Jump to content
Arkivverket

Tyding tinglysing i Stavanger i 1849


Bente Borgen

Recommended Posts

Her er ein start, mye eg ikkje får med meg:

 

Halvor Olaus Christensen, Byfogd og Skifteforvalter i Stavanger, gjør vitterlig at da avdøde Birger Ole

Rasmussen Ween ved Kjøbecontract af 3de April d. A. til Tarald Svend-

sen Gramstad for en Kjøbesum af 100 - et Hundrede - Speciedler har solgt og af-

hendet en Parcel af hans ifølge kongelig …Testamente af 28de Au-

gust 1829 ….  …. af …. litr. C. 2 og D. 2 paa Egenæs, ….-

… Parcel ifølge Kontracten i Øst begynder ved Skiftegjærdet imellem ….

og Kjøberen og strækker sig mod Vest? imellem 2 Gjorde? nemlig i Syd langs Skifte-

Gjærdet mod Konsul Kiellands Eiendom og Nord langs et Sengjærde ved

… tilbage…. Have, 25 - fem og tyve - F… fra Øst til Vest,

fra Skiftestang? … … i …. i Syd …  Hjørne.

Da den betingede? Kjøpesum nu er erlagt , og Kjøberen har begjært sig Skjøde

Edited by Richard Johan Natvig
Sjå # 4 nedafor
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Håper andre kan retta og fylla ut tomromma:

 

Halvor Olaus Christensen, Byfogd og Skifteforvalter i Stavanger, gjør vitterlig at da avdøde Skipper Ole

Rasmussen Ween ved Kjøbecontract af 3de April d. A. til Tarald Svend-

sen Gramstad for en Kjøbesum af 100 - et Hundrede - Speciedler har solgt og af-

hendet en Parcel af hans ifølge kongelig …Testamente af 28de Au-

gust 1829 ….  …. af …. litr. C. 2 og D. 2 paa Egenæs, ….-

… Parcel ifølge Kontracten i Øst begynder ved Skiftegjærdet imellem ….

og Kjøberen og strækker sig mod Vest? imellem 2 Gjærde? nemlig i Syd langs Skifte-

Gjærdet mod Konsul Kiellands Eiendom og Nord langs et Sengjærde ved

… tilbage…. Have, 25 - fem og tyve - F… fra Øst til Vest,

fra Skiftestang? … nedsatte saavel i nordligste som i sydligste Hjørne.

Da den betingede? Kjøpesum nu er erlagt , og Kjøberen har begjært sig Skjøde med-

delt paa den ……. Parcel Løkkens litt C. 2 og D. 2 paa Egenæs,

saa er det jeg hermed som Skifteforvalter i den afdøde Selger Ole Rasmussen Weens 

og hans gjenlevende Hustrues … … Skjøde og … Hr. Tarald Svend-

sen Gramstad ….. Parcel til ….. …. .. med samme

Rettigheder og Forpligtelser, hvorved den har tilhørt foregaaende Eier. - Dette til Be-

…. under min Hand og Embedssegl. - Stavanger Byfogdcontors s. 23de Oc-

tober 1849. 

Link to comment
Share on other sites

  • 9 months later...

 

Halvor Olaus Christensen, Byfogd og Skifteforvalter i Stavanger, gjør vitterlig at da avdøde Skipper Ole

Rasmussen Ween ved Kjøbecontract af 3de April d. A. til Tarald Svend-

sen Gramstad for en Kjøbesum af 100 - et Hundrede - Speciedaler har solgt og af-

hendet en Parcel af hans ifølge kongelig confirmeret(?) Testamente af 28de Au-

gust 1829 ….  …. af …. litr. C. 2 og D. 2 paa Egenæs, hvil-

ken Parcel ifølge Contracten i Øst begynder ved Skiftegjærdet imellem Sælgeren

og Kjøberen og strækker sig mod Vest imellem 2 Gjærde nemlig i Syd langs Skifte-

Gjærdet mod Konsul Kiellands Eiendom og Nord langs et Steengjærde ved

Sælgerens tilbagehavende Have, 25 - fem og tyve - Favne fra Øst til Vest,

hvor Skiftestang ere nedsatte saavel i nordligste som i sydligste Hjørne.

Da den betingede? Kjøpesum nu er erlagt, og Kjøberen har begjært sig Skjøde med-

delt paa den nærværende? Parcel Løkkens litr C. 2 og D. 2 paa Egenæs,

saa er det jeg hermed som Skifteforvalter i den afdøde Selger Ole Rasmussen Weens 

og hans gjenlevende Hustrues … … Skjøde og … Hr. Tarald Svend-

sen Gramstad ….. Parcel til Eiendom for sig og Arvinger med samme

Rettigheder og Forpligtelser, hvorved den har tilhørt foregaaende Eier. - Dette til Be-

kræftelse under min Haand og Embedssegl. - Stavanger Byfogdcontors s. 23de Oc-

tober 1849. 

Edited by Richard Johan Natvig
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.