Jump to content
Arkivverket

Dorothea Friis og arvingene etter Vincents Jensen Friis (1632-1689) i Trondheim


Siv Rasmussen

Recommended Posts

#32

Arvinger nr 4, om vi kan kalle dem det er interessante:

 

"SAT: Trondheim pantebok den 27/10 1697. Her sies det at Mette Friis, som da var gift med Hr Jørgen Brun, hadde en søster Else Friis og at de var arvinger til Vincent Friis".

 

Første gjeting er at de er søskenbarn med Vincens, og at koplingen skjer via deres antatte far Bendix.

Link to comment
Share on other sites

Bendix Friis er på en del internettsider oppgitt med far Niels Friis og Vibeke Gyldenstjerne. Det har mildt sagt formodningen mot seg. Paret Niels Friis og Vibeke Gyldenstjerne tilhørte den danske høyadelen, og det er mer enn et sprang fra disse til en som ble prest i Norge.

 

Om ikke det er nok, Vibeke Gyldenstjerne skrev dagbok, den er trykt (ikke sett teksten), men på en del internettsider er listet opp de barna som hun sjøl noterte. Vi må anta mor er en troverdig kilde: Ingen Bendix.

 

Bendix Nielsen Friis må nok finnes i et annet miljø. Om det er hans barn som er arvinger etter Vincens Jensen Friis, og om de var søskenbarn, skulle det bety at foreldre er søsken.

 

Er første utsjekking om Bendix Nielsen Friis og borgermesteren i Trondheim, Jens Nielsen Friis, var brødre?

Link to comment
Share on other sites

# 51 Her er originalteksten:

 

Kildeinformasjon: Protokollnummer: 1a, Sted: Trondheim by, Oppbevaringssted: SAT
Merknader:
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-tl20080328650734.jpg
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=20227&uid=ny&idx_side=-263

 

Jeg leser Marthe Friis og søster Elsebe Friis som arvinger etter sl: Vincent Friis.... Mette er en feilavlesning for Marthe....

 

Elsebe identisk med: http://home.online.no/~aaroenes/moldefolk/personer/f/friis_elisabeth_thomasdatter.htm ?

 

Elsebe benevnes Matrone i teksten i panteboka....

 

"Jens Nielsen Friis og Johanna Vincentsdatter er nevnt i skiftet etter Elisabeth i 1706. Jens er hennes farbror som ble gift 08.07.1627 i København."

 

Om opplysningene stemmer bør dette  være foreldrene til Vincent Friis, og hans arvinger er altså barn av Thomas Nielsen Friis som da er en bror av Jens Nielsen Friis.

 

Ref. # 32 Jeg ender opp med dette som arvinger etter Vincent Friis, samtlige barn av Thomas Nielsen Friis:

 

Elsebe Thomasdatter Friis (nevnt over)
avdøde Hr Niels Thomassen Friis arvinger, Thomas Nielsen Friis og Maren Nielsdatter Friis
Thomas Thomasen Friis landkommisær og kammeråd i Ålborg (død uten livsarvinger)
Marthe (Thomasdatter?) Friis gift med Jørgen Brun
Zephora og Adriana Thomasdatter Friis gift med hhv. Hans Didrichsen i Lille-Fosen og David Jacobsen
Birgitte (Thomasdatter Friis?) gift med sal. Hans Andersen i Breivik i Skiens Amt

 

Plausibelt?

 

 

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

Grete Singstad , jeg skal se litt på Friis / Muus når jeg får tid , men det er ikke så stor sannsynlighet for at jeg kan bidra med noe her . Som det tidligere er sagt så florerer det med Friis folk i Trøndelag

 

Når det gjelder magister Niels Muus sin angivelige halvbror så er det ingen som vet hvem han var , men en indikasjon på hvem det kunne ha vært er denne :

 

 

Korporal Kristian Hylla som ble tatt til fange sammen med Niels Muus av svenskene i 1718 var vistnok som en " rådsdreng " . Han er identisk med Kristian Hansen Muus , født ca. 1660 og død i 1714 i en alder av 54 år . Dette kan være den halvbroren til Magister / prest Niels Muus , som ikke tidligere er identifisert . Alderen og aldersforskjellen passer , han må nemlig ha vært en god del yngre enn Magister Niels Muus . I 1718 måtte han bøte for lejermaal med Kersti Ingebriksdatter Voll . Var visst først gift med en hittil ukjent kvinne , og kunne i dette ekteskap være far til Beret Kristiansdatter Dravlan . Dette er ikke verifisert . Kristian Hansen Muus var av og til oppnevnt som fadder ved ulike fødsler , men er ellers lite nevnt og funnet i kilder .


Er dette Magister Niels Muus sin ukjente halvbror så er han født på Hedmark i Bente Nielsdatter Muus sitt andre ekteskap , hennes andre ekteskap er ikke funnet således vet vi heller ikke mannens navn .

 

Personen Kristian Hansen Muus kan ikke være en " ekte " Muus . det kjennes ikke til noen Muus folk på Snåsa før Magister Niels Muus kom dit . Kristian Hansen må derfor ha tatt til seg navnet Muus som en følge av en meget nær tilknytning til magisteren og / eller hans mor , så rollen som en halvbror passer inn i dette bildet .

 

Trondhjems bys borgerskap (red. Tore H. Vigerust, utg. Oslo 2000) side 18, manntall 1687:Over 800 hushold (løpende nummerert) i 13 roder, i første rode finner vi disse:

 

38. Mag. Niels Muus, med sin kiereste, 2 børen, hans moder, 1 tienestedreng, 2 tienistpiger, noch en pige som blifuer der nogen tid i husit. 9 personer

 

Her er ikke magister Muus sin halvbror oppført , dette kan skyldes hans militære " karriere " i Snåsa området . Garden Hylla er tidligere nevnt som bosted .

 

De Friis folkene jeg vet var direkte tilknyttet Muus familien på Snåsa i NT var magister Niels Muus sin sønn ; Peter Johan Muus , født ca. 1682 og død 1754 . 1 ekteskap med Dorothea Danielsdatter Pristorp , hun dør i 1731 . 2 ekteskap med Catharina Hedvig Friis . Peter tar over sogneprest embedet få år før sin far Magister Niels Muus sin død .

 

Denne Catharina Hedvig Friis var datter av Mathias Hansen Friis og Ellen Roaldsdatter Opdal. ( ref. Marianne Holck )

 

Avd. rådmann Mathias Friis. E. Elen Opdal, lagverge kontrollør Thomas Friis. B. Maren Friis på 10 år, Catharina Hedevig 7, Ane Elisabeth 6, Hans 6 og Roal 4 år. Gull 113, sølv 215, gård 900, jordegods, sag. 5171 - 3398 nto. 1772. Hans foreldre (Utdrag av Trondheims Skifteprotokoller, protokoll nr. 7, Norsk Slektshistorik Tidsskrift XXVII -hefte 4 s. Mathias hadde en søster, Idde Hansdatter Friis, g.m. Povel Melhorn. Hun døde i 1719. Ut fra hennes skifte ser det ikke ut til at det har vørt flere søsken enn disse to.

 

 

Sitat Lars Østensen sin spørsmålstilling i # 41 er interesant , men løsningen er som " nåla i høystakken "

# 39 Ref. #36 og #38 sett i relasjon til: "Men da Daniel ikke innfant sig til trolovelsen kom mag. Muus ( hvis bror var gift med Dortheas søster )"

 

Hvilken bror var det og hvilken søster av Dorothea Friis skulle det ha vært

 

HVEM SIN BROR VAR DET ? undertegnede tror ikke det var magister Niels Muus sin ukjente halvbror .

Edited by Bjørn A Løkken
Link to comment
Share on other sites

Så vidt jeg forstår vet man heller ikke noe om opphavet til Daniel Klingenberg. Boka «Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700» av Svein Tore Dahl gir ingen flere opplysninger om han og Dorothea Friis, det refereres til det Sollied har skrevet.

 

Daniel Klingenberg er å finne som student i København i 1689, fra schola Nidrosiensi, han var med andre ord fra Midt-Norge/Nord-Norge.

 

Kjøbenhavns Universitets Matrikel  (1611-1829)

 

Antakelig uten relevans, men som en kuriositet, kan jeg nevne at det i boet etter Jens Truelsen Krog og Christine Marie Hegelund i 1752 oppgis et forgylt sølvbeger med navnet Daniel Klingenberg.

Krog hadde før han ble sogneprest i Rollag i Buskerud vært prest i Kjelvik og prost i Vest-Finnmark.

 

Buskerud fylke, Kongsberg prosti, Skifteprotokoll 1, 1741-1757

 

Daniel Andersen Klingenberg pastor til Ingøens menighed i Finnmark bekjentgjør at han er sønn av Anders Clausen Klingenberg:

 

Kildeinformasjon: Protokollnummer: 1a, Sted: Trondheim by, Oppbevaringssted: SAT

Merknader:

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-tl20080328650725.jpg

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=20227&uid=ny&idx_side=-254

Link to comment
Share on other sites

#53

 

Godt å finne fram kilden som STD viser til.

 

Jeg er i tvil om Elsebe nevnt i brevet skrevet på Hoeggen (i Strinda) 25.august er den samme som sist var gift med Jacob Lund i Veøy.

 

Jørgen Jonsen Brun beskriver hva de 2 kvinner har fått i arv etter Vincens Friis i gården som Torben påbor, det er hans hustru Marte Friis og hennes søster, Elsebe Friis.

 

Om denne Marte Friis er den samme som i #32, datter av Bendix Friis, og Elsebe er benevnt som henne søster kan hun neppe være den samme Elsebe i Romsdalen?

Link to comment
Share on other sites

#53, 56

 

Elsebe Friis, nevnt sammen med søsteren Marthe i 1697, kan ikke være Elsebe Thomasdatter Friis! Ifølge STD ble Elsebe (Elisabeth) Thomasdatter Friis enke for andre gang i 1690, da Hr Jacob Jacobsen Lund døde. I skiftet etter henne i 1707 nevnes hun for sal. Hr. Jacob Lunds, mao giftet hun seg ikke på nytt.

 

Den Elsebe som nevnes i 1697, i forbindelse med arven etter Vincent Friis, er gift, jfr. teksten skrevet av Hr Jørgen Joensen Brun - "Jeg og min svoger", svogeren her må da være Elsebes mann.

 

Jeg føler meg ganske trygg på at Marthe og Elsebe er døtre av Bendix Nielsen Friis, oppkalt etter sin mormor og farmor, og søskenbarn med Vincent Jensen Friis. Jeg tror mao at Bendix Nielsen Friis var bror til Thomas Nielsen Friis og til borgermesteren i Trondheim, Jens Nielsen Friis, som antydet i #52.

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

Når det gjelder magister Niels Muus sin angivelige halvbror så er det ingen som vet hvem han var , men en indikasjon på hvem det kunne ha vært er denne :

 

Korporal Kristian Hylla som ble tatt til fange sammen med Niels Muus av svenskene i 1718 var vistnok som en " rådsdreng " . Han er identisk med Kristian Hansen Muus , født ca. 1660 og død i 1714 i en alder av 54 år . Dette kan være den halvbroren til Magister / prest Niels Muus , som ikke tidligere er identifisert . Alderen og aldersforskjellen passer , han må nemlig ha vært en god del yngre enn Magister Niels Muus . I 1718 måtte han bøte for lejermaal med Kersti Ingebriksdatter Voll . Var visst først gift med en hittil ukjent kvinne , og kunne i dette ekteskap være far til Beret Kristiansdatter Dravlan . Dette er ikke verifisert . Kristian Hansen Muus var av og til oppnevnt som fadder ved ulike fødsler , men er ellers lite nevnt og funnet i kilder .

 

Kristian Hansen Muus virker å være en god kandidat som Hr Muus' halvbror. For øvrig må det være noen feil i årstallene over. Ellers er teksten fra NST ikke til å misforstå - Niels Muus' bror var gift med Dorothea Friis' søster. Klarer vi å finne identiteten til Dorothea finner vi forhåpentligvis denne ukjente broren også (som godt kan være en helbror).

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

# 57 Slettes ikke umulig, men da skal det i kildene påvises en egnet matrone Elsebe Friis som ikke var gift med Hr. Jacob Lund.

 

http://forum.arkivverket.no/topic/99509-13665-friis-krag-etterkommere/

 

"I følge biskop Randulfs kopibok (s.234) av 4. januar 1669, har prest Absalon Jørgensen skrevet at han har seks barn, fire med sin nylig avdøde hustru Agnethe og to stedøtre, etter Agnethes første ekteskap med Bendix Friis."

 

http://nn.wikipedia.org/wiki/Egil_%C3%98vreb%C3%B8

 

1988: Register til biskop Randulfs kopibok 1667-1674 i Bergen bispearkiv. Bergen. 105 s.
1988: Biskop Randulfs kopibok 1667-1674. Bjørgvin: kyrkjehistorisk årbok, s. 24-32.

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

Magister (Niels?) Muus nevnt her i forbindelse med en gård i Trondheim(?):

 

Kildeinformasjon: Protokollnummer: 1a, Sted: Trondheim by, Oppbevaringssted: SAT
Merknader:
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-tl20080328650710.jpg
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=20227&uid=ny&idx_side=-239

Link to comment
Share on other sites

Norske Rigs-Registranter Ottende Bind, 1641 s. 25-26:

 

«M. Bendix [Friis] fik Bevilling at maa komme til Kald i Norge.

C. IV. G. a. v., at eftersom nærværende Hr. Bendix Friis, Kapellan udi…... udi Bergenhuus Len, underdanigst for os haver ladet andrage, hvorledes han før Tiden hans Hustru besovet haver, Hvilken Forseelse han underdaninsk er begjerendes hannem naadigst maa efterlades og bevilges at maa komme til Kald igjen: da have vi naadigst efterladt forse. Hr. Bendix Friis samme Forseelse og derhos bevilget og tilladt og hermed bevilge og tillade, at forse. Hr. Bendix Friis maa tre Aar efter dette vort Brevs Dato kaldes til hvilket Kald udi Bergenshuus Stift han lovligen kan blive til voceret, dog ikke til det Kald, hvor han nu er Kapellan. Cum inhib. sol. Koldinghuus 19 Februar 1641. R. VI. 292."

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

Et tips kan være å gjennomgå denne tråden i DIS-forum: http://www.disnorge.no/slektsforum/viewtopic.php?t=41601

 

Takk for lenken, Rune. Har endelig fått lest meg igjennom alle innleggene, fant dessverre ikke noe om vår Dorothea Friis, men likevel mange andre interessante opplysninger.

 

I debatten på DIS (og ellers på nettet) blir det gjentatt x-antall ganger at Bendix Nielsen Friis var sønn av Niels Henriksen Friis og Vibeke Gyldenstjerne. Det var han ikke, se #52! Han er trolig sønn av Niels Jensen Friis og Elsebe Thomasdatter, og bror til Jens og Thomas. Kilder så langt tyder på dette. Nå gjenstår bare å finne det sikre bevis.

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

# 62 Jmf. Epitafium i # 33: Når sønnen har en hodeskalle i fanget, skal det tolkes slik at han døde ung? Det samsvarer jo bra med at det kun nevnes 2 stedøtrene i # 59.

Link to comment
Share on other sites

#63

Jo, en hodeskalle indikerer vel at livet er forgjengelig, så man bør tolke det dit hen at sønnen døde ung. Men på nermo.org påstås det at Absalon Bendiksen Friis og Marithe (Marthe) Bendiksdatter Friis skal være nevnt i skattelistene i 1675 - klarer vi å finne denne kilden?

Link to comment
Share on other sites

# 64 nermo.org er vel ikke det jeg vil kalle en pålitelig kilde.... Hva er sannsynligheten for at en sønn av Bendix skulle vært døpt Absalon når Agnethe P. gifter seg med Absalon etter ekteskapet med Bendix? Det er vel helst sønnen Bendix fra Agnethes ekteskap # 2 som er nevnt i 1675, og som da er oppkalt etter forrige ektemann.

 

http://leskjerv.seria.no/aner/0004/4977.htm

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

#65

Enig, det er noe som ikke stemmer.

 

# 57 Slettes ikke umulig, men da skal det i kildene påvises en egnet matrone Elsebe Friis som ikke var gift med Hr. Jacob Lund.

 

En annen innfallsvinkel er å finne ut hvorfor Marthe blir kalt Absalonsdatter i «alle» kildene på nettet. Jeg mener hun er en Bendixdatter, men hvor har feilkoblingen oppstått?

 

 

Henrik Christensen Lyster og Marthe Friis hadde i alle fall disse to sønnene:

 

Christian/Christen: Var 26 år i 1701 og var lærer hos president Angells barn. Ble sogneprest i Melhus. Horneman har han som født 16. okt. 1677 og død i Melhus 12. juni 1728. Gift 1. gang 1. sept.1711 med Anna Ebbesdatter Horneman, og 2. gang 5. feb. 1721 med Dorothea Lemvig. I studentmatrikkel finner vi han i 1693 (s.196) som Christianus Lusterus fra schola Nidrosiana.

 

Bendix: Finnes som student fra Nidrosienses i 1700 som Benedictus Henrici Lusterus (s.257). Oppgitt å være i sitt 22. år i 1701. Ifølge Horneman var han født 11. april 1682 og døde som prest i Gjerlev den 4. mars 1721. Gift med Anna Juell. Følgende står i Wiberg Præstehistorie: No 313. Gjerlev og Draaby, Horns Herred, Frederiksborg Amt, Sjællands Stift.:

9. 19/12 1710**. Bendix Henriksen Luster el. Lyster, f. Trondhj. 11/4 82; C. 27/1 07, l.; ~ Anna Juul; 2 ~ Etm.; [b. 11/3 1721].

 

 

Hvis Marthe Friis, gift 1 med Henrik Christensen Lyster og 2 med Jørgen Joensen Brun, er datter av Agnete Pedersdatter Krag, må hun være Bendix Nielsen Friis’ datter og ha ei søster med navn Elsebe. Hvorfor skulle søstrene ellers ta arv etter Vincent Jensen Friis?

Link to comment
Share on other sites

# 66 Ressonementet er greit nok, men vet vi at Marthe Friis gift med Jørgen Joensen Brun var en datter av Bendix? Vet vi at det er samme Marthe Friis som var gift 1 med Henrik Christensen Lyster?

 

Marthe og Elsebe Friis, som er søstre, tar arv etter Vincent. Disse er da døtre av en bror eller søster til Jens Nielsen Friis. Så langt er alt vel.

Link to comment
Share on other sites

STD refererer til Tønder når det hevdes at Marthe Friis var gift med Henrik Lyster og deretter med ettermannen Jørgen Brun - begge sogneprester i Strinda. 1701-manntallet viser da også enken etter Hr Jørgen med Lyster-sønner og en yngre sønn Henrik.

 

Og vi vet selvsagt ikke med sikkerhet ennå hvem Marthe Friis var datter av. Men hvorfor er hun koblet som datter av Absalon Jørgensen Beyer? Riktig mor, men feil far?

 

Link to comment
Share on other sites

# 68 Denne kilden er god nok som bevis på det dobbelte giftemålet. Det indikerer sterkt at det er korrekt Marthe og at hun hadde en søster Elsebe som begge var arvinger etter Vincent. Vi vet at Bendix hadde 2 døtre. Vi vet dog ikke med sikkerhet navn på noen av dem.

Link to comment
Share on other sites

#66

 

2747185606_feb3ac7e79.jpg

 

«Anno 1677 Dend 16. octobr: er Hr Christen Hendrichsøn Luster födt paa Hoeggen Strindens Præstegaard»

Link to comment
Share on other sites

#62, 63

Jeg er enig i tolkningen i #46 - De hadde 4 barn, av disse av 1 død – når bildet males.

 

Hodeskallen er en påminnelse om døden – livets forgjengelighet. I den tids åndsstrømming; memento mori – husk at du skal dø. For gutten ble det en bokstavelig sannhet, for etter kilden i #59 må sønnen være død i 1669.

 

Etter høyden på barna, skal vi tro at rekkefølgen på de levende er jente – jente – gutt?

 

Om jeg skal drodle videre:

 

Absalon Pedersen Beyer tok gjerne over både kallet og enka i 1650, og før den tid hadde Agnete fått 4 barn. Om det siste kom til i 1649, og det er 2 år mellom hver av barna tilsier det 1643 som fødselsår for det første.

Bendix fikk kongelig benådning i februar 1641 for ungen som hans kone fødte for tidlig. Enten vi gjetter på 1640 eller 1641 som fødeår for barnet; det blir ikke mange års ekteskap med første kone før det er på’n igjen rundt 1642/43 med Agnete.

Lampe oppgir 5 barn, 2 av disse er sjaltet ut allerede (brødre Jens og Vincens i Trondheim), og jeg sliter med logikken at han er far til en sønn immatrikulert i 1639. Denne Claus er da født rundt 1619, 6 år før Bendix sjøl blir immatrikulert.

De vi står igjen med fra Lampe er de to siste; ”Absalon”, med tilføyd spørsmålstegn, og ”Benedicte Cathrine”

Link to comment
Share on other sites

# 71 Jeg tror ikke noe på Lampe. Det er for mye som beviselig er feil i den fremstillingen. Bendix gifter seg sannsynligvis med Agnete i 1641, og de 4 barna som er med på bildet er født i tidsrommet 1641-1650. Deretter overtar Absalon enka med barn, og får ytterligere minst 4 barn med henne, sannsynligvis flere som er død før 1669 i ekteskap #2 for Agnete. Noe mer er ikke mulig å lese ut av de kildene som er fremlagt til nå.

 

Om hypotesen om Bendix sitt opphav stemmer, og Marthe og Elsebe faktisk er hans barn, så tipper jeg at Elsebe er født først av de 2 jentene.

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

#62 Bevis for at Bendix Nielsen Friis og Jens Nielsen Friis er brødre?

 

Et forsøk på bevisføring kan være gjennom eleminasjon. (Her berører jeg ikke i det hele tatt sannsynlighetsvurderingen mellom de 2 menn, fødeår, farsnavn, slektsnavn)

 

En tankerekke, men først noen byggesteiner: Vi legger til grunn at

  • døtrene til Bendix er blant arvingene til sønnen til Jens, Vincens
  • døtrene til Bendix og Vincens er søskenbarn

Om vi stoler på disse byggesteinene er det å finne hvordan disse kan være søskenbarn. Om vi ikke stoler på byggesteinene kollapser korthuset.

 

Det kan jo være flere måter søskenbarn oppstår, gjennom mor eller far. Mor eller far til Bendix er bror eller søster til mor eller far til Marte og Elsebe.

 

Vi holder fedrene utenfor, og ser på mødrene. Mor til Vincens er Johanna Vincensdatter. Når både festerøl og bryllup ble holdt i Kjøbenhavn er det vel mest rimelig at det var derfra hun kom. Agnete Pedersdatter sitt opphav er dokumentert av Fiigenschoug. Om vi ikke klarer å finne forbindelser gjennom mødrene, enten hel- eller halvsøsken, tror jeg vi står igjen med fedrene; at disse var brødre.

Link to comment
Share on other sites

# 73 Vi trenger den kilden som beviser direkte eller indirekte at sammenhengen var slik som antatt. Byggsteinene står fortsatt på utrygg grunn.

Link to comment
Share on other sites

#71

Ifølge studentmatriklene i København var Thomas student i 1624 og Bendix i 1626, begge fra Ripensis (Ribe). Finner i tillegg i 1613: Christianus Nicolai Frisius, Ripensis.

 

Tar også med denne:

(s. 149) Decano Mag. Iacobo Fickio, Philosophiæ Magistri renunciati sunt 18 Philosophiæ Candidati, 21. Maij a 1639.:

  • Benedictus Frisius, ill. et gener. Pro-Regis Norvegiæ filii ephorus.

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.