Jump to content
Arkivverket

Peder Olson Haugen (1832-1910) - driftehandlar frå Luster via Lesja til Minnesota - kven var andre kona, Thurid og første mann hennar, og opphavet til svigersonen Hans O. Solum frå Gran?


Lars E. Øyane

Recommended Posts

Huslyden til Peder Olson Haugen hadde eg mykje arbeid med på 1980-talet i eit område der eg ikkje er altfor godt kjend, Otter tail Co., MN, men eg fann likevel ein god del opplysningar.  I dag har eg greidd å supplera med ein del meir, men no står eg fast!

 

* Svigersonen Hans O. Solum kom frå ein husmannsplass i Gran på Hadeland, som eg ikkje kan identifisera...?

 

* Andre kona Thurid Gunderson Olson var enkje frå Noreg, men kvarifrå?

 

Her følgjer eit oppdatert manuskript:

 

~~~~~~~~~~~~~~

 

Peder Olson {Haugen}, f. {i Luster} 17.8.1832,

Peder Haugen vart driftehandlar og gifte seg første gongen på Lesja 12.4.1864 med Kari Jespersdotter frå Løftingsmo på Lesja.  Ho var dotter av gardbrukar Jesper Amundson på Løftingsmo og kona Ingeborg Olsdotter frå Brendjord og f. på Lesja 8.11.1842.  Peder og Kari vart buande ei tid på Løftingsmo på Lesja, men i 1867 utvandra dei under namni Peter og Kari Haugen til Amerika.  Dei busette seg på ein farm i Erhards Grove township, Otter tail Co., Minn. der Kari d. 7.5.1887.  Peter gifte seg 12.10.1889 att i Otter tail Co., Minn. med enkja

 

##### (fullt norsk namn? – kalla Thurid Gunderson Olson – opphav?)

 

Ho var dotter av

 

##### (fulle namn på foreldri hennar og yrke, bustad, opphav?)

 

i Amerika kjend som Thurid Olson og f.

 

##### (fødestaden hennar? – sjekka datoen!?)

 

16.4.1844

 

##### (hadde vore gift før i Noreg - oppl?)

 

men utvandra til Amerika i 1888. 

 

##### (sjekka utvandringi hennar?)

 

Peter og Thurid vart buande på farmen hans i Erhards Grove, Otter tail Co., Minn. der Peter d. 31.8.1910.  Thurid Haugen d. same staden 16.3.1917.  Thurid hadde visstnok fire born frå første ekteskapet sitt.

 

##### (sjekka dette?)

 

Peter Haugen fekk i alt tre born, to frå første ekteskapet og eitt med Thurid:

a. Ingeborg P. Haugen, f. på Lesja 1.11.1864, utvandra til Amerika med foreldri sine i 1867 og d. i Clay Co., Minn. 28.11.1920.  Ingeborg gifte seg i Otter rail Co., Minn. 21.5.1885 med Hans Andreas Olson frå

 

     ##### (kva gard i Gran, Hadeland er dette? – plassen Solum! https://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1865&knr=0534&kenr=004&bnr=0129&lnr=000

 

     i Amerika kjend som Hans O. Solum.  Han var son av husmann Ole Hansson på Solum under

 

     ##### (kva gard?)

 

     opphavleg frå

 

     ##### (kvar fødd/oppvaksen? – vigsli Gran 10.6.1862: https://media.digitalarkivet.no/view/8969/445

 

     og kona Kari Andersdotter frå

 

     ##### (kvar fødd/oppvaksi?)

 

     og f. i Gran 3.12.1862.  Han utvandra til Amerika med foreldri sine i 1868. 

 

     ##### (sjekka utvandringsåret!?)

 

     og d. i Moorhead, Minn. 26.11.1954.  Hans og Ingeborg Solum farma i Tansem township, Clay Co., Minn. og fekk elleve born i lag.

b. Ole P. Olson, f. i

 

     ##### (place of his birth? – where in Minnesota?)

 

     10.12.1869, d. ugift i Otter tail Co., Minn. 14.3.1888.

c. Karen, kjend som Carrie Haugen, f. i Otter tail Co., Minn. 14.9.1890, d. i Fillmore Co., Minn. 24.12.1963.  Carrie Haugen gifte seg i Otter tail Co., Minn. 26.3.1918 med Albert William Schulz.  Han var f. i Fillmore Co., Minn. 26.3.1886 og d. i Spring Valley, Minn. 10.3.1972.  Carrie og Albert Schulz farma i Bloomfield township, Fillmore Co., Minn. og fekk ein son i lag.

 

~~~~~~~~~~~~~~

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!

Link to comment
Share on other sites

Turid Gundersen kan være denne Turid født 16/4 1844 i Hol

Buskerud fylke, Ål, Torpo, Hol i Ål, Ministerialbok nr. I 5 (1825-1848), Fødte og døpte 1844, Side 128
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20051109031078

 

Viet 24/10 1876 med Ole Gundersen

Buskerud fylke, Hol i Hol, Ministerialbok nr. I 2 (1870-1886), Viede 1876, Side 246
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061101330358

 

Emigrerer i 1888

https://www.digitalarkivet.no/view/8/pe00000000462522

 

fra Hol bygdebok 7 Ustedalen og Skurdalen

 

 

 

Turi torgersdtr.PNG

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

30 minutes ago, Anne Tonby said:

 

Tinie Torgersdatter

 in the New York, U.S., Arriving Passenger and Crew Lists (including Castle Garden and Ellis Island), 1820-1957

Name:Tinie Torgersdatter

Arrival Date:22 Jun 1888

Birth Date:abt 1848

Age:40

Gender:Female

Ethnicity/ Nationality:Norwegian

Place of Origin:Norway

Port of Departure:Christiania, Norway and Kristiansand, Norway and Copenhagen, Denmark

Destination:USA

Port of Arrival:New York, New York, USA

Ship Name:Thingvalla

 

b47ScreenShot20210216at.png

Link to comment
Share on other sites

92ScreenShot20210216at.png  

 

 

1900 FT 

 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:M934-4HV

 

Rose Olsen

 in the U.S., Social Security Death Index, 1935-2014

Name:Rose Olsen

Social Security Number:390-38-9806

Birth Date:9 Sep 1884

Issue Year:1956

Issue State:Wisconsin

Last Residence:54665, Viroqua, Vernon, Wisconsin, USA

Death Date:Mar 1966

 

 

 

 

Edited by Anton Hagelee
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

God kveld,

 

Jeg er litt usikker på om du har fått godt avklart hvor Solum mm ligger på Hadeland. Det Solum du etterlyser er nå Gnr 1/30 i Gran. Du spør om

 

Ole Hansen f Furua 26 år gm fra Hvinden 10.6 1862 Kari Andersd Stadum 22 år

P: Hans Ellingsen/Anders Pedersen

B:        Hans Andreas Olsen f Stadum 3.12 1862

            Anders Olsen f Solum på Bjonskogen 2.4 1866

Se over 

 

Foreldre til Hans Ellingsen:

 

Hans Ellingsen Brohellen 22år gmG 9.11 1834 Siri Olsd Putten 21 ¼ år

https://media.digitalarkivet.no/view/9349/346

P: Elling Brohellen og Ole Andersen Putten

Hans kalles gardmann i Putten i 1837. Siri døde trolig i Avkjærn 27.5 1839, 30 år. Avkjærn ligger ca 1 km nord for Furua.

 

EM Hans Ellingsen Furua 30 år gmG 1.10 1842 Kari Steffensd TokerudE 30 år

https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000001381842

P: Elling Pedersen og Steffen Toresen

 

Stedene Putten, Solum, Furua, Afkjærn, mm er alle på Vestsida av Randsfjorden, ligger inne på det som kalles "Bjonskogen", skogen mellom Hadeland og Sperillen i Ådal. Da Ole ble døpt, var det faddere fra Putten, Strande, Tokerud, KalskinE. Noen av disse plassene inne på skogen føres som husmannsplasser under gardene langs fjorden, evt som beliggende i Almenningen.

 

Furua er nå Gnr 1/15; Solum er Gnr 1/30 under matrikkelgarden "Velmundselvens fiskeri"! som var en almenningsparsell her på Veståsen. Putten Gnr 15/2, er derimot under garden Eidsbråten

 

Solum:  https://gardskart.nibio.no/landbrukseiendom/3446/1/30/0?gardskartlayer=ar5kl7

 

Putten ligger 500 m fra fylkesgrensa til Buskerud. Solum ligger knapt 1,5 km sør før Østre Bjonevann, Furua eller Furubråten ligger rett vest for Solum, ca 1 km fra fylkesgrensa. Det var kortere veg ned til Sperillen enn til Randsfjorden, og derfor mye samkvem dit. Det er heller ikke langt til Land. Bruhellen er første plass nord for Hornsberget, på østsida av Randsfjorden, i Søndre Land.

 

Alle måtte ro over fjorden til Røykjenvika for å døpe ungen/være faddere. Om vinteren var det is på fjorden, og det var lettere da. Vår og høst, når isen ikke bar, kunne ikke ungene bli døpt tidlig. Alle visste dette og prøvde nok å planlegge barnfødslene til riktig årstid. Folk har druknet på dårlig is her gjentatte ganger - Halvdan Svarte er mest kjent for å ha druknet her.

  

 

Hans Ellevsen StandeE og Siri Olsd hadde så vidt jeg kan se bare to barn

1 Erik Hansen f Putten 14.11 1834   https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000001393739

            han gifter seg fra HvindenE 10.4 1860

2 Ole Hansen f StrandeE 28.1 1837, https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000001398135

           https://media.digitalarkivet.no/view/9349/167 - noen har forandret i kirkeboka 

se over.  

 

Da Hans og Kari får sitt første barn i 1841, var de ennå ikke gifte. Barnet kalles Siri https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000001404666

 

Kona til Ole Hansen: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000001404056

 

Kari Andersd f Stadum 28.1 1841 var barn nr 10 til Anders Pedersen Nordby/Stadum f 1791 gmG 4.4 1816 Marte Larsd Stadum f 1800. De var brukere på Søndre Stadum lpnr 372b, seinere Gnr 214/2 i Vestre Gran. Her er det bare å forsyne seg med slektninger på Hadeland bakover i alle retninger. 

 

 Hilsen Per Jacob Desserud, Ålesund

Edited by Per Jacob Desserud
tilføyelse av lenke
Link to comment
Share on other sites

Innlegg #13:

 

Ein forseinka, men like hjarteleg takk til Sven, Anne, Anton og Per Jacob for kjempeflotte og imponerande innlegg om denne huslyden!  Eg er ganske so mållaus og berre so lei meg for at det har teke tid å gå gjennom dette på skikkeleg vis!

 

Bygdeboki for Hol har tydeleg svært omfattande oplysningar, og eg sit med ei kjensle av at det kanskje finst eit eige avsnitt om emigrantane derifrå som kan supplera fleire detaljar om Ole Gunderson, dødsfallet hans og kanskje ogso om borni hans?  Eg vil gjerne ta med lite vetta opplysningar om dei fire døtrene som tross alt delvis må ha vorte oppalne av Peter Haugen!

 

Elles er Per Jacob komen med mykje spennande om Solums-ætti frå Gran.  Eg lyt tilstå at eg er svært lite kjend i dette området, sjølv om eg sjølv har tjukkaste morsslekti mi frå Ringerike og Ådalen!

 

Eg har sett opp følgjande oppdaterte manuskript for denne huslyden:

 

~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter nye spennande opplysningar er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i Innlegg #20 under!

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å komplettera denne biografien!

Edited by Lars E. Øyane
Link to comment
Share on other sites

Hei, Lars!

3 hours ago, Lars E. Øyane said:

e. Mari Olson, f. i Hol 4.1.1881, utvandra likeins med mor si til Amerka i 1888,

 

 

     ##### (listed 1900 – lagnad?)

 

 

f. Rønnaug, kjend som Rose Olsen, f. i Hol 9.9.1884, utvandra med mor si til Amerika i 1888

 

 

     ##### (Medical Doctor – died Viroqua, WI March 1966)

 

I 1921 fikk Dr. Rose Olsen besøk av sin søster Mrs. L. J. Kittelsrud:

 

Vernon County Censor (Viroqua, Wisconsin)

03 Aug 1921, Wed

Page 5

 

image.png.0fba432def496eaba42d1838553bdb64.png

 

Det må være søsteren Marie f. 1881 det er snakk om:

 

1930 United States Federal Census - Ancestry.com

 

image.thumb.png.74782dead898392fea0e298f915fc1a7.png

 

 

Marie døde i Barnesville, Clay county, Minnesota i april 1972:

 

U.S., Find a Grave Index, 1600s-Current - Ancestry.com

 

image.png.c8671afec9d44b36c3860fbf573c8e9f.png

 

 

U.S., Social Security Death Index, 1935-2014 - Ancestry.com

 

image.png.49ce38fb88684b5dcadced836208822f.png

 

 

 

OBIT -> MED KORREKT FØDSELSDATO. DØDSDATO MÅ VÆRE TORSDAG 27. APRIL 1972

 

The Daily Journal (Fergus Falls, Minnesota)

29 Apr 1972, Sat

Page 2

 

image.png.2a974964b50e63635bbf605df0f083d2.png

 

Link to comment
Share on other sites

Rose Olsen døde 14. mars 1966, 81 år gammel. Det vises også til søsteren Marie Kittelsrud i OBIT.

 

The La Crosse Tribune (La Crosse, Wisconsin)

16 Mar 1966, Wed

Page 44

 

image.png.15e57aa45d9eb658ebd92aa06d5b3bd1.png

Link to comment
Share on other sites

KITTELSRUD ØVRE  Gnr. 219/3 i Gran

Ny slekt 1862 til ca 1876

 

Jeg limer inn et familieskjema om denne Kittelsrudfamilien, siden alle emigrerte. Det er flere opplysninger på Hadlandslagets Registreringsskjema for emigranter, skjema nr. 969 – kontaktperson Ole Gamme. Kanskje han kan legge inn et skjema?  Familien bodde på øvre Kittelsrud ca 14 år. Jens og Elis forfedre er alle fra Hadeland. Gardene som nevnes under er i Gran og Lunner. Stok er en liten gard i Østre Lunner, Gnr 48/1. Sørum er i Søndre Ål i Gran.

 

Jens Olsen Grimsrud  gmG 25.10 1858          Eli Larsd på Falang

f Grimsrud 23.5 1828                                     f Stok i Lunner 2.4 1829

d Skree, Clay Co, Minn. 3.10 1909                  d Skree. Clay Co, Minn. 28.11 1884

 

GM Kittelsrud 1865. Ved FT 1875 er Eli Larsd inderst på Gautveit m 4 barn, er gift og bor i Lillestuen. Hvor er Jens? Amerika allerede da?

Jens Olsen Kittelsrud, Eli Larsd, og 5 barn til Amerika, utfl. 2.9 1878

 

P: Ole Jensen Grimsrud f 1792 d 1872 gmG 1826 Kari Olsd Heier-G 1803-38. Ole Jensen er 74 år og har føderåd på Kittelsrud i 1865, og døde der som vilkårsmann 14.1 1872. Hans mor Kirsti Olsd f 1762 var fra Kittelsrud.

 

Søsken til Jens: Ole Olsen i Kjevlingstuen; Anders Olsen i Kittelsrudbakken, Paul Olsen på Lunner

 

P: Lars Larsen Sørum, i Ål d Stok 1830 gmG 17.11 1823 Kirsti Paulsd Hval f 1791, GM Stok

            Kirsti Paulsd gift igjen 1833 med Lars Iversen Falang f 1789

            Kirsti Paulsd b Kittelsrud 26.2 1869, 77 år vilkårsenke

 

Registreringsskjema for emigranter, skjema nr. 969. Der anføres at Eli og barna reiste 1876, men både Jens, kona og barna er ført i prestens avgangsliste 2.9 1878. Det kan jo hende presten har ligget noe etter med føringen av utflytterlisten. De reiste til Barnesville, Clay Co. Minn.

B:       

1  Kari Jensd    f Grimsrud       19.11 1858       +8   +75 Gautveit; usa 1878, d1881

2  Kirsti Jensd  f Grimsrud       17.2 1860         +6   +75 Gautveit; usa 1878

            gm USA 1880 Tron Andersen f Viuødøegård 1853 /T.And

3  Ole Jensen    f Grimsrud       22.1 1862         +4   +75 usa 1878,

            "Olaf"  gm USA 1888 Emma N Erickson f 1865

4  Lars Jensen   f Kittelsrud      28.2 1864         +75 Gautveit; usa 1878, d 1932

            gm USA 1801 "Ella" Ingeborg Olsd Lien f Sør-Aurdal

            gm II USA 1918 Marie/Mari Olson f Hol i Hallingdal c 1881

5  Gunder Jensen   f Kittelsrud  13.2 1866         d 28.5 1867, 1 år 4 mnd, Gunner

6  Ingeborg Jensd  f Kittelsrud   12.6 1869         +75 Gautveit; usa 1878

            gm USA 1892 Johan Johannesen Fylke f Åsen, Nord-Trøndelag

 

Hilsen Per Jacob Desserud, Ålesune

Link to comment
Share on other sites

Hei og God påske.

 

Her 969 er familieskjema der Kontaktforum Hadeland-Amerika sammen med Hadelandlag of America har skrevetinn en del opplysninger om familien fra Kittelsrud som utvandret til Amerika:

Skjema nr/Form No: 969

 

Registreringsskjema  for Emigranter  til  Amerika og Canada fra Hadeland

Hadeland Immigrant Identification Form

 

Emigrantenes navn, fødested og fødselsdato/Name, place and date of birth of the emigrants:

Jens Olsen Kittelsrud, f. 23.05.1828 på Grimsrud i Gran, utv. sammen med sin hustru, Eli Larsdtr., hustru, f. 02.04.1829 på Stokk i Lunner, og barna, Kari, f. 19.11.1858, Kirsti, f. 12.02.1860, begge født på Grimsrud i Gran, Lars, f. 28.02.1864 og Ingeborg, f. 12.06.1869, begge født på Kittelsrud i V. Gran. Også sønnen, Ole, f. 22.01.1862 på Grimsrud reiste i 1876.

 

Hvor reiste de fra/From where did they leave:

Kittelsrud og Gautvedt i V. Gran.

 

Når utvandret de/When did they emigrate:

Jens må ha utv. før 1876. Ole utv. 28.4.1876 med ”Angelo” til Winona, MN. Eli og de andre barna utv. 3.8.1876 med «Angelo» til New York.

 

Steder de bosatte seg/Where did they settle:

Barnesville, Clay Co., MN.

 

Hva livnærte de seg av/Occupation of the immigrants:

Lars eide en forretning i Barnesville.

 

Andre opplysninger/Additional information:

Jens og Eli gift 25.10.1858 i Gran.                                                            Barn:

1. Kari, se over, død 8.7.1881 Trondhjem Twp., Otter Tail Co., MN.

2. Kirsti, se over, gift 7.9.1880 med Thron Andersen, f. 02.10.1853 i Viul-Ødegaard i Norderhov, Norge. De hadde ikke barn.

Throns foreldre: Anders Thronsen og Karen Haraldsdtr.

Kirsti døde 3.5.1940, Trond døde 6.6.1929, begge i Ramsey Co., ND.

 

3. Ole (Olaf J. Kittelsrud), se over, gift 10.8.1888 med Emina (Emma) N. Erickson, f. 22.01.1865 i Castle Rock, WI.

Barn: Ellen Caroline, (1890-1891); Jens, (1892-1926); Gunda Alfild (Mrs. Oscar Winden) (1895-1964); Thora Katrina (Mrs. Victor Harold Mellblom) (1897-1966); Eva Karine (Mrs. Ory Jacob Armstrong) (1899-1977); Ellen O., (1906-?).

Ole døde 1.9.1919, Emina døde 26.10.1913, begge i …………………..Montana.

 

4. Lars (Lars J. Kittelsrud), se over, gift 31.7.1901 i Clay Co., med ”Ella” Ingeborg Olsdtr. Lien, f. 21.10.1877 i Sør-Aurdal, Oppland, Norge.

Ingeborg døde 26.1.1904 i Barnsville, Clay Co., MN, og Lars gift 2. gang 19.12.1918 i Ethridge, MT med Marie Olson, f. 04.01.1881 i Hol, Hallingdal.

Lars hadde forretning i Barnsville, MN.

Barn: Thelma Evelyn (Mrs. Berger) (1920-1981).

Lars døde 16.2.1932, Marie døde 27.4.1972, begge i Clay Co. MN, gravlagt på Barnesville City Cem., Barnesville, Clay Co., MN.

 

5. Gunner, f. 13.02.1866 på Kittelsrud, død 28.5.1867 i Gran.

6. Ingeborg, se over, gift 28.12.1892 med Johan Jertinus Johannessen Fylke (John Felkey), f. 21.11.1852 i Åsen, Nord- Trøndelag, Norge.

Barn: Julian Edward, (1893-1978); Jens Alfred, (1898-1975); Anna Cornelia (Mrs. Leon E. Stein) (1899-1983); John, (1902-1975).

Ingeborg døde 7.10.1933 i Bemidji, Beltrami Co., MN, John døde 18.3.1937 i Otter Tail Co., MN.

Jens’ foreldre: Ole Jensen og Kari Olsdtr., gift 17.10.1826 i Gran.

Elis foreldre: Lars Larsen og Kirsti Paulsdtr., gift 17.11.1858 i Gran.

Jens døde 3.10.1909, Eli døde 28.11.1884, begge i Skree, Clay Co. MN.


Andre familiemedlemmer som har emigrert/other family members who emigrated:

 

Opplysningene er fra/Sources of information:

Hilsen Ole P. Gamme, Gran.

Link to comment
Share on other sites

Her er skjema 586 med opplysninger om bl. a. Hans O. Solum

Skjema nr/Form No: 586

 

Registreringsskjema  for Emigranter  til  Amerika og Canada fra Hadeland

Hadeland Immigrant Identification Form

 

Emigrantenes navn, fødested og fødselsdato/Name, place and date of birth of the emigrants:

Thron Engebretsen Vigen, f. 29.01.1826 på Skutelandet i V. Gran, utv. sammen med sin hustru Lise Andersdtr., f. 23.03.1826 på Stadum i V. Gran og barna, Maren Sophie, f. 20.07.1852 og Anders, f. 02.03.1854, begge født på Stadum, og Ingebret, f. 24.03.1856 på Sørumseiet i V. Gran.

 

Hvor reiste de fra/From where did they leave:

Vikabraaten, V. Gran, Hadeland.

 

Når utvandret de/When did they emigrate:

24.4.1870 med ”Roska” og ankom Quebec 20. juni.

 

Steder de bosatte seg/Where did they settle:

Erhard Grove, Otter Tail Co., MN.

 

Hva livnærte de seg av/Occupation of the immigrants:

Farming.

 

Andre opplysninger/Additional information:

Thron og Lise gift 17.5.1852 i Gran.                                                         Barn:

1. Maren, se over, gift 17.11.1874 i Norwegian Grove med Isack Pedersen Strinden, f. nov. 1845 i Norge.

Barn: Karen Marie (Mrs. Andrew H. Berger) (1875-1973); Lise ”Lizzie” Josephine (Mrs. Ole O. Dahl) (1877-1947); Teddi I., (1879-1883); Peder, (1882-1962); Teddy Alfred Isak, (1884-1976); Ignette Mathilda (Mrs. Oscar F. Fjestad) (1889-1984); Norman S., (1896-1987).

Maren døde 14.7.1939, Isack døde 15.4.1929, begge i Otter Tail Co., gravlagt på Pelican Valley Cem., Otter Tail Co., MN.

 

2. Anders, se over, gift ca 1877 med Jørgine Pedersdtr., Mitbo, f. 29.11.1858 i Norge.

Barn: Theodore A., (1878-1957); Anton A., (1880-1966); Lise Christine ”Lizzie”(Mrs. Iver H. Toso) (1881-1936); Hilda Mathilde (Mrs. William Brophy) (1883-?); Edward A., (1885-1971); Anna Kaspara “Annie”(1887-?); Severin Gilda, (1889-1891); Otillie Emilie ”Tilda” (Mrs. Henry T. Haarstick) (1890-1982); Syverine Amalie (Mrs. Carsten Anderson) (1892-?); James Alvin, (1894-1980); Elmer A., (1896-1980); Wilhelm G., (1898-1995).

Anders døde 10.8.1932, Jørgine døde 25.3.1941, begge i Otter Tail Co., gravlagt på S. Immanuel Cem., nær Rothsay, Otter Tail Co., MN.

 

3. Ingebret (Engebret T. Vigen), se over, gift ca. 1883 med Helene Ellingsdtr., f. 16.06.1861 i Slaathagen i Gran, se skjema 80. Ingebret var en aktet handelsmann i Lake Park, Becker Co., MN. Han drev mølle og jernvarehandel. Ingebret var medlem av skolestyret i 33 år og formann i 12 år, han var medlem av Landsbyrådet i 10 år og postmester fra 1913 til 1921.

Barn: Lizzie Ganelia, (1885-1911); Elvard, (1887-1896); Theran E., (1889-1960); Alfred E., (1891-1963); Edward E., (1896-1970); Ernest H., (1899-1924); Helen Edelle (Mrs. Willard J. Tweet) (1899-?).

Ingebret døde 23.2.1935, Helene døde 27.8.1935, begge i Lake Park, Becker Co., MN.

 

Throns foreldre: Engebret Thronsen og Maren Sophia Rognsdtr.? Bunge?

Lises foreldre: Anders Pedersen og Marthe Larsdtr., gift 4.4.1816 i Gran.

Thron døde 25.6.1897, Lise døde 21.5.1920, begge i Otter Tail Co, gravlagt på S. Immanuel Cem., nær Rothsay, MN.

 

Andre familiemedlemmer som har emigrert/other family members who emigrated:

Throns søsken i Amerika:

1. Olia, f. 26.12.1823 på Skutelandet, se skjema 1197.

2. Fredrik, f. 09.09.1837 på Skutelandet, se skjema 695.

3. Christian Ingebretsen, f. 08.04.1840, se skjema 753.

 

Lises søsken i Amerika:

1. Peder, f. 22.12.1828, utv. 10.6.1870, se skjema 499.

2. Lars, f. 06.03.1835, utv. 1870?, se skjema 934.

 

3. Kari, f. 28.01.1841 på Stadum, gift 10.6.1862 med Ole Hansen Furua Solum, f. 28.01.1837 på Strandeeiet i Bjoneroa. De utv. 21.4.1868 sammen med barna: Hans Andreas, f. 03.12.1862 på Stadum og Anders, f. 02.04.1866 på Solum i Bjoneroa.

Kari og Ole var farmere først Fillmore Co., MN, så i Tansem, Clay Co., MN.

Barn:

a) Hans Andreas (Hans O. Solum), se over, gift 21.5.1885 med Ingeborg Pedersdtr. Haugen, f. 01.11.1864 i Lesja, Oppland, Norge.

Barn: Ole, (1886-1886); Ole P., (1887-1912); Carl, (1889-1889); Carl, (1890-1890); Christine Olivia, (1891-1892); Hilda Ignette (Mrs. Bennie Bredesen) (1893-1984); Emma Helene (Mrs. Lewis A. Ambers) (1895-1927); Carl Alfred, (1897-1975); Selma “Mable” (Mrs. Hartvig Nelson) (1900-1991); Ralph Norman, (1903-1987); Edward, (1905-1991).

Ingeborgs foreldre: Peder Olsen og Kari Jespersdtr. Haugen.

Ingeborg døde 28.11.1920 i Clay Co., og Hans Andreas gift 2. gang 3.11.1931 med Gunda Mathilde Berg, f. 21.01.1870 i MN?

Hans Andreas døde 26.11.1954 i Clay Co., MN, gravlagt på N. Immanuel West Cem., Norwegian Grove, Otter Tail Co., MN. Gunda døde 24.10.1933 i Clay Co., gravlagt på Rollag Cem., Clay Co., MN.

b) Anders, se over, gift 13.6.1889 i Otter Tail med Maria Ann Gustavson, f. 13.04.1866 i Oslo, Norge.

Barn: Alma Christina (Mrs. Melvin I. Grina) (1890-1981); Olga Georgia, (1894-1910); Helen Mathilde (Mrs. Anton Edward Nelson) (1898-1973); Albert Gerhard, (1901-1987).

Anders døde 26.2.1955, Maria døde 21.12.1953, begge i Otter Tail, Co., gravlagt på Bagstevold Norwegian Cem., Otter Tail Co., MN.

Kari og Oles barn født i Amerika: Syver, (1869-1954); Lars, (1872-1882); Martin Olaf (1874-1964); Christine Mathilde, (1877-1891); Emil, (1878-1879); Ole Christian, (1880-1881); Peter O., (1882-1993). Kari og Ole hadde også adoptivdatteren Ella Hendrickson Solum, (Mrs. Oscar Ludwig Stadum), f. 08.06.1892 i Norge, død 27.12.1951.                                                                                                      

Oles foreldre: Hans Ellingsen Furua og Siri Olsdtr., gift 9.11.1834. Siri døde 27.5.1839.

Hans gift 2. gang 1.10.1842 med Kari Stephensdtr., de utv. attest 22.4.1870 sammen med sønnen Peder, f. 13.02.1854 på Furua, se skjema 527.

Kari døde 8.7.1925, Ole døde 26.4.1916, begge gravlagt i Norwegian Grove, MN.

 

Oles bror, Erik Hansen Furua, f. 14.11.1834, se skjema 524.

Halvbroren, Stephen, f. 05.01.1843, se skjema 527.

 

4. Hans, f. 07.06.1844 på Stadum, utv. 21.4.1868, se skjema 956.

 

Opplysningene er fra/Sources of information:

Hilsen Ole P. Gamme, Gran

Link to comment
Share on other sites

Innlegg #20:

 

Hjarteleg takk til Frank Marton, Per Jacob og Ole for mange spennande og interessante innlegg som har sett meg i stand til å få fram eit komplett manuskript for dei to yngste borni etter Turid Torgersdotter frå Hol i Hallingdal.  Det er imponerande å sjå kor gode opplysningar som finst når ein berre veit kvar ein skal leita...  Utvandrararkivet frå Gran ser ut til å vera «eksemplarisk» i so måte!  Eg ønskjer å lokalisera samtlege emigrantar frå Luster, Hafslo og Jostedalen i Sogn, og det kan sjå ut som de på Gran har same målsetjingi?

 

Eg har oppgradert manuskriptet mitt frå Innlegg #13 med følgjande versjon:

 

~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter nyankomne opplysningar er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i Innlegg #27 på neste side!

 

* Nokre detaljar står framleis att, kvar vart det til dømes av dei to eldste døtrene til Ole Gunderson og Turid Torgersdotter, Aase og Agatha.  Dei må båe ha vore i live so seint som i 1910 - sidan alle dei fem borni hennar då levde - jmf. FT1910: https://www.ancestry.com/imageviewer/collections/7884/images/31111_4330238-00576?usePUB=true&_phsrc=Nzx24891&_phstart=successSource&usePUBJs=true&pId=13249145

 

* Og kva med lagnaden til Ole Gunderson?

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane med å komplettera denne biografien!

Edited by Lars E. Øyane
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.