Jump to content
Arkivverket

Dorothea Friis og arvingene etter Vincents Jensen Friis (1632-1689) i Trondheim


Siv Rasmussen

Recommended Posts

Ellers har denne tråden blitt så forferdelig lang at jeg oppfordrer folk til å starte nye tråder - hvis ikke det berører disse Friisene direkte. Tenker særlig på de siste innleggene vedrørende Klingenberg. Her hadde det vært lurt å starte et nytt tema og heller henvist til denne debatten ved behov.

Ikke ment surt, men lurt 🙂

Edited by Grete Singstad
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Grete Singstad skrev:

 

#1173

Brandall har undertegnet med «Siøholt, 23. juli 1706. I.H.Brandall.» Jeg vil tro at I her er J for Jørgen. Kan H stå for et fornavn nr. 2 ?

 

.

Mange takk, Grete.

 

Den uvillige søstersønnen er i så fall 'Jørgen (Hr.?) Pedersen Brandal' (ca.1674 - 13 Des 1706), pers. kap. i Ørskog 1701-1706,

som altså var ca. 34 år i 1706. Han døde i desember dette året.

 

Skal tro hvorfor han så nødig ville være den gamle og ugifte tanten Elsebe Jørgensdatter (Beyer) (ca.1629 - ett.1708) sin verge ifm. skiftet etter dennes søster Anna ?

.

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

#1178

Kanskje var hun rett og slett et hespetre? 😄

Uansett kan jeg tenke meg at han følte dette dypt urettferdig - at han ble pålagt av Hr Hans Schrøder denne oppgaven, når han selv kunne tatt den på seg. Hr Hans satt etter alle solemerker mye bedre i det også.

Disse folkene levde for over 300 år siden, men de er nok ikke så veldig ulike oss når det gjelder rettferdighetssans.

 

Link to comment
Share on other sites

Jeg sliter med denne kvasigjengivingen av teksten i den aktuelle kilden....

 

",,,,, pålagd å vera verje for moster si, Elsebe Jørgensdtr., ei gamal jente ........"

 

Her kunne de med fordel ha gjengitt teksten ordrett da betydningen delvis forsvinner i ny språkdrakt.....

Edited by Lars Østensen
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

15 timer siden, Lars Østensen skrev:

Jeg gjetter på at H = Herr, og at det dreier seg om Jørgen Pedersen Brandal PKAP Ørskog jmf.:

 

https://www.genealogi.no/wiki/index.php/Norsk_prestehistorie_–_Sunnmøre_prosti

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sjøholt

Prosjektet med å overføre Norsk prestehistorie fra Genealogi.no til Slektshistoriewiki er bare såvidt i gang og en av listene brukes allerede under forskningen. Moro!

 

DTH, fornøyd administrator

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Jeg er klar over at denne tråden er lang, men jeg mener at det er her dette passer inn.

 

Etter en gjennomgang av tingbøkene for Ribe i perioden 1607-1633 (lakune 1617, 1625 og 1627-1632) og kirkeboken for perioden 1623-1633 (døpte), har jeg funnet følgende om Niels Jensen Friis og hans familie. (Med forbehold om at jeg har tydet teksten riktig).

Niels Jensen Friis nevnes første gang i tingboken 19. mai 1609 ifm med en krangel ifm et bryllup https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20280120#299871,61740967.

Trolig er han den samme som den Niels Friis som nevnes som lagrettsmann i 18. mars samme år. Det finnes imidlertid en Niels Christensen Friis, som i 1607 er ugift og bor hos sin bror slottsskriver Søren Christensens Friis, og som har vært i slåsskamp og slått Peder Kock i hodet. Niels Christensen Friis nevnes ikke i tingboken senere, og jeg har forutsatt at Niels Jensen Friis og Niels Friis etter 1609 er samme person i kildene. Niels Jensen Friis og Niels Friis, begge omtalt som borger i Ribe, nevnes med jevne mellom i tingbøkene frem tom 1624 som lagrettsmann, vurderingsmann, ifm økonomiske forhold og gjeld og i noen krangler. Den eneste gangen jeg har funnet ham knyttet opp mot familieforhold, er ifm hans datter Kirstens giftemål med Mats Maltesen i 1619 og 1620.

Siste gang Niels Friis nevnes i tingboken er 2. Nov 1624. I denne saken nevnes også Mari og Margrethe Jensdøtre, men jeg klarer ikke helt å få med meg sikkert hva saken dreier seg om https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20280120#299887,61743410.

(Tingboken for 1625 eksisterer ikke) Siste gang jeg finner Niels Friis i kildene er i kirkeboken 2. jan 1626, da han er fadder for Mats Huilers? Datter Lene https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17125788#167919,28200220

Trolig døde Niels ikke lenge etter, for den 14. aug krevde Jens Nielsen Friis på sin egen og medsøskens vegne inn gjeld fra noe som godt kan være etterdønningene av et skifte. Det er verdt å merke seg at Jens i denne forbindelse ikke nevnes og også representere sin mor, som da godt kan være død.  https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20280120#299888,61743500

Niels Friis sin kone Elsebet nevnes i saken ifm hans datter Kirstens giftemål med Mats Maltesen i 1619, men i tillegg vitner Elspe Niels Friisis vonde? (skal det være quinde eller kone?) i en sak fra 1622, og der nevnes det at M[ester] Casper (står det hes eller hus?) er hennes svoger https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20280120#299884,61743176.

 

Jeg finner derfor at Niels Jensen Friis og Elsebet fra Ribe trolig i alle fall har følgende barn:

1.      Jens Nielsen Friis, nevnt som myndig i 1626 dvs født før 1601

2.      Kirsten Nielsdatter g. Mads Malthesen som døde 1620. Trolig var hun, eller en søster, gift med Casper Hess. I følge Ribe bys historie tok han 1620 borgerskap som ”Stein- und Bruch-Snider, Leib- und Wund-Atzt” og født i Heide i Ditmarsken i Tyskland. Caper Brushsniders og hans kone døpte sønnen Mathis den 7. Mar 1624 (der var Johanne, Niels Friis datter fadder). Casper Hassis sønn Niels ble døpt den 14. Mai 1626.

3.      Johanne Nielsdatter. Hun nevnes som fadder for Jens N: datter Anne i 1623 (jeg tror ikke N: står for Nielsen, jeg lurer på om presten skriver dette når han ikke kjenner/husker patronymet), for Jens Eriksens datter Dorthe i 1624 og for Caspers sønn Mathis. Det er fristende å tenke seg at det var hun som giftet seg med Jens Jensen Ribe og som vi kjenner som datter til Niels Jensen Friis og Elsebe Thommasdatter fra Fogdebøl.

 

Etter 1626 har jeg ikke funnet noe mer om Niels Jensen Friis eller hans familie i kildene for Ribe, men jeg har ikke gjennomgått nok til å slå fast at det ikke kan være noe mer.

 

Noen andre observasjoner ifm Niels Jensen Friis og Elsebe Thommasdatter fra Fogdebøl.

 •  Jeg har kontaktet riksarkivet i Danmark, som har vært svært hjelpsomme. Tønder har en god del kilder fra denne tiden, men de har ingen kjennskap noen forpakter på Fogdebøl. De skriver at ”Et af problemerne er, at Aventoft Sogn med Fogdebøl (Foggebøl , Fockebüll) ligger syd for grænsen, dvs. i Tyskland i Viding Herred (Wiedingharde), så muligvis skal du søge på Landesarchiv Schleswig-Holstein, jf.: http://bestaendeuebersicht.schleswig-holstein.de/index.asp. Så langt har jeg ikke kommet enda.
 • I tillegg til at deres datter Johanne giftet seg med mann som høyst sannsynlig kalles Ribe fordi han kommer derfra, vet vi at de hadde sønner som gikk på skole i Ribe, så familien var knyttet til Ribe.
 • Jens Nielsen Friis sier i sine opptegnelser at han ved påske 1616 kom til Tomes Lauridssen og at han da var 17 år. Dvs født 1598 eller 99, ikke 1600 som det står i likpreknen. Det er altså ulikheter mellom hans egne notater og informasjonen i likpreknen.
 • EA Thomle skriver at Tomes Lauridssen var ”fornemme Raadmand og Handelsmand” i Tønder. Med hjelp av riksarkivet i Danmark har jeg fått vite at ”I henhold til Ludwig Andresen bog ”Bürger- und Einwohnerbuch der Stadt Tondern bis 1869” findes der ingen Tomes Lauridsen blandt borgerne i Tønder, men der er en notar kaldet Thomas Laurentius” Han skal visstnok være nevnt i 1606.
 • I likperknen over Jens Nilsen Friis (er det noen som kan hjelpe meg å finne den igjen på nb.no?) står det at foreldrene ikke anså ham egnet til kjøpmannshandel. Det er vel nærliggende å tenke seg at en slik vurdering ble gjort fordi det var en aktuell problemstilling f.eks at hans far drev med kjøpmannshandel?
Edited by Cecilie Simon
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

4 timer siden, Cecilie Simon skrev:

....

Jeg finner derfor at Niels Jensen Friis og Elsebet fra Ribe trolig i alle fall har følgende barn:

1.      Jens Nielsen Friis, nevnt som myndig i 1626 dvs født før 1601

2.      Kirsten Nielsdatter g. Mads Malthesen som døde 1620.

....

.

Dersom det er korrekt (som det står i et innlegg lenger opp her) at

Kirsten Nielsdatter (Friis) den 28 Aug 1619 mottok et skriftlig ekteskapstilbud fra Mads 'Madsen' (eller er dette en feil(av)skrift for 'Maltesen' ?)

så må en vel tro at hennes ektemann (gift 1619 i Ribe) Mads Maltesen (skifte 29 Jun 1620 i Ribe) døde i 1619, mellom 20. februar og 28. august.

 

Stemmer det forøvrig at Jens Nielssen Friis (1598/1600 - 1662) (g. 1627 m. Johanne Vinzentsdatter)

i tillegg var gift med 'rikmannsdatter fra Tr.h., Anne Schøller' (død 1669?), eller beror dette på en

forveksling med Anna Eilersdatter Schøller (c1614-c1681?), g.m. Jens Jensen Friis (1634-1680) ?

.

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

4 timer siden, Cecilie Simon skrev:

Jeg er klar over at denne tråden er lang, men jeg mener at det er her dette passer inn.

 • I likperknen over Jens Nilsen Friis (er det noen som kan hjelpe meg å finne den igjen på nb.no?) står det at foreldrene ikke anså ham egnet til kjøpmannshandel. Det er vel nærliggende å tenke seg at en slik vurdering ble gjort fordi det var en aktuell problemstilling f.eks at hans far drev med kjøpmannshandel?

 

Dette passer inn, for vi vet jo det er direkte slekt. Ellers skal ikke jeg være politi 🙂

 

Likprekenen er i alle fall gjengitt i Personalhistorisk Tidsskrift 1b., 1892, s. 188.

Se også innlegg #28.

 

Edit:

Men dette var jo ikke lenke til likprekenen du etterspurte, men familiebibelen.....

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Per Nermo skrev:

Dersom det er korrekt (som det står i et innlegg lenger opp her) at

Kirsten Nielsdatter (Friis) den 28 Aug 1619 mottok et skriftlig ekteskapstilbud fra Mads 'Madsen' (eller er dette en feil(av)skrift for 'Maltesen' ?)

så må en vel tro at hennes ektemann (gift 1619 i Ribe) Mads Maltesen (skifte 29 Jun 1620 i Ribe) døde i 1619, mellom 20. februar og 28. august.

 I originalen i tingboken står det, slik jeg tyder det, Madz Maldtesen, og ekteskapstilbudet ble gitt 10. aug 1619. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20280120#299881,61742701. Saken kom opp på tinget 28. aug. Mads var dermed i live 28. aug 1619, men død da det ble skiftet etter ham. Det ble inngått et forlik 29. jun, hvis jeg forstår det rett. Saken var til tings 1. jul 1620 https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20280120#299882,61742828.

Mats Malthesen giftet seg dermed med Kirsten Nilsdatter Friis engang etter 28. aug 1619, og døde før 29. jun 1620.

 

Edited by Cecilie Simon
Link to comment
Share on other sites

6 minutter siden, Per Nermo skrev:

Hva var det man måtte forlikes om ?

Jeg forstår det slik at saken 1. jul 1620 i tingboken omhandler at begge parter, dvs Malthe Nilsen (Mats Malthesen sin (halv)bror) på sin mors og søksens vegne og Niels Jensen Friis på sin datter Kirsten Nilsdatter, bekrefter at det ble inngått et forlik om hvordan arven skulle fordeles den 29. jun 1620. Hvis jeg forstår det rett, og jeg er utrolig dårlig til tyding, fikk Kirsten 10 dl? og frafalt da resten av arven.

Link to comment
Share on other sites

6 timer siden, Cecilie Simon skrev:
 • I likperknen over Jens Nilsen Friis (er det noen som kan hjelpe meg å finne den igjen på nb.no?) står det at foreldrene ikke anså ham egnet til kjøpmannshandel. Det er vel nærliggende å tenke seg at en slik vurdering ble gjort fordi det var en aktuell problemstilling f.eks at hans far drev med kjøpmannshandel?

 

Tittel
Hvorledis Sandetroende Christne Tidelig betencker deris Skilsmisse fra Verden, Idelig beflitter sig paa Troen oc Troens Fructer, Omsider afleggis med Retfærdigheds Crone oc Himmerigis Glæde : Effter Lig-Textens indhold oc anledning 2. Timoth. 4. v. 6-7-8: den 4. Juni 1662 : da affgangne Borgermesters, Salige Jens Nielsøn Frisis Legeme til Jorden i Trundhiems Domkircke sømmeligen bleff Bestædiget
Forfatter
Bredal, Erik Andersen
Medforfatter/Bidragsyter
Thomessøn, Michel
Omhandler
Friis, Jens Nielsøn
Publisert
Prentet i ... aff Mickel Thomæsøn, 1663
Emne
Personalhistorie | Teologi
Andre opplysninger
Formatangivelse etter Bibliotheca Norvegica, b. I, s. 41 (4) Hver side er innrammet. S. N. = Superintendens Nidrosiensis (biskop i Trondheim) Elektronisk reproduksjon [Norge] Nasjonalbiblioteket Digital 2012-05-11
Språk
Dansk
Kilde for metadata
nb.bibsys.no (990402945444702202)
Omfang
82 s. 4°
Medietype
bøker
Varig lenke
 
Denne kan lastes ned.....
Edited by Lars Østensen
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

 • 2 years later...
På 19.3.2019 den 19.30, Lars Østensen skrev:

Jeg gjetter på at H = Herr, og at det dreier seg om Jørgen Pedersen Brandal PKAP Ørskog jmf.:

 

https://www.genealogi.no/wiki/index.php/Norsk_prestehistorie_–_Sunnmøre_prosti

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sjøholt

Her er lenke til den originale, håndskrevne side 13:

https://www.digitalarkivet.no/db50002596100013

 

Edited by Tor Kvien
Link to comment
Share on other sites

13 timer siden, Tor Kvien skrev:

Denne tråden er gammel, men det har blitt hengende i luften hvem denne H J Brandal kan være. Er det noen som vet?

Etter å ha studert signaturen i originaldokumentet sammen med "skriftlærde" i et annet forum, står det nok J P S Brandal - altså Jørgen PederSøn Brandal som man har vært inne på tidligere i denne tråden.  Bokstaven P er skrevet ganske likt slik jeg lærte å skrive den som barn.

Edited by Tor Kvien
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

 

Har man kommet noe lenger i retning av en konklusjon med hensyn til
hvem som var foreldrene til Jens Jensen Friis (ca.1632-ca.1700) i Molde ?

 

Jens Jensen Riber (g.m. Johanne Nielsdatter Friis (c1608-c1691) fra Tønder i Sønderjylland)

var 'resident' ved Røros kobberverk (etter 1653) og brukte (?) gården Gullikstad på Røros i 1663.

Opphavet til denne Jens Jensen Riber er såvidt jeg forstår heller ikke verifisert.
(Kan han være i slekt med Anders Nielsen Riiber på Hitra ?).

Jens Jensen Riber (død ca. 1665 ?) var Trondhjems-borger. I 1653 skjøter han fra seg sin gård (i Tr.heim ?).

Medbesegler ved overskjøtingen i 1653 er sønnen Niels, og visstnok også sønnen Jens.

 

Det er slik jeg forstår det høyst usikkert om Jens Jensen Friis (ca.1632-ca.1700)  (34 år i Molde i 1666),

er sønn av ovennevnte Johanne Friis og Jens Riber(Kan han ist. f.eks. være s. av Jens Clauss. Friis ?).

 

Jens Jensen Friis (ektemann nr. 2 til Maritte Jorisdatter Noon) var kroholder i 1688 og husmann i 1690)

og i 1693 bosatt i Fanne otting i Molde (håndverker / skredder ?). Han og Maritte hadde barna

 • Rupert      (oppkalt etter Marittes forrige ektemann Robert Cotton)
 • Ingeborg  (oppkalt etter Marittes mor, Ingeborg Henriksdatter)
 • Johanna   (eventuelt oppkalt etter sin 'mulige' (?) farmor Johanne Nielsd. Friis (Tr.h./Røros)?)

Søstrene Ingeborg og Johanne ble arvet av Jacob Ottesen Friis (1772-74), kjøpm. i Molde (testam. 1741).

Jacob var muligens en sønnesønn av Susanne Jensd. Friis (g.m. Tr.h.borger Jacob Pedersen Medelfart), 
muligens en datter av ovennevnte Tr.hj.borger Jens Jensen Riber (Tr.h./Røros).
 

Edited by Per Nermo
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.