Jump to content
Arkivverket

Hirsch, I.C.W.: Danske og norske Officerer 1648-1814 er fotografert


Lars.O.Wangensteen

Recommended Posts

 • Replies 148
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

 • Lars.O.Wangensteen

  36

 • knut fasting

  30

 • Rune Nedrud

  24

 • Odd Annar Tangen

  10

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Da kommer årets førjulsgave fra Norsk Slektshistorisk Forening!   Registeret på 516 sider og 31900 navn i verket Hirsch, I.C.W.: Danske og norske Officerer 1648-1814 er nå tilgjengelig for alle i en

Da blir registeret med over 30 000 navn publisert fritt tilgjengelig på NSFs hjemmeside sannsynligvis om et par dager.   Det mangler noen få navn, men de er bestilt fotografet av en våre registrante

Jeg kan i alle fall si så mye som at det vanker en del nye opplysninger i dette materialet, og om dere møter på LAN-partyet kan jeg forsøke å bruke noe tid på å slå opp enkeltpersoner. Inntil da arbei

Posted Images

Bjørn A Løkken

Tøft , hvordan er mulighetene for å få fatt på et bilde eller to av militære personer ?


Det er denne karen og hans sønn , daværende løytnant Peter Henrich Sommerschield ,  jeg er på jakt etter først :

 

 • Henrich Henrichsen Sommerschield , født 1660 – 1665 i Trondheim og ble begravet den 17 april 1718 i Oddernes kirke , Kristiansand . Henrich ble gift 4 august  1693 i Oddernes kirke , etter “ Hans Majestets Allernaadigste Tilladelse kopuleredes “ med Anne Elisabeth Brun , døpt 21 juli 1665, “ Horedtangen “  Akershus , Christiania . Hun døde før 1 oktober  1732 . Hennes foreldre var Peter Brun og Elisabeth (Lisbeth) Nicolaysdatter Worm .

I den i 1681 opprettede Trondhjemske Bataljon av det Norske Marineregiment sees det i regnskapene for 1 kvartal 1683 at Henrich ble ansatt som korporal i bataljonen . Med ham går Sommerschield slekten over til å bli en utpreget militærslekt gjennom mange generasjoner .

 

 

Angir selv i sin avskjedssøknad at han begynte som menig og at han ved sin avskjed har tjenestegjort i 36 år , altså fra 1681 . Innrulert som korporal i Trondhjemske bataljon av Marineregimentet den 14 november 1682 med 40 Riksdaler årlig lønn . Sersjant samme sted 22 mai 1686 . 10 november 1688 ble han fenrik i Marineregimentet . Trondhjems bataljonen av Marineregimentet tjenestegjorde i 1688 sammen med 2 andre Marinebataljoner i Danmark . Sto 1689 som løytnant hos kommandanten ved Fredriksholms garnison , Kristiansandske befestninger . Premier løytnant samme sted fra 13 februar 1690 til 24 mai 1701 , dessuten fra 1 januar 1700 til 23 mai 1701 premier løytnant ved Mandalske kompani . Ved 3 reservekompani – det Stavangerske – i Westerlehnske infanteri regiment 24 mai 1701 til 22 desember 1704 . Kaptein og kompanisjef ved Raabygdelaugske kompani fra 23 desember 1704 til 15 november 1717 , da han på grunn av svekket helse “ apoplexi “  ( drypp )

/ slagtilfelle ) sier han selv . Etter innsendt avskjedssøknad fikk han avskjed med majors grad . Allerede den 5 juni 1715 var han på grunn av “ svaghed “  blitt fritatt for deltagelse i en ekspedisjon til Danmark . Han må imidlertidig være kommet seg igjen .

 

Den store nordiske krig begynte 28 oktober 1709 og sluttet 14 juni 1720 . Kaptein Henrich Sommerschield deltok i krigen med sitt “ Raabbøidelaugsche “ ( Råbygdelaugske kompani ) Som kaptein deltok han også i Fredrikshalds forsvar mot Carl XII angrep mot festningen Fredriksten den 4 juli 1716 hvor hans svoger oberst løytnant Hans Jacob Brun den gang var kommandant . Han har ved denne anledning og den 14 mai 1717 utenfor Gøteborg “ vist Fliid Troeskab och Nidkiærhed i Eders Kongelige Mayestets Tieneste “  sier regimentssjef oberst Steen Blix .

Under kampene ved Fredrikshald og ved byens brann hadde hans kompani store matrielle tap Det matriell tapet ( militære matrielle gjenstander  ) hadde nok vært oppbevart i kompaniets kvarter i byen , og det har ikke lyktes kompaniet under tilbaketrekkingen til festningen å få dette med seg . De ble flammenes rov da byen brente . I anledningen av den kontroversen mellom sjefen for borgervæpningen , Peder Colbjørnsen ( om Peder Colbjørnsen se oldemor Karen Knutsdatter )  på den ene side og festningens kommandant Hans Jacob Brun på den andre side , var kaptein Henrich Sommerschield og hans sønn , daværende løytnant Peter Henrich Sommerschield henholdsvis “ præses “ 23 juli 1716 og “ assessor “  27 juli 1716 ved to av de krigsforhør som ble avholdt for anledningen .

 

 

Som henholdsvis svoger og nevø av kommandanten fant Peder Colbjørnsen som rimelig var at de to offiserer Sommerschield var innhabile . Da krigsrettens kjennelse gikk ham imot , anket han saken inn for kongen som , da det var vansker med vitnene , påla begge parter om å holde fred . Opinionen var visstnok på Colbjørnsens side , men senere militære sakkyndige har funnet kommandantens operasjoner og og forhold ved beleiringen av festningen uklanderlige  Han ble også etter en imidlertidig suspensasjon forfremmet . 23 august 1720 ble han sjef for 1 Trondhjemske nationale infanteriregiment , den 25 juli 1733 fikk han  generalmajors grad .

Avskjed den 12 oktober 1736 .

Som tidliger nevnt deltok Henrich Sommerschield den 14 mai 1717 og kaptein Knudsens kompanier av Westerlehns regiment i Tordenskiolds beleiring av festningen ny Elfsborg for å få tilintetgjort eller erobre de krigsskip som lå liggende i havnen der , og som var en trussel mot de dansk – norske forbindelses linjer . Av Henrich Sommerschield kompani på 120 mann ble “ 4 dødschutte “  og “ 3 qvæstede “  Kompaniet skjøt ved enne trefningen 316 skarpe skudd og rekvirerer siden som erstatning 316 kuler og 100 flintsteiner . Kompaniet var om bord i galleien Friedrich 4 av Kristiansand . Løytnant hos ham den gang var hans nevø Peter Nicholai von Zernichow . Hans mor var Inger Dorthea Brun , søster av Henrich Sommerschield’s hustru .

Tordenskjold sitt flaggskip var linjeskipet Laaland og kampene skal ha vært særdeles harde . Tordenskjold måtte som bekjent oppgi sitt foretagende . Den 19 september 1717 ble det i slaget ved Ronø ved Strømstad tatt 20 mann til fange av svenskene fra Sommerschield sitt kompani .

 

I 1717 søker han som nevnt avskjed på grunn av svekket helbred . Hans avskjedssøknad blir innvilget samtidig som han blir titulert major , og den 31 desember 1717 søker han om å få innvilget 3 soldater til å ro ham den lange veien i desember måned fra Fredrikstad og hjem til Kristiansand “ i hans egen baat “  Soldatene måtte forplikte seg til straks å vende tilbake til kompaniet .

Kirkeboken for Oddernes kirke meddeler at det den 17 april 1718 “ parenteredes  (parenterasjon = liktale) over velædle og velbyrdige major Henrich Sommerschiel “ Domkirkens regnskaper for samme år meddeler at det ble betalt “ 1 Rdlr. For det bedste ligklæde “ Henrich ble nedsatt i kirken og “ er begraven i Dend store Gang ved Coret “  For dette skulle det betales 9 Riksdaler .

 

 

Edited by Bjørn A Løkken
Link to post
Share on other sites
Lars.O.Wangensteen

Tøft , hvordan er mulighetene for å få fatt på et bilde eller to av militære personer ?

Det er denne karen og hans sønn , daværende løytnant Peter Henrich Sommerschield ,  jeg er på jakt etter først :

 

Materialet vil bli publisert i en eller annen form, men før det blir gjort skal det lages et register, og da snakker vi om 40-50000 navn!

 

Arbeidet med registeret blir en dugnadsjobb, og blir det bare oss i styret i NSF som må gjøre jobben, sier det seg selv at det vil ta tid, laaang tid.

 

Så hvis det er noen NSF´ere der ute som vil være med på dugnaden er det bare å melde seg :-)

Link to post
Share on other sites

Jeg kan i alle fall si så mye som at det vanker en del nye opplysninger i dette materialet, og om dere møter på LAN-partyet kan jeg forsøke å bruke noe tid på å slå opp enkeltpersoner. Inntil da arbeides det med å pynte på bildene, lage register og få oversikt på om alle sidene er med. Det var alt i alt 47 innbundne håndskrevne bøker på over 100 sider hver så det er ikke gjort i en fei å få full oversikt.

Link to post
Share on other sites
 • 3 weeks later...
Grete Singstad

Da er jeg godt i gang med registreringen. Bøkene er en gullgruve – mange spennende opplysninger som jeg gleder meg til å forske på! Håper derfor flere melder seg til dugnad slik at verket blir tilgjengelig så fort som mulig. Det er flott håndskrift, som burde være grei å lese for de fleste.

Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Eg har ein sterk mistanke om at byfuten i Christiania, Adam Barch (avliden 1705), hadde slektningar som høyrde til dei militære styrkene, som til dømes fenrik Andreas Barch, som Grete Singstad refererer i debatten om byfuten (http://forum.arkivverket.no/topic/192531-adam-barch-byfut-i-christiania-d%C3%B8ydde-1705-svigerfar-peder-hansson-leth-d%C3%B8ydde-1679-kven-var-desse-karane-og-kvar-kom-dei-ifr%C3%A5/page-3):

 

Fra Olai Ovenstad, Militærbiografier, b. 1, s. 55 (s. 57)

«Barch (Barck), Andreas. – Kornett ved 2. Sjællandske nasj. rytter.regt. i 1682. – Fenr. ved Akh. nasj. inf.regt.s. Trøgstadske komp. 3/2 1683. – Prlnt. ved regt.ets Folloske komp. 26/2 1684, forflyttet til Ullensakerske 4/8 1685. – Avtakket 13/5 1690.»

 

Denne Andreas fekk ein son Jacob Adam døypt i Trøgstad 15.4.1683 (kjelde Wenche Hillstrand).

 

Kanskje er Andreas ein slektning av Adam?  Har Hirsch ein meir fullstendig biografi om Andreas eller andre Barch'ar som kan vera av same ætt?

Edited by Lars E. Øyane
Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Lars, vi kan dessverre ikke åpne opp for spørsmål ennå. Jeg sitter selv kun med en "liten" del av bokverket og det er ikke den delen som omhandler Barch. Hadde jeg gjort det hadde jeg nok kikket i materialet siden jeg selv er deltaker i debatten om Barch.

 

Se ellers Runes innlegg - #7

Edited by Grete Singstad
Link to post
Share on other sites
Lars.O.Wangensteen

Jeg tror nok ingen av oss som arbeider med registreringen vil få mulighet til å gjøre oppslag i framtiden

 

Det blir rett og slett for tidkrevende.

 

Hvordan verket blir publisert, er vel ikke bestemt ennå, men jeg tror at Rune har et svar på det på NSFs Lan-party 8-9/11

Link to post
Share on other sites
Lars.O.Wangensteen

Bare som et eksempel på hvor stort dette verket  er så kan jeg gi et eksempel.

 

Slektsnavnet Ahlefeldt:

 

I Ovenstads militærbiografier finner jeg 8 personer (side 23-25 i bind 1)

 

I Hirsch&Hirsch så er det 119 personer (35 tettskrevne sider)!!

Link to post
Share on other sites
Lars.O.Wangensteen

Nå er jeg ferdig med registreringen av bind 1 (av 47)

 

Bokstav A-ANT er det registrert 599 personer!

 

Dette vil ta tid, og bare registeret vil når vi er ferdige sannsynligvis bli på 4-500 sider, kanskje mer

 

Link to post
Share on other sites
Jørgen M. Steen

 

Så hvis det er noen NSF´ere der ute som vil være med på dugnaden er det bare å melde seg :-)

 

Håper derfor flere melder seg til dugnad slik at verket blir tilgjengelig så fort som mulig. Det er flott håndskrift, som burde være grei å lese for de fleste.

 

Lars, har du anledning til å legge ut en tilfeldig valgt side slik at vi kan se håndskriften og vurdere om vi er kapable til å bidra?

Link to post
Share on other sites
Lars.O.Wangensteen

Lars, har du anledning til å legge ut en tilfeldig valgt side slik at vi kan se håndskriften og vurdere om vi er kapable til å bidra?

 

Det kan jeg, og vi trenger helt klart mer hjelp!!

 

Vi har en mal i Exel vi bruker. Den skal inneholde Etternavnn - patronym - fornavn - bind.nr - side - merknader (i merknadsfeltet kan det feks stå alternative navn)

Skriften er fin synes jeg, men noen tyske kan være litt vriene. Da skriver jeg gjerne de bokstavene jeg forstår etterfulgt av ???

 

Se vedlegget som er en helt tilfeldig valgt side i bind 2 som jeg har begynt på. Antall personer pr side varierer mye pga mengden biografi

post-3362-0-79933400-1412776980_thumb.jpg

Link to post
Share on other sites
Jørgen M. Steen

Glimrende.

 

Det er ikke avskrekkende i det hele tatt. Navn er jo ofte lettere å lese enn selve teksten og sammenhengen. Ser jo ut fra dette at det vil bli noen ??? innimellom, men man må jo begynne en plass.

Link to post
Share on other sites
Lars.O.Wangensteen

Glimrende.

 

Det er ikke avskrekkende i det hele tatt. Navn er jo ofte lettere å lese enn selve teksten og sammenhengen. Ser jo ut fra dette at det vil bli noen ??? innimellom, men man må jo begynne en plass.

 

Flott Jørgen.

 

Og husk at det er BARE navnene vi skal ha i registeret.

 

Teksten (biografien) skal vi ikke transkribere. Vi kommer først til å gjøre ferdig registeret som vil bli publisert, mens selve bindene vet vi i øyeblikket ikke hvordan skal publiseres. Styret skal diskutere dette framover

 

Og hvis du og andre vil hjelpe til er det bare å ta kontakt med Rune Nedrud leder@genealogi.no

Link to post
Share on other sites
Lars.O.Wangensteen

Da er vi 5 personer som registrerer, men vi trenger flere!!

 

Styret i NSF har besluttet at materialet, når det er ferdig, vil bli gratis tilgjengelig for NSF´s medlemmer som e-bøker på genealogi.no

 

De som ikke er medlem må kjøpe bindene som CD´er, 12 i alt, eller gjøre det enkleste og billigste; melde seg inn i NSF :-)

Link to post
Share on other sites
Lars.O.Wangensteen

Nå har jeg registret alfabetet A - BAUR, og det ble 1345 personer

 

Så vi hadde ikke blitt lei oss om flere meldte seg til registrerings-dugnaden :-)

 

Da hadde vi kunnet publisert dette raskere

Link to post
Share on other sites
Lars.O.Wangensteen

Da er jeg ferdig med registreringen av bind 1 av totalt 12.

 

Bind 1 inneholder bokstaven AA - BEZ med godt over 2000 personer

 

Denne registreringen vil ta tid, og vi er nok ikke ferdige før langt utpå nyåret hvis ingen flere melder seg til dugnad. (Jeg har ikke tid til mer registrering framover)

 

Innholdet i bind 1. vil bli presentert  på NSFs Genea-Lan party i Oslo 8-9/11, og blir nok kanskje lagt ut på medlemssidene om ikke så lenge

Link to post
Share on other sites
Lars.O.Wangensteen

Hei.

Jeg har klar Bind 3 før helgen., ca. 500 sider.

Jeg er litt spent på feilprosenten...

 

Flott Knut!!

 

Og Erlend M og Grethe Singstad holder også på vet jeg, men da er i alle fall 2 av 12 bind ferdige før helgen

Link to post
Share on other sites

Flott Knut!!

 

Og Erlend M og Grethe Singstad holder også på vet jeg, men da er i alle fall 2 av 12 bind ferdige før helgen.

Hva gjør vi med korrektur? Kan vi satse på tilbakemeldinger om feil over tid ?

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.


×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.