Jump to content
Arkivverket

Dorothea Friis og arvingene etter Vincents Jensen Friis (1632-1689) i Trondheim


Siv Rasmussen

Recommended Posts

#217

Så enig, så enig. Hadde vi lest skiftet til endes hadde vi spart en del vendinger.

 

Om ikke skiftebrevet av 1690 mot formodning skulle dukke opp er dette det kanskje det nærmeste vi kommer et oppsett over arvingene. Jeg tror den rimeligste gjettingen av hva som skjedde i 1690 er at arvingene solidarisk lot Vincens Friis sin enke sitte med gården Tyholt for hennes levetid. Kanskje hadde hun ikke mulighet til løse ut mannens slekt, eller –

 

Arv var regulert i Christian den femtes norske lov fra 1687, Femte Bog. Om adkomst, gods og gield, cap.2: Om Arv og Skifte. (I Universitetsforlagets utgave fra 1982 er dette fra side 186) Artikkel 20 (side 189) regulerer forhold hvor mann og kone ikke har barn sammen. Gjenlevende kan skifte, men om den ikke vil, kan det legges ut til avdødes slekt ¾ av hva avdøde har tilført boet, og det skal de være fornøyde med.

 

Om arvingene i 1726 er de samme som i 1690? Jeg tror i utgangspunktet ja. Jeg er heller ikke sikker på om slike uvisse fordringer kunne omsettes. Etter #247 kunne det tas arrest i uvisse fordringer, og da er kanskje steget kort til at de også kunne transporteres. Da betyr det at det mest sannsynlige er de som er opplistet i 1726 var arving i 1690, eller er arving etter arving i 1690 – men kan det være unntak?

 

Jeg leser oppsettet over på folio 75b – 76 over de som kvitterer for innestående arv i gården Tyholt som 4 personer;

Christen Lüster, Thomas Friis, Thomas Jelstrop, Morten Hielm, og for hver av disse er det beskrevet hvem de bekrefter for.

 

Jeg er enig i gjettingen i #222 om at Morten H(i)elm bekrefter for Johanne Jacobsdatter Friis, og da bør også hennes bror Otte være arving.

Link to comment
Share on other sites

#223, 224

Jeg undres svært på:

item for sl: Admiral Cordt Allens(?) bo?,

Det var ikke veldig mange admiraler i den tvillingrikenes orlogsflåte på denne tiden. Standardverket er kommandør Olav Bergersen firebindsverk: Fra Henrik Bielke til Iver Huitfeldt. Utsyn over den dansk-norske fellesflåtes historie i perioden 1630 – 1710. Innholdsfortegnelsen har etter det jeg kan se kun en admiral med navn som begynner på A. Det er Cort Adelaer.

 

Kan dette virkelig være admiralen fra Brevik??

 

Hentet fra genealogi.no, lenke:

http://www.genealogi.no/mediawiki/index.php/Adeler_(slekt)

 

Slekten Adeler er en norsk slekt som stammer fra Brevik i Telemark. Stamfaren var trelasthandler og forvalter ved Det kongelige Saltværk i Langesund, Søren (Sivert) Jensen, død 1649,[1] og hans hustru Dorothea Nilsdatter. Deres sønn generaladmiral Cort Sivertsen (Sørensen) Adelaer eller Adeler, Herre til Bratsberg og Gimsø, f. Brevik 1622, d. København 1675, ble i 1666 opptatt i den danske adelstand med navnet Adelaer (Adeler).

 

Beste geografiske link til en kjent arving i 1690 er vel Birgitte, tekst hentet fra #202

Birgitte (farsnavn ukjent), død, gift med sal. Hans Andersen i Breivik i Skiens Amt. Barn; Anders, Lauritz (#99) og Niels Hanssønner og Maren Hansdatter (#183), hennes datter Johanne bruker navnet Friis (#184)

Link to comment
Share on other sites

# 251 Hvordan tolker du Johanna Nilsdatter Friis nevnt i # 241 i forhold til de som er representert i skiftet i 1726?

# 252 Jeg tror det står for Cordt Allens børn, men både navn og om det gjelder hans børn er jeg usikker på.

 

Den aktuelle teksten er her:

 

post-1909-0-04908900-1409945254_thumb.jpg

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Trondheim by, Tingbok 1A 17 , 1691-1692, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/31333/95/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090430330095.jpg

 

Epistelen starter på foregående side.....

 

".....udstedt dend 16 Aug: 1690 hvor udi Birgite Michelsdatter Transport paa hindis tilfaldne arff? efter sl: Vincentz Friis, til .....

 

post-1909-0-07676200-1410016515_thumb.jpg

 

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Trondheim by, Tingbok 1A 17 , 1691-1692, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/31333/128/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090430330128.jpg

"... aff enchen Maren Mortensdatter sl: Marcus Madsens hafuer ? dend arff og lodded paa skiftet efter sl: Vincenz Friis som bem: Maren Marcus Madsens moder Birgitte Michelsdatter er tilfalden og udlagt, ....."

 

Skrivefeil på farsnavnet til enken Maren sl: Marcus Madsens, eller...?

 

På samme side: "....og Mag: Simon Hof som befuldmegtiget af velledle og ? Hr Cancelie Raad og ambtmand Adler ? samme Birgite Michelsdatter som en rett arffing hindes dell i saa maade udlagt...."

 

Det ser jo unektelig ut til at det er en forbindelse til Adler her.....

 

http://no.wikipedia.org/wiki/Adeler_%28slekt%29

 

# 252 - Jeg ser at kona til Cort Adelers far, Søfren Jensen, heter Dorthe Nilsdatter..... Skal det muligens være Friis til slutt på henne?

 

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

# 253, 241, 251, 202

Johanna Nielsdatter – hvem?

 

Det er så skrint med kandidater at det er fristende å peke i retning borgermesterens søster, kona til Jens Jensen Riiber og mor til Niels Jensen Friis, nevnt i #44.

 

Om det er noen som vi allerede kjenner fra denne tråden er det kun denne ene Johanne Nielsdatter. Hun var i så fall mer enn godt voksen, borgermester Jens var etter sigende født 1600, og om hun dog var yngre var hun langt i fra noen ungdom i 1689. Det er forståelig at hun lot seg representere med fullmektig på skiftet.

 

Hvor holdt hun hus? Om hun flyttet til Røros med mannen rundt 1653, var hun der fortsatt eller flyttet til slektning. Eldste skifteprotokoll for Røros bergrett er for perioden 1690 – 1702. Ingen Johanne Nielsdatter i registeret.

Link to comment
Share on other sites

# 255 Det står Johane Nilsdatter Friis, så mange kandidater kan det jo ikke være. Jeg tror at det er borgermesterens søster, og jeg tror at årsaken til representasjonen er at hun ikke har egne livsarvinger som kan opptre på hennes vegne, og at hun ikke ønsker at nærmeste familie (brødrenes Bendix og Thomas Nilsen Friis) arvinger skal representere henne av en eller annen årsak. Det er jo overhodet ingen spor etter henne på skiftet i 1726 med mindre hun er den Johanna Nilsdatter som nevnes på ene parten.

Link to comment
Share on other sites

#225

Claus – bror til Elsebe og Marthe?

 

Opplysningen i skiftet er et argument mot Claus som sønn av Bendix Friis, på samme måte som at opplysningen i #221 om skiftebrev av 25.juli 1690 tilsier at gjettingen i #201 om tingsvitne fra 1693 skulle brukes i arvesaken neppe har noe for seg. I 1693 var skiftet for lengst avsluttet. Da ser det ut som presten Claus Bendixen Friis er ute av arvelista etter Vincens Friis igjen.

Link to comment
Share on other sites

#256

Jeg holder det åpent om at det er samme Johanne Nielsdatter i 1689 og 1726.

 

Om oppsettet fra 1726 er skrevet med skiftebrevet fra 1690 som forelegg er det naturlig å gjengi hvem som var arvinger i 1690. Om det er slik rimer dette med f eks opplysninger i 1726 om at blant arvingene er admiralens ”børn.” Cort Adeler døde i 1675, i 1690 var det vel første generasjon som var arvinger, i 1726 kanskje andre generasjon – men betegnelsen fra 1690 er gjentatt.

Link to comment
Share on other sites

# 257 Jeg er helt enig i at Claus ikke var arving etter Vincenz Friis, og eneste måten han teoretisk kan være involvert her er i så fall som uekte sønn av Bendix Friis, og derved ikke arveberettiget, men grunnlagt for å anta det er jo for å si det mildt syltynt.

Link to comment
Share on other sites

# 258 På skiftet i 1690 var hun definitivt arving. Jeg har problemer med å forstå representasjonen på skiftet i 1726. Hvorfor nevnes hun kun under den ene parten? Er det fordi hennes part på skiftet av 1690 havner hos denne representanten som en del av arvefordelingen mellom de øvrige partene?

Link to comment
Share on other sites

#231, 232

Dommen mot presten Muus - God kilde å få på plass!

 

Hun var ikke foreldeløs, hun hadde ei mor å reise hjem til, langt utenfor byen. Det ble ei ”Selbureise” – eller skulle jeg ha gjettet – ei reise til Nordøsterdalen.

 

Opplysningen svekker ikke gjettingen om at Dorothea var ei av presten Niels Jensen Friis sine utenomekteskapelige døtre.

Link to comment
Share on other sites

#260, 251

Jeg leser oppsettet mer som ei kvitteringsliste (og ikke 4 parter) Det er klart ulike andeler som det kvitteres for, ned til den opplagt minste som Morten Hielm bekrefter.

Link to comment
Share on other sites

Denne debatten har nå nådd over 250 innlegg og begynner å bli uoversiktlig. Med så mange nye opplysninger, og interessante slektsforbindelser ville dette kunne presenteres i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift som en artikkel som vil være lesverdig for mange av våre lesere. Føler noen seg fristet til å sammenfatte denne tråden, og få komme på trykk hos oss?

Link to comment
Share on other sites

Det er nok mange med meg som forlengst har misst oversikta, men som likevel kjenner på at her er opplysningar vi gjerne ville hatt. Ein slik artikkel ville vore svært velkomen!

Link to comment
Share on other sites

#264 Ja, Rune, jeg føler meg fristet. I debatten er det bevist at en del slektstrær på nettet er riv ruskende feil, samt at det er avdekket flere nye og spennende slektsrelasjoner, og mer kommer nok.

En slik artikkel er dog tidkrevende å skrive, så jeg lover ingenting, men som sagt, jeg er fristet.

Link to comment
Share on other sites

#254,

Bravo, Lars! Flott å få farsnavnet til Birgitte på plass. Det ser unektelig ut som det er slektsforbindelser til Adeler og at en arbeidshypotese kan være at Cort Adeler og Birgitte Michelsdatter var halvsøsken med felles mor Dorthe Nilsdatter, mulig søster til Johanna Nilsdatter Friis og Jens, Thomas og Bendix Nilssønner Friis.

 

# 221 ff

Otte Jacobsen Friis og søsteren Johanne kan være barnebarn av Johanna Nilsdatter Friis. Fra kildene kjenner vi kun sønnen Nils Jensen Friis, som hun hadde med Jens Jensen Riber, men det kan vel ha vært flere barn - kanskje ei datter gift med en Jacob?

 

Her blir det etter hvert flere hypoteser, vi får lete videre i kildene…

Link to comment
Share on other sites

#53

Hvis vi igjen kikker i panteboka, der Jørgen Brun signerte i 1692 på vegne av kona Marthe Bendixdatter Friis og på vegne av sin svoger Anders Nielsen Gierig (Bager) og hans kone Elsebe Bendixdatter Friis (#104 ff), og ser på neste avsnitt så nevnes en Berethe Michelsdatter, dette må være «vår» dame Birgitte Michelsdatter. I neste avsnitt igjen, neste side, nevnes Sall. Hr. Jacob Lunds enke - Elsebe Thomasdatter Friis.

 

Pantebok: Protokollnummer: 1a, Sted: Trondheim by

Link to comment
Share on other sites

Om Cort Adeler: Litteraturen er noe gammel, så jeg vet ikke i hvilken grad den står seg, men i hvertfall:

 

L. Ass: Cort Adelerer. 1943, side 19 og videre: (uten kildeanvisninger)

”Om Søfren Jensen kan ha vært gift tidligere vet vi ikke, men da han var i 40.års alderen inngikk han i alle fall ekteskap med Dorthe Nielsdatter, som kom til å overleve han atskillige år. Vi vet at hun bodde som enke i Kragerø helt til 1656. Av Søfrens barn med Dorthe Nielsdatter kjenner vi med sikkerhet 2 sønner, den eldste admiralen Cort Adeler, den yngre Niels Søfrensen Adeler, også født i Brevik, seiner amtmann i Bratsberg. Cort Adeler hadde også en yngre søster, Sofie Søfrensdatter, om hvem vi vet at hun ble gift i Egersund med Jørgen Jensen Trane.”

 

edit: avskriftsfeil

Edited by Per Ole Sollie
Link to comment
Share on other sites

#235, 236

Skiftet i 1726 viser at Thomas Jelstrup bekrefter for ”2/3 parter av Johanne Nielsdatters deel, som () Ole Jacobsen skal tilkomme”

Kan dette være en feilskrift for Otte Jakobsen?

Om så er, rimer det innbyrdes med at vi vet at han kun hadde 1 søster, som Morten Hielm bekrefter for. Han fikk 2/3, søstera fikk 1/3.

Arvtakerne etter Johanna Nielsdatter er da ventelig 2 barnebarn. Antatt sønn Niels på Tynset er ikke arving.

Link to comment
Share on other sites

#202 - ajourføring:

Forsøk på oppsummering pt. av arvinger (og andre diskuterte slektninger) etter Vincens Friis. Det er stor grad av sammenfall mellom de som er indirekte funnet fra 1690 (skiftebrev ikke kjent) og de som hadde innestående i gården Tyholt på Strinda i 1726:

 

Kun arvinger er gitt nummer, og årstall tilføyd.

 

Barn av Thomas Nielsen Friis, prest i Solør (#29)

1a. Elsebe Thomasdatter Friis (1690 og 1726), gift 1 med prest Peder Eriksen Juel, 2 med prest Jacob Jacobsen Lund

1b. Niels Thomassen Friis, avdød prest i Vanylven (1690 og 1726), hans arvinger; Thomas Nielsen Friis og Maren Nielsdatter Friis

1c. Thomas Thomasen Friis, landkommisær og kammeråd i Ålborg (1690 og 1726) (død uten livsarvinger), krav fra hans avdøde hustrus enkemann. For krav i 1726 kvitterer etterkommere av 1d og 1e

1d. Zephora Thomasdatter Friis (1690 og 1726), gift med Hans Didrichsen i Lille-Fosen

1e. Adriana Thomasdatter Friis, (1690 og 1726) gift med David Jacobsen (#94)

 

Barn av NN Niels… Friis (Hypotese: Mor til 5a)

2a. Birgitte Michelsdatter (1690), død, gift med sal. Hans Andersen i Breivik i Skiens Amt. Barn; Anders, Lauritz (#99) og Niels Hanssønner og Maren Hansdatter (#183), hennes datter Johanne bruker navnet Friis (#184). Arv avstått og transportert til kanselliråd og amtmann Adeler (Niels Sørensen), bror til 5a.

 

Barn av Bendix Nielsen Friis, prest i Innvik

3a. Elsebe Bendixdatter Friis (1690 og 1728), #217, 223, (gift matrone i 1697), gift med?

3b. Marthe Bendixdatter Friis (1690 og 1728) #217,223 gift 1 med prest Henrik Christensen Lyster, 2 med prest Jørgen Joensen Brun

(Claus Bendixen Friis i Grytten ikke nevnt som arving)

 

4. Johanna Nielsdatter Friis (1690), #217 og241

(Niels Jensen Friis på Tynset ikke nevnt som arving)

Mellomledd, barn av Johanna, ikke identifisert, 2 barn:

4.a1 Otte Jakobsen Friis (1726) #223

4.a2 Johanne Jacobsdatter Friis (1726) #223, gift med Morten Helm

 

Dorte Nielsdatter (Friis?), gm. Søren Jensen. Mulig også mor til nr 2a, i så fall i et tidligere ekteskap

5.a Kort Adeler (1726), #223

(Bror til Kort Adeler, og eventuell søster ikke nevnt som arving)

 

Link to comment
Share on other sites

#202 - ajourføring:

Barn av Bendix Nielsen Friis, prest i Innvik

3a. Elsebe Bendixdatter Friis (1690 og 1728), #217, 223, (gift matrone i 1697), gift med?

 

Ser du har kopiert fra før vi fant hennes mann Anders Nielsen Gierig (Bager) :)

Link to comment
Share on other sites

# 271 Jeg leser ikke Ole Jacobsen på Johanna Nilsdatter parten. Fornavnet er så uklart at jeg ikke klarer å identifisere hva som står, men Ole ser det ikke ut som for meg.

# 272 Veldig bra oppsummering!

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

#241

Manglende mellomledd mellom Johanne Nielsdatter og søskenparet Johanna Jakobsdatter og Otte Jakobsen:

 

Kveldens rakettforskning tilsier at fars navn må være Jakob. Om det er ett ledd mellom Johanna og søknene er Jakob hennes svigersønn.

 

Fullmektigen som Johanna oppnevner til å representere seg på skiftet etter Vincens er Jakob Pieters. Om dette er svigersønnen rimer det godt med at en fullmektig gjerne var en nær slektning.

 

Skrivemåten av farsnavnet får meg til å tenke på utenlandsk opphav; holland spesielt.

 

Jeg har leita i manntallet over Trondheim bys familier i 1687. Kan ikke se noen åpenbare kandidater.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.