Jump to content
Arkivverket

[#67783] Bernt Eriksen ORNING og Sissel Børgesdtr JUEL - deres etterslekt


Guest Arnfrid Mæland

Recommended Posts

Guest Christian Arentz

48-50, 52: Jeg har tidl. notert en Major, Nordre Sunnhordlandske kompani Andreas Johan Storm (død e. 11. mai 1714) g.m. Margrethe Volkvartsdatter Riisbrich (1671 Gravdal gård, Laksevåg, Bergen - 1754 Svansø gård). Han skal på slutten av 1699-tallet ha vært sjef for Nordhordland og Hardangers nydannede komp. idet halve reserven ble utskrevet av kongen 6. mars. Hun skal ha vokst opp på Gravdal gods.

Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

53: Datoen 11. mai 1714 refererer seg til Margrethes far, kgl. kommisarius i Bergen 1675 Volkvart (Falcor) Volkvartsen Riisbrich (f. ca. 1640 Gravdal gård) sin skifte samling 31 aug. 1714 på Gravdal gård. (Skifte på Skjold 11. mai 1714: 421b 2 1709-1716).

Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

55: Her var det, nederst til h. på v. side: Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Strandebarm, Ministerialbok nr. A 1 (1670-1726), Kronologisk liste 1695, side 57. Permanent sidelenke: Lenke Presten har nok sølt endel blekk, ja.

Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Kan sette opp hvilke barn Strandebarm II har for Daniel og Blanceflor. så legger jeg inn det jeg har funnet av barn av dem. Først Bernt Andreas:1. Bernt Andreas, stempelforvalter og borger i Bergen. Sønnene hans i krigstjeneste. De skal iflg bokji ha tatt navnet Orning. Om Bernt Andreas vet vi etter hvert ganske mye. Han ble gm Marta Clausdatter Lydt/Ludt i KK i 1720 [url="http://www.digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=6&filnamn=vigd1663_1&gardpostnr=8171&merk=8171#ovre>LenkeDe fikk barna:1 a Fredrik Villiam 1720 LenkeFaddere: sal:Rasmus Hanssøns enche Malena Clausdat Lÿdt, Dorothea Neuman,p, Hans Matthias, Jacob Butoud, Abraham Wessel.1 b Elisabeth i 1721 LenkeFaddere: Abraham Wessels k Margretha Schrøder , Jørgen Paul Bernhards k Kirstina Olsdat , Jacob Schneiders k Boel Jørgensdat , Stichtshriver Hans Hvid , Harbert Henrichssøn og Adolph Danielssøn. Se der var Adolph i 1721. 1 c: Hans Mathias i 1722 LenkeFaddere: Hr:Lieut:Daniel Anderssøns k BlancaFlor Catharina Orning , Hr Consul Jacob Butauds k Kirsten Hansdat , Johan Friderich Cardevandbereeders k Eva Olsdat , Hr.Toldforvalter Johan Garman , Peter Borkers og Andreas Cold. 1 d Claus Daniel i 1724 LenkeFaddere: sal Hr Lieut Daniel Andersøns vidue BlanceFlor Catharina Orning , Andreas Colds k Margretha Faye , Christian Peter Schølermands k Karen Andersdat , Peter Borkers , Capit:Niels Hofmand og David Frideric Danielssøn. Han som blir bosatt i Vik i sogn.1 e Blanceflor Catharina i 1725 LenkeFaddere: sal:Lieut:Daniel Andersens k BlanceFlor Catharina Orning , Raadm:Christen Sørenssøns k Birgittha Wulf , Jens Bruuns k Christentze Burennæs , Jørgen Neumand , Johan Frideric Cardevand-bereder og Johan Andersen. 1 f Blanceflor Catharina i 1727

Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Bernt Andreas, som han gjerne bare kalte seg i byn, dør og gravlegges fra KK i 1731 [url="http://www.digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=50&filnamn=bedo1668&gardpostnr=24695&merk=24695#ovre>LenkeHans kone lever lenger, her er utdrag fra grunneboken for Bergen:[rode 19-36] No 36 1746, 1747 til 1762, 1763, 1764 til 1767, 1768, 1769, 1770 til 1773, 1774, 1775, 1776, 1777 til 1781 \Byfoged Dass - / /Rudolphus Grip\ Borgermester Fasmer, forhen Marthe Sal: Ornings af Hans Matiesens Huus og Grund, bred 11 1⁄4 allen, lang 43 allen, bred oven til 14 allen, efter Grundebrev dat: 1626, giver 3 ort[rode 19-36] No 36 1746, 1747 til 172, 1763, 1764 til 1767, 1768 til 1773, 1774, 1775, 1776, 1777 \Byfoged Dass/ /Rudolphus Grip\ Borgermester Fasmer, forhen Marthe Sal: Ornings af Hans Matiesens Huus og Grund, derpaa er gamle Grundebreve og Kongl: Confirmation 1632, 2 ort 12 s: [rode 19-41] No 41 1742 til 1781 Johan Henrich Paap forhen Marthe Sal: Ornings af Hans Mathias Grund, lang 33 allen, bred 7 1⁄2 allen efter Grundebrev 1654, giver 16 s: [rode S24-2] [Lnr. 1] No 2 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1781 Conrad Krøger forhen Hans Soelgaard, Marthe Sal: Ornings, Hans Mathias og Lyder von der Lippes Søegrund, ingen grundebrev, men efter maalebrev dat: 1671 bred 30 al:, lang 24 allen, giver 20 s: hun dør i 1764 og gravlegges fra KK

Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Da viser det seg at Adolph Danielsen er fadder flere ganger i Bergen, både i KK og i DK, og i 1722 står han oppført som skipper her LenkeMen om det er han, kan jeg ikke garantere, dette fordi det også er en annen skipper Adolph som nevnes i denne perioden, og han heter Adolph Tanch / Danch. Noen som vet hvem hans far var?

Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Databasen over døde i KK starter først i 1727, ser det ut for. Skal sjekke litt i Arkivverket hva det står om KB der.A

Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

OK, av Bernt Andreas og Martas barn finner jeg, så langt, bare Elisbath f 1721 igjen. Hun ble gm Lars Didrik i 1745 [url="http://www.digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=15&filnamn=vigd1663_1&gardpostnr=9266&merk=9266#ovre>Lenke Men her kommer først noen konfirmasjoner fra KK;Fredrik Wilhelm 1736 Permanent sidelenke: Lenke Permanent bildelenke: LenkeLisbeth (Elisabeth) 1738 (samme som blir viet i 1745) Permanent sidelenke: Lenke Permanent bildelenke:

Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Litt tilbake til Adolph Danielsen f 1695 på Håbrekke i Strandebarm (sønn av Daniel og Blanceflor). Den andre skipperen jeg fant som het Adolph, men Tanch, sin far het Hans Adolph, så dermed så er skipper Adolph Danielsen 'vår'.Adolph Danielsen er skipper på Hans Mathias' hukkert 'St Arrianna' på 26 lester, i 1721, 1722, 1723, og kanskje lenger, skal lese videre, alltid til Finnmarken. Hans Mathias har vi også vært borti før; grunneboken og enken etter Bernt Andreas, Marte Clausdtr (58), og som fadder til Fredrik William i 1720 (sønn av Bernt Andreas og Marta) (57).Hans Mathias var en av de aller fremste Finnmarkshandlerne, og sammen med Cordt von Lubeck startet han trankokeri i Nyhavn i Sandviken. Hans Mathias var også den borgeren som påberopte seg æren for å ha fått i gang byttehandel med Grønnlenderne i denne sammenheng. Denne virkssomheten kan trolig også ha lagt grunnlaget for kolonialiseringen av Grønnland. I 1720 var derfor Hans Egede i et møte i Bergen med rådmenn, hvalfangere, trankokere og kjøpmenn, samt en rekke andre Bergensborgere med kunnskap om Grønland, bl a var nok Hans Mathias og kanskje Adolph Danielsen Orning der. Kilde BBH.

Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Innlegg 26, 49:Her trolover Giertrud Trubler sal. Orning seg 12. april 1749 i Strandebarm m. klocher Ole Engel Samuelsen Bryghman, brudevielse 31 mai (h. side, v. kolonne øverst): Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Strandebarm i Strandebarm, Ministerialbok nr. A 2 /1 (1727-1750), Ekteviede 1749, side 131. Permanent sidelenke: LenkeHun har altså giftet seg påny 1/2 år etter skifteavslutningen 26. okt. 1748, og nådensåret var vel over slik at Ove Eriks dødsfall kan ha hendt ca. april 1748.

Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

MHT skiftet etter Ove Erik i 1748:Nå har vi funnet beviser for at det er slik Johan E. Galtung skriver at Blanceflor og Daniel også hadde sønnen Adolph f 1695. Han har tydeligvis Gjertrud heller ikke kjent til. Jeg tror derfor at vi med stor sansynlighet kan gå ut fra at hun heller ikke har hatt fullgod kjennekspa til Ove Eriks øvrige søskens familie. Jeg legger derfor ikke stor vekt på opplsyningen om at Wilhelms barn levde i 1748.Dessverre finner jeg ikke konfirmantlister for DK som kan fortelle noe. På den annen side vet vi heller ikke hvor Margret Dorte Eylers og barna tok veien etter at Wilhelm døde i 1730. Var hun fra Danmark kan de ha flyttet dit.A

Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Innlegg 4, 27: Neste par ut av Bernt og Sissels etterkommere blir vel datteren Else Elisabeth og Morten Haagensen Grønvol. Her er Morten med tre sønner v. Manntallet 1701: Lenke Flere av disse er bl.a. omtalt i slektkrøniken, som såvidt jeg husker også (urikitg) hadde med Ove Erik som deres sønn. Hva mer vet vi om de fire nevnte sønnene?

Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

OK, Wilhelm har jo også sin egen debatt Lenke så da kan vi vel ta f.eks. Fredrik Christian Orning, 9 år gml. på Høiland, Stord v. Manntallet 1701. Han skal ha blitt dragonkaptein (når?), g.m. (når?) Justine Catharine Fredriksdatter Reichwein, 5 barn (hvilke?), jeg har bare notert ett, oblt Bernt Christian O. (1729-96), g 2x [bl.a. 17. des. 1765 (hvor?) m. Christine Angel Elligers f. 8. sept. 1743 i Larvik], 5 barn, hvilke?

Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

23.6.1694 er både leutn og Blanceflor faddere i Strandebarm. Men hvorfor kalles leutn her Leutn Daniel von der Felde?12.5.1695 blir Adolph døpt i Strandebarm.11.7.1697 blir David Fr døpt i Strandebarm.23.7.1699 blir Christian Daniel døpt i Strandebarm.Frekvensen her tyder vel på at det trolig ikke ble døpt noe barn i 1694, men kanskje i 1693. Jeg finner ingen barn av dem døpt i Strandebarm i 1692-1694, og første reg av dem er som faddere i 1694. Man må vel da kunne gå ut fra at Blanceflor, Ove Erik, Wilhelm og Bernt Andreas ble født i Vats før de kom til Strandebarm.Så da har vi 1. Blanceflor f før 1693 gm Laurits Johannesen Galtung2. Bernt Andreas f før 1693 død 1731, Bergen, gm Marta Clausdatter Ludt3. Ove Erik f før 1693 (1691?) død 1748, gm Gjertrud Treubler4. Wilhelm f før 1693 død 1730, Bergen, gm Margrete Dorote Eylers 5. Adolph f 1695, skipper i Bergen, nevnt frem til 1723, som skipper på Hans Mathias' skuppert 'Arrianna'. Ugift? (Et sted står han som Rolf, noe som er kommentert av Sollied i margen) 6. David Fredrik f 1697, dør 1771, klokker i Vik, gm Else Sofia Madsdatter Sæbye 7. Christian Daniel f 1699, død før 1748, Lokøen, gm Marte Hansdatter Bildøen Bakkevik skriver at Daniel og Blanceflor skal ha hatt 7 sønner og 1 datter. Stemmer det er det fortsatt en ukjent sønn, som også var ukjent ved skiftet etter Ove Erik i 1748.Et annet spørsmål, som man hittil ikke har funnet svar på, er hvorfor Daniel og Blanceflor kom til Håbrekke.

Link to post
Share on other sites
Guest Anita Holck

Thomle (Wangensten) nevner minst 13 barn av Morten Haagensen Grønvold og Else Elisabeth Orning, 'hertil kommer en datter som døde som liten'. De 5 eldste sønnene er vel de du nevnte i Sjømilitære manntall 1704:1. Bernt, 1681-1729, g.1. Anna Pedersdatter Lange (10 barn), g.2. Birgitte Sophie Alette von Heidemarck (2 barn)2. Haagen Otto, 1687-1743, Haug, Eiker, g. 1. Marte Kirstina Christophersdatter Steinshorne (1 barn), Abigael Johansdatter Dop (10 barn), 3. Johanne Samuelsdatter Heide (1 barn)3. Friderich Christian 1691-1757, Finnestad, Tune g. Justina Catharina Reichwein (5 barn, jeg har 2)4. Wilhelm 1694-1748, Vestby, g.1. Riborg Petersdatter Arentz, 2.g. Birgitte Margrethe Jochumsdatter Althand (2 barn)5. Ludvig Christian 1702-1779, Lesja g. Anne Cathrine Eriksdatter lange (jeg har 2 barn)Men det ser ut til at det finnes en Ove (Erik?) også her i denne familien:6. Ove Erik 1703 - ca. 1739/42 - må ikke forveksles med fetteren Ove Erik Davidsen Orning, som ikke døde før i 1748. Thomle: Han var fadder 7/2-1734 på Nes på Romerike (dette finner jeg ikke). Erholdt 1739 avskjed som Cornet og fikk 13 April s.å. pensjon av Kvæsthuskassen. Men da han aldri hevet pensjonen, ble han i 1742 utslettet av pensjonslisten da man antok at han var død. Han døper datteren Eli 30/6-1725 i Øyer, Oppland (oppslag 132): Corporal Ove Ornings Uegte barn Eli afled med ...(navn ikke nevnt)7. Margrethe Juel: Margrethe Grønvold er fadder for Haagen Otto Grønvolds sønn Jørgen Christopher i Eiker 1713. Capt. Ornings (= Bernt Mortensen Orning) søster er fadder i Lier i 1715 og 1716 mens Bernt bor der. I 1720 er Margrethe Orning fadder for Bernts sønn Bernt i Nes. I 1721 er Jomfrue Margrethe Orning fadder for Haagens datter Johanne Elisabeth som ble døpt og begravet i Nes 1721. Ifølge Thomle levde hun ugift i Bergen 1730 og skulle være død ved et ulykkestilfelle med sin hest - men det ser jo ut til at hun har bodd med en av sine søsken på Østlandet?8. Karen Mouatt, gift 19/5-1717 Frogner, Lier med Corporal Anders Høg (oppslag 289). Da kalles hun Karen Grønvold. Thomle: Levde 1732 på Bryn i Romedal (Stange, Hedmark) da hun 20 Aug. fikk pensjon av Kvæsthuskassen. Var 1748 hos en sønn i Bergen, hvor hun levde forsatt 23 Juni 1763, da hun møtte på skiftet (etter ham?). Minst 5 barn (Jeg har ikke funnet noe i Bergen)Thomle nevner ytterligere 5 barn som jeg ikke har funnet spor av:9. Blanceflor (1683-85) 10. Blanceflor Cathrine, Thomle: Fru Blanceflor Cathrine Orning, skifte i Bergen 7/8-1761. Hun skulle være løben bort med skredder Knag. (Finner hverken skiftet eller noen skredder Knag i Bergen) 11. Martine ugift, druknet på reise i Bukkenfjorden (Bokn?) 12. Bernt Marin 1703-1732, løytnant (ytterligere en Bernt? - ikke funnet, men en Petter(?) Martinius Orning er fadder i Nes, AK i 1729) 13. Morten 1705 - , døde ung som Capt. des Armes

Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Innlegg 70:Pkt. 1: Senere oberstløytnant Bernt Orning (1681-1729) kalles Berent Orning Grønvold v. MT 1701, 20 år gml. på Høiland, Stord, Under Aggerhuus Regement: [url="http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=4&filnamn=1701sba&gardpostnr=15307&personpostnr=15307#nedre>Lenke. Han er senere kalt Major Orning, f.eks v. hustruen Anne (Pedersdatter) Langes begravelse 13. april 1725, hun 38 år, 9 uker, 5 dager gml.: Kildeinformasjon: Akershus fylke, Nes, Ministerialbok nr. I 2 (1717-1734), Kronologisk liste 1725, side 100-101. Permanent sidelenke:

Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Hei igjen,Jeg kan ikke se de store forskjeller på etterslekten til Morten og Else Elisabeth, når det gjelder Fr Grønvold og Thomle.Vi får vel se om vi kan klare å etterprøve denne slektstavlen.Nå vil jeg imidlertid litt tilbake til Orning, og jeg har sett på hva som er i NST;I s 320-321 er Anne Margrete, Fredrik Christian, Fredrikke, Lorents Werner, Louise, Rebekka Dortea, Sabine Marie og Wilhelm Fredrik, alle Orning, nevnt. Jeg finner at dette må være en artikkel eller annet, slik: Mørch, Gustav. 'Familien von Hadeln i Norge.' NST 1 (1928): 309-321.Så er det VI s 123: Der er Bernt Andreas og Blanceflor Catharina gm Anderss., begge Orning, nevnt. Dette må være Sollied, Thora. 'Nogen problemer omkring familien von Wida.' NST 6 (1937): 112-124.Så, VIII s 156-157: Der er Hans Mathias og David Friedric, klokker, Orning nevnt. Det er denne Sollied, Olaf. 'Militære skifter på Bergenhus fra det 18. årh.' NST 8 (1941-1942): 154-161 og 218-225.Så er det X s 341: Elisabeth Ottesd. Orning er n der. Dette tror jeg må være på spørsmålssiden el l, for jeg finner ikke denne siden i innholdsfortegnelsen.Så er det XII s 329: Der er Anne Christ., g.m. Mogenss., Fredr. Chr. og Otte Tomess., til Vatne, adelsm. alle Orning, nevnt. det er denne Dahl, Eyvin, (1895-1962) og Eilif Dahl. 'Meitz, Mohrsen, Mogensen, Matheson.' NST 12 (1950): 285-334.I XIII s 15 er Christopher Orning n. og det er denne Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). 'Litt om presteskapet på Søndmøre på 1600-tallet. Hr. Christen Jensen Hegelund i Ørskog.' NST 13 (1951): 12-17. I XIV s 8-10 nevnes Cathr. Hedvig, Ludv. Christian, major, og Rise Elisabeth Orning. Det må være 'Gudbrandsdalens skifteprotokoller. Alle skifter utenfor bondestand 1659-1858.' NST 14 (1953): 1-20.Så er det XVII trolig flere artikler eller oppslag;s 137 Lisbet Ottesd. Orning. s 156-157 Erik Ottess., admiral, Lisbet Ottesd., Otte Tomess., til Vatne, adelsm. Orning.De er begge fra Kleppe, K[nut] S[igurd]. 'Hørte Sigurd Matssøns hustru Sissilias arvinger til Galtung-slekten?' NST 17 (1959): 129-170.s 276 Wilhelm, løytn. Orning. er fra Nitter, Claus W[inther] Koren. '«Forvalter Jens Hansen Smith på Halsnøy». En korrigering.' NST 17 (1960): 275-276.XVIII s 40 er Lisbet Ottesd. Orning. n igjen, og det er Steinnes, Asgaut, (1892-1973) 'Nokre Galtung-problem.' NST 18 (1961): 1-40. DENNE HAR JEG.så er det XXII s 115 der Otte Tomess., til Vatne, adelsm. Orning er n. og det er Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. 'Adel i Norge.' NST 22 (1969): 109-121.så XXXI s 286 ff og 310 der Bernt Orning og Anna Lange n og det er Brochmann, Jørgen H[enrik] H[egermann]: 'Oplysninger om min Moders Slægt.' NST 31 (1988): 285-298. og Seland, Per, (1924-1991): 'Hr. Ole Andreas Thulesius. Tredjeprest ved Vor Frelsers kirke i Kristiania.' NST 31 (1988): 307-320.deretter XXXII s 73 der Elisabeth Ottesd. Orning n og det er Stølen, Anders. 'Kven var gift med Torbjørn Olavsson Sandven, Kvam i Hardanger (ca. 1530–1605)?' NST 32 (1989): 70-74.så XXXIV s 172 der Bernt Orning er n og det er Bjønnes, Anders, (1960–), Lars Løberg, (1960–), Tore H[ermundsson] Vigerust, (1955–) og Tor [Ragnar] Weidling, (1957–). 'Semeleng-ætten i Valdres og Losna-ætten i Sogn. Problemer og drøfting.' NST 34 (1994): 164-202. DENNE HAR JEG.og XXXV s 115-122 der Erik Jenss. og Margrete Orning er n og det er Weidling, Tor [Ragnar], (1957–). 'Anders Thiset og dansk adelsgenealogi. Noen tanker om dansk-norsk adel, personalhistoriske opplysninger og genealogers arbeidsmetoder.' NST 35 (1995): 99-123.og til slutt XXXVI s 153, 211 og 221 f der Bernt Orning og Erik Ottess., admiral, Orning er n og det er Løberg, Lars, (1960–). 'En sosio-demografisk krise – slekten Dall i fire generasjoner.' NST 36 (1997): 143-157, DET HAR JEG, og Owe, Christoffer, (1972–). 'Anders Mowat og hans slekt.' NST 36 (1998): 211-229.Foreslår at vi ser selv på Grønvoldene her (jeg kan ikke se så mange interessante navn, men kanskje Fredr. Mart., oberstløytnant Grønvold i XII.Lisbeth Ottesdatter Orning, som er n flere ganger, er selvsagt identisk med henne som ble gift Galtung.

Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Nå legger jeg også inn det som står i Bidrag til den Norske Adles historie Ved H. J. Huitfeldt-Kaasher nevnes Otte Thoamssen til Vatne s 99 ff [url="http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=ramed2&sideid=50&innhaldid=3&storleik=>LenkeErik Ottesen og Bernt Orning til Vatne s 110 ff LenkeHer nevnes skjøte til Daniel og Blanceflor vedr Håbrekke og erik Ottesen til Vatne (to ulike saker) s 141 LenkeVidere fra 142 og utover er mye vedr Bernt Orning til Vatne og fra 148 også Christopher Orning, som også nevnes videre fra s 299 og flere ganger utover under kap Prester, Prestegjeld og Kirker i Finnmark

Link to post
Share on other sites
Guest Rigmor Waler Iversen

Hei Arnfrid :o)Du vil nok garantert finne noe vedrørende Orning i min debatt 16937 om Knud von Hadeln og Anna Zeitlose (Zitlow) Schenck zu Schweinsberg: Lenke hadeln&nr=2&antinnlegg=349&startnr=&antall=&spraak=n#ankerDisses datter Anna Dorthea von Hadeln ble født på Toten 16xx og døde i Vågå på slutten av 1729. Hun ble gift 1695 med Lorentz Kaas f. 1669 i Danmark og døde 5.mars 1732 på sin gård Sandbo i Vågå. De fikk 8 barn.Bl.a. * sønnen Knud Rudolf Kaas f. 1701 - d. i Kristiania 26.mai 1786, (hans hustrus navn ikke kjent) som fikk sønnen Laurits/Lars Kaas f.1731, som ble gift 4.gang i 1773 med Fredrikke Orning – d.1781.Anna Dorthea og Lorentz Kaas fikk også * datteren Anna Agatha Zitlow Kaas, født på Toten 1714 - d. i Asker 19.september 1804. Hun ble gift på Toten 16.oktober 1739 med løytnant i 1. Søndenfjeldske dragonregiment Wilhelm Fredrik Orning f. 1703 – d.8.oktober 1784 i Asker.Anna Agatha og Wilhelm Fredrik hadde så vidt vites 6 barn.1) Sabine Marie Orning døpt 7.august 1740 på Toten – Senere ukjent. 2) Fredrik Christian Orning f. på Toten 1741 – d. 1781 som premierlt. i 2. Søndenfjeldske dragonregiment. 3) Lorentz Werner Orning , døpt på Toten 5.juni 1743. Senere ukjent. 4) Rebekka Dorthea Orning f. ca 1746 – d. etter 1802. Hun var gift 2 ganger. 1. gang med feltskjær i Kristiania Hans Hess, d. 1800. 2. gang 26.februar 1802 i Kristiania med dragonmajor og enkemann Paul Jørgen Beichmann. (Han var 1.gang gift med Rebekkas søster Anne Margrethe Orning.) 5) Anne Margrethe Orning f. ca 1748 – d. ca 1800 I Kristiania. Gift 3.januar 1778 I Asker med rittmester og ungkar Paul Jørgen Beichmann. 6) Louise Orning f. 1750 – d. 8.juni 1824 i Kristiania. Hun ble gift i Asker 17.april 1790 med baker i Kristiania Johan Sjøberg, som døde der før 1824.Jeg har registrert masse på Orning, men alt ligger på hard-disken min, som jeg har levert inn for å få ut dataene etter en 'kræsj'.Håper jeg fikk det riktig :-))Mvh og *Smil* fra Rigmor

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.