Jump to content
Arkivverket

Slektskap Ole Johansen Franck på Kvikne og Ole Oleson Frank i Folldal ?


Recommended Posts

Jeg vet at det har vært flere tråder og diskusjoner om slekta franck her. Min tipp-tipp-tippoldefar var Ole Oleson Frank, f. 1728. Han og hans bror Peder, kom ganske sikkert fra Kvikne da gruvedrifta i Folldal tok til. Begge ryddet garder i Folldal. Mitt spørsmål:  Går det an å etablere disse 2 som  sønner  av Ole Johansen Franck som var bruker på Frankstøa på Kvikne ?

Han var født i 1688-  hans oldefar var stamfaren Frantz Francke som kom fra Tyskland til Kvikne i 1625. Ole Johansen Franck var gift med Kirsti Brevad. De hadde åpenbart sønnene Johan og Knut, kanskje også en Jon ? Men hva med Ole og Peder ? Eller er de sønner av en annen Ole Franck ? Jeg ser forøvrig at broren til Ole Franck på Kvikne, Fritz, født 1695 havnet på Alvdal og døde der. Hans sønn, Peder, var født på Alvdal.

Det jeg lurer på er altså om Ole Oleson Franck på Kvikne, født 1688, og Ole Oleson Frank i Folldal, født 1728, var far og sønn ?? 

Link to post
Share on other sites
 • Replies 51
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

 • Aud Kalland Sterten

  16

 • Inger Bekken

  15

 • Per Nermo

  10

 • Håvard Moe

  5

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Per Nermo, du bør lese innleggene og gå inn på lenkene. #17 Ole Knudsen Franck gikk til alters sammen med kona i 1744. Altergang var påbudt den gang, slik at kommunikantlistene fremstår nes

Det Nordenfjeldske bergamts arkiv gjekk med i ein brann i november 1798. Dette har resultert i ein utfordrande kjeldesituasjon for mange bergverk i midt-Norge, inkludert m.a. Kvikne, Meldal og Selbu.

#37 og #39: Som medforfatter av boka Bergmannsslekten TAX kan jeg opplyse om at mannskapslista over de 97 arbeiderne ved Kvikne kobberverk 13.06.1724 skulle brukes til reduksjon av arbeidsstokken ved

Posted Images

Aud Kalland Sterten

Jeg lenker til en tråd om slekten Franck fra 2018.

Jeg har kommet over ny informasjon i tingboka for Kvikne som indikerer at far til de tre brødrene neppe het Ole Johansen Franck. Er Ole Johansen Franck kildebelagt i Kvikne i det aktuelle tidsrommet? Ole Franck og kona går til alters i Kvikne i årene 1740 til 1756. I 1762 er Kirsti Franck hjemme hos sønnen Johan på Frankstøa.  

 

På tinget på Neby i Tynset 2. august 1747 vitnet Ole Knudsen Franck om at han hadde sett Nils Olsens krøtter inne på Grøtlis eng. Han er andre vitne nederst på høyre side.  SAH, Solør og Østerdalen sorenskriveri, G/Gb/L0064: Tingbok, 1747-1750, s. 36b-37a […] https://www.digitalarkivet.no/rg20090512310527

 

Ole Knudsen Franck er nevnt på listen over arbeidere ved Kvikneverket i 1724. Han er forpaktarbeider, født på Innset, bor på Kvikneplassen, 29 år, gift med 1 barn, - han har arbeidet ved hytta i 3 år og i gruva i 2 år.

 

Edited by Aud Kalland Sterten
Link to post
Share on other sites

Kildebelegg for Ole Johansen Franck ?  Jeg har ingen primærkilder, men både Kvikne bygdebok, bd. 2, og Innsetboka  sier at Ole Franck bodde i Frankstøa rundt 1700 

Edited by Inger Bekken
Link to post
Share on other sites
Aud Kalland Sterten

Min erfaring er at det er en del feil i bygdebøkene for Kvikne og Innset, så de bøkene kan man ikke uten videre stole på. Så er det selvsagt opp til hver enkelt å vurdere muligheten for at bygdebokforfatterne kan ha konkludert feil. I Kvikneboka, side 62, er Ole Franck omtalt uten farsnavn. I Innsetboka, side 468, er Ole (angivelig Johansen) f. 1688 også omtalt. Han ble gift med Kirsti Olsdatter Brevad og ble bruker på gården Støen i Kvikne. Det finnes en Folketelling fra 1706 for Rennebu, med noen av Innsetplassene, se vedlegg. Johan på Slette hadde stesønnen Oluff som var 11 år i 1706, f. ca. 1695. I Fogderegnskapene for årene 1705 til 1718 er Johan ført som Johan Anderssen (evt. Andreassen).

 

Jeg personlig holder en knapp på Ole Knudsen Franck som far til Ole, Peder og Johan. Ole Knudsen Franck er kildebelagt i Kvikne både i 1724 og i 1747. En Ole Johansen, med eller uten Franck, finner jeg ikke spor av. Og det gjelder både på Støen og de andre verksplassene.   

Slette, Innset 1706.JPG

Link to post
Share on other sites

Takk skal du ha for info. Jeg skjønner at det er fort gjort å gå inn i et spor som se fornuftig ut, og som i realiteten er et blindspor. Jeg er åpen for å tenke nærmere rundt Ole Knudsen Franck

Men jeg forstår ikke helt koblinga til Johan Slette? En utfordring blir det også å finne dødstidspunkt for Ole Knudsen Franck, hvem han var gift med, og linjene tilbake til Fritz Francke (jeg regner med at han stammer derfra på en eller annen måte) Kan du være behjelpelig med noe av dette ? 

Link to post
Share on other sites
Aud Kalland Sterten

Johan Andreassen Franck bodde på Slette i 1706. I teorien kan Ole Knudsen Franck være Gidskens sønn fra et tidligere ekteskap, men det er kun en hypotese. Det er dårlig med kilder fra Innset i den aktuelle perioden og skiftene etter verksarbeiderne er sannsynligvis ikke bevart. Ole Franck og kona (Kirsti Olsdatter Brevad) gikk til alters i Kvikne i årene 1740 til 1756.  Ole døde trolig i de årene det ikke er bevart kirkebok for Kvikne (1757-1763), men før 1762. Du finner mer om Johan Andreassen Franck og kona Gidsken på Arnt Stavnes nettside. Bruk gjerne søkefunksjonen og søk på Franck. Mye av det Stavne har om denne familien bygger på informasjon fra Innsetboka.  https://astavne.net/Rennebu/index.htm

Link to post
Share on other sites

.

 • En  Johan Johansen Franck (f. ca.1710) ble i 1746 gift med Gunnhild Pedersdatter Bagge fra Kvikne, og Johan ble i 1752 brukere på Orkelbog.
 • En  Engel Olsen (Franck ?) skal være f. ca.1655
 • En  Alette Johannesdatter Franck (ca.1665 - 14 Sep 1724) overtok som enke i 1697 driften av et gjestegiveri på Ila, Trondheim,
  etter å ha vært g.m. 1) Cornelius Corneliussen Allewelt. Hun ble senere g.m. 2) Hans Jaspersen og 3) løytnant Jacob Hansen Abel.
 • En  Carin Olsdotter Franck (f. ca.1715 ?) fra Kuckola var g.m. Hendrich Hansson Äjö fra Tornea

 

Kan noen av disse være slektninger av ovennevnte og/eller med hverandre ?

.

 

Edited by Per Nermo
Link to post
Share on other sites

Igjen takk ! Du mener altså at denne Oluff kan være Ole Knudsen Franck, f. 1695, far til Ole Oleson Frank, f. 1728 ? Men hva blir farsnavnet til den Ole som var gift med Kirsti Brevad, og som

åpenbart var bruker på Støen, og født 1688 ? Hos Stavne står det tydelig: Johansen,  og har du ikke kildebelegg på han (og kona Kirsti) hvis de gikk til alters 1740-1756 ?

Link to post
Share on other sites
Aud Kalland Sterten

Jeg vet ikke hvem som er far til Ole Knudsen Franck, men lanserer en teori om at han kan være Johan Andreassen Francks stesønn. Jeg poengterer at det er en hypotese og ikke mer enn det. Ja, her må vi skille mellom kildebelegg hvor Ole Franck er ført uten farsnavn, som i kirkeboka  i årene 1740-1756, og med Knudsen som farsnavn i listen over arbeiderne fra 1724 og i tingboka i 1747. Du må gjerne slå opp i kirkeboka og se selv. Når jeg nå mener at Kirsti Olsdatter Brevad var gift med Ole Knudsen Franck er det ut fra det nye funnet i tingboka. Hos Stavne står det Johansen og hans kilde er åpenbart Innsetboka.     

Link to post
Share on other sites

Men det eksisterer en Ole som er født i 1688, og er sønn av Johan og første kone, Annichen. Det er vi enige om. Hvor blir det av han ? Finnes det kildebelegg på ekteskapet Kirsti inngikk ? Når var det ? Og: hvis hun var født ca. 1690, kan hun neppe ha en sønn født, neppe heller 1735 og 1733 ? 

Edited by Inger Bekken
Link to post
Share on other sites
Aud Kalland Sterten
19 timer siden, Inger Bekken skrev:

Men det eksisterer en Ole som er født i 1688, og er sønn av Johan og første kone, Annichen. Det er vi enige om. Hvor blir det av han ? Finnes det kildebelegg på ekteskapet Kirsti inngikk ? Når var det ? 

Ja, han er omtalt i Innsetboka og på Arnt Stavnes sider. Han er ikke hjemme på Slette i 1706. Jeg har ikke undersøkt hvor det eventuelt ble av ham, mitt hovedfokus har vært Kvikne og særlig verksarbeiderne. Kirkeboka for Kvikne starter i 1740, noen få vielser fra Kvikne er ført i kirkeboka for Tynset 1720-1732. Kirkeboka for Innset starter i 1764.

Edited by Aud Kalland Sterten
Link to post
Share on other sites

Men noe må være feil rundt Kirsti Breivad: Født ca. 1690 og et barn i 1738 rimer ikke for meg. Det er flere slektsforskere , bl.a. en Leiv Skjerve og en Ole Christian Rønning som oppgir dette. 

Link to post
Share on other sites
Ann-Mary Engum
4 minutter siden, Inger Bekken skrev:

Men noe må være feil rundt Kirsti Breivad: Født ca. 1690 og et barn i 1738 rimer ikke for meg. Det er flere slektsforskere , bl.a. en Leiv Skjerve og en Ole Christian Rønning som oppgir dette. 

 

http://leskjerv.seria.no/

 

https://omp.adstate.net/order_info.php?order_id=3134141&set_site_id=725&memorial_page_created=0&design=vareminnesider-no&sign=999bcd08a88ae785dba7f09742c41de2

 

Edited by Ann-Mary Engum
Link to post
Share on other sites
Aud Kalland Sterten
20 timer siden, Per Nermo skrev:

.

 • En  Johan Johansen Franck (f. ca.1710) ble i 1746 gift med Gunnhild Pedersdatter Bagge fra Kvikne, og Johan ble i 1752 brukere på Orkelbog.
 • En  Engel Olsen (Franck ?) skal være f. ca.1655
 • En  Alette Johannesdatter Franck (ca.1665 - 14 Sep 1724) overtok som enke i 1697 driften av et gjestegiveri på Ila, Trondheim,
  etter å ha vært g.m. 1) Cornelius Corneliussen Allewelt. Hun ble senere g.m. 2) Hans Jaspersen og 3) løytnant Jacob Hansen Abel.
 • En  Carin Olsdotter Franck (f. ca.1715 ?) fra Kuckola var g.m. Hendrich Hansson Äjö fra Tornea

 

Kan noen av disse være slektninger av ovennevnte og/eller med hverandre ?

.

 

 

Jeg har litt om Johan Franck på Orkelbogen, men det meste er sannsynligvis kjent fra før. Ser at du har et noe upresist fødselsår på ham. Her er Svend Larsen Commendants skjøte til Johan Jonasen Franck på en part av Orkelbogen datert 3. november 1752. Det er noe usikkert om han var sønn av Johan eller Jonas, han er vel helst en Jonassønn.

SAH, Solør og Østerdalen sorenskriveri, G/Gb/L0066: Tingbok, 1752-1754, s. 167b-168a https://www.digitalarkivet.no/rg20090512330171

 

Ved trolovelsen i 1746 er han også ført som Johan Jonasen Franck.

SAH, Kvikne prestekontor, Ministerialbok nr. 1, 1740-1756, s. 156-157 […]

https://www.digitalarkivet.no/kb20070603450296

Og det samme ved vielsen.

https://www.digitalarkivet.no/kb20070603450300

 

Johan Johansen Franck ble gravlagt 6. januar 1799, 81 år gammel. - Nå som sønn av Johan. Fødselsåret kan anslås til omkring 1718.

SAH, Kvikne prestekontor, Ministerialbok nr. 3, 1785-1814, s. 308-309 […]

https://www.digitalarkivet.no/kb20070603450713

 

Hans mor Maren Johansdatter Franck døde i 1767, 74 år gammel, gravlagt i Kvikne 26. juli. Synes det står Johan Jonasen Franck her også.

SAH, Kvikne prestekontor, Ministerialbok nr. 2, 1764-1784, s. 269-270 […]

https://www.digitalarkivet.no/kb20070603450539

 

Maren Johansdatter Franck går til alters som enke i de årene jeg har søkbare avskrifter av: 1740, 1746, 1751 og 1756, og hun bor hjemme hos sønnen Johan Franck på Orkelbogen ved Ekstraskatten av 1762.

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Aud Kalland Sterten

I mine søkbare avskrifter fra kirkeboka for årene 1740, 1746, 1751 og 1756 er Ole Franck nevnt uten farsnavn. Jeg har nå funnet en innførsel fra 1744 hvor han er nevnt med farsnavn, se høyre side. SAH, Kvikne prestekontor, Ministerialbok nr. 1, 1740-1756, s. 118-119

https://www.digitalarkivet.no/kb20070603450277

 

 

Link to post
Share on other sites
Aud Kalland Sterten

Verksarbeiderene sorterte under Bergretten og jeg tror de skifteprotokollene må være tapt. Er det noen som vet noe sikkert om det?

 

Link to post
Share on other sites
2 timer siden, Aud Kalland Sterten skrev:

 

Jeg har litt om Johan Franck på Orkelbogen, men det meste er sannsynligvis kjent fra før. Ser at du har et noe upresist fødselsår på ham. Her er Svend Larsen Commendants skjøte til Johan Jonasen Franck på en part av Orkelbogen datert 3. november 1752. Det er noe usikkert om han var sønn av Johan eller Jonas, han er vel helst en Jonassønn.

SAH, Solør og Østerdalen sorenskriveri, G/Gb/L0066: Tingbok, 1752-1754, s. 167b-168a https://www.digitalarkivet.no/rg20090512330171

 

Ved trolovelsen i 1746 er han også ført som Johan Jonasen Franck.

SAH, Kvikne prestekontor, Ministerialbok nr. 1, 1740-1756, s. 156-157 […]

https://www.digitalarkivet.no/kb20070603450296

Og det samme ved vielsen.

https://www.digitalarkivet.no/kb20070603450300

 

Johan Johansen Franck ble gravlagt 6. januar 1799, 81 år gammel. - Nå som sønn av Johan. Fødselsåret kan anslås til omkring 1718.

SAH, Kvikne prestekontor, Ministerialbok nr. 3, 1785-1814, s. 308-309 […]

https://www.digitalarkivet.no/kb20070603450713

 

Hans mor Maren Johansdatter Franck døde i 1767, 74 år gammel, gravlagt i Kvikne 26. juli. Synes det står Johan Jonasen Franck her også.

SAH, Kvikne prestekontor, Ministerialbok nr. 2, 1764-1784, s. 269-270 […]

https://www.digitalarkivet.no/kb20070603450539

 

Maren Johansdatter Franck går til alters som enke i de årene jeg har søkbare avskrifter av: 1740, 1746, 1751 og 1756, og hun bor hjemme hos sønnen Johan Franck på Orkelbogen ved Ekstraskatten av 1762.

 

.

Mange takk, Aud !

 

Har du noen noen indikasjon på hvorvidt Johan Jonassen Franck (på Orkelbogen i Kvikne) sin mor Maren Johansdatter (c1693-1767) var blitt gift Franck

eller om hun selv ev. var datter av en 'Johan Franck' (født ca. 1655?) ?

 

Noen indikasjon på hvilket slektskap hun eller sønnen ev. kan ha hatt til de andre Franck i denne tråden ?

.

Edited by Per Nermo
Link to post
Share on other sites
Aud Kalland Sterten
16 timer siden, Per Nermo skrev:

.

Mange takk, Aud !

 

Har du noen noen indikasjon på hvorvidt Johan Jonassen Franck (på Orkelbogen i Kvikne) sin mor Maren Johansdatter (c1693-1767) var blitt gift Franck

eller om hun selv ev. var datter av en 'Johan Franck' (født ca. 1655?) ?

 

Noen indikasjon på hvilket slektskap hun eller sønnen ev. kan ha hatt til de andre Franck i denne tråden ?

.

 

Det vet jeg ikke, jeg har ingen funn som belyser ditt første spørsmål. Ut fra fadderlistene i kirkeboka kan vi imidlertid se en forbindelse mellom Knud Johansen Franck, Johan Jonasen/Johansen Franck og Ole Knudsen Franck. Johan Franck døper datteren Kierstina i 1744. Knud Franck er fadder. - Hun er ei datter som Johan fikk før sitt ekteskap med Gunnil Pedersdatter Bagge. Johan Franck døper sønnen Andreas i 1746. Knud Franck er fadder. Ei Kirsti Olsdatter er også fadder, kanskje er det Oles kone. Johan Frank døper datteren Maren i 1754. Ole Franck er fadder. Det kan være Ole Knudsen Franck eller sønnen Ole Olsen Franck.

Link to post
Share on other sites
Aud Kalland Sterten
16 timer siden, Inger Bekken skrev:

Her står det knudsen franck såvidt jeg kan begripe ? når døde vedkommende ?  skifte mener du at ikke finnes i ordinære protokoller ?  

 

Det er ingen skifter etter bergverksarbeiderne i Kvikne i de ordinære skifteprotokollene. Han må være død etter 1756. Det er ikke bevart kirkebok for årene1757 -1763. Ved Ekstraskatten av 1762 er Kirsti Franck ført uten mann, men hun bør hjemme hos sønnen Johan Olsen.

Link to post
Share on other sites

Har du noen kommentar til Kirsti Breivad, død 1769, 80 å gammel = født ca. 1689. Hun har barn født i 1733, men noen sier også at hun hadde barn i 1738 ? Det finnes belegg for dødsfallet 1769, finnes det noe kildebelegg på fødsel og ekteskap for henne ?

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.


×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.