Jump to content
Arkivverket

Search the Community

Showing results for tags 'øksnes'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Ask the National Archives of Norway
  • Questions about archival material and use of the archives
  • Questions about the use of the Digital Archives
  • Inquiries and messages about technical errors and metadata errors in the Digital Archives
 • Ask users of the Digital Archives
  • Users' own forum
  • Assistance with transcribing handwriting
 • Collaboration between the National Archives and users of the Digital Archives
  • Questions about volunteer efforts and source registration
  • Questions about proofreading of AMF material
 • Archived forums
  • Arkiv
  • Spørsmål om skannet materiale
  • Spørsmål om transkribert materiale
  • Andre spørsmål til Digitalarkivet
  • Tekniske tilbakemeldinger
 • Miscellaneous

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 16 results

 1. https://media.digitalarkivet.no/view/57572/137 Jeg prøver å oversette dette men har noen huller... er det noen som ser hva det står der jeg ikke kan lese det? Aar 1889 den 20 juli blir skifte… sat paa sorenskriverkontoret betjent av skifteforvalteren i nærvær af undertegnede videre. Hvor da! foretage boet efter strandsidder Herman Andreas Jenssen Prestø af Alstahaug. Administrator fremlagde: 1 skrivelse af 30/4/86 fra Klaus Reinholdtsen, der ifølge lendsmandens attest og gift med afdødes arveberettigede søster Else Jensdatter hvilken skriveles avdødes bo begjæres behandlet af skifteretten. 2 Tvende pre?? der legitimerer de i …oppgivne arvinger Else Jensdatter og Ane Andersdatters arveret i boet.3 presteattest for at Jakob Kristoffersen Sørvaag gift med ovennevne Ane Andersdatter … fremlagte indtages. Videre fremlagdes kontrabogens 1293 med Alstahaug Sparebank hvoraf under 15 juli ..utaget restbeløbet der med rent… gjorde 321.90 , medens der… under 2 marts 1886 ..taget 29.62 der er af skifte…teren… til sygehuset i følge kvitteret regning. Videre opplyste administrator at han kan af boets .. fremlagte kontrabok med Bergen Sparebank under 20 januar siste havde uttaget kr 2088.89 og tidligere de ? ? ? renter fra samme bank Kr 72.00 til sammen r 2050,87 ? Deretter framlagdes skatteseddel vedkommende boet for 1887 stort kroner 11.34 hvilket beløp av skifteforvalteren er betalt. Under henvisning til forhandlingene i siste skiftesamling 10 mars pag 178 fremlagde administrator skrivelse av 1 juli fra boets… inkassator lendsmand med 2 skrivelse fra boets debitorer samt den til husmandens… fra Jens Larsen Prestø. Det framlagte indtages. Som følger av de i lendsmandens skrivelse underholdte opplysninger og for at paalydende boets … hvorav der fra boets vedkommende… det var ytret ønske fandt administrator det hensiktsmessig at stadfæste den av lendsmandens i skrivelsens antydede ordning. I henhold hertil vil derfor boets ?? af Ole Jakobsen Prestø stor 70 Kr samt dels for--- på Vilhelm Jensen etter hans egen kjendelse kun er 12 kriner at… arvingene. Etter lendsmandens meddelelse … om reultatet av den undersøgelse ang.. Jens Larsen fordring i boet stor 180.92… at anerkjed? med dette beløp. Det av lendsmanden foreslått salær for sin befatning med boet findes at kunde tilståes ham. Da intet længer stiller sig … for boets opptagelse …samme opptaget.
 2. Jeg har fått tilsendt en dom fra Arkivverket og er på jakt etter transkriberingshjelp. Det er seks tettskrevne sider (hver over 1 MB - så det gikk ikke å laste opp) og så er det første og siste side som jeg har lastet opp her, for de er mindre. Dette er min tipp-tipp oldefar så jeg er jo dødsspent på hva han egentlig fant på! Så litt hjelp med disse to sidene ville ta meg et stykke på veien 🙂 Hilsen Eli Reinholdtsen 1_PDFsam_A-4180-1A-21.pdf 8_PDFsam_A-4180-1A-21.pdf
 3. Ingebrigt Olson (f. 1840) frå Olaplassen under Kjøtnes i Luster reiste i ung alder til Nordland og stifta familie i Øksnes. Følgjande opplysningar samla eg kring 1980 utifrå dei kjeldene som den gongen var tilgjengelege (på Statsarkivet i Trondheim), men vidare oppfølgjng av huslyden var den gongen utanfor rekkevidde. No vonar eg at nokon kan hjelpa meg supplera denne biografien? ~~~~~~~~~~~~~~~ Ingebrigt Olson {Kjødnes}, f. {i Luster} 23.10.1840, Ingebrigt Olson flytte i ung alder til Nordland, og i 1865 finn me han att som fiskar, losjerande på Tunstad i Øksnes. Han gifte seg i Øksnes 2.10.1866 med Maren Fredrikke Mattisdotter frå Venneset i Øksnes. Ho var dotter av gardbrukar Mattis Pederson på Venneset, opphavleg frå ##### (kvar oppvaksen?) og kona Fredrikka Jensdotter frå ##### (kvar oppvaksi?) og f. i Øksnes 13.4.1833. I 1870-åri var Ingebrigt og Maren husmannsfolk på ein plass ##### (kva for ein plass?) under Finjord i Øksnes, og der budde dei framleis ved hundreårsskiftet, ##### (seinare lagnad? – dødsfalli deira?) Dei fekk fire born i lag: ##### (sjekka om alle er medkomne?) a. Johan Fredrik Ingebrigtson, f. i Øksnes 5.1.1865, d. i Øksnes 26.12.1866. b. Johanne Fredrikke Ingebrigtsdotter, f. i Øksnes 21.6.1868, d. ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?) Ho gifte seg i Øksnes 26.12.1888 med Peder Johan Edvard Hansen frå ##### (kvar oppvaksen?) f. i Øksnes ##### (dato og stad for fødsli hans?) 1870. Han d. ##### (dato og stad for dødsfallet hans?) Peder var fiskar, og han og Johanne budde på Naversborg i Øksnes ##### (sjekka bustad og lagnad?) ##### (talet på søner og døtrer?) c. Olea Marie Ingebrigtsdotter, f. i Øksnes 13.7.1871, d. ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?) Ho gifte seg i Langenes 27.6.1895 med Martin Peder Olsen frå ##### (kvar oppvaksen) f. i Øksnes ##### (dato og stad for fødsli hans?) 1874. Han d. ##### (dato og stad for dødsfallet hans?) ##### (yrke og bustad? - 1900 paktarar på Lifjord i Øksnes – kva sidan?) ##### (talet på søner og døtrer?) d. Rikard Kornelius Ingebrigtson, f. i Øksnes 6.5.1874, ##### (1900 ugift fiskar busett på Bakkejord under garden Øksnes i Øksnes – seinare lagnad?) ~~~~~~~~~~~~~~~ Her er Ingebrigt i FT1910 gift, men åleine: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036941002035 Her er Maren i FT1910 gift, men åleine med sonen Rikard og dotteri Johanna med huslyd: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036941002366 Ser ut som ein noko «komplisert» huslyd... Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 4. Hei. Er det noen som klarer å finne ut nøyaktig når Andreas Martinus Greger Jacobsen (født 1834, Sortland) døde? I følge Øksnesboka bind 4, side 244 ( https://www.nb.no/items/88001b4198e142ea429ab353e20e89da?searchText=&page=247 ) døde han i 1885, men jeg klarer ikke å finne ham i kirkeboka fra Øksnes. Noen som har bedre syn enn meg? Hilsen Bjørn Tore
 5. https://media.digitalarkivet.no/view/16730/121 I venstre kolonne finner vi en Jens (Pettersen). Håper jeg kan få oversatt denne oppføringen, slik at jeg kan få slått fast hvorvidt han er den forfaren jeg tror han er. Mvh. Øyvind Solgløtt
 6. Utgongspunktet for denne utfordringi er følgjande vigsle i Øksnes 13.11.1855: https://media.digitalarkivet.no/view/2648/176 Johannes Arneson Bogen, 25, fødd i Luster - far Arne Andersson med Marit Estensdotter, 22, fødd i Skogn - far Esten Vold Johannes Arnerson var fødd på garden Kvalsvik i Luster 23.6.1830 - har eg kontroll på opphavet til Eg finn ingen Marit Estensdotter fødd i Skogn kring 1833, men eg finn som konfirmert i Sjogn i 1849: https://media.digitalarkivet.no/view/2469/345 Marit Estensdotter Julsæth, fødd i Melhus 18.4.1834 som dotter av Esten Knutson og Ingeborg Iversdotter Ifølgje FamilySearch er ho fødd i Melhus 18.4. og døypt 12.5.1834, men eg må vera blind, for eg finn ikkje denne dåpen: Name Marit Estensdatter Gender Female Birth Date 18 Apr 1834 Christening Date 12 May 1834 Christening Place MELHUS, SOR TRONDELAG, NORWAY Father's Name Esten Knudsen Mother's Name Ingeborg Iversdr Men eg har eit notat som seier at ho var fødd på Lodgård i Melhus... Foreldri Esten Knutson (32) og Ingeborg Iversdotter (23) (båe med uleselege gardsnamn!) gifte seg i Melhus 9.7.1821: https://media.digitalarkivet.no/view/16249/159 Eg gjer rekning med at eg har finne den «rette» Marit Estensdotter, men eg har følgjande utfordringar, som eg vonar nokon med lokal kunnskap kan hjelpa meg løysa: ** Kvar kjem namnet Vold frå? - Er det ein gard i Skogn der Esten og Ingeborg sidan busette seg? ** Eller kva gard/plass vart den endelege bustaden til Esten Knutson og Ingeborg Iversdotter? ** På Kvar gard/plass var Esten Knutson fødd og oppvaksen? ** På kva gard/plass var Ingeborg Iversdotter fødd og oppvaksi? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 7. I 1854 gjekk det ut ei etterlysning etter Rasmus Jørgenson, fødd i Hafslo 1832 i samband med avtening av verneplikt. Eg har ikkje finne Hermund konfirmert, og det har til no ikkje vore mogeleg å finna att denne guten nokon stad, men mori gifte seg med Nils Johannesson, og dei flytte på 1850-talet til Øksnes i Nordland. Kanskje flytte ogso Hermund dit? Eg står elles «bom fast» på fleire andre detaljar om denne huslyden og ville sett stor pris på om nokon kan greia fylla ut nokre av «hòli» mine. Manuskriptet mitt ser i dag slik ut: ~~~~~~~~~~~~ NB: Etter nye innkomne opplysningar er dette manuskriptet no erstatta av et nytt i innlegg #3 under! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 8. Dette er ein huslyd som eg jobba med tidleg på 1980-talet, men som eg den gongen ikkje greidde å gjera so mykje med grunna manglande kjeldetilgong. Eg var meint på å ta huslyden opp til drøfting for fleire år sidan, men eg trur det vart gløymt, og eg vil difor no gjerne få henta han fram att frå «gløymsli». Kanskje er det nokon med lokal kunnskap i Øksnes og/eller Dverberg og Sortland som kan bidra med lite vetta hjelp til å gjera dette manuskriptet meir komplett? Her følgjer eit oppdatert manuskript: ~~~~~~~~~~~~ NB: Etter mange nye innlegg med kjempefine opplysnngar er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #14 under! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 9. Dette er ein huslyd som eg grubla veldig på i 1980-åri, men som eg aldri greidde å verta «klok» på! Kan tidi no vera kommi? Torkild Salomonson og Inga Eriksdotter kom båe i ung alder som tenestefolk hjå Bisgaard i Amla i Sogndal, han frå Luster og ho med ukjent opphav. Etter nokre år gifte dei seg og fekk slå seg ned på husmannsplassen Haugen under Amla. Men gleda varte ikkje so lenge. Torkild døydde alt i 1785, og ikkje før var mannen avliden, forsvann Inga frå Kaupanger med dei fire attlevande sønene deira. Ho gifte seg att og fekk to born til, men kven ho gifte seg med og kvar dei budde, er ei kjempeutfordring! Me veit i grunnen berre at tre av dei fire sønene etter Torkild og Inga alt i 1801, mellom 19 og 23 år gamle, var flytte til Vesterålen, Salomon til Øksnes og Ole og Otto til Dverberg. Det vart i 1821 halde skifte i Dverberg etter Ole Torkildson på Skaugvold i Dverberg, som då hadde drukna i lag med broren Otto og 28 andre personar (må ha vore ein stor båt!?), og me får greie på dei to halvsøskeni. Slik ser denne huslyden ut: ~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter oppdatering av opplysningane om denne huslyden er manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #5 under! Eg står ganske so «bom fast» og takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 10. Annanias Nilsson var fødd i Bergen 23.2.1817. Mori var Anna Haaversdotter frå Fortun i Luster, medan far vert oppgjeven vera «bortreist matros Nils Wangen»: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007547840 Annanias vart konfirmert i Luster i 1832 (farsnamnet ikkje so lett å tyda...): https://media.digitalarkivet.no/view/11592/81 Annanias fekk i 1847 utflyttingsattest for å dra til «Nordlandene»; https://media.digitalarkivet.no/view/8400/166 Etter denne tid er Annanias ikkje å sjå nokon stad! Mori gifte seg to gongar i Bergen og fekk i alt seks born, men då det vart skift etter ho i 1873, er Annanias IKKJE nemnd, so kanskje var han alt avliden? Det er no komme for ein dag at eine halvsøsteri til Annanias: * Berthe Tobine Holgersdotter Holm, fødd i Bergen 29.1.1829, vart enkje i Bergen i 1855, og ho flytte med einaste dotteri si, Berthe Tobine (Jr) til ØKSNES i Nordland. Mori gifte seg 18.11.1863 att i Øksnes med Casper Olson frå Austrheim på Lindås. Desse flytte alt i 1868 attende til Bergen i lag og døydde der. Ingen andre i denne huslyden var, so vidt eg veit, nokon gong busette i Nord.Noreg, og eg ville gissa; det er vel ikkje so urimeleg å tenkja seg at Annanias kan ha butt nettopp i Øksnes og at det var grunnen til at Berthe Tobine flytte nettopp dit!? Huslyden til mori Anna Haaversdotter vert drøfta i følgjande tema: https://forum.arkivverket.no/topic/220996-øyanes-påskenøtt-2018-9-anna-haaversdotter-1793-1873-frå-luster-til-bergen-med-forgreiningar-til-amerika-ei-kjempeutfordring/ Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips om lagnaden til Annanias Nilsson og vonar på «gullkanta» innlegg!
 11. Jeg er på jakt etter et barn som ble født utenfor ekteskap sannsynligvis den 28. august 1913. Det gjelder Øksnes kommune men moren var i 1910 i Fana og på Ancestry hart noen brukt 1910 som fødeår. (Mor Agnes Rødsand og barn Arnold Rogne emigrerte i 1915 - Hun 24 og barnet 2 år) Jeg har bladd i kirkebok etter kirkebok. Og søkt på barn født i 1913. Jeg har søkt på menn i passende alder med etternavn Rogne. Er et noen annen måte å finne posten på dette barnet? Og hvem som er faren? Eli
 12. https://media.digitalarkivet.no/view/3894/72238/39 Den hopper rett fra side 38 til side 44 Fra årstall 1912 til årstall 1924
 13. Noen som klarer tyde hva det står i høyre marg om denne ulykka? https://media.digitalarkivet.no/view/6810/35882/11
 14. Veldig spent hva det står her! Uekte barn i Nyksund. 1889. Barnet heter EINAR MARIUS av foreldrene Reinholdt Andreas Olaus Martinussen fra Stø og moren Adolfine Konrata Hansdtr fra Brønnøy. Her er linken: https://media.digitalarkivet.no/view/6810/35886/15
 15. Eli Reinholdtsen

  Rødsand-brødrene dro til Amerika

  Jeg har i en annen tråd fått hjelp med Agnes Rødsand som dro til USA med et lite barn (far ukjent), giftet seg der, skilte seg og giftet seg på nytt. Nå har jeg spørsmål rundt hennes seks eldre brødre og deres USA-turer. Flere av brødrene hennes dro over (og noen kom hjem). Jeg er fascinert av Amerikafarerne. Hvem er barnet, Russel Rodsand (1911-1911) som døde en uke etter fødselen? For i 1911 var ennå ikke Agnes kommet over til USA. Så hennes barn er det ikke. https://www.findagrave.com/memorial/25603351/russell-rodsand Det kan være at barnet tilhører en av de andre brødrene? Men stedsnavnet Rødsand ble også brukt av andre fra samme familie når de reiste ut. Agnes' eldste bror (1) Jæger Jakobsen / Andreasen / Rødsand (1878-1959) dro over til USA i 1909, https://www.digitalarkivet.no/view/8/pe00000000183855 men var hjemme i Norge igjen til 1912 for da giftet han seg med min grandtante. Har bare funnet census for 1910. https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:MLGZ-WM9 Det kunne kanskje være hans barn? Bror (2) Jon Kristian Nikolai (1876-?) var også over, han døde visstnok i en ulykke? Jeg har ikke funnet noe annet enn dette mulige gravstedet. Ikke sikker på at er han en gang. https://www.findagrave.com/memorial/116415453/john-k._n.-rodsand Bror (4) Axel Immanuel Dreyer (Jakobsen, Andreasen, Rødsand) ( 1880-1970) skal også ha vært over en tur - ikke funnet noe på han. Han skal ha vært borte i ca 14 år før han kom hjem igjen. Bror (5) Randulf Oscar Julius (1882-1959) finner jeg heller ikke noe på - skal være dratt over og kommet hjem igjen. 21.09.1912 får byggmester Randulf Andreassen sønnen RØSSEL MALVIN hjemme i Norge. Tipper at det skulle vært "Russel" i amerikansk stil. https://media.digitalarkivet.no/view/263/1565/50 Kan dette ha noe å gjøre med han som døde i 1911 der borte? En oppkalling? Eli Reinholdtsen
 16. Jeg klarer ikke finne om Agnes Jørgine Andreasen / Andreassen / Jakobsen / Rødsand født i Øksnes kommune 1891 er mor til barnet hun reiser til USA med, så jeg er på jakt etter registreringen av hans fødsel i kirkebøkene. Jeg er også nysgjerrig på hvem som er faren. Hvor, når og med hvem? Og er det hennes egen sønn, eller en nevø for eksempel? --------------------------------------------------------------------------------------------------- Her er det jeg har: I folketellingen 1900 står Agnes oppført som barn under navnet Agnes Andreasen hjemme hos familien i på Rødsand, Langenes, Øksnes Kommune, Vesterålen. https://digitalarkivet.no/census/person/pf01037543002949 I 1910 er hun i Hordaland, Fana Kommune.Tellingskrets Storetvedt under navnet Agnes Rødsand. https://digitalarkivet.no/census/person/pf01036693004406 Hennes fire år eldre bror Peder Marelius Jakobsen Rødsand er også i Bergen på dette tidspunktet. (De var 7 barn) (sannsynligvis irrelevant at han er der) https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036708004871 I 1915 emigrere hun til Amerika over Trondheim, skipet går via Bergen: https://digitalarkivet.no/view/8/pe00000000211596 Hun reiser sammen med et barn som heter Arnold Rogne Rødsand, kanskje født i 1913 (skrivefeil) Det er dette barnet jeg vil finne fødselen til. https://digitalarkivet.no/view/8/pe00000000211597 Hun hr oppgitt at hun skal bli tatt i mot av en venn, Peter eller Peder Harstad. ------------------------------------------------------------------------------------------------- AMERIKA I 1920 dukker hun opp i amerikansk folketelling under navnet Agnes Harstad. Hun bor hos svigerforeldrene. Sønnen står nå registrert som Arnold G Harstad. Hun har fått ytterligere to barn. https://www.familysearch.org/search/collection/results?count=20&query=%2Bgivenname%3Aagnes~ %2Bsurname%3Aharstad~&collection_id=1488411 I 1930 er hun skilt, har flyttet til Duluth og ser ut til å være pensjonatvertinne, kanskje. Arnold er blitt 17 år. Her står han oppført med fødselsåret 1913, som forsterker teorien. https://www.familysearch.org/search/collection/results?count=20&query=%2Bgivenname%3Aagnes~ %2Bsurname%3Aharstad~&collection_id=1810731 Jeg tror dette er Arnold i 1940 (selv om det her står født i 1911) fordi han bor i samme område som halvbroren William og moren.. Tract 16, Duluth, Duluth City, St. Louis, Minnesota, United States https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:KSVC-V6M Agnes har giftet seg på nytt mener jeg og fått navnet Ersland. Tract 10, Duluth, Duluth City, St. Louis, Minnesota, United States https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:KSVW-JQ1 Da hennes eldste bror Jæger reiste over i 1909 var han registrert med Andreas. som etternavn. https://www.digitalarkivet.no/view/8/pe00000000183855 Vennlig hilsen Eli Reinholdtsen
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.