Jump to content
Arkivverket

Dorothea Friis og arvingene etter Vincents Jensen Friis (1632-1689) i Trondheim


Siv Rasmussen

Recommended Posts

13 hours ago, Per Nermo said:

.

Fra hvilke kilder, og hvilke opplysninger har vi, om Tomes/Thomes/Thomas Lauridsen/Lauridssøn i Tønder (yrke, leveperiode, familie, mv.) ?

.

 

Ref. faksimilen i innlegg 1104: E.A. Thomle angir i fotnote 2: Kaldes "fornemme Raadmand og Handelsmand" i Tønder.

Kanskje Cecilie Simon vet noe mer om ham, eller kan finne noe i Tingbøkene?

Link to comment
Share on other sites

8 timer siden, Cecilie Simon skrev:

Hvem er denne Nils Friis i Norge ?

Ribe byfogeds tingbog 1657-1660, B 85A-76

fol 76

5/6 1658. Hans Nielsen Vilslev, på vegne af afd. mester Niels Friises, laugmand i Norge, arvinger og søskende, opsagde arv og gæld efter Mester Niels Friis. Peder Byrgesen, på vegne af hans hustru, og på vegne af Peder Hansen Friis, som Peder Byrgesen er formynder for. Bagge Baggesen på vegne af hans hustru, Ib Hansen Friis på egne vegne og Christoffer Friises vegne, som Ib H. Friis er formynder for, dat. 10/5 1658.

 

.

Slik har jeg, chez moi, registrert Kirsten Hansdatter Friis, gift i Ribe i 1642 med Bagge Baggesen.

.

Edited by Per Nermo
Redigert 23/12 kl. 18:46: Nielsdatter korrigert til Hansdatter
Link to comment
Share on other sites

 

Beklager, jeg skrev Nielsdatter, men Kirsten er en Hansdatter,
datter av kjøpmann og borgermester i Ribe  Hans Nielsen Friis og Lene Kjeldsdatter.

Hans er sønn av Niels Hansen Grisbeck (1549-1618).

.

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

12 timer siden, Cecilie Simon skrev:

 

Da må vel Nils være sønn av borgermester i Ribe Hans Nilsen Friis og Lene Kjeldsdatter?

De hadde bl.a sønnen Ib til dåpen 1627 og Peder til dåpen 1630.

 

.

Hvorfor skulle den 28 år gamle Peder Hansen Friis ev. ha behov for formynder (Peder Byrgesen) ved skiftet (etter Niels Hansen Friis) i 1658 ?

.

Link to comment
Share on other sites

12 timer siden, Cecilie Simon skrev:

 

Da må vel Nils være sønn av borgermester i Ribe Hans Nilsen Friis og Lene Kjeldsdatter?

De hadde bl.a sønnen Ib til dåpen 1627 og Peder til dåpen 1630.

 

.

Barna til kjøpmann og borgemester i Ribe, Hans Nilsen Friis (1587-1650) og Lene Kjeldsdatter (død 1636) (Kirsten, Ib og Peder) ser ut til å være født fra ca. 1620 og utover.

(Kirsten ser ut til å være oppkalt etter farmor Kirsten Christensdatter, og Ib etter mormors far Ib Jensen Tornum).

 

Dersom det stemmer at lagmann i Skien, Niels Hansen Friis (død 1658 (i København ?))

var oversekretær i Det Danske kanselli allerede i 1623 (ref. Wiki-henvisningen i innlegg #1121) så kan han vel neppe være sønn av ovennevnte par.

 

Hvem var den Peder Byrgesen som var tilstede i skiftet i 1658 på vegne av sin hustru (og hvem var hun ?)

og som verge for (avdødes bror ?) Peder Hansen Friis ?

 

Den Christoffer Friis som Ib Hansen Friis var formynder for var kanskje en brorsønn av formynderen ? Hvem kan ha vært Christoffers foreldre ?

 

Navnet Friis ser her ut til å komme fra ovennevnte Kirsten Christensdatter (mor til ovennevnte Hans Nielsen Friis) sin tidligere ektemann, borger i Ribe, Christen Friis (død 1582). Kirsten ble i 1583 gift påny (i Ribe Domkirke) med Niels Hansen Grisbeck (1549-1618), som visstnok tok etternavnet Friis (etter konas forrige mann ?).

.

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

14 timer siden, Lars Østensen skrev:


Vet ikke, men han er nevnt i Norske Kongebrev i 1661:

"191. 12/11 1661. NM. T XI 47 b - 48 b. Befaling til lagmann Peder Lauritsen i Tønsberg og lagmann Jens Bang på Hedmark om å megle i en sak mellom prost Envold Nilsen i Herret og arvingene etter Hans Pedersen på Bragernes. Saken ble i 1656 henvist fra herredagen til to lagmenn, men ble ikke avsluttet p.g. a . lagmann Nils Friis' død. Lykkes det ikke å bringe partene til enighet, skal lagmennene dømme i saken."

 

https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Nils_Hansen_Friis
 

.

Kjennes detaljer omkring hvilken slektsforbindelse lagmann Nils Friis (død 1628) hadde til partene i denne konflikten
(dvs. prost Envold Nilsen i Herret på den ene siden, respektive arvingene etter Hans Pedersen på Bragernes (hvem var han ?) på den andre siden) ?

 

Se innlegg #1132 mhp. hvem lagmann Nils Friis neppe kan være sønn av dersom han var oversekretær i Det Danske kanselli allerede i 1623.

.

Link to comment
Share on other sites

4 minutter siden, Per Nermo skrev:

.

Kjennes detaljer omkring hvilken slektsforbindelse lagmann Nils Friis (død 1628) hadde til partene i denne konflikten
(dvs. prost Envold Nilsen i Herret på den ene siden, respektive arvingene etter Hans Pedersen på Bragernes (hvem var han ?) på den andre siden) ?

 

Se innlegg #1132 mhp. hvem lagmann Nils Friis neppe kan være sønn av dersom han var oversekretær i Det Danske kanselli allerede i 1623.

.

Selvfølgelig ingen. Han var lagmann og skulle dømme i konflikten. Død 1628? Retter du?

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

22 timer siden, Lars Østensen skrev:

 

Selvfølgelig ingen. Han var lagmann og skulle dømme i konflikten.

 

.

Selvfølgelig.  Vet man hvem han var, denne Hans Pedersen på Bragernes (død før 1661) ?

(Ang. prosten i Herret: 'Envold Nilsen' kjenner jeg ikke mange av, men

det fantes en magister Enevold Nielsen Randulf (1597?-1666) fra Haderslev, som var sogneprest i Roskilde ...)

.

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

Jeg har kommet en smule sent inn i debatten om Friis, så foreløpig jobber jeg med å komme ajour med alt det interessante som kommer frem i denne tråden.

"Ribe bys historie og beskrivelse" av j. Kinch, 1869, inneholder mye interessant om Ribes historie og Friis'er i Ribe. Jeg har enda ikke funnet noe om Nils Jensen Friis her. Her er link til bindet som omhandler perioden 1536-1660, for dem som er interessert.

https://archive.org/details/ribebyshistorieo02kinc/page/404?q="hans+nielsen+friis".

 

Det er mange Niels Friis i de gamle kildene jeg foreløpig har gjennomgått, men ingen som passer til noen på Fobølle i Tønder. Litt av problemet er at denne delen av Tønder i dag tilhører Tyskland, og der har jeg ikke oversikt over kildene i det hele tatt.

Er det noen som kjenner til kilder utover linkprekenen som Lars linker i #1105, som sier at Jens Nilsen Friis var født på Fobølle (er det Fogedbøl?) i Tønder?

Det står ingen ting i kirkeboken da han giftet seg, annet enn at han er admiralens fogd https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=204262#204262,38751705

 

Uansett er det jo kilder på at familien hadde tilknytning til Ribe, siden flere sønner gikk på skole der.

Forøvrig ser det ikke ut som om Elsebe er et veldig vanlig navn på denne tiden, slik at det ikke er utenkelig at den Nils Jensen Friis borger i Ribe, gift med en Elsebe som nevnes ifm deres datter Kirsten, godt kan være "vår" Nils Jensen Friis (#1087).

Edited by Cecilie Simon
Link to comment
Share on other sites

 

Jens Friis (far til herredsfogd i Tønder, forpakter av Fobølle (Fogedbøl), Niels Jensen Friis, senere (1620) borger i Ribe ?) ser ut til å kunne være født rundt 1530.

Det samme gjelder borger i Ribe, Christen Friis (død 1582), som var g. (1565) m. Kirsten Christensd., som i 1583 ble g. påny m. Niels Hansen Grisbeck og med ham fikk sønnene Christen (1584-1653), rektor ved Ribe Skole, og Hans Nielsen Friis (1587-1650), kjøpmann, borgermester i Ribe (far til Niels (?), Kirsten, Ib og Peder (se tidligere innlegg)).

 

Jens Friis og Christen Friis var kanskje i slekt (fettere/brødre?) ?

.

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

På ‎24‎.‎12‎.‎2018 den 1.36, Per Nermo skrev:

.

Kjennes detaljer omkring hvilken slektsforbindelse lagmann Nils Friis (død 1628) hadde til partene i denne konflikten
(dvs. prost Envold Nilsen i Herret på den ene siden, respektive arvingene etter Hans Pedersen på Bragernes (hvem var han ?) på den andre siden) ?

 

Se innlegg #1132 mhp. hvem lagmann Nils Friis neppe kan være sønn av dersom han var oversekretær i Det Danske kanselli allerede i 1623.

.

.

Beklager min feilskrift i lennlegg #1133 over:  Lagmann Nils Friis døde i 1658, ikke i 1628.

 

(... og det er altå, som fastslått i #1134, (selvfølgelig) ingen slektsforbindelse mellom lagmann Nils Friis og partene i konflikten han skulle dømme i ...)

.

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...
På ‎23‎.‎12‎.‎2018 den 11.01, Lars Østensen skrev:

.

Vet ikke, men han er nevnt i Norske Kongebrev i 1661:

"191. 12/11 1661. NM. T XI 47 b - 48 b. Befaling til lagmann Peder Lauritsen i Tønsberg og lagmann Jens Bang på Hedmark om å megle i en sak mellom prost Envold Nilsen i Herret og arvingene etter Hans Pedersen på Bragernes. Saken ble i 1656 henvist fra herredagen til to lagmenn, men ble ikke avsluttet p.g. a . lagmann Nils Friis' død. Lykkes det ikke å bringe partene til enighet, skal lagmennene dømme i saken."

 

https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Nils_Hansen_Friis

.

.

Er det klarlagt hvem han var, ovennevnte

’prost Envold Nilsen i Herret’ ?    

 

[Redigert tillegg: Kan 'Herret' være feilskrift for 'Hemmet' ?  ref. Christian's antydning i innlegg #1147 nedenfor]

.

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

På 24.12.2018 den 0.03, Per Nermo skrev:

.

Hvorfor skulle den 28 år gamle Peder Hansen Friis ev. ha behov for formynder (Peder Byrgesen) ved skiftet (etter Niels Hansen Friis) i 1658 ?

.

.

Noen som har en ide om hvorfor

Peder Hansen Friis trengte formynder

ved skiftet i 1658 ?

.

Link to comment
Share on other sites

21 minutter siden, Per Nermo skrev:

.

Er det klarlagt hvem han var, ovennevnte

’prost Envold Nilsen i Herret’ ?

.

 

Kan det være Enevold Nielsen Randulf? 

NB: ren hypotese - passet bare med tidsepoke.

Link to comment
Share on other sites

2 timer siden, Per Nermo skrev:

Noen som har en ide om hvorfor

Peder Hansen Friis trengte formynder

ved skiftet i 1658 ?

 

Her originalteksten fra tingboken, men jeg kan ikke se at det står noe mer enn i utdraget. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20280120#299912,61746638.

Vet vi at Peder Hansen Friis var 28 år i 1658, dvs født 1620?

 

Cecilie

Link to comment
Share on other sites

6 timer siden, Cecilie Simon skrev:

 

Her originalteksten fra tingboken, men jeg kan ikke se at det står noe mer enn i utdraget. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20280120#299912,61746638.

Vet vi at Peder Hansen Friis var 28 år i 1658, dvs født 1620?

 

Cecilie

.

.

Nei, for min egen del 'vet' jeg ikke det, men jeg har notert meg

at Peder Hansen Friis er bror (?) av 'Mester' (lagmann) Niels Hansen Friis (skifte 1658), Kirsten og Ib (Jakob),

at Peder skal være døpt (?) i Ribe i 1630 (ikke 1620),

at Ib skal være døpt (?) i Ribe i 1627, og

at Kirsten ble gift i Ribe 1642 med Bagge Baggesen.

 

Jeg er svært usikker på når 'Mester' (lagmann) Niels Hansen Friis (skifte i Ribe 1658) kan være født.

Niels skal ha vært Oversekretær i Danske kanselli allerede i 1623 (?) (og senere Kommissær (i Agder ?) i 1643).

Han ser dermed ut til å være adskillig eldre enn Kirsten, Peder og Ib,

og 'passer dårlig inn' kronologisk som sønn av borgermester i Ribe, Hans Nielsen Friis (1587-1650) og hustru Lene Kjeldsdatter (død i Ribe 1636).

.

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Per Nermo skrev:

Nei, for min egen del 'vet' jeg ikke det, men jeg har notert meg

at Peder Hansen Friis er bror (?) av 'Mester' (lagmann) Niels Hansen Friis (skifte 1658), Kirsten og Ib (Jakob),

at Peder skal være døpt (?) i Ribe i 1630 (ikke 1620),

at Ib skal være døpt (?) i Ribe i 1627, og

at Kirsten ble gift i Ribe 1642 med Bagge Baggesen.

 

Kirkeboken for Ribe er bevart for fødte/døpte fra 1623 https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17125788#167919,28200205, og her finnes de av Hans Friis sine barn og barnebarn som er døpt i Ribe  etter 1623.

 

Ja, sånn er det når man ikke kan regne 🙂, naturligvis ble han døpt i 1630, faktisk den 7. des. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17125788#167919,28200242

Jeg finner ingen Peder som sønn av borgermester Hans Friis døpt senere i kirkeboken.  

Faren Hans Nilsen Friis skal ha dødd 1650 og skal ha etterlatt seg en stor formue på over 50 000 dr. Peder var da knappe 20 år og måtte ha verge, og det var vel da hans søstermann ble oppnevnt som hans verge. Kan han fortsatt opptre på vegne av Peder, fordi denne ikke var tilstede ved skiftet?

Uten at jeg har satt meg grundig inn i Hans Nilsen Friis og hans etterslekt, er jeg enig med deg i at det ikke ser ut til å være hans sønn Nils som nevnes som Oversekretær i Danske kanselli allerede i 1623 og senere Kommissær (i Agder ?) i 1643. Men skiftet angir at Nils var lagmann i Norge ved sin død ca 1658.

Edited by Cecilie Simon
Link to comment
Share on other sites

4 timer siden, Cecilie Simon skrev:

 

Kirkeboken for Ribe er bevart for fødte/døpte fra 1623 https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17125788#167919,28200205, og her finnes de av Hans Friis sine barn og barnebarn som er døpt i Ribe  etter 1623.

 

Ja, sånn er det når man ikke kan regne 🙂, naturligvis ble han døpt i 1630, faktisk den 7. des. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17125788#167919,28200242

Jeg finner ingen Peder som sønn av borgermester Hans Friis døpt senere i kirkeboken.  

Faren Hans Nilsen Friis skal ha dødd 1650 og skal ha etterlatt seg en stor formue på over 50 000 dr. Peder var da knappe 20 år og måtte ha verge, og det var vel da hans søstermann ble oppnevnt som hans verge. Kan han fortsatt opptre på vegne av Peder, fordi denne ikke var tilstede ved skiftet?

Uten at jeg har satt meg grundig inn i Hans Nilsen Friis og hans etterslekt, er jeg enig med deg i at det ikke ser ut til å være hans sønn Nils som nevnes som Oversekretær i Danske kanselli allerede i 1623 og senere Kommissær (i Agder ?) i 1643. Men skiftet angir at Nils var lagmann i Norge ved sin død ca 1658.

.

.

Kjennes navnet på denne antatte søsteren (g.m. Peder Byrgesen) av 'afd. mester Niels Friises, laugmand i Norge' (skifte 5/6 1658) ?

.

Link to comment
Share on other sites

Norske Kongebrev i 1661:

"191. 12/11 1661. NM. T XI 47 b - 48 b.

 

7 hours ago, Per Nermo said:

.

Nei, for min egen del 'vet' jeg ikke det, men jeg har notert meg

at Peder Hansen Friis er bror (?) av 'Mester' (lagmann) Niels Hansen Friis (skifte 1658), Kirsten og Ib (Jakob),

at Peder skal være døpt (?) i Ribe i 1630 (ikke 1620),

at Ib skal være døpt (?) i Ribe i 1627, og

at Kirsten ble gift i Ribe 1642 med Bagge Baggesen.

 

Jeg er svært usikker på når 'Mester' (lagmann) Niels Hansen Friis (skifte i Ribe 1658) kan være født.

Niels skal ha vært Oversekretær i Danske kanselli allerede i 1623 (?) (og senere Kommissær (i Agder ?) i 1643).

Han ser dermed ut til å være adskillig eldre enn Kirsten, Peder og Ib,

og 'passer dårlig inn' kronologisk som sønn av borgermester i Ribe, Hans Nielsen Friis (1587-1650) og hustru Lene Kjeldsdatter (død i Ribe 1636).

.

 

Du har nok gode notater her, ihvertfall finner jeg Ib Hansen Friis døpt 8 mai 1627 i Ribe, med faddere: Iffuer Iffuersen Superintendent, Hans Laursen Kramer, Marine M. Jens Christens Friises?

 

Det leder meg i retning av at Iver Iversen Hemmet, biskop i Ribe 1614, kan ha vært en slektning, ivhertfall forgjenger, av ’prost Envold Nilsen i Herret’ . Kanskje (steds)navnet er unøyaktig angitt i Norske Kongebrev, 1661:

"191. 12/11 1661. NM. T XI 47 b - 48 b.

Link to comment
Share on other sites

2 timer siden, Per Nermo skrev:

Kjennes navnet på denne antatte søsteren (g.m. Peder Byrgesen) av 'afd. mester Niels Friises, laugmand i Norge' (skifte 5/6 1658) ?

 

I følge ”Ribe bys historie og beskrivelse” s. 425 var det Maren f. 1626. https://archive.org/details/ribebyshistorieo02kinc/page/425?q

Borgermester Hans Friis datter Marine var døpt 18. jan 1626 https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17125788#167919,28200220

 

Edited by Cecilie Simon
Link to comment
Share on other sites

3 timer siden, Christian Arentz skrev:

Norske Kongebrev i 1661:

"191. 12/11 1661. NM. T XI 47 b - 48 b.
 

Du har nok gode notater her, ihvertfall finner jeg Ib Hansen Friis døpt 8 mai 1627 i Ribe, med faddere: Iffuer Iffuersen Superintendent, Hans Laursen Kramer, Marine M. Jens Christens Friises? 

 

Det leder meg i retning av at Iver Iversen Hemmet, biskop i Ribe 1614, kan ha vært en slektning, ivhertfall forgjenger, av ’prost Envold Nilsen i Herret’ . Kanskje (steds)navnet er unøyaktig angitt i Norske Kongebrev, 1661:

"191. 12/11 1661. NM. T XI 47 b - 48 b.
.

.

Kan ektefellen til fadderen 'Marine M.' i 1627, Jens Christens[en] Friis, kanskje være en eldre halvbror av dåpsbarnets far, borgermester i Ribe, Hans Nielsen Friis (1587-1650),

hvis mor Kirsten Christensdatter (1545-1618) først var g. 1565 i Ribe DK m. borger i Ribe, Christen Friis (c1530-1582) (barn: Maren, Margrethe, Anders, Søfren) og deretter (i 1583) med Niels Hansen Grisbeck (1549-1618) (barn: Christen, Hans) ?

.

Link to comment
Share on other sites

10 timer siden, Cecilie Simon skrev:

.....

Uten at jeg har satt meg grundig inn i Hans Nilsen Friis og hans etterslekt, er jeg enig med deg i at det ikke ser ut til å være hans sønn Nils som nevnes som Oversekretær i Danske kanselli allerede i 1623 og senere Kommissær (i Agder ?) i 1643. Men skiftet angir at Nils var lagmann i Norge ved sin død ca 1658.

.

.

Vet vi at borgermester i Ribe, Hans Nielsen Friis (1587-1650) hadde en sønn Niels (som var lagmann i Skien (bestalling 1656) skifte 1658),

slik at tvilen mao. kun gjelder hvorvidt det kan ha vært samme mann (navnebror) som var Oversekretær i Danske kanselli allerede i 1623 og ev. senere Kommissær (i Agder ?) i 1643 ?

 

(I Wikipedia-artikkelen som det linkes til innlegg #1126 står det forøvrig at lagmannen døde i 1659 !)

.

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.