Jump to content
Arkivverket

Lars Hansson Mo i Vefsn f. ca 1651, død 1734


Baard Vidar Pettersen

Recommended Posts

Baard Vidar Pettersen

I Vefsn bygdebok Særbind VIIIb s. 412 står det om Lars Hansson, som bodde på Mo i Vefsn fra ca 1706 til han døde i 1734. Kona hans vet vi ikke navnet på, men i en fotnote refereres det til en føljetong antakelig av Mikal Jakobsen fra 1910, som sier at han var gift med ei Anne Ingebriktsen d. 1720. Noe av dette stemmer ikke, for kona til Lars døde i 1727, 81 år gammel. (Det står 1717 i bygdeboka.)

 

Lars Hansen og hans sønn Hans Larsen er gjengangere som faddere blant noen kvinner jeg mener er i slekt. Disse er av Ingebrikt Ingebriktsens Mos slekt, og i så måte stemmer opplysningene fra føljetongen godt, men kan det underbygges? Er det noen som har ytterligere informasjon om Lars Hansson og kona hans? 

 

Jeg lurer også på hvilken Kolbein som var far til Brynhild Kolbeinsdatter - enka som giftet seg med Hans Larsen i 1729.

Edited by Baard Vidar Pettersen
Link to post
Share on other sites
Knut Skorpen

1717 i bygdeboka er opplagt tastefeil for 1727. Og når det er korrigert, er det vel ikkje noko i vegen for at Lars før dette var gift med ei kone som døydde 1720?

For den som ikkje har tilgang på avisføljetongen, så er den utgitt av Helgeland Blad. Fant dette avsnittet på Nasjonalbiblioteket (nede til høgre): https://www.nb.no/items/2cd2cb8f8e2c067684f9a936265b8e03?page=1&searchText="helgeland i historien"

 

 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
Baard Vidar Pettersen

Her er alle sidene i artikkelen:

s. 25-28 https://www.nb.no/items/d7557d9d12abe4ad197ba1692b6bf72e?page=1&searchText="Helgelands blad

s. 29-32 https://www.nb.no/items/46a2a24e8f0df4615e6503b7aa412ed6?page=1&searchText=Helgelands blad

s. 33-36 https://www.nb.no/items/d7a53bd5992ec5b5fc883cd9e5c70e0a?page=1

s. 37-40 https://www.nb.no/items/ef6ad983b167ceb4c46858af277b420e?page=1&searchText=Helgelands blad

s. 41-44 https://www.nb.no/items/ce38a6bd5d6928c72fd51be3b0ceb3f5?page=1&searchText=Helgelands blad

s. 45-48 https://www.nb.no/items/df62644938835a233dd3ddd92d40d5d3?page=1&searchText=Helgelands blad 

 

Jeg laget en pdf av det også, men den er for det første for stor til å laste opp og dessuten er det neppe greitt i forhold til rettigheter. Men det gjorde det lettere å lese og da ser man at det uansett er sidene du linket til over, Knut, som er interessante i denne sammenhengen. Jeg må si at dersom dette er skrevet av Mikal Jakobsen retter han opp mye av inntrykket fra publikasjonen av Bård Klokkers Ætt. Der var mye hentet fra fantasien, men her ser det ut til at han holder seg til skriftlige kilder. Den tidlige historien er blant annet hentet rett fra Sogneprestens manntall 1665-66:

https://media.digitalarkivet.no/view/35531/23.

 

Hvor han har hentet Anne Ingebriktsdatter fra framgår ikke, men jeg synes han holder seg så godt innenfor det dokumenterbare ellers at det er grunn til å tro at han også har hatt en kilde på dette. 

3 timer siden, Knut Skorpen skrev:

det vel ikkje noko i vegen for at Lars før dette var gift med ei kone som døydde 1720?

Og nei, teoretisk kan han ha giftet seg opp etter 1720, men forfatteren bommer (om enn bare litt) på Lars Hansens dødsår også, så jeg har mer tro på at det er Anne Ingebrigtsen (eller i hvert fall den samme kone som Lars har før 1720, som dør 1727. Jeg har i hvert fall ikke oppdaget store lakuner i perioden 1720-27, og om ikke det eventuelle dødsfallet 1720 var dokumentert, burde i hvert fall giftemålet til en såpass velstående mann være det. At forfatteren "bommer" 7 år på dødsåret anser jeg ikke som bevis for eller i mot eksistensen til Anne. 

 

 

Link to post
Share on other sites
Baard Vidar Pettersen

Bakgrunnen for at jeg ville finne ut mer om Lars er at han opptrer som fadder/forlovere for et helt knippe med Abeloner. Jeg har kartlagt alle Abelonene som forekommer i bygdebøkene til nå. Abelonene i Eriklia, Rognryggen og Straum ser ut til å ha en del med hverandre å gjøre, men ikke med den gruppen som synes å stamme fra Mo. Abelonene som er omtalt under bygdesamene har jeg for tynt grunnlag på og Abelone Kristensdatter Øya (som jeg mener ikke er uekte og ikke er datter av Kristen Johanneson, men av Kristen Larsen Otting) er fra Leirfjord og jeg kan ikke finne krysningpunkt mellom henne og andre Abeloner. Men de andre 6 har for mange felles faddere/forlovere til at det kan være tilfeldig.

 

Her er arbeidshyptosen min:

Abelone.thumb.png.87b8199dfb05ca4c387f6349c0bdbbc5.png

 

Abelonene på høyre side har jeg rimelig god kontroll på og jeg føler meg overbevist om at jeg har funnet riktig sammenheng. Abelone Hansdatter derimot, antydes at kan være en søster til Lars Hansen. Jeg har litt problemer med den teorien, siden det både er stor antatt alderforskjell mellom dem og hun lever som husmannskone, mens han låner ut penger til halve Vefsn. Hadde hun vært datter til Skipper Hans Hansen av Blomsøy burde hun nok vært bedre gift. Men en tilknytning til de andre må det være. Lars Hansen er både forlover når A. Hansdatter gifter seg og fadder for et av hennes to barn. Jeg greier imidlertid ikke finne en god forklaring på dette. 

 

Dersom Anne Ingebriktsen skal stamme fra Ingebriktsene på Mo (og en eller annen tilknytning bør Lars Hansen ha), må hun aldersmessig være datter av Ing. Ing. f ca 1611. Hans barn har vi rimelig god kontroll på - i hvert fall de som ikke var barnløse. Hans datter Anne var gift med Fredrik Johannesen. Jeg har ikke sett så nøye på han, men kan han ha dødd rundt 1709 og Lars Hansen vært gift med hans enke? Og dermed at Lars bare opptrer som fadder/forlover som den rike, inngifte fyren? 

 

(Ing. Ing. d.e. har flere barn enn Ingebrikt Hals og Jakob Drevland, men jeg har bare tatt med disse av plasshensyn. Flere av søsknene deres og deres etterkommere er også faddere/forlovere for Abelonenes familier.)

Edited by Baard Vidar Pettersen
 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Baard Vidar Pettersen

Jeg har funnet en del nytt om Lars (i hvert fall for meg). Vi kan mer eller mindre avskrive teorien om at han har giftet seg med Fredrik Johannesens enke. Fredrik ser ut til å ha vært i live 1711 - senest 1709. Da er det nemlig en utskifting av brukere i skattelistene for Skaland, men Fredrik står ennå oppført i to år. Lars er kommet til Mo senest 1706. Så det er i hvert fall ikke anledningen til at Lars flytter til gården. 

 

Derimot kan jeg si at Lars har giftet seg med enken etter Kristen Persen på Kvalnes. I 1701 finner vi ham på Hamnes. Han er 46 år og har sønnene Lars Kristensen 25, Kristen Larsen 13 og Hans Larsen 10. Lars Kristensen er altså en stesønn, og hans eldste sønn er etter skikken kalt opp etter enkens tidligere mann. Jeg har sett i skattelistene for 1676-1680 for å se hvilke Kristen'er som fantes. Det er forbausende få. I Alstahaug ingen, i Vefsn 6, i Herøy 3 og Tjøtta 2. Av disse er det bare 2 stykker som forsvinner fra skattelistene før Lars får sin Kristen. På Kvalnes i Vefsn (dagens Leirfjord) og Hjelmsøyen i Herøy. Geografisk er det ingen tvil om at Kvalnes er den beste kandidaten. Du ser fra Hamnes til Kvalnes. I tillegg har vi senere en forbindelse mellom Mo og Kvalnes ved at Ingebrikt Ingebrikt IV gifter seg med Zacharias Persens datter i 1712, og overtar gården.

 

Jeg fant også denne:

https://media.digitalarkivet.no/view/16537/45

Lars Christensen Moe sit barn. N. Peder

Fidej: Lars Hansen Moe, Zacharias Qvalnes, Lars Aagvigen

Maren Baathølen. Inger Hamnes af Alstahaug. Valbor Moe.

 

Stesønnen til Lars Hansen bor altså også på Mo i 1716, og har både Zacharias Persen og Lars Hansen som faddere. Jeg skulle gjerne kikket mer på denne Lars sine dåper, men jeg finner ham ikke flere ganger til tross for at det to sider senere står at dette er hans femte barnet. Han er ikke omtalt i bygdeboka under Mo og jeg har ikke funnet ham i kirkebøkene noe mer. 

 

Og hvem er Valborg Mo? Jeg finner en Valborg Kristensdatter, som kan være Lars Kristensens søster, men hun skal være gift på Hagforsen i 1716. 

 

Kristen Persen Kvalnes opptrer siste gang i skattelistene 1678. 1679 finnes ikke, men i 1680 er Zacharias Persen der. Man skulle tro de var brødre - nesten like gamle og Perssønner begge to - men Zacharias er ikke å se på Kvalnes i 1665. Den eneste mulige kandidat jeg har funnet i dette manntallet er (foster)drengen på 10 år i Kyluer (Kilvær?). Det virker ikke helt sannsynlig, og vi må tro at han er utelatt fra manntallet 1665. Per og Hans på Kvalnes må i hvert fall være av samme slekt selv om de ikke er brødre. Av militærrullen 1664 (ikke på nett) framgår det at deres fulle navn er Per Hansen og Hans Kristensen og Hans får altså sønnene Kristen og Peder, mens Peder får sønnene Kristen og Hans. 

 

Til slutt, må jeg dessverre si at jeg ikke kan si at Lars er sønn til Hans Hansen Blomsøy. Hans Hansens Lars i manntallet 1665 passer perfekt aldersemessig, men det er en liten bokstav som jeg ikke la merke til først. Det står en f foran Lars. Han er mao. fostersønn til Hans Hansen og ikke nødvendigvis en Hansen i det hele tatt. 

 

Jeg vet godt hvor Hamnes ligger, men lite om gårdens "status". At Lars Hansen bruker Hamnes - tilsier det at han kommer fra en "bra" familie, eller var det en helt vanlig gård? At Sten Wirthmann bytter gård med Lars i 1706 skulle vel tilsi det første. Jeg har foreløpig ikke gjort noe grundig søk på alternative Lars Hansen'er.

 

Til slutt har jeg ikke funnet noen flere hint for eller i mot Anne Ingebrigtsen som kone. Hvis man går ut fra at Lars' kone som dør 1727 er mor til barna hans og Lars Kristensen, er hun ikke en datter av Ingebrigt Ingebrigtsen d.y. Da ville hun ha vært i Anders Ingebriktsens skifte. Men Ingebrigt I. d.e. var fremdeles i live da Lars' kone skulle vært født (ca. 1646), og det er fullt mulig at denne Anna Ingebrigtsdatter da er en yngre søster til Ingebrigt Ingebrigtsen og Abelone Ingebrigtsen. Men det hadde vært fint å finne noe mer håndfast på at dama eksisterte 🙂

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Knut Skorpen
1 time siden, Baard Vidar Pettersen skrev:

 

Og hvem er Valborg Mo? Jeg finner en Valborg Kristensdatter, som kan være Lars Kristensens søster, men hun skal være gift på Hagforsen i 1716. 

 

 🙂

Mo var ein nøkkelgard, og folket derifrå hadde nøkkelroller i det gamle Vefsnsamfunnet. Dette må eg vende tilbake til når eg ein gong er ferdig med gardshistoria for Vefsn!

 

Denne Valborg har eg merka meg før, ho var etterleverske i eit spesielt og rikt arveskifte på Hagforsen. Sjå s. 658 og 651/652 i den Vefsn-gardshistoria som omfattar gnr. 108. Dessvere kjente eg ikkje til at ho kunne ha tilknyting til Mo då eg skreiv særbind 8b.  Skiftet ligg for øvrig her: https://www.digitalarkivet.no/sk20110401610118

 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
Baard Vidar Pettersen

Takk, Knut! Ser at ektemannen Elias Jonsen er fra Blomsøya, intet mindre. Kanskje Lars var derfra likevel.. Rart at hun skrives som Valborg Mo dog i mai 1716. Det er mindre enn en måned etter at hun døper et barn fra Hagforsen som enke. Palmesøndag året etter er hun i hvert fall på Hagforsen igjen, men kanskje hadde hun som nylig enke behov for å bo hjemme hos mor en stund. Eneste andre alterativ jeg ser er at Valborg er Lars' kone og mor til Valborg Kristensen, men man ble jo sjeldent oppkalt etter mor.

Link to post
Share on other sites
Baard Vidar Pettersen

Lars Hansen er en overraskende uvanlig navnekombinasjon i Vefsn på 16-1700-tallet. I 1701 er det kun en Lars Hansen på hele Helgeland i noenlunde samme alder som Lars Hansen Mo: Lars Hansen på Longset ved Sjonfjellet i Nesna fjerding. Jeg har hatt en tråd på tydeforumet angåenden f'en foran Lars på Blomsøy 1665. Konklusjonen er vel at presten som har ført dette manntallet har ment at Lars ikke var Hans Hansens sønn. Samtidig er det få alternativer. I tillegg til Blomsøy og Longset, er det to andre Lars Hansener i aktuell alder: 

Lars 9 år i Berfjorden på Dønna og Lars 8 år på Nordbustad på Hugla ved Nesna. Ingen av disse er veldig opplagte kandidater. 

 

For å gjøre forvirringen komplett mener Fogdens manntall fra 1665 at det skal være en Hans Hansen på 18 år på Blomsøy. Dette manntallet ser ikke ut til å bry seg om barn under 16 år, så Lars ville uansett ikke vært med her, men det gjør ikke bildet noe klarere. 

Link to post
Share on other sites
Knut Skorpen

Eg minner om enno ei puslespelbrikke i det som kan vere same slekta:

I Hundålvatnet (gnr. 11) har vi Hans Kristenson f. ca. 1620 og Kristen Hansson Kruse f. ca. 1649. Den sistnemnte lyste i 1681 odelsrett til garden Sandnes. Odelsrett arver vi som kjent både gjennom kvinneledd og mannsledd, og derfor kan det vere eit teikn på slektskap der informasjon om kvinnene manglar.

Akkurat no skriv eg om Bjørkenset, der vi 1610-1620 finn Søren Kruse. Han hadde adresse Mo i 1598 (lagrettemann, underteiknar dokument om gardhandel på Grøva). 

 

 

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
 • 2 months later...
Baard Vidar Pettersen

Da har jeg gjort litt mer research på Lars, uten å kunne konkludere noe entydig. Dette er gjort:

 

Jeg har dobbeltsjekket mulige Lars Hansen'er på Helgeland. Det finnes en mulighet til som jeg overså på første gjennomgang. Det er Lars (10), sønn til Hans Olsen Langmo i Vefsn. https://media.digitalarkivet.no/view/35531/29. Dette virker heller ikke som en veldig sannsynlig kandidat, siden jeg ikke har funnet noen referanser til Langmo i den voksne Lars Hansens liv. (Jeg har imidligertid ikke gjort noe stort arbeid i finne Lars Hansen Langmo andre steder.) 

 

Siden det ikke uten videre kan finnes en klar kandidat til Lars Hansen i 1665, besluttet jeg å tenke nytt. Lars Hansen i voksne alder var en svært rik mann. I skiftet i 1740 går det fram at verdiene etter ham allerede er fordelt mellom hans tre barn, men at det nå skal fordeles uinnkrevd gjeld på hele 1895 riksdaler! I Vefsn bygdebok bind 1 går det fram at han kjøpte og eide sin del av gården Mo i 1724. Han var også en av få som kunne skrive går det fram av samme bok s. 96. En så velstående og utdannet mann kan ikke ha kommet fra en hvilken som helst gård på Helgeland. Jeg har to teorier. Den ene er at han kommer fra en velstående familie utenfor Helgeland - f.eks. en kjøpmannsslekt fra Trondheim. Den andre teorien er at han kommer fra en rik slekt på Helgeland - og da gjerne en som driver med jektefart. Det kan forklare formuen. Jeg gikk derfor gjennom skattelistene for Helgeland og sjekket oversikten over skippere for Helgeland rundt tiden Lars Hansen skal være født. Det mangler lister for årene da Lars skal være født, men ved å se litt før og etter fant jeg bare et alternativ (i tillegg til Hans på Blomsøy, som har en fostersønn i 1665). Det er Hans Hansen på Sandnes. Så viser det seg at Hans Hansen også er selveier på Sandnes - altså velstående, og som om ikke det er nok, kan man følge eierne tilbake til Hans Kruse i 1611 https://media.digitalarkivet.no/view/77105/35. Dette er samme slekta som du ba meg sjekke ut, Knut, men jeg fant den altså ved en annen innfallsvinkel. Hans Hansen Sandnes er også lensmann noen år på 1630-tallet og ser ut til å dø like etter 1661. Dette gir egentlig flere spørsmål enn svar:

- Kan Lars være sønn av lensmann Hans Hansen Sandnes, og bli oppfostret hos lensmann Hans Hansen Blomsøy når faren dør i 1661-62?

- Ville ikke Lars hatt odel på Sandnes da og ikke Kristen Hansen Kruse fra Hundålsvatnet i 1681? Eller hadde han eldre søsken som hadde odel? Det ser ut til at en svigersønn overtar Sandnes. I 1665 driver en Nils Iversen (med sønn nummer to kalt Hans) Odelsgodset Sandnes: https://media.digitalarkivet.no/view/35531/17.

- Hans Kruse nevnes på Sandnes kun fram til 1614. Deretter er det en Hans Hansen og Hans Sandnes der fram til 1661-62. På Lokalhistoriewiki står det at han er sønn av Kristen Kruse på Sandnes og hadde sønnen Hans Hansen Kruse. Jeg finner lite av kildene til dette som skrives her. Jeg finner Kristen Kruse her: https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011060106040?page=197&searchText="chrestenn kruuse", men det står ingen referanse til hvilken gård han kom fra. Navnet Kruse brukes heller ikke om de etterfølgende Hans'er på Sandnes i skattelistene. Kun Hans eller Hans Hansen.

 

Om noen har bedre kilder og mer oppklaring her er det fint.

 

Jeg har også gått gjennom kirkebøkene fra Lars kom til Vefsn til kona dør, som i praksis vil si årene 1712-1726, og notert alle referanser til Mo. Både for å kartlegge slektskap og for å prøve å finne "Anna Ingebrigtsdatter". Angående slektskap med Lars er det lite entydig. De fleste familiene han fungerte som fadder/forlover for kan knyttes til Mo-gården. Foruten det er han fadder/forlover i noen få tilfeller "uti fjorden". For Tor Sund og Lars Nilsen Neverskaft, men ingenting som knytter ham til Kruse-slekta på Hundålsvatnet. Jeg finner heller ingen Anna Ingebrigtsdatter eller andre beviselige Ingebritsdøtre på Mo. Det er jo svært rart om ikke kona til Lars skulle være fadder en eneste gang, men jeg finner ikke mange uidentifiserte kvinner fra Mo som faddere. I 1713, en Else Jacobsdatter Mo, som kan være datter av Jacob Ingebrigtsen. I 1716 den tidligere nevnte Valborg Mo. I 1717 en Johanna Olsdatter Mo. I 1721 en Anna Jonsdatter Mo. Og til slutt i 1725 en Gunnhild Larsdatter Mo. Av disse er det kun Valborg som nevnes mer enn en gang. Hun er fadder to ganger i 1716, begge gangene etter at Valborg Kristensdatter Hagforsen blir enke og før hun gifter seg på ny. Det kan altså være samme person som bor hjemme hos mor og stefar i en vanskelig tid. Men ville hun bli kalt for Mo da? Hun står første gang som Valborg Mo i januar 1716: https://media.digitalarkivet.no/view/16537/43. I mars blir barnet til avdøde Elias Hagfors døpt, uten at mor introduseres. I mai er Valborg Mo igjen fadder: https://media.digitalarkivet.no/view/16537/45. To uker senere introduseres "Valborrig Christensd= sl Elias Jonssens Hagforsens enche". Palmesøndag 1717 er Valborg Kristensdatter Forsen fadder og 1. august samme år gifter hun seg på nytt. (Forlovelsen finner jeg ikke.) Er dette samme kvinne eller to forskjellige?

 

Til slutt har jeg forsøkt å tråkle meg gjennom rettsdokumentene som er omtalt i Vefsn bygdebok bind I s. 176. Disse er å finne her på f. 136a, 136b, 141a, 142b og 144b. Jeg greier ikke å lese noe som har med Lars familie å gjøre her, men andre må gjerne gjøre et forsøk.

 

Edited by Baard Vidar Pettersen
Link to post
Share on other sites
 • 2 weeks later...
Baard Vidar Pettersen

Et par puslebiter til i dette emnet jeg driver for meg selv 🙂 

 

I forbindelse med at jeg har kvalitetssjekket Abelone-sporet, ble jeg oppmerksom på en ny Abelone. Bjørn Nilsen får en uekte datter Abelone i 1727 med Anne Kristensdatter. 

https://media.digitalarkivet.no/view/16539/25

En av fadderne er Abelone Hansdatter fra Mosbakken. Jeg tenkte først at Bjørn Nilsen kunne være hennes sønn (siden hun er gift med Nils Jonsen), og fikk blod på tann da jeg så at Bjørn Nilsens første og eneste barn i ekteskap hadde Kristen Larsen som fadder - Kristen sønn til Lars Hansen.

https://media.digitalarkivet.no/view/16540/28

 

Kunne Abelone Hansdatter likevel være en søster til Lars?

 

Det er to problemer med dette. For det første skal Bjørn være født ca 1701, som er 12 år før hun gifter seg med Nils. For det andre var det vel som regel sånn i en uekte dåp på den tiden, at de aller fleste fadderne representerte mora. 

 

Så hvordan kan Anne Kristensdatter passe inn i dette med en datter kalt Abelone?

 

Jeg finner en Anne Kristensdatter Mosbakken død i 1763, 72 år: https://media.digitalarkivet.no/view/16541/110

Og jeg har ikke funnet orginalskiftet, men i følge "skifter på Helgeland" er en Anne Kristensdatter nevnt som søster til Sara Kristensdatter, Løvøyen i Herøy i 1755. Hun skal da være gift på Mo. Men jeg finner ikke noe ekteskap i Vefsn. Jeg vet ikke om alt dette er samme Anne.

 

Så - noen flere biter, ikke noe nærmere det store bildet.

 

Link to post
Share on other sites
Baard Vidar Pettersen

Og så lurer jeg på om jeg kan avlive myten om Anne Ingebrigtsdatter som kone til Lars Hansen ut fra dette enkel resonnementet:

Lars Hansens kone må være født senest 1658, om hun skulle rekke å få Lars Kristensen i 1676. Hennes yngste barn er født i 1691, og om hun var på tampen av sin fruktbarhet da, kan hun tidligst være født 1648. Så født mellom 1648 og 1658 altså. Det er i samme tid som Ingebrikt Ingebrigtsen Mo d.y. får barn, men hans barn har vi god overikt på fra skiftet til Anders ingebrigtsen, og der er ikke Anne eller Lars nevnt. Den eneste løsningen jeg ser da, er at Ingebrigt Ingebrigtsen Mo d.e.har fått et sent barn, kanskje med en ny kone.

 

I så fall er Ingebrikt Ingebriktsen d.y. og Anne Ingebriktsen søsken. Da er Marit Ingebriktsen, gift med Ole Andersen Søfting og Kristen Larsen søskenbarn. Og Kristen gifter seg i 1716 med Marits datter Siri:

https://media.digitalarkivet.no/view/16537/50

 

Jeg er ikke så stø på disse leddene, men de blir vel da beslektet i 3. ledd og det burde i så fall vært en notis i forlovelsen, burde det ikke?

Link to post
Share on other sites
På 4.12.2019 den 22.24, Baard Vidar Pettersen skrev:

Finnes kildene til det Mikal skriver her om Sandnes? 

Du må nok leite fram kjeldene sjølv. Nokre av kjeldene vil du finne. Men koppskattmanntalet frå 1645, det har ingen referert til etter at M.J. arbeidde med det. No er det borte.

Link to post
Share on other sites
Baard Vidar Pettersen
På 18.12.2019 den 9.00, Knut Skorpen skrev:

Du må nok leite fram kjeldene sjølv. Nokre av kjeldene vil du finne. Men koppskattmanntalet frå 1645, det har ingen referert til etter at M.J. arbeidde med det. No er det borte.

Jeg får bare ikke mine egne funn til å stemme med Mikal Jakobsens historie av Sandnes. Men det er ikke så veldig viktig for i denne tråden er det lite som kan bevises uansett.

 

Jeg skulle likevel gjerne visst hvor opplysningen om at Kristen Kruse bodde på Sandnes kom fra på lokalhistoriewiki

https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Kristen_Kruse_(n._1563)

De fører opp deg og Mikal som referanser, men jeg finner ikke det noe sted. Har du peiling? Han finnes jo i skatten i Bergen 1563, men det er ingen henvisning til Sandnes der. Er det kun basert på det faktum at man finner en Hans Kruse på Sandnes i 1611? Siden det finnes en Søren Kruse på Mo allerede 1598 er vel ikke det gitt? 

Link to post
Share on other sites
På 20.12.2019 den 0.28, Baard Vidar Pettersen skrev:

De fører opp deg og Mikal som referanser, men jeg finner ikke det noe sted. 

Så vidt eg kan sjå, er det einaste eg har skrive om dette at Ane Kruse på Sandnes var oldemor til Hans Kristenson ved Hundålvatnet. Kjelda er ei avskrift av ei tinglsysing av odelsrett frå 1681. Eg kan nok leite fram originalreferansen, om det har interesse. 

Link to post
Share on other sites
Baard Vidar Pettersen
11 timer siden, Knut Skorpen skrev:

Så vidt eg kan sjå, er det einaste eg har skrive om dette at Ane Kruse på Sandnes var oldemor til Hans Kristenson ved Hundålvatnet. Kjelda er ei avskrift av ei tinglsysing av odelsrett frå 1681. Eg kan nok leite fram originalreferansen, om det har interesse. 

Jeg tror ikke jeg kommer til å bruke så mye mer energi på Lars Hansen-sporet i denne omgang. Det blir litt for lite handfast, og jeg tror ikke jeg på noen måte kan underbygge tilfredsstillende hvor han kommer fra. Men takk for tilbudet. 

 

Men da har jeg i hvert fall ikke gått glipp av noe du har fått med deg, Knut, for jeg leser heller ikke av Mikal Jakobsen (som jeg fremdeles mener blander en god porsjon fantasi inn i sine avhandlinger) at det skal ha vært en Kristen Kruse på Sandnes. Er da litt skuffet over lokalhistoriewiki, som jeg har oppfattet som en pålitelig kilde. Jeg legger inn en liten "protest" i diskusjoner på den siden, tenker jeg 🙂

Link to post
Share on other sites

Eg ville ikkje vore så pessimistisk. Det var nemleg ei sak om odelsretten til Sandnes på slutten av 1600-talet. Og i ei slik sak kan det vere nyttig å føre vitnemål om brukarar slektningar godt tilbake i tid.

 

Kjell Jacobsen har notert: Nordland lagstols arkiv. Pakke nr 3, sak nr. 41. Lagtingsdom frå 1699 vedr. odelsretten til Sandnes i Alstahaug. - Blant sakspapira er også ei erklæring datert Hals den 20. august 1671 1681, frå folk som lyser odelsrett til denne garden.

Edited by Knut Skorpen
Link to post
Share on other sites
Baard Vidar Pettersen
1 time siden, Knut Skorpen skrev:

Eg ville ikkje vore så pessimistisk. Det var nemleg ei sak om odelsretten til Sandnes på slutten av 1600-talet. Og i ei slik sak kan det vere nyttig å føre vitnemål om brukarar slektningar godt tilbake i tid.

 

Kjell Jacobsen har notert: Nordland lagstols arkiv. Pakke nr 3, sak nr. 41. Lagtingsdom frå 1699 vedr. odelsretten til Sandnes i Alstahaug. - Blant sakspapira er også ei erklæring datert Hals den 20. august 1671, frå folk som lyser odelsrett til denne garden.

Dette er interessant. Særlig  lista fra 1671. For det er ikke dette du har avskrift av? 

Link to post
Share on other sites
10 minutter siden, Baard Vidar Pettersen skrev:

Dette er interessant. Særlig  lista fra 1671. 

Orsak, eg bomma på tastaturet i grålysninga. Det skulle stå 1681, slik eg no har retta i #20.
Og erklæringa er ikkje lenger enn at eg kan ta ho inn her, i Kjell Jakcobsens avskrift som tydelegvis ikkje er heilt ortografisk presis :

 

Hals, 20. august 1681

"Kristen Hanssøn Krusse, boende ved Hundålvatnet, Per Eriksøn, Øvre Hundåla på vegne av kona Ane Hansdtr Kruse, og Ola Kristenssøn, boende ved Kulstadsjøen og  Sakarias Hanssøn, boende i Dyrdalen [ i Tjøtta fjerding lyser odelsrett til Sandnes i Alstahaug etter sin] sal. faders oldemoder, sal. Ane Kruse [på Sandnes]."

Edited by Knut Skorpen
 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Baard Vidar Pettersen

 

1 time siden, Knut Skorpen skrev:

Nordland lagstols arkiv. Pakke nr 3, sak nr. 41. Lagtingsdom frå 1699 vedr. odelsretten til Sandnes i Alstahaug.

Burde denne finnes her på digitalarkivet? Finner denne:

https://media.digitalarkivet.no/view/62607/186

Det er sak #41 i Nordland og Finmarks lagstol*, L0038: Stevninger, brev og domskonsept, 1690-1707, men uten at jeg har finlest denne, er dette ikke samme sak og dessuten fra 1698.

Link to post
Share on other sites

Ja, det må vere den. Det skulle jo  vere sak nr. 41, og sjølv om denne saka er påbegynt i 1698, ser vi på femte side at dommen er datert 18. april 1699.

Eg har ikkje lese og sett om den nemnte erklæringa er sitert i rettsboka, eller om det er eit vedlegg vi må til originalmappa for å finne. 

Edited by Knut Skorpen
Link to post
Share on other sites
Baard Vidar Pettersen

Dette er nok en annen sak. Så vidt jeg kan lese holdes den i Tromsø og er rettsaken mot en Jens Jensen som har sagt noe han ikke skulle i Tromsø prestegård.  Det med pakke 3, stemmer jo heller ikke. Jeg får prøve meg i Arkivportalen. Er det noen som leser dette og er mer kjent der, tar jeg gjerne i mot hjelp.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.