Jump to content
Arkivverket

DNA-tester og etnisitet


Johan I. Borgos

Recommended Posts

5 timer siden, Torbjørn Igelkjøn skrev:

Tja... Med samane er det iallefall tre.

 

Når det gjeld ordet finne tenkjer iallefall eg fyrst og fremst på ein innbyggjar i Finland. Evt. nokon som kjem frå Finland. (Så er eg då også oppvaksen på slutten av 1900-talet, langt frå både samiske område og "finske" skogar).

 

Sidan ein er inne på dette: Har finlandssvenskar og finsktalande finnar historisk sett likt eller ulikt genetisk opphav?

 

Det er vel først og fremst naturlig å bruke begrepet "finlender" evt "finne" om innbyggere i/fra selve Finland, men når det gjelder finsktalende innvandrere fra svensk Tornedalen, som det kom mange av til Nord-Norge på 1700- og 1800-tallet, er det riktige begrepet selvsagt "kven" eller "finne". Det må likevel sies at kvenbegrepet har vært noe omdiskutert i særlig Finnmark. I tillegg har vi selvsagt skogfinnene, som bosatte seg i de svenske og norske skoger f.o.m. 1600-tallet, eller enda tidligere. 

 

For øvrig er det å  anta at såkalte finlandssvensker, som er etterkommere etter svenske innvandrere til Finland i middelalderen, har en genetisk "sammensetning" mer lik øvrige skandinaver. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

44 minutter siden, Anita Aamo skrev:

 

For øvrig er det å  anta at såkalte finlandssvensker, som er etterkommere etter svenske innvandrere til Finland i middelalderen, har en genetisk "sammensetning" mer lik øvrige skandinaver. 

finlandssvenskene har i alle fall regnet seg selv som "bedre" enn finsktalende, (jf. 4-bindsverket "Finlands historia" som jeg har) og de har vel unektelig et svensk genetisk innslag, men jeg tror ikke de er så forskjellige når det kommer til stykket.Tror ikke de som snakker svensk, uten videre kan karakteriseres som etnisk svensk, det er jo som kjent ikke nødvendigvis noen sammenheng mellom gener og språk.

 

Link to comment
Share on other sites

Oppslaget på wikipedia om etnisitet sier blant annet: "Den viktigste egenskapen ved etnisitet er at den ikke har noen direkte sammenheng med biologi og kan være flytende, fleksibel og endres. Mennesker kan endre eller forsterke sin etnisitet ved å lære om eller bli tatt opp og inn i en annen kultur." Med biologi mener artikkelen antakelig DNA, som er noe objektivt, nedarva  og målbart. Etnisitet er derimot noe subjektivt, tillært og flytende (og neppe målbart) - fellestrekk i "språk, kultur, musikk, verdier, kunst, praksis, litteratur, familieliv, religion, ritualer, mat, navneskikker, offentlig liv og materiell kultur" (sitat fra wiki).

Ved å koble DNA-analyser med etniske "merkelapper" risikerer DNA-firmaene å fremme trua på en genetisk determinisme: "Har du sånne og sånne gener, er du av den eller den etnisiteten". Eller enda verre: "Du er av blandet etnisitet." Men et barn, født i Kina og adoptert som toåring til Norge, hvor hun vokser opp i norske rammer, er som 17-åring uten tvil etnisk norsk, sjøl om en DNA-analyse ikke ville finne et eneste treff i ei norsk referansegruppe.

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

18 timer siden, Torbjørn Igelkjøn skrev:

Sidan ein er inne på dette: Har finlandssvenskar og finsktalande finnar historisk sett likt eller ulikt genetisk opphav?

12 timer siden, Anita Aamo skrev:

For øvrig er det å  anta at såkalte finlandssvensker, som er etterkommere etter svenske innvandrere til Finland i middelalderen, har en genetisk "sammensetning" mer lik øvrige skandinaver. 

 

Jeg vet ikke hvordan gjennomsnittet til finlandssvenskene ser ut, men her er i alle fall tre stk; min mor, min morbror og mors søskenbarn. Jeg har flest finlandssvensker i anetreet, og det langt tilbake, og jeg har selvsagt noen finner også, men ikke i nær tid.

Alt under 3 % regnes for «støy» og tas derfor ikke med her.

 

Min mor (mtDNA: H35):

Skandinavia 45 %

Finland 40 %

Øst-Europa 13 %

 

Min morbror (Y-DNA: N-M231 – min morfars farslinje):

Skandinavia 34 %

Finland 41 %

Øst-Europa 23 %

 

Min mors fetter (Y-DNA: I-M353 - min mormors farslinje):

Skandinavia: 40 %

Finland 40 %

Øst-Europa 9 %

Storbritannia 10 %

 

Edited by Grete Singstad
 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Jeg har finsk farmor (mtDNA H39) - resten er for det meste Trøndelag (farslinje R1a-L664), og får følgende hos MyHeritage: Skandinavia 74%, Finland 20%, Baltic 6%.

 

Dette skulle stemme ganske bra.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Svar til Knut Fasting:

Som en eller annen sier i kommentarfeltet du linker til: Dette tar jeg med knusende ro. Om noen skulle være interessert i hvilken haplogruppe jeg tilhører, eller hvordan min "genetiske sammensetning" ser ut,  så gjerne for meg. Om dette kan bringe meg i kontakt med ukjente slektninger, er det enda bedre. Nå har jeg ikke tatt noen test som skal påvise framtidige helseproblemer, men ut fra familiens sykehistorikk vet både jeg og alle andre involverte hva slags sykdommer vi står i en viss fare for å erverve en eller annen gang.  Dessuten: Om mitt dna kan hjelpe til med å få tak i kriminelle elementer har jeg heller ingen problemer med dét. For øvrig kan en jo fundere over hva slags spor vi ellers legger igjen etter oss i vårt moderne samfunn; når vi bruker bankkortet, har mobilen i veska mens vi beveger oss fra a til b, søker etter både det ene og andre på nettet, og for ikke så snakke om når vi poster innlegg her inne på dette forumet. Vi kan mene hva vil vil om denne utviklinga, men vi kommer nok i stadig større grad til å leve i et samfunn der "noen" alltid "ser" deg og hvem du er og hva du foretar deg!

Edited by Anita Aamo
 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

16 minutter siden, Arnstein Rønning skrev:

Jeg har finsk farmor (mtDNA H39) - resten er for det meste Trøndelag (farslinje R1a-L664), og får følgende hos MyHeritage: Skandinavia 74%, Finland 20%, Baltic 6%.

 

Dette skulle stemme ganske bra.

Jeg kan jo godt henge på at jeg hos FTDNA (Family Tree DNA) får følgende: Skandinavia 79%, Finland 19%, Østre Midtøsten <2% og Sibir <1%. Disse småprosentene kan være bare såkalt "støy", men at det kan finnes noe Sibir anser jeg som trolig (med tanke på mi farmor, som hadde røtter i midtøstre deler av Finland). Når det gjelder MidtØsten, så skal jo yDNA'et mitt ha kommet inn den veien fra steppene i Russland for ca 4000 år siden - så hvem vet... 🙂 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Èn ting er i alle fall sikkert, og det er at man ikke bør "lese" disse dna-testene som en viss "mann" leser bibelen, altså altfor bokstavelig. Tvert om bør man ta dem for de det er, nemlig som et estimat som forteller litt (!)  om ens "genetiske sammensetning". Verdt å merke seg  i den forbindelse at testresultatene alltid vil varierer noe fra selskap til selskap, og muligens fra det ene tidsrommet til det andre i samme selskap, og det sier jo sitt.  Men i grove trekk sammenfaller testene ofte med det man vet fra før ut fra egne undersøkelser med det formål å finne ut hvem "tjukke slekta" er/var, og sånn sett er det ikke så mye nytt å hente for de fleste av oss i alle fall  her i landet. Uansett bør man jo ikke ta disse testene altfor alvorlig, men heller som litt uskyldig moro som kan brukes i selskapssammenheng innad i familien. 

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

7 timer siden, Anita Aamo skrev:

Men i grove trekk sammenfaller testene ofte med det man vet fra før ut fra egne undersøkelser med det formål å finne ut hvem "tjukke slekta" er/var,. 

 

Noen ganger dukker det opp uforklarlige resultater. Jeg kjenner ei filippinsk dame som nettopp har tatt DNA-test, og den viser 3-4% skandinaviske røtter (resten sørøstasiatisk). Det er umulig for en utenforstående å forklare det skandinaviske innslaget - skyldes det forurensning av prøven? eller et gedigent bomskudd i DNA-tolkninga? eller kanskje har ei norsk seilskute vært på de traktene en gang i tida😞 Tilfellet er for spesielt til å angå denne debatten, bortsett fra at moralen bør være: Ta alle resultater med ei stor klype salt.

Link to comment
Share on other sites

Nå skal jeg på ingen måter påberope meg særlig gode  kunnskaper i genetikk, men ut fra det jeg har lest meg til, kan man ikke utelukke at et resultat på 3-4% skandinavisk dna muligens (!) nærmer seg det som kan kalles "støy", og noe som gir misvisende opplysninger og som til syvende og sist vitner om at disse dna-testene ikke alltid står til troende. Som et eksempel på hvor forskjellig ulike

dna-tester kan slå ut, kan nevnes resultatet til min mor slik de fremkommer i to forskjellige selskaper. På ftdna.com står hun oppgitt med 8% britisk (skotsk)  dna, noe som virker sannsynlig, ut fra det vi vet om hennes skotskættede forfedre som bosatte seg på Bjarkøy i Sør-Troms. Det pussige er at dette resultatet blir "nullet" fullstendig  ut hos My Heritage. Moralen er også her: Ta alt med en stor klype salt!

Edited by Anita Aamo
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Far min og en bror har fått litt iberisk, og det vet vi at det også er på den siden av slekten, på grunn av mange linjer tilbake til Peder Førde- slekten, der det jo er gjort tester av personer, som beviser det før (i manns-linje). Det finske og svenske, som enkelte i slekten har fått (svenske matcher), har jeg problem med å se hvor er, siden folk fra disse landene, ofte ikke har gransket alt så langt bakover, at det er mulig å se felles linjer. 3-4 prosent Skandinavisk for en filippinsk dame er jo ganske lite, så kan vel sikkert være korrekt, sjøfolk reiste vel langt, og det vart jo også tatt til fange mange av skandinavisk opprinnelse (noe som det snakkes og skrives for lite om), disse og etterkommere av disse havnet vel mange plasser i verden etterpå. 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

19 timer siden, Svein O. Tislevoll skrev:

sjøfolk reiste vel langt, og det vart jo også tatt til fange mange av skandinavisk opprinnelse (noe som det snakkes og skrives for lite om), disse og etterkommere av disse havnet vel mange plasser i verden etterpå. 

 

Tallet på disse sjøfolkene er antakelig forsvinnende lite sammenligna med folkemengda i Sørøst-Asia, og tidsrommet er for kort til at deres DNA kan ha spredt seg særlig utover der (det smitter jo ikke som influensavirus). Jeg tror sannsynligheta er vesentlig større for et par andre forklaringer: Et analyseapparat med store svakheter samt "støy" i DNA-materialet.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Kan være "støy" i DNA- materialet, eller at analysen har vært for dårlig, men det finner hun vel kun ut av, ved å ta nye tester fra andre firma, og sammenligne. Alle resultat bør uansett folk ta som en hjelp til å komme videre, og ikke som hundre prosent korrekt. Har fått en stor prosent selv, som jeg lurer på om kan være litt feil, på grunn av at andre i familien har kun fått rundt halvdelen av det samme (Nord og Vesteuropeisk). Hvis mange i en søskenflokk har tatt testen, så er det bedre å se på gjennomsnittet, det er kanskje litt mer rett. 

Edited by Svein O. Tislevoll
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Det er jo slik at sysken ikkje arvar dei same gena, så eg vil tru at dette kan vere ei årsak? Dessutan må alle ha testa seg hos same selskap dersom dette skal vere mogeleg å samanlikne. Ulike selskap bereknar geografisk opphav ulikt.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 9 months later...

Nå har FTDNA oppgradert til myOrigins 3.0. For min egen del må jeg si at det nye estimatet stemmer ganske bra overens med mine genealogiske granskninger. Jeg får nå 55% finsk, 42% skandinavisk og 3% sibirsk. Er det noen andre som har tanker om dette? Ble dette nye estimatet mer riktig eller feil i forhold til det som dere har funnet i kirkebøker, folketellinger, o.l.? 

Edited by Ivar Kristensen
Link to comment
Share on other sites

Jeg lurer på hvor langt tilbake i tid FTDNA går for å finne sitt estimat. Jeg får 100 % skandinavisk...og det er kanskje riktig hvis vi går tilbake ca 400 år hvor jeg har ganske god oversikt. Men går vi lenger tilbake enn 400 år, dukker det opp skotske, nederlandske, tyske, osv aner, og da blir ikke estimatet riktig.

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

4 timer siden, Ivar Kristensen skrev:

Nå har FTDNA oppgradert til myOrigins 3.0. For min egen del må jeg si at det nye estimatet stemmer ganske bra overens med mine genealogiske granskninger. Jeg får nå 55% finsk, 42% skandinavisk og 3% sibirsk. Er det noen andre som har tanker om dette? Ble dette nye estimatet mer riktig eller feil i forhold til det som dere har funnet i kirkebøker, folketellinger, o.l.? 

For min egen del må jeg si at jeg stusser en smule over det nye estimatet mitt, som er ganske så forskjellig fra det forrige. Nå får jeg plutselig 13% irsk (!!!), 39% finsk, 43% skandinavisk, 4% sibirsk og i tillegg kommer en mindre andel østeuropeisk dna. Det som forundrer mest er at den sibirske komponenten er blitt betraktelig redusert sammenliknet med tidligere, samt at det har dukket opp et irsk innslag. Hva forklaringen på det er, kan man bare spekulere over. Får vi her et hint om "innførsel" av britiske (irske) treller i vikingtida, eller må man tenke på langt tidligere folkevandringer?  

Edited by Anita Aamo
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Jørn Middelborg skrev:

Men går vi lenger tilbake enn 400 år, dukker det opp skotske, nederlandske, tyske, osv aner, og da blir ikke estimatet riktig.

 

Ja, men når en går så langt tilbake er det kanskje mange av våre aner som vi ikke har noe sporbart DNA fra? Se videoen som jeg postet ovenfor. 

 

1 time siden, Anita Aamo skrev:

Får vi her et hint om "innførsel" av britiske (irske) treller i vikingtida, eller må man tenke på langt tidligere folkevandringer?

 

Ja, eller kan det være så enkelt som at FTDNA har problemer med å differensiere mellom "irsk" og "skandinavisk"? At det er for likt? Kanskje er dette også tilfellet for "skotsk," "nederlandsk" og "tysk"?

 

Edited by Ivar Kristensen
Link to comment
Share on other sites

Det er enighet om at etnisitetsberegningene må tas med en klype salt.

 

Autosomal test "familyfinder" - der man finner slekt - er helt til å stole på. Det samme gjelder for yDNA (farslinje) og mtDNA (morslinje).

 

Bortsett fra to trøndere, har jeg som nærmeste mtDNA treff 6-7 stk fra Irland og 3-4 fra Skottland (genetisk distanse 0 - dvs helt likt resultat). Min teori ut fra dette er at en av mine formødre ble tatt av Vikinger i Irland og ført til Trøndelag. Når jeg nå fikk 7% Irland i etnisitetsberegningen min, faller brikkene mer på plass.

 

Jeg kan ellers opplyse at My Heritage også skal komme med ny etnisitetsberegning i løpet av denne uka (dersom jeg er riktig informert).

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.