Jump to content
Arkivverket

Jørgen Pederson Haugen (Kinserdal) (1729-1789) - frå Hafslo til Bergen - kvar vart det av borni hans, Gunvor, Lars og Gjøri samt stesonen Johannes? - kan då vel ikkje berre «forsvinna»? - ei utfordring av dimensjonar!


Lars E. Øyane

Recommended Posts

Lars E. Øyane

Denne huslyden har vore oppe til drøfting før, siste gongen i 2016: https://forum.arkivverket.no/topic/203539-kjempeutfordringnøtt-jørgen-pedersen-frå-haugen-urnes-i-hafslo-1729-1789-og-dei-«umogelege»-borni-hans-i-bergen-flytte-dei-kan-henda-derifrå/?tab=comments#comment-1725836

 

Det har vore lagt fram fleire «teoriar» om kvar det vart av borni i denne huslyden (sjå mellom anna det gamle emnet), men ingen av desse har til no synt seg hjelpa oss vidare med denne «ekstraordinære» huslyden, og eg vil difor i dag starta på ny med «blanke ark og fargestiftar til»...

 

Manuskriptet mitt er stort sett uendra frå kva det var i 2016 og ser slik ut:

 

~~~~~~~~~~~~~~~

 

Jørgen Pederson Haugen, opphavleg frå Kjos, vart døypt 2.10.1729 og gifte seg første gongen 13.6.1751 med Gjøri Hansdotter frå Plassen i Kinserdalen under Urnes.  Ho vart døypt 4.9.1729 og d. truleg på Børtnes kring 1770.  Jørgen gifte seg so att i Årdal 27.10.1776 med enkja Britha Rasmusdotter, opphavleg frå Hovland i Årdal.  Ho var dotter av husmann Rasmus Olson i Hola under Hovland og andre kona Metta Olsdotter

 

 

     ##### (opphavi deira? – han frå Nordfjord?)

 

 

     og vart døypt i Årdal 27.4.1738.  Ho gifte seg første gongen i Årdal 29.9.1768 med Lars Andersson frå Hovland i Årdal.  Han var son av husmann Anders Olson i Hola under Hovland, opphavleg frå Svalheim, og jenta Kari Larsdotter, òg frå Hola under Hovland og vart døypt i Årdal 8.6.1739.  Lars og Britha var plassfolk på Vollen under Hovland i Årdal der Lars d. alt 6.1.1769.  Jørgen og første kona Gjøri budde som plassfolk på Børtnes under Urnes, kan henda alt frå kring 1752, og dei budde nok der so lenge Gjøri levde.  Då Jørgen i 1776 gifte seg att, flytte han til Haugen, truleg til denne plassen som me har kalla Haugen 2, og her vart han og Britha buande til kring 1782.

Jørgen Pedersen og kona Bertha flytte kring 1782 til Bergen der Jørgen livnærte seg som dagarbeidar.  Dei busette seg i Knøsesmuget i Bergen, og derifrå vart Jørgen gravlagd 26.5.1789.  Bertha d. i Bergen 4.2.1804.

     Jørgen fekk i alt åtte born, seks frå første ekteskapet og to frå det andre; dessutan hadde andre kona Britha ein son frå første ekteskapet sitt:

 1. Kari Jørgensdotter (1753-1821), vart gift med husmann Rasmus Andersson i Grøt under Nes i Sogndal (1757-1820), opphavleg husmannsson frå Løkjen under Kvam nedre (s.d.).

 2. Peder Jørgenson (1755-1845), vart husmann i Haugen 1 i Kinserdalen under Urnes.

 3. Anna Jørgensdotter (1758-1830), vart gift med gardbrukar Lars Knutson i Kvam øvre (1761-1836).

 4. Britha Jørgensdotter (1761-1779).

 5. Martha Jørgensdotter (1765-1783).

 6. Gunvor Jørgensdotter, døypt 14.8.1768,

Gunvor Jørgensdotter flytte kring 1782 med faren og stemori til Bergen og

 

##### (konf. DK 1785 – lagnaden hennar?)

 

 7. Johannes Larsson, son av Britha og første mann hennar, var f. i Årdal 14.4.1768,

Johannes Larssen (Hovland) flytte kring 1782 med mori og stefaren til Bergen og

 

##### (konf. DK 1787 – n. 1804 som dagarbeidar og sjauar i Bergen! – lagnaden hans?)

 

 8. Lars Jørgenson, døypt 27.7.1777,

Lars Jørgensen flytte òg kring 1782 med foreldri til Bergen og

 

##### (konf. NK 1792 – lagnaden hans?)

 

 9. Gjøri Jørgensdotter, døypt 24.5.1779,

Gurine Jørgensdotter flytte likeins kring 1782 med foreldri til Bergen og gifte seg visstnok i Nykyrkja i Bergen 3.8.1806 med Peder Larsson frå

 

##### (opphavet hans? – fødsel etc.?)

 

Peder var matros, og han og Gurine budde i Bergen der

 

##### (dato og stad for dødsfallet hans? – før 1815, truleg kring 1808?)

 

##### (dato og stad for dødsfallet hennar? – etter 1815 – kan henda d. som legdelem i Bergen 23.12.1829, 59 år gamal, men ho er vel helst litt for gamal…)

 

 

Dei fekk ein son i lag:

a. Anfind Pederson Larsen, f. i Bergen 20.2.1807, vart konfirmert i Bergen i 1827

 

 

     ##### (lagnaden hans?)

 

~~~~~~~~~~~~~~~

 

Eg er ganske so fortvila over at denne huslyden skal «gøyma» seg so godt.  Manuskriptet står kort før utgjeving, og det hadde vore so kjempeflott om me hadde greidd å finna i alle fall NOKO ut om dei sakna borni!

 

Eg takkar på ny for alle gode tips om denne huslyden og lever i voni om at «gullkorni» framleis vankar der ute...

 

Edited by Lars E. Øyane
Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Eg tillet meg i kveld å henta fram att dette utfordrande emnet som har lege urøyrt sidan det vart «re-»lansert for ei knapp veke sidan.  Bygdebokprosjektet for Luster kommune er i avslutningsfasen, og denne utfordringi er ei av ei handfull emne, som eg oppfattar som særleg viktig for heile bygdebokprosjektet å finna ei løysing på, og som det samstundes burde vera mogeleg å gjera noko med.  Eg har ei kjensle av at eg har leitt «overalt» etter dei fire bortkomne borni, men utan hell.  Dei kan då ikkje fullstendig forsvinna som «dogg for soli»...!?

 

Eg takkar på ny for alle gode tips og lever i voni...

Link to post
Share on other sites
Sven Hjortland
På 1.2.2018 den 19.42, Lars E. Øyane skrev:

 

 9. Gjøri Jørgensdotter, døypt 24.5.1779,

Gurine Jørgensdotter flytte likeins kring 1782 med foreldri til Bergen og gifte seg visstnok i Nykyrkja i Bergen 3.8.1806 med Peder Larsson frå

 

##### (opphavet hans? – fødsel etc.?)

 

 

Ser Peder Larsen er benevnt som Peder Andreas Larsen ved vielsen i 1806.

https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000780797

 

Kan dette være en aktuell kandidat?

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NW4J-G24

 

Peter Andreas Larsen

Norway Baptisms, 1634-1927
Name: Peter Andreas Larsen
Gender: Male
Birth Date: 11 Aug 1778
Christening Date: 16 Aug 1778
Christening Place: Bergen, Bergen, Norway
Father's Name: Lars Andersen
Mother's Name: Agathe Pedersen
Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Sven for eit spennande og interessant innlegg!

 

Eg oppdagar no at eg ved ein feil hadde gløymt å ta med mellomnamnet til Peder Larsen i denne versjonen av manuskriptet mitt.  Det var med i det opphavlege manuskriptet då eg mistenkte Peder for å ha vore frå Sunnmøre, noko som i si tid vart motbevist...!  Elles har opphavet hans òg vore drøfta i dette emnet:

 

https://forum.arkivverket.no/topic/202649-peder-andreas-larsen-matros-i-bergen-1806-avliden-før-1815-kven-var-han-og-kva-skjedde-kva-med-enkja-gurine-og-sonen-anfind/?tab=comments#comment-1710248

 

Me fekk vel aldri noko svar på om Peder Andreas kunne vera frå Askvoll...  Og no kjem altso du Sven med endå ein «kandidat»...  Men kvar er han i 1801 og i 1804?

 

Tja, den som visste...

 

Eg takkar på ny for framifrå bistand til kartleggjing av denne so vanskelege huslyden og lever i voni om fleire spennande funn...!

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...
Lars E. Øyane

Eg har sett litt meir på den «kandidaten» som Sven nemner i innlegg #3, Peter Andreas Larsen, fødd i Krosskyrkja i Bergen 11.8.1778.

 

Og dette ser ut til å vera ein ganske so «utfordrande» «kandidat».

 

Eg finn at foreldri Lars Andersson  og Agatha Pedersdotter fekk desse borni, alle døypte i Krosskyrkja i Bergen:

 

* Peter, fødd 27.3.1771, døypt 1.4.1771: https://media.digitalarkivet.no/view/8675/133  (mellom fadrane er Synneva Pedersdotter og Andrea Andersdotter)

 

* Marthe Maria, døypt 21.8.1774: https://media.digitalarkivet.no/view/8675/151

 

* Anna Kirstine (eller Anna Elisabeth?), fødd 22.6.1776, døypt 23.6.1776: https://media.digitalarkivet.no/view/8675/165  (mellom fadrane er Henrik Meyer)

 

* Peter Andreas, fødd 11.8.1778, døypt 16.8.1778:https://media.digitalarkivet.no/view/8675/177  (mellom fadrane er Henrik Meyer)

 

* Jacobine, fødd 2.7.1782, døypt 7.7.1782: https://media.digitalarkivet.no/view/8675/205

 

Faren er for det meste kalla «dixelmand», og ser me på basen over gravlagde i Bergen, finn me:

 

* Ein son på 4 år og 6 mnd. og ei dotter på 3 år og 6 mnd. båe gravlagde på St. Martini (Krosskyrkja) 30.8.1771: https://media.digitalarkivet.no/view/8678/89

 

Men det merkelege er:

 

** Eg finn ikkje vigsli til Lars Andersson og Agatha Pedersdotter!

 

** Eg finn korkje Lars Andersson eller Agatha Pedersdotter avlidne i Bergen!

 

** Eg finn ingen av borni deira konfirmerte i Krosskyrkja!

 

** Kan fadrane til Peter frå 1771, Synneva Pedersdotter og Andrea Andersdotter, ha noko med Lars og Agatha å gjera?  Eg ser at ei Andrea Andersdotter DAHL gifte seg i Bergen 22.5.1776 med Johan Henrik Meyer!!

 

Eller er eg heilt «blind» vorten?

 

Kan denne Peter Andreas Larsen f. 1778 likevel vera han me leiter etter som ein mogeleg ektemake til Gjøri «Gurine» Jørgensdotter?

 

På «tampen» av dette innlegget vil eg gjerne få referera ein direktemelding som eg har motteke frå Lars Waaltorp om dette emnet: «Denne her var da fryktelig vanskelig. Uansett hva jeg prøver på, så butter det imot. Jeg tror de må ha flyttet fra Bergen til et sted hvor det er dårligere dekning på transkriberte kirkebøker. Kanskje de dukker opp om noen år?»

 

Eg vil gjerne nok ein gong få takka for framifrå bistand til å løysa denne kjempeutfordringi og held fingrer og tær vel krossa!

Edited by Lars E. Øyane
Link to post
Share on other sites
Sven Hjortland

Skiftekortet gir ikke så mye info utenom at bl.a Peter Andreas lever i 1794

 

Bergen fylke, Bergen, Skiftekort (1782-1796), Skifteprotokollside, Side 18
Permanent bilde-ID: sk20110329610019
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/sk20110329610019
Permanent bildelenke: http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-sk20110329610019.jpg
 

Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Lars J., Sven og Carsten for nye spennande innlegg!

 

For å ta det siste først, so er Johannes Larsson Haugen, som døydde i Hafslo i 1813, ein heilt annan person.  Han var strandsitjar på plassen Haugen under Elvetun i Hafslo og var nok aldri busett i Bergen.  Her er kva eg har skrive om denne mannen i band XI:

 

~~~~~~~~~~~~

 

Johannes Larsson Haugen, frå Skothella (Skaffarstova) under Gjestgjevargarden, vart døypt 5.2.1769 og vart gravlagd som strandsitjar frå Haugen 26.9.1813.  Han gifte seg i Luster 25.10.1801 med Gunnhild Torstensdotter frå Myrane under Fuhr i Luster.  Ho vart døypt i Luster 23.11.1776 og d. truleg som legdelem i Solvorn kring 1835.  Johannes var skaffar i Solvorn etter far sin, og han og Gunnhild fekk visstnok alt kring 1802 rydda seg ein ny plass utan jord i Haugen under Elvetun.  Johannes budde her levetidi ut, men Gunnhild hamna truleg på legd kort etter ho vart enkje.  Johannes og Gunnhild fekk tre born i lag:

 1. Lars Johannesson (1801-1869), vart husmann på Sva under Sjøtun.

 2. Martha Johannesdotter (1807-1865), vart gift med husmann Narve Jensson i Kalhagehaugen under Kalhagen (1800-1887).

 3. Nils Johannesson (1809-1877), var ei tid husmann på ein plass under Urnes (s.d.).

 

~~~~~~~~~~~~

 

So er altso Agatha Pedersdotter kommi «til rette».  Eg finn framleis ikkje noko dødsfall for Lars Andersson i Bergen, men han var altso avliden før 1794, og Agatha Pedersdotter må ha vore fødd kring 1742, om me skal tru innførsli i kyrkjeboki.

 

Om ein no tek ein titt på FamilySearch, finn me ikkje so altfor mange Agatha Pedersdøttrer fødde mellom 1739 og 1745:

 

* 5.8.1742 Heskestad - far: Peder Grotzfield

 

* 15.4.1742 Gloppen - far: Peder Mortenson og mor: Dorthe Gulbrandsdotter

 

* 25.8.1743 Strandvik - far: Peder Qvale

 

* 10.3.1743 Vefsn - far: Peder Sørenson

 

* 24.5.1744 Vefsn - far: Peder Knutson

 

MEN, om me går utifrå at Synneva Pedersdotter, fadder på eldste sonen Peter i 1771, var søster hennar, finn eg ingen Synneva Pedersdotter døypte nokon av desse stadane!

 

Elles ser me at dei fire borni, Martha Marie, Anna Kirstine, Peter Andreas og Jacobine framleis levde i 1794, men kvifor finn me dei ikkje som konfirmantar?  Var dei kan henda flytte til ei anna kyrkjesokn?

 

* Martha Marie Larsdotter, f. 1774 - for ho finn eg to «kandidatar» i vigselsregistrene for Bergen og omegn:

 

** Martha Marie Larsdotter - gift i Nykyrkja 27.9.1799 med bakarsvein Hans Henrik Schnell (lysingi i Krosskyrkja!!): http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=vigd1663_1&gardpostnr=16101&personpostnr=16101#nedre  Her er lysingi deira i Krosskyrkja...: https://media.digitalarkivet.no/view/4578/199

 

** Martha Marie Larsdotter som enkje attgift i Nykyrkja 11.11.1804 med tollbodvektar Ole Andersen: http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=vigd1663_1&gardpostnr=16312&merk=16312#ovre

 

** Martha Larsdotter - gift på Askøy 7.8.1808 med Aslak Lorentzen - dei fekk mange born i Bergen, og mori er kvar gong kalla Martha Marie!  Eldste sonen var Lars Andreas f. Domkyrkja 15.8.1808, døypt 21.8.1808: https://media.digitalarkivet.no/view/8637/9

 

Når det so gjeld:

 

* Anna Kirstine Larsdotter, f. 1776 - finn eg berre ei god «kandidat»:

 

** Anna Kirstine Larsdotter - gift i Domkyrkja 19.4.1807 med bakarsvein Knut Andersen: http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=vigd1663_1&gardpostnr=5787&merk=5787#ovre

 

Den Martha Marie som var gift med Hans Henrik Schnell, miste mann sin etter kort tid: Hans Henrik (Dominicusson) Schnell, fødd i Bergen 1.12.1773 med foreldre frå Luster, vart gravlagd 5.8.1800.  Dei fekk ei dotter i lag:

 

*** Henrikke Dorthea Schnell, fødd i Krosskyrkja 23.8.1800 og døypt 31.8.1800:https://media.digitalarkivet.no/view/8676/70  Ho var 1801 fosterdotter i 22-106: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058390016707

 

Når det gjeld Jacobine Larsdotter, finn eg INGEN som høver!!

 

Eg veit ikkje om desse opplysningane kan hjelpa oss vidare i leitingi etter Peter Andreas Larsen, MEN til tross for at me ikkje finn guten korkje i 1801 eller i 1804 (undersøkjingskommisjonen), kan han svært so godt vera mannen som gifte seg med Gjøri «Gurine» Jørgensdotter...!?

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand til kartleggjing av denne huslyden!

Link to post
Share on other sites
Lars Johannessen

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:VWP6-8B6

Her fant jeg da en Synneve Persdtr, døpt i Strandvik 15. november 1733, faren er oppgitt som Per Qvaale.

Ser også at det var flere Persdøtre som var kommunikanter i Nykirken i 1790 (foruten Agathe finner jeg også en Oline og en Alis - kanskje disse hører til samme søskenflokk?)

Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Lars J. for et kjempespennande innlegg!

 

Denne Synneva må eg ha oversett då eg søkte hjå FamilySearch tidlegare i kveld, men no har eg med ein gong lagt inn eit eige tema om denne ætti frå Strandvik, so får me sjå om nokon kan hjelpa oss vidare der...

 

https://forum.arkivverket.no/topic/219420-pederper-bonde-på-kvale-i-strandvik-os-på-1730-talet-er-det-nokon-som-kjenner-til-denne-ætti/

 

Diverre gjev nok ikkje dette svar på om Peter Andreas Larsen av denne ætti var han som gifte seg med Gjøri «Gurine» Jørgensdotter, men ein skal aldri seia aldri, og det er lov å vona!  Kanskje finst det eit skifte etter ein barnlaus onkel eller tante i Strandvik???

 

Elles høyrest det nesten ut som om Agatha var flytt til Nykyrkjesokni før 1790, so kanskje me burde leita vidare der etter konfirmasjonane til dei fire borni?

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand til kartleggjing av denne utfordrande huslyden!

Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Etter at det no ser ut til at opphavet til Agatha Pedersdotter frå Strandvik (Fusa) synest vera stadfest, er me attende til:

 

** Peter Andreas Larsen og spørsmålet om han høyrer til denne huslyden?

 

** Lagnadane til dei andre borni og stesonen til Jørgen Pederson?

 

Eg har i dag studert konfirmantlistene for Nykyrkja og Domkyrkja i Bergen, og her finn eg:

 

* 1791 - konfirmert Nykyrkja Martha Marie Larsdotter 17 år - bus. hjå Lieutenant Casper på M.B.: https://media.digitalarkivet.no/view/8734/17

 

* 1791 - konfirmert Domkyrkja Anna Kirstine Larsdotter (ingen alder): https://media.digitalarkivet.no/view/8636/231

 

* 1798 - konfirmert Domkyrkja Jacobine Hiemdal(?) (ingen alder): https://media.digitalarkivet.no/view/8636/231

 

Dei to første er eg ganske sikker på må vera «våre» Martha Marie og Anna Kirstine (det finst ingen andre med desse namni fødde i Bergen som høver i alder!), medan denne siste Jacobine er den EINASTE Jacobine eg finn konfirmert i so nokolunde «rett tid» i høve fødsli til «vår» Jacobine i 1782 - kan ho ha vorti adoptert etter at foreldri døydde so tidleg??

 

MEN nokon Peder/Peter Andreas Larsson finn eg IKKJE konfirmert i nokon av kyrkjene, og då er det at eg børjar spekulera på:

 

** Kan Peter Andreas Larsson ha vokse opp ein annan stad?  Me veit at «vår» Peter Andreas var matros, so kanskje er det den matrosen som i undersøkjingskommisjonen er nemnd vera frå Askvoll, men som tross omfattande leiting ikkje kan finnast fødd der: http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=berg1804&gardpostnr=2616&merk=2616#ovre

 

For å komma attende til Lars Jørgenson, Gunvor Jørgensdotter og Johannes Larsson, lurer eg på; kan dei vera flytte ut av landet??

 

Eg har i friskt minne ein Peter Michael Hammer, fødd i Luster 1767 med opphav i same område av Hafslo som Jørgen Pederson, men oppvaksen i Bergen.  Han forsvann frå Bergen kring 1790, men dukka opp att kort tid etter i KØBENHAVN - sjå tema: https://forum.arkivverket.no/topic/171733-bertha-hammer-d-bergen-1793-og-borni-hennar-kvar-vart-det-av-sonen-peder-michael/?tab=comments#comment-1842870

 

Sjekkar ein FamilySearch, vil ein oppdaga at det «vrimlar» av Lars Jørgensen både i København og andre stadar i Danmark i åri kring 1800.  Kan «vår» Lars vera ein av dei?  Han finst jo tydeleg iokkje nokon stad i Noreg i 1801!!

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand til oppklaring av denne kjempeutfordringi!

Edited by Lars E. Øyane
Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...
Lars E. Øyane

Eg vil i kveld gjerne få henta fram att dette emnet som er like «brennheitt» som før med omsyn til utsjånaden av manuskriptet til band XII av Gards-. og Ættesoga for Luster!

 

Eg reknar det som svært sannsynleg at Peter Andreas Larsen frå Bergen var matrosen som i 1806 gifte seg med Gjøri Jørgensdotter, og me kan vel òg vera ganske so sikre på at mor hans var frå Kvale i Strandvik!  Søster hennar Synneva har nok vore på «bytur» då ho var fadder på eldste kjende sonen til Agatha i 1771...!  Berre so merkeleg at me ikkje finn vigsli til Lars og Agatha nokon stad!!

 

Etter dette har me følgjande oppdaterte manuskript for denne kjempeutfordrande huslyden frå Hafslo:

 

~~~~~~~~~~~~~~~

 

Jørgen Pederson Haugen, opphavleg frå Kjos, vart døypt 2.10.1729 og gifte seg første gongen 13.6.1751 med Gjøri Hansdotter frå Plassen i Kinserdalen under Urnes.  Ho vart døypt 4.9.1729 og d. truleg på Børtnes kring 1770.  Jørgen gifte seg so att i Årdal 27.10.1776 med enkja Britha Rasmusdotter, opphavleg frå Hovland i Årdal.  Ho var dotter av husmann Rasmus Olson i Hola under Hovland og andre kona Metta Olsdotter

 

     ##### (opphavi deira? – han frå Nordfjord?)

 

     og vart døypt i Årdal 27.4.1738.  Ho gifte seg første gongen i Årdal 29.9.1768 med Lars Andersson frå Hovland i Årdal.  Han var son av husmann Anders Olson i Hola under Hovland, opphavleg frå Svalheim, og jenta Kari Larsdotter, òg frå Hola under Hovland og vart døypt i Årdal 8.6.1739.  Lars og Britha var plassfolk på Vollen under Hovland i Årdal der Lars d. alt 6.1.1769.  Jørgen og første kona Gjøri budde som plassfolk på Børtnes under Urnes, kan henda alt frå kring 1752, og dei budde nok der so lenge Gjøri levde.  Då Jørgen i 1776 gifte seg att, flytte han til Haugen, truleg til denne plassen som me har kalla Haugen 2, og her vart han og Britha buande til kring 1782.

Jørgen Pedersen og kona Bertha flytte kring 1782 til Bergen der Jørgen livnærte seg som dagarbeidar.  Dei busette seg i Knøsesmuget i Bergen, og derifrå vart Jørgen gravlagd 26.5.1789.  Bertha d. i Bergen 4.2.1804.

     Jørgen fekk i alt åtte born, seks frå første ekteskapet og to frå det andre; dessutan hadde andre kona Britha ein son frå første ekteskapet sitt:

 1. Kari Jørgensdotter (1753-1821), vart gift med husmann Rasmus Andersson i Grøt under Nes i Sogndal (1757-1820), opphavleg husmannsson frå Løkjen under Kvam nedre (s.d.).

 2. Peder Jørgenson (1755-1845), vart husmann i Haugen 1 i Kinserdalen under Urnes.

 3. Anna Jørgensdotter (1758-1830), vart gift med gardbrukar Lars Knutson i Kvam øvre (1761-1836).

 4. Britha Jørgensdotter (1761-1779).

 5. Martha Jørgensdotter (1765-1783).

 6. Gunvor Jørgensdotter, døypt 14.8.1768,

Gunvor Jørgensdotter flytte kring 1782 med faren og stemori til Bergen og

 

##### (konf. DK 1785 – lagnaden hennar?)

 

 7. Johannes Larsson, son av Britha og første mann hennar, var f. i Årdal 14.4.1768,

Johannes Larssen (Hovland) flytte kring 1782 med mori og stefaren til Bergen og

 

##### (konf. DK 1787 – n. 1804 som dagarbeidar og sjauar i Bergen! – lagnaden hans?)

 

 8. Lars Jørgenson, døypt 27.7.1777,

Lars Jørgensen flytte òg kring 1782 med foreldri til Bergen og

 

##### (konf. NK 1792 – lagnaden hans?)

 

 9. Gjøri Jørgensdotter, døypt 24.5.1779,

Gurine Jørgensdotter flytte likeins kring 1782 med foreldri til Bergen og gifte seg visstnok i Nykyrkja i Bergen 3.8.1806 med Peter Andreas Larsen, truleg frå Bergen.  Han var i so fall son av dikselmann Lars Andersen i Bergen, opphavleg frå

 

##### (opphavet hans?)

 

og kona Agatha Pedersdotter frå Kvale i Strandvik, Fusa, og f. i Bergen 11.8.1778.  Peter var matros, og han og Gurine budde i Bergen der

 

##### (dato og stad for dødsfallet hans? – før 1815, truleg kring 1808?)

 

##### (dato og stad for dødsfallet hennar? – etter 1815 – kan henda d. som legdelem i Bergen 23.12.1829, 59 år gamal, men ho er vel helst litt for gamal…)

 

Dei fekk ein son i lag:

a. Anfind Pederson Larsen, f. i Bergen 20.2.1807, vart konfirmert i Bergen i 1827

 

     ##### (lagnaden hans?)

 

~~~~~~~~~~~~~~~

 

Dei største utfordringane innan denne huslyden er som før:

 

* Lagnaden til Gunvor Jørgensdotter, fødd i Hafslo 1768 og konfirmert i Domkyrkja i Bergen 1785?

 

* Lagnaden til Johannes Larsson, fødd i Årdal 1768, konfirmert i Domkyrkja i Bergen 1787 og nemnd som dagarbeidar og sjauar i Bergen i 1804?

 

* Lagnaden til Lars Jørgenson, fødd i Hafslo 1777 og konfirmert i Nykyrkja i Bergen 1792?

 

* Lagnadane til Gjøri Jørgensdotter og mannen Peter Andreas Larsen samt sonen Anfind?

 

Eg hadde vorte kjempeglad om nokon greier løysa minst ei desse gåtene og takkar på ny for framifrå bistand med denne utfordringi!

Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Kanskje hadde det vore ein tanke å freista finna Johannes Larsson (Hovland) i FT1801?

 

Eg kan ikkje i farten sjå nokon som høver, og heller ikkje finn eg mori!

 

Bertha Rasmusdotter, enkja etter Jørgen Pedersen, døydde 4.2.1804 i 9. rode nr. 88: https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000136475

 

Men ho budde IKKJE på denne adressa i 1801: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058390005530

 

Truleg er dette Bertha i fattiglista frå 1800: https://www.digitalarkivet.no/view/51/pc00000000073641

 

Då Jørgen Pedersen døydde i 1789, var adressa 9. rode nr. 162: https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000135310

 

Men ingen kjende personar på denne adressa i 1801: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058390006160

 

Når det so gjeld Johannes, er det INGEN med namnet Hovland i Bergen i 1801, men me har eit par som heiter Johannes Larsson:

 

* 10. rode nr. 59: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058390006630

 

* 11. rode nr. 115: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058390008284

 

* 21. rode nr. 65: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058390015500

 

* Tukthuset: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058390012933

 

* Møhlenpris: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058390019285

 

Eg ser at Undersøkjingskommisjonen 1804/1805 seier om han at han «er en løs Siouer og vil ikke ernære sig ved Søen»: http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=berg1804&gardpostnr=2068&merk=2068#ovre

 

Skal me forstå dette som at han var ugift?

 

Kanskje nokon ser noko som eg har oversett, og eg takkar på ny for alle gode tips!

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...
Lars E. Øyane

Heisan, eg har i dag gjort ei spennande oppdaging når det gjeld huslyden til Lars Andersen i Bergen med kona Agathe Pedersdotter - først syner eg til innlegg #9 over:

 

På 2/18/2018 den 10.30, Lars E. Øyane skrev:

So er altso Agatha Pedersdotter kommi «til rette».  Eg finn framleis ikkje noko dødsfall for Lars Andersson i Bergen, men han var altso avliden før 1794, og Agatha Pedersdotter må ha vore fødd kring 1742, om me skal tru innførsli i kyrkjeboki.

 

* 25.8.1743 Strandvik - far: Peder Qvale

 

Elles ser me at dei fire borni, Martha Marie, Anna Kirstine, Peter Andreas og Jacobine framleis levde i 1794, men kvifor finn me dei ikkje som konfirmantar?  Var dei kan henda flytte til ei anna kyrkjesokn?

 

* Martha Marie Larsdotter, f. 1774 - for ho finn eg to «kandidatar» i vigselsregistrene for Bergen og omegn:

 

** Martha Marie Larsdotter - gift i Nykyrkja 27.9.1799 med bakarsvein Hans Henrik Schnell (lysingi i Krosskyrkja!!): http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=vigd1663_1&gardpostnr=16101&personpostnr=16101#nedre  Her er lysingi deira i Krosskyrkja...: https://media.digitalarkivet.no/view/4578/199

 

** Martha Marie Larsdotter som enkje attgift i Nykyrkja 11.11.1804 med tollbodvektar Ole Andersen: http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=vigd1663_1&gardpostnr=16312&merk=16312#ovre

 

Den Martha Marie som var gift med Hans Henrik Schnell, miste mann sin etter kort tid: Hans Henrik (Dominicusson) Schnell, fødd i Bergen 1.12.1773 med foreldre frå Luster, vart gravlagd 5.8.1800.  Dei fekk ei dotter i lag:

 

*** Henrikke Dorthea Schnell, fødd i Krosskyrkja 23.8.1800 og døypt 31.8.1800:https://media.digitalarkivet.no/view/8676/70  Ho var 1801 fosterdotter i 22-106: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058390016707

 

 

Det syner seg no at den Martha Marie Larsdotter som i 1804 gifte seg med Ole Andersen, tollbodvektaren, må vera «vår» Martha Marie.  Dette parfolket får fleire born i Bergen:

 

* Andrea Helene, fødd i Nykyrkja 3.9.1805: https://media.digitalarkivet.no/view/8719/172

 

* Larsine Dorthea Marie, fødd i Nykyrkja 29.6.1808

 

* Serine Karine, fødd i Nykyrkja 21.4.1811

 

* Andreas Lorents, fødd i Krosskyrkja 25.1.1815: https://media.digitalarkivet.no/view/8676/181

 

Faren nyttar stundom namnet WANBERG, og ifølgje undersøkjingskommisjonen 1804/1805 var han tollbodrøyert, 37 år gamal og fødd i STRYN!  Han er kalla røyert i 1805, bordarbeidsmann i 1808, tollbuvektar i 1811 og konsumptionsbetjent i 1815.

 

Ser me nærare på dåpen til Andrea Helene i 1805, ser me at mori er kalla Martha Larsdotter NES!

 

Kan dette vera ein «indikasjon» på at faren Lars Andersen opphavleg heitte NES og kom frå ein gard med dette namnet?

 

Her er forresten denne huslyden i FT1815 for Bergen: http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=berg1815&gardpostnr=16844&merk=16844#ovre

 

Dødsfallet til Ole Wamberg i Bergen 1830: http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=1301begr&gardpostnr=20148&merk=20148#ovre

 

Dødsfallet til Martha Dorthea(!) Wamberg i Bergen 1849: http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=1301begr&gardpostnr=37861&merk=37861#ovre

 

Desse opplysningane hjelper oss diverre ikkje med spørmåli om lagnadane til dei fire perfsonane nemnde mellom anna i innlegg #13 over, men som sagt: kanskje kan me komma på sporet etter opphavet til Lars Andersen?  Og kven veit, kanskje Peder Andreas òg har kalla seg for NES??

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand med oppsporingi av denne kjempeutfordrande huslyden!

Link to post
Share on other sites
  • 4 months later...
Lars E. Øyane

Eg ønskjer i kveld nok ein gong å henta fram att denne kjempeutfordringi som har lege i «dvale» sidan april.

 

Eg syner i først omgong til manuskriptutdraget frå innlegg #13 og etterlyser meir enn nokon gong:

 

* Lagnaden til Gunvor Jørgensdotter, fødd i Hafslo 1768 og konfirmert i Domkyrkja i Bergen 1785?

 

* Lagnaden til Johannes Larsson, fødd i Årdal 1768, konfirmert i Domkyrkja i Bergen 1787 og nemnd som dagarbeidar og sjauar i Bergen i 1804?

 

* Lagnaden til Lars Jørgenson, fødd i Hafslo 1777 og konfirmert i Nykyrkja i Bergen 1792?

 

* Lagnadane til Gjøri Jørgensdotter og mannen Peter Andreas Larsen samt sonen Anfind?

 

Dei kan då ikkje so fullstendig forsvinna frå Noregskartet?

 

Det er svært viktig, både for meg og for heile bygdebokprosjektet vårt, å spora opp desse søskeni, og eg vonar at ein eller annan kanskje kan «snubla over» ein leietråd som fører fram til eit positivt resultat!  Eg ville vorte Verdas gladaste mann om denne utfordringi kunne løysast!

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.