Jump to content
Arkivverket

Dorothea Friis og arvingene etter Vincents Jensen Friis (1632-1689) i Trondheim


Siv Rasmussen

Recommended Posts

#300

 

Og Niels Pedersen Muus tok morens (Bente Nielsdatter Muus) familienavn. Han ble 1674 dimmittert fra Roskilde lærde skole, og skal ha vært ombord i Niels Juels admiralskip i slaget ved Køgebukt, og vært med Christian V's eget skip og holdt bønn i kongens nærvær da skipet ble truet med å gå under i et overhendig vær 

Link to comment
Share on other sites

#297, #300

 

Mag. Nils Muus (Prester i Snaasen efter reformationen "Det gamle Snaasen" 1906). Utdrag:

 

«Han var født i december 1639 paa Wang paa Hedemarken, hvor hans far Peder Muus var soren-skriver. Faren døde, mens Nils var ganske ung. Moren giftet sig paany med en bondegut, og da stedfaren vilde benytte Nils til gaardsarbeide, forlod han hjemmet og reiste til Roskilde i Danmark, hvor han paa grund af fattigdom maatte ligge ude paa kirkegaarden de 3 første nætter. Men han blev kjendt med en søsterdatter af forstanderinden ved Roskilde kloster, Maria Diinkirken, og hun likte ham og hjalp ham ind paa latinskolen sammesteds.»

 

 

#297

Vi må se etter originalkilden for å finne ut hva som opplyses om Dorotheas Friis sin søster. Trolig er kilden forklaringene til Hr Nils i forbindelse med tiltalen om tjenestebrudd. (#231) (#238)

 

Og så må vi ikke glemme at Dorotheas mor bodde på landet utenfor Trondheim (#293). Maria Johansdatter Dünkirchen sin mor bodde neppe her.

Jeg har heller ikke helt sluppet tanken om at Hr. Nils sin bror og Dorotheas søster er foreldrene til Bente Bendixdatter Muus som omtales i debatten Peder Pedersen Grums gavebrev 1705 til hustruen, Kirsten Pedersdatters brordatter, Bente Bendixdatter Muus

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

Hans Didrichsen i Lillefosen nevnt i tingboka:

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Trondheim by, Tingbok 1A 16 , 1690-1690, oppb: Statsarkivet i Trondheim.
Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/31332/176/
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090430320461.jpg

 

Hans Didrichsen nevnt som arving etter Vincent friis:
Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Trondheim by, Tingbok 1A 16 , 1690-1690, oppb: Statsarkivet i Trondheim.
Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/31332/183/
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090430320468.jpg
 

Link to comment
Share on other sites

#223, #252, #254, #270, #272, #290, #291

 

Fra Wikipedia:

 

«Friis frå Rugsund. Ættar ned frå teologistudent Niels Friis. Han deltok i 1660 av forsvaret av Københamn, drog så til sjøs med admiral Cort Adelers nye flåte. Med admiralens vitnemål i handa kunne dei seinare ikkje godt nekta Friis eit prestekall i Noreg.»

 

«Niels Thomassen Friis tok artium ved Trondheim katedralskole i 1656, deltok så som student i forsvaret av Københamn fire år seinare, for så å dra til sjøs med Cort Adelers nye orlogsflåte.»

 

Hvis våre antakelser er riktig var disse to søskenbarn.

Link to comment
Share on other sites

I saken om grensen mellom Domsognet og Vår Frue sogn (se Trondhjemske samlinger, bind 11 - hefte 3-4) ble Sl. Marcus Madtzens enke listet opp blant enkene i domkirkesognet. I note opplyses det at hennes navn var Maren Hansdatter og at hennes mann ble gravlagt 21.1.1688.

 

Jeg ser ikke at Marcus Madsen er nevnt i personregisteret hos Berg (Trondheim før Cicignon). Men under domkirkesognets første kvarter (nr. 70) er omtalt Mads Christensen Dyster. Berg: "Han gikk i daglig tale under navnet Friis Mads".

 

I skiftet etter Marcus Madsen er det i en parentes antydet "Friis" (Bugge, NST 16, s 322)

 

Så kan man spørre: Hvor ble det av Dorette Margrete Marcusdatter?

Link to comment
Share on other sites

Familien Thomasen Friis mfl omtales i 1694 på side 29-33 i Personalhistoriske magistratattester av Brodahl. Jeg har ikke lest temaet godt nok til å kunne si det er noe nytt i opplysningene, men jeg vil tro det er greit å få eventuelle opplysninger bekreftet.

 

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112108072

 

Edit: og i samme bok, side 23, Bergitte Hans Andersens, efter sin sal: Fætter afg. sr. Vincentz Friis

Edited by Jørgen M. Steen
Link to comment
Share on other sites

#241

Manglende mellomledd mellom Johanne Nielsdatter og søskenparet Johanna Jakobsdatter og Otte Jakobsen:

 

Kveldens rakettforskning tilsier at fars navn må være Jakob. Om det er ett ledd mellom Johanna og søknene er Jakob hennes svigersønn.

 

Fullmektigen som Johanna oppnevner til å representere seg på skiftet etter Vincens er Jakob Pieters. Om dette er svigersønnen rimer det godt med at en fullmektig gjerne var en nær slektning.

 

Skrivemåten av farsnavnet får meg til å tenke på utenlandsk opphav; holland spesielt.

 

Jeg har leita i manntallet over Trondheim bys familier i 1687. Kan ikke se noen åpenbare kandidater.

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Trondheim rådstuerett, Rådstuerettsprotokoll , 1678-1679, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/31376/43/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090505310043.jpg

Her er en Jacob Pittersen Middelfahr(?) som tok borgerskap om høsten 1675, og som bevilges skattefritak.

 

post-1909-0-01942800-1410692906_thumb.jpg

 

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Trondheim rådstuerett, Rådstuerettsprotokoll , 1678-1679, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/31376/51/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090505310051.jpg

Samme Jacob Pedersen(!) kan knyttes til Vincent Friis her gjennom en kvittering der Vincent opptrer på JPs vegne.

 

post-1909-0-32001500-1410696995_thumb.jpg

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

Fra en ufullstendig oversikt over Trh. borgere .-1703:

 

1675 høsten, Jacob Pittersen Meddelfahr, [[Løkh: Utligger Hitra]], [[er da mistenkelig lik neste?]], Brod. Borg. først: 1678 19-8; Løkh. 1: Utliggere Hitra

1675 sist på året, Jacob Persen, [[er da mistenkelig lik foregående?]], Brod. Borg. først: 1678 16-9

Link to comment
Share on other sites

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Trondheim rådstuerett, Rådstuerettsprotokoll , 1678-1679, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/31376/79/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090505310079.jpg

Jeg tar med denne selv om den ikke tilfører noe av betydning. Vincent Friis var laugverge for enken sl: Harder Holst

Link to comment
Share on other sites

#206, kilde i 280

Otte Jakobsen Friis i Veøy  – kopling mellom Friis i Trondheim og Molde? Fleire steder å leite etter Dorothea?

 

Jeg prøver å resonnere rundt en mulig kopling mellom slekta til borgermesteren i Trondheim, og Jens Jensen i Molde. Jens Jensen i Molde er trukket fram flere ganger i DIS-tråden, sist henvist til i #204.

 

Om det er en forbindelse, er det i så fall 2 ”bruer” som må være akseptert, først den ene:

 

Otto Hiort: UDDRAG AF DANSK-NORSKE SLÆGTER FRIIS OG STAMTAVLE OVER DEN MOLDE-AALESUND-BERGENSKE FAMILIE FRIIS. KRA. 1911, prisverdig tilgjengeliggjort i innlegg 280. Om kapellanen i Veøy, side 29:

”Otto Jakobsen Friis, f. o. 1670-80, som blev ordineret til Kapelan pro loco til Veø, Indre Romsdals Provsti, den 15. 4. 1707, hvor han endnu var 1720.”

og videre at han hadde en sønn, Jakob Friis, kjømann i Molde. Kilde for opplysningen om farskap er ikke eksplisitt oppgitt, men generelt at: ”Med Jacob Friis jun.s Optegnelser om hans Familie begynder de Notater, hvorefter denne Stamtavle er udarbeidet. De bleve derefter fortsatte af hans Søn Johan Friis og dennes Søns Hustru Fru Mariane Friis. Jeg har undret meg over presisjonen over kjøpmannen i Molde sine fødselsopplysninger; 07.11.1702, men da er det vel gjerne fra familieopptegnelser, dato, (og kanskje også farskapet) er hentet?

 

Ut fra kvaliteten på en del gjettinger (enig i #281) er det vanskelig å tillegge Hiort generell autoritet. Der han bygger på familieopptegnelsen bør han ha større troverdighet enn i forsøket på å gjette Otte Jakobsen i Veøy sin far (side 29). Og: Hiort skriver om hendelser 200 år i forkant.

 

Nå finnes det en samtidskilde:

Catalogus imprimis pastorum dioeceseos Nidrosiensis / quo usque summo ... et investigare potuit auctor Ebbo Carstenius Tønder ; auctior vero & emendatior ... (1758).

Manuskriptet ble tilgjengeliggjort av Setsaas/Wangensteen desember 2013, i senere har Universitetsbiblioteket i Trondheim sjøl kommet etter, lenke: http://www.ntnu.no/ub/digital/document/130041398

Ebbe Carsten Tønder (1726-1785) skriver (side 172a) om kapellan Otte Jacobsen i Veøy (Friis tilføyd i ettertid):

Otto Jakobsen Friis, som blev ordineret 1707 den 15.Apr. til Capellan, hvor var han endnu 1720. Altsaa Farschab til en Frille Søn Jacob Friis kiøbend i Molde.

 

Tønder har tydeligvis finnet dette så bemerkelsesverdig at han har understreket teksten. Teksten har betydelig sammenfall med Hiort. Hiort oppgir ikke Tønder som kilde, men Erlandsen.

 

Jeg er tilbøyelig til å stole på Tønder. Kjøpmann Jakob Friis i Molde (1702-1774) levde i Tønders tid. Å sette en påstand ned på papir, uansett om at det var et manuskript, var å stikke ut nakken om ikke påstanden var vel fundert: Alminnelig kjent, og ikke omstridt.

Link to comment
Share on other sites

#312

Så den andre brua som må til for å skape en mulig forbindelse mellom Jens Jensen Friis i Molde og borgermesteren i Trondheim

 

Først om Jens Jensen i Molde. Kildene er godt tilrettelagt via ”Moldefolk”, lenke: http://home.online.no/~aaroenes/moldefolk/

der det settes fram følgende spørsmål:

Jens Jensen hadde 2 døtre, kalt Ingeborg og Johanne. Ingeborg er nok oppkalling etter mormor. Da er kanskje Johanna etter farmora. Er dette riktig heter foreldrene til Jens, Jens og Johanne. Jens Nielsen og Johanna Vincentsdatter hadde en sønn med navn Jens, men denne bodde i Trondhjem og døde ca. 1680. Jens Jensen på Molde levde fremdeles i 1694. Jens Nielsen Friis og Johanna Vincentsdatter er nevnt i skiftet etter Elisabeth Thommesdtr. Friis 1706. Jens er hennes farbror som ble gift 08.07.1627 i København. Elisabeth er oppkalt etter sin farmor, som også het Elisabeth Thomasdatter og var gift med Niels Jensen Friis som var herredsfogd i Tønder, Danmark. Kan det være en sammenheng?

For det vesentligste av kilder vises til ”Moldefolk”, bokstaven F for Friis, deretter

 

Oppsummert blir det at Jens Jensen, født ca. 1630 (i sitt 34 år i folketelling i ladestedet i Molde 1665)

Gift 1. gang med Maritte Jorisdatter Noone, skifte 1670 (Marit datter av trelasthandler Joris Noone i Molde, og andre kone Ingeborg. Joris var død i 1636, da Ingeborg driver virksomheten)

a. Ingeborg

b. Johanne, barn med Ole Evensen Kaalsta i 1693

Gift 2. gang med Anne, begravd 1694

 

Jens Jensen nevnes som regel uten etternavn, men i 1690 er det medtatt: (pag.58, andre avsnitt)

Kildeinformasjon: Møre og Romsdal fylke, Romsdal sorenskriveri, Tingbok 1A 01 , 1688-1690, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/28688/58/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090514650460.jpg

 

Så er det at Ingeborg og Johanne (begge tydeligvis uten livsarvinger; Johannes barn er død uten arvinger) testamenterer Jens Jensens bygård i Molde til Jakob Friis: (187a)

Kildeinformasjon: Protokollnummer: 2, Sted: Romsdal sorenskriveri, Oppbevaringssted: SAT
Merknader:
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-tl20081001650447.jpg

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-182

 

Her kommer bru nummer 2. Hvorfor testamenterer Johanna og Ingeborg verdiene over til Jakob Friis?

 

Vi har antatt at kapellan Otte Jakobsen i Veøy er etterkommer av Johanne Nielsdatter, gift med Jens Jensen Riber, mest sannsynligvis hennes barnebarn. (og jeg for min del antar fortsatt at Niels Jensen på Tynset, som har en datter ved navn Johanne, er hennes sønn.)

 

Kan Johanne Nielsdatter (Friis) og Jens Jensen Riber ha hatt en sønn Jens i tillegg til sønnen Nils nevnt i 1653?

 

Da er både morfar og farfar oppkalt. Blant Jens Jensen Friis i Molde sine 2 døtre er det også en datter ved navn Johanna, det rimer med oppkalling etter mulig farmor.

 

Fra siste oppsummering #290, med denne hypotesen innbakt kunne det for barn nr 4 i så fall se noe slikt ut:

 

4. Johanne Nilsdatter Friis, gift med Jens Jensen Riber. (I1690 er Johanna i live, og det er hun, og ikke hennes barn som er arvinger etter brorsønnen Vincens)

 • Nils Jensen Friis. Trolig død ung. Nevnt 1653 (#44) (uenig)
 • Jens Jensen Friis i Molde
  • Ingeborg og Johanna, testamenter bygård i Molde til Jakob Friis
 • Datter gift med en Jacob
  • Otte Jacobsen Friis i Veøy (#206)
   • Frillesønn Jakob Friis i Molde
 • Johanne Jacobsdatter Friis, gift med Morten Helm

 

Med en slik modell er det slektskap mellom Ingeborg/Johanna og mottaker Jakob Friis. Hans far og Ingeborg/Johanna er søskenbarn. Hvorfor ta bryet med å opprette testamente? Om vi ser bort fra at da fikk Jakob alt, uten deling med andre arvinger: Jakob var ikke lovlig arving etter Ingeborg og Johanna. Skulle han få noe, måtte det skje via testamente. I skiftet etter kapellanen i Veøy er det enke og søster som deler alt – frillesønn er ikke arving.

 

En allianse mellom sønn av en av partisipantene i Røros kopperverk og en datter av en stor trelasthandler i Romsdal?

 

Synspunkter?

 

edit: farmor ble mormor

Edited by Per Ole Sollie
Link to comment
Share on other sites

#241

Jeg har vært med på å tenke på Johanna Nielsdatters fullmektig i 1690, Jakob Pieters som en mulig svigersønn, og dermed far til Otte Jakobsen.

 

På Moldefolk er det opplysninger om en Jakob Ottesen (Jakob Ottis). Fornavn og farsnavn er et snedig sammentreff?

 

Med Collin som kilde oppgis 2 kilder om Jakob Ottis:

Romsdals Tingprt. 2 p. 30 : 1685 18/? Ting for Fanne Ott, hvor Joen Joensen indstefnet Hans Andersen for 6 Rdlr. 16 sk. han til Jacob Ottes i Holland skal skyldig være. Hans Andersen mødte, saede sig ikke mere end 6 1/2 Rd skyldig er, foregav han ikke noe til Betaling at vere ejende ; Joen Joensen paa sin Faders Vegne begjærede Dom til Execution afsagt Hans Andersen har dj vedgaaede Halvsjette Rigsdaler at betale, indern 15 Dage, under Execution.

 

Romsdal Tingp. 1 p. 32 : 1689 17/4 Ting paa Lønset i Fanne Otting, hvor Jon Jonsen, Residerende paa Molde, havde udj Rette kaldet Olle Knudsen, Kfr. Jacob Ottes.

 

Om det for den siste innførselen er denne kilden?

Kildeinformasjon: Møre og Romsdal fylke, Romsdal sorenskriveri, Tingbok 1A 01 , 1688-1690, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/28688/32/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090514650434.jpg

 

p. 31 (øverst) : 1689 17/4 Ting på Lønset i Fanne Otting:

Jon Jonsen i Molde, har stevnet inn Ole Knudsen på grunn av 30 riksdaler. Etter obligasjon av 28.05.1682 var han skyldig dette til ”skipper Jacob Ottis”

 

 

Link to comment
Share on other sites

#212, 313

Jeg stilte selv spørsmålet i #277 om Jens Jensen i Molde var Johanne Nilsdatter Friis og Jens Jensen Ribers sønn, mye tyder på det.

Jeg heller også til at presten på Tynset er disses barn, så jeg er enig i dine konklusjoner. Siden Johanna levde da arven etter Vincents ble fordelt får vi ikke hennes barns navn.

Jeg har også sett skifter der barn av den avdøde er utelatt i selve skiftet, men som i andre kilder blir verifisert som barn av den avdøde, så vi kan aldri helt utelukke noen før flere kilder er sjekket.

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

Litt utenfor tråden.

digitalt museum finnes et maleri av en ung mann med prestekrave hvor bruksstedet er oppgitt med Hedmark, Tynset, Kvikne. Påskrift: Anno 1625 / Ætatis Sva 16. Avbildet person, usikker: Fris, Nils.

 

Kan ikke umiddelbart se at det har vært noen Nils Fris på Tynset eller Kvikne på denne tiden, så det er vel helst en sammenblanding av den senere Nils Jensen Friis. Men hvem kan dette være?

 

post-232-0-05420100-1410818653_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Eg vil ikkje umiddelbart oppfatte dette som ein prestekrage, men heller som ein pyntekrage. Vi har eit tilsvarande måleri i vår kyrkje, og den tre år gamle jenta (prestedotter) som er avbilda der (æ tatis suæ 3) har også ein slik "prestekrage". Denne guten har tydelegvis døydd 16 år gammal i 1625, og bør då vere fødd rundt 1609. Det kan tenkjast at dette bildet er det einaste teiknet på at han har levd.

Link to comment
Share on other sites

Takk, Aase. Du har nok helt rett i dine betraktninger. Den unge gutten på 16 år hadde neppe prestekrage, så det høres rimelig ut at det er en pyntekrage. Gutten på maleriet er vel helst en prestesønn.

Ifølge NSFs Register over prester i Hedemarken og Østerdalen prosti var det Rasmus Madsen som var sogneprest på Tynset på denne tiden. Han var residerende kapellan til Kvikne 1600-1602 og sogneprest til Tynset 1602-1628. Hvem som var residerende kapellan til Kvikne under Hr Rasmus vet jeg ikke. Uansett blir det nok vanskelig å finne ut hvem den avbildede er, men ifølge tradisjonen het han Nils Fris.

Link to comment
Share on other sites

#309, #310

Jacob Pedersen/Persen, utligger på Hitra, nevnes i skattemanntallet 1675 og 1676, men fra 1677 er det enken som føres. Dette betyr at han ikke kan være den samme som var fullmektig for Johanne Nilsdatter Friis i 1689 - #241.

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

#317

Det er et tegn på at debatten har blitt omfangsrik at spørsmålet i #277 gikk meg hus forbi.

Hypoteser eller sannsynliggjøring av at Jens Jensen Riber og Johanna Nielsdatter Friis hadde sønner både på Tynset og i Molde kan stå seg – men kun inntil en eventuelt bedre forklaringssammenheng dukker opp. Eller så dukker kilder opp med endelige bevis. Eller omvendt.

Link to comment
Share on other sites

#206

Jeg har leita etter immatrikulering for Otte Jacobsen Friis i Kjøbenhavn, i det håp om at immatrikuleringen kunne fortelle om hvilken latinskole han kom fra, og dermed: Muligens indikere hvor far bodde?

 

Jeg tror det er greit å fortelle om et ikke-funn, så slipper flere å bruke tid på det. (Om jeg ikke har oversett, eller at OCR-leseren ikke slår inn)

Sjekket København universitets matrikler for perioden 1680 – 1704:

OCR-leseren fikk bryne seg på bokstavkombinasjonene: Fris, friis, Ott, oth, jac,

Ikke treff.

 

For å få en prestestilling var det et krav om universitetsutdannelse. Hvor fikk han denne? Fra et studiested i Nederland?

Link to comment
Share on other sites

I skiftet etter kapellan i Veøy, Otho Jacobsen Friis, åpnet 21. sept. 1729, kommer det fram at hans arvinger var hustruen Inger Margaretha Michaelsdatter Greve og søsteren Johanne Jacobsdatter Friis, gift med Morten Helm (Inger Margaretha Greve var først gift med presten Jørgen Hansen Meyer).

 

Gjenstander i boet med initialer og navn:

 • Sølvkanne M.P.H.-E.S.D. 1652
 • 6 sølvskjeer H.O.J.F.-J.M.G. (Otto Jacobsen Friis og Inger Margaretha Greve)
 • Sølvskje J.M.
 • Sølvskje E.G.
 • Sølvskje J.L.S.-A.C.D
 • Sølvskje J.M.-A.P.D.
 • Sølvskje M.R.S.H.-M.L.D.B.
 • Sølvbolle C.F.
 • Lite forgylt sølvbeger men navnene Hans Evardtzen Mejer og Margaretha Pedersdatter
 • Tinnfat J.A.S.-A.L.M
 • Tinnfat H.R.S.-M.P.D
 • 2 tinnfat J.A.S.
 • Tinnfat P.S.M.
 • Brunmalt kiste med navnet Michel Hansen Greve

Møre og Romsdal fylke, Romsdal prosti, Skifteprotokoll 2 , 1706-1749

 

Initialene burde kunne gi en pekepinn. Legg merke til H'en foran Otte Jacobsen Friis' initialer - hva står den for?

 

Bøkene hans er også interessante (hvis de har noen betydning) (s. 152a-152b), bl.a.:

 

«Bögerne In folio»

 • Doct: Lethis Liig Prædiken over Joachim Hahn
 • Pet: Friisii Liig Prædiken over Elisabeth Høg
 • Ibsens over Sall: Frue Lindenow

 

Edit - ser ikke ut som disse personene har noe å gjøre med Otte J. Friis:

Joachim Hahn = Vincents Joachim Hahn, se Personalhistorisk tidsskrift bd. VI s 485

Elisabet Høg: Til Dend Høy- og Velbaarne, Nu Høy-salige Fruis, Fru ELISABETH HØG... (29. Nov. 1672)

Kirsten Lindenow: Tilbørlig ok Evig Æres Minde, ofver dend Høj-Ædele ok Velbaarne Frues, Fru Kirsten Lindenovs...(26. Sept. 1678)

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

#217

Dorothea Friis – ikke slekt med Vincens, men med hans kone Anne Mortensdatter Lerche, der det og var Friis i slekta?

 

Anne Mortensdatter forbindelse til Friis er vel til hennes svoger, rådmann i Trondheim, Boye Pettersen (Friis). Kunne Dorothea vært barnebarn av Boye Pettersen? STD Embetsmenn 1660-1700 side 29-30 er kilde i det videre.

 

Sjekk 1. Daniel Klingenberg, #5 og 6, dattersønn av Boye Pettersen, gift med vår hovedrolleinnehaver Dorothea Friis.

 

Boye Pettersen hadde flere sønner som det ikke er nærmere opplysninger om, født fra ca 1653 og utover (Hendrich ca 1653, Petter ca 1655, Alexander ca 1659)

 

Om nå en av disse hadde en datter Dorothea? Kronologien blir meget stram, da måtte i så fall 2 generasjoner presses inn mellom 1653 og 1690.

 

Om Dorothea var barnebarn av Boye Pettersen måtte ektemannen Daniel være hennes søskenbarn. Om Boye Pettersen hadde ukjente søsken i Trondheim: I så fall tremenning.

 

Det andre motargumentet er det tyngste: Ved rettssaken er det haugevis av anklager mot Niels Muus, men det er ikke nevnt som noe moment at det er ekteskap i forbudt ledd (tremenning eller nærmere)

 

Det ser ut som vi fortsatt kan holde oss på Vincens side.

Link to comment
Share on other sites

#322

H'en foran Otte Jacobsen Friis' initialer: Gjetter på H, yrkestittel prest

 

Likpreken nr 2; Muligens denne?, tekst under hentet fra: http://degnehistorie.dk/ligpraedikernerdata.html

 

Navn: Høeg , Elisabeth
Ægtefælles navn: Holk
Ægtefælles fornavn: Eyler
Erhverv/Ægtefælles erhverv: Baron
Forfatters navn: Friis ,Ped. Sigfrids.
Type: Ligprædiken
År (trykkeår eller dødsår): 1674
Kilde: 2
Noter:

Link to comment
Share on other sites

#322

H'en foran Otte Jacobsen Friis' initialer: Gjetter på H, yrkestittel prest

Joda, tenkte det samme, men har til gode å se dette på gjenstander hos andre geistlige.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.