Jump to content
Arkivverket
Gisle Hersvik

Kuraas, Røros --> Nordreisa / Skjervøy - Rydding på Geni.com ?

Recommended Posts

Gisle Hersvik
6 hours ago, Per Nermo said:

 

Av innlegg #97 ovenfor framkommer det at Anne Grethe Larsdatter Fräki skal være født i Lyngen prestegjeld,
og da er det antakelig der vi også ev. kan finne dåpen til hennes søsken Erich og Johannes.


Du har rett Per,

 

Anne Grethe døypt primo september 1794:

 

SATØ, Lyngen sokneprestembete, Ministerialbok nr. 2, 1785-1840, s. 42
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070607610068

 

Johan(nes) døypt ultimo april 1797:

 

SATØ, Lyngen sokneprestembete, Ministerialbok nr. 2, 1785-1840, s. 47
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070607610073

 

Eric døypt ultimo september 1798:

 

SATØ, Lyngen sokneprestembete, Ministerialbok nr. 2, 1785-1840, s. 49
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070607610075

 

Eg bladde fort gjennom perioden 1791-1801, men fann i farten ikkje fleire søsken døypte i Lyngen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gisle Hersvik
11 hours ago, Wenche Flatvoll Lømo said:

I FT 1865 for Talvik, ser Anne Grethe ut til å ha giftet seg på nytt?
1050386856_AnneGretheLarsdtrFT1865.jpg.a8c84944b684f14c58ead1560f5b64a8.jpg


Same Anne-Grethe som dør i 1875:

https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000001150659

men fødselsår avviker ein del frå 1794...
 

Ole Thomassen dø nokre år tidligare: https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000001150487

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wenche Flatvoll Lømo
7 timer siden, Per Nermo skrev:

.

Ved denne kirkelige handlingen i Talvik den 23/7-1826 der Johs. Larssen (f. ca.1800) får kirkens bekreftelse på hjemmedåpen (s. hadde blitt utført av Salomon Adamsen)

av dtr. Berith Maria, så finner vi bl. fadderene, i till. til Lars' søstre Anne Grethe (som (senere ?) ble g. m. Salomon) og Lisa Kirstine (som sen. ble g.m. Andreas Iversen)

tilsynelatende også to uidentfiserte Larsdøtre, bosatt i Talvik. Hvem kan dette være ? Hvis dette også er søstre av Lars, så kjenner ikke jeg til andre muligheter enn at det var 

de (mye) eldre søstrene Cathrine (f. 1785, g.m. Henrik Abrahamsen i Nordkjosen, Skjervøy) og Eva (f. 1787, g.m. Peder Samuelsen på Langnæs i Kåfjord, Lyngen)

som hadde tatt turen til Talvik for anledningen. Gudene vet hvorfor fornavnene deres ikke er tatt med i kirkeboka ...

.

Jeg har ikke sett på originalteksten, men slik det er transkribert, trodde jeg at det var samme person som ble ført inn dobbelt, siden det står bare fornavnet i den ene linjen, og bare etternavnet i den neste. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wenche Flatvoll Lømo

Det er ganske tydelig at det er transkribert på en litt forvirrende måte, det er kun to Larsdøtre her. 

Screenshot_20200606-102418.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gisle Hersvik
Posted (edited)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gisle Hersvik
On 6/5/2020 at 7:55 PM, Wenche Flatvoll Lømo said:

Er dette rette Johannes, får han to barn utenfor ekteskap før han gifter seg:
 

text_1.gif 7 for Talvik sogneprestembete 1817 Johannes Ole Larsen Fors Elvebakken Anne Pedersd.    
text_1.gif 8 for Talvik sogneprestembete 1826 Berith Maria Johannes Larsen Talvig Berith Kirstine Andersd.    
text_1.gif 8 for Talvik sogneprestembete 1829 Erik Johannes Larsen Blaaberg Berith Kirstine Andersd.    
text_1.gif 8 for Talvik sogneprestembete 1831 Anders Johannes Larsen Kaafiord Berith Kirstine Andersd.    
text_1.gif 8 for Talvik sogneprestembete 1834 Johannes Johannes Larsen Blaaberg

Berith Kirstine Andersd

 


Barnet f. 1817 er ikkje Johannes sitt.


Gifter seg, ref. Nr 1 1826:

SATØ, Talvik sokneprestkontor, H/Ha/L0008kirke: Ministerialbok nr. 8, 1821-1837, s. 376-377
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070608640089
 

1826: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000001148972

 

1829: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000001146123

 

1831: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000001152261

 

1834: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000001153219

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wenche Flatvoll Lømo
32 minutter siden, Gisle Hersvik skrev:


Barnet f. 1817 er ikkje Johannes sitt.

Beklager, det gikk visst litt fort i svingene der! Det er jo helt klart at det ikke er han som er faren... 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Nermo
Posted (edited)

.

Finnes det noen indikasjoner på hvilken Eva Larsdatter (‘10 år’) som var pleiebarn hos Lyng på Søndre Rotsund (Skjervøy) i 1801, bortsett fra
 

- alder (som peker på Eva Kurås, f.1791, med foreldre i Viken, Nordreisa, Skjervøy)       (det må vel være Eva Kurås som i 1807 ble konfirmert i Skjervøy, 16 år, se #112)

- geografisk nærhet til foreldre (som kanskje (?) peker på Eva Fræki, f.1787, med foreldre i Kåfjord, Lyngen) ?   (Eva Fräki ble i 1806 konfirmert i Lyngen, 19 år, se #112)

 

(Eva Larsd. Fräki's søster Cathrine bodde som pike (15/17 år gl.) hjemmefra, på Hamnes i Skjervøy (i tjeneste der 1801 og konfirmert som bos. der samme år) (se #84)

 

Edited by Per Nermo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wenche Flatvoll Lømo

Det eneste jeg har lagt merke til, var at den andre Eva, på Olaberget, var "barn" hos en Emaus. Jeg vet ikke hvor vanlig dette etternavnet var, men jeg fant også Emaus i Talvik. Skal se om jeg finner skifte etter denne mannen, om det kan være noen spor der. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Nermo
10 minutter siden, Wenche Flatvoll Lømo skrev:

Det eneste jeg har lagt merke til, var at den andre Eva, på Olaberget, var "barn" hos en Emaus. Jeg vet ikke hvor vanlig dette etternavnet var, men jeg fant også Emaus i Talvik. Skal se om jeg finner skifte etter denne mannen, om det kan være noen spor der. 

.

Dette etternavnet er vel det samme som ellers ofte er skrevet Emahus.

.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif B. Mathiesen
Posted (edited)

Eva Larsdatter Fræk ble konfirmert i Lyngen 1806. 19 år gammel

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070607610047

 

Rotsund var i Skjervøy

Den eneste Eva(?) Larsdattter (16 år) jeg finner er øverst på høyre side. Fra Reisen = Nordreisa

Konfirmert i 1807

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070607650455
 


 

Edited by Leif B. Mathiesen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wenche Flatvoll Lømo

Men i Lyngen var det ifølge FT1801 ingen Eva Larsdtr, eller Fræk. Jeg finner kun to i Skjervøy, Eva Larsdtr i Rotsund 10 år, og Eva Lassesdtr på Olaberget (Kvænangen?) 12 år.

Mellom 1801 og 1806 kan hun jo ha flyttet hjem igjen. 
Noe annet jeg har lurt på, har noen sett Eva Andrea Skjeldrup nevnt etter dåpen? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wenche Flatvoll Lømo
Posted (edited)
23 minutter siden, Gisle Hersvik skrev:

Det var tydeligvis ein tilknytning til Talvik, kva med denne: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058507001096 ?

 

 

Vanskelig å si, men i Talvik ble det født en Eva, datter av Lasse Lassesen og Margreta Olsdatter i 1783. https://www.rhd.uit.no/kirkebok/kbliste.aspx?kb=d&RR=154716  Kanskje mer sannsynlig at det var denne Eva? 

Edited by Wenche Flatvoll Lømo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gisle Hersvik

#114: Ang. 'Eva Andrea Skjeldrup' så burde vi kanskje ha funne ut kva som skjedde med ho, levde ho opp og etter 1801?

#115: Ja, det er nok meir sannsynlig.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wenche Flatvoll Lømo
1 time siden, Leif B. Mathiesen skrev:

Er det angitt feil farsnavn i FT1801 - Eva Henricsdatter ?????????

 

Det er ikke umulig, det var jo morens navn. Jeg har ikke funnet noen Eva Henriksdatter født i det aktuelle tidsrommet på Skjervøy. Eva var ikke akkurat et mye brukt navn på den tiden.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wenche Flatvoll Lømo

Tror jeg har funnet Eva Larsdatter død, ihvertfall.
Sønnen Peder får to barn i Mefjord, i 1861 og 1863, før den neste kommer i 1869 i Gamvik. (Mulig det er i nærheten av hverandre)
Men ihvertfall dør en enke Eva Larsdatter i Mefjord 1863, 78 år gammel. https://www.rhd.uit.no/kirkebok/kbliste.aspx?kb=b&RR=133016

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Nermo
Posted (edited)
8 timer siden, Wenche Flatvoll Lømo skrev:

.....

Noe annet jeg har lurt på, har noen sett Eva Andrea Skjeldrup nevnt etter dåpen ? 

 

.

Det er kanskje hun som i 1807 ble konfirmert i Skjervøy (bos. i 'Resen') (16 år) ?   (se #112)   (vi snakker altså om Eva Andrea Schjeldrup Larsd. Kurås, døpt i Skjervøy 1791)

.

Edited by Per Nermo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Nermo
Posted (edited)
7 timer siden, Leif B. Mathiesen skrev:

 

Ett skudd i blinde. 😎

Er det angitt feil farsnavn i FT1801 - Eva Henricsdatter ?????????

https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058501000932

 

Kileng grd, 22 i Kåfjorddalen er kanskje den gården som heter Kilen idag.
 

.

Denne Eva er i allefall 'hittil' den Eva der angitt alder passer best. Eva Larsdatter Fräki skal være f.1787 i Kukkola.

.

Edited by Per Nermo

Share this post


Link to post
Share on other sites
May Teistevoll

Tornedalens historia har en forklaring på det spesielle navnet Fräki. Under avsnittet "Tyskar i Tornedalen - det tyske handelsväldet" står at det er vanskelig å vite om tyske kjøpmenn slo seg ned i Tornedalen. Men at man i gamle kilder finner en del navn med tysk bakgrunn og gårdsnamn som er basert på disse. Gårder som er nevnes er bl.a. Fräki:  "Fräki, gårdar i Kiviranta och Kukkola (nils frekileine 1577); namnet är en folklig förvrängning av Fredrik. 
 

Litt statistikk for Kukkola: I 1607  var der 27 gårdsbruk,  øket til 61 gårdsbruk i 1792. Folkemengden var 486 i 1766 øket til 661 i 1807.
For Kukkola trekkes fram Kukkolaforsen og laksefisket. I 1539 hadde de 4 notlag.

For Lars Hendrichss. Fräcki ble fossen hans skjebne - han druktnet i fossen 11. juni 1735.
https://hiski.genealogia.fi/hiski/dlpxss?fi+0007+haudatut+1681   Kukkolaforsen:  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kukkolaforsen

 

Fräki/Fräcki var en forholdsvis stor gård utfra at den dekker to gårdsnumre i forhörslengdene.  Gården Matinheiki dekker tre gårdsnumre og er kanskje en noe større gård. Det blir vel feil å bruke et forkortet gårdsnavn "Matti" på Eva Henriksdotter. Gården het også Matinheiki og ikke Mattiheikki.

 

 

.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wenche Flatvoll Lømo

Denne Lars Henrichsson som druknet, kan ha vært oldefar til "vår" Lars Larsson, Lars og Henrik ser ut til å være navn som går igjen i familien. Hans far var Lars Hendrichsson (1737-1809), og bestefaren var Hendrich Larsson (1710-1796)

Share this post


Link to post
Share on other sites
May Teistevoll

Jeg tror som deg at han er far til Henrik Larsson f.1710.  Og når Lars Hendrichsson (død 1735) har en navngitt mor. Ingrid Larsdotter; har vi kommet enda en generasjon lengre bakover i tid. 🙂

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif B. Mathiesen
Posted (edited)

Denne siden har ett hav av informasjon om slekter i nord-Sverige/Finnland.

Synd den ikke er søkbar.

http://distans.org/anor/index.php

Her står det Mattinheikki og Matti.

 

 

Församlingar och orter - Google Chrome 2020-06-09 11.47.23.jpg

Församlingar och orter - Google Chrome 2020-06-09 11.48.55.jpg

Församlingar och orter - Google Chrome 2020-06-09 11.49.32.jpg

Edited by Leif B. Mathiesen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.