Bergen 20.5.1773, d. i Bergen 14.7.1803.  Anne gifte seg i Nykyrkja i Bergen 17.11.1796 med Johannes Olsen (Ulland) frå

 

     ##### (opphavet hans? – Os!)

 

     f . på Os

 

     ##### (dato og stad for fødsli/dåpen hans? – kring 1766!)

 

     Han d. som almisselem i Bergen 1.1.1831.  Som enkjemann gifte han seg 10.12.1809 att i Domkyrkja i Bergen med enkja Anna Thorine Monsdotter, opphavleg frå Bergen, f. i Bergen 31.7.1778.  Ho d. som enkje og almisselem i Bergen 15.3.1854.  Johannes var tømmermann og budde levetidi ut i Bergen.  Han fekk to born, som båe var frå første ekteskapet med Anne Hermansen, men andre kona hadde òg to born frå første ekteskapet sitt.

 

     ##### (borni hans:

            * Anne Malene, f. NK, Bergen 26.7.1797

            * Ole Herman, f. NK, Bergen 13.11.1800 – n. 1804

            borni hennar:

            * Anne Elisabeth Olsdotter, døypt Askøy 12.6.1803

            * Mons Andreas Olson, døypt Askøy 7.11.1804 – n. 1815)

 

g. Andreas Hermansen, f. i Bergen 13.9.1777, vart gravlagd i Bergen 26.12.1784.

 

~~~~~~~~~~~~~~

 

Det som då står att som «hovudutfordringar» i dette emnet, er soleis:

 

** Nøyaktige opplysningar om dødsfallet til Herman Hermansen, Jr.?

 

** Nøyaktige opplysningar om dødsfallet til Ole Hermansen?

 

** Nøyaktige opplysningar om fødsli/opphavet til John Aamundson Bøe (Slettebøe)?

 

** Nøyaktige opplysnngar om fødsli/opphavet til Johannes Olson (Ulland)?

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand til å komplettera denne biografien!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Eg tillet meg i dag å henta fram att dette emnet etter ein månad «i tørrdokk».  Det er komme svar frå Egersund vedrørande opphavet til John Aamundson Bøe, og dette spørsmålet er soleis løyst.

 

Men framleis sit me att med tre «hovudutfordringar» i denne huslyden:

 

** Nøyaktige opplysningar om dødsfallet til Herman Hermansen, Jr.?

 

** Nøyaktige opplysningar om dødsfallet til Ole Hermansen?

 

** Nøyaktige opplysningar om fødsli/opphavet til Johannes Olson (Ulland)?

 

Manuskriptet mitt ser no i oppdatert form slik ut:

 

~~~~~~~~~~~~~~~

 

Hermund Hermundson Forthun, son av føregåande brukar og herifrå garden, var f. {i Luster} kring 1733 og gifte seg 9.11.1757 med Malena Andersdotter frå Leri, døypt {i Luster} 25.4.1733.  Hermund fekk 8.6.1757 skøyte på garden hjå Otto Arneson, den nye mannen til Kirsti Skagen, men alt 9.1.1754 fekk han bygsel på garden hjå far sin.  Hermund og Malena dreiv so bruket fram til 1763.

Herman og Malena Hermansen flytte kring 1763 til Bergen der Herman livnærte seg som dragar.  Dei busette seg i Trangesmuget i Nykyrkjesokni der Malena d. 26.4.1782.  Herman Hermansen d. same staden 13.3.1784.  Dei fekk sju born i lag:

a. Herman Hermansen, Jr., døypt i Luster 22.6.1758, flytte med foreldri til Bergen kring 1763 og

 

 

     ##### (levde i 1782 – sidan sjømann, men omkomen i Oostende før 1786? – oppl.?)

 

 

b. Ole Hermansen, døypt i Luster 14.11.1761, flytte likeins til Bergen med foreldri kring 1763 og

 

 

     ##### (levde i 1782 – sidan sjømann, drukna på reise til Petterborg (St. Petersburg?) 1789 – oppl.?)

 

 

c. Andreas Hermansen. døypt i Bergen 6.2.1765, vart gravlagd i Bergen 19.3.1768.

d. Anne Cathrine Hermansen, døypt i Bergen 27.2.1767, vart gravlagd i Bergen 24.7.1771.

e. Karen Kristine Hermansen, døypt i Bergen 9.2.1770, d. som tømmermannsenkje i Bergen 26.5.1839.  Karen gifte seg i Domkyrkja i Bergen 11.8.1805 med John Aamundson Bøe frå Slettebø i Egersund, døypt frå Kvivåg i Sokndal 23.1.1774.  Han d. som tømmermann i Bergen 24.1.1831.  John tok 16.6.1801 borgarskap i Bergen som høkar, men livnærte seg for det meste som tømmermann, og han og Karen budde i Bergen levetidi ut.  Dei fekk to born i lag.

 

 

     ##### (borni deira:

            * Marie, f. NK, Bergen 7.2.1806, d. NK, Bergen 8.1.1811

            * Amund, f. NK, Bergen 14.5.1808)

 

 

f. Anne Cathrine Hermansen, døypt i Bergen 20.5.1773, d. i Bergen 14.7.1803.  Anne gifte seg i Nykyrkja i Bergen 17.11.1796 med Johannes Olsen (Ulland) frå

 

 

     ##### (opphavet hans? – Os!)

 

 

     f . på Os

 

 

     ##### (dato og stad for fødsli/dåpen hans? – kring 1766!)

 

 

     Han d. som almisselem i Bergen 1.1.1831.  Som enkjemann gifte han seg 10.12.1809 att i Domkyrkja i Bergen med enkja Anna Thorine Monsdotter, opphavleg frå Bergen, f. i Bergen 31.7.1778.  Ho d. som enkje og almisselem i Bergen 15.3.1854.  Johannes var tømmermann og budde levetidi ut i Bergen.  Han fekk to born, som båe var frå første ekteskapet med Anne Hermansen, men andre kona hadde òg to born frå første ekteskapet sitt.

 

 

     ##### (borni hans:

            * Anne Malene, f. NK, Bergen 26.7.1797

            * Ole Herman, f. NK, Bergen 13.11.1800 – n. 1804

            borni hennar:

            * Anne Elisabeth Olsdotter, døypt Askøy 12.6.1803

            * Mons Andreas Olson, døypt Askøy 7.11.1804 – n. 1815)

 

 

g. Andreas Hermansen, f. i Bergen 13.9.1777, vart gravlagd i Bergen 26.12.1784.

 

~~~~~~~~~~~~~~~

 

Eg ville verta svært so glad om ei og anna av desse utfordringsne kunne få ei løysing, og eg rettar ein ny kjempetakk til Brukarforum for framifrå bistand til freistnadane på å komplettera dette manuskriptet!

Endret av Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ivar Moe
52 minutter siden, Lars E. Øyane skrev:

b. Ole Hermansen, døypt i Luster 14.11.1761, flytte likeins til Bergen med foreldri kring 1763 og

 

 

 

Her er din Ole Hermansen

image.thumb.png.1d49aff091b6963d115b4e663515868d.png

 

Og denne matrosen som gifter seg i 1785 er da interessant. Er han sjekket ut ?

https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000993822

 

Mvh

Ivar

Endret av Ivar Moe

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Ivar for litt av eit kjempefunn!

 

Det var ei gigantisk overrasking for meg å få vita at Ole Hermansen var gift, men når me ser på namnet han gav dotteri si, Malene Petrikke, er det ingen tvil om at dette må vera «vår» Ole Hermansen!

 

No har eg sete ei heile stund for å freista finna ut føgjande;

 

** Kven var Gjertrud Pedersdotter?

 

** Kvar vart det av Gjertrud og borni deira etter at Ole forulukka på sjøen?

 

Det siste spørsmålet har eg faktisk greidd å løysa, for ser me på gravferdslistene for St. Jacob der alle dei fattige av Domkyrkje-sokni vart gravlagde, ser me at:

 

* Ole Hermansens son vart gravlagd 29.7.1786, 6 månadar gamal: https://media.digitalarkivet.no/view/8639/15

 

* Ole Hermansens dotter vart gravlagd 24.10.1787, 16 dagar gamal: https://media.digitalarkivet.no/view/8639/17

 

* Ole Hermansens hustru vart gravlagd 13.8.1788, 34 år gamal: https://media.digitalarkivet.no/view/8639/19

 

Alle tre var med andre ord avlidne FØR Ole Hermansen drukna...!

 

MEN, eit spørsmål: Er det riktig å tolka det slik at Ole Hermansen ikkje vart utskriven som matros før i juni 1784, og at han verkeleg drukna på veg til Petterborg (St. Petersborg?) i 1789?  Eg tykkjer liksom det «manglar» noko i denne «merittlista» hans!?

 

Elles har eg studert på eit mogeleg opphav til Gjertrud Pedertsdotter, som, dersom alderen ved dødsfallet stemmer, skal vera fødd kring 1754.  Men sjølov om me avgrensar søket til Hordaland og Sogn og Fjordane, får me ganske so mange «kandidatar».  MEN, eg la merke til at ein av fadrane til Herman Peter var ein Rasmus PÅersen, og i Eid, Norfjord fionn me desse søskeni:

 

** Gjertrud Pedersdotter, døypt Eid 28.1.1754 - far: Peder Jelde

 

** Rasmus Pederson, døypt Eid 18.1.1749 - far Peder Jelde

 

** Rasmus Pederson, døypt Eid 14.7.1752 - far: Peder Jelde

 

Kanskje nokon med lokal kunnskap på Nordfjordeid kan kommentera desse namni?

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand til kartleggjing av denne huslyden!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ivar Moe
På ‎06‎.‎06‎.‎2018 den 15.34, Lars E. Øyane skrev:

c. Andreas Hermansen. døypt i Bergen 6.2.1765, vart gravlagd i Bergen 19.3.1768.

 

Hei Lars

Tror det skal være en Andreas til i denne familien - se nr 51506 og 51572

andrea.thumb.PNG.fe53ae227f1abdd56e0332ebeb2bae3b.PNG

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Ivar for nytt innlegg!

 

Jau, om du ser litt nærare på manuskriptutdraget i innlegg #8 over, vil du sjå at yngsteguten òg heitte Andreas, oppattkalling etter han som døydde i 1768...

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand til oppdatering av denne biografien!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ivar Moe
14 minutter siden, Lars E. Øyane skrev:

Hjarteleg takk til Ivar for nytt innlegg!

 

Jau, om du ser litt nærare på manuskriptutdraget i innlegg #8 over, vil du sjå at yngsteguten òg heitte Andreas, oppattkalling etter han som døydde i 1768...

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand til oppdatering av denne biografien!

 

Ja, ser nå at du hadde han med allerede :)

 

IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
K-A Mellum

En kandidat til Johannes Olsson Ulland. Fra Samnanger denne karen, f. ca. 1768. Sønn av Ole Olsson og Anna Larsdtr. Ulland.

 

https://www.geni.com/people/Johannes-Olavsson/6000000009118547846

 

Men har ikke funnet hans dåp.

 

Har skifte etter hans mor i 1791, hvor han er nevnt som 23 år gammel.

 

Anna Larsdtr. Ulland, Skipr/Tgl Os LKL, Protokoll A.c.8b 1788-1800, Folie 241 a.
Dato 2. mars 1791, enkemann Ole Olsen, og barn Elling Olsen Ulland, Ole O., Lars O., Johannes, 23, Madele, 36, Marithe, 30, Bertha, 27, Magni (?), 20 og Anna, 16 år.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Terje Hatvik

Takk for dette innspelet  og ein trivleg førespurnad i personleg e-post, gode Lars 🙂

 

Jau, Johannes Olson Ulland (1768 - 1831) frå garden Ulland i Samnanger sokn (i dag Samnanger kommune) av Ous prestegjeld (i dag Os kommune) har eg no litt å fortelja om:

 

- Johannes Olson var son av gardbrukar og skogsarbeidar Ola(v) Olson Ulland, f. på Haga i Fusa (1726 - 1799), d. i Smngr.;  og kona Anna Larsdtr. Ulland (1734 - 1790), f. og d. i Smngr.. Eldste sonen deira Ola(v)  Olson Ulland d.y. (1756 - 1838) overtok farsgarden sin i 1790. Han vart gift med Marta Larsdtr. Tysse (1759 - 1828) i 1789.

 

Deira yngste son, Johannes OIson Ulland - Heg(g)land - Moberg (1802 - 1867), g. Cesilia Olsdtr. Totland (1805 - 1892), g. 1835 i Samnanger; var foreldra til min farfar sin morfar, nemleg Ole Johannesson Heg(g)land - Haugstræ - Hatvik (1835 - 1915), f.  i Smngr., d. i Hatvikjo i Os; som han kjøpte seinhaustes i 1875.

Dotter hans var Cesilia Olsdtr. Hatvik (1867 - 1944, f. og d. i Os). - Frå 1862 til 1875 var Ole Johannesson husmann på plasset Haugstræ under garden Hauge i Os.

 

Haugstræet i Os er i dag mykje betre kjent som det vidgjetne Solstrand Fjordhotel/ Solstrand Hotel- og Bad, bygd og etablert i 1896 av skipsreiar og kjøpmann i Bergen, den seinare statsministeren Christian Michelsen. Det seiest elles at sistnemnde Ole Johannessen, som var fiskar, gardbrukar og treskomakar; faktisk flytta med huslyden sin til Hatvik i Os av di det var så mykje betre naturgjevne hamnetilhøve der enn nett utom Solstrand  (ein god vurdering) 🙂

 

Så den omtala Johannes Olson Ulland f. 1768 i Bergen var altså farbror til ovanfor nemnde Johannes Olson Ulland, f. 1802; som då er min farfar sin oldefar 😉 🙂

Endret av Terje Hatvik

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Kjell-Arne og Terje for nye spennande innlegg!  Og kanskje særleg interessant er det at dette jo er same slekti som du, Terje høyrer til!

 

Eg trur ikkje det kan vera mykje tvil om at det var Johannes Olson frå Ulland som gifte seg to gongar i Bergen, først med Anna Cathrine Hermansen og so med Anna Thorine Monsdotter.  Dette går fram både av Undersøkjingskommisjonen 1804/1805 (jmf. innlegg #4) og av konfirmasjonen i 1816 (jmf. innlegg #17), men diverre ser det ut til at dåpen til Johannes ikkje er innført i kyrkjebøkene for Os!  Då er det godt at me har skiftet etter mori med oppgjeven alder...  Når det gjeld dødsfallet til Johannes, so har me vel ikkje noko eintydig prov for at me har «rett» mann, men eg tykkjer i alle fall han er ein svært sannsynleg «kandidat» og den einaste avlidne Johannes Olson i Bergen som høver i alder!

 

Etter dette sit me no att med spørsmåli kring dei to sjømennene Herman og Ole Hermansen.  Er det mogeleg å komma noko nærare dødsdatoar (og -stadar) for nokon av dei?  Og kven kan kona til Ole Hermansen ha vore?  Desse spørsmåli er nok temmeleg utfordrande...!?

 

Her kjem siste versjon av manuskriptet mitt for denne huslyden:

 

~~~~~~~~~~~~~

 

Hermund Hermundson Forthun, son av føregåande brukar og herifrå garden, var f. {i Luster} kring 1733 og gifte seg 9.11.1757 med Malena Andersdotter frå Leri, døypt {i Luster} 25.4.1733.  Hermund fekk 8.6.1757 skøyte på garden hjå Otto Arneson, den nye mannen til Kirsti Skagen, men alt 9.1.1754 fekk han bygsel på garden hjå far sin.  Hermund og Malena dreiv so bruket fram til 1763.

Herman og Malena Hermansen flytte kring 1763 til Bergen der Herman livnærte seg som dragar.  Dei busette seg i Trangesmuget i Nykyrkjesokni der Malena d. 26.4.1782.  Herman Hermansen d. same staden 13.3.1784.  Dei fekk sju born i lag:

a. Herman Hermansen, Jr., døypt i Luster 22.6.1758, flytte med foreldri til Bergen kring 1763 og

 

     ##### (levde i 1782 – sidan sjømann, men omkomen i Oostende før 1786? – oppl.?)

 

b. Ole Hermansen, døypt i Luster 14.11.1761, drukna som matros på veg til Petterborg (St. Petersburg) i 1789. 

 

     ##### (har eg oppfatta dette rett?)

 

     Ole flytte likeins til Bergen med foreldri kring 1763 og gifte seg i Domkyrkja i Bergen 28.3.1785 med Gjertrud Pedersdotter frå

 

     ##### (opphavet hennar?)

 

     ##### (dato og stad for fødsli hennar?)

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar? – truleg gravl. 13.8.1788, 34 år gamal!)

 

     Ole vart i 1784 utskriven som matros og siglde i utanriksfart, men han og Gjertrud budde i Bergen.  Dei fekk to born i lag.

 

     ##### (borni deira:

            * Herman Peter, f. DK 13.12.1785 – fadrar Aslak Aslaksen, Rasmus Persen, Bertel Andersen, Ingeborg

               Olsdotter, Elisabeth Michelsdotter – truleg gravl. 29.7.1786, 6 mnd.

            * Malene Petriche, f. DK 23.9.1787 – trul. grvlagd 24.10.1787, 16 dg.fadrar: Maren Tollevsen, Halvor Samsonson, Mons Tollevsen)

 

c. Andreas Hermansen. døypt i Bergen 6.2.1765, vart gravlagd i Bergen 19.3.1768.

d. Anne Cathrine Hermansen, døypt i Bergen 27.2.1767, vart gravlagd i Bergen 24.7.1771.

e. Karen Kristine Hermansen, døypt i Bergen 9.2.1770, d. som tømmermannsenkje i Bergen 26.5.1839.  Karen gifte seg i Domkyrkja i Bergen 11.8.1805 med John Aamundson Bøe frå Slettebø i Egersund, døypt frå Kvivåg i Sokndal 23.1.1774.  Han d. som tømmermann i Bergen 24.1.1831.  John tok 16.6.1801 borgarskap i Bergen som høkar, men livnærte seg for det meste som tømmermann, og han og Karen budde i Bergen levetidi ut.  Dei fekk to born i lag.

 

     ##### (borni deira:

            * Marie, f. NK, Bergen 7.2.1806, d. NK, Bergen 8.1.1811

            * Amund, f. NK, Bergen 14.5.1808)

 

f. Anne Cathrine Hermansen, døypt i Bergen 20.5.1773, d. i Bergen 14.7.1803.  Anne gifte seg i Nykyrkja i Bergen 17.11.1796 med Johannes Olsen (Ulland) frå Ulland i Samnanger, Os, f. i Samnanger kring 1768.  Han d. som almisselem i Bergen 1.1.1831.  Som enkjemann gifte han seg 10.12.1809 att i Domkyrkja i Bergen med enkja Anna Thorine Monsdotter, opphavleg frå Bergen, f. i Bergen 31.7.1778.  Ho d. som enkje og almisselem i Bergen 15.3.1854.  Johannes var tømmermann og budde levetidi ut i Bergen.  Han fekk to born, som båe var frå første ekteskapet med Anne Hermansen, men andre kona hadde òg to born frå første ekteskapet sitt.

 

     ##### (borni hans:

            * Anne Malene, f. NK, Bergen 26.7.1797

            * Ole Herman, f. NK, Bergen 13.11.1800 – n. 1804

            borni hennar:

            * Anne Elisabeth Olsdotter, døypt Askøy 12.6.1803

            * Mons Andreas Olson, døypt Askøy 7.11.1804 – n. 1815)

 

g. Andreas Hermansen, f. i Bergen 13.9.1777, vart gravlagd i Bergen 26.12.1784.

 

~~~~~~~~~~~~~

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å komplettera denne biografien!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.