Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Jan Oldervoll

[#14087] A report from Baghdad

Recommended Posts

Guest Jan Oldervoll

Kanskje du skal bry deg litt mindre om dei døde og venda interessa mot dei levande; ein augneblink. Det finst ein kar, eller like gjerne ei dame, i Bagdad, som prøver å fortelja verda kva som skjer, slik han ser det. Han tilhøyrer vår felles slekt. Eg trur du skal sjå på [url="http://dear_raed.blogspot.com/>http://dear_raed.blogspot.com/.The man trying to report from Baghdad is part of our common family and you should be interested in what he has to tell.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Johan I. Borgos

Takk! Johan I. Borgos

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nina Møller Nordby

Jeg hører og ser gjennom helt andre kanaler enn akkurat her på DA ....... la oss få fortsette med det.....mao ta temaet vekk

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

Du treng ikkje lesa alt, Nina.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Jeg må spørre. Er dette Jan Oldervoll her i DA som har lagt inn dette, eller er det en navnebror?Dette temaet hører vel egentlig ikke til her.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nina Møller Nordby

Jeg vet det. Vi har alle våre meninger om denne 'realityserien' som den dessverre har utviklet seg til, derfor synes jeg at det er befriende med pusterom slik som DA ......

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

Det er ingen namnbror, det er eg. Og det er ingen realityserie. Det er The Reality. Og eg synest at også dei som korkje har Bush eller Saddam sitt propagandaapprat også fortener å koma til orde. Dei som er samde synest eg heller skal senda adressa til vener og kjende. Men elles får du meg til å tenkja, Nina. Eg er ikkje interessert i å bruka fleire timar enn du trur for å laga pustehol i tilværet for nokon. Då legg eg heller ned heile foruma. Det kan godt henda at dette temaet ikkje høyrer heime her. Men for ein gong skuld brukar eg noko eg sjølv har skapt til noko EG er interessert i. Dei som ikkje deler denne interessa får heller gjera kva dei vil. Men dette temaet forsvinn ikkje.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Birger Forsmo

Det var jo litt forunderlig at dette kom på DA, ikke minst at forsiden man får opp via linken er en Huntington. Det er nemlig en Huntington (neppe Samuel) som jeg også leter etter som ble gift med en nær slektning av meg.Siden jeg ikke har lært noe engelsk så kan den gjerne være for meg. Jeg slipper jo å lese det!mvh. Birger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nina Møller Nordby

AD innlegg 7: Reality i klammer .....Religion og politikk må holdes vekk synes nå jeg. La det dermed være sagt at jeg ikke synes noe mer om hva som pågår enn folk flest.En ting jeg lurer på og det er hvem som egentlig 'eier' Brukerforum her på DA siden du sier at du 'like godt kan legge det ned' ..... Riksvåpenet er jo en del av forsiden når man logger seg på her så jeg antar at Brukerforum er er offentlig tjeneste man ikke kan stenge 'slik og sånn'....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Birger Forsmo

Jan.Etter ditt siste innlegg: Kan du kort summere hva dette gjelder? Jeg skjønner såpass at det har med krigen i Irak å gjøre, men hva gjelder det ellers?Glemte forresten å si at den Huntington som jeg letter etter har en svigerfar som kommer fra Lindås.Birger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Barbara Lose

Nei, vi bryr oss også om de døde i Irak: Sønnene mine var i Hamburg i dag for å demonstrere mot krigen - sammen med 20 OOO deltakerer!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv Fiveland

Hei! Når jeg prøver å komme inn på linken får jeg bare beskjed om at siden ikke kan vises....Mvh Liv Fiveland

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

Birger,Det er nokon i Bagdad som ein eller fleire gonger om dagen sender sin rapport om korleis kvardagen er; om bomber, om vatn og elektrisitet. Om kva dei tenkjer om kva folk i Basra må gå gjennom. Og korleis det blir når det same skjer i Bagdad. At dei veit når B-52-flya letter i England og dermed veit når dei haglar over Bagdad. Det gjer det heile menneskeleg.Sitat frå Huntington (amerikansk historikar) du finn til venstre på sida kan fritt omsetjast slik.'Vesten erobra verda ikkje fordi ideane, verdiane eller religionen deira var andre overlegne, men fordi dei var betre enn andre i å nytta seg av voldleg makt. Folk frå Vesten gløymer ofte dette, andre gjer det aldri.'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Takk Jan,Jeg for min del har sendt dette videre. Triste tider.mvh Kjellaug

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Birger Forsmo

Hjertelig takk skal du ha Jan. Nå forstår jeg litt mer. Og det som Huntington sier er jeg helt enig i!mvh. Birger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon Harald Haug

Uten å ta stilling til spørsmålet om Bagdad hører hjemme her, satte jeg stor pris på innlegg nr. 4.'Du treng ikkje lesa alt'. Disse ordene bør legges på minnet av alle som er innom nyhetsgrupper på nettet av enhver art, særlig blant alle de selvoppnevnte sensorene og 'politikonstablene' som fra tid til annen frekventerer også dette forumet.'Du treng ikkje lesa alt!' De som synes at noe som skrives er uinteressant eller dumt, kan bare hoppe elegant over til neste innlegg. Det eneste som må unngås, er skjellsord og annen uhøflig språkbruk, samt at udokumenterte påstander gis ut for å være noe mer enn det det er. Derimot synes jeg at legender/tradisjoner om diverse slekters opprinnelse godt kan nevnes, bare en passer på å holde tro og viten fra hverandre.Om noen stiller det mange mener er dumme spørsmål, så la dem få gjøre det. Senker vi terskelen til å delta i et åpent diskusjonsforum, så øker sannsynligheten for at vi selv får positiv respons når vi trenger det.JHH

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arvid Andersen

Det känns gott att veta att det finns människor som bryr sig också i detta forumet. Som Norrman som levde mina första år under ett ockupationskrig tycker jag att alla skall tala för fred - överallt. Jag skall skicka adressen till alla mina kontakter. Ett mycket gott och berömvärt initiativ. Arvid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Tysland

Krig er alltid ille, og verre enn verst er at det går ut over uskyldige, men har noen tenkt på hvordan mange barn (og voksne) lider i Irak hele tiden. Barn som blir torturert for å få en av foreldrene til å tilstå noe de kanskje ikke har gjort. Forskjellen er at DET hører vi vanligvis lite om. De led/lider under terroren hele tiden, krigen får vi inn i våre stuer mange ganger om dagen, og synliggjør de vanvitttige lidelsene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv Fiveland

Hei! Synes det er trist at vi blir så engasjert om denne krigen i Irak, når vi vet at det pågår kriger mange plasser i verden akkurat i dag, likeledes undertrykking, men som ikke kommer i nyhetene av den grunn. Disse land har ikke den vestlige verden økonomiske intresser i...som f. eks. olje og derfor er det altså ikke intessant nok.....Se f.eks på Tibet og hva dette folket lider av overgrep. .....men det gjør ikke krigen i Irak mindre grusom....men vi er altså mer opptatt av økonomiske verdier..huff....Mvh Liv Fiveland

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Hatvik

Eg for min del syns denne lenka både er aktuell og samstundes heilt på sin plass. Det aller meste av det materialet som er utlagt på Digitalarkivet sine sider /digitaliserte protokollar handlar jo om menneske - døde menneske som eingong levde. Sjølv den tørraste og mest 'døde' statistikk omhandlar menneske- og menneskelege aktivitetar frå vogge til grav.Utan å vera flåsete tillét eg meg difor å påpeika at éin av dei dei tinga som no skjer i Bagdad, Basra og andre stader i Irak; er at svært mange menneske på alle sider av konfliktlinjene er i overhengjande fare for å enda opp som tørre tal i diverse offisielle protokollar - og dét mykje mot deira eigen vilje ... Takk! til Jan.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Glenn Murray

Det er en god vane å se på konteksten til sine kilder. Ikke mindre enn 9 - ni - ganger bruker denne siden en illustrasjon av Bush og Saddam som reklamerer for www.stileproject.comGå dit. Der fant jeg også weblogger for krigen i Irak. I tillegg byr den på alle seksuelle perversjoner du kan tenke deg, et par du neppe ville kommet på, og alt brettet ut i et billedmateriale hvorav deler bryter norsk lov.Det kan likevel hevdes at www.stilesproject.com ikke har noe med Jan Oldervolls anbefalte lesing å gjøre. Kanskje er det rett også. Kanskje er det en gråsone. Camel Boots er ikke *nødvendigvis* designet for å selge flere sigaretter heller.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sissil Bruun Sørensen

Takk Jan! Jeg synes absolutt at dette innlegget hører hjemme er. Denne krigen vil med tiden bli en arkivsak - og vi som er storforbrukere av disse sidene er jo stort sett opptatt av enkeltpersoners liv og levnet. Og i det store og hele er det enkeltpersoner som teller - et hvert menneskelig tapt i krig er et menneskeliv for mye. Jeg er for tiden på jobb i Montreal sammen med en rekke amerikanere og engelskmenn. Den informasjonen som tilflyter dem, er ganske forskjellige fra den informasjonen jeg plukker opp i norske nyheter. Jeg er veldig glad for å kunne sende denne linken videre til dem. Igjen - mange takk!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Kaasin

Dette innlegget kom på Roots Web etter at han selv prøvde å engasjere om Irak :This morning I mistakenly sent a message, evidently to the total Norway List, containing my, and some other people's, thoughts about current World situations and certain World personages. I MADE A MISTAKE! I AM SORRY. I AGREE WITH THOSE WHO HAVE SO COMMENTED, THIS LIST IS NO PLACE FOR POLITICAL STATEMENTS.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

Glenn:Eg forstår ikkje eit ord av kva du sier. På sida eg viser til er det ikkje noko bilete av korkje Bush eller Saddam. Og det finst inga lenke til www.stileproject.com. Korleis Glenn har fått til ei kopling mellom den bloggen eg viser til og www.stileproject.com forstår eg rett og slett ikkje. Men eg er samd med deg at den siste er noko tvilsam. Den bloggen eg viser til ligg hos www.blogger.com og er drive av eit lite firma i San Fransisco som heiter Pyra labs. Ein av eigarane er O'Reilly and associates, eit velkjent databokforlag, som også har utvikla webserveren Digitalarkivet brukar. Dette firmaet er seriøst.Elles ber eg ikkje folk tru det som står på sida. Det er eit bilete presentert for oss av ein som lever i Bagdad, slik eg ser det. Han serverer oss sjølvsagt det biletet han vil me skal få. Det same gjer Pentagon, gjennom dei som følgjer hæren, og Saddam gjenom den kontroll han sikkert har over Al-Jazeera. Me skal vera forsiktig med kva me trur. Me pliktar å skaffa oss så breie kunnskapar me kan, frå så mange kjelder som mogeleg.Den tyske storavisa skreiv hin dagen om fjernsynsdekninga frå begge sider og konkluderte med at: 'Glauben Sie also keinem Bild, das Sie nicht selber gefälscht haben!' (Tru ikkje på noko bilete som du ikkje har forfalska sjølv!).Elles vil eg gjera merksam på at eg ikkje har kome med noko politisk utsegn. Om det då ikkje er eit politisk utsegn ikkje å stola på partane i ein krig.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.