Gå til innhold
Arkivverket
Alf Christian Frogner

Peder Clausen Stabel - død innen 1712 - vise-sorenskriver Solør og Østerdalen (Hedmark)

Recommended Posts

Alf Christian Frogner

I følge arveskifte avholdt på Funnefoss under Fundi (Nes, Akershus) 12. og 13. februar 1712 etter avdøde og barnløse Dorte Clausdatter Stabel, var blant arvingene hennes avdøde bror Peder Clausen Stabel - forrrige vise-sorenskriver i Solør og Østerdalen - etterlatte barn.

 

Men hvem var hans hustru og barn???

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

Interessant spørsmål. Det finnes ikke mange opplysninger om han.

I følge «Våre Sorenskrivere» fikk Peder bevilling 5. aug. 1675 til å bestyre Solør og Østerdalens sorenskriveri. Ettermannen fikk bevilling 14. mai 1682 etter at Stabel var død. Hans barn er derfor født senest 1682.

I "Friis-debatten" har vi vært innom hans søster Boel Clausdatter Stabel, gift med sogneprest til Tynset Niels Jensen Friis, derfor var det interessant nok å se henne og datteren Johanne Kirstine nevnt i skiftet.

 

Jeg har ingen opplysninger om Peder Clausen Stabel, men her bør det forhåpentligvis finnes kilder som kan gi svar på ditt spørsmål. Legger inn lenke til skiftet etter Dorte Clausdatter Stabel i 1712.

 

Akershus fylke, Øvre Romerike sorenskriveri, Skifteprotokoll 2, 1704-1715

Endret av Grete Singstad

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Alf Christian Frogner

Takk for svar og nyttige opplysninger!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

Her kommer en inn på en av mine anelinjer og jeg tillater meg å brodere litt videre.

 

Fogd på nedre Romerike, Claus Bastiansen Stabel c1600-1671 var gift med Margrethe Olufsdatter Hoff c1614-1693.  Jeg har bare notert 5 barn, men forstår av ovennevnte at det er minst 2 til.

 

Karen Clausdatter Stabel c1629-1711 gift med Peder Andersen, sorenskriver på Toten

Bastian Clausen Stabel c1631-1679, sogneprest i Skedsmo gift med Sophie Larsdatter Hammer og 2) med Elisabeth Arentsdatter (Arneberg/Torstensen)

Brede Clausen Stabel c1632-1696, prost, sogneprest til Hadsel gift med Tedichen Nilsdatter Lindschow

Bodil Clausdatter Stabel c1635-c1698 gift med sogneprest til Tynset, Niels Jensen Friis 1628-1704

Birthe Clausdatter Stabel 1642-1710 gift med Johan  Steenkuhl 1644-1702, fogd over Østerdalen, Solør og Odalen

 

Peder Clausen Stabel må trolig være en bror og

Dorthe Clausdatter Stabel en datter.

 

Stabel-familien har også en rekke andre sorenskrivere og fogder blandt brødrene til Claus og deres etterkommere.

Endret av Leif Salicath

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Alf Christian Frogner

Epitafiet med fogden Claus Bastiansen og hans familie (1648) i Skedsmo kirke viser 5 sønner og 7 døtre samt to spebarn.

 

Ytterligere to barn er dokumentert (jf #4):

- Jens Clausen. Født ca 1636 (nevnt som hjemmeværende i manntallet 1664).

- Karen Clausdatter. Hun var ugift og boende på Tynset prestegård i 1712 og døde på gården Tråstad nordre i Vinger (begravet 19.11.1717 / 72 år 1 uke og 5 dager gammel).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

Takk for det, Alf Christian.

 

Det var alså 2 stk Karen.  Jeg ser på Distreff at det skal være Mette Clausdatter Stabel f. c1647 i Nes og gift 1674 med Peder Jørgensen.

 

Vet du om epitafiet er tilgjengelig på internet?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

Bodil Clausdatter Stabel c1635-c1698 gift med sogneprest til Tynset, Niels Jensen Friis 1628-1704

 

Litt pirk. Man vet ikke når Niels Jensen Friis ble født. Han er ikke sønn av Johanne Vincentsdatter og Jens Nielsen Friis. Det var deres sønn som var født i 1628 (død før 1662).

 

- Karen Clausdatter. Hun var ugift og boende på Tynset prestegård i 1712 og døde på gården Tråstad nordre i Vinger (begravet 19.11.1717 / 72 år 1 uke og 5 dager gammel).

 

Vi finner Karen i huset hos sin søster og svoger på Tynset i 1689.

 

Hedmark fylke, Solør, Odal og Østerdal fogderi, Fogderegnskap 827, 1689

Endret av Grete Singstad

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

Mine opplysninger om Niels Jensen Friis er fra Georg Korneliussens hovedoppgave på Oslo Universitet i 1982: Den lokale Embetsstand i Akershus Len og Stiftamt 1645-1700.  Den lånte jeg via biblioteket og har dessverre ikke notert hvilke kilder han hadde for akkurat dette.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

Vet du om epitafiet er tilgjengelig på internet?

 

Digitalt museum

 

post-232-0-92793500-1435088643_thumb.jpg

Endret av Grete Singstad

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

#8

Ja, Leif, det er allmenn enighet om at presten på Tynset Niels Jensen Friis var sønn av Johanne Vincentsdatter og Jens Nielsen Friis, men det var han ikke. Dette er tilbakevist i Friis-tråden. Det er veldig mange innlegg der og flere omhandler dette tema. Legger inn lenke til siste oppdaterte slektsoversikt (som snart må oppdateres igjen pga nye funn) #616

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

#8

Ja, Leif, det er allmenn enighet om at presten på Tynset Niels Jensen Friis var sønn av Johanne Vincentsdatter og Jens Nielsen Friis, men det var han ikke. Dette er tilbakevist i Friis-tråden. Det er veldig mange innlegg der og flere omhandler dette tema. Legger inn lenke til siste oppdaterte slektsoversikt (som snart må oppdateres igjen pga nye funn) #616

For ordens skyld, jeg har vel ikke skrevet at Niels Jensen Friis er sønn av Jens Nielsen Friis og Johanne Vincentsdatter Schøller.

 

Jeg har sporadisk fulgt Friis-tråden, men har falt litt av lasset for det skjer så mye der og jeg er i "feriemodus".  Forslaget der om at Niels Jensen Friis er sønn av Johanne Nielsdatter Friis og Jens Jensen Riber er interessant og var gått meg forbi.

 

Endret av Leif Salicath

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

#11

Nei, det har du ikke. Jeg bare pirket på fødselsåret, som tilhører navnebroren - som kanskje er hans søskenbarn :)

Endret av Grete Singstad

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

#4-5

Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 , s. 146

 

Svein Tore Dahl skriver at sorenskriver i Stjørdal og Verdal Hans Ehm var gift med Anne Clausdatter, og at hun trolig var datter av Claus Bastiansen Stabel. Følgende opplysning støtter dette:

 

«I 1672 skriver Hans Ehm til sin svoger Peder Andersen om at denne også måtte representere han ved skifte etter deres svigerfar Claus Bastiansen den 7/10 1672. Denne Claus Bastiansen var trolig Claus Bastiansen Stabell.»

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

Supert Grete.

 

Jeg kjenner godt til historien omkring giftdrapet i Sparbu som nevnes i lenken din.  Kaptein Iver Monsen/Mogensen Stadsgaard var vel ikke gift med Margrethe, men Anne Kirstine Mathiasdatter Orning (feil i "Embedsmenn....).  Det var helt nytt for meg at Anne Clausdatter sin sønn Hans Henrik fikk et barn med Anne Kirstine Mathiasdatter Orning.  Det lyder sannsynlig for når Iver var drikkfeldig og brutal så kan det ha ført til at Anne Kirstine søkte til huslæreren.  Hvor ble det av barnet?  Jeg kjenner bare til Iver og Anne Kirstines 2 andre barn: Anne Margrette c1692- og Brostrup Rimholt Iversen c1685-.

 

Rettsaken var meget omfattende og mange ble straffet, men hovedpersonen selv med dødsstraff rømte og ble aldri funnet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Alf Christian Frogner

Enig med siste skribent:

Supert, Grete!

 

Men også uenig:

Jeg forstår teksten som Hans Henrik var sønn i andre ekteskap med Anne Henriksdatter.

 

Forøvrig er nå ti av barna og skifte-tidspunkt dokumentert.

 

Men farfaren Bastian (Stabel) "lever" fortsatt i mørket???

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Håvard Moe

Farfaren kalles nok diverre ikkje "Den ukjente Bastian Stabel" av Castberg utan grunn...

Endret av Håvard Moe

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

Enig med siste skribent:

Supert, Grete!

 

Men også uenig:

Jeg forstår teksten som Hans Henrik var sønn i andre ekteskap med Anne Henriksdatter.

 

Forøvrig er nå ti av barna og skifte-tidspunkt dokumentert.

 

Men farfaren Bastian (Stabel) "lever" fortsatt i mørket???

 

Hans Henrik var student i 1689 og bør vel ha vært født før 1673 mao. født i første ekteskap. Han var huslærer hos Iver Mogensen en del år før 1696.  Da bør han ha vært i 20-års alderen - ferdig student.

 

Endret av Leif Salicath

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

#14

Tiden går, det er over fire år siden vi gravde i stoffet om Anne Kristine Orning, som tok livet av sin mann Iver Mogensen Stadsgaard med "rottekrutt" i 1696.

Hans Henrik Ehm ble nevnt i #42, men ble ikke større vektlagt siden han bare var en biperson.

 

Ovenstad: "Vårt dragonregiment" - hvor var det ? Leegaard og Arnold

 

#17

Enig.
 

Endret av Grete Singstad

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Alf Christian Frogner

Som barn lærte jeg, at to mot én er feigt!!!

 

Men fra spøk til ... moro, om enn ikke direkte relevant til tema:

 

Hans Henrik Ehm kan ha vært sønn av Anne Clausdatter og død innen 1712 uten livsarvinger og kronologien for hans gjøren og laten blir også  temmelig "trang" som sønn av andre ekteskap.

 

Men hvem var da Hans Ehm, som det ble avholdt arveskifte etter 26.07.1752 i Bud fiskevær (Romsdal sorenskriveri). Han døde barnløs og ble arvet av sin søster Dorothea Henrichsdatter Echoff i Troms fogderi???

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

Hans Henrik Ehm ble immatrikulert ved schola Nidrosiensis i 1689 – Iohannes Ehm.

Han bør være det barnet som ble født før Hans Ehm og Anne Clausdatter giftet seg. Hans Ehm fikk bevilling 10/10 1671 på fritak for offentlig skrifte om dette, så Hans Henrik er vel gjerne født samme år.

 

Studenterne ved Københavns Universitet 1680-1694, s. 167 (s. 67 dig)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

Hans Henrik Ehm ble immatrikulert ved schola Nidrosiensis i 1689 – Iohannes Ehm.

Han bør være det barnet som ble født før Hans Ehm og Anne Clausdatter giftet seg. Hans Ehm fikk bevilling 10/10 1671 på fritak for offentlig skrifte om dette, så Hans Henrik er vel gjerne født samme år.

 

Studenterne ved Københavns Universitet 1680-1694, s. 167 (s. 67 dig)

 

Veldig bra, Grete. 

 

Skal vi tro det som er fremkommet - også i tråden om rottegiftdrapet, så var Anne Kirstine Orning gravid da hun rømte fra dødsstraffen.  Da kan Hans Henrik ha hatt en etterkommer allikevel, men det får vi vel aldri vite mere om.

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

Forøvrig er nå ti av barna og skifte-tidspunkt dokumentert.

 

I tilfeldig rekkefølge (og ikke alle like godt dokumentert):

 

5 sønner

 1. Bastian
 2. Brede
 3. Peder
 4. Jens
 5. Christen?

7 døtre

 1. Karen
 2. Bodil
 3. Birthe
 4. Dorthe
 5. Karen
 6. Anne
 7. Mette

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

Jeg har ikke sett noen dokumentasjon på Christen og Mette.  Egentlig trodde jeg at en sønn ville bli døpt Oluf. I "Den lokale Embetsstand i Akershus Len og Stiftamt" kalles Margrethes mor Maren, men kanskje Karen er riktigere.  Med oppkalling så vil ihvertfall mor til Claus ha hett Karen.

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Alf Christian Frogner

STABEL og HOFF:

 

Av de kilder jeg hittil har benyttet, har jeg ikke registrert fogden Claus Bastiansen benevnt som STABEL.

Derimot benyttes navnet av flere av hans barn.

 

Jeg har heller ikke registrert hans hustru Margrethe Olufsdatter benevnt som HOFF.

Navnet synes å være tilført i ettertid og relatere seg til Hof prestegård, hvor hennes far Oluf Lauritsen (Norvagus Egraus) bodde som sogneprest fra 1616 til han døde 14.12.1628 (gift med Karen Nielsdatter og tidligere kappelan Stokke 1608 - 1616).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

At slektsnavn blir tillagt forfedrene uten at dette er kildebelagt er ikke noe nytt, men jeg ser bl.a. at datter til Lauritz Bastiansen Stabel, Maren Lauritzdatter Stabel får Stabel-navnet brukt i sitt skifte 13.aug.1681

http://arkivverket.no/URN:sk_read/25077/209/

 

Stabel bør altså komme fra Bastian Hansen Stabel eller tidligere i og med at flere av hans barn brukte det.

Endret av Leif Salicath

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.