Jump to content
Arkivverket

Landhandlar Hans Albert Martinson Lehmann på Skjolden i Luster (1820-1876) - opphavi hans og til kona Christine Synneva samt lagnadane til dei sju borni deira?


Recommended Posts

Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Sven, Tore og Egil for nye fantastiske innlegg om denne hjuslyden!  Eg er skikkeleg imponert!

 

Vedlegget i innlegg #39 om Reidar Holtermann fekk eg ikkje henta opp, men elles har eg oppdatert det meste frå dei andre innleggi, og her følgjer eit oppdatert manuskript som erstattar manuskriptet frå innlegg #25:

 

~~~~~~~~~~~~~

 

Hans Albrigt Martinson Lehmann, frå Bergen, var son av bøkkerarbeidar Martin Fredrik Lehmann  i Bergen, opphavleg frå

 

     ##### (opphavet hans?)

 

     og kona Else Cathrine Albertsdotter frå

 

     ##### (opphavet hennar?)

 

     og f. i Bergen 9.7.1820.  Han gifte seg i Krosskyrkja i Bergen 17.4.1854 med Synneva Christine Knutsdotter Eriksen frå Bergen.  Ho var dotter av tenestedreng Knut Eriksen i Bergen, opphavleg frå Tennøy i Vatne, Sunnmøre, og kona Jørgine Jansdotter Dahl frå Bergen og f. i Bergen 8.12.1833.  Hans Lehmann fekk 19.9.1854 skøyte på Skjolden og dreiv landhandelen her til 1868.  Synneva Lehmann d. på Skjolden 1.9.1866.

Hans Lehmann flytte som enkjemann attende til Bergen og dreiv der handel i Balzergaarden i Strandgaten, men d. i Bergen 14.1.1876.

Hans og Synneva Lehmann fekk sju born i lag:

 1. Hanna Christine Elisabeth Hansdotter Lehmann, f. 27.11.1855,

Hanna Lehmann flytte i 1868 med far sin til Bergen og sidan

 

##### (etter 1875)

 

vidare til Christiania der ho livnærte seg som

 

##### (yrke?)

 

Ho d. på ein sjukeheim i Vestre Aker 11.1.1906, ugift.

 2. Georgine Elisa Fredrikke Hansdotter Lehmann, f. 28.8.1857, d. på ei vitjing til Bergen 16.6.1858.

 3. Martin Elisaeus Kaurin Hansson Lehman, f. 21.12.1858,

Martin Lehman flytte med far sin til Bergen i 1868.  Han reiste ei tid til sjøs og tok borgarskap i Bergen i 1881 som skippar.  Han gifte seg i Taarnby, København, Danmark 28.2.1884 med Betty Marie Dorthea Christiansdotter Jensen frå Taarnby.  Ho var dotter av fattiggardsstyrar Christian Jensen i Taarnby, opphavleg frå

 

##### (opphavet hans?)

 

og kona

 

##### (namn og opphav?)

 

og f. i København 7.6.1861.  Martin og Betty Lehman utvandra til Amerika i 1887 og budde først nokre år i Hammond, Lake Co., Ind., men flytte kring 1894 til Chicago, Cook Co., Ill. og sidan vidare til Waukegan, Lake Co., Ill. der Martin livnærte seg som byggmeistar («carpenter contractor»).  Betty d. i Waukegan, Ill.

 

##### (date of her death?)

 

1911, medan Martin Lehman d. i Mt. Union, Penn.

 

##### (date of his death?)

 

1923.  Dei fekk elleve born i lag:

a. Bødvar Hans Christian Ohrla Lehman, f. i Sundby, København 28.10.1884

 

     ##### (died before 1963 - biography?)

 

b. Martin Carl Lehman, f. i Sundby, København 22.5.1886, d. i Los Angeles, Cal. 13.3.1973.  Han gifte seg

 

     ##### (date and place of his marriage? - prior to 1923)

 

     med Olive Sprague Beecher, f. i Waukegan, Ill. 19.7.1884.  Ho d.

 

     ##### (place of her death? - CA!)

 

     21.8.1956. 

 

     ##### (occupation and olace of residence? - Los Angeles, CA!)

 

     Dei fekk ein son i lag.

c. John Benjamin Lehman, f. i Hammond, Ind. 1.6.1888, d. i East Chicago, Ind. 5.12.1941.  Han gifte seg

 

     ##### (date and place of his marriage? - 1908?)

 

     med Clara

 

     ##### (middle name?)

 

     McCarville, f.

 

     ##### (place of birth? - WI!)

 

     12.2.1888.  Ho d. i East Chicago, Ill.

 

     #####

 

     .11.1970. 

 

     ##### (occupation and place of residence? - East Chicago, IN!)

 

     Dei fekk fire born i lag.

d. Bert Onstein Lehman, f. i Hammond, Ind. 30.11.1889, d. i Hammond, Ind. 27.10.1963.  Han gifte seg 26.4.1917 med Nell Mae McQuiston, f. i Calumet City, Ill. 6.3.1896.  Ho d. Dyer, Ind. 14.4.1993. 

 

     ##### (foreman at the General American Transportation Co., East Chicago, IN)

 

     Dei fekk ei dotter i lag.

e. Goodman Lehman, f. i Hammond, Ind.

 

     ##### (1893- died before 1963 - biography?)

 

f. Christian Tobias, kjend som Chris Lehman, f. i Chicago, Ill. 18.4.1895, d. i Half Moon Bay, Cal. 1.1.1976. 

 

     ##### (1963: Los Angeles, CA - biography?)

 

g. Adelaide Agnes Lehman, f. i Chicago, Ill.

 

     ##### (date of birth? - 1897/1898?)

 

     ##### (date and place of her death? - before 1963)

 

     Ho gifte seg første gongen i Cedar Rapids, Ia. 28.1.1921 med Lee Bristol Heath, f. i Jackson Co., Ia. 13.11.1895.  Han d. i Monmouth, Jackson Co., Ia. alt 14.7.1922, og Adelaide gifte seg att

 

     ##### (date and place of her 2nd marriage? - prior to 1930!)

 

     med Milo Bennett Loomis, f. i Dubuque Co., Ia. 2.2.1890.  Han d. i Pasadena, Cal. 14.1.1973. 

 

     ##### (occupation and place of residence?)

 

     Adelaide fekk ein son, som var frå andre ekteskapet.

h. Betty Lehman, f. i Chicago, Ill. 26.2.1900, d. i Hometown, Ill. 26.2.1975.  Ho gifte seg i Huntingdon, Pa. 24.7.1922 med Walter George Anderson, f.

 

     ##### (place of his birth? - IL!)    

 

     24.6.1900.  Han d.

 

     ##### (place of his death?)

 

     27.11.1991. 

 

     ##### (occupation and place of residence? - sheet metal worker Hometown, Cook Co., IL!?)

 

     Dei fekk tre born i lag.

 

##### (tre born manglar!! - info?)

 

 4. Carl Ludvig Hansson Lehmann, f. 6.5.1860,

Carl Lehman flytte i 1868 med far sin til Bergen.  Han tok iongeniørutdanning i Sveits, men utvandra frå Bergen til Amerika i 1882.  Han var ein tur heime på vitjing i 1903, men budde elles i Chicago. Ill. der han livnærte seg som sivilingenør («civil engineer»).  Han d. ugift i Chicago, Ill. 25.1.1927.

 5. Erikka Knudine Hansdotter Lehmann, f. 15.12.1861,

Erica Lehmann flytte i 1868 med far sin til Bergen, men utvandra i

 

##### (utvandringsåret til Amerika? - før 1885)

 

og gifte seg i Chicago, Ill. 12.9.1885 med Thomas Georg Johanson Pihlfeldt frå Vadsø, i Amerika kjend som Thomas G. Pihlfeldt.  Han var son av bakar Johan Henry

 

##### (farsnamnet?)

 

Pihlfeldt i Vadsø, opphavleg frå Nedertorneå i Norrbottens län, Sverige, og kona Christiane Henriette Henriksdotter Jordan frå Talvik og f. i Vadsø 11.10.1858.  Thomas tok ingeniørutdanning i Tyskland, men utvandra til Amerika i 1879.  Thomas var bruingeniør («bridge engineer»), og han og Erica budde i Chicago, Cook Co., Ill., men vart skilde

 

##### (year of divorce? - prior to 1910!)

 

Thomas Pihlfeldt d. i Chicago, Ill. 23.1.1941, medan Erica d. i Contra Costa Co., Cal. 28.9.1961.  Dei fekk to born i lag:

a. Edward Rollo Pihlfeldt, f. i Chicago, Ill. 25.4.1887, d. i Chicago, Ill. 26.4.1961.  Han gifte seg i Lake Co., Ind. 16.12.1907 med Adelaide C.

 

     ##### (middle name?)

 

     kjend som Addie Hanson, f.

 

     ##### (date and place of her birth?)

 

     ##### (date and place of her death? - after 1969)

 

     Edward Pihlfeldt var tannlækjar («dentist»), og han og Addie budde i Chicago, Cook Co., Ill.  Dei fekk ei dotter i lag.

b. Edna Bergliot Pihlfeldt, f. i Chicago, Ill. 4.4.1891, d. i San Francisco, Cal. 10.12.1968.  Edna gifte seg i Honor, Mich. 23.5.1914 med John Alexander McIntyre, f. i Chicago, Ill. 14.6.1885.  Han d.

 

     ##### (date and place of his death? - after 1930!)

 

     ##### (occuption and place of residence? - 1920: bank clerk Chicago, IL - 1930: grass seed salesman

            Chicago, IL)

 

     Dei fekk ei dotter i lag.

 6. Helena Henriette Hansdotter Lehmann, f. 13.8.1863,

Helena Lehmann flytte òg med far sin til Bergen i 1868, men flytte på 1880-talet vidare til Drammen der ho arbeidde som kontordame.

 

##### (dødsfallet hennar?)

 

ugift.

 7. Adelaide Christiane Hansdotter Lehmann, f. 10.8.1865,

Adelaide Lehmann flytte med far sin til Bergen i 1868, men gifte seg i Flekkefjord 22.12.1885 med Sven Ruud Eilerson Holtermann frå Etne.  Han var son av sokneprest Eiler Hagerup Oveson Holtermann i Etne, opphavleg frå

 

##### (Østråt?)

 

og kona Anna Andrine

 

##### (farsnamnet? - f. 1815)

 

Ruud frå Bergen og f. på Lindås 29.4.1854.  Sven vart cand.med. i 1881, praktiserte so som lækjar i Flekkefjord til han hausten 1888 vart distriktslækjar i Folda i Nordland med bustad i Sørfold.  Våren 1894 vart han distriktsækjar i Sokndal, Rogaland, og derifrå flytte han i 1904 som distriktslækjar på Austre Sunnmøre med bustad på Ringstad i Stranda.  I 1912 kom han som distriktslækjar til Søndre Midthordland med bustad på Os og frå 1914 til Fusa der han d. 24.11.1916.  Adelaide Holtermann d. i Oslo 16.5.1950.  Dei fekk sju born i lag:

a. Anna Engel Svensdotter Holtermann, f. i Flekkefjord 30.12.1886, d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?)

 

     Ho gifte seg i Fusa 10.12.1914 med Trygve Hansson Bydal, f. i Lillesand 3.5.1888.  Han d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hans?)

 

     Trygve vart cand.med. i 1913 og var deretter kommunelækjar og sidan distriktslækjar i Naustdal til han i 1920 vart distrikstækjar i Førde.  Han og Anna fekk to born i lag.

b. Sunniva Svensdotter Holtermann, f. i Flekkefjord 3.1.1888, d. i Oslo 28.4.1981.

 

     ##### (yrke og bustad? - farmasøyt i Oslo!?)

 

     ugift.

c. Eiler Lehmann Svenson Holtermann, f. i Sørfold 7.7.1889, d. i Oslo 1.10.1964.  Han gifte seg i Christiania 28.9.1916 med Gunvor

 

     ##### (farsnamnet?)

 

     Holtan frå Hamar, f.

 

     ##### (fødestad?)

 

     3.5.1895.  Ho d. i Oslo 14.4.1992. 

 

     ##### (skipsmeklar og sidan disponent Oslo)

 

d. Bjarne Svenson Holtermann, f. i Sørfold 29.1.1891, d. i Drammen 26.8.1955.   Han gifte seg i Ålesund 7.4.1917 med Magdalena Olsdotter Støle frå Ålesund, f. i Ålesund 2.5.1895.  Ho d. i Drammen 4.10.1990.   

 

     ##### (sjekka denne dødsdatoen?)

 

     ##### (trygdeingeniør i Drammen )

 

     Dei fekk tre born i lag.

e. Gerda Svensdotter Holtermann, f. i Sørfold 21.9.1892, d. i Oslo

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?)

 

     1985.  Gerda gifte seg

 

     ##### (dato og stad for vigsli hennar?)

 

     1917 med Jan Greve Thaulow Hansson Petersen frå Trondheim, f. i Trondheim 20.10.1887.  Han d.

 

     ##### (dødsstaden hans?)

 

     3.3.1967.  Jan var arkeolog og frå 1923 til 1958 direktør ved Stavanger Museum.  Han og Gerda fekk ei dotter i lag.

f. Hans Reidar, kjend som Reidar Svenson Holtermann, f. i Sokndal 20.10.1895, d. i Bærum 25.11.1966. 

 

     ##### (krigsoffiser - huslyden hans?)

 

g. Asbjørn Svenson Holtermann, f. i Sokndal 11.11.1898, d. i Oslo 30.6.1960.  Han gifte seg i Bergen 14.10.1935 med Lilly Ivarsdotter Knudsen, f. på Laksevåg 6.8.1911.  Ho d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?)

 

     Asbjørn vart cand.med. i 1925 og praktiserte melom anna som lækjar i Grimstad frå 1926 til 1931, men var frå 1935 røntgenlækjar i Vestre Aker, Oslo.  Han og Lilly fekk ein son i lag.

 

~~~~~~~~~~~~~

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand med denne huslyden!

Link to post
Share on other sites
 • Replies 109
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

 • Grethe Flood

  29

 • Tore Nilssen

  22

 • Egil Johannessen

  18

 • Sven Hjortland

  15

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Her er dåpen til Elisabeth Christine i Helsingborg:  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00124896_00025   Församlingsböcker: 1894-1900:  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/001241

Axel, 1893 Oslo fylke, Rikshospitalet i Oslo, Ministerialbok nr. 8 (1890-1893), Fødte og døpte 1893, Side 207 https://media.digitalarkivet.no/view/5429/216   ---------------------------

Aftenposten 15.2.1927:     Lenke (krever abonnement):  https://eavis.aftenposten.no/aftenposten/62098/7/?gatoken=dXNlcl9pZD0yNzI3MTc1JnVzZXJfaWRfdHlwZT1jdXN0b20%3D&query="Helen

Posted Images

Egil Johannessen
22 minutter siden, Lars E. Øyane skrev:

Walter George Anderson, f.

 

 

 

     ##### (place of his birth? - IL!)    

 

 

 

     24.6.1900.  Han d.

 

 

 

     ##### (place of his death?)

 

Chicago Sun-Times (Illinois) 30 November 1991, obit for Walter G. Andersen, GenealogyBank.com 

1991_Walter G Andersen.png

Link to post
Share on other sites
Egil Johannessen
1 time siden, Lars E. Øyane skrev:

f. Christian Tobias, kjend som Chris Lehman, f. i Chicago, Ill. 18.4.1895, d. i Half Moon Bay, Cal. 1.1.1976. 

 

 

 

     ##### (1963: Los Angeles, CA - biography?)

 

The 1930 United States Federal Census  -  Lenke Ancestry
Name:    Christian T Lehmann
Birth Year:    abt 1896
Gender:    Male
Race:    White
Birthplace:    Colorado
Marital status:    Married
Relation to Head of House:    Head
Home in 1930:    South Pasadena, Los Angeles, California, USA
Map of Home:    View Map
Street address:    Hanscom
House Number:    1832
Dwelling Number:    394
Family Number:    421
Home Owned or Rented:    Owned
Home Value:    3000
Radio Set:    Yes
Lives on Farm:    No
Age at first Marriage:    27
Attended School:    No
Able to Read and Write:    Yes
Father's Birthplace:    Norway
Mother's Birthplace:    Denmark
Able to Speak English:    Yes
Occupation:    Carpenter
Industry:    Homes
Class of Worker:    Wage or salary worker
Employment:    Yes
Veteran:    Yes
War:    WW
Household Members:    
Christian T Lehmann    34
Blanch Lehmann    37
Sally A Lehmann    2

 

The 1940 United States Federal Census  -  Lenke Ancestry
Name:    Christian T Lehman
Age:    44
Estimated birth year:    abt 1896
Gender:    Male
Race:    White
Birthplace:    Illinois
Marital status:    Married
Relation to Head of House:    Head
Home in 1940:    Pasadena, Los Angeles, California
Map of Home in 1940:    View Map
Street:    Hanscom Drive
House Number:    1832
Farm:    No
Inferred Residence in 1935:    Pasadena, Los Angeles, California
Residence in 1935:    Same House
Sheet Number:    5A
Number of Household in Order of Visitation:    130
Occupation:    Business Repreain Cline
House Owned or Rented:    Owned
Value of Home or Monthly Rental if Rented:    2600
Attended School or College:    No
Highest Grade Completed:    High School, 2nd year
Hours Worked Week Prior to Census:    40
Class of Worker:    Wage or salary worker in private work
Weeks Worked in 1939:    52
Income:    4500
Income Other Sources:    No
Household Members:    
Christian T Lehman    44
Blanche I Lehman    47
Sally Ann Lehman    12

 

California, County Birth and Death Records, 1800-1994  -  Lenke FS
Name: Sally Anne Lehman
Event Type: Birth
Event Date: 26 Jan 1928
Event Place: Los Angeles, Los Angeles, California, United States
Event Place: Los Angeles
Gender: Female
Father's Name: Christian Tobia Lehman
Father's Birthplace: Illinois
Father's Age: 32
Father's Birth Year (Estimated): 1896
Mother's Name: Blanche Ina Miller
Mother's Birthplace: New York
Mother's Age: 34
Mother's Birth Year (Estimated): 1894

 

United States Public Records, 1970-2009  -  Lenke FS
Name: Sally Perry
Also Known As: Sally Anne Lehmann
Event Date: 01 May 2001
Event Place: Lower Lake, California, United States
Birth Date: 26 Jan 1928
Address: Lower Lake, California 95457
Address Date: 01 May 2001
2nd Address: Half Moon Bay, California 94019
2nd Address Date: 01 Aug 1997
3rd Address: Half Moon Bay, California 94019
3rd Address Date: 01 Aug 1982-13 Jul 2001
Affiliate Identifier: 208538922

 

California, County Birth and Death Records, 1800-1994  -  Lenke FS
Name: Blanche Lehman
Event Type: Death
Event Date: 22 Oct 1946
Event Place: Los Angeles, California, United States
Event Place: Los Angeles, California, United States
Gender: Female
Age: 53
Birth Year (Estimated): 1893
Father's Name: Adin Miller
Mother's Name: Alma Snyder
Spouse's Name: Christian Lehman

 

Dødsnotis Christian Tobias Lehman  -  https://www.newspapers.com/clip/34385282/

Edited by Egil Johannessen
Link to post
Share on other sites
Egil Johannessen
2 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

Adelaide gifte seg att

 

 

 

     ##### (date and place of her 2nd marriage? - prior to 1930!)

 

 

 

     med Milo Bennett Loomis, f. i Dubuque Co., Ia. 2.2.1890.  Han d. i Pasadena, Cal. 14.1.1973. 

 

Iowa, County Marriages, 1838-1934  -  Lenke FS
Name: Milo Bennet Loomis
Event Type: Marriage
Event Date: 17 Oct 1925
Event Place: Louisa, Iowa, United States
Gender: Male
Age: 34
Birth Year (Estimated): 1891
Father's Name: Ben E Loomis
Mother's Name: Martha J Williamson
Spouse's Name: Adelaide Agnes Heath
Spouse's Gender: Female
Spouse's Age: 29
Spouse's Birth Year (Estimated): 1896
Spouse's Father's Name: Martin Lehman
Spouse's Mother's Name: Betty Gensen
 

The Gazette, Cedar Rapids, Iowa, 19 Oct 1925, Monday, Page 10  -  https://www.newspapers.com/clip/34386271/

Edited by Egil Johannessen
Link to post
Share on other sites
Tore Nilssen
2 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

Vedlegget i innlegg #39 om Reidar Holtermann fekk eg ikkje henta opp,

 

Fra Norsk Biografisk Leksikon.

 

"Foreldre: Distriktslege Sven Ruud Holtermann (1854–1916) og Adelaide Christiane Lehmann (1865–1950). Gift 3.10.1947 med Maren Louise (“Vivi”) Hertzberg f. Lyche (17.6.1911–7.12.2006), datter av grosserer Carl Fredrik Seeberg Lyche (1884–1951) og Ingrid Ryberg (f. 1886)."

 

"Reidar Holtermann var yrkesoffiser i mer enn 45 år, men huskes i dag først og fremst for sin innsats i forsvaret av Hegra festning mot de tyske okkupasjonsstyrkene våren 1940.

Holtermann tok examen artium ved Bergens katedralskole 1914 og begynte militære studier under den første verdenskrig. 1917 tok han eksamen på Krigsskolen, og to år senere fulgte Den militære høyskole. Holtermann søkte også en akademisk karriere og var ferdig utdannet cand.oecon. fra universitetet i Kristiania 1923. Etter eksamen hadde han et opphold på den franske militærhøyskole med eksamen 1926, og 1929 tok han norsk generalstabseksamen. Holtermann ble premierløytnant i Feltartilleriet 1917, avanserte til kaptein 1930 og major 1937.

Da krigen kom til Norge 1940, skrev Holtermann seg inn i norgeshistorien. Dagen etter den tyske landgangen hadde han klart å mobilisere en styrke som kunne overta en av de gamle nedlagte grensefestningene mot Sverige, Ingstadkleiva fort ved Hegra i Stjørdal. Festningen var bygd 1908–10 og nedlagt 1926. Holtermann rykket inn på området med 250 mann og en kvinne og startet arbeidet med å sette fortet i stand. Tanken var å stanse den tyske fremrykkingen gjennom Stjørdal. Militært sett var stedet en bakevje, men den motstand som Holtermann og hans styrke gjennom flere uker klarte å yte mot angriperne, kom til å bety en sterk moralsk oppstiver. Holtermann hadde selv aldri vært på festningen før, men han klarte med sin styrke å utnytte de ressurser som var blitt værende på området etter nedleggelsen.

Holtermann var hele tiden klar over at stillingen bare kunne holdes en viss tid. Under de vanskeligste forhold klarte han imidlertid å slå tilbake en serie tyske angrep med beskjedne egne tap. Da kampene i resten av Sør-Norge var over i begynnelsen av mai, måtte Holtermann innse at fortsatt motstand på Hegra ikke tjente noe formål. 5. mai 1940 ble det hvite flagget heist over den gamle festningen, og Holtermann og hans styrke overgav seg.

Kampen om Hegra forble et sterkt symbol. Etter kort tid i krigsfangenskap ble Holtermann løslatt. Han var en periode i Oslo før han ble tilsatt som kontorsjef ved Orkla Metall på Orkanger. Her ble han stadig sterkere involvert i det illegale arbeid som vokste frem i Trøndelag. Dette arbeidet fortsatte inn i 1942, da opprullinger førte til at han måtte rømme til Sverige. Herfra gikk ferden videre til Storbritannia, der han ble utnevnt til sjef for den norske brigade i Skottland.

I løpet av 1944 hadde forberedelsene i til frigjøringen kommet et langt stykke på vei, og Holtermann ble nå sjef for Distriktskommando Trøndelag, som skulle tre i funksjon ved selve frigjøringen. Dette arbeidet ble til dels utført med Sverige som base. 10. mai 1945 kunne han vende tilbake til Hegra og Trøndelag i spissen for flere tusen mann som var trent i Sverige.

Holtermann fortsatte sin militære karriere i årene som fulgte. Han ble generalmajor 1949 og var bl.a. sjef for Tysklandskommandoen 1950–52, sjef for Hærstaben 1952–53 og nestkommanderende for Hæren 1953. Sine siste yrkesaktive år tilbrakte han som sjef for Sivilforsvaret 1956–62.

Reidar Holtermann mottok en lang rekke utmerkelser fra inn- og utland, bl.a. Krigskorset med sverd. Han ble utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden 1956. Tross sin grad som generalmajor forble han i manges øyne “major Holtermann fra Hegra”. Han døde 1966 og ble gravlagt på statens bekostning. 1991 avduket kong Harald 5 en statue av Holtermann på Hegra festning."

 

Link to post
Share on other sites
Tore Nilssen
2 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

Anna Engel Svensdotter Holtermann, f. i Flekkefjord 30.12.1886, d.

 

 

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?)

 

 

 

     Ho gifte seg i Fusa 10.12.1914 med Trygve Hansson Bydal, f. i Lillesand 3.5.1888.  Han d.

 

 

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hans?)

 

Anna død 21.08.1984. Trygve død17.12.1952. Gravlagt i Førde. Derfor trolig død i Førde.

 

http://www.disnorge.no/gravminner/bilde.php?id=874055 (dobbelklikk)

Link to post
Share on other sites
Tore Nilssen
2 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

sokneprest Eiler Hagerup Oveson Holtermann i Etne, opphavleg frå

 

 

 

##### (Østråt?)

 

Ifølge vedlegget i #35 var Eiler født på Austrått gård i Ørland 7. desember 1811.

 

Ifølge diverse bøker om Austrått var Eiler eier av Austrått gård gjennom nesten hele livet, selv om han aldri bodde der som voksen.

 

Link to post
Share on other sites
Tore Nilssen
2 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

Gunvor

 

 

 

     ##### (farsnamnet?)

 

 

 

     Holtan frå Hamar, f.

 

 

 

     ##### (fødestad?)

 

Ifølge folketellingene i 1900 og 1910 het faren Thorvald Kristian Oskar Holtan, og hun var født i Kristiania. Siden faren var offiser, flyttet de vel rundt en del. I 1900 bodde familien i Vestre Aker, og i 1910 i Lillehammer. Antagelig bodde hun i Hamar da hun giftet seg.

 

https://www.digitalarkivet.no/census/district/tf01037028000014

https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036422002811

 

Link to post
Share on other sites
Tore Nilssen
3 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

Lilly Ivarsdotter Knudsen, f. på Laksevåg 6.8.1911.  Ho d.

 

 

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?)

 

Død 08.03.1939.

 

Aftenposten 09.03.1939

 

image.png.2058f9724d6a9aa80f14fc2c0aefdec1.png

Link to post
Share on other sites
Grethe Flood
7 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

d. Bjarne Svenson Holtermann, f. i Sørfold 29.1.1891, d. i Drammen 26.8.1955.   Han gifte seg i Ålesund 7.4.1917 med Magdalena Olsdotter Støle frå Ålesund, f. i Ålesund 2.5.1895.  Ho d. i Drammen 4.10.1990.   

 

     ##### (sjekka denne dødsdatoen?)

 

 

http://www.ecclesia.no/public/user_drammen/sok

 

Link to post
Share on other sites
Grethe Flood
7 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

b. Sunniva Svensdotter Holtermann, f. i Flekkefjord 3.1.1888, d. i Oslo 28.4.1981.

     ##### (yrke og bustad? - farmasøyt i Oslo!?)

     ugift.

 

Søkeresultat fra kommunal folketelling i Kristiania 1.12.1923

                     

 

                       
Adeleide Christiane Holtermann 10.08.1865 Sjolden k   e Husmor   Majorstuveien 23 03 Uranienborg  
Sunniva Holtermann 01.03.1888 Flekkefjord k   ug Kontordame   Majorstuveien 23 03 Uranienborg  
Hans Reidar Holtermann 20.10.1895 Sogndal i Dalene m   ug Premierløitnant   Majorstuveien 23 03 Uranienborg  
Asbjørn Holtermann 11.11.1898 Sogndal i Dalene m   ug Stud. med.   Majorstuveien 23 03 Uranienborg

 

 

Noen oppslag i enkelte adressebøker. Det ser ut som Sunniva Holtermann bodde i Schøningsgate 42 og jobbet flere år i Storebrand. 

Oslo fylke, Adressebøker nr. 1933 (1933-1933), Bokside, Side 595
https://media.digitalarkivet.no/view/49265/617

 

Oslo fylke, Adressebøker nr. 1940 (1940-1940), Bokside, Side 720
https://media.digitalarkivet.no/view/39920/720

 

Akershus, Oslo fylke, Adressebøker nr. 1950 (1950-1950), Bokside, Side 652
https://media.digitalarkivet.no/view/49280/671

 

Akershus, Oslo fylke, Adressebøker nr. 1960-1961 (1960-1961), Bokside, Side 656
https://media.digitalarkivet.no/view/49298/657

Edited by Grethe Flood
Link to post
Share on other sites
Lars Waaltorp
8 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

c. Eiler Lehmann Svenson Holtermann, f. i Sørfold 7.7.1889, d. i Oslo 1.10.1964.  Han gifte seg i Christiania 28.9.1916 med Gunvor

 

     ##### (farsnamnet?)

 

     Holtan frå Hamar, f.

 

     ##### (fødestad?)

 

     3.5.1895.  Ho d. i Oslo 14.4.1992. 

 

Gunvor var født 4.5.1895 og ble døpt i Garnisonsmenigheten:  https://www.digitalarkivet.no/kb20060717050013

 

Foreldrene hennes giftet seg i Garnisonsmenigheten 28.10.1893:  https://www.digitalarkivet.no/kb20060921020339

 

Link to post
Share on other sites
Lars Waaltorp
8 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

e. Gerda Svensdotter Holtermann, f. i Sørfold 21.9.1892, d. i Oslo

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?)

 

     1985.  Gerda gifte seg

 

     ##### (dato og stad for vigsli hennar?)

 

Viet 5.7.1917 i Uranienborg kirke:  https://www.digitalarkivet.no/kb10111306281053

 

Link to post
Share on other sites
Lars Waaltorp
9 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

f. Hans Reidar, kjend som Reidar Svenson Holtermann, f. i Sokndal 20.10.1895, d. i Bærum 25.11.1966. 

 

     ##### (krigsoffiser - huslyden hans?)

 

Gift med Maren Louise Hertzberg f. Lyche 3.10.1947 i Østre Bærum (Haslum). Ved vielsen står det at han var fraskilt og at hun var enke:  https://www.digitalarkivet.no/kb10101706290177 

 

Hun døde 07.12.2006:

 

2124495771_Skjermbilde2019-07-30kl_21_43_28.png.383ce3d99de87fe9eb82ad2713283865.png

http://www.ecclesia.no/public/user_baerum/sok

 

 

394018147_Skjermbilde2019-07-30kl_21_38_58.png.f90e92960955d114e2a54c9d94f86950.png

1043218844_Skjermbilde2019-07-30kl_21_39_16.png.1d4e3564e753e1f669541ea19d799c57.png

https://www.nb.no/items/0039f3831ae04730f11f0c0961b5416d?page=217&searchText="maren holtermann"~2

 

Link to post
Share on other sites
Lars Waaltorp
Lars Waaltorp
9 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

e. Gerda Svensdotter Holtermann, f. i Sørfold 21.9.1892, d. i Oslo

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?)

 

Aftenposten 27.2.1985:

1634225524_Skjermbilde2019-07-30kl_21_56_16.png.b0fdb6041860f8e5e32a82dbc255de97.png

Lenke (krever abonnement):  https://eavis.aftenposten.no/aftenposten/69292/13/?gatoken=dXNlcl9pZD0yNzI3MTc1JnVzZXJfaWRfdHlwZT1jdXN0b20%3D&query="gerda+petersen"

Link to post
Share on other sites
Ann-Mary Engum
18 minutter siden, Lars Waaltorp skrev:

 

     
Gravnr: 20.003.03.012 Vestre gravlund  
Jan Greve Th. Petersen
21.10.1887 - 03.03.1967
Gravlagt: 22.05.1967
Gerda Petersen
21.09.1892 - 23.02.1985
Gravlagt: 20.05.1985
 
Festeutløp: 2020
 
   

https://www.begravdeioslo.no/maler/grav/grave_id/109919

 

----

Jan Greve Thaulow Petersen

Jan Greve Thaulow Petersen (født 20. oktober 1887, død 3. mars 1967) var en norsk arkeolog som først og fremst arbeidet med to temaer; vikingtiden og jernalderens gårdsanlegg i Rogaland.[1]

Petersen ble cand. philol i historie i 1914, og ble året etter ansatt som konservator ved Universitetets Oldsaksamling, og bearbeidet bl.a. Gabriel Gustafsons funn fra gravfeltet på Store Dal i Skjeberg med det første bind i serien Norske Oldfunn i 1916. Petersen tok doktorgrad i arkeologi i 1919 med avhandlingen De Norske Vikingesverd. Dette er fortsatt et standardverk for klassifikasjon av vikingtidens våpen. Den ble fulgt opp med Vikingetidens smykker (1928) og Vikingetidens redskaper (1951).

Petersen var direktør ved Stavanger Museum fra 1923 til 1958, og i perioden han satt der nedla han et stort arbeid med utgraving og publisering av jernaldergårdene på Sørvestlandet. Han har en stor del av æren for bevaringen og restaureringen av Utstein kloster. I 1928 ble han innvalgt i Det Norske Videnskaps-Akademi.[2]

Han var sønn av Hans Henrik Petersen (1827–1906) og Elisabeth Cæcilie Thaulow (1845–1901). Faren var rektor på Trondheim katedralskole(latinskolen). Han var yngre bror av arkeologen Theodor Petersen (1875–1952). I 1917 giftet Jan seg med Gerda Holtermann (1892–1985).[3] Datteren Liv Petersen (1922–81) ble gift med statsviteren Knut Dahl Jacobsen.[4]

 

 

Referanser

https://no.m.wikipedia.org/wiki/Jan_Greve_Thaulow_Petersen

Edited by Ann-Mary Engum
Link to post
Share on other sites
Egil Johannessen

?

 

Id  Fnavn  Enavn  Fdt  Får  Ddt  Dår  Bdato  Bår  Kj  Gnr  Gravsted Kommune Korr
4293506 Helen Hennriette  Lehman  1908  1868  2206  19??  0106  1949  G10  17  14  Vis  Fana Bergen Send korrigering

 

http://www.disnorge.no/gravminner/bilde.php?id=4293506

 

Teksten på gravplaten lite lesbar.....

 

Morgenavisen, Hordaland, Bergen, 18.11.1921, side 6  -  https://www.nb.no/items/2827e4ea1380a1427c286390fdf44d8e?page=5&searchText="helene lehmann"

Morgenavisen, Hordaland, Bergen, 18.11.1921, side 6.jpg

 

 • Finner henne i Adressebøker for Hordaland fylke og Bergen med skatteligninger fra 1924 til 1949 - bosatt i Fana, rentenist.

 

1946

335f5b15a2bcbec1852eab18f462a7b2.png

 

1949

1949_HL.jpg

Edited by Egil Johannessen
Link to post
Share on other sites
Egil Johannessen
14 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

1. Hanna Christine Elisabeth Hansdotter Lehmann, f. 27.11.1855,

 

Hanna Lehmann flytte i 1868 med far sin til Bergen og sidan

 

 

 

##### (etter 1875)

 

 

 

vidare til Christiania der ho livnærte seg som

 

 

 

##### (yrke?)

 

?

FT 1900  -  https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037045026111

 

2dfdd1e28cc64fed2f9e57e436829464.png
 

Edited by Egil Johannessen
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.


×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.