Jump to content
Arkivverket

Dorothea Friis og arvingene etter Vincents Jensen Friis (1632-1689) i Trondheim


Siv Rasmussen

Recommended Posts

http://www.bjornnyheim.com/trondhjemsguldsmeder.html

 

Forfatter:
 
Publisert:
Trondhjem : I kommisjon: F. Brun, 1923
 
Omfang:
246 s.
 
Overordnet post:
Trondhjems guldsmeder
Språk:
Norsk (Bokmål)
 
 
Dewey:
739.227481
Materialtype:
Bøker
 
Kilde for metadata:

 

Kinch Jakobsen Lars (1712?) underfogd

117,124

 

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

#136

NST, b. 10, s. 152-154

 

«Ad familien Nitter.

 

Andreas Garmann [Nitter].

l Ehrencron-Müllers Forfatterlexikon b. 3 s. 176 er nevnt en Andreas Garmann, som forfatter til Nogle faae Hauge-Videnskaber, Samledt og Sammenskrevet Af A. Garman. Trykt Aar 1753. Hjalmar Pettersen opgir i Bibliotheca Norvegica b. I S. 152 at han er brygger, f. 1699, begravet i febr. 1779. Utover dette  har man ikke visst noe om ham.

Det viser sig nu at han er søn av presten til Loppen, senere til Kjelvik og Kistrand og prost i Vest-Finnmark Trude Henrikssøn Nitter (f. ca. 1660, d. 30. desbr. 1719) og dennes annen hustru Catharine Kirstine Garman (f. ca. 1676. d. før 1707), gift 12. mai 1696 mens han var hjelpeprest hos sin svigerfar hr. Anders Garman til Hammer.

 

Han er født 1699 i Finnmarken, begravet i Korskirken i Bergen 1. mars 1774, «75 aar gammel, med alle klokker og hel Skole». Han blev innskrevet i Bergens Borgerbog som brygger (frirmester) 15. septbr. 1744 under navnet Andreas Garman (Finnmarken) og antagelig ha hatt sin forretning i en av Finnmarksbyene.

 

Gift i Korskirken 1. mai 1743 med Anna Schram (f. 30. septbr. 1708, d. 25. jan. 1794, 85 år og 4 mnd gml.), datter av Falentin Andersen Schram og dennes annen hustru Anna Margarethe Clausdatter Keysers (f. ca. 1670, d. 13. juni 1767). Falentin Andersen (f. ca. 1651, d. 1716 i Bergen) var kobbersmed i Bergen og eide Vaanhus Korskirkealmenningen. Hans enke søkte 13. april 1746 om optagelse i Kobbersmedlauget og efterlot sig ved sin død 1218 rdl.

 

Andreas Garman og Anna Schram hadde en datter Anna Margaretha til dåpen i Korskirken 3. febr. 1746. Han kalles da Garman (ikke Nitter).

 

Trude Henrikssøn Nitter.

Hans far Trude Henrikssøn Nitter kunde også ha krav på å nevnes i forfatterleksikonet da der i Søren Bangs Series Pastorum Ecclesiæ Loppensis (i en protokol som har tilhørt Gunnerus, nu i T.hjems bispearkiv Il, i Riksarkivet) nevnes at han skal ha forfattet «Een artig Viise forfattet af een Præst i Finmarken ved Navn True [!] Nitter til sin Kjæreste i Bergen ved Navn Garmand.» [!I For nærværende kjennes ikke denne vise, hverken trykt eller i manuskript.

 

Han var Søn av forvalter over slekten Bildts jordegods på Vestlandet Henrik Henrikssøn Nitter (1619-89, skifte 30. april) som bodde på gården Tandlå i Sogn, senere på Haukeland ved Bergen, og Ellen Andersdatter (d. 1668, skifte 10. novbr.) som senere blev gift med hr. Mogens Jonassen Skanke (d. 1675), sogneprest til Lyster.

 

Trude Nitter blev født ca. 1690 [skrivefeil, min anmerk], deponerte fra Bergen 1678 (ikke 1679), var håndskriver hos Torfæus 1687-89, utnevnt til kapellan  med suksesjon på sognekallet i Loppen 3. mai 1691 av Kanselliet (ved biskopen i Bergen), men tiltrådte ikke, da mag. Anders Bremsius like før var utnevnt (også av Kanselliet, men ved biskopen i Trondheim). Hans suksesjonsbrev blev derfor kassert 22. aug. 1691 og han blev 1693-96 hjelpeprest i Hammer, Hosanger og Mæland kirker under sognepresten Anders Garmans sykdomsforfall. 2. septbr. 1695 fikk han fornyet ansettelse som kapellan til Loppen (Bremsius brev var tilbakekalt), forflyttet til Kjelvik 2. febr. (ikke 11. mars) 1699, utnevnt til sogneprest i rvær med tre kirker 15. mai 1705 og blev tillike prost i Vest-Finnmark.

 

Gift

I) [ukjent] begravet i Nykirken i Bergen, død 23. mai 1695.

2) 12. mai 1696 med Catharine Kirstine (ikke Kirsten Margrete)

Andersdatter Garman (f. ca. 1676, d. før 1707 i Kistrand),

datter av hr. Anders Garman til Hammer (1641-1704, begr. 26. novbr.)

og Thale Sophie Johannesdatter Lucht (d. 1719).

3) ca. 1711-13 med Dorothea Friis som tidligere hadde

vært gift med sogneprest Daniel Klingenberg i lngø (d. 1706).

Hun døde i Bergen, hvortil hun var flyttet 1720.

 

Ragna Sollied.

 

Kilder:

Lampe: Bergens stifts biskopper og prester I, 341 (hvor det oplyses at en av Cath. Garmans sønner med T. H. Nitter kaller sig Garman).

Bergens Borgerbog 1550-1751 s. 188.

«Socialsjef» Hermod Nitter: Utdrad av slektsregister for en del slekter som direkte og indirekte er gift med Nitter. Lillestrøm 1944.

Norsk Slektshistorisk Tidsskrift. B. 7, s. 358.

Stamtavle over den Danske Gren af Slægten Schram, Kbh. 1924, s. 15.

[Hopstock:] Stamtavle over Familierne Garmann, Schanche (etc.), Bergen 1876, s. 2.

Bøgh: Bergens Haandværkere i 300 aar. Bergen 1910, s. 51.

Medd. Fra det n. Rigsarchiv b. 2. s. 295-296.»

Link to comment
Share on other sites

# 153 Det meste peker jo i samme retning, men vi mangler den avgjørende kilden. Det må jo en eller annen plass finnes et skatte-manntall eller en annen kilde for Bergen der denne Andreas/Anders Klingenberg er nevnt med farsnavn......

Link to comment
Share on other sites

#154

Bergens Borgerbok hadde vært nyttig. Det finnes et par bind på NB, men de er fra 1752-1865. Kanskje noen vet om andre steder borgerboka er tilgjengelig? - "Bergens Borgerbog 1550-1751"

 

Edit:

Fant den på Bergens Byarkivs side: Borgerboken [65.6 Mb], da er det bare å lete.

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

Fant den akkurat, men mange takk, Rune!

 

Og den var jo digitalisert og allerede sjekket ut......

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

#123, #125, #127

Fitjar : bygdeskipnad og bygdesoga, s. 242 (554):

 

«Engevik-gardane»

 

«Peder Gjebleson, prest i Innvik, Nordfjord, var eigar i 1630-aari. Sidan vart Mikkel (broren) eigar. Ervingane hans var eigarar i 1675. I 1695 aatte Anders Nilsson Bacher og sv. Absalon Balchen gardane. Fru Elsebe Friis er eigar av gardane i 1701. Brukaren Anders N.-E. [Nord Engevik] løyste bruket sitt, 1 l. sm., i N.-E. i 1728 fraa Ane Giorg i Brg. Det andre bruk i N.-E. løyste Ola Samsonson M.-E. [Midt Engevik] i 1773 fraa Desiderius Frost for 144 rdl.

[…] M.-E. laag i 1600-aarstalet under same eigarar som N.-E. Garden vart løyst av brukaren Ola Andersson i 1728 fraa Marie og Ane Giorg. Søre-Engevik løyste brukaren Johannes Johannesson 1/3 av i 1750 fra Joh. H. Westfal for 45 rdl. Westfal si kone hadde erva godset i 1747 etter systri si, Dorthe Marie Didriksdotter. Dei andre 2/3 løyste brukaren Simon Jacobsen i 1765 fraa eigaren daa, Niels Larsson Faleide, Nordfjord, for 100 rdl.»

 

Her ser vi at Aaland tar feil, Peder Gjeblesen sine arvinger var her sammen med Mikkel Gjeblesen sine arvinger, og både Anders Nielsen og Absalon Balchen var begge døde i 1695, men opplysningene om eierforholdene er interessante.

  • Kan Marie og Ane Giorg i Bergen være døtre av Elsebe B. Friis og Anders Nielsen (Bacher/Bager) Gierig/Gierg?
  • Rune, kjenner du igjen noen av navnene fra etterslekta til Absalon Balchen?
Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

Jeg vil anta at Giorg og Gierig er to varianter av samme navn, men jeg kan ikke se noen av dem i Balchen slekten. Didriksdatter og Didriksen er det rett mange av i den slekten men jeg finner ingen i farten som kan passe på Dorthe Marie. Joh. H- Westfal må jo ha vært gift med en Didrichsdtr. men hvem det var vet ikke jeg. Ellers har jeg en Dorothea Balchen som vi ikke har klart å plassere noe sted.

 

Jeg skal prøve å gå igjen det jeg har, og skulle jeg finne noe jeg mener kan ha interesse, poster jeg det her.

Link to comment
Share on other sites

Puh!

 

Kildeinformasjon: Protokollnummer: II.B.a.10, Sted: Bergen by, Oppbevaringssted: SAB
Merknader:
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-tl20070422091101.jpg
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=12599&uid=ny&idx_side=-58

Kiendes jeg underskre... Dorothe Friis sl: Hr Trude Nitters og ....

.
.
Bergen d: 28 october 1726 Dorothea Friis sl: Hr Trude Nitters
efter moderens begier underskriver
A. Klingenberg, Svend Trude Klingenberg

Link to comment
Share on other sites

#137-139

Jeg føler meg rimelig sikker på at funnet i #130 og seinere materiale viser til Dorothea Friis og Daniel Klingenbergs barn.

 

Om veien videre bakover går via Elsebe Bendixdatter kan vi vel ikke fastslå pt.

 

Ellers, jeg er som vanlig imponert over hvor mye som er gravd fram i løpet av et døgn.

Link to comment
Share on other sites

# 162 Jeg vil også si at det mer enn sannsynliggjør at ADO gift med klokkeren Jacob i Nesna er etterkommer etter Daniel Andersen Klingenberg og Dorothea Friis.....

ADOs sønn Svend True er altså oppkalt etter hennes mors bror og ikke etter Trude Nitter slik som jeg antok.

 

Montro hva som skjedde med denne andre sønnen til Dorothea Friis? Det står tillige med mine twende sønner underskriver.....

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

#128

Jeg har leita igjennom studentmatrikler fra København igjen for å finne denne Anders Nilsen, enten det nå er Bager eller Gierig. Søkeord: Andreas, tidsrom fra 1667 til 1689, og fant disse:

 

Herloviana           Andreas Nicolai.                                                   1673, side 41

Wiburgensi             Andreas Nicolai Lundsgardus                               1674, side 46

                               Neste linje: Christernus Nicolai Lundsgardus

Ripensi                   Andreas Nicolai Serupius                                      1676, side 63          Bacc.grad. 1677, side 72

Viburgensi              Andreas Nicolai Hosumius                                   1676. Side 64

Roeskildensi         Andreas Nicolai Albinus                                   1677, side 75

Roeskildensi           Andreas Nicolai Crystalsinus                                1678, side 83

Slaglosiana             Andreas Nicolai Landsgraf.                                   1678, side 83

Seheenensi              Andreas Nicolai Gierpenius                                  1679, side 92

Neoburgensi           Andreas Nicolai Haard                                          1679, side 92

                        Andreas Nicolai Crondalinus                                 1680, side 100        Magistergrad

Fridericiburgenses Andreas Nicolai Veiser                                          1680, side 102

Wiburgenses         Andreas Nicolai Lundius                                  1683, side 124

Cajundani               Andreas Nicolai Aagardus                                    1683, side 125

………….

Jeg kan ikke si at noen pekte seg ut.

 

Kan han være student fra et annet universitet, lenger sør (eller vest for Nordsjøen?). Hva var det med denne studenten som gjorde at han ikke fikk et kall? De som hadde det vanskeligst for å få kall var studenter med slett studieprestasjon – eller falt igjennom ut fra den tids moral. Om det er noe hold i attesten referert i #116 var det ikke det siste.

 

Og jeg skjønner heller ikke at en student uten et kall evna å gifte seg. Om da ikke kona bragte inn verdier. Anders sin evner ser det ut stod helst til boka, gårdsdrifta var et tapsprosjekt.

Link to comment
Share on other sites

#166

Har tenkt akkurat det samme, veldig sjeldent at en student kunne gifte seg - kanskje måtte de? Anders Nilsen var nok ingen gardsarbeider, en "evig" student - og ikke særlig godt likt av fogden:

 

Utlipp fra saken i 1682, fra innlegg 118:

 

"Anders Nielsen *Gierg fremKom og forKlarede at hand Var paa FogdeGaarden Fladeragger 2de Gange at Ville hafue betalt Sine schatter og Ville giøre afreigning med Fogden, den *en (ene) gang sagde hand at falde sig Vbelejligt, den anden Gang suarede hand iche hafde sine Bøger til stede af huad Aarsag Kand iche Vides uden at gifue Anledning til det hand \paa/ hannem beuise, men hand suarede ieg faar Vel aldtid schatterne hos Eder ieg blifuer sielf En LodzEier i Engeuig, og der (da) Anders Nielsen spurde hannem, Huor fore hand imod Lougen og Louglig opbiudelse til Tinge induichlede sig udj det Odelsgodtz som hafde fuldt hans forfædre af gamel tid, Huor paa Fogden gaf hannem En deel Spottelig ord, saa det gich fra Ord til Hug, thj der (da) for/schref/ne Anders Nielsen Ville gaa sin Wej forfulde Fogden han/nem med En dragen Kaare (kårde) og hans Suoger gich bag paa han/nem og tog hannem i Haardet og tillige satte de En Stor Hund paa hannem, som Reff hans Kleder Synder og En deel Haar af hans Hofuit, Huor udj hand formeener sig Fogden sig storligen hafuer forgrebit, berettede ellers at hand med Sin Naboe schichede til Høstetingit som stod i Lundøen 5 Rdr: i schatt og hand begierede Qvitering. Men Fogden Viste hannem it styche Rent papir og spurde om hand Ville hafue det, Andet Ville hand iche gifue hannem Vden hand Ville schiære det Halfue schæg af hannem."

Link to comment
Share on other sites

 

#123, #125, #127

Fitjar : bygdeskipnad og bygdesoga, s. 242 (554):

 

«Engevik-gardane»

 

«Peder Gjebleson, prest i Innvik, Nordfjord, var eigar i 1630-aari. Sidan vart Mikkel (broren) eigar. Ervingane hans var eigarar i 1675. I 1695 aatte Anders Nilsson Bacher og sv. Absalon Balchen gardane. Fru Elsebe Friis er eigar av gardane i 1701. Brukaren Anders N.-E. [Nord Engevik] løyste bruket sitt, 1 l. sm., i N.-E. i 1728 fraa Ane Giorg i Brg. Det andre bruk i N.-E. løyste Ola Samsonson M.-E. [Midt Engevik] i 1773 fraa Desiderius Frost for 144 rdl.

[…] M.-E. laag i 1600-aarstalet under same eigarar som N.-E. Garden vart løyst av brukaren Ola Andersson i 1728 fraa Marie og Ane Giorg. Søre-Engevik løyste brukaren Johannes Johannesson 1/3 av i 1750 fra Joh. H. Westfal for 45 rdl. Westfal si kone hadde erva godset i 1747 etter systri si, Dorthe Marie Didriksdotter. Dei andre 2/3 løyste brukaren Simon Jacobsen i 1765 fraa eigaren daa, Niels Larsson Faleide, Nordfjord, for 100 rdl.»

 

Kan Desiderius Frost være en Foss istedet?

 

Niels Larsson Faleide synes å være identisk med lensmannen i Stryn som var gardbruker på Faleide. Han var gift 1. g. med Anne Christensdatter Busch og 2. g. med Anne Andersdatter Høyer.

 

Se debattene:

Busch slekten i Nordfjord

S&F; Innvik: Hvem var Anna Andersd Høyer ca 1712-1777 gm Nils Lars Faleide? M.m.

 

Link to comment
Share on other sites

Der er flere alternativer til Desiderius Foss, men en som peker seg ut. Desiderius Andersen Foss 1709-1793 var sønn av Anders Desideriussen Foss 1682-1759 og Sara Elisabeth Absalonsdtr, Balchen. 1679- før 1760 Og hun var altså datter av Absalon Berentsen Balchen og Mette Michelsdtr. Krag

Link to comment
Share on other sites

#158

27. aug. 1738 ble skiftet etter Anne Marie Bager. Hennes eneste barn var Maren Diderichsdatter Selechen 17 ½ år: 

 

Kilde: Sollied, originalskiftet bør sjekkes.

 

Det ble skiftet etter Maria Diderichsdatter Selechen 21. juli 1747, fire halvsøstre arvet henne.

  1. Dorothea, enke etter Jacob Monsen, arvet en part i garden Engevik.
  2. Gierche, gift med Berent Steeman
  3. Grethe, gift med John Olsen
  4. Janiche 33 år.

De tre førstnevnte bodde i Bergen. Dorothea må ha giftet seg med Joh. H. Westfal etter dette. Mosteren Dorothea Gierich er også nevnt.

 

Bergen by, Skifteprotokoll C 3b , 1737-1748

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

#168, 125, og henvisningene fra 125:

 

I 1723 ser det ut som der er Elsebe Friis (arvinger) som rår med alt:

 

Sunnhordland, Matrikkel , 1723 Waag (Austevoll) skipreide

 - eksaminasjonsprotokoll

 

102. Nor Engevik – 2 oppsittere – Elsebe Fris eier og bøksler

103. Mit Engevik -1 oppsitter – Elsebe Frises arvinger eier og bøksler

104. Sør Engevik – 1 oppsitter – Elsebe Frises arvinger

 

Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Sunnhordland, Matrikkel (RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0134), 1723-1723, oppb: Riksarkivet.

Merknader: Eksaminasjonsprotokoll

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/db/39176/465/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-ma20090818620647.jpg

 

 

Sunnhordland, Matrikkel , 1723 – matrikkelprotokollen:

oppgir navnet på brukerene

Bjørn, Ole - Ole - Hans

 

Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Sunnhordland, Matrikkel (RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0135), 1723-1723, oppb: Riksarkivet.

Merknader: Matrikkelprotokoll

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/db/39177/99/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-ma20090819640567.jpg

 

Link to comment
Share on other sites

# 171 http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=10&filnamn=vigd1663_1&gardpostnr=2787&merk=2787#ovre

2787 Jørgen Hendrich Westfal Dorothea Sellichen ungk. gesell e. tisdag Mai 06 1749 DK

 

2373 Berent Stehmand Dirche Diderichsd. Sellichen ungk. kandestøber p. onsdag Mai 30 1742 DK

2782 Povel Andersen Janniche Diderichsd. Sellichen ungk. hyrekusk p. torsdag Mar 27 1749 DK

2787 Jørgen Hendrich Westfal Dorothea Sellichen ungk. gesell e. tisdag Mai 06 1749 DK

14039 Jon Olsen Margrete Dirichsd. Sellichen u. mest.snecher onsdag Jan 18 1747

 

En Dorothea Sellichen nevnt her:

http://runeberg.org/bergenbp/2/0406.html

 

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

#171

I boet inngikk 1/3 av gården Engevigen, skylder 1 våg smør (?), taksert til 33 daler 3 ort

 

Om det ikke har vært bevegelse siden arven etter Elsebe Friis sin død, har arvelater 1 bror - eller 2 søstre?

 

Kildeinformasjon: Bergen fylke, Bergen by, Skifteprotokoll C 3a , 1737-1748, oppb: Statsarkivet i Bergen.

Merknader: Register på Statsarkivet i Bergens lesesal.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/23999/56/

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.