Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Alv Edvardsen

[#22476] Adrian Jacobsen Falch

Recommended Posts

Gjest Alv Edvardsen

Adrian Jacobsen Falch, f. ca. 1597, Skipper på Neppelberg i Helgeland, senere bosatt i Rana. Han er i G. Høybos bok oppført med å ha hatt 6. kjente barn, uten at deres navn er gjengitt. I en annen kilde er det nevnt 5. barn m. navn. Derav en Jørgen Adriansen Falch. Vet noen noe om hans videre skjebne ? Kanskje blev han g. og bosatt et annet sted ? -- I Høybos bok har noen gjort et notat om at Adrian J. hadde barn utenfor ektesk. m. en Kirsten --. Kanskje dette er det 6. barn ? Vet noen noen noe om dette barn ? Stever litt med dette, så det hadde vært fint om noen kunne hjelpe. Alv.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Otto Jørgensen

Du finner en del oppdateringer i heftene til Åsvang, hvor du bl.a. finner min familie. Men hvis du søkerher i brukarforumet (oppe til høyre) vil du finne at tema Falch har vært her mange ganger

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Inge Nilsen

Jørgen Adriansen Falch flyttet nordover og bosatte seg i Skogsfjord på Ringvassøya utenfor Tromsø. Han giftet seg med Aasel Sørensdatter Heggelund (født ca 1663 i Nordre Grunnfjord på Ringvassøy).De hadde fem barn og har en stor etterslekt i området.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alv Edvardsen

P. I. Nilsen. Takk for svaret. Det kunn vært av stor interesse å fått navnene på disse barna, hvis det var mulig ! -- Ellers er jeg jo klar over at det er publisert en mengde stoff om Falchslekt. Men jeg har ikke sett noe om akkurat denne Jørgens familie. Heller ikke om dette barn som far til Jørgen A., Adrian hadde med denne Kirsten --. Fint om dette hadde latt seg løse ! Alv.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Inge Nilsen

Klart det er mulig :-)Adelus Jørgensdatter Falch, f. 1685 i Skogsfjord på Ringvassøy. Giftet m. Willum Jensen Ebeltoft, f. 1701 Langnes på Tromsøya, (sønn av Jens Willumsen Ebeltoft og Dorothea Johnsdatter) d. 1760 i Langnes på Tromsøy, gravlagt 1760-03-24. Adelus døde ca 1774 i Langnes på Tromsøy.Barn:Aasel Margrethe Willumsdatter Ebeltoft f. ca 1725.Jens Willumsen Ebeltoft f. 1725.Jørgen Villumsen Ebeltoft f. 1730.Søren Villumsen Ebeltoft f. 1734.-----Søren Jørgensen Falch, f. 1695 i Skogsfjord på Ringvassøy. Gift (1) Grethe Holgersdatter Danefær, f. ca 1690, (datter av Holger Danefær) d. 1724 i Maursund i Skjervøy. Gift (2) Marta Malene Hansdatter Kiil, f. 1699 i Maursund i Skjervøy, (datter av Hans Johnsen Kiil og Ingeborg Andersdatter Moursund). Søren døde 1745 i Grunnfjord på Ringvassøya.Barn med Grethe Holgersdatter Danefær:Nils Sørensen Falch, f. 1724 i Maursund i Skjervøy.Barn med Marta Malene Hansdatter Kiil:Jørgen Sørensen Kiil, f. 1728 i Lille Follesøy.Anne Margrethe Sørensdatter Kiil, f. 1729 i Lille Follesøy.Hans Sørensen Kiil f. 1730.-----Adrian Jørgensen Falch, f. 1698 i Skogsfjord på Ringvassøy. Gift med Ellen Rasmusdatter, f. ca 1705, (datter av Rasmus Brynildsen og Karen Toresdatter). Adrian døde 1745 i Sandnes i Tromsøysund.Barn:Maren Adriansdatter Falch f. 1733.-----Hans Jørgensen Falch, f. ca 1702 i Skogsfjord på Ringvassøy. d. ca 1757.Barn:Aasel Hansdatter Falch, f. 1729 i Bårset på Nord-Kvaløy. Hun giftet seg med Petter Hågensen, f. ca 1720 i Melvik på Sandøy, (sønn av Hågen Iversen og Lisbeth Paulsdatter) d. 1789 i Bårset på Nord-Kvaløy. Aasel døde 1815 i Bårset på Nord-Kvaløy.-----Henning Falch Jørgensen, f. ca 1703 i Skogsfjord på Ringvassøy. Giftet med Marit Iversdatter, f. ca 1705. Henning døde ca 1761 i Grunnfjordbotn på Ringvassøya.Barn:Jeremias Henningsen Falch, f. 1739 i Grunnfjordbotn på Ringvassøya.Søren Henningsen Falch, f. 1741 i Grunnfjordbotn på Ringvassøya. Han giftet seg med Anne Grethe Olsdatter, f. ca 1735. Søren døde ca 1789.Margrethe Maria Henningsdatter Falch f. 1746.Adrian Henningsen Falch, f. 1751 i Grunnfjordbotn på Ringvassøya. Han giftet seg med Anne Michelsdatter, f. ca 1735

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Otto Jørgensen

det er nevnt noen plasser at Adelus Jørgensdatter Falch, f. 1685 i Skogsfjord på Ringvassøy skal være av slekten Staur ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alv Edvardsen

Ja her var det mye opplysninger under oppgitte linker.- Har noen evt. noen tanker om at på den gård Adrian Jacobsen eide i Rana, kom det inn to brødre omtrent samtidig med at gården blev solgt av Adrian i 1677. Den ene, Tomas hadde en sønn Adrian, f. ca. 1681. Etter datidens navneskikk, kunne dette jo tyde på noe slektskap m. Adrian Jacobsen ? - Forslag ?- Dattersønn ? - Alv.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Aasmoe

Når temaet først er oppe, er det Adrian med sønner vi finner nevnt på gården Neppelberg i manntall 1663-66 for Helgeland og Saltens prosti? LenkeMvh Geir Aasmoe

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alv Edvardsen

Til siste innlegg. Ja, det ser slik ut. Men her ar altså bare sønner nevnt. Vedr. mitt eget siste innlegg. Denne Tomas på det ene bruket av den gård Adrian J. solgte ca. 1677 hadde bl.a. en dr. ved navn Kirsten. Dette da med tanke på at det var opplyst at Arian J. skulle ha hatt barn m. en Kirsten. Når han også hadde en sønn Adrian, hva skal man tro ?-- Ingen som vet noe ?-- Alv.--

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alv Edvardsen

Hei ! - Kanskje kunne det være et forsøk verd å ta opp dette tema igjen. Dette evt. sett i sammenheng med debatten i de seneste innlegg i tema 28271.- Denne Adrians evt. dr. Kirsten er fremdeles et mysterium.-- Den i siste innegg her nevnte Thomas, hadde en dr. Elisabeth som skulle være g. på nettop gården Hauknes (som er omh. i deb. 28271) men det fremgår ikke om hun var gift med noen der.- Elisabeths bror Ivar kom til br. II Utigarden Hauknes.-- Kanskje er det noe her som enda ikke er oppdaget ? --Alv.--

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(Innlegg 7): Såvidt jeg vet var Søren Jørgensen Falch (1695-1745) på Lille Follesøy og Karlsøy g. 3 ganger, dvs. én gang før de to ekteskapene som er nevnt, nemlig rundt 1720 med Anna Martha Stabell fra Trondheim, som døde i sin første barsel på Klauvnes, Skjervøy, med sønnen Hans Kiil Sørensen Falch, som ble g. i 1756 m. Ingebor Pedersdatter Cragnes fra Trømsøysund.Den siste kona, Martha, giftet seg om igjen og ble kone nr. 5 (av 5) til pastor i Skjervøy, Rasmus Andersen Schjelderup.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(Innlegg 7): Jeg har sett Søren Falch's siste kone Martha Malene Hansdatter Kiil ført som 5. barn i Hans Johnsen Kiil's første ekteskap med Margrethe Karlsdatter, som skal være død i 1699 (skifte 17 Nov 1700). Det springende punkt er selvsagt Martha f.år, og jeg har sett både 1697, 1699 og 'etter 1700'. Noen som kan fastslå rett f.år ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(Innlegg 8): Adelus Jørgensdatter Falch (f.1685) sin farmor Adelus Jørgensdatter (g. Adrian Jacobssøn Falch) sies (av noen) å være d. av Jørgen Henrikssøn Staur og Karen Pedersdatter Schønnebøl. I så fall er hun oppkalt etter sin farmor Adelus Andersdatter Benkestok (ca.1552-1628 Meløy).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(Innlegg 1): Du sier av én eller annen grunn ikke hvilke 5 barn av Adrian Jacobssøn Falch (1597-1677) du har sett nevnt. Jeg har 'sett' flg. 5: Jørgen, Jacob, Milde, Petter og Jacob, fra hans ekteskap med Adelus Jørgensdatter, dessuten Elsebe fra hans tidligere ekteskap med Milde (Milla) Hansdatter (som er kalt både Kruse og Rød(-Lunov)).Såvidt jeg vet skal det vær 6 barn i 2. ekteskap. Barnet som skal være f. (u.e.?) med en Kirsten som mor kjenner jeg ikke. Kan den nevnte Tomas (som kom til Stor-Altern? i Mo rundt 1677) være dette barnet ? (Tomas har altså barna Adrian og Kirsten (!), og er vel kanskje f. rundt 1650, dvs. like før Adrian inngikk sitt 2. ekteskap).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alv Edvardsen

Hei ! - Til siste innlegg; - På hvilket bruk på Stor-Alteren har du funnet denne Thomas ? - Derimot har jeg Tomas på Øvre Dal, som eides av Adrian Jacobsen inntil ca. 1677, da han solgte gården til Lars Christensen, 'Rådmann uti Bergen'.- Denne Tomas hadde bl.a. en sønn Adrian, f.c. 1681 og en dr. Kirsten g. til Geitvika. Han var også far til Ivar som var på Hauknes m. fl.- Hva jeg forstår skal Adrian J. selv ha bosatt seg en tid på Øvre Dal, men fl. til Stor Altern hvor han d. 1778.-- Storalteren eides av Adrians bror, Fogden på Tjøtta. Senere dennes enke Anne Jonsdr. Dernest kom gården i Jens Albertsens eie, bosatt på Aakvik i Herøy, g.m. Kjerstin Pedersdr., dr. av Fogden på Tjøtta.- o.s.v.-- Dersom du har opplysn. om at Tomas på Ø. Dal kan være identilsk m. en Tomas på St. Alteren, ville det jo ytterligere styrke min misstanke om at Tomas evt. var g.m. en evt. u.e. dr. av Adrian.--Så ville det jo også ikke være unaturlig at det var noen grunn til at akkurat disse to brødrene bosatte seg på Arians gård.-- Ellers er det jo nesten en hel stim av forhold som knytter disse to slektene sammen.--Alv.--

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

At Tomas var på Stor-Altern var bare en misforståelse fra min side, som er oppklart ved at du forteller at det var Øvre Dal Adrian solgte rundt 1677. Er det mulig at Tomas selv er barnet som Adrian fikk med Kirsten, eller er det sagt at barnet var ei jente ? (Adrian døde vel ev. i 1678. Jeg har sett datoen 16 Mai 1677).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Solveig Sund

Hei!Thomas på Øverdal som det er snakk om her heter Thomas Iversen han er en av mine aner, han var 54 år 1701. Han kan nå vel ikke være sønn av Adrian Falch. Men jeg skulle gjerne vist hvem faren var.Hilsen Solveig

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alv Edvardsen

Hei ! - Først som en kommentar til innlegg 16.- Du nevner at Adrian skulle ha en sønn Petter.- Hvordan er denne opplysningen fremkommet ? - Vet du noe mere om ham ? - De opplysningene om barn som tidl. var kjent var: a) Elsebe A., g.m. Kristopher Pedersen Elsfjord. b) Jørgen A., (her ovenfor omtalt.) c) Jacob A., f. 1658, gift på Selfors. d) Jacob A., f. 1666, gift på Sæteren. e) Milla A., f. 1664, g.m. Christopher Larsen Bech, vel bosatt på Mo i Brønnøy(?)- Denne opplysningen om Kirsten skulle fremkomme av epitafium over Adrian i Hemnes kirke. (nu Norsk Folkemuseum.) Det er hva jeg forstår uklart om Adrian var g.3. g.g.r. eller kun hadde en u.e. datter.-- Har noen f.ø. opplysning om Millas barn m. Christopher ? -- Selvsagt ville også jeg svært gjerne hatt identifisert denne Ivar som var far til Tomas på Ø. Dal. m. flere.--Alv.--

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Solveig Sund

Hei!Alv du har vel ingen ide om hva kona til Thomas Iversen på Øverdal heter, han har jo en sønn Adrian f. ca 1681 som blir bosatt på Stuvland i Vefsen. I følge gårdshistoria.hilsen Solveig

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alv Edvardsen

Hei igjen.- Nei beklager, jeg vet ikke hennes navn. Det var liksom noe av det jeg hadde håpet på å komme frem til her.-- Denne Adrian T. var f.ø. ikke g. på Stuvland i Vefsn, men på Stuvland i Lurøy. Han var g.m. enke Elen Abrahamsdr.- 'Han forsømte seg i leiermål og dro sin vei'.Ektesk. blev vel da kanskje annullert. Sk. 1738.--Alv.--

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Solveig Sund

Hei!Takk skal du ha, der fikk jeg rettet opp en feil. Jeg har lett etter Adrian T. i Vefsen, men ikke funnet hanHilsen Solveig

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(Innlegg 20). Jeg mener det må være Adrian Jacobsen Falch vi finner registrert på 'Neppelberg' (3 vågers skyld) i 'Raens Fiering' i manntallet for 1666, og der nevnes Adrian (68) og 'sønner' Jør(g)en (9), Jacob (7) og Petter (5) Adrians(ønner). I tillegg nevnes tjenestefolka Melcher/Melchior Christens(en) (23), Jacob (27), Kiel/Kjell (41) og Hans (18). Se (Lenke).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Hvis det framgår av epitaphiet at barnet med Kirsten er en pike kunne man jo fristes til å tro at barnet ble kona til Tomas Iversen på Øverdal, og at barnet dermed vel er født 'midt i' ekteskapet med Adelus (stygg sak). (I så fall var Adrian fertil som 63-åring).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.