Jump to content
Arkivverket

Dorothea Friis og arvingene etter Vincents Jensen Friis (1632-1689) i Trondheim


Siv Rasmussen

Recommended Posts

Kjenner noen til Dorothea Friis som var prestekone i Finnmark? Hun var antakelig først gift med Daniel Klingenberg sogneprest i Ingøy 1696-1706, og deretter gift med Trude Henriksen Nitter sogneprest/prost i Kjelvik 11699-1719. (P. Ravn Sollied (1901): Prester, prestegjeld og kirker i Finmarken i det 17de århundrede).

Jeg er særlig interessert i å vite hvor hun var fra, hvilken Friis-slekt hun kom fra og hvilket yrke faren hadde.

Link to comment
Share on other sites

Så vidt jeg forstår vet man heller ikke noe om opphavet til Daniel Klingenberg. Boka «Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700» av Svein Tore Dahl gir ingen flere opplysninger om han og Dorothea Friis, det refereres til det Sollied har skrevet.

 

Daniel Klingenberg er å finne som student i København i 1689, fra schola Nidrosiensi, han var med andre ord fra Midt-Norge/Nord-Norge.

 

Kjøbenhavns Universitets Matrikel  (1611-1829)

 

Antakelig uten relevans, men som en kuriositet, kan jeg nevne at det i boet etter Jens Truelsen Krog og Christine Marie Hegelund i 1752 oppgis et forgylt sølvbeger med navnet Daniel Klingenberg.

Krog hadde før han ble sogneprest i Rollag i Buskerud vært prest i Kjelvik og prost i Vest-Finnmark.

 

Buskerud fylke, Kongsberg prosti, Skifteprotokoll 1, 1741-1757

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

Den godeste E.C. Tønder har heller ikke mange opplysningene i sin håndskrevne bok på ca 300 sider:

  • Hr Daniel Klingenberg kom til Ingøy 11. des. 1696 fra Andenes, hvor han s.å. hadde blitt ordinert til prest (s. 260 og 248).
  • Hr Trude Nitter ble beskikket til kapellan i Kjelvik 22. aug. 1691, sogneprest fra 1699 (s. 262).

Dorothea Friis er her ikke nevnt.

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

Kan disse skiftene være relevante?

 

NST 16 s. 320 (skifteprot. 3)

 

26/5 1686 [avdøde] Catharina Boysd., Anders Claussøn Klingen-
bergs (14) Arv. enkemann og felles barn Daniel på 16., Gedschen
13, Anne i 11. år. Gull 113, forgylt sølv 27, meget sølv, derav
for 150 pantsatt til mag. Ole Borchmann, bygård rd 1500 "hvormed
følger husbibel, huspostill og Brochmanns Mønstergevær",
utlånte penger og part i skipet Anne Margrethe, skipper Boue
Reiner 252. Brt. 7178, netto 3479 Rd. Dertil uvisse fordringer.
Tvist med svogeren Homfred Brygmann. Bl. uvisse fordr. oberstl.
Svend Svendsen (Scheen) og fogden Liv Borch.
(14) Sk. efter ham 25/7-88 i 2.bd.


NST 16 s.307 (skifteprot. 2)

 

25/7 1688 [avdøde] Anders Clausen Klingenberg, amunisjons-,
proviant- og materialforvalter nordenfjells. E. Cornelia Jurgens.
Med første h. Katrine Boyesd. (35) tre barn: Daniel, Gische
Christense, Anne og med enken: Johannes. Verger Alex. Bøysen
Lor. Holst og Carsten Volquartsen. Barnas morsarv i første ekte
var 869 i brorlodd. 7238 - 4609, derav gull, sølv, tomt, samt
gård 1500, skipspart 252.
(35) Sk. 14/9-69 efter rådmann Boye Pettersen (Friis)


NST 16, s.143-144 (fra overformynderprot 1)

 

14/9 og 27/10 1669, [avdøde] Bøye Pettersen rådmann. E. Maren
Mortensd. (175) B. med første qv. Gidsche Alexandersd.: (176) Cathrine
gift, Ingeborg, Henrich 16, Petter 14, Alexander 10 år, og med
enken: Morten 5, Boye 3 og Jens 1 1/2 år, brorlodd 1010 Rd. og
i "visseste" utest. fordr. 1000 og uvisse 687, samt ved sagene
38 Rd., dertil Ytterøens kobberverk og hvalfiskeri "om noget
deraf kan komme".
(175) Lerche, se note 2, g.2 Harder Holst, sk 20.mai 1692
(176) Se ovenfor 23. s.m. og note 63

 

Hvordan Bugge har kommet frem til at Boye Pettersen var en Friis vet jeg ikke. Kan Daniel på 16 år i 1686 være gammel nok til å være på universitetet i Kjøbenhavn i 1689, 19 år gammel?

Link to comment
Share on other sites

De er svært relevante, var selv i ferd med å legge inn følgende tekst:

 

Daniel Klingenberg kan være sønn av amtsskriver på Munkholmen Andreas Clausen Klingenberg. I alle fall nevnes en sønn Daniel i skiftet etter han i 1688. Daniel var fra første ekteskap med Katrine Tøgesdatter (Boysdatter?).

 

Sør-Trøndelag fylke, Trondheim by, Skifteprotokoll 2, 1684-1690


Kan Daniel på 16 år i 1686 være gammel nok til å være på universitetet i Kjøbenhavn i 1689, 19 år gammel?

 

Absolutt, en del var bare 15-16 år da de startet på studiet.

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

Trøndersk pers.hist s. 58, betalt for begravelse i 1690, Domkirkens sogn

 

6/6 Daniel Klingenbergs barn, jord.

Link to comment
Share on other sites

Takk for svarene - særlig linkene til skiftene. Men hva med Dorothea Friis, er det ingen som vet noe mer om hennes opphav?

 

Det er ikke sikkert noen sitter på informasjon om Dorothea Friis' opphav, da må opplysningene forskes fram.  Hun er gjerne en prestedatter, i alle fall en embetsmanns datter, men det florerer av aktuelle Friiser, så det er et møysommelig arbeid som skal til.

 

For å komme fram til et mulig svar på Dorotheas slektsbakgrunn må man ta utgangspunkt i det man vet, for så å forske derfra. Det er derfor viktig å kartlegge hennes angivelige to ektemenn, kanskje finner man svaret på veien. Svarene i debatten så langt er et forsøk/begynnelse på dette arbeidet, men her er man avhengig av at flere deltar, også gjerne trådstarter. Og ikke minst er det viktig at alle opplysninger som er kjent kommer fram. Hva slags opplysninger sitter du på selv? Hva vet du fra før som kan være til hjelp for videre leting, om f.eks. barn, stebarn, livsløp osv, og har du sjekket om det finnes slektsartikler som berører Friis, Klingenberg eller Nitter?

Link to comment
Share on other sites

Trude Nitter gift med Cathrine Christine Garman
12 mai 1696 i Hamre

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11462&idx_id=11462&uid=ny&idx_side=-13

 

Det står et avsnitt med han på venstre side-ved siden av tallet 20

Hva som står er jeg usikker på, vanskelig å lese teksten. 5 rad nedenfra mener jeg er hans ekteskap med Garman. 

 

Han holdt i hvert fall til på Hamre i 1696.

 

Wenche
 

Link to comment
Share on other sites

#12

Ved 20-tallet står det at Hr Trude Nitter "predikede" på Hammer.

 

Edit:

Jeg leser også vielsesdatoen som 12. mai, viet av Herman (?) Garman, som prekte denne dagen.

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

Jeg savner egentlig primærkilder om Dorthea i denne tråden. Hva har du funnet fra før Siv, er det kun opplysningene fra nevnte bok du har om henne? Det er vel strengt tatt viktig å få frem de primærkildene som finnes, som Grete også sier, før en kan begynne med noe-som-helst rundt opphav osv., i det minste, en primærkilde som påviser hennes ekteskap med Klingenberg.

 

Om Dorthea var gift med presten(e), hvor døde hun? Finnes det skifte eller begravelse? Finnes det skifte etter presten?

Edited by Jørgen M. Steen
Link to comment
Share on other sites

Jeg vet ikke helt sikkert, men dette kan godt tenkes å være sønnen til Dorothea Friis

og Daniel Klingenberg. Da datteren blir kalt Dorothea.

 

Fant han ved en tilfeldighet når jeg så etter noe annet.

 

Ober-Auditør Klingenberg døper sin datter Dorothea Catharina i 1734 i Bakke kirke i Trondheim.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=17038&idx_id=17038&uid=ny&idx_side=-8

Se høyre side -første kolonne.

Er en del prominente faddere: Oberstinne von der Osten-Cancelleriraad Tønder- Jomfru Worm

Major Arenfeldt-Oberst Mathisen. Dessverre ingen med navn Friis.

 

De får en sønn med navn Hans Michael i samme kirke i 1739.

Ser ikke alle fadderene men jomfru Mølman- Madam Arentz- Captain Myhlen?

 

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=17038&idx_id=17038&uid=ny&idx_side=-18

Hans Michael står på venstre side 1 kolonne.

 

Dette hjelper ikke deg stort, men du kan jo prøve å følge denne Klingenberg, dukker kanskje opp

flere barn som da har en fadder med navn Friis, eller en av fadderne er gift med en Friis ?

 

Hvis han får en sønn med navn Daniel, da er du nesten helt sikker på at han er sønn til Daniel Klingenberg.

Han passer inn når det gjelder årstallet til å være Dorothea og Daniels sønn.

 

Wenche

 

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=17038&idx_id=17038&uid=ny&idx_side=-6

Datter Anna Friderica født 1731 i Bakke kirke døpt 22 august

Første kolonne høyre side.

Edited by Wenche Hillstrand
Link to comment
Share on other sites

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=17038&idx_id=17038&uid=ny&idx_side=-4

Cornelia Susanna døpt 4 oktober 1729 i Bakke kirke i Trondheim

 

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=17038&idx_id=17038&uid=ny&idx_side=-11

Elisabeth døpt 10 november 1735 i Bakke kirke - Siste kolonne

 

Fadderne til Elisabeth:

Generalinne Hvitfeldt-Fru Justisraad Angels-Madame Strach-Oberst Mangelsen-Oberstløytnant Gotschesen-

Captainløytnant Meyer. Da disse er kjente skikkelser i Trondheim.

Link to comment
Share on other sites

#16/17 jeg tror dette må dreie seg om Johannes Klingenberg, halvbror av Daniel.

 

https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Johannes_Sejersted beskrives "hustru Dorothea Catharina fødd Klingenberg (1734-1820)" som datter av "overauditør Klingenberg på Elsæter/Elgeseter gard i Trondheim".

 

Fra oversikten over Angells Huus, s. 30-31:

 

 

* 26. Cornelia Susanna Dons, f. Klingenberg. Optaget 30. April
1785. Født 28. Septbr. 1729, Datter at Overauditør og Regimentskvartermester
Johannes Andreassen Klingenberg
, f. 6. Dec.
1686, [død] Marts 1763, Ejer af Elgesæther Gaard ved Trondhjem, og
Sara Arentz, f. i Stadsbygden 1701, døbt 2. Aug. s. A., begr. 13.
Juni 1766. - Gift. 23. Marts 1762 med Major Lorentz Dons, f.16.
Mai 1728, [død] 6. Marts 1780, Søn af Lagmand i Trondhjem Poul Dons,
f. 25. Juni 1689, [død] 24. Novbr. 1748 og Anna Lorentzdatter
Holst, f. 22. Oktbr. 1706, [død] 14. Decbr. 1777 i Værdalen hos
sin Svigersøn Provst Peder Offesen Krog. - Døde 29. Januar 1823,
93 Aar gml. Blind.

 

Det finnes så absolutt feil i oversikten over Angells Huus, så det er med forbehold, men sannsynligheten for at det er snakk om Daniel Klingenberg og Dorothea som døper barn i Bakke kirke tror jeg for min del er liten.

Link to comment
Share on other sites

Det har du helt rett i. Det var heller ikke Daniel Klingenberg og Dorothea Friis som døper disse barna, men
derimot kanskje en sønn av dem. Som jeg skriver i første linje i innlegg16. Jeg mente sønnen deres igjen som fikk disse

barna.

Men jeg vet ikke om det er sønnen deres, vet ikke engang om de fikk et barn sammen.
Men at den Klingenberg ovenfor er på en eller annen måte i slekt med Daniel Klingenberg tror jeg vi helt sikkert
kan gå ut fra.

Da Dorothea Friis gifter seg med Trude Nitter rundt 1700 så må Daniel Klingenberg ha avgått med døden før det.

Wenche

Link to comment
Share on other sites

#19 som sagt, jeg tror det dreier seg om halvbroren til Daniel, Johannes

 

Når det gjelder Dorothea, så er det vel fremdeles kun én kilde som faktisk nevner henne i det hele tatt (andre kilder refererer jo bare til Sollied) og det er jo også kun en antakelse. Har forfatter skrevet feil navn eller mistolket en primærkilde? Hva kan ligge til grunn for antakelsen?

 

I Bergens stifts Biskoper og Præster beskrives Henrik Nitter i Indre sogn prosti. I fotnoten nevnes sønnene av Henrik Henriksen Nitter, den før omtalte Trude Nitter, gift med Garman og Jonas, gift med Mette Pedersdatter Klingenberg.

 

Hvem sistnevnte er vet jeg ikke, men det er jo et interessant navn.

Link to comment
Share on other sites

I Bergens Stifts Biskoper og Præster efter Reformationen : biografiske Efterretninger I s.341 står det følgende om sogneprest Anders Garmann, Hammer (sønn av Herman Garmann) og en av hans døtre:

 

3. Cathrine Garmann [død] 30. decbr. 1719, gift 12 Mai 1696 med Trude Henriksen Nitter, Provst og Sognepræst til Kjelvig i Finnmarken, Broder til Henrik Nitter, Sognepræst til Jostedal...

 

Om det faktisk er kona som dør i 1719 (eller begge) så utelukker det jo at Nitter har vært gift med noen enke etter Klingenberg.

Link to comment
Share on other sites

Jeg har tidl. notert at Dorthea oppholdt seg som barn hos sin stefar, verge i Trondheim DK Vincentz Jensen Friis (28. des. 1632 - e. 1670) og hans enke Anne Mortensdatter Lerche. Etter vielsen oppholdt hun seg hos sin 1. ektemann Daniel Klingenbergs formynder Lorens Hansen Holst, og flyttet til Bergen i 1720 som enke (g. ca. 1711-13) etter sin 2. ektemann Trude Henrichsen Nitter (1658 i Luster - 30. des. 1719 i Kjelvik, Nordkapp).

 

Hun skal ha vært søster av Marie Johansdatter Dünkirken (ca. 1650-28. des. 1707 i Snåsa) idet Maries ektemann mag., sogneprest i Snåsa 1695-1723, res. kap Trondheim DK 1680, feltprost, skipsprest og hjelpeprest på Bremerholm (23. des. 1642 Vang, Hedmark - 23. feb. 1737 Snåsa) skal ha viet sin hustrus søster Dorothea (Friis) i Lade kirke, etter å ha stått for trolovelsen på hans gård Nardo i Strinda 31. mars 1689 eller 1690.

 

Har dessverre ikke notert kildene, men opplysningene skriver seg trolig fra NST. 

Link to comment
Share on other sites

Skiftet etter Anne Mortensdatter Lerche salig Vincent Friis 21. Mai, 1726, hun døde barnløs så det er en del informasjon om hennes søsken ihvertfall:

 

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Strinda og Selbu sorenskriveri, Skifteprotokoll 3Aa 03 , 1720-1731, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24736/62/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20090210630459.jpg

 

Link to comment
Share on other sites

Brodahl s. 57, Domkirken, 16/9-1689, Min egen sl. kiæriste, i sine sal. forældres gravst. i kirken, klok. m.m. frit (Kirkevergen Vincenz Friis)

 

Dette må iflg #22 være Vincent Friis første kone, men man ble vel ikke noe klokere av denne innførselen...

Link to comment
Share on other sites

Jeg har tidl. notert at Dorthea oppholdt seg som barn hos sin stefar, verge i Trondheim DK Vincentz Jensen Friis (28. des. 1632 - e. 1670) og hans enke Anne Mortensdatter Lerche.

Han må forøvrig være død rundt 1690 og kanskje også gift samme året da han omtales som salig ved kopp-og kvegskattens manntall 1690.

 

Trondhjems borgerskap s. 34: Ao 1690 ... 4de Classe ... En fattig Schole barn hos Anne Sl. Vincens Friißes ... 0-32 [rd-ort]

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.