Jump to content
Arkivverket

[#67783] Bernt Eriksen ORNING og Sissel Børgesdtr JUEL - deres etterslekt


Guest Arnfrid Mæland

Recommended Posts

Guest Arnfrid Mæland

Takk Marit,Tok et gloablt søk og da fant jeg dette:2. Daniel Andersen Vogt was born in Ålborg, Danmark, and died 1709 in Oslo. He was the son of Anders Foget and Anna Frantzdatter.3. Blanceflor Catherine Berntsd. Orning was born 1651, and died 1748 in Torsnes, Jondal, Hordaland. She was the daughter of Bernt Orning and Sidsel Børgesdtr. Juel. Children of Blanceflor Catherine Berntsd. Orning and Daniel Andersen Vogt are: 1. Blanceflor Cathrine Danielsdtr. Orning was born Abt 1680 in Kårhus, Vats, Rogaland (?), and died 1747 in Torsnes, Jondal, Hordaland. She married Lars Johanson Galtung 23 Apr 1721, son of Johan Lauritsson Galtung and Margrete Pedersdtr. Leganger. He was born Bef 5 Jul 1696 in Torsnes, Jondal, Hordaland, was christened 5 Jul 1696 in Jondal, and died Abt 1771 in Torsnes, Jondal, Hordaland. 2. Ove Erik Danielsen Orning was born 1691 in Kårhus, Vats, Rogaland ?, and died 1748 in Litlafosse Br.4, Strandebarm, Hordaland. He married Gjertrud Treubler, daughter of Johan Friedrich Treubler and Nn Ovesdatter. She was born 1692 in Bergen, and died 1772 in Klokkarstova, Ivarhus, Strandebarm, Hordaland. 3. David Fredrik Danielsen Orning was born 1697 in Håbrekke, Strandebarm, Hordaland, and died 1772 in Vik, Sogn Og Fjordane. 4. Christian Daniel Danielsen Orning was born 1699 in Håbrekke, Strandebarm, Hordaland, and died Bef 1748. 5. Bernt Andreas Danielsen Orning was born UNKNOWN in Kårhus, Vats, Rogaland ?, and died UNKNOWN in Bergen ?. 6. Vilhelm Danielsen Orning was born UNKNOWN in Kårhus, Vats, Rogaland ?, and died Bef 1748.Dette kan bety at noen har funnet Ove Eriks dår i 1691 i Vats.Ser vi på skifte etter Ove Erik, så nevnes Wilhelm mellom Bernt Andreas og Wilhelm Fredrik f 1697, noe som vel betyr at han også i alder var mellom de to. Kanskje det siste barnet som ble f i Kårhus før flytting til Håbrekke 1696.

Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

OK, men går vi tilbake til start, så har vi en samtidig kilde, om den er korrekt gengitt;Laurits Johannesen Galtung opplyser i 1746 at Bern Orning og Sissel Juel hadde to døtre og to sønner. Jeg antar da at han sikter til de som vokste opp. Ofte var der langt flere barn på 1600-tallet, men mange døde som nyfødte eller små. I denne sammenheng er det å få kartlagt med dokumentasjon hvilke barn de to hadde som vokste opp med eller uten etterslekt.Vi har sikre opplysninger om Blanceflor Cathrine, Else Elisabeth, og vel også om Fredrik Christian. Så er der n tre andre guttenavn av Grønvold, nemlig Kristen, Otte Erik og Børge. Kan det være at en av disse er det 4. barnet til Bernt og Sissel, som L.J. Gatung nevner i 1746?Navn i slekten var:Bernt og Sissels foreldre, bestforeldre og oldeforeldre het: Erik, Otte, Karen, Anders, Børge, Mogens, Blanceflor, Knut, Sissel, Daniel, Thomas, Anna, Else og Kristoffer. Oppkalling?

Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Flott Arnstein,da står disse omtalt der Orning Bærnt 412. - Erik 308. - Erik Ottesen 14. - Jørgen 201. Skal se etter hva som står der.Bendiksen ligger også på nettet, her på DA. Ingenting av interesse i denne sammenheng.Holder på å sjekke ut NST og Orning. mange ulike nr, men vi finner vel ut av om der kan være noe vesentlig.A

Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Erik Ottesen Orning:'14. 1630-44. Erik Ottesen Orning til Vatnø var Søn af Otte Tomasen Orning og Anna Orm. Han antoges 8. Maj 1628 som Skibskaptejn med 200 Dlr. Løn, var samme Aar til Søs 9. Maj-12. Sept. som Kaptejnløjtnant hos Holger Rosenkrans, der konvøjerede Koffardiskibe til Island med 4 Orlogsskibe ; medens Admiralen var i Land, skulde E. O. holde Søen med Skibene 2). 1628 i Sept. bragte han paa Rafael 'Reingraf Otto Ludovic' fra København til Pillav, krydsede nogen Tid udenfor Danzig, hvorefter han førte Kongens Søn Hertug Ulrik tilbage til Danmark. 1629 sejlede han fra 20. Marts til 12. Jul.; 1630 fra 30. Jul. men kun til 28. Avg.; han var destineret til Generaladmiral Klavs Daas første Løjtnant paa St. Sofia, men maa ikke have deltaget i Krigsforetagenderne paa Elben 3). 28. Okt. 1630 fik han Bestilling paa Holmen og skulde som Tilsynsmand være Rigens Admiral og Kongens Statholder lydig. Lønnen bestemtes til 500 gl. Dlr. fra Paaske 1630 at regne. Ordlyden af hans Embedsed er bevaret. 1631 var E. O. til Søs 31. Okt.-29. Nov.; da han samtidig var tilsagt til Dronning Sofies Jordefærd 7.-14. Nov., har han formodentlig assisteret med Skibe ved Overførelsen af Liget til Sjæland 4). 1632 sejlede han 15. Sept.-21. Okt.; han var nemlig paa Begæring blevet forløvet at rejse mod St. Mikkels Tider til Norge, der nogle Ærinder at forrette; dog maatte han være tilbage ved Fastelavnstid næste Aar, 'førend nogen vores Flaade udkommer'. 2. Feb. 1633-1. Apr. fik han atter Kostpenge; det staar vel i Forbindelse med Tilbagerejsen. 1635 fo'r han 26. Jun.-12. Okt.; 25. Nov. skulde han advare Orlogsflaaden, som var ude, angaaende en spansk Fribytter, som2) Nor. Saml. 4to VI, 244. 250. Klæd. 1628. Sj. Reg. 18, 321. N. Rigsr. VI, 32.3) Sj. Reg. 18, 341. 498. Klæd. 1684.4) Sj. Reg. 18, 517. Klæd. 1634. Sj. Tegn. XXIV, 586. '

Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Bernt Eriksen Orning:412. (1641)-(67). Bærnt Orning nævnes første Gang som Søofficer 1. Maj 1641, da han tiltraadte et Togt, som endte 11. Sept.; 1642 sejlede han 27. Apr.-28. Avg.; 1643: 22. Apr.-24. Sept. og dernæst 13. Nov. 1643-19. Marts 1644; var medvirkende som Pelikanens Chef baade paa Kolberghede i Kongens Eskadre, hvor han kom Kongeskibet godt til Hjælp, og under Lolland, hvor han frelste sit Skib fra at falde i Fjendens Hænder. Ogsaa 1645 træffe vi ham 11. Jun. paa Trefoldighed ved en Søretsdoms Afsigelse, og han var fremdeles i Tjenesten ogsaa under den følgende Konge. 30. Avg. 1648 forløvedes han til med Bibeholdelse af den fulde Gage 'at gøre en Rejse eller to paa Strædet eller Vestindien' og atter, naar det fordredes, indstille sig til Tjeneste. 1667 skulde han kommandere Galejerne og Skærbaadene i Norge og kaldes ogsaa senere 'Admiral for Galejerne'. Endnu 1677 nævnes en Kapt. B. O. som Fører for Fregatten Glykstad (?). - B. O. til Vatne var Søn af Erik Ottesen O. og Karen Muat og gift med Sidsel Juel, Børge J.s Datter. 1647 fremhæves han som en af de bedste Kaptejner og forfarneste Sømænd i den danske Marine. I Anledning af en Fordring, som J. Kolding havde paa E. O. O., befaledes det 1647, at B. O., der havde vedgaaet Faderens Arv og Gæld, og var sin Moders Værge, maatte lade alt sit Tilgodehavende paa Klædekamret (mindst 1035 Dlr.) beslaglægge indtil videre 1).1) Klæd. 1642-46. D. Saml. 725. Reg. Geh. Ark. Sj. Tegn. XXIX, 247. Bruun, Kolbh. 35. 63. Bruun, Kort Adl. 265. 422. Garde, Efterr. I, 142, 233. N. Rigsr. VII, 470. IX, 126. 147. Pers. Tids. I, 135. N. Saml. 4to. VI, 251.'

Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

også omtalt under'324. 1632-(40). Iver Hansen Kolding.....1645 boede han paa Gammeltorv og havde 1647 en indviklet Gældssag med B. Orning 1).1) Sj. Reg. 19, 17. 20. 309. 20, 64. 268. 21, 213. Bestal. Prot. III, 218. Klæd. 1633. 36. 44. 45. 49. 51. Sj. Tegn. XXIX, 247. Kirkebg. Kbh. Dipl. VI, 287.'

Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Først i 1712 finner jeg Daniel og Blanceflors barn som faddere i Strandebarm; hø side her, Permanent sidelenke: [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11677&idx_id=11677&uid=ny&idx_side=-120>Lenke Permanent bildelenke: Lenkemen hva menes det i 1. innførsel der? Leutnanten....øverst 2. kolonne hø side er grei. Det er Blanceflor Danielsdatter.og her er hun fadder til Margarete Pedersdtr Stor Linga Permanent sidelenke: Lenke Permanent bildelenke:

Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Jeg finner ikke Blanceflors brødre som faddere. Først når Blanceflor og Lars døper Johan Daniel Galtung i 1722 finner jeg en som kan hete Otte Daniels, men her er jeg usikker.Så etter vielsen til Blanceflor og Lars som skal være i 1721, men har ikke funnet den enda.

Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

34: Blanceflors bror Wilhelm var ant. fadder 4. nov. 1727 i Bergen KK for (sin niese) Blanceflor Catharina Orning (datter av Berent Andreas Danielssøn Foged og Martha Clausdtr Lydt).

Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Har ikke fulgt med, men legger ved 2 bilder om Orning funnet i Dansk Biografisk Leksikon.Beklager hvis disse personene ikke er relevante i debatten.Del 1:

bilete6630.jpg

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(24:) Blant de andre fadderne i Korskirken den 4 Nov 1727 var Maren (Maria) Olsdatter Meng (1662-1740), g.m. daværende oberst Johan Frederik Tuchsen (1660-1730) fra Tyskland, som var garnisonskommandant på Bergenhus 1712-1730. Han ble senere generalmajor.En annen fadder var Hr Christen Thunboes kone Gedske Johanna 'Ehlers', noe som kunne få en til å tro at broren Wilhelm's kone kanskje het Ehlers, ikke Eylers, og at fadderen mao. f.eks. kunne være Margrethe Dorethea's søster.

Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

(37) Ja den hadde jeg, det er en av de 5 kildene vi har om Wilhelm i Bergen 1727-1730.(38) Da har vi altså dokumentasjon på at Adolpg også var Blanceflor og Daniels sønn, f i Strandebarm i 1695, noe som betyr at de var flyttet fra Kårhus til Håbrekke senest 1695. Flott.Hadde de også en sønn Otte?DBL har jeg da de, som du sikkert vet, ligger på Runeberg, men takk.(41) Interessant. Det får vi se om vi kan finne ut av.Jeg skal lese litt mer i KB for Garbison, Kbh, for å se om jeg kan finne Wilhelm eller Margrete Dortee som faddere.Nå må jeg dessverre avgårde i begravelse, så dagene har ikke vært så kjekke den siste uken.A

Link to post
Share on other sites
Guest Anita Holck

(41)Christen Thunboe, res.kap. KK, Bergen gift Gedske Johanne Ehlers (1690-1751). Hun var datter av Johan Ehlers f. Okel, Syke, Diepholz, Sachsen, død 1691 i Bergen og Barbra Adamsdatter Reutz. Gedske var enebarn, jfr. skifte etter faren 14/10-1691.

Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Innlegg 4, 6, 16 og 19: Wilhelm (ant. Danielsen) Orning og Margreta Dorothea Eylers datter Blanseflora Catharina ble døpt 20. aug. 1727 i Bergen DK (ikke KK), og her er fadderne: Hans Matthiæsøn, Lars Larssøn, Lambert von der Ohe, Lisbeth Omsen, Dorthe Grib, Wilmike Meyers. Kildeinformasjon: Bergen fylke, Domkirken, Ministerialbok nr. A 1 (1719-1732), Fødte og døpte 1727, side 146-147. Permanent sidelenke: Lenke. Iflg opplysn. i farens skifte må hun være død før 1730, og kan altså neppe være den s.s. var 22 år gml. i 1748 v. skiftet etter Owe Erich Orning.Enkelte av disse fadderne har jeg tidl. track på: Lambert (Jansen) von der Ohe var kjøpmann i Bergen (død e. 1772), g. 2. okt. 1721 i Bergen DK m. Anna Diedrichsdatter Meyer (18 feb 1702 - 2. april 1754 Bergen). Wilmike Meyers må ha vært hans svigerinne (f. ca. 1706, skifte 1731).Wilmiche og Annas foreldre var Didrich Meyer fra Bremen som tok borgerskap 1685 og bodde 1689-97 i 14. rode, gårdnr. 4 skifte 25 okt. 1720 og hans 2. hustru Johanne Elsebe Melkiorsdatter EHLERHORST (begr. 1733 Bergen KK). Kanskje en forbindelse til Margreta Dorothea Eylers?

Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

46: Og her er det vel Blanceflor Leutnantsdr Daniels, dvs. deres datter, som er fadder ca. 24 år gml., for Storms datter Lovise (nederst høyre side, høyre kolonne): Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Strandebarm, Ministerialbok nr. A 1 (1670-1726), Kronologisk liste 1704, side 89. Permanent sidelenke: Lenke Kjenner du forresten Storms og hustrus fulle navn? De fikk jo mange barn og var ofte faddere selv.

Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

dersom det er datter Blanceflor som er fadder til Louise allerede i 1704 må vel Blanceflor være f senest ca 1684.'Strandebarm II: Kva kona hans [major Storm] heitte, veit me ikkje. Ho døydde i 1708. Presten har då jordfesta 'Major Storms frue med barnet'' Louise er forøvrig ikke nevnt som barn av Storm i Strandebarm II, så det må ha gått forfatteren hus forbi.Jeg tenker at Ove Eriks enke i 1748 kanskje ikke hadde full oversikt over barna til mannens barn. Hun skal jo ha uttalt at hun ikke visste om avdøde Christian Danielsen hadde barn. Han bodde, som kjent, i Sund, så det samme kan jo ha gjort seg gjeldende vedr de som bodde i byen. På den annen side finner vi jo ikke dødsfallet til Blanceflor Cathrine Wilhelmsdatter Orning mellom 1727 og 1730.Ser ut for at dette kan være vanskelig å komme til bunns i.Er det noen som har en ide om hvem den andre sønnen til Bernt Orning og Sissel Juul kan ha vært?A

Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

En Major Storms hustru het Margaretha Risbrech, iflg tingbok fra 1736. Men jeg tror det må være enten1) en kone nr 2,2) konen til en av hans sønner. Hadde Major Storm en sønn som også ble Major?Forøvrig blir jeg temmelig forvirret når jeg leser tingbøkene vedr Stormene, men det blir vel ikke korrekt å komme inn på her...

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.