Jump to content
Arkivverket

[#83314] Hvem tror du at du er - på tv


Guest Per Helge Seglsten

Recommended Posts

Guest Alvin Andreassen

Ole Ingebrigtsen var f: i 1791 og var i 1801 hjemme hos sine foreldre Ingebrigt Olsen 43 og Gunhild Larsdtr. 33, husmannsfolk på plassen Størvoldkleven under gården Størvold, Byneset. Marith Ch.dtr. var født i 1791 og var i 1801 hjemme hos sine foreldre Christopher Nielsen 47 og Karen Christophersdtr., husmannsfolk på plassen Haugrønningen under gården Haugum, Byneset. Som nygifte bodde Ole og Marith på hennes hjemplass.

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

(164:) Jeg har i kveld e-mailet flg. spøsrmål til opphavspersonen til 'Polarlitteratur' :Hvor er den hentet fra, opplysningen om at ''Karen Styrvold var en datter av Peter Tordenskjolds mor'' som står i omtalen av Hans Christian Johannesen, født 9. juli 1846 på ''Polarlitteratur'' (http://polarlitteratur.com/skipp31.htm) ?Kjenner du til hvilken 'mor' det er snakk om, hvilken 'Peter Tordenskjold', samt hva som er kilden til denne informasjonen ?

Link to comment
Share on other sites

Guest Alvin Andreassen

Per! Stakkars mann som får et slikt spørsmmål å svare på. Grunner det seg på en misforstått? familiær overlevering?, og skrivefeil, se nedenfor. 'Tromsø og Omegns Sjøfartshistorie kom ut i 1929 med biografier over kjente Tromsøskippere', utgitt av Tromsø Skipperforening i anledning foreningens 50-års jubileum. I omtalen av Hans Christian Johannesen (skal være Johansen!) står det til slutt: 'Karen Styrvold var datter av Peter Tordenskjolds mor' (der har vi det!), videre: 'Hans Johannesen hadde i sitt ekteskap 11 barn, hvorav 5 lever. Johannesens hustru lever ennu, og har bodd dels i Tromsø og tildels i Hammerfest etter mannens død'. Kanskje var de gamle hardbarkede skippere som forfattet skriftet ikke så godt fortrolig med kronologien i vår historie!

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

(178:) Vel, vel. Men ut fra dette er det vel rimelig å anta at det kan finnes en slektsforbindelse av et eller annet slag mellom Karen Styrvold og 'Peter Tordenskjold'. Og da er det vel mest sannsynlig sjøhelten det er snakk om, ikke hans grandnevø (se innlegg #170 og #164).

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

I så fall må husmannsfolket på Byneset ætte fra familien Schøller, siden Tordenskiolds mor er av den. Ikke veldig sannsynlig, men faktisk har også enkelte plassfolk slike aner, i alle fall lenger ute ved kysten. Men så nær byen tviler jeg vel litt på det. Da må vel helst nedgangstider ha rammet hardt.

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

Karen Størvolds mor er Marith Christophersd. Haugrønningen, og både faren og morfaren heter Christopher.Peter Tordenskiolds mor er Maren Christophersd. Schøller.Navnelikheten er jo der -- til og med en ø i begge etternavn!Men hvordan kan evt. navnet Christopher nedarves fra dette storfolket til en plass på Byneset? (Er litt interessert ellers også, siden Ole Christophersen, f. 1814 og ant. bror av Martha Christophersd., med far Christopher Christophersen (og dertil mor) fra Byneset var gift med min tippoldemors søster på Hitra.)

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

(181:) Hvordan står levetidene til de to nevnte i forhold til hverandre, altså Marith Christophersdatter Haugrønningen (Karen Styrvolds mor) og Maren Christophersdatter Schøller (sjøheltens mor) ?

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

Førstnevnte er 10 år i 1801 og sistnevnte født i 1656 --- antagelig 3-4 mellomliggende generasjoner (altså ikke medregnet de to nevnte).

Link to comment
Share on other sites

Guest Eva Tomter

Mari Maurstads oldefar Fridtjof Andersen. Hun syntes at det var rart at kona satte inn dødsannonsen i avisen samme dag som han døde. Synes det er mer underlig at hun satte den inn en mnd før han døde. Programmet viser at i kirkeboken døde han 15.11. i dødsannonsen stod det 15.10. (programmet finnes på nrk nett tv, se 20:15 og 23:43 minutter ut i programmet)

Link to comment
Share on other sites

Guest Stein Norem Wisted

Det må være feil dato i dødsannonsen. Personen under som det takkes for deltakelse i begravelsen, Gurine Katrine Olsen, ble gravlagt 14.11.1900 (St.Petri)

Link to comment
Share on other sites

Guest Arne B. Kristiansen

Må nok si at jeg synes dette var det minst interessante progammet til nå, det ble litt for mye hopping. Spesielt gjaldt dette når Mari drar til Stavanger på jakt etter sin oldefar tannlege Andersen...Ellers var det morsomt å se gamle klipp av faren Alfred Maurstad....Litt trist program, da det var mye familihistorie som er gått tapt. Angående Mari så var nok sorgen for stor tidligere...En merker seg også at det kun var i første program, utenom det med Christian at slektninger forteller hvordan de er i slekt...Når det gjelder tannlege Andersen så er det nok gått i glemmeboken hva som skjedde, men hvem vet om ikke andre slektninger vet noe mer.....Angående de som tok selvmord og det historisk faktum rundt dem var faktisk opplysende og forklarende på hvorfor noen personer forsvinner ut i intet.....

Link to comment
Share on other sites

Guest Marianne Solli

Til 186; jeg er enig i at det ble litt for mye hopping, så jeg fant på å gjøre det samme ... jeg 'hoppet' ut av dette programmet ganske snart.

Link to comment
Share on other sites

Guest Lisbeth Wangen

Jeg syntes programmet var ganske greit.Men etterhvert som programmene blir sendt.Virker det som de glemmer det viktigste..dette skal handle om å finne slekt.Men som Arne sier stopper endel av forskningen opp.Hvorfor går man ikke lenger bakover?Hvem var opphavet til denne tannlege Andersen f.eks..Og er det bare de som har lagd seg ett navn i historien som skal fremheves.Kanksje en ide for produksjonsteamet å se hvordan det ble laget i Sverige.Der gikk man dypere i slekten.Og det var mye mer innteressant å følge med på.Denne hoppingen fra besteforeldre til oldeforeldre blir forvirrende...

Link to comment
Share on other sites

Guest Dag Løkke

Til 184: Annonsen sto helt sikkert ikke i avisen samme dag som han døde. Det var svært vanlig å skrive f.eks. 'Vår kjære NN døde i dag (dødsdato)' selv om annonsen ble skrevet og satt inn i avisen flere dager etterpå. Det forekommer fortsatt.

Link to comment
Share on other sites

Guest Johan Arthur Hansen

Dag skriver: ' 'Vår kjære NN døde i dag (dødsdato)' selv om annonsen ble skrevet og satt inn i avisen flere dager etterpå' Dette skjer vel alltid, men jeg har faktisk opplevd at dødsannonsen har kommet inn samme dag som dødsfallet. Mvh. Johan Arthur Hansen

Link to comment
Share on other sites

Guest Kjetil Øien

(188) Jeg synes programserien for det meste er grei. Programmet diskuteres ukentlig blant arbeidskolleger, og mitt inntrykk er at mange av de som ikke driver med slektsforskning til vanlig synes det blir litt mye 'overklasse'. Som en sa: 'begge foreldrene mine kom fra ei fjellbygd, og forfedrene deres har vært bønder og husmenn. Lite av denslags i dette programmet'. Dette er nok tilfellet også i min slekt; det er fint lite kunstnere i Paris, ølbryggere i Oslo eller statsråder å finne. Derimot inneholder slektstreet flere spennende mennesker fra bondesamfunnet: Lisbeth Nypan (brent som heks på 1600-t), en kar som ble henrettet for incest osv. Det går an å finne spennende enkeltskjebner blant vanlige folk også!Flere av kollegiet (vi er ca 50 totalt) synes også det blir litt mye utgangspunkt i Oslofolk. 'Enda bra dæm hadd me hainn Brøndbo, men eillers ha de da bare virri folk som e født i Oslo' sa ei dame forleden. Slik er det nå vel en gang, at de fleste kjendiser er oppvokst i Oslo, og en viss geografisk spredning får man gjennom forslekten deres. Nå vet ikke jeg helt hvilke kriterier deltakerne er utvalgt på, men det kunne vel kanskje latt seg gjøre å finne en kjendis fra Sørlandet, Bergen eller N-Norge også? Men akkurat dette blir nok litt flisespikkeri, men noen av 'vanlige' folk reagerer altså på dette.

Link to comment
Share on other sites

Guest Arne B. Kristiansen

Ja, det kan være litt overklasse over dette programmet.... Og mange ganger så kan de morsomste ting en kan finne, finnes hos dem som er lavt i rang i samfunnet...Som med meg, en tippoldemors skifte var det et tegning og mye informasjon om henne og familien med beskrivelse av enkelte....Hvis en tar for seg endel av bondefamiliene her til lands så kan en finne at familiene har eid gården de bor på i mange generasjoners, faktisk mange hundre år som med Ringnes på Krødsherad.....Og som Kjetil sier (191), det er flisespikkeri at de fleste er født i Oslo...... Det finne mange kjendiser med spennende slektshistorie som bak seg....

Link to comment
Share on other sites

Guest Bengt E. Vesthagen

På meg virker dødsafallet til tannlege Andersen svært mistenkelig. Så vidt jeg vet blir i dag mistenkelige dødsfall etterforsket av politiet. Var det annerledes på den tiden, eller var det trolig at politiet var inne i bildet også her? I såfall er det vel en muligihet å finne ut mer om dødsfallet til tannlegen i ett eller annet politiarkiv?

Link to comment
Share on other sites

Guest Anne Lise Hovdal

Kan årsaken til at det ikke ble forsket noe bakover i slekten til Mari Maurstad være at hun selv ikke var særlig interessert i dette, men mest interessert i farens og mormmorens livshistorie og historien om denne tannlegen som kanskje tok selvmord?

Link to comment
Share on other sites

Guest Arne B. Kristiansen

Anne Lise..... For meg så vil det vært tvert imot det Tore stod for, han gjorde nok en grundig undersøkelse og valgte nok så ut passende kandidater til nærmere undersøkelse.... men, dessverre det vil en nok ikke finne ut siden Tore gikk bort så hastigt....

Link to comment
Share on other sites

Guest Jarl V. Erichsen

Jeg ønsker meg personlig mer glimt av gransking på eldre slektninger, men vi som 'møtes' på DA er vel over snittet interessert i nettopp dette. Er det ikke slik at vi ofte sier at slektsforskingens første bud er å snakke med og om våre nærmeste slektninger og aner, for å få mer informasjon og tradisjon enn protokollene kan gi? Og nettopp denne delen har jo flere av disse programmene gitt inspirasjon til....

Link to comment
Share on other sites

Guest Alf Christophersen

(193)Jeg forstår ikke helt hvor man ville hen med arsenikk når forløpet er velkjent også for morfin som han kan ha tatt for å overdøve smerter av en eller annen grunn, eller rett og slett var blitt avhengig av, noe jeg har sett nevnt om andre tannleger (og helsepersonell generelt, selv i dag)Mest sannsynlig har han vært avhengig og så tatt overdose, sannsynligvis ved et uhell.

Link to comment
Share on other sites

Guest Alf Christophersen

(193)Jeg forstår ikke helt hvor man ville hen med arsenikk når forløpet er velkjent også for morfin som han kan ha tatt for å overdøve smerter av en eller annen grunn, eller rett og slett var blitt avhengig av, noe jeg har sett nevnt om andre tannleger (og helsepersonell generelt, selv i dag)Mest sannsynlig har han vært avhengig og så tatt overdose, sannsynligvis ved et uhell.

Link to comment
Share on other sites

Guest Otto Jørgensen

(188) savner at de går bakover.Jeg synes det er greit det som ble presentert ved å mer vise at her ville man ha mer om bredde og opplysninger om personene. Bl.a. ved å vise at det er mange kilder som er med på å danne bilder rundt enkeltpersoner, som her ved å finne data knyttet til kunstnermijøet i Paris (eksempel).

Link to comment
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.