Jump to content
Arkivverket

Dorothea Friis og arvingene etter Vincents Jensen Friis (1632-1689) i Trondheim


Siv Rasmussen

Recommended Posts

#1, 4, 30

I teksten til NST, svar til spørsmål nr 192 er suppleringer i forhold til tidligere opplysninger om prestene Nitter og Klingenberg, gitt i: Meddelelser fra det norske riksarkiv bnd II (1901), side 274, 288, 295

 

Digitalarkivet har lagt til rette denne på si bokhylle: Lenke:

http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=ramed2&sideid=146&innhaldid=8&storleik=

 

På side 288 leses under Daniel Klingenberg, død 1706: ”I 1712 var 2 børn i live” Den yngste av disse må ha vært minst 5 år gammel, og når Dorothea reiste til Bergen (side 295) i 1720 var den yngste fortsatt ikke mer enn minst 13 år gammel – eller at begge 2 var født rett etter 1690 og var nesten 30 år gamle. Om de var i nedre del av spennet fulgte de gjerne mora

 

Om trådstartet kan regne seg tilbake til Dorthea Friis er det greit innspill navn på ett eller flere av hennes barn.

 

Og, opplysningen om at hun reiste i 1720, vel etter mannens død må ha en primærkilde?

Link to comment
Share on other sites

Det var en interessant opplysning om Absalon Balchen og senere hans enke ( Mette Hansdtr. Rafnsberg) på Nord Engevik. Vi vet jo at Absalon døde i 1692 ref skiftet i mars samme år. Dermed var han altså i live i 1691, mens det var enken som var nevnt 1694, 95 og 97. Mette Hansdtr. Rafnsberg døde forøvrig i 1730 og den eneste av Absalons barn som fikk etterkommere var Sara Elisabeth f. 1679 i Absalons første ekteskap med Mette Michelsdtr. Krag.

 

Spørsmålet mitt er da om Nord Engevik 97 kom i Balchen familiens eie via hans første hustru (Mette Michelsdtr. Krag), hans andre hustru (Mette Hansdtr. Rafnsberg eller via arv fra hans foreldre. Til nå er mor til Absalon ukjent.

 

For ordens skyld legger jeg til at Mette Krag var datter av Michel Gjeblesen Krag og Mette Pedersdtr. Paasche mens kone nr.2 var datter av Hans Ibsen(Ibesen) Rafnsberg og hustru Sara Pedersdtr. Finde.

 

Link to comment
Share on other sites

#116

Skummet over studentmatrikkel for Kjøbenhavn 1667 – 1680, uten å finne noen ”Andreas N” immatrikulert fra Bergen. Behøver ikke å bety noe, ocr-leser er ikke alltid troverdig, og må i så fall kontrolleses manuelt.

Digresjon, kunne ikke unngå å se:

Andreas Baggerus                                      fra Roskilde 1669 ( s.15)

Andreas l) Baggæus                                   fra Roskilde 1675  (s. 57)         1) Kommunitetsmatrikkelen tilføjer: Petri.

Andreas Petri Baggæus.                            Bacc-grad. 1677    (s. 72)     

Pussig sammentreff med Anders Bagge.

Link to comment
Share on other sites

Om trådstartet kan regne seg tilbake til Dorthea Friis er det greit innspill navn på ett eller flere av hennes barn.

 

Ja, det hadde vært interessant å vite hvilke opplysninger trådstarter har om Dorothea Friis og hvorfor hun søker opplysninger om henne. Trolig er Dorothea i slekt med Vincens Friis, det gjelder bare å finne ut hvordan. I den forbindelse er det interessant å finne ut hva barna til Anders Nielsen Bacher/Bagger og Elsebe Bendixdatter Friis het. De satt tydeligvis ikke godt i det og kan ha sendt noen av barna sine vekk til oppfostring hos slektninger.

 

Link to comment
Share on other sites

#130

 

Interessant! Her kan det absolutt være slektsforbindelse.

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

Aner ikke om det kan være relevant for temaet, men i 1702 i Bergen nevnes

 

Mortten Friis, er Verge for

1. Dorthæ Lauridzdaters arv 50-0-0

2. For en gave Hans Nielsen er foræredt 14-4-0 =............................................................... 64-0-0

 

http://xml.arkivverket.no/skatt/mt12011703Ovenformynderrulle.htm

Link to comment
Share on other sites

# 131 Skiftet etter klokkeren:

 

Kildeinformasjon: Nordland fylke, Helgeland sorenskriveri, Skifteprotokoll 21 (3A 0036), 1756-1756, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

Merknader: Konseptprotokoll. 1756 I. Skifte 1-52. Foliert. Kronologisk register i protokollen, alfabetisk register i eget bind.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24866/133/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20090223700133.jpg

 

Handaae; Nesna/1755

Klokker Jacob  Jacobsen      M                    Hovedperson
Ane Dorthea          K                    Ektefelle (AKA: Ane Dorthea Klingenberg) https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/N7BZ-MJW
Jacob Jacobsen       M        21          Sønn https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/NW85-W98
Arent Jacobsen       M        10          Sønn https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/N4T2-9R2
Svend True Jacobsen  M        6           Sønn https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/N4T2-XY4 Oppkalt etter: Trude Henriksen Nitter?
Hans Jacobsen        M        5           Sønn
Daniel Bryggmand     M        1/2         Sønn (AKA: Daniel Klingenberg) https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/NHSC-PPY
Benny Jacobsen
Daaret Jacobsdatter  K        16          Datter https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/NHSZ-G6X
Inger Jacobsdatter   K        15          Datter https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/N4TK-7LH
Lorense Kierstine    K        12          Datter https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/N4TK-VRQ
Jacobsdatter
Elisabeth Chatarina  K        2 1/2       Datter  https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/N4TJ-1PY
Jacobsdatter

Handaae; Nesna/1793
Maren Olsdatter      K                    Hovedperson
Peter Erlandsen      M                    Ektefelle
Nicolai Pedersen     M        19          Sønn; Hjemme
Andreas Pedersen     M        17          Sønn; Tj. Jørgen Nesna.
Erland Pedersen      M        16          Sønn; Tj. styrmand Mens Klæboe,Sannes.
Margrethe            K  Gift              Datter; Daniel Klingenberg, https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/N4TK-MZX
Pedersdatter                              Sterbogaarden.

Oline Pedersdatter   K        23          Datter; Sterbogaarden

 

Kildeinformasjon: Nordland fylke, Helgeland sorenskriveri, Skifteprotokoll 19B (3A 0073), 1795-1796, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

Merknader: Skifteprotokoll 1794-1796 i to bind (A og B). B har folio 247-476 Register i 19B. Uryddig kronologi.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24902/195/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20090224690446.jpg

Handaae; Nesna/1796
Ane Dorthea          K                    Hovedperson (AKA: Ane Dorthea Klingenberg)
Olsdatter
Aren Jacobsen        M        36          Sønn
Hans Jacobsen        M        34          Sønn
Daniel Jacobsen      M  Gift              Sønn; Paa gaarden.
Dorthea Jacobsdatter K  Død               Datter
Jacob Henrich Olsen  M                    Barn av Dorthea
Lorenze Jacobsdatter K  Ugift 54          Datter
Inger Jacobsdatter   K  Ugift             Datter

 

Hun var født ca 1712 jmf alder angitt ved jordfestelse: http://forum.arkivverket.no/topic/175732-jacob-klokker-i-nesna/

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

#104, #105, #116, #118, #125, #128, #129

 

Anders Nielsen Gerig

 

Jeg revurderer at Anders Bager/Bacher og Anders Nielsen er samme person, jeg tror dette er to forskjellige og at Aaland har blandet dem sammen.

Årsaken er at da Elsebe B. Friis ble gravlagt i Nykirken i Bergen i 1721 kalles «Andreas Gierig studiosi encke», dette er det samme etternavnet som kommer fram i tingboka i 1682: «Studioss Anders Nielsen Gierig».

 

Det jeg stusser på er at i saken fra 1697, skrevet av Hr Brun, henvises til «min svoger». Anders Nielsen var jo død på dette tidspunktet, og Elsebe kan ikke blitt gift igjen siden hun kalles Anders Gerigs enke ved sin død.

 

God helg!

Link to comment
Share on other sites

Kildeinformasjon: Nordland fylke, Nesna, Ministerialbok nr. 838A01 (1704-1737), Kronologisk liste 1737, side 239.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16584&idx_id=16584&uid=ny&idx_side=-245
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20071024620023.jpg

Indledet Hr Rachløvs qvinde Heline Christine Nitter

 

I følge (upålitelige) Geni en datter av Trude Nitter.....

http://www.geni.com/people/Helene-Kirstine-Kirstine-Nitter/6000000009553085419

 

Har Ane Dorthea Olsdatter, født ca 1712 gift med klokker Jacob Jacobsen i Nesna, datter av Ole NN og NN datter Klingenberg fulgt med på lasset?

Jeg mistenker at mor til denne ADO het Elisabeth Catharina da hun har 2 døtre ved dette navn.

Kan det tenkes at mor til Dorhea Friis het Elisabeth Catharina, og kan det tenkes at hun er identisk med Elsebe Friis i Bergen?

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

#130, og tråden Jacob klokker i Nesna #16-19

 

Bra, dette ser virkelig ut som et treff.

 

Et mulig tilleggsargument for tilknytning til Ingø og Kjelvik og at det er etterkommer etter Dorthea Friis og Daniel Klingenberg:

Fadder Anders Garmann har en navnefelle Anders Garmann som er sønn av Dorthea Friis andre mann Trude Henriksen Nitter i hans ekteskap med Cathrine Andersdatter Garmann. Se STD Geistligheten side 392, med kilde Sollied som i #125: Meddelelser fra det norske riksarkiv bnd II (1901). STD skriver videre at Anders Garmann ble begravd i Bergen 01.03.1774. Var gift med Anna Schram.

Samme mann?

Link to comment
Share on other sites

# 136 Jeg er litt i tvil av kronologiske årsaker. Mor til ADO bør være født før 1692 om alder på ADO er oppgitt korrekt. ADO bør uansett være født senest 1718 i og med at hun er gift i 1735. Med et barn født i 1759 var hun neppe født tidligere enn alder angitt ved gravleggelsen tilsier. Jeg tror snarere hun er født nærmere 1715, men uansett blir kronologien trang. Hennes mor etterlot åpenbart kun 1 barn, og døde sannsynligvis ung. Kanskje i forbindelse med denne fødselen..... Kronologisk holder det, men kun knapt om hennes mor var datter av Dorthe og Daniel Klingenberg. Moren til ADO må i så fall være født tidlig i det ekteskapet eller ha fått barn i ung alder.....

 

Uansett: Også denne forbindelsen skal eventuelt bevises med kilder, og der stopper det for meg. Noen mor til ADO klarer ikke jeg å finne i kilder. Skiftene etter ADO og hennes ektemenn gir ingen spor om hennes opphav så langt jeg klarer å se.......

 

På den annen side: Om det bevises i kilder at Anders/Andreas Klingenberg i Bergen er en Danielsen så begynner utvalget å bli en smule begrenset når det gjelder hans opphav......

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

Jeg mistenker at mor til denne ADO het Elisabeth Catharina da hun har 2 døtre ved dette navn.

Kan det tenkes at mor til Dorhea Friis het Elisabeth Catharina, og kan det tenkes at hun er identisk med Elsebe Friis i Bergen?

 

Følger den tanken jeg også. Derfor, som skrevet over, er det viktig at vi finner barna til Elsebe Bendixdatter Friis og Anders Nielsen, noe som ikke virker å være enkelt. Etternavnet til Anders er uklart. I saken som Christian har sitert i innlegg 110 kalles hun Elsebe Sl. Anders Bagers enke, andre steder kalles hun Anders Nielsen Gierigs enke - forvirrende.

 

Link to comment
Share on other sites

#137

 

Trangt, men det går:

 

Hypotetisk tre:

 1. Elsebe Bendixdatter Friis, f. ca 1645 i Nordfjord, gift med Anders Nielsen. Bodde på Fitjar, siden i Bergen, død der 1721.
 2. Dorothea Friis, f. ca 1670 (mors alder ca 25 år), gift med Daniel Andersen Klingenberg. Dorothea flyttet angivelig til Bergen i 1720.
 3. NN  (Elisabeth/Elsebe?) Danielsdatter Klingenberg, f. ca 1692 (mors alder ca 22 år), gift med Ole. Hun var søster til Anders Kilngenberg, d. 1752 i Bergen
 4. Anna Dorthea Olsdatter Klingenberg, f. ca 1712-15 (mors alder 20-23 år), gift med Jacob Jacobsen.
 5. Elisabeth Cathrine x 2
Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

# 140 Glimrende! Her går det jo frem at Sr. Anders Garman er beskikket verge for Anne Dorthea Klingenbergs arv etter Anders/Andreas Klingenberg.

 

Her er de dåpshandlinger i Bergen der jeg finner en Andreas Klingenberg nevnt:

 

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=23&filnamn=dp12011686&gardpostnr=5977&personpostnr=48059&merk=48059#ovre
http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=24&filnamn=dp12011686&gardpostnr=6679&personpostnr=54080&merk=54080#ovre
http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=17&filnamn=dp12011719dk&gardpostnr=3122&personpostnr=26288&merk=26288#ovre
http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=25&filnamn=dp12011686&gardpostnr=6743&personpostnr=54599&merk=54599#ovre
http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=26&filnamn=dp12011686&gardpostnr=6883&personpostnr=55794&merk=55794#ovre
http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=28&filnamn=dp12011686&gardpostnr=7109&personpostnr=57611&merk=57611#ovre
http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=29&filnamn=dp12011686&gardpostnr=7113&personpostnr=57643&merk=57643#ovre
http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=30&filnamn=dp12011686&gardpostnr=7205&personpostnr=58379&merk=58379#ovre
http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=18&filnamn=dp12011719dk&gardpostnr=3765&personpostnr=31430&merk=31430#ovre
http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=31&filnamn=dp12011686&gardpostnr=7302&personpostnr=59155&merk=59155#ovre
http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=32&filnamn=dp12011686&gardpostnr=7876&personpostnr=63727&merk=63727#ovre
http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=47&filnamn=dp13011700nk&gardpostnr=5492&personpostnr=45082&merk=45082#ovre
http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=48&filnamn=dp13011700nk&gardpostnr=5527&personpostnr=45360&merk=45360#ovre

Link to comment
Share on other sites

#141

Finner Anders Klingenberg i tingboka kun én gang:

 

Nordhordland tingbok 40, 1736-1742, del G, 1742

 

Side 309b: «I Sagen ind stevnt af Magdalena Sal: Harbert Henrichsens efter Forige tiltale Contra Inspecteuren for Marmor verked Hans Hinrik Svabe, Mødte for Rætten paa Cit: vegne Sr: Andreas Klingenberg som Fuldmegtig for Mad: Magdalena Sal: Hinrichsens og Producerede hindis egenhændige Underskrevne Indlæg af 1 hujus, tillige med de derudj»

 

Magdalena/Malena Clausdatter Ludt var først gift med Rasmus Hansen (Sanden) og deretter med Harbert Henrichsen. Søsteren Martha Clausdatter Ludt var gift med Bernt Andreas Danielsen Orning. Disse personene finner vi igjen som faddere sammen med Anders Klingenberg, men om det har betydning er et annet spørsmål.

Link to comment
Share on other sites

# 142 Hva vet vi om de andre barna til Anders Clausen Klingenberg? Kan det tenkes at det er noe skifte etter noen av dem der de andre søskenes barn er nevnt?

 

Her er det en epistel om ACK: http://genforum.genealogy.com/klingenberg/messages/44.html

 

Forteller meg ingenting om endeliktet til ACKs barn av første ekteskap....

 

http://forum.arkivverket.no/topic/101991-16208-catharina-krag-g-m-jens-finne-roeros-hennes-opprinnelse/

"Rasmus Knudsen Krag døde 25 Feb 1717 (skifte 1 Aug 1719), og han var som du antyder (2.g.) g. (17 Feb 1691) m. Gidschen Christence Andersdatter Klingenberg."

Om opplysningen stemmer er vel dette den ene datteren til ACK som er nevnt i skiftet etter ham.

Hun skal være død på Rissa i 1697: http://nose.dk/Norge/samson.html, Simon henviser til STD som kilde for denne opplysningen.

Står om henne i NST6: Skifte efter henne blev sluttet i Rissa 3. juni 1698. Her redegjøres det for hennes barn..... Mao. så etterlot hun barn.....

Og her er skiftet:

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Fosen sorenskriveri, Skifteprotokoll 3A 03 , 1696-1709, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

Merknader: Nytt register.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24679/67/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20090205610068.jpg

"Sampt værfader børnenis moder søster = Madame Ane KlingenBerg med tillige hendis mand Mons. Lars Jacobsen af Ørche=Dallen"

Søsteren hennes var åpenbart gift med en Lars Jacobsen i Orkdalen.....

 

På slutten av skiftet er det en epistel der Daniel Klingenberg nevnes i forbindelse med en obligasjon. Hennes far nevnes også:

 

post-1909-0-49991200-1407146181_thumb.jpg

 

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

#143

Daniel Andersen Klingenbergs halvbror:

 

Fra Ovenstads militærbiografier, s. 40:

«Klingenberg, Johannes. – F. 6/12 1686 på Elgeseter ved Trondhjem. – Sønn av prov.forvalter Anders Clausen Klingenberg og 3. hustru Cornelia Johannesdtr. Irgens. – Regt.aud. ved 1. Trondhj. nasj. inf.regt., visstnok bare midlertidig, blev lønnet der 1/7 til 31/12 1711. – Garn.skriver og aud. ved Trondhjems festn. 7/12 1714. – Sin utnevnelse til denne stillingen fikk han først 27/7 1719 ved det da omordnede og utvidede N.fjeldske drag.regt. – Overaud.s kar. 25/7 1733. –Avstaod ved akkord denne sin stilling til Hans Hiorth 5/5 1756. – Død 1763 på sin grd. Elgester ved Trondhjem, begr. 24/3 s. å. – Gift 1/3 1722 med Sara Arentz, f. 1701, døpt 2/8 s. å. i Stadsbygd, død 1766, begr. 13/6 s. å. i Strinda, datter av sogneprest til Stadsbygden Hans Petersen Arentz og hustru Susanne Schreuder. – 2 sønner og 4 døtre. -

 

Edit:

Her er de to sønnene og 4 døtrene:

 • Anders (Andreas), offiser, ble gift med Maria Sophie Wilster
 • Hans Michael, offiser, ble gift med Hedevig Sophia Nielsdatter Lossius
 • Cornelia Susanne ble gift med offiser Lorentz Dons
 • Anne Fredrikke ble gift med offiser Statius Jacob Matheson
 • Dorothea Catharina ble gift med offiser Jens Fredrik Svane Sejersted
 • Elisabeth ble gift med sin tremenning offiser Bostrup Møller (Müller)

Kilde: Ovenstad

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

#146

Fra Skifter Orkdal, Meldal, Rennebu og Oppdal 1689-1805:

 

3Aa01 Folio 65

Anno 1693

D. 14 october blef holden er ... Arfeskiftte paa Shamferd

i Renneboe efter H: Aren Pedersen ibi: mellem hans

efterladte hustru Kari Andersd. paa d: ene og deris

søn Peder Arensen pa d: anden side. huis formyn-

der var Tron? Stamne, som tilstede var tillige med Enkens

Laugværge Olle Birchager. ... Compa-

rered Lensmand: Jon Hool og Iver? Shamferd som boens

midler Vurdered ...

 

3Aa02 Side 307

 

Skifte 1693.12.oktober på Skamfer.

Sl. Aren Pedersen. Hustru Kari Andersdatter

Verge Ole Bjerkaker

Sønn Peder Arensen Formynder Trond Stamne

Fullmektig Lars Jacobsen på Landdrottindens vegne. (Giølme)

 

Kan dette være et lite spor?

Link to comment
Share on other sites

Sjekk disse, barnas navn er interessante:

 

 

Lars Jacobsen       Rømme 02.97.1697 far

Ministerialbok for Orkdal prestegjeld 1695-1716 (1638P)

 

Lars Jacobsen       Rømme 06.99.1699 far

Ministerialbok for Orkdal prestegjeld 1695-1716 (1638P)

 

Lars Jacobsen       Rømme 09.00.1700 far

Ministerialbok for Orkdal prestegjeld 1695-1716 (1638P)

 

Lars Jacobsen         11.03.1703 far

Ministerialbok for Orkdal prestegjeld 1695-1716 (1638P)

 

Lars Jacobsen Kink         06.06.1706 far

Ministerialbok for Orkdal prestegjeld 1695-1716 (1638P)

 

Lars Jacobsen         08.08.1708 far

Ministerialbok for Orkdal prestegjeld 1695-1716 (1638P)

 

 

 

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

De ble gift i 1696 - Laurids Jacobsen Kink og Ane Andersdtr Klingenberg.

 

Ministerialbok for Orkdal prestegjeld 1695-1716


Edit:

Og i en fotnote på s. 30 i boka Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 av STD stod da også følgende:

 

"[...] og Anne som var gift med Laurits Jacobsen Kinch og som bodde på Orkdal i 1696."

 

 

 

 

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

# 149 Og barn hadde de også:

 

http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/in/person/py00000000014522

http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/dp/person/pd00000001095230

 

Der gikk vi rundt hverandre, men uansett: Heller ikke her ser det ut til at det er forhåpninger om skifte uten egne livsarvinger når det gjelder AAK.

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.