Jump to content
Arkivverket

Peder Clausen Stabel - død innen 1712 - vise-sorenskriver Solør og Østerdalen (Hedmark)


Alf Christian Frogner

Recommended Posts

Fogd Claus Bastiansen (Stabel) og Margrete Olufsdatter hadde 14 barn – 5 sønner og 7 døtre levde i 1648, to døde som spebarn #5

 

Har gjort forsøk på å samle informasjonen framkommet i denne tråden. 4 sønner og 6 døtre er funnet, dermed mangler en sønn og ei datter. Mette Clausdatter gift med Peder Jørgensen er forkastet #27. De to som mangler hadde ikke livsarvinger i 1712, jf. arvingene i skiftet etter Dorte Clausdatter og hennes mann Jens Jacobsen i 1712 #27. De kan ha gått bort i ung alder og dermed vanskelig å få dokumentert.

 

De ti barna er (noe usikker rekkefølge):

 1. Karen, ca 1629-1711, gift med Peder Andersen, sorenskriver på Toten, livsarvinger
 2. Bastian, ca 1631-1679, sogneprest i Skedsmo, gift med Sophie Larsdatter Hammer og andre gang med Elisabeth Arentsdatter, livsarvinger
 3. Brede (Bredo), ca 1632-1676, prost, sogneprest til Hadsel, gift 1666 med Tedichen Nilsdatter Lindschow, ca 1643-1733, livsarvinger
 4. Boel (Bodil), ca 1635-1699, gift ca 1689 med sogneprest til Tynset, Niels Jensen Friis, ca 1630-1704, livsarvinger
 5. Jens, ca 1636-?, ingen livsarvinger i 1712
 6. Peder, -ca 1682, vise-sorenskriver i Solør og Østerdalen, gift med NN, hadde livsarvinger 1712, men disse er ukjente.
 7. Birthe (Birgitte), 1642-1710 gift med Johan Steenkuhl 1644-1702, fogd over Østerdalen, Solør og Odalen, livsarvinger
 8. Dorte, 1644-1707, gift med Jens Jacobsen, Fossen i Nes, ca 1646-1711, barnløs
 9. Karen, 1645-1717, døde ugift og barnløs
 10. Anne, -1673, gift med Hans Ehm, -1696, sorenskriver i Stjørdal og Verdal. Ingen livsarvinger i 1712. Sønnen Hans Henrik sist sett 1696.
Edited by Grete Singstad
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

#51

Glemte å ta med at NST XIII – «Rettelser og tillegg» (#45) har med sønnen Christen f. ca 1640 og Margrethe f. ca 1648, gift 11. aug. 1678 med vaktmester Niels Jensen. Kan dokumentasjon om disse to finnes? Christen er kanskje funnet i en skatteliste?

 

Mette, f. ca 1647 og gift med Peder Jørgensen er også tatt med, men hun hører ikke til her hvis paret er det samme som i #27.

 

Ellers står det at kvesthusskriver Claus Stabel kan være sønn av Peder Clausen Stabel. Det skal være et skifte etter han i under-admiralitetets skiftebok 13. des. 1713. Det bør være mulig å finne patronymet til kvesthusskriveren og gjerne arveskiftet.

Link to comment
Share on other sites

Peder Clausen Stabel hadde en datter Margarethe som fikk barn med
Hans Joachim Sperling i 1702 på Vinger i Hedmark. Døpt 12 januar
Jeg har notert at sønnen Hans Jochum var født utenfor ekteskap.

Se venstre side
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9127&idx_id=9127&uid=ny&idx_side=-89

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9127&idx_id=9127&uid=ny&idx_side=-90
Samme gutten død 18 uker gammel

Link to comment
Share on other sites

Flott, Wenche. "Margrethe sl. Peder Claussøns Datter" peker i denne retningen. Har du funnet navnet Stabel i forbindelse med henne?

 

 

Edit:

Wenche: Jeg fant svaret selv, ved public absolvasjon samme år (s. 88)  er hun ført som Margrethe Pedersdatter Stabel.

På samme side finnes en sersjant Claus Stabel som fadder, kanskje hennes bror?

 

Da kan vi nok trygt plassere henne som Peder Clausen Stabels datter.

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

Det er så lenge siden, minst 25 år sider. Jeg bare noterte det, som en bisetning da Margarethe Pedersdatter Stabel ikke var relevant for meg.

Veldig dumt at jeg ikke noterte kilden ordentlig den gang, men var selv ganske ny som slektsforsker på den tiden, så alt ble ikke notert.

 

Men jeg fant det i forbindelse når jeg forsket på Flor familien.

Hans Jochum Diderich Sperling giftet seg i 1705 i Vinger med Maria Davidsdatter Felber.

Som igjen var datter av Maren Ambrosiusdatter Flor og David Jacobsen Felber.

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Men jeg fant svaret selv - og takk for hjelpen, flott å finne et barn av Peder Clausen Stabel!

 

6. aug. 1702

«Publice absolverit da Margrethe Pedersdatter Stabel for sit lejermaal med Capitain de Armis, Hans Jochum Sperling. Dette qvindfolck blefv i hendis haarde barnsnöd privatim absolverit hvorfor det saa lenge med den publiqve absolution er henstaaet»

 

Hedmark fylke, Vinger, Ministerialbok nr. 1 (1689-1729), Kronologisk liste 1702, side 88.

Link to comment
Share on other sites

Flott Grete

 

Da har jeg notert denne kilden. Ser at en Claus Stabel er fadder på samme siden den 30 juli.

Sannsynligheten taler for at det er hennes bror.

Link to comment
Share on other sites

Kopp- og kvegskatt 12. feb. 1683:

 

Døtrene

 • Maria Margreta 16 år
 • Elizabeth 13 år
 • Antoneta Uldrica 6 år
 • Bastina 3 år

Sønnene

 • Johan 12 år
 • Claus 8 år
 • Breda 4 år

Solør, Odal og Østerdal fogderi, Kopp- og kvegskatt 1683

 

Vaktmester-løytnant Anders Molbechs hustru Bastina Johansdatter Stenenkul ble gravlagt i Vinger 15. jan. 1706. Hun ble 25 år og 6 mnd, dvs. f. juli 1680. Alderen i kopp- og kvegskatt 12. feb. 1683 – i sitt 3. år – passer godt.

 

Hedmark fylke, Vinger, Ministerialbok nr. 1 (1689-1729), Kronologisk liste 1706, side 104.

 

Og 15. juni samme år ble sorenskriver Bendix Anderssøn Heides hustru Elisabet Johansdatter Steinkul gravlagt. Hun døde i barselseng etter sitt tiende barn i en alder av 36 år og 8 mnd, dvs f. okt. 1669

 

...men dette er vel kjent stoff, så kreftene brukes heller på Peder C. Stabels ukjente barn.

 

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

 

 

Men, det finnes et suverent sjeleregister for Nes, Akershus (hvis dette er det riktige Nes) hvor alle mellom ca 1630 og frem mot 1780 er nevnt med navn, fødselsdato, ekteskapsdato og dødsdato, sortert etter gård og familie.  (Jeg har aldri sett et bedre sjeleregister).       http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7654&idx_id=7654&uid=ny&idx_side=-2

 

Dette er meget omfattende så det ville være fint om en visste hvilken gård som er aktuell.

 

Ett svar til Leif. Litt på kanten av emnet.

 

 

Ja dette er Nes i Akershus.

Dette er nesten en folketelling for Næs. Ikke nok med at det er  navn, fødselsdato, ekteskapsdato og dødsdato, sortert etter gård og familie,

Bak mange navn er det også skrevet hvor  personen hadde sitt ophav. Enten i bygda eller i andre sogn.

Meget anvendelig der hvor kirkebøker mangler.

Edited by Leif B. Mathiesen
Link to comment
Share on other sites

Dette er interessante nyheter! Den som leter, den finner ...!

 

Men tanke på utgangspunktet for dette emnet, har det nå fremkommet trolig tre barn av Peder Clausen Stabel.

 

Jeg antar nevnte skiftebok fra underadmiralitetet befinner seg i Riksarkivet (finner den ikke nevnt i Arkivportalen.no) og sender derfor en forespørsel dit om personopplysninger fra skiftet etter kvesthusskriveren.

Link to comment
Share on other sites

Som nevnt i #51, var Karen Clausdatter Stabel gift med Peder Andersen, sorenskriver på Toten.

 

De hadde blant annet datteren Hillebor Pedersdatter Nygaard, som døde innen 1730 og etterlot seg (blant annet) en datter som da var gift med løytnant Colberg (nevnt i skiftebrevet etter hennes avdøde og barnløse bror Claus Pedersen 02.03.1730 på gården Hørland (Toten)).

 

Jeg har imidlertid ingen ytterligere opplysninger om nevnte Hillebor samt hennes familie og for noen år tilbake hadde jeg en forespørsel her på forumet. Men da fremkom det ingen svar..

 

Gjør derfor et nytt forsøk i denne debatten.

Link to comment
Share on other sites

Jeg har mottatt kopi av skiftebrevet fra Rigsarkivet i København etter kvesthusskriver Claus Stabel. Han døde ugift, men skiftebrevet oppgir hverken hans patronym eller utarvinger. Han skal visstnok være sønn av sogneprest Bastian Clausen Stabel i Skedsmo og hans første hustru Sophie Larsdatter Hammer.

 

Av de antatte barna til Peder Clausen Stabel referert fra ministerialbok for Vinger, er det foreløpig bare sønnen Hans Pedersen som er dokumentert med ekteskap. Han ble viet 31.01.1703 med enken Magnild Arnesdatter Gylterud og hans bosted oppgis da som Tråstad. De døper sønnen Peder 13.07.1704 og var da bosatt på Gylterud.

Link to comment
Share on other sites

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9127&idx_id=9127&uid=ny&idx_side=-202

Se venstre side

 

Den samme Peder født 1704 døde 17 år gammel på Gylterud og begravet 28 juni 1722 på Vinger.

 

 

Hans mor dør 1731 på Vinger og begravet 24 juni i Vinger

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9128&idx_id=9128&uid=ny&idx_side=-10

Se venstre side øverst i 2 kolonne

Edited by Wenche Hillstrand
Link to comment
Share on other sites

Takk for nye opplysninger!

 

Trolig dør Hans Pedersen Stabel følgelig barnløs.

 

 

Vedrørende #62:

 

Foreløpig er det usikkert om etternavnene Nygaard og Colberg har direkte forbindelse til gårdsnavn eller benyttet som familienavn.

 

Etter nett-surfing, foreligger foreløpig følgende forslag til identifisering av denne familien:

 

Jens Colberg. (Han benevnes som Kolberg i Ovenstads Militærbiografier og var nettopp i 1730 premier-løytnant ved (Østre)? Gudbrandsdalske kompani av 1. Opplandske infanteriregiment. I Hirsch-registeret benevnes han som Colberg).

~

Margrete. (Madame Magrete Colberg begravet Ringsaker (Hedmark) 14.02.1743 / 57 år).

 

Barn:

 

- Hellebor Jensdatter Colberg.

~ 24.11.1747 - Akershus slottskirke

Gulbrand Larsen, under-konstabel.

 

- Bastina Jensdatter Colberg.

~ 08.12.1740 - Vang (Hedmark)

Ole Knudsen Wiborg, korporal.

 

- Else Sophia Jensdatter Colberg.

~ 29.02.1748 - Ytterøy (Nord-Trøndelag)

Nils Olsen Brisach, sersjant.

 

Tilbakemeldinger mottas med takk!

 

 

Link to comment
Share on other sites

Geografisk sett er gårdene Kolberg og Nygård i Fåberg (Oppland) mest nærliggende, men finner derimot ingen forbindelser.

Link to comment
Share on other sites

#54ff

Hans Pedersen Stabel og Magnhild Arnesdatter Gylterud nevnes i denne boka:

Vinger bygdebok : gards- og slektshistorie. 3 : Austmarka med Varaldskog

 

I en annen bygdebok kan man lese om den velstående Claus Pedersen Stabel (1666-1734) på Strøm lille (Lillestrøm) i Rælingen.

Rælingen : trekk av bygdehistorien. 1

 

På "nettet" har han foreldrene Peder Svendsen Sørum og Dorthe Bastiansdatter Stabel. Claus passer jo også godt som vise-sorenskriver Peder Clausen Stabel sin sønn, så her kan det være lurt å dobbeltsjekke primærkildene.

 

Se også denne debatt:

Claus Pedersen (Lille) Strøm 1664-1734

 

Edit:

Men han er nok ikke den samme som sersjant Claus Stabel, som var fadder i Vinger i 1702 (han er vel en bedre kandidat til å være sønn av vise-sorenskriveren). Uansett - når det er flere av samme slekta med samme navn er det fort gjort å koble personer til feil foreldre.

 

Edit:

Rettet løtnant Stabel med sersjant Stabel.

 

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

Takk for nytt bidrag, Grete!

 

Det gjelder å holde tema "varmt".

 

Jeg har også lest den lokalhistoriske litteraturen for Rælingen vedrørende Stabel og nevnte Claus Pedersen synes å være troverdig som søstersønn av fogden Claus Bastiansen. Han fikk forøvrig skjøte på Lillestrøm allerede i 1695.

Link to comment
Share on other sites

#62, #65

Løytnant Colberg og frue

 

Synes du har funnet gode kandidater på Hedemarken. Det kan se ut som Vang er stedet å lete etter nærmere informasjon. Funn:

 

Hvis vi er heldige finnes det skifte etter Ane Dorthea Colberg. Hedemarken sorenskriveri.

 

Legger inn lenker til gammel debatt + skiftet etter Claus Pedersen på Toten I 1730:

Sorenskriver PEDER ANDERSEN på Toten (Oppland) - hans etterslekt

Oppland fylke, Toten sorenskriveri, Skifteprotokoll 7, 1722-1737

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

Er denne familien kjent? Hvem var Niels Stabel sine foreldre? Og hvem var hans kone Margaretha Christina?

 

På Fossum gård på Nes (HE) ble skifte etter enken Madame Margaretha Christina åpnet 14. mars 1738. Hun hadde vært gift med regimentskvartermester Niels Stabel. Paret etterlot seg 2 sønner og 3 døtre:

 • Monsieur Andreas Stabel, hos hr. inspektør Nyborg i København
 • Studiosus Caspar Christopher Stabel, oppholder seg i København. Var i sitt 16. år da han ble immatrikulert 24. mai 1723 i København fra e schola Christianiensi – Casparus Christophorus Stabel. Kjøbenhavns Universitets Matrikel, 1716-1728, s. 450. Døpt 24. jan. 1708.
 • Ide Stabel, gift med monsieur Johan Bræmer Hals, som var tilstede
 • Elisabeth Stabel, gift monsieur Friderich Biørnsøn, som var tilstede. Døpt 5. mai 1700.
 • Anna Magrethe Stabel, gift med sersjant ved kap. Blichfelts komp. Henrich Peter Wales, som var tilstede

Hedmark fylke, Hedemarken sorenskriveri, Skifteprotokoll 8, 1735-1739                       

 

I tillegg hadde de døtrene Catrina Helvig døpt 29. juni 1701 og Catharina Helvig døpt 29. feb. 1704 i Nes.

 

Casper Christopher og de to Catrina Helvig er muligens oppkalt etter generalmajor Caspar Christopher Brockenhuus og Cathrine Hedvig Løwenhielm på Hovinsholm, Helgøya.

 

Fra Ovenstads militærbiografier:

«Stabell, Niels. – Stod 5 år som kopist i Krigskanselliet (visst fra 1689). – Reg.aud. ved Opl. nasj. inf.regt. 17/3 1694. – Var regt.kv.mest. og aud. ved samme regt. fra 26/8 1704, men bare regt.kv.mest. fra 1/10 1709. – Fratrådt 15/8 1712. - »

Link to comment
Share on other sites

Skedsmo bind 3 side 898-901 . Gården Ryen.

Det begynner med "5 august 1642 fikk foged Claus Bastiansen skjøte på Ryen"

Desverre er ikke boken digitalisert.

 

I den nye Bygdehistorie for Rælingen side 524, gården Lille Strøm, er dattersønnen Claus Pedersen Stabel omtalt.

http://www.nb.no/nbsok/nb/28cd539839efae154edd5de7eb846c8c.nbdigital?lang=no#525

Edited by Leif B. Mathiesen
Link to comment
Share on other sites

Takk for nye bidrag i debatten!!!

 

Dette er interessante opplysninger en søndag morgen!

 

#69 og 70: Mange nyheter å gripe fatt i.

 

#71: Claus Pedersen Stabel på Lille Strøm omtalt som dattersønn av fogden, men var etter all sannsynlighet hans søstersønn.

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Resymé vedrørende Peder Clausen Stabel og hans familie:

 

Han er ikke nevnt som hjemmeværende i manntallene 1664-1666 og hans bosted som vise-sorenskriver er også ukjent. I følge arveskiftet etter søsteren i 1712, var han yngre enn brødrene Bastian og Brede.

 

Hans hustru er ukjent, men følgende barn nevnt i Vinger (Hedmark) er foreløpig aktuelle:

- Margrethe Pedersdatter Stabel. Hun er dokumentert som datter i 1702, men ingen opplysninger om henne senere.

- Hans Pedersen Stabel Gylterud. Han antas å være en sønn og kan ha overlevd hustruen som døde i 1731, men ingen opplysninger om ham senere.

- Claus Stabel. Nevnt som fadder og sersjant i 1702 og kan også ha vært en sønn, men ingen ytterligere opplysninger om ham.

Link to comment
Share on other sites

 

Jeg finner en Bastian Hansen Stabel død eller er det hans kone?

Denne var ikke helt lett.

Jeg for heller ikke grep om datoen. Det står 25 mars under. Året er 1732.

 

Bastian Hansen Stabel- Kan Hans Pedersen hatt en sønn til??? Men han ville kanskje kalt seg Gylterud.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9128&idx_id=9128&uid=ny&idx_side=-15

Se første kolonne -på venstre side. Det står II lik foran.

Edited by Wenche Hillstrand
Link to comment
Share on other sites

Takk, Wenche!

 

Jeg tyder som følgende:

Begravet 23. mars 1732. Bastian Hansen Stabel 9 måneder.

 

Spennende! Her bør dåpen finnes innført.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.