Jump to content
Arkivverket

Slektskap Ole Johansen Franck på Kvikne og Ole Oleson Frank i Folldal ?


Recommended Posts

På ‎05‎.‎12‎.‎2019 den 14.34, Inger Bekken skrev:

 

Jeg vet at det har vært flere tråder og diskusjoner om slekta franck her. Min tipp-tipp-tippoldefar var Ole Oleson Frank, f. 1728. Han og hans bror Peder, kom ganske sikkert fra Kvikne da gruvedrifta i Folldal tok til. Begge ryddet garder i Folldal.

Mitt spørsmål:  Går det an å etablere disse 2 som  sønner  av Ole Johansen Franck som var bruker på Frankstøa på Kvikne ?

Han var født i 1688-  hans oldefar var stamfaren Frantz Francke som kom fra Tyskland til Kvikne i 1625. Ole Johansen Franck var gift med Kirsti Brevad.

De hadde åpenbart sønnene Johan og Knut, kanskje også en Jon ? Men hva med Ole og Peder ?

.....

...

Her sies det at Ole Johansen Franck i Støen (Frankstøa) Kvikne (f.1688) og Kirsti Olsdatter Brevad  hadde sønnene Johan (f. 1733 ?) og Knut (f. 1735 ?).

(Var det forresten sistnevnte som bodde i Nordre Kleven / Nedre Kleiva ?)

 

Er det fastslått at det var Ole Johansen Franck fra Flatmo, Innset (s. av Johan Andreassen Franck og 1. hustru Annichen Johansdatter Swan)

som bodde i Frankstøa på Kvikneskogen (Nordskogen), Kvikne, og ikke f.eks. Ole Knudsen Franck ?

 

I debatten "Ole Olsen Frankmoen. Folldal" innlegg #4

antydes det at

 • Ole Olsen Frank (1728-1803) (i 1801 pukkverksarbeider i Folldal), g.m. Guro Semundsdatter Brennryen, og Oles bror
 • Peder (f. 1730) (bostt på Frankmoen i Folldal, senere på Ryhaug, Folldal), i tillegg til
 • Johan (1733-1803) (til alters blant ungdommene i Kvikne i 1755 og 1756), og dermed mao. også
 • Knut f. 1735 ?

er sønner av Ole Johansen Franck og Kirsti Olsdatter Brevad.

Er dette den 'endelige konklusjon' i denne saken ?

 

Er det fastslått hvor Ole Knudsen Franck sin far Knud Franck, hører hjemme i Franck-slekta i Kviken ?

 

Var det forresten denne Kirsti Olsdatter Brevad som (tidligere) var g. (i 1714) med Rasmus Hanssen Hals (med sønn Hans ca.1720) ?

.

Edited by Per Nermo
Link to post
Share on other sites
 • Replies 51
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

 • Aud Kalland Sterten

  16

 • Inger Bekken

  15

 • Per Nermo

  10

 • Håvard Moe

  5

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Per Nermo, du bør lese innleggene og gå inn på lenkene. #17 Ole Knudsen Franck gikk til alters sammen med kona i 1744. Altergang var påbudt den gang, slik at kommunikantlistene fremstår nes

Det Nordenfjeldske bergamts arkiv gjekk med i ein brann i november 1798. Dette har resultert i ein utfordrande kjeldesituasjon for mange bergverk i midt-Norge, inkludert m.a. Kvikne, Meldal og Selbu.

#37 og #39: Som medforfatter av boka Bergmannsslekten TAX kan jeg opplyse om at mannskapslista over de 97 arbeiderne ved Kvikne kobberverk 13.06.1724 skulle brukes til reduksjon av arbeidsstokken ved

Posted Images

Aud Kalland Sterten
6 timer siden, Inger Bekken skrev:

Har du noen kommentar til Kirsti Breivad, død 1769, 80 å gammel = født ca. 1689. Hun har barn født i 1733, men noen sier også at hun hadde barn i 1738 ? Det finnes belegg for dødsfallet 1769, finnes det noe kildebelegg på fødsel og ekteskap for henne ?

 

Jeg har vel delvis svart på dette før. Det er vanskelig å finne belegg for fødsel og vielse når kirkeboka er tapt. Jeg har ingen formening om et barn født i 1738. Det barnet skulle i så fall være ført i kommunikantlistene i kirkeboka for Kvikne, jeg antar ungdommene ble ført inn ved konfirmasjonen. Den Knud Johansen Franck vi ser i kirkeboka var gift mann i årene 1740, 1746, 1751 og 1756. Han er av og til ført med slektsnavn og noen ganger med farsnavn. Han døper sønnen Johan i 1747. Så forsvinner han fra Kvikne før Ekstraskatten i 1762. Nå ble dette også delvis et svar til Per Nermo. Han nevner en Knud Olsen Franck f. 1735 i sitt innlegg. I 1751 fikk Knud Johansen Franck og kona bygsel på livstid på en plass under Vollan, kalt Blåhammerlien. Hvor han bodde før det vet jeg ikke. Noen Knud eller Jon Olsen Franck har jeg ikke sett spor av.

SAH, Kvikne prestekontor, Ministerialbok nr. 1, 1740-1756, s. 192-193 […]   https://www.digitalarkivet.no/kb20070603450314 

 

Edited by Aud Kalland Sterten
Link to post
Share on other sites
13 minutter siden, Aud Kalland Sterten skrev:

 

Jeg har vel delvis svart på dette før. Det er vanskelig å finne belegg for fødsel og vielse når kirkeboka er tapt. Jeg har ingen formening om et barn født i 1738. Det barnet skulle i så fall være ført i kommunikantlistene i kirkeboka for Kvikne, jeg antar ungdommene ble ført inn ved konfirmasjonen. Den Knud Johansen Franck vi ser i kirkeboka var gift mann i årene 1740, 1746, 1751 og 1756. Han er av og til ført med slektsnavn og noen ganger med farsnavn. Han døper sønnen Johan i 1747. Så forsvinner han fra Kvikne før Ekstraskatten i 1762. Nå ble dette også delvis et svar til Per Nermo. Han nevner en Knud Olsen Franck f. 1735 i sitt innlegg. I 1751 fikk Knud Johansen Franck og kona bygsel på livstid på en plass under Vollan, kalt Blåhammerlien. Hvor han bodde før det vet jeg ikke. Noen Knud eller Jon Olsen Franck har jeg ikke sett spor av.

SAH, Kvikne prestekontor, Ministerialbok nr. 1, 1740-1756, s. 192-193 […]   https://www.digitalarkivet.no/kb20070603450314 

 

.

Jeg mener det var på Leiv Skjerves (avdød i 2017) sine web-sider at jeg så Knud Johansen Franck (f.ca.1705) ført som

sønn av Johan Andreassen Franck (på Flatmo Norde, Innset) i hans 2, ekteskap (1689) med Gidsken Pedersdatter Schjelderup (c1660-1710,

mao. en yngre halvbror av Kirsti Olsdatteer Brevads ektemann Ole Johansen Franck  (1688 - før 1762), bruker på Støen (Frankstøa), Kvikne.

 

Hos Skjerve er dessuten Jonas Franck (c1685-1736) (g. 2. g. m. Maren Johansdatter (Franck ?) (c1693-1767))
ført som sønn av Barbro Pettersdatter Franck (1634-1724), angivelig et søskenbarn av ovennevnte Johan Andreassen Franck (f.c1650).

.

Link to post
Share on other sites
Aud Kalland Sterten
1 time siden, Per Nermo skrev:

 

Var det forresten denne Kirsti Olsdatter Brevad som (tidligere) var g. (i 1714) med Rasmus Hanssen Hals (med sønn Hans ca.1720) ?

.

 

Her var det mange spørsmål som det tar tid å svare på, jeg får begynne med dette. Jeg er selv etterkommer av Halsslekta på Totlund. Rasmus Hansen Hals kan neppe ha hatt noe langt liv på Kvikne, han er nevnt bare en gang i tingboka etter det jeg kan se, det er i 1716. De fleste gårdbrukerne er nevnt flere ganger, ja, de stevnet hverandre til stadighet. Spørsmålet får stå åpent, jeg har ikke funnet noen skifter som kan være til hjelp angående Rasmus Hansen Hals og kona.    

Link to post
Share on other sites
På ‎05‎.‎12‎.‎2019 den 14.34, Inger Bekken skrev:

.....

Jeg ser forøvrig at broren til Ole Franck på Kvikne, Fritz, født 1695 havnet på Alvdal og døde der. Hans sønn, Peder, var født på Alvdal.

 

.

Jeg er litt usikker på hvilken Ole Franck på Kvikne det siktes til her. Jeg har notert følgende :

 1. Ole Knuds. Franck f.c1695, kanskje (!) far til Ole f.c1728 og Peder f.c1730, s. begge fl. ca.1755 fra Kvikne til Folldal, bos. på hhv. Frankmoen og Ryhaug (fra c1760)
 2. Ole Olsen Franck f.c1728 (sønn av 1.)
 3. Ole Olsen Franck f.c1762 (sønn av 2.). Denne Ole f.c1762 hadde i 1801 en 2 år yngre bror Semund
 4. Ole Johans. Franck (c1688-før1762), antak. far t. Johan f.c1733 og Knud f.c1735. Ole hadde en yngre h.bror Frantz (ikke Fritz !) (c1701-1762 Alvdal) med en s. Peder
 5. Ole Andreassen Franck f.c1657 (sønnensønn av Frantz Andreas Francke). Denne Ole skal bl.a. ha hatt brødrene Frantz (ikke Fritz !) f.c1645, Johan og Andreas.
Edited by Per Nermo
Link to post
Share on other sites
På ‎05‎.‎12‎.‎2019 den 21.04, Aud Kalland Sterten skrev:

.....

I Kvikneboka, side 62, er Ole Franck omtalt uten farsnavn. I Innsetboka, side 468, er Ole (angivelig Johansen) f. 1688 også omtalt. Han ble gift med Kirsti Olsdatter Brevad og ble bruker på gården Støen i Kvikne. Det finnes en Folketelling fra 1706 for Rennebu, med noen av Innsetplassene, se vedlegg. JohanSlette hadde stesønnen Oluff som var 11 år i 1706, f. ca. 1695. I Fogderegnskapene for årene 1705 til 1718 er Johan ført som Johan Anderssen (evt. Andreassen).

 

Jeg personlig holder en knapp på Ole Knudsen Franck som far til Ole, Peder og Johan. Ole Knudsen Franck er kildebelagt i Kvikne både i 1724 og i 1747. En Ole Johansen, med eller uten Franck, finner jeg ikke spor av. Og det gjelder både på Støen og de andre verksplassene.   

Slette, Innset 1706.JPG

.

FT 1706 for Rennebu viser såvidt jeg skjønner Johan Andreassen Franck, som altså nå bor på Slette, Innset (han var visstnok rundt 1670 bruker på Flatmo Nordre i Kvikne).

Johan er gift (for 2. gang) med Gidsken Pedersdatter Schjelderup (død 1710), som har sønnen Ole (Oluff) f.1695 'fra før'.

Med Gidsken har Johan som det framgår sønnene Peder, Frantz og Knud Johanssønner Franck. I sitt 1. ekteskap (med Annichen Johansdatter Swan, død 1688)

var han visstnok (ref. Leiv Skjerve, død 2017) far til sønnene Johan 1682, Jonas c1684, Petter c1686 og Ole Johansen Franck (c1688-før 1762) (g.m. Kirsti Olsdatter Brevad).

 

Skan jeg tolke deg dithen, Aud, at hun mener at Johan's stesønn Ole (Oluff) f.1695 ev. kan

være identisk med Ole Knudsen, og at han ev. har tatt etternavnet Franck etter stefaren ?

.

 

Edited by Per Nermo
Link to post
Share on other sites
13 timer siden, Aud Kalland Sterten skrev:

 

Det er ingen skifter etter bergverksarbeiderne i Kvikne i de ordinære skifteprotokollene. Han må være død etter 1756. Det er ikke bevart kirkebok for årene1757 -1763. Ved Ekstraskatten av 1762 er Kirsti Franck ført uten mann, men hun bør hjemme hos sønnen Johan Olsen.

 

.

I kirkebokinnførselen for Kvikne i 1744 står det altså skrevet Ole Knudsen Franck. (Hva gjelder egentlig innførselen ?)

 

Man kan av innleggene dine får inntrykk av at du mener at det enten må være Ole Johansen Franck eller Ole Knudsen Franck,

mao. at det fantes bare én aktuell Ole Franck på denne tiden.

Men det er vel også mulig at begge fantes, dvs. en  O(J)F  (c1688-før1672)  og en (annen)  O(K)F  f.ca.1695, begge i Kvikne ?

 

Men hvem av dem var ev. g.m. Kirsti Olsdatter Brevad, hvem bodde på Støen, og hvem var far til hhv. Ole 1728, Peder 1730, Johan 1733 og Knud 1735 ?

.

Edited by Per Nermo
Link to post
Share on other sites
Arnstein Rønning
14 timer siden, Per Nermo skrev:

.

FT 1706 for Rennebu viser såvidt jeg skjønner Johan Andreassen Franck, som altså nå bor på Slette, Innset (han var visstnok rundt 1670 bruker på Flatmo Nordre i Kvikne).

Johan er gift (for 2. gang) med Gidsken Pedersdatter Schjelderup (død 1710), som har sønnen Ole (Oluff) f.1695 'fra før'.

Med Gidsken har Johan som det framgår sønnene Peder, Frantz og Knud Johanssønner Franck. I sitt 1. ekteskap (med Annichen Johansdatter Swan, død 1688)

var han visstnok (ref. Leiv Skjerve, død 2017) far til sønnene Johan 1682, Jonas c1684, Petter c1686 og Ole Johansen Franck (c1688-før 1762) (g.m. Kirsti Olsdatter Brevad).

 

Skan jeg tolke deg dithen, Aud, at hun mener at Johan's stesønn Ole (Oluff) f.1695 ev. kan

være identisk med Ole Knudsen, og at han ev. har tatt etternavnet Franck etter stefaren ?

.

 

Det har tidligere ikke vært enighet om at Gidsken Pedersdatter var av slekten Schjelderup, så vidt jeg husker. 

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Aud Kalland Sterten

Per Nermo, du bør lese innleggene og gå inn på lenkene. #17

Ole Knudsen Franck gikk til alters sammen med kona i 1744.

Altergang var påbudt den gang, slik at kommunikantlistene fremstår nesten som et manntall over de voksne (konfirmerte) innbyggerne i Kvikne i årene 1740 til 1756. Altergangerne er delt inn i tre grupper: gifte menn med koner, enker/enkemenn og andre godt voksne - den siste gruppa besto av ungdommer.

 

Ole Knudsen Franck er nevnt som en av arbeiderne ved Kvikne kobberverk i 1724. Se vedlagte pdf.

 

Ole Franck er ført som gift mann i kommunikantlistene i årene 1740, 1746, 1751 og 1756. Så er han er ført med farsnavnet Knudsen i 1744. Han kan godt være ført med farsnavn i de årene jeg ikke har avskrifter av, men det må bli opp til de som har særlig interesse av slekten Franck å se nærmere på. En så langt ikke kildebelagt Ole Johansen Franck på Kvikne bør gjenfinnes i den samme kirkeboka som kommunikant. Hvis han kom til Kvikne etter 1724 og døde før 1740 vil han vanskelig gjenfinnes. Jeg har så langt ikke funnet belegg for at det var to gifte menn som het Ole Franck i Kvikne i den eldste kirkeboka. Hvis det var to, så ville vi sannsynligvis se mer enn to kommunikantinnførsler for Ole Franck og kona hvert år. Igjen, her må man gjerne fordype seg i kirkeboka.

 

Videre har vi vitnemålet på tinget i 1747. #2

 

Det er egentlig lite viktig hva jeg tror om Franckene på Kvikne, dette er ikke min slekt. Jeg ville bare dele funnet I tingboka fra 1747. Så er det åpenbart at man har slitt i mange år med å finne opphavet til Peder og Ole Olssønner Franck som kom til Folldal. Og der forsøkte jeg å være til hjelp ved å dele mine funn i kirkeboka for Kvikne.

 

Etter å ha gjentatt med selv i flere innlegg, tar jeg nå en pause inntil videre.

Liste over arbeidere ved Kvikne kobberverk 13.06.1724.pdf

 • Like 2
Link to post
Share on other sites

 

#34:  Mange takk, igjen, Aud, for god informasjon og stor tålmodighet !

 

Slik jeg forstår deg, så heller du altså foreløpig i retning av at det fantes kun én Ole Franck i Kvikne på denne tiden,

at dette var Ole Knudsen Franck, og dermed at det var han som var g.m. Kirsti Olsdatter Brevad (c1689-1769)

og at dette ekteparet dermed er foreldre til  Ole (c1728-1803), Peder (f.c1730), Johan (c1733-1803) og Knud (f.c1735) Olsen Franck.

 

Her er det selvsagt 'utfordrende' (som nevnt i innlegg over) at Kirsti, dersom anslått fødselsår er riktig,

skal ha født disse barna i en alder av 39 til 46 år, noe som var (er) litt uvanlig men ikke umulig ...

.

 

Edited by Per Nermo
Link to post
Share on other sites
1 time siden, Aud Kalland Sterten skrev:

Ole Knudsen Franck er nevnt som en av arbeiderne ved Kvikne kobberverk i 1724. Se vedlagte pdf.

PDF - filen inneholder mye av interesse for meg. Takk!

 

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
17 timer siden, Aud Kalland Sterten skrev:

Ole Knudsen Franck er nevnt som en av arbeiderne ved Kvikne kobberverk i 1724. Se vedlagte pdf.

 

Denne var fin. Kva er kjeldereferansen til dette?

Link to post
Share on other sites
På 6.12.2019 den 19.51, Aud Kalland Sterten skrev:

Verksarbeiderene sorterte under Bergretten og jeg tror de skifteprotokollene må være tapt. Er det noen som vet noe sikkert om det?

 

Det Nordenfjeldske bergamts arkiv gjekk med i ein brann i november 1798. Dette har resultert i ein utfordrande kjeldesituasjon for mange bergverk i midt-Norge, inkludert m.a. Kvikne, Meldal og Selbu. Røros ser ut til å ha hatt egne arkiv og er dermed i ein heilt anna situasjon.

 • Like 2
Link to post
Share on other sites
Aud Kalland Sterten
1 time siden, Håvard Moe skrev:

 

Denne var fin. Kva er kjeldereferansen til dette?

 

Den ligger som nedlastbar fil inne i gruppa Bergmannsslekten TAX på Facebook. Jeg regner med at forfatterne av boka vet mer om kilden.

 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites

Aud Kalland Sterten: Tusen takk for alt du har bidratt med rundt Ole Frank og hans aner ! 

Enda 2 spørsmål: 

* Kommunikantlistene du viser til: Finnes disse listene for andre år enn de du har avskrifter av ? Hvor finnes de i tilfelle ?

* Ole Knudsen Frank står oppført som gift med 1 barn i 1724. Vet vi hva dette barnet het ? Kanskje hadde han også flere barn før Ole Frank i 1728/9 ? 

Link to post
Share on other sites
Aud Kalland Sterten
21 timer siden, Inger Bekken skrev:

Aud Kalland Sterten: Tusen takk for alt du har bidratt med rundt Ole Frank og hans aner ! 

Enda 2 spørsmål: 

* Kommunikantlistene du viser til: Finnes disse listene for andre år enn de du har avskrifter av ? Hvor finnes de i tilfelle ?

* Ole Knudsen Frank står oppført som gift med 1 barn i 1724. Vet vi hva dette barnet het ? Kanskje hadde han også flere barn før Ole Frank i 1728/9 ? 

 

Kommunikantlistene finnes i Ministerialboka for Kvikne nr. 1/1740 - 1756. Som her, under Dom. 1. post Epiph. Communicantes i 1742. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603450250

Så er det flere slike lister i 1742 som er ført mellom forlovelser, vielser og døpte.

Nei, jeg vet ikke noe om barnet som er født før 1724. Du har nok rett i at Ole kan ha hatt flere barn. Men det er ikke slik at det er flust av mennesker med navnet Franck i den eldste kirkeboka for Kvikne,  jeg tror egentlig vi har nevnt alle i denne tråden. 

 • Like 1
Link to post
Share on other sites

#37 og #39: Som medforfatter av boka Bergmannsslekten TAX kan jeg opplyse om at mannskapslista over de 97 arbeiderne ved Kvikne kobberverk 13.06.1724 skulle brukes til reduksjon av arbeidsstokken ved kvikneverket, se Tax-boka, side 73. Mannskapslista har følgende arkivreferanse: Riksarkivet, arkiv EA-3115 Rentekammeret, Renteskriverkontorene, serie M - Berg- og saltverkskontorer, Bergverk, underserie Mfd - Kongelige resolusjoner, pakke 134 for 1724, nr. 32 (med manntall). Se også Arkivportalen: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-01000000836328?ins=RA

 

Edited by Simon Trøan
 • Like 1
 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites

Mange takk for arkivreferansen. Ein grunn til at eg spurde var at eg har ei avskrift av ei anna mannskapsliste frå 1724. Denne lister opp tilsette ved ei smeltehytte ved Løkken Verk i Meldal, men har ikkje med nokon referanse til originalen. Kan det vere at denne pakka inneheld manntal frå fleire verk enn Kvikne?

Link to post
Share on other sites

Eg får sette det på lista for neste besøk på RA. Eg starta så vidt på enkelte pakker frå berg- og saltverkskontora, men rakk ikkje å få nokon god oversikt over kva som fantes der.

Link to post
Share on other sites
 • 5 months later...
Per Ola Stenseth

Hei, jeg har med stor interesse lest innleggene i denne diskusjonen og vil derfor bidra med dette: Ole Olsen Frank på Frankmoen i Folldal er min eldste kjente forfader i direkte mannslinje. Jeg har y-dna haplogruppe I1-Z74, noe som da også Ole Frank hadde.  Dette er en haplogruppe som har  vært i skandinavia i minst 9000 år og det vil være veldig rart om den skulle komme fra Tyskland, der den er svært uvanlig. Så derfor har jeg sansen for teorien om stesønn som er lansert her. Dessuten har jeg også Tax i en direkte linje, dog ikke mannslinje, men det er en annen sak.

Per Ola Stenseth

Link to post
Share on other sites
 • 4 months later...
Inger Bekken

Ole Knudsen Frank og Ole (Johansen ?) Frank på Kvikne ?

Jeg har gått gjennom alle kommunikantinnførsler på Kvikne 1740 -1756 for å finne alle "Frank-registreringer". Min konklusjon:

Jeg mener det må ha vært to voksne menn kalt Ole Franck i disse årene, ikke bare en. Argumentet for det: I 1743 går det 2 menn til alters, en Ola Frank og en Ola Knudsen Franck. Det er en liten avstand mellom innførslene så det KAN ha vært samme mann.

I 1744 derimot er Ola Knudsen Franck og Ola Frank kommunikanter nesten samtidig (side 49 og side 50). Det må være en sterk indikasjon på at dette var 2 forskjellige personer. Det samme er tilfelle i 1745; innførsler tett på hverandre (side 60 og 62)

I 1750 er begge registrert, s. 119 og s. 122, igjen nokså tett på hverandre, og igjen i 1754.

Ola Knudsen Franck er så vidt jeg kan se oppført i 1743,1744,1745, 1750, 1754, (også 1747 . jfr, tingboka), mens Ole/Olla/Olle Franck opptrer i alle år (unntatt 1741) Kun en gang er farsnavnet registrert, i 1749: Olle Olsen Franck 

 

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Inger Bekken

Annichen Johansdatter Swan, gift Frank (på Kvikne):

Er det noen som kjenner til dokumentasjon om henne ?

Link to post
Share on other sites
Per Nermo
2 timer siden, Inger Bekken skrev:


Annichen Johansdatter Swan, gift Frank (på Kvikne):

Er det noen som kjenner til dokumentasjon om henne ?
 

.

Ingen dokumentasjon, kun annenhånds informasjon om at hun (i likhet med Andreas, Johan, Kari og Arne (kanskje også 'Barbro Kierstine' ?)) skal ha vært barn av brukeren på 'Svanpladsen', Johan Andreassen Swan (død 1673/1689 ?), g.m. Kari Arnesdatter (død 1665). 

 

(Nevnte Barbro Kierstine skal ha vært g.m. en Petter Frantzen Franck (død 1708), garmaker ved Svorkmo og Grutseter gruver, Løkken (med bl.a. en datter Babro), og Annichen altså med Johan Andreassen Franck på Flatmo (1670), senere Slette, Innset (1706), som var brorsønn av Petter) (Johan og Annichen hadde sønnen Ole Johansen Franck)).

.

Edited by Per Nermo
Link to post
Share on other sites
Per Nermo
2 timer siden, Inger Bekken skrev:


Ole Knudsen Frank og Ole (Johansen ?) Frank på Kvikne ?

Jeg har gått gjennom alle kommunikantinnførsler på Kvikne 1740 -1756 for å finne alle "Frank-registreringer". Min konklusjon:

Jeg mener det må ha vært to voksne menn kalt Ole Franck i disse årene, ikke bare en. Argumentet for det: I 1743 går det 2 menn til alters, en Ola Frank og en Ola Knudsen Franck. Det er en liten avstand mellom innførslene så det KAN ha vært samme mann.

I 1744 derimot er Ola Knudsen Franck og Ola Frank kommunikanter nesten samtidig (side 49 og side 50). Det må være en sterk indikasjon på at dette var 2 forskjellige personer. Det samme er tilfelle i 1745; innførsler tett på hverandre (side 60 og 62)

I 1750 er begge registrert, s. 119 og s. 122, igjen nokså tett på hverandre, og igjen i 1754.

Ola Knudsen Franck er så vidt jeg kan se oppført i 1743,1744,1745, 1750, 1754, (også 1747 . jfr, tingboka), mens Ole/Olla/Olle Franck opptrer i alle år (unntatt 1741) Kun en gang er farsnavnet registrert, i 1749: Olle Olsen Franck 

 

.

Olle Olsen Franck (nattverd i Kvikne 1749) kan vel være pukkverksarbeideren i Folldal (1801) (f. ca. 1728, død 1803, sønn av Ole Knudsen Franck eller Ole Johansen Franck).

OOF var fadder for Svend Kommandant sin datter Kirsti i 1751. Han flyttet som nevnt over fra Kvikne rundt 1755, og bygslet 'Frankmoen', Grimsbu, Folldal.

.

Edited by Per Nermo
Endret 19/10 22:20: Lagt til Ole Johansen Franck som alternativ far til OOF, ref. neste innlegg.
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.


×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.