Jump to content
Arkivverket

Peder Clausen Stabel - død innen 1712 - vise-sorenskriver Solør og Østerdalen (Hedmark)


Alf Christian Frogner

Recommended Posts

Vedrørende #70

 

I følge NES BYGDEBOK 2.3:

Fossum (side 87)

Nils Bastiansen Stabel f ca 1672 - d 1838 (1738 !)

G 1698 på Godager i Stange med Margrete Kristine Lindtorp f ca 1674 - d 1747 (Gran)

osv.

 

(Trolig sønn av sognepresten Bastian Clausen Stabel og Elisabeth Arnesdatter).

Link to comment
Share on other sites

Vedrørende Colberg-døtrene i #65 og #69.

 

Hellebor Jensdatter Colberg må antas oppkalt etter sin mormor og hun føder en datter før ekteskap døpt som Anne Dorthea (begravet 16 uker gammel) og likeledes en datter i ekteskap døpt med samme navn. Trolig er det hennes avdøde søster som her blir oppkalt.

Link to comment
Share on other sites

#70, #76

 

Nes bygdebok. 2 D. 3 : Bruks- og slektshistorie [Midtfjerdingen]

 

Regimentskvartermester Niels Stabels kone Margrethe Christine ble gravlagt i Gran 6. juli 1747, hun ble 73 år gammel.

Oppland fylke, Gran, Ministerialbok nr. 3 (1745-1758), Døde og begravede 1747, side 178.

 

----

 

Bastian Clausen Stabel sin kone Elisabeth Arentsdatters ble andre gang gift med sogneprest til Sauherad Henrik Povlsen Post. Det ble skiftet etter han i 1721. Hr Povel og Elisabeth hadde sønnene Paul (Povl) og Arent.

 

4. juli 1722 ble det på Berger i Sauherad satt opp en kontrakt mellom Paul (Povel) Hendrichsen Post og hans bror Niels Bastiansen Stabel på vegne av sin umyndige søsterdatter Karen Michelsdatter Heide angående framtidig arv etter deres mor Elisabeth Arentsdatter, enke etter Hr Hendrich Post. Videre ble det satt opp kontrakt mellom brødrene Paul og Arent Henrichssønner Post.

 

Her forstår jeg det slik at Elisabeth var mormor til Karen Heide og mor til Niels Stabel og Paul og Arent Post. Både Paul og Niels kalles Karens moderbrødre, også i panteboka. Imidlertid kalles Niels Stabel for Paul og Arent Post sin stebror i tingboka da kontrakten ble referert der.

 

Hva het Karens mor og hvem var hennes far Michel Heide (Heyde)?

 

Telemark fylke, Nedre Telemark og Bamble prosti, Skifteprotokoll 2, 1716-1759

Pantebok, Protokollnummer: E, Sted: Nedre Telemark sorenskriveri

Telemark fylke, Nedre Telemark sorenskriveri, Tingbok 10, 1722-1727

 

Legger også merke til at Niels Bastiansen Stabel er titulert med Hr i registeret til skifteprotokollen. Om denne personen er den samme som regimentskvartermesteren på Nes i Hedmark er jeg usikker på (#70). Kun primærkilder duger.

 

Det finnes en annen Niels Bastiansen Stabel i nabolaget, nemlig sognepresten til Holla i Telemark. Ser på nettet at han skal være sønn av sogneprest til Lardal Bastian Nielsen Stabel. Her er det også ønskelig med primærkilder.

 

Hr Niels var gift med Kirsten Nielsdatter Tausan, som det ble skiftet etter i 1733. Skiftet etter han selv ble gjort i 1744, han var da gift med Maren Simonsdatter. Kirsten og Hr Niels hadde i 1733 sønnene:

 • Bastian 24 år og studiosus i København
 • Thomas 18 år
 • Hans Jacob 16 år (død i 1744)
 • Jens Jørgen 14 år (ingen livstegn på 7 år i 1744)

 

Elisabeth Arentsdatter ble gravlagt 6. feb. 1726 i Sauherad, Telemark, hun ble 75 år, 3 mnd, 3 uker og 2 dager gammel.

Telemark fylke, Sauherad, Ministerialbok nr. I 3 (1722-1766), Kronologisk liste 1726

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

Hva het Karens mor og hvem var hennes far Michel Heide (Heyde)?

 

Ser av andre debatter at han ikke er den samme som Michel Andersen Heide i Christiania.

Karens far kan derimot være den Michael Heide som var hører og senere rektor (1704-1716) ved latinskolen i Fredrikstad.

Han begravde bl.a. et barn der i 1705. Det er mer å lese om han i vedlagt bok, men det står dessverre ingenting om hans bakgrunn eller ektefelle.

 

Fredrikstad høiere almenskole gjennem 300 aar

 

Edit:

Funn i Fredrikstad ministerialbok:

9. jan. 1717 ble Rector Michel Heides sønn begravet.

 

Rektoren kan være denne studenten fra Ålborg:

Kjøbenhavn Universitets Matrikel, s. 175, 1690: “Michael Heyde, e schola Aalburgensi”. Mao født omkring 1670.

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

Stadig nye og interessante bidrag!

 

Her gjelder det å stable riktig.

 

Karen Michelsdatter Heide kan være identisk med følgende fra ministerialbok for Fredrikstad:

Viet 8. april 1727: Mons (:Monsieur)? Sigvard Giermon og Karen Hejde.

Døpt 10. februar 1728: Feltskjær Sivers og Karen Heides barn Michel.

Link to comment
Share on other sites

#80

Flott! Dette bør være vår Karen. I Ovenstad ser man at Karen Heide var gift med feltskjær Sigvard Giermann. Sønnen Michel er nok identiske med prokurator Michael Heide Giermann (Germann).

At bare Karen Michelsdatter Heide nevnes i kontrakten i 1722 kan bero på at hun ikke hadde helsøsken. Trolig hadde hun halvsøsken, dvs at rektor Michael Heide var gift flere ganger.

Link to comment
Share on other sites

#78ff

 

Karen Michelsdatter Heide kan være identisk med følgende fra ministerialbok for Fredrikstad:

Viet 8. april 1727: Mons (:Monsieur)? Sigvard Giermon og Karen Hejde.

Døpt 10. februar 1728: Feltskjær Sivers og Karen Heides barn Michel.

 

Her er dåpen til Michel:

Østfold fylke, Fredrikstad, Ministerialbok nr. 1 (1717-1731), Kronologisk liste 1728, side 128.

 

At denne Karen var en Michelsdatter kommer fram da sønnen Benjamin ble døpt i Glemmen 19. okt. 1738 - Sivers German og Karen Michelsdatter Heide

 

Østfold fylke, Glemmen, Ministerialbok nr. 1 (1733-1759), Fødte og døpte 1738, side 28.

 

Vi kan nå anta at det var rektor Michel Heide som var gift med NN Bastiansdatter Stabel, datter av Elisabeth Arntsdatter og Bastian Clausen Stabel.

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

Alf Christian  har du tilgang til bygdeboken Skedsmo bind 3.

 

Side 943 Står det litt om ætten Hans Madsen Stalsberg.

#4 (side 944) Hans datter Maren Hansdatter var gift med Bastian Hansen Strøm fra Rælingen.

Bastian Hansen var i slekt med Claus Bastiansen Stabel på Ryen o.s.v.

 

Bastian Hansen overtok gården Stalsberg.

 

Jeg kan skanne sidene som pdf-filer hvis det er av interesse.

Link to comment
Share on other sites

[...] Michael Heide som var hører og senere rektor (1704-1716) ved latinskolen i Fredrikstad. Han begravde bl.a. et barn der i 1705.

9. jan. 1717 ble Rector Michel Heides sønn begravet.

At bare Karen Michelsdatter Heide nevnes i kontrakten i 1722 kan bero på at hun ikke hadde helsøsken. Trolig hadde hun halvsøsken, dvs at rektor Michael Heide var gift flere ganger.

 

#78ff

Ja, rektor Michel Heide var gift minst to ganger. Vi har før fått kunnskap om at han gravla barn i 1705 og 1717. Siden det ikke er bevart kirkebøker før 1717 er Fredrikstad kirkeregnskap (begravede) 1706-1715 en flott kilde. Her fant jeg følgende:

 • Rektor Heide betalte begravelse for sitt barn 25. sept. 1706 (s. 3)
 • Rektor Heide betalte begravelse for sin kone («Kieriste») 22. aug. 1707 (s. 8)

Trolig var det NN Bastiansdatter Stabel som ble gravlagt i 1707.

 

Ved Ekstraskatt 1711 for Fredrikstad betalte skolemester Michel Heide for parykk, hans hustru og datter brukte ikke håroppsett. De hadde én tjenestepike.

 

Michel Heide var altså gift på nytt og denne kona er trolig mor til sønnen som ble gravlagt i 1717. Opplysningene i 1711 kan tyde på at de kun hadde ett barn, i alle fall kun ett barn som skatten var aktuell for, men siden ingen «smaa børn» er oppført var det helst ikke flere. Datteren er trolig Karen, gift 1727 (#80), som bør være født i tidsrommet 1700-1707. Det er stor sjanse for at det finnes yngre halvsøsken, og en datter ville høyst sannsynlig blitt oppkalt etter Michels forrige kone.

 

-------

Svogeren på Nes på Hedemarken førte et mye større hus i 1711:

 

Hr Regimentskvartermester Niels Stabel betalte for hustru og fem barn, tre tjenestedrenger, to tjenestepiker og en karjol.

 

Ekstraskatten 1711 + Selvangivelse 8. april 1711

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

Kirkeregnskapet viser at Michel Heide giftet seg i 1709, i all fall betalte han for bryllup (og det var nok hans eget). Elisabeth Sophia Michelsdatter Heide var født i 1712, så kanskje det var navnet til hans første kone.

Link to comment
Share on other sites

Flott, Kari, jeg fant ditt gamle tema om Elisabeth Sophia Michelsdatter Heide og hun synes som en god kandidat som datter av Michel Heide i hans siste kjente ekteskap.

 

[#8839] Elisabeth Michelsdatter Heyde, 1712-59, Aker

 

Som sin mulige halvsøster Karen ble hun også gift med en militær. Legger ved fakta:

Elisabeth Sophia Michelsdatter Heide ble trolovet 22. april og gift 20. mai 1735 i Gjerdrum med korporal Hans Halvorsen. Høsten før ble dette paret foreldre til Marthe Kristine, døpt 18. sept. 1734. Marthe Kristine kan være oppkalt etter sin mormor, Michel Heides andre kone, men man ser ofte at barn født utenfor ekteskap fikk andre navn, så dette er derfor usikkert.

 

Akershus fylke, Gjerdrum, Ministerialbok nr. 1 (1689-1736), Fødte og døpte 1734, side 84.

Akershus fylke, Gjerdrum, Ministerialbok nr. 1 (1689-1736), Trolovede 1735, side 117.

 

 

Edit:

Legger til at Bastian Clausen Stabels første kone var Sophia Larsdatter Hammer. Han og Elisabeth Arntsdatters datter ville derfor tradisjonen tro blitt kalt Sophia, gjerne i kombinasjon med et annet navn. Så Michel Heides første kone kan ha hett Sophia, og deretter hans eldste datter i neste ekteskap. Jfr Elisabeth Sophia Michelsdatter Heide.

 

Men nå er vi vel et stykke utenfor trådens opprinnelige tema...

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

Elisabeth Sophia Michelsdatter Heide er en av mine aner. Jeg har mye stoff om henne og hennes mann, dvs konstiturilaldom, bosteder, barn, skifter, etterslekt. Det er utefor dette tema. Det eneste som kan være interessant i denne sammenheng er at hun kan være oppkalt etter Michel Heides første kone og derved gi et innspill til slekten Stabell, men det er jo usikkert.

Link to comment
Share on other sites

Jeg hadde forventet at det ble avholdt arveskifte etter Michel Heides hustru (begravet 1707) innen han inngikk nytt ekteskap (1709) og har derfor undersøkt i skifteprotokollen for Fredrikstad byfogd for aktuell periode. Men uten resultat.

 

Kari i #88:

Dersom du har ytterligere opplysninger om Michel Heide og hans familie enn det som fremkommer i dette tema, er det absolutt av interesse.

Link to comment
Share on other sites

#88-89

Michel Heide var teolog og rektor, så skiftene etter han og hans fruer ble ført i de geistlige protokollene, dessverre mangler disse før 1717 i Fredrikstad.

 

I denne tråden er det Stabel som er hovedfokus. Det kan fort bli rotete å gi rektor Heides familie og etterslekt for mye plass her. Tenker derfor å lage en ny tråd hvor all informasjon samles. Kanskje vil vi da også få flere innspill. Uansett fint å dele ny viten.

 

Edit:

Diskusjonen om Michel Heide og hans familie fortsatter her:

Michel Heide, rektor ved latinskolen i Fredrikstad (1704-1716) - svoger til Niels Stabel og Paul Post

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Jeg hopper inn i denne Stabel-tråden av ren nysgjerrighet. Stabel er et ikke uvanlig etternavn, og dette kan bli et bomskudd. På min fars side giftet (i alle fall forlovet) en Iver Mogsetlykkja seg med Dorothea Danielsdatter Stabel. Iver var født i 1764. Paret druknet under høyberging (!) på Orkla i Sør-Trøndelag under storofsen i 1796. De etterlot seg ikke barn.

 

Hennes far var ingen hvem som helst. Daniel Stabel var offiser - som sin far (som jeg mistenker for også å hete Daniel), men han var samtidig husmann (hos soknepresten i Meldal). Han betalte årlig 1 rdl i leie for jordstykket. Daniel var en foregangsmann i jordbruk, og eksperimenterte med å fjerne steiner fra jordstykkene (dette var ikke vanlig på den tiden - de var sett på som midler til å holde på varmen i åker og eng). Å gjøre noe slikt var sikkert uhørt, men forsøkene var så vellykket at han fikk Gunnerius-medaljen for innsatsen og 25 rdlr i tillegg.

 

Jeg har observert at navnet Dorothea Stabel faktisk er ganske utbredt selv i dag!

 

Hvis noen av dere har noe å tillegge, så kunne det være interessant.

Link to comment
Share on other sites

Desse Stabelane er beslekta og nedstammer frå den same "Ukjente Bastian" som dei som er omtala i denne tråden, om det tillates ein liten digresjon frå temaet:

 

Meldalsgreina av slekta stammer frå sersjant Lars (Laurits) Stabel som døyde i Meldal 1689. Denne Lars Stabel skal da ha vore son av Laurits Bastiansson Stabel i Trondheim, og dermed syskenbarnet til Peder Clausen som er tema i denne tråden. Sersjant Lars hadde sonen, Peder Larsson Stabel som var nybrottsmann i Meldal. I etterslekta til Peder Stabel finn du Dorothea og faren Daniel. Sjå tråden Sersjant Lars Stabel død 1689 i Meldal for noko meir info. 

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

 

Fogd Claus Bastiansen (Stabel) og Margrete Olufsdatter hadde 14 barn – 5 sønner og 7 døtre levde i 1648, to døde som spebarn #5

 

Har gjort forsøk på å samle informasjonen framkommet i denne tråden. 4 sønner og 6 døtre er funnet, dermed mangler en sønn og ei datter. Mette Clausdatter gift med Peder Jørgensen er forkastet #27. De to som mangler hadde ikke livsarvinger i 1712, jf. arvingene i skiftet etter Dorte Clausdatter og hennes mann Jens Jacobsen i 1712 #27. De kan ha gått bort i ung alder og dermed vanskelig å få dokumentert.

 

De ti barna er (noe usikker rekkefølge):

 1. Karen, ca 1629-1711, gift med Peder Andersen, sorenskriver på Toten, livsarvinger
 2. Bastian, ca 1631-1679, sogneprest i Skedsmo, gift med Sophie Larsdatter Hammer og andre gang med Elisabeth Arentsdatter, livsarvinger
 3. Brede (Bredo), ca 1632-1676, prost, sogneprest til Hadsel, gift 1666 med Tedichen Nilsdatter Lindschow, ca 1643-1733, livsarvinger
 4. Boel (Bodil), ca 1635-1699, gift ca 1689 med sogneprest til Tynset, Niels Jensen Friis, ca 1630-1704, livsarvinger
 5. Jens, ca 1636-?, ingen livsarvinger i 1712
 6. Peder, -ca 1682, vise-sorenskriver i Solør og Østerdalen, gift med NN, hadde livsarvinger 1712, men disse er ukjente.
 7. Birthe (Birgitte), 1642-1710 gift med Johan Steenkuhl 1644-1702, fogd over Østerdalen, Solør og Odalen, livsarvinger
 8. Dorte, 1644-1707, gift med Jens Jacobsen, Fossen i Nes, ca 1646-1711, barnløs
 9. Karen, 1645-1717, døde ugift og barnløs
 10. Anne, -1673, gift med Hans Ehm, -1696, sorenskriver i Stjørdal og Verdal. Ingen livsarvinger i 1712. Sønnen Hans Henrik sist sett 1696.

 

 

Spørs om ikke Bodil Clausdatter Stabel hadde et ekteskap til:

SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nordland, 853/L0762: Ministerialbok nr. 853A01, 1664-1688, s. 79

Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20071030650271

Dom 4 post Epiphan (1671)

Reiste derfra igjen til Bodøen at copulere Hr Christen och Bodil Clausdatter, hvilket skulle skjed Festo Purificationis Mariæ ??? blef suspenderit til Dom. 5 pa Epiph.

 

STD skriver under Saltdal:

Christen Tallaksen Lind

Han er nevnt her i amtregnskapets familieskatt i 1675 og i 1677. Da ettermannen ble utnevnt i 1682 heter det at Hr Christen var død. 1280 Han er i Skjerstad kirkebok nevnt som prest den 22 Dom p Trin 1674 og er videre nevnt flere ganger frem mot 1678. 1281

Han ble immatrikulert i København i 1650 fra Trondheim skole. Han hadde været huskapellan for Hr Brede da denne var i Hadsel frem til 1666. Han fulgte trolig med Hr Brede til Bodø i 1669 og var påtenkt av Hr Brede til kapellan i Skjerstad men da menigheten protesterte måtte han fratrådte dette og Hr Peder ble ansatt fikk han isteden. Hr Iver fikk da ekspektanse på Saltdal. 1282 Trolig var han deretter huskapellan for Hr Brede i Bodø inntil han fikk Saltdal i 1674. Han døde trolig her ca 1682. Han var gift med Ellen Hansdtr Blix, enke etter Hr Oluff Wangberg.

 

Jeg vet ikke hvor STD har funnet opplysningen om at CTL var gift med EHB. For meg virker det trolig at den Bodil Clausdatter som gifter seg med Hr Christen i Bodø i 1671 er søsteren til Bredo/Brede ut fra det øvrige STD skriver. Med mindre det var flere Hr. Christen i omløp bør dette være en sikker identifikasjon.

 

Kildeinformasjon: Nordland og Finnmark lagting, Tingbok , 1666-1690, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/31405/124/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090506320449.jpg

Kalles Hustru Ellen Hansdatter Blix sl: Hr Oluffs efterleverske

 

Hvordan STD har kommet til at hun var gift med CTL er en gåte for meg.

 

Noen dager senere er han for øvrig i Bodø på nytt og døper sønnen til Hr. Brede:

SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nordland, 853/L0762: Ministerialbok nr. 853A01, 1664-1688, s. 83

Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20071030650275

 

 

 

 

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

Bra,

Mer kjøtt på beinet om denne presteenken:

...........

Innlegg 628, i debatten om Dorothea Friis, 3.januar 2015

 

https://forum.arkivverket.no/topic/191324-dorothea-friis-og-arvingene-etter-vincents-jensen-friis-1632-1689-i-trondheim/page-32

 

Det ser forøvrig ut som om Niels og Boel giftet seg ca. 1688/89. I Kopp og Ildstedskatt 1688 er oppført:

"Jeg Niels Friis Sognepræst til Tønset Menigheder Saa og en Hederlig Præste Enche som mit Huus forestaar", mens i Koppskatten 1689 er Sognepresten "Hr. Niels Friis og Hans Hustrue" oppført.

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...
 • 5 years later...
On 10/25/2016 at 7:41 AM, Per Ole Sollie said:

Det ser forøvrig ut som om Niels og Boel giftet seg ca. 1688/89. I Kopp og Ildstedskatt 1688 er oppført:

"Jeg Niels Friis Sognepræst til Tønset Menigheder Saa og en Hederlig Præste Enche som mit Huus forestaar", mens i Koppskatten 1689 er Sognepresten "Hr. Niels Friis og Hans Hustrue" oppført.

Og i denne teksten fra Kopp- og ildstedskatten 1688 oppgis at den presteenka som bor hos Niels Friis og "som Huuset forestaar", heter Bodel Clausdaatter:

Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, RA/EA-4092/R13/L0825: Fogderegnskap Solør, Odal og Østerdal, 1688, s. 257
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk20110504696849
 

Link to comment
Share on other sites

On 6/29/2015 at 10:06 PM, Grete Singstad said:

Det var på jakt etter vice-sorenskriveren Peder Clausen (Stabel) jeg kom over de andre opplysningene. Dessverre er det sorenskriveren, og ikke vice-sorenskriveren som figurer i skattelistene der hustru og barn er med. Han og familien er enn så lenge tapt i det store mørket... Hvor kona og barna tok veien etter hans død i 1682 er selvfølgelig helt umulig å gjette. Kanskje finnes det noen med navnet Stabel uten slektstilknytning?

 

Ja, på Tynset blir ei Anne Pedersdatter Stabel begravet i 1747, 67 år gammel; hun bør være født omkring 1679:

Tynset prestekontor, SAH/PREST-058/H/Ha/Haa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1737-1767, s. 322-323

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070603390484

 

Jeg har ikke funnet henne nevnt andre steder i kildene. Ut fra alderen kan hun ha vært datter av Peder Clausen Stabel. Og dersom hun var hans datter, har hun kanskje tatt veien til fastera Boel Clausdatter på Tynset etter farens (eller foreldrenes?) død?

 

Det har vært stilt spørsmål ved om denne Anne Pedersdatter Stabel kunne være kona til Lars Kristoffersen Dalen, bruker på Dalsmo og født ca. 1667, se https://forum.arkivverket.no/topic/170470-major-henrich-ramm-og-anna-magdalena-roepstorffs-d%C3%B8tre/page/4/. En av Lars Kristoffersens sønnesønner kalte seg Lars Pedersen Stabel (g.m. Anna Magdalena Schrøder, enke etter Gjert Henrik Wolmar). Dersom Anne Pedersdatter Stabel var hans farmor, vil det forklare at han tok dette navnet. Jeg har ikke funnet Lars Kristoffersens kone nevnt ved navn, men ut fra oppkalling bør hun ha hett Anne (Lars Kristoffersens barn Kristoffer, Boel, Peder og Anne gav alle enten sin første eller sin andre datter navnet Anne). Lars Kristoffersens andre sønn het Peder, tydende på at kona kan ha vært ei Pedersdatter. Lars Kristoffersens eldste datter het Boel, som ikke var et vanlig navn på Tynset.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.