Jump to content
Arkivverket

Dorothea Friis og arvingene etter Vincents Jensen Friis (1632-1689) i Trondheim


Siv Rasmussen

Recommended Posts

# 275 Interessant!

# 271 Om det skulle vise seg å stå Hr Otte Jacobsen på Johanna Nilsdatter parten så begynner det å ligne på noe. Jeg klarer ikke å se at det er det som står der.....

 

Angående 1d. Hans Didrichsen er nevnt på obligasjonen i # 268. Det får meg til å tro at han var en del av skifteoppgjøret i 1690.

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

#275 Har også lett etter Jacob Piters, siden jeg tenkte akkurat det samme - god kandidat som svigersønn.

 

Så har vi moldenseren Jens Jensen Friis, som også figurerer på nettet med usikre foreldre. Kan han være sønn av Johanne Nilsdatter Friis og Jens Jensen Riber? Han hadde to døtre; Ingeborg (oppkalt etter mormor) og Johanne. Otte Jacobsen Friis sin utenomekteskapelige sønn Jacob Ottesen Friis skal ha arvet huset etter Ingeborg og Johanne Jensdøtre Friis, se også nermo.org.

 

Har ikke sjekket gehalten i disse opplysningene, og det er vel ikke plass for han i opplysningene fra 1726.

 

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Trondheim by, Tingbok 1A 17 , 1691-1692, oppb: Statsarkivet i Trondheim.
Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/31333/157/
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090430330157.jpg
Mogens Friis agerer på Capitain Tøger Ørlands vegne

 

Hvem var denne Mogens Friis?

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

#202 - ajourføring:

Forsøk på oppsummering pt. av arvinger (og andre diskuterte slektninger) etter Vincens Friis. Det er stor grad av sammenfall mellom de som er indirekte funnet fra 1690 (skiftebrev ikke kjent) og de som hadde innestående i gården Tyholt på Strinda i 1726:

 

Barn av NN Niels… Friis (Hypotese: Mor til 5a)

2a. Birgitte Michelsdatter (1690), død, gift med sal. Hans Andersen i Breivik i Skiens Amt. Barn; Anders, Lauritz (#99) og Niels Hanssønner og Maren Hansdatter (#183), hennes datter Johanne bruker navnet Friis (#184). Arv avstått og transportert til kanselliråd og amtmann Adeler (Niels Sørensen), bror til 5a.

 

Kildeinformasjon: Protokollnummer: 1a, Sted: Trondheim by, Oppbevaringssted: SAT

Merknader:

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-tl20080328650537.jpg

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=20227&uid=ny&idx_side=-66

Birgite Michelsdatter sal: Hans Andersøns Transport till hendis datter Maren Hansdatter

 

Birgite Michelsdatter sl: Hans Andersøns efterlefuerske nu boende I Brevig udi Scheens ampt....

... till min kiere daatter Maren Hansdatter sl: Marcus Madzøns af Trondhiems....

... den ringe arf mig efter min .... sall: Vicens Friis...

 

Det tror jeg var bekreftelsen vi trenger når det gjelder Maren Hansdatter i Trondheim.....

 

Samme innføring i tingboka:

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Trondheim by, Tingbok 1A 16 , 1690-1690, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/31332/141/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090430320426.jpg

 

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

Oppsummeringen i 272  er fin, men for oss som ikke har fulgt godt nok med, hadde det vært fint om noen hadde tatt det helt overordnede: Hvilket parentel - arvegangsklasse - er det vi snakker om? Jeg forstår det slik at Vincent Friis var sønn av fogd over Inderøy m.m. Jens Friis, d 1662. Vincent hadde broren Jens Jensen Friis, gift med Anna Eilertsdatter Schøller. De sistnevnte hadde ikke barn, og Vincent hadde heller ingen andre søsken som etterlot seg arvinger. Arvinger ble da etterkommere etter søsken av fogden Jens. Det var Thomas Nielsen Friis sine etterkommere, og videre....? (Kan noen supplere?)

Link to comment
Share on other sites

# 283 Vincent Jensen Friis var sønn av Jens Nilssen Friis (borgermester i Trondheim) og Johanna Vincentsdatter. Samtlige søsken av Vincent var død, og hans arvinger er søsken av hans far (eller deres etterslekt) .

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

OK. Jeg forstår det slik at Jens Nielsen Friis hadde ulike embeter (fogd, stiftsskriver, borgermester). Er det på det rene hvilke søsken Vincent Jensen Friis hadde?

Link to comment
Share on other sites

# 285 Ja, det går klart frem tidligere i debatten. Se # 28

 

I forhold til # 28 må tillegges at det kun var de 2 brødrene Jens og Vincent som var i livet ved farens likpreken, og at vi vet at Vincent arvet broren Jens.

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

Vær klar over at oppsummeringen i # 272 ikke er et fasitsvar, men er ment som en teoretisk forklaringsmodell på arvegangen etter Vincent. Jeg regner med at det fort kan bli omkalfatring der når kildegrunnlaget dukker opp (om det nå overhodet finns kildegrunnlag)......

Link to comment
Share on other sites

Dette er "grunnforsking" på høgt plan, og de må gjere det de kan for å få spreidd kunnskapen, og kanskje få vekk nokre feilaktige påstander etter gammalt. "Det som står i bøker er sant", veit de..

Link to comment
Share on other sites

Prøver meg på en oppsummering som tar med flere ledd (obs fortsatt usikre ledd markert med ?).

 

Barn av Nils Jensen Friis og Elsebe Thomasdatter

 

1. Jens Nilsen Friis, gift med Johanne Vincentsdatter. Barn (#28):

 • Nils, f. 1628, død før 1662
 • Elsebe, f. 1629, død 19 dager gammel
 • Sønn, f. 1630, døde straks etter fødsel
 • Vincents, f. 1632, død barnløs 1689, gift med Anne Mortensdatter Lerche, skifte 1726
 • Jens, f. 1634, død barnløs 1680, gift med Anna Eilersdatter Schøller

 

2. Thomas Nilsen Friis, gift med Karen Jensdatter Bugge. Barn (#272):

 • Elsebe Thomasdatter Friis, gift 1 med prest Peder Eriksen Juel, 2 med prest Jacob Jacobsen Lund
 • Nils Thomasen Friis, 2 barn: Thomas og Maren.
 • Thomas Thomasen Friis, barnløs
 • Zephora Thomasdatter Friis, gift med Hans Didrichsen i Lille-Fosen
 • Adriana Thomasdatter Friis, gift med David Jacobsen Jelstrup

 

3. Bendix Nilsen Friis, død 1650, gift med Agnete Pedersdatter Krag. Hun ble 2. gang gift med Absalon Jørgensen Beyer. Barn (Se bilde #33):

 • Elsebe Bendixdatter Friis, gift med Anders Nilsen Gierig (Bager/ Bacher), bodde på Fitjar og i Bergen. (#104 ff). Barn (#158):
  • Anne Marie Bager (Gierg), hadde datteren Maren Diderichsdatter Selechen i Bergen
  • Marie
  • Dorothea Gierich (#171)
 • Marthe Bendixdatter Friis, gift 1 med Henrik Christensen Lyster, 2 med Jørgen Jonsen Brun, begge prester i Strinda. Barn:
  • Christian/Christen Henriksen Lyster, gift 1 med Anna Ebbesdatter Horneman, 2 med Dorothea Lemvig (#66)
  • Bendix Henriksen Lyster, gift med Anna Juell (#66)
  • ? Agnete Lyster, gift 1704 med Reinholt Friderich Hagerup (#102)
  • Henrik Jørgensen Brun (#68)
 • NN døde spe
 • Sønn, døde som barn

 

4. Johanne Nilsdatter Friis, gift med Jens Jensen Riber. Barn:

 • Nils Jensen Friis. Ikke nevnt i skiftet, trolig død ung. Nevnt 1653 (#44)
 • ? Datter gift med en Jacob
  • Otte Jacobsen Friis (#206)
  • Johanne Jacobsdatter Friis, gift med Morten Helm

 

? 5. Dorthe Nilsdatter (Friis), ? gift først med Michel, andre gang med Søren Jensen. Barn:

 • Birgitte Michelsdatter, gift med Hans Andersen i Brevik (#183) (#254)
  • Anders Hansen
  • Laurits Hansen, gift med Ragnild Villumsdatter (7 barn i Brevik: Hans, Abraham, Jacob, Michel, Laurs, Niels, Maren) (#99)
  • Nils Hansen (Hafsund), gift med Anne Alfsen (1 sønn i Eidanger: Nils)
  • Maren Hansdatter, gift med Marcus Madsen i Trondheim, skifte 1690, (3 døtre i Trondheim: Anne, Johanne Friis, Dorthe Margrethe) (#183)
 • Cort Sørensen Adeler, admiral (#252)
Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

# 290 Jeg har vanskelig for å se at de 2 siste barna som oppføres på Dorthe Nilsdatter kan stemme...... Om nå Admiralen var sønn så var nok Nils og Sophie halvsøsken med annen mor jmf. skiftet etter Vincent.

 

Et (sterkt?) tilleggsargument for det dobbelte morskapet på Dorthe Nilsdatter er at Adeler-folka intervenerer på Birgitte Michelsdatter parten i skiftebehandlingen når arveloddet skal fordeles.

 

Når det gjelder Agnete Lyster er det selvfølgelig ikke bevist hvem hun var datter etter, men både for og etternavn forteller så utvetydig hvem hun var datter av at der er jeg overhodet ikke tvil.

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

Dorothea Friis er utgangspunktet for denne debatten. Hennes identitet er fortsatt ikke funnet.

Her er en kort oppsummering.

 

Vi har fått vite at hun fra barnsben av bodde i huset til Vincents Jensen Friis og Anne Mortensdatter Lerche i Trondheim. Hun ble besvangret av unge Daniel Andersen Klingenberg, f. ca 1670, sønn av Anders Clausen Klingenberg og Catharina Boysdatter Friis (#5). Hr Niels Pedersen Muus, kapellan til domkirken i Trondheim, tok da affære. Hans bror var gift med Dorotheas søster (#30) (begge fortsatt ukjente) og det var dermed viktig å få dette unge paret gift. Han fikk dem trolovet på sin gård 31. mars 1690 og senere viet i Lade kirke, der Marte Bendixdatter Friis’ mann, Jørgen Brun var prest. For dette og flere andre overtredelser ble Hr Niels dømt i Overhoffretten i 1692 (#231) (#238). Her kommer det fram at Dorotheas mor levde i 1690 og bodde på landet utenfor Trondheim.

 

Dorothea ble siden gift med presten Trude Nitter, som først hadde vært gift med Cathrine Christine Garman.

 

Dorothea Friis og Daniel Klingenberg fikk følgende barn (#181)

 1. NN Klingenberg, gravlagt 6. juni 1690 i Trondheim (#8)
 2. Anders Klingenberg, død 1752 i Bergen uten livsarvinger, søsterdatteren arvet (#140)
 3. Svend Trude Klingenberg, levde 1726 (#160), død før 1753. Ikke nevnt i skiftet etter broren i 1753 og hadde antakelig ingen livsarvinger.
 4. Datter NN Klingenberg, hadde datteren Anna Dorthea gift med klokker Jacob Jacobsen i Nesna.
Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

Skiftet etter Niels Jensen Friis er datert 18. juli 1704 på Tynset. Enken var Giesche (Gidsken, Gisken) Pedersdatter Schielderup. Han etterlot to døtre; Johanna Kirstina, som han hadde med Boel Clausdatter Stabel og Clara Bolette, som han hadde med Gisken Schielderup. Hr Jørgen Pedersen Schielderup var formynder for søsterdatteren og sorenskriver Bendix Heide (Giskens neste mann) for Johanna Kirstina.

 

Hedmark fylke, Hedemarken og Østerdalen prosti, Skifteprotokoll 1 , 1696-1779

Clara Bolette Friis ble gift med feltskjær Rasmus Daugaard i Vinger 5. juli 1731.

Hedmark fylke, Vinger, Ministerialbok nr. 2 (1730-1751), Kronologisk liste 1731, side 9.

 

Skjebnen til halvsøsteren Johanne Kirstine Nielsdatter Friis kjenner jeg ikke til.

 

I boka UDDRAG AF DANSK-NORSKE SLÆGTER FRIIS, som Lars Ove lenker til i #280, står det på s. 23 at Johanne Kirstine Nielsdatter Friis ble gift med Arnoldus Kraft, auditør 1716 ved oberst Kruses rgt. I boka er det mange feil, men dette kan jo likevel stemme. I Ovenstad er han ført som Arnoldus Raft. Oberst Kruses regiment holdt vel på denne tiden til på Romerike.

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

Kildeinformasjon: Protokollnummer: 1a, Sted: Trondheim by, Oppbevaringssted: SAT
Merknader:
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-tl20080328650615.jpg
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=20227&uid=ny&idx_side=-144

Daniel Klingenberg underskriver en obligasjon fra Kiøbenhavn 20. februar 1692.

Dersom Dorthe Friis var med kan det tenkes at noen av barna er født der.

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

#293

 

Iflg. innlegg #22 skal Dorthea ha vært søster av en Maria Johansdatter Dunkirken som skal ha vært g.m. sogneprest Niels Pedersen Muus som var den som viet Dorthea og Daniel Andersen Klingenberg. Jeg har, uavhengig av Per Nermo sett kilden for dette, men dessverre, ingen av oss har notert den. Navnet Dünkirken kan tyde på at Johan, dersom han var (dansk?) soldat, var involvert i kampene i Dunkerque.

Link to comment
Share on other sites

#278

 

Mogens Friis som agerte på Capitain Tøger Ørlands vegne må vel ha vært fogden i Stjørdalen, som døde 14 jan 1730 i Leksvik, Nord-Trøndelag g.m. Anna Holgersdatter Birch (Bjerk) i hennes 2. ekteskap. Han var ant. bror av Morten, kjøpmann og borger i Trondheim, d. 1736 i Selbu, Nord-Trøndelag, g.m. Anne Olsdatter Bernhoft (d. etter 1745)

Link to comment
Share on other sites

#297

Nils Pedersen Muus og Maria Johansdatter Dunkirken (Dünkirchen) giftet seg i Roskilde Domkirke 15. april 1679.

 

Arkivalieronline, kirkebøker, Roskilde Domkirke, viede 1678-1798, oppslag 8

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.