Gå til innhold
Arkivverket
Ivar Moe

Til Lars Øyane

Recommended Posts

Ivar Moe

Forstår det slik at du er kommet til hektene Lars, og da får vel vi gi deg litt "arbeid" 😊

 

I kongens tjeneste 1709 - 1719 

Dekker nok hele indre sogn men plenty med kandidater fra ditt bygdebok distrikt.

 

image.thumb.png.e647906ca056221101d265b67f4ce9ec.png

 

 

 

 

Endret av Ivar Moe

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ivar Moe

image.png.8fc62199110b26afd9bfa6252a5e2973.png

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ivar Moe

image.thumb.png.9bc38903b89b928a7334410b2126739c.png

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ivar Moe

image.png.b84dbc0747b7f8838dd16073a641bb9d.png

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Ivar for framleggjingi av desse rekruttlistene frå  «Store Nordiske».  Boki til Egil Øvrebø kom ut i 1996, etter at dei fem bandi for Luster og Jostedalen var komne ut, og her finst det nok ein del personar som eg ikkje fekk fanga opp den gongen bøkene vart skrivne, sjølv om ogso eg nytta ein del originale soldatrullane i samband med arbeider mitt.  Når det gjeld Hafslo, og bøkene som er utkomne etter 2000, har eg som regel sjekka ut om personane er nemnde hjå Øvrebø når eg råka over dei i manuskriptarbeidet mitt.

 

Ei ålmenn utfordring  i samband med desse listene, er at rekruttane ikkje alltid er nemnde under den garden dei kom ifrå, men derimot den legdi som dei tente under, som kunne vera ei heilt anna, og med vanlege namnekombinasjonar kan det tyda ei ekstra utfordring i seg sjølv...

 

Uansett er eg svært interessert i å analysera desse listene for å samanlikna med eigne opplysningar.  Men dette kjem nok til å litt tid...  Og formi er diverre enno ikkje heilt på topp...

 

Men ein ny kjempetakk til Ivar for å bringa fram slike kjempefine utfordringar!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ivar Moe

Lustringer med borgerbrev i Bergen

 

1785

image.png.27cfa6fcd8f668cdd35196dd8cb21ab5.png

 

1611

image.png.06c67da0a1b41cdb6678af2b23fbd15a.png

 

1619

image.png.5c7771efd9e5dabbe3da3b647970ec8b.png

 

1644

image.png.36538cfd0515fd69da1afc6fec96266b.png

 

1659 14 april

image.png.4cb70bced7aa6bb8891a7c8f2987a6d4.png

 

1661

image.png.04010a46bbec391deb2b30841cd512b7.png

 

1674 17 sep

image.png.ce66de82eea3cc85be85a2c1e5a737ed.png

 

1696

image.png.93451cb6e16d9f2c93f4e6368d7bf213.png

 

1748 24okt

image.png.446754cf061a939ff840e8882742abc7.png

 

1749 23 jan

image.png.7e025e0d7c5e6ec71824e2642f069bfc.png

 

1658

image.png.abaebc65991c1ea235a50db725e14422.png

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Ivar for eit nytt utfordrande og spennande innlegg!

 

Dei fleste av borgarane frå 1600-talet er ganske so velkjende frå før, men du har òg tre namn frå 1700-talet, og desse vekker særleg interesse hjå meg:

 

* Halvor Larsen frå 1785 er dei av huslyden som er drøfta i dette emnet, som eg i kveld har henta fram att frå «gøymsli», men der eg gjerne tek i mot fleire opplysningar:

 

https://forum.arkivverket.no/topic/205744-halvor-larsson-1708-1764-på-bergheim-i-luster-born-og-borneborn-spreidde-i-bergen-og-i-københavn-men-kvar-vart-det-no-av-dei/

 

* Knut Monsen frå 1749 var ny for meg, og denne personen har eg teke opp til drøfting i eit nytt emne i lag med broren Johannes, som eg vonar òg vil dukka opp i Bergen:

 

https://forum.arkivverket.no/topic/228082-knut-1717-og-johannes-1719-monssøner-frå-nes-i-luster-til-bergen-kvar-vart-det-av-dei/

 

* Asbjørn Torbjørnsen frå 1748 kjenner eg litt til, men eg visste ikkje at han hadde vore byborgar!  Biografien hans er likevel svært mangelfull, so ogso denne huslyden har eg i kveld lagt ut som eige emne:

 

https://forum.arkivverket.no/topic/228090-asbjørn-torbjørnson-fødd-i-luster-1710-gatevektar-i-brgen-1748-gift-to-gongar-budde-bergenaskøy-kvar-v-arrt-det-av-han-og-konene-hans-kva-med-borni-deira/

 

Ein ny kjempetakk til Iver for framhenting av nye spennande utfordringar, og eg takkar òg for alle nye tips som kan komplettera dei biografiane som eg har synt til foran!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ivar Moe

Forrige udgave Næste udgave

Kiøbenhavnske Danske Post-Tidender (1749-1762)

21. februar 1757

 

image.png.3fc9a7e55d9ec996ee8624712d0cf46e.png

 

image.png.fd7c404140206c0bdb3703afc4e8e0da.png

 

 

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ivar Moe

image.png.89adb3758467ae788724af7cf20cbdc1.png

 

image.png.994c18a19e12f627085573d181fafcb8.png

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ivar Moe

image.png.1deb7dd1ffcf3a93b24e25a47630dab6.png

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ivar Moe

image.png.671340aff3d7add9e16914fff725a1f2.png

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Ivar for nye interessante og utfordrande innlegg!

 

Når det gjeld inlegg #358 og Hjermann-ætti, har denne saki vore oppe tjl drøfting før.

 

Når det gjeld Jesse Jensdotter og innlegg #361, dreg eg ikkje kjensel på noki Jesse Jensdotter i Luster eller Hafslo, so ho må nok ha butt ein annan stad i indre Sogn, kan henda i Lærdal?

 

Men Sjur Paulson som vert etterlyst i 1803 (jmf. innlegg #359 og #360), er ein kjempespennande person!  Eg visste om at Sjur var reist til Danmark, men var heilt «blank» med omsyn til lagnaden hans.  No fann eg hjå Family Search ei vigsle for han i København og kan henda òg to born, og eg har lagt utfordringi ut som eige tema, både i Brukarforum:

 

https://forum.arkivverket.no/topic/228182-sivert-paulsen-lien-fødd-i-jostedalen-1744-gift-i-københavn-1780-kanskje-var-han-gift-to-gongar-kvar-vart-det-av-denne-huslyden-ei-kjempeutfordring/

 

og hjå DIS-Danmark:

 

https://www.slaegtogdata.dk/forum/index.php/topic,143698.0.html

 

So får me sjå kva som skjer...

 

Ein ny kjempetakk for spennande og nyttige innlegg, Ivar!

Endret av Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ivar Moe

Her var det en til 

 

13 juli 1758

image.png.242c0f267ca3391cc250dbeff7a8b344.png

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

Samme Paal i byregnskapet for Bergen 1762?

https://www.digitalarkivet.no/view/126/ot00000000130869

 

En Povel Baarsen har en datter Anne til dåpen i 1737, men det er kanskje litt tidlig....

https://www.digitalarkivet.no/view/126/ot00000000130869

 

Det er vel kanskje denne Paul Baarsen som dør i 1766:

https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000738091

 

 

Så er det en Paul Baarsen, gift med Ingeborg Stephensdatter, som har datteren Rangle til dåpen i KK i 1750:

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000006209490

 

Povel Baarsen, gift med Birthe Cathrine Johannesdatter, har sønnen Berendt til dåpen i Nykirken i 1759:

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000006059928

 

Niels Friderich, 1762

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000006062668

 

Johannes, 1764

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000006064830

 

Guri, 1766

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000005651933

 

Karen, 1767

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000005653186

 

Baar, 1770

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000005655385

 

Karen, 1772

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000005657159

 

Paul, 1779

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000009168986

 

Berthe Johanne, 1775

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000005624971

 

Paul, 1779

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000005628207

 

Giftermålet mellom Povel Baarsen og Birthe Cathrine Johannesdatter i 1758

https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000199580

 

Ser at Paul står som skinnkremmer ved dåpen til de yngste barna. 

 

Jeg lurer på om det er Paul Baarsen som dør her i 1787, født (beregnet) 1723. Da står han som daglønner: 

https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000135169

 

Bergen fylke, Nykirken i Nykirken, Klokkerbok nr. A 3 (1775-1820), Døde og begravede 1787, Side 33
https://media.digitalarkivet.no/view/8732/34

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Dette var skikkeleg moro!  Hjerteleg takk til Iver og Grethe for nye innlegg om ein person som til no har vore heilt ukjend, men som berre MÅ vera ein son av Baard Johnson frå Gaupne som i mange år var husmann på Skjolden under Bolstad.  Broren John Baardson (1719-1785) flytte i 1750 til Gaupne der ogso fleire fastrer levde på den tidi, so sambandet med Gaupne er klart.

 

Eg har sett opp huslyden til Paul Baardson som eige tema og vonar på mange gode innspel...:

 

https://forum.arkivverket.no/topic/228220-paul-baardson-frå-gaupne-1723-1787-høkar-og-skinnkræmmar-i-bergen-kven-var-kona-hans-og-kvar-vart-det-av-borni-deira/

 

Ein ny kjempetakk til Ivar som no verkeleg har fått «teften» av å henta fram interessante personar!  Kanskje du òg kunne sjå etter byborgarar frå Hafslo og Jostedalen?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ivar Moe

Lite borgere å finne fra Jostedalen og Hafslo.

 

Denne er fra Stavanger borgerbok

1794

image.png.662e9143dbbf67023f176da642cc2a11.png

 

Bergen, men disse er fra 1800 så du har sikkert kontroll på de...

 

image.png.6dded20047d3363024749e801dba55ac.png

 

1822

image.png.8daa41ac4a2496bd1051b531720d9eb3.png

 

22 okt 1852

image.png.650e1e47b2ce9948a88131adb27b8ed1.png

 

9 feb 1855

image.png.b70ad430471dde3c83f7e9d423315494.png

 

1860

image.png.2c4e0736341e30e94ebd290066a9f7df.png

 

Din ??

image.png.4998d47f44a8814190ddfdb31064715b.png

Endret av Ivar Moe

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood
5 timer siden, Ivar Moe skrev:

1860

image.png.2c4e0736341e30e94ebd290066a9f7df.png

 

 

Det ser ut som den samme skipperen er i hjemstavnsforklaringene for Bergen:

https://www.digitalarkivet.no/view/237/pc00000000030043

 

Bergen fylke, Hjemstavnsprotokoll nr. 5 (1868-1874), Protokollside
https://media.digitalarkivet.no/view/58928/1

 

Her er han også i sjømannsrullene til Innrulleringssjefen i Bergen:

https://www.digitalarkivet.no/view/91/pc00000001127365

 

Bergen fylke, Hovedrulle nr. 1 (1869-1871), Protokollside, Side 207
Permanent bilde-ID: ru10611710170209
https://media.digitalarkivet.no/view/78950/210

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood
6 timer siden, Ivar Moe skrev:

1822

image.png.8daa41ac4a2496bd1051b531720d9eb3.png

 

 

Født 1789, giftet seg som enkemann i Korskirken i Bergen i 1823 med Maren Kirstine Antonsdatter:

https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000124706

 

Da er han smedmester. Men i 1825 er han snedkermester?

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007313535

 

Bergen fylke, Korskirken i Korskirken, Ministerialbok nr. A 14 (1823-1835), Fødte og døpte 1825, Side 32
https://media.digitalarkivet.no/view/8684/39

 

Men ved dåpen til Ingeborg Marie er han smedmester:

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007318125

 

Bergen fylke, Korskirken i Korskirken, Ministerialbok nr. A 14 (1823-1835), Fødte og døpte 1828, Side 216
https://media.digitalarkivet.no/view/8684/225

 

Ingeborg Marie døde i 1828:

https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000004139

 

Anthon, 1829 - far er smedmester:

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007314843

 

Ole Dahl døde i 1855, 66 år gammel:

https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000689128

 

Kona Maren Christine døde i 1838:

https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000949666

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood
6 timer siden, Ivar Moe skrev:

 

image.png.6dded20047d3363024749e801dba55ac.png

 

 

Hans Qvale i folketellingen 1815 for Bergen:

https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01051079010135

 

Gift med Anne Qvale.

 

Sølvskatten 1816

Bergen, Hordaland fylke, Bergen, Sølvskatten 1816 nr. 38 (1816-1816), Protokollside, Side 18
https://media.digitalarkivet.no/view/52617/18

 

Kona Anna Rasmusdatter Berg døde og ble gravlagt 22.03.1838 fra Domkirken i Bergen:

https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000974375

 

Bergen fylke, Bergen, Dødsfallsprotokoll nr. 1 (1821-1847), Skifteprotokollside, Side 212b-213a
https://media.digitalarkivet.no/view/27883/214

 

 

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Ivar og Grethe for nye spennande og utfordrande innlegg!

 

Borgarane frå 1800-talet fødde i Luster har eg stort sett oversyn over, bortsett ifrå at Hans Olson Qvale har synt seg vera ein annan person enn eg trudde!  Dette kjem fram av opplysningane som Grethe har supplert om mannen, og eg har nettopp lagt ut eit eige tema om denne huslyden, med von om at det er mogeleg å supplera med fleire detaljar?

 

https://forum.arkivverket.no/topic/228240-hans-olson-qvale-1775-1855-anglemakarmeistar-i-bergen-kven-var-kona-anna-rasmusdotter-berg/

 

Elles er Ole Helgeson Dahl drøfta i dette emnet: https://forum.arkivverket.no/topic/211906-ole-helgeson-dahl-1788-1855-husmannsguten-frå-luster-som-vart-smedmeistar-i-bergen-og-gift-tre-gongar-huslyden-hans/?tab=comments#comment-1784018

 

Og Nils Pedersen (smed) er drøfta i dette emnet: https://forum.arkivverket.no/topic/208801-smedmeister-nils-pedersen-fødd-i-luster-1813-døydde-i-kristiansand-1885-gift-i-bergen-1836-budde-i-kristiansand-1852-budde-i-christiania-1865-so-på-ny-til-kristiansand-huslyden-hans/?tab=comments#comment-1756291

 

Framleis manglar eg ein del detaljar i båe desse emni, so eventuelle tilleggsopplysningar vert mottekne med stor takksemd!

 

Når det gjeld Wilhelm Sigfred Wilhelmsen, skipparen, so er han ukjend i Luster.  Han hadde i alle fall ikkje slekt i Luster det eg veit...

 

Ein ny kjempetakk til Ivar for presentasjon av interessante tema!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Ivar for siste kommentar!

 

Det syner seg at Wilhelm Sigrfied Wilhelmsen var del av ein huslyd som berre ei svært kor tid var «innom» Luster, og sidan denne dåpshandlingi var einaste sporet eg hadde etter dei i Luster, hadde eg valgt å sjå bort ifrå dei...  MEN, rett skal vera rett  Heimstavnsmeldingi fortel oss at dei i alle fall må ha butt i Luster eit par år, og eg har difor i dag sett opp eit manuskript for denne huslyden som no ligg ute som eige tema:

 

https://forum.arkivverket.no/topic/228262-nils-andreas-wilhelmsen-1810-1884-gullsmedmeistar-i-luster-i-berfgen-og-i-kristiansund-kvar-vart-det-av-denne-huslyden/

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips til komplettering av dette manuskriptet, og ein ny kjempetak til Ivar for stadig å henta fram slike spennande saker...!

Endret av Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ivar Moe

Dette blir litt smått. Håper det lar seg lese eller forstørre.

 

De til Forsendelse med Posten allene privilegerede Kiøbenhavnske Tidender (1762-1808)

11. maj 1770

image.png.565b38ef5fa88c8423ff9d6b016e5485.png

image.png.683838567572ba55d75272df5b8fb38d.png

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ivar Moe

Disse har du kanskje fått tidligere ?

12. januar 1781

image.png.7d05072bd940fea8d95e9f9129793405.png

 

image.png.d326e5ac5fd4a2961b542b70a65a3d58.png

image.png.7fc356d3aa7230d78c136bdba1cbb727.png

 

Endret av Ivar Moe

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Ivar for nye spennande og utfordrande innlegg!

 

Det er mogeleg at nokre av desse sakane har vore oppe før, men nokre er òg nye!

 

Innlegg #373 og presten Cimber har inspirert meg til å leggja ut denne huslyden som eige innlegg.  Her manglar eg ein del detaljar, og eg vil tru dette er detaljar som ikkje skulle vera so altfor vanskelege  å finna ut av...:

https://forum.arkivverket.no/topic/228308-fredrik-nilsson-cimber-1710-1770-sokneprest-til-luster-gift-med-elisabeth-marie-meenholdt-1714-1782-fleire-opplysningar-om-opphavi-deira/

 

Innlegg #374 inneheld mellom anna personar som alt er tekne opp til drøfting i følgjande tema:

https://forum.arkivverket.no/topic/207315-aamund-nilsson-fødd-luster-1753-var-1780-soldat-ved-garnisonen-i-rendsburg-slesvig-lagnaden-hans-militære-kjelderved-soldat-frå-luster/

https://forum.arkivverket.no/topic/201566-johannes-ellefson-1737-1803-frå-luster-til-alvdal-og-vidare-til-åfjord-huslyden-hans/

 

men eg har i kveld henta fram att båe emni sidan det framleis manglar so mange detaljar..., som eg vonar kan k9mma på plass.  Særleg denne soldaten i Rendsburg er superspennande!

 

Ein ny kjempetakk til Ivar for framifrå bistand til fokusering av spennande saker!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.